Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

'y'Cumhuriyel kZ^KİTAPLARI TÜRKİYE'NÎN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya Çag Pazariama \ Ş Tımocagı Cad No 3941 34334)CaŞaloŞj-istanbulTd '212)51401 "6 Cumhuriyet riTCumhuriyet L^-.K I TA P L AR I ATKIZ Türkan Savlan Çag Pazaıiama <\.Ş TuAocagl Cad No '9 41 134334)Cafeiotlu-lsaıbulTel :12ı; 40196 82. YIL SAYI: 29114/ 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 23 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE ÖSS sorulannın tüm liseyi kapsayacağını ve katsayının değişmediğini açıklayanTeziç, Köşk'e Kuran'la yürüyen öğrehcilere de sert çıktı: Laik Cumhuriyete kutsal kitapla meydan okunmaz YÖK direndiERDOĞAN'DAN MESAJ 'Türban sorunu çözülecek' Türbanın bir özgürlük sorunu olduğunu savunan Başbakan. "Bunları şüphesız görmezlikten gelemeyız. Halkımız adalet istı- yor. Ulusal mutabakatla bu zorlu- ğu aşacağız" dedı. • 4. Sayfada SEZER'DEN UYARI 'Ternel ilkeler tartışılamaz' Cumhurbaşkanı Sezer, Amasya Genelgesi'nın 86. yıldönümü me- sajında, yapay gündemler oluştu- rarak Cumhunyetın temel ılkele- nnın tartışılmaya açılmaması ge- rektığinı söyledı. • 5. Sayfada Özgürlük animsatmaSI YÖK Genel Kurulu, imam hatiplilerin önünde engel olduğu ileri sürülen katsayı uygulamasında değişikliğe gitmedi. YÖK Başkanı Teziç, Kuran'la Köşk'e yürüyen öğrencilere tepki gösterdi. Teziç "O hanım kızlanmız, Cumhuriyetin kendilerine tanıdığı özgür ortamda sokakta yürüyebiliyorlar" dedi. Bakandan gÖZdağl Milli Eğitim Bakaru Çelik, kararla- nn meslek lıselerine iyileştirme getirmediğini ve adaleti sağlayamadığını söyledi. Çelik, "Katsayı uygulamasını değiştirme yetkisi şüphesiz YÖK'tedir, ama bu yasa var olduğu sürece onlarmdır. Herhalde ne demek iste- diğimi çok iyi anlıyorsunuz" diye konuştu. • 9. Sayfada KürşatYılmaz hakkındaki iddianamede Korkut Eken ihale takipçiliğiyle suçlanıyor Endüstri'de Susurlukizitddianamede Endüstri Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Ertekin'in, holdingin yönetimini ele geçirmek için Kürşat Yıl- maz'ın sağ kolu Ali Oymak ile anlaştığı ileri sürüldü. Susurluk hükümlüsü emekli Yarbay Eken'in "Kürşat Yılmaz örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 6 aydan 1 yıla ka- dar hapis cezası ile cezalandınlması isteniyor. Haber Merkezi - Adana Cum- hunyet Başsavcılığı, gurbetçılerin 400 milyon markının batınlmasıy- la ılgılı yürütülen Endüstn Hol- dıng soruşturması kapsamında, Kürşat Yılmaz hakkındaki ıddı- anameyı tamamladı. Susurluk. mafya ve manken üçgenını ortaya koyan iddianamede, Susurluk hü- kümlüsü Korkut Eken "ihale ta- kipçiliği" ile suçlanırken mafya üyelennın, zor durumda kaldıkla- nnda sılahlannı Kürşat Yılmaz'ın evinde yakalanan manken Tuğba Özay'ın çantasına koyduklan öne sürüldü. Bır bankanın şube müdürü ve En- düstn Holdıng'ın eskı yönetim ku- rulu başkanı Mustafa Ertekin'ın de Kürşat Yılmaz'ın örgütüne yar- dım ettiği ıddıa edıldı. Kürşat Yıl- maz'ın "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapıs cezası ile cezalandınlması ıstendi MArkası Sa. 8, Sü. 6'da AB KOMİSYONU BAŞKANI 'Türkiye'nin üyeliği tartışüsın' AB içinde son günlerde hız kaza- nan Türkiye karşıtı tartışmala- ra AB Komisyonu Başkanı Barroso da katıldı. Barroso Avrupalı seçmenin anayasa referandumlannda vermek is- tediği mesajı dikkate alarak Türkiye konusunu ciddi ve dü- rüst bir biçimde tartışmak ge- rektiğini söyledi. • 11. Sayfada AKP GÖRÜŞMEK ISTEMEDl Ekprotokol kaçınldı TBMM'de, CHP'nin Kıbns'la il- gili genel görüşme önergesi AKP'nin oylanyla reddedildi. CHP'nin diplomasi kurmaylan Öymen ve Elekdağ, imzanın Kıbns'ı tanıma anlamına gel- mediği biçimindeki deklaras- yonun bağlayıcıhğının olmadı- ğını yinelediler. TÜSlAD ise ek protokolün imzalanması ge- rektiğini savundu. • 6. Sayfada îsrail'den gözdağı tsrail hükümeti, Filistinli militanlann, Gazze'den ağustosta çe- kilme planlarını bozmaya çalışması halinde Filistinli sivil ka- yıplara yol açma riskine rağmen hava saldırısı düzenleme teh- didinde bulundu. tnsan Hakları İzlenıe Örgütü ise son 5 yılda binlerce masum Filistinliyi öldüren İsrail askerlerine ceza ve- rilmemesinin bir "dokunulmazlık kültürü" yarattığım ve as- kerleri rahatça cinayet işlemeye ittiğini bildirdi. • 11. Sayfada Erkek maktule vajinal rapor M 7. Sayfada Erdal'a suikastten yargılama yok M 7. Sayfada Irak'ta bir Türk kaçırıldı • 10. Sayfada Ersun Yanal'la yollar ayrıldı \Spor'da 59. YIL YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 2005 Yunus Nadi anısına 59. yılda 9 ödül mmmmmm•—• • ITAP B u g ü n Cumhurlyet' 1 e • 410kişininyapıtlanylaka- tıldığı 2005 Yunus Nadi Yanş- ması'nı kazananların ödülleri 28 Haziran Salı günü saat 19.00'da Sultanahmet îbra- him Paşa Sarayı'nda düzenle- necek bir törenle verilecek. Kültür Servisi - 2005 Yunus Nadi Ödüllen'nı kazananlar belırlendı Bu yıl 59'uncusu düzenlenen ve beş dalda ödü- lün venldığı varışmaya >apıtlan\la 410 kışi katıldı "Roman" dalında Ahmet Cemal, Konur Ertop, Tahsin Yûcel, Jale Par- la, Adnan Binyazar'dan oluşan seçıcı kurul, odülün "Ateş ve Kuğu" adlı ya- pıtıyla Burhan Günel'e v enlmesını ka- rarlaştırdı. "Öykü" dalında Mehmet Başaran, Selim İleri,Tank Dursun K.. Sami Ka- raören ve Emin Özdemir"den oluşan se- çıcı kurul. odulu Ethem Baran'ın "Dö- nüşsüzYolculuklar" adlı kıtabı ile Sibel K. Türker'ın "Öykü Sersemi" adlı kı- tabı arasında paylaştırdı "Şür" dalında. Ataol Behramoğlu, Prof. Dr Cevat Çapan. Muzaffer İlhan Erdost, Doğan Hızlan ve Kemal Özer'den oluşan seçıcı kurul. ödülu. Ali PüsküUüoğlu nun "Zamansız" adlı kı- tap dos\ası ile İsmail Uyaroğlu'nun "Lanettajin Bir Şair" adlı kıtabı arasın- da paylaştırdı "Sosyal Bilimler Araştırması" dalın- da, Dr ErdalAtabek,Prof Dr RonaAy- bay, Dr Alev Coşkun, Prof Dr Emre Kongar. Prof Dr. toanna Kuçuradi. Prof. Dr Türkel Minibaş ve Prof. Dr Ah- met Mumcu'dan oluşan seçıcı kurul, ödü- lu, Ayla Ödekan'ın •'\azıları ve Röleve- leriyle Sedat Çetintaş" adlı yapıtıyla Rı- fat N. Balinın 'Anadoludan Yeni Dün- yaya" adlı yapıtı arasında paylaştırdı "Karikatür" dalında, Semih Balcı- oğlu, Kâmil Masaracı. Tan Oral, Ferit Öngören ve Turhan Selçuk'tan oluşan seçıcı kurul. ödulü Muhammet Şengöz ve Mehmet Ateş Gülcügil'ın yapıtlan arasında paylaştırdı Ödüller. 28 Hazıran Salı günu saat 19.00'da Sultanahmet'te- kı îbrahım Paşa Sarayı'nda yapılacak tö- renle sahıplerine verilecek Rıfat N. Bali (Sosyal Bıhmler) Ayla Ödekan (Sosval Bıhmler) Burhan Günel (Roman) Ethem Baran (O\kıı) Sibel K.Türker (Öykü) İsmail L varoğlu (Şiir) Ali PüsküUüoğlu (Şnr) M. Ateş Gülcügil (Karıkatür) Muhammet Şengöz (Karıkatür) Erteleme tartışması CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Onur Oymen, Ada- let Bakanı Cemıl Çıçek'ın MGSB'nın görüşülmesurın ertelenmesı ıçin gösterdiğı gerekçeye "çocuklann bile inanamayacağını" söyledi. • 6. Sayfada I GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sınıtan Gerçek Iktidar (dışarıya karşı) mücadele gücünü yitirmiş gibi. Işin kolayını buldu. Örneğin Italya'daki merkezsol muhalefet lıderi, üstelık daha önceki sıfatı AB Ko- misyonu Başkanı Romano Prodi, Türkiye'nin üye- liğinin yenıden düşünülmesi gerekiyor mu demış; ya Abdullah Gül ya da hükümetin başı'nın yanıtı, an- mArkasıSa.8,Sü.l'de 3 asker şehit, 8 asker yaralı Arka arkaya terör saldınsı Ağrı, Şırnak ve Siirt'te terör örgütü PKK tarafından askeri araçlann ge- çış noktalanna yerleştırilen mayınla- nn patlaması sonucu 3 asker şehit ol- du, 2'si astsubay 8 asker yaralandı. Nusaybin'de güvenlik güçleri tarafm- dan tespit edilen bu- mayın tuzağı ise etkısiz hale getinldi. • 7. Sı/fada Tabanı PKK'yi zorluyor Kürtlerden de PKK'ye tepki A\ dınlardan sonra Kürt kökenlı 264 yurttaşın da PKK'yi silahlı eylemlere son vermeye çağırması önem taşıyor. Çağnnın Güneydoğu ınsanuıdan gel- mesi, aynı zamanda PKK'nın Kürt ay- dınlan üzerinde dayattığı hegemonyaya bir başkaldın nıteliğı de taâiyor. MEH- MET FARAÇ'm haberi t 7 . Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye'nin Seçenekleni••• AB ile ilışkilerımiz bir eğik düzleme girdi. Fransa ve Hollanda referandumlarının oluşturduğu milat, 3 Ekim'e kadar olumsuzluklar üreterek devam edecek. 17 Aralık öncesı moda, Türkiye'nin AB'ye yakınlığı- nı anlatan demeçler vermek üzerıneydi. Şimdi tam tersi. Zaman-hız bağlantılı bir örnek vermek gerekirse; MArkası Sa. 8, Sü. 8'de v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog