Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Haziranda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!İlk faîuramzda gefecek olan 22 YTLlik Ozel İlettşiro Vergtsi'nj öe 12 ayda ödeyin. TURKCELL Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29113/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ '1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Haziranda faturalı hat aiın. 25 dakika kazanın!l!k faîuranüda gelecek oian 22 vTL'l* Öze) İîetişsT! Vergtst'n; de 12 «yda ödeyîn TURKCELL 22 HAZİRft<2jj0S ÇAflŞAMBA Çiller,Yılmaz ve Demirerin ardındanAğar ile Mumcu da yasağı siyasi malzeme ol Sağ 'türban'a \ DENlZLl'DE DtNCÎ BASKI Yine mayo yine kriz İstanbul Atatürk Havalimanı, Antalya ve îzmır Alıağa'dan sonra Denizli'de de tekstil ürünleri satan bır kişi, "Sen orada kan mı satıyorsun? Sen dini bütün bir Müslümansın, bu resim- len nasıl asarsın" şeklındekı tehditler üzenne mağazasmın gırişmdekı mayolu manken res- mıni kaldırmak zorunda kaldı. • 8. Sayfada BELEDİYE TESİSLERİNDE KARA ÇARŞAF - lstanbul'un pek çok Uçesinde ortaçağı andıran kı- hk-kıyafetler giyenler, bir İslam devleti görüntüsü yaratıyor. Kamusal alanda yasak olan türban, İs- tanbul Belediyesi'nin Florya'daki sosyal tesislerine 'çarşaf olarak giriyor. Bir zamanlar Atatürk'ün denize girdiği Florya'daki tesiste, kara çarşaflı kadınlar, şalvarlı, çember sakallı erkekler boy gösteriyor. AKP iktidannm TBMM'deki sayısal üstünlüğüne karşm türban konusunda kendi tabanını tatmin edecek adımlar atamaması, diğer merkez sağ partileri harekete geçirdi. Anavatan Partisi lideri Mumcu'nun, üniversitede türban serbestliği için ana- yasada değişiklik önerisine DYP lideri Ağar da destek verdi. Eski DYP lideri Çiller, türbanın üniversiteli kızlann doğal hak- kı olduğunu savunurken eski ANAP lideri Yılmaz da soru- nun uzlaşmayla çözülmesi gerektiğini söylemişti. Demirel ise üniversitelerde türbana karşı olmasına karşılık, türbanlı bir kadının cumhurbaşkanı seçilebileceğini bildirmişti. Mumcu'nun türban konusunda yasa değişikliği için randevu istediği Başbakan Erdoğan'ın, "Mumcu'nun önerisi kendi içinde tutarsız ve çelişkili" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi. Mumcu ise tekliflerinin "yeterince açık ve somut" olduğunu belirterek "Sabırla bekleyeceğim" dedi. • 4. Sayfada Ermeni sorunu da koşul olmaya doğru gidiyor. Rehn, Ermenistan sınınnın açılmasını istedi Brükserden yeni talimatKlbriS İÇİn yeni paket AB Genişleme Komiseri Rehn, Ermenistan sınınnın açılmasmm "Türkiye'nin çıkanna" olacağını belirterek Türkiye'nin 6 yasal düzenleme yap- ması ve ek protokolü imzalaması durumunda müzakere- lerin açılacağını söyledi. Türk yetkililerinin Ermeni soru- nu konusunda tarihi gerçekleri ele almada zorlandıklan- nı ileri süren Rehn, yeni Kıbns paketi üzerinde çalıştıkla- nm açikladı. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 10. Sayfada Batan AB'nln ne faydaSI Var' Referandumlar ve Av- rupa Bırhğfndekı knzı dennleştiren zirve Avrupa basının- da geniş yer tutmaya devam ederken Financıal Times, bir- likteki son gelişmeleri "kötü haber olarak algılaması ge- reken iki büyük ülkenin Türkiye ve Ukrayna olduğunu" yazdı. Die Welt ise "Türkiye'nin, üyeliğiyle başa çıkama- yacak ve batacak bir kulübe katılmasının Ankara'ya ne faydası var" değerlendirmesini yaptı. • 10. Sayfada 'Türkiye yeniden düşünülmeli 1 AB Komisyonu'nun eski başkanı ve İtalya'daki merkez sol muhalefetin lider- liğini yapan Romano Prodi, Türkiye'nin AB üyeliğinin ye- niden düşünülmesi gerektiğini söyledi. Prodi, sorunun Av- ro değil, genişleme süreci olduğunu kaydetti. Papa 16. Be- nediktus, tahtına oturmasının ardından kaleme aldığı ilk kitabında, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinın aksine Hıristi- yan kökenlere sahip olmadığına işaret etti. • 10. Sayfada YDK'NlN IHRAÇ KARARINI MAHKEME KALDIRDI Mııstafa Sangül yeniden CHPTi Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karanyla yeniden CHP'li oldu. Karan, "CHP Genel Başkanı Baykal ve yönetiminin, hukuk önündeki mahkûmiyeti" olarak tanımlayan Sangül, "Şahsıma karşı girişilen iftira ve hukuk dışı uygulama- lara karşı başlattığım hukuk mücadelesini sürdürece- ğim" dedi. CHP yönetimi ise gerekçeli karan gördükten sonra değerlendirme yapılacağını açikladı. • 5. Sayfada İÖLÜ, 8YARALI Van'da gerginlik Gürpınar ılçesinde öldürülen te- rör örgütü PKK üyesi 2 kişinın ce- nazelerinın ailelerine venlmeden gömülmesi gerginliğe neden oldu. Cenazelerıni savcılık ızniyle almak için Bostaniçi beldesine giden aileleri karşılamak isteyen 250 kı- şılik gruba jandarma izin vermedi. Olaylar sırasında havaya açılan ateş sonucu bir göstericı öldü. 2'sı gaze- teci 8 kişı yaralandı. • 8. Sayfada SEYDtŞEHlR Alıcı şirket büyük kârda Seydişehir Eti Alüminyum, 82.1 trilyon liralık hazır değeriyle bir- likte satılacak. Buna göre devlet. taksitle satılması halinde, kuruma en yüksek teklifi veren Ce-Ka İn- şaat'm peşinatının yansını kendi cebinden karşılamış olacak. Çe- lik-lş "Buna özelleştirme değil, peşkeş denır. Bu nasıl iştır" açık- lamasını yaptı. MURAT KIŞ- LALrnın haberi • 13. Sayfada ALEVİLER EŞİT HAK İSTtYOR M 5. Sayfada ABDULLAH ÖCALAN'IN ÎMRAL1 GLINLERİ M 6. Sayfada ŞARON \"E ABBAS KUDÜSTEBULUŞTU • 11. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYL REK Koşullu Güvence Her şeye, referandumlardan sonra genişlemenin bir başka bahara kalacağını irdeleyen tartışmalara karşın AB açikladı: Türkiye ile tam üyelik görüşme- leri 3 Ekim 05'te başlıyor. Başlayacak görüşmelerle AB içindeki Türkiye so- runu kapanmış olrnuyor. örneğin 3 Ekim'e onca gün varken AB Komisyo- nu görüşmeleri koşullara bağladı. UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Y 1 '1 lSSttlCÜCY V Irak Dünya Mahkemesi'nin son orurumu 24-26 HazirantariUerindeİstanbmDaiThane-İAmi- re'de yapılacak. Bush ve Blair'in yargılanacağı 24 Haziran'daki ilk oturum. dünyaca ünlü Hintli yazar Roy'un vicdan jürisi adına, UNESCO Banş Ödülü sahibi Prof. Falk'ın iddia heyeti adına yapacağı konuşmalar ile açılacak. Açılış yarın saat 20.00'de Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ayşe Tütüncü, Omar Bashir'in vereceği konserle başlayacak. Küresel Ba- nş ve Adalet Koalisyonu, mahkemeye destek çağrısı yaptı. Koalisyon adına açüdamayı okuyan Memet Ali Alabora. "Savaş suçlularının yargılanacağı mahkemede yaşamını kaybeden 110 bin Iraklının anısını yaşa- tacağız. Ebu Garib'de insanlığı utanç içinde bırakan işkencecilerden hesap soracağız" dedi. • 10. Sayfada Cumhuriyet'in doğum belgesi Amasya Tamimi'nin 86. yılı kutlanıyor Anadolu'nun başkaldırdığı gün Atatürk'ün kalame aldığı ve bütün dünyaya yurdun bütün- lüğü ve ulusun bağımsızlığı- nın her ne pahasma olursa ol- sun korunacağının yüksek sesle ılan edildıği Amasya Tamimi'nin 86. yıldönümü nedeniyle bugün Amasya'da bir dizi etkınhk düzenlenecek. Haber Merkezi - Cumhunyet'in doğum belgesi sayılan Amasya Ta- mimınin yayımlanışının 86. yıldö- nümü nedeniyle bugün Amasya'da bır dizı etkinlık düzenlenecek. Ata- türk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından törenler, alcşam 12 Hazi- ran Stadyumu'nda düzenlenecek açık hava halk konsenyle devam edecek. Mustafa Kemal Deraeği Genel Başkanı Kamran Baran Amasya Tamimi'nin 86. yıldönü- mü nedeniyle yayımladığı mesaj- da, Türkiye'nin ıç ve dış sorunlan- nı çözmennı ancak güçlü bir ekono- miye dayalı çağdaş, sosyal bır refah ve hukuk devleti olmakla mümkün bulunduğunu belirtti. MGK'de görüşülmedi MGSB'ye 3E1dm ertelemesi MGK'de Avrupa Bırliğı üyesi Kıbns Rum kesımi ve Yuna- nistan'la ilgılı ifadelerin de yer aldığı Milli Güvenlik Si- yaseti Belgesı'nm (MGSB) görüşülmesının, 3 Ekim tan- hınde sıkıntı yaratmaması için ertelendiğı öğrenildi. Adalet Bakanı Çiçek, "Belge- ler geç geldi. tnceleme yapı- lamadı. Bu nedenle sonraki toplantıya kaldı" değerlen- dirmesinı yaptı. Dışişleri Bakanı Gül ise "Toplantının başında kararlaştınldı. So- run yok" dedi. • 5. Sayfada Baykal'danuyarı ( Kıbns 'ta bedel ödersiniz'CHP liden Baykal, ek protoko- lün imzalanması durumunda Türkiye'nin Kıbns davasında "ağır bır darbe" yiyeceği uya- nsında bulundu. Baykal "Im- zalanırsa, dıyecekler ki; 'Li- manlannı aç, havaalanlannı aç'. Açmazsan mahkeme ka- rarlan getirecekler. Kıbns'ta ağır bu- bedel ödeyeceksıniz, karşılığında ise AB'den elini- ze hiçbır somut şey geçmeye- cektir" dedi. • 4. Sayfada AKP'denyasa önerisi Dinleme yetkisi genişliyorAKP milletvekili Şükrü Önder, "gecikmesinde sakınca bulu- nan hallerde" yargıç karan olmadan Emniyet Genel Mü- dürlüğü Istihbarat Daire Baş- kanlığı, Jandarma Genel Ko- mutanhğı Istihbarat Başkan- lığı ve MÎT'e genış kapsam- lı telefon dinleme yetkisi ve- ren önenyi Meclıs Başkanlı- ğı'na sundu. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog