Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2005 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 GÜNÜN IÇtNDEN • UYANIKİSTİFA ETTİ - Samsuns- por Kulübü Başkanı Ismaıl Uyanık. ku- İübün içinde bulunduğu ekonomik zor- luklarakarşın gerekli desteğı goremedik- len gerekçesiyle ıstifa ettı. • SIVASSPÖR - Bırinci Siiper Lig'in yeni takımlanndan Sıvasspor'da, teknik direktör Werner Lorant'ın yardımcılı- ğına Esat Karaberberoelu aetınldı. • KONFEDERASYON KUPASI - Alrnanya'da devam eden FIFA Konfede- rasyon Kupası'nda bugün Avustralya- Tunus ve Arjantin-Almanya maçlan ya- pılacak. TSI21.45 'te başlayacak Arjan- tin-Almanya mücadelesı Kanal D'den naklen yayımlanacak. • NBA - 2004-2005 sezonu fmal seri- sinin 5. maçında Detroit Pistons'ı 96-95 yenen San Antonio Spurs. seride 3-2 öne geçti. • DOĞAN'DAN UYARI - Gazian- tepsporKulübüBaşkanı Celal Doğaa ha- vıız gelirinin kulüplere adil dağıtımı ko- nusunda blöf yapmadıklanm belirterelc "Havuz sisterai dün gibi olmayacak. bu- nu herkes böyle bilsin" dedı. • BOKS - Macaristan'ın Sıofok ken- tinde dün başlayan 10. Avrupa Yıldız ErkeklerBoks Şampiyonası'nda, 4 Türk boksörü çeyrek fınale yükseldi. • HAZIRLIK MAÇl'- Ulusal Erkek Basketbol Takımı. Irak'la yaptığı hazır- lık maçını 109-48 kazandı. • TEKVANDO - Finlandiya'mn Tur- kukentrode yapüan Avnıpa Poomse Tek- vando Şampiyonası'nda, Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. • ALTILI - Elazığ at yanşlannda altılı ganyan; 5-4-14-8-1-3 kombinesini bi- lenJer 166.482.32'şer YTL kazandı. DAfiLIMLU 1. KOŞU: F: Tumbul Hulya 11). P: The Ga- ucho (4). PP: Mansa (5). S: Önderin Oğlu (3). 2. KOŞU: F: Akdan (4), P: Manisa Rüzgan (2). PP: Rasin (8), S: Çekice (1). 3. KOŞU: F: Adar (1). P: Ezhat (2), PP: Ka- anCan(3),S:Sefacan(4) 4.KOŞU:F:Sa- ıl To Post (7), P: River Wolf (4). PP: Ekı- noks West (10), S: Yıldınmağa 12) 5. KO- ŞU: F: Şevket Bey (2). P: Bolt Tıme (4ı, PP: Müş.üm (5). S: Idefıx (1 )• 6. KOŞU: F: Zabıt (10), P: Komando (3). PP: Ecekızı (1), S: Çıftelergülü (51. 7. KOŞU: F: Sergen (10), P: Nıjinska (6). PP: Otsukarcı (5), S: Akademı (4). 8. KOŞU: F: Somtay (8). P: Babamıckey (11), PP: Hünermend (9), S: Eyvah Afgan (6). Gönûn Ikilisi 5. Koşu:2 4 ÇifteBahis: l.Çıfte 1 4 1 2 3 4 ALTILI GANYAN 7 2 4 10 YEDÎLİ 1 7 2 2 4 10 10 3 1 5-8 10 6 5 4-8 PLASE 10 3 1-5 10 6 5-4 8 11 9 8 11 9 Ülkerspor'dan aynlan Kerem Gönlüm'ün hedefi Avrupa'da zafer Doğru tercih Efes• 2.08'lik Kerem Gönlüm, şusıralar yeni takımının formasını giyeceği günü bekliyor. Ulusal takım kampuıda bulunan genç oyuncu, Ülkerspor'dan 'kırgın' aynlmadığını söylerken. "Sezonun sona ermesiyle birlikte NBA'dan ve Türkiye içerisınden birkaç takımdan teklifler aldım" dedi. SporServisi-O Türkiye' nin en iyi uzunlanndan. Pota altı ondan soruluyor. Önce Ül- ker'deydi, şimdi Efes Pilsen'de. Hedefi hem ligde, hem Avru- pa'da zirve. Evet, 2.08'lik Kerem Gön- lüm. şu sıralaryeni takımının for- Mahmuti ile yola devam Efes Pilsen, antrenör Oktay Mahmuti'nin sözleşmesini de 3 yıl uzattı. Efes Pilsen Basket- bol Şubesi Sorumlusu Çetin Çeki, Mahmutı'nin takunlannm başında kalmasından dolayı mutlu olduklannı belirterek, "Biz bocamızdan çok memno- DUZ. Bunu da kendisiyle yapö- ğnnızgörüşmede beUrttik. Ken- disi de bize Efes Püsen'den ay- nlmayı düşünmediğini ve bu knlüpte yapacağı çok şey okhı- ğunu söyledL Hocamızla yolu- nnıza devam edeeeğimiziçin çok muthiMiz" dedi masını giyeceği günü bekliyor. Ulusal takım kampında bulu- nan genç oyuncu, Ülkerspor'dan "kırgın' aynlmadığını söyler- ken, "Sezonun sona ermesiyle birlikteNBA'danve Türkiyeiçe- risinden birkaç takımdan teklif- ler aldım. Fakatilk tercihüni al- ü seneboyuncaformasmıüzerim- den hiç çıkartmadığım eski ta- kunun Ülkerspor'dan vana kul- landım. Ama Ülkersporile mad- di yönde anlaşamadık. Sonuçta biz profesyoneliz ve tercihimi Efes PUsen'den yana kuflandun. Şu anda çok mutluyum. Efes Pilsen forması alünda hem Tür- kiye Basketbol Ligi'nde (TBL), hem de Avrupa Ligi'nde başa- nlı olmak istiyonun" dedi. Ülkerspor'dan üzgün olarak aynldığını kaydeden Kerem GÖnlüm, eski kulübüne teşek- kür ederek, "O camiaya himıet ettiğiın için gururluyum. Ger- çektençok gûzdşeyler vaşaduiL Bana sonuna kadargüvendik- leri için aynca teşekkür ediyo- rum" dedi. Ulusal taknn kampında bulunan genç oyuncu, Ülkerspor'dan 'lorgm' aynlmadığını söylerken a Efes Pilsen'de başanlı olmak istiyomm" dedi. HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ / MAHMUT SERT Pamuk Şeker Transferler Wimbledon'a ses sınım SHARAPOVA'NIN 100 DESlBELLlK SESl YASAK GETlRDl SporServisi-Ingiltere 'nin başkenti Lond- ra'da dün başlayan 119. Wimbledon Tenis Tumuvasf nda, bayan tenisçilere "ses" ya- sagı getirilmesı gündeme geldi. Turnuvanın bashakemi Alan Mflk, gele- cekyıl geıçekleş,tirüecekorganizasyonda ba- yanlann vunış yaptıklan sırada çıkardıkla- n sesleri yasajdamak istediğini açıkladı. Mills'in yasaklama nedenleri arasında özel- likle Rus tenisçi Maria Sharapovanın çı- kardığı 100 desibellik sesin rakiplerinin konsantrasyonunu bozması gösterildi. Ma- ria Sharapova'nın vuruşlan anındaki sesle- rin erkeklerin cinsel arzulannı ortaya çı- kardığına dikkati çeken bashakem Mills, "Bflüıdiği gibi 2 >ıl önce Natahhe Dechy dünya ikincisi olan Sharapova'ya karşı faz- la sesten dolayı şikâyette bulunmuştu. Sha- rapova konuyia ilgili uyan almıştT dedi. Bu arada, Sharapova'nın 100 desibellik oranla. 95 desibellik ses kirliliğine neden olan treni bile geride bıraktığı belırlendı. Wimbledon Tenis Kulübü Kortlan'nda dü- zenlenen tumu\ r anın ilk gününde, tek erkek- ler ve tek bayanlarda ilk tur maçlan yapıl- dı.Tek erkeklerdeîsviçreli raket Roger Fe- derer, 2002 yılının şampiyonu 3 numaralı seribaşı A\ııstralyalı LJeytoo Hevvitt rakip- lerini yenerek bir üst tura yükseldi. Tek bayanlarda ise 5 numaralı seribaşı Rus Svedana Kuznetsova, 9 numaralı seribaşı Rus Anastasia Mysldna. 10 numaralı seri- başı Is%ıçreliPatty Schnjder ve 13numa- ralı seribaşı Roland Garros ve Rus Ele- na Likho\tseva. tur atlayan isimler oldu- lar. Bu arada, turnuvamn ilk gününde bir il- ke imza atıldı. 19 yaşındaki Hintli raket Sa- niaMiraa. Japonrakibi AkikoMorigami yı 2-1 yendi ve turnuvada şimdiye kadar ba- yanlarda 2. tura yükselen ilk Hintli tenisçi oldu. Spor-futbol basını ol- masa, yaz aylannın yağ- murlara kanşan sıcaklı- ğı hiç çekilmeyecek. He- men her gün bir dünya yıldızı takımlarımızın transfer listesinde yer alh yor negüzel... Hollanda- lı Davids. Portekizli Fi- go gibi yılda milyonlar- ca Avro veya dolar kaza- nan futbolcular, nasıl olu- yorsa para sıkıntıst çeken kulüplerimiz tarafından yakın takibe alınıyor(!). Herkesin bildiği, tarnamı- na yakını masa başında üretilen bu transfer ha- berleri pembe renkli pa- mukşekeriergibi... Güvenmek olanak sağlamakür 20'li yaşlar, günümüz futbolcusunun sahneye çıkış yaşıdır. Başka bir deyişle gençler bu yaş- ta kendilerini kanıtlama- lıdır. Avrupa'daki yıldız- lara bakıldığında hep bu yaş grubundan gençler öneçıkıyor. Dünya genç- ler şampiyonasının bü- yük ilgi çekmesinin ne- deni de bu; yeni yıldız- ları izlemek, keşfetmek. üg maçlanndaki yorum- larda "Genç yıldız ada- yı" gibi tanımlamalarda bulunuyoruz; ancak bu tanımlama çok da açık- layıcı değil. Çünkü "iyi futbolcu " bu yaşta oyu- na ağıriığını koymalı. Bu- na en iyi örnek Brezilya- lı Kaka'dır. 19 yaşında Milan'atransferolan Ka- ka, 20. yaşında takımın vazgeçilmezlerinden ol- du. Kötü örnek ise ne yazık ki bizden: Kaka'yla aynı yaşlarda olan Fe- nerbahçeli Semih'in yıl- lardır kadroda tutulup oynatılmamasının ve başka takıma gitmesine izin verilmemesinin man- tıklı bir açıklaması yok! Ulus olarak geleceğimi- zi gençlere emanet edi- yoruz, ama kâğıt üzerin- de. Onlara sorumluluk ver- mek gerektiğinde; "Siz bilmezsiniz" ya da "Da- ha zamanı değil" diyerek topu taca atıyoruz. Ço- cuktur, gençtirdeyip, ki- şiliklerine saygı göster- miyoruz. En azından ki- şiliklerini geliştirmeleri- ne fırsat tanımıyoruz. Olcan olmuş! ~ Dünya gençler şam- piyonası olmasaSezer, Ergün. Olcan, Gökhan, Ali gibi yetenekli genç- lerin farkında olamaya- caktık. Belki ulusal ta- kımların teknik sorum- luları bunları yakından izliyor ama görünen o ki, bırakın futbol kamuoyu- nu, kulüplerin bile bu oyunculardan haberi yok. 20 yaş altı ulusal ta- kımda yer alan Olcan'ı izleyinceşaşırdık; böyle genç biryeteneğe sahip olduğumuz için sevin- dik. Ama bu oyuncunun Fenerbahçe'de oynadı- ğını duyunca daha çok şaşırdık. Yurtdışından milyon dolarlarla orta alan futbolcusu arayan Fenerbahçe, elindeki de- ğerin farkında değil(di). Umanm artık fark etmiş- lerdir. Çünkü Olcan ulu- sal takımda üst düzey- de bir performans gös- termemesine karşın bu haliyle bile Fenerbah- çe'de oynayan birçok oyuncudan daha iyi. Pas yapamayan, nereye koş- tuğu belli olmayan ve Sarı-Lacivertli takımda yer alanlan herkes biliyor. Oysa Olcan, gerek tek- nik becerisi gerekse ftzik- sel özellikleriyle en azın- dan kendisine güven du- yulmasını hak ediyor. Da- um'un bunun farkında olmaması normal karşı- lanabilir(!). Ancak kos- koca Fenerbahçe'de teknik düşüncesine önem verilen ve Olcan'ın varlığını fark eden hiç kimsenin olmaması şa- şırtıcı. Bu gençlerin futbol piyasasında yer alma- masında, ulusal takımın teknik adamlarının edil- gen (pasif) davranması- nın payı büyük. Bu ço- cuklar kötü durumday- ken bile dikkati çekebi- liyorlarsa, hazıroldukla- rında neleryaparlar, kim bilir? SARIYER SULH HUKIT^ (TEREKE) RÂKtMLİĞt'NDEN TEREKENİN İFLAS ULUSÜ ADİ TASFİYESİ VE 1. ALACAKLILAR TOPLANMASI Dos>a No 2000 5 Tereke tstanbul. Sanyer, Tarab\a. Salcı (Cır Cad. Acar Sokak No.20 adresınde ikamet etmekte iken 03.06.2000 tarihmde vefat eden tstanbul, Sanyer, Yemköy. Cılt 013 01, Sayfa- I3'te nüftısa kayıtlı. Hasan Cemal oğlu. 1935 Istanbul dogumlu Mehmet Ostünkava'mn terekestnin deften mahkeme- mizce tutulmuş ve sonucunda mırasçılann tamamı tarafindan terekenın resmı tasfiyesı ıstenmiş ol- duğundan. yapılan ınceleme sonucunda terekenın pasıfınin aktıfmden fazla olduğu anlaşılmış ol- makla, mahkememızce 28 01 2005 tanhinde. terekenın tasfiyesının ıflas usulü ile yapılmasına ve tasfıye ışlemlennı yünitmek üzere. Istanbul. Sırkecı. Yalıköşkû Cad Mühurdarzade Han Kat:l No:126-127"de meslekı faalışette bulunan lstanbul Barosu avukatlanndan A\ tbrahim Bülbûl'ûn tasfiye memunı atanmasına karar venlmış olup. bu karar 10 05.2005 tanhinde kesınleşmiş oldugun- dan. 1- Terekeden alacaklılann ve istıhkak ıddıası sahıplennin alacak ve ıstihkaklannı ve bunlann dayanağı olan belgelen veya tasdiklı ömeklennı bu ılan tanhınden ıtıbaren 110) gün ıçınde hâkımlı- ğimıze tevdı ederek. tereke dosyasına kaydettirmelerı. 2- Terekeye borçlu olanlann (1) ay içinde kendilerini \e borçlannı bıldırmelen. aksi halin cezaı sorumluluğu gerektıreceğı. 3- Müteveftanın mallanru her ne suretle olursa olsun ellennde bulunduranlann. o mallan üzenndekı yasal hakJar sak- iı kalmak kaydı ile 11) ay içinde hâkımlığimız emrine tevdı etmelen. makul özrü olmaksızın mallan hâkımlığımız emnne \ermeyenlenn cezaı sorumluluklannın doğacağı ve aynca. rüçhan haklanndan mahrum kalacaklan. 4- 08 07 2005 Cuma günü saat 13 OO'ten ıtıbaren Sanyer Sulh Hukuk Mahke- mesı duruşma salonunda bınncı alacakJılar toplanması yapılacağından. alacaklılann bu toplantıya gelmeleri veya yetkılı bir \ekıl göndermeleri. müteveffanın yasal mırasçılanmn \e mütevefîa ile müşterek borçlu olanlann veva kefıllennın ya da borcu tekeffÜI eden diğer kımselenn bu toplantıya katılmaya haklan olduğu. tK'nun 219'uncu maddesi gereğınce ilan olunur. Basın: 28795 SUNGLTRLU1. tÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GA\HtVIENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosyaNo:2001 325 Es. Satılmasına karar verilen ipoteklı gaynmenkulün cınsı, kıymetı, adedı ve evsafi: I- Tapu kaydı Sungurlu ılçesı Sungııroğlu Mah.'de kâın 21-81 pafta, 547 ada. 4 parsel no- lu, 368 mesahal kargır ev ve arsadan müteşekkıl taşınmazdır. Imar durumu: Beledıye şehir planında 4 kat mesken alanı olarak aynlmış, parselın bir kısmı ımar yolu ıçmde kalmaktadır. Mevcut durumu. Bılırkişı raporuna göre, arsa üzennde 120 m2 kullanım alanlı 2 katlı beto- narme karkas tarzda. sobalı bir e\ bulunmaktadır. Zemın kaı depo şekhnde ıç böîme duvarlan örülmemış vazıyette olup daha sonra meskene dönüştürmeye müsaıttir. 1 kaıta ise 3 oda, sa- lon. antre, banyo, mutfak ve v.c vardır Islak zemınler fayans odalar mozaık beton tum bına- run ıç ve dış cephe duvarlan snalı ve boyalı, çatısı marsılya tıpı kıremit kaplı olup, elektnk ve SUVTI mevcuttur Muhammen bedeli 37.200. 00 YTL.'dır (37.200.000.000 TL.). 2- Tapu kaydı Sungurlu ılçesı Derekışla köyü Gökyar mevkıınde kâın 725 parsel nolu 6200 m2 me- sahalı. kargir 2 adet mandıra, samanlık. e\ ve tarladan oluşan taşmmaz. köy yerinde olup ımar kapsamı dışmdadır. Mevcut durumu: Bilirkişı raporuna göre. tarla üzennde bıri 344, dı- ğeri 266 m2 olmak üzere kargır 2 ayn besı ahrn mandıra. 160 m2 yüzölçümlü tuğladan yapıl- mış samanlık ve 57 m2 yüzölçümlü yıne tuğladan yapılmış bir e\ mevcuttur. Mandıralann iç ve dış cephe duvarlan sıvalı ve boyalı, tabanları beton, tavanlan ahşap. çatısı asma ahşap olup üzen kıremit kaplıdır. Beton yem oluklan ve pislık kanallan mevcuttur. Samanlığın ta- banı toprak. ta\aru asma ahşap çatılı ve kiremıt kaplı, iç ve dış cephe duvalan sıvasızdır Ev ise 2 oda. mutfak antre ve tuvaletten oluşmakta, ıç ve dış cephe duvarlan sıvalı ve boyalı, ta- banı beton, tavanı ahşap çatısı kıremitlı, elektnk ve suyu me\cut olup yola 4 43 m2 tecavüz- lüdür. Muhammen bedeli. 50.200. 00 -YTL (50.200.000 000.- TL.l'dır. 3- Tapu kaydı: Sun- gıu-lu ılçesı Derekışla köyü Gökyar mevkıinde kaın 467 parsel numaralı, 10900 m2 mesahalı, tarla niteliğinde, borçlu adına tam hısselı taşmmazdır. Muhammen bedeli: 5.450. 00.-YTL. 5 450.000.000.- TL)'dır. Sahş şartları: 1-1. satış. 25.07.2005 günü Sungurlu 1. lcra Müdür- lüğü Kalemı'nde 1. sıradakı 547 ada 4 parsel nolu taşınmaz 10.30-10.40 saatlen arasında 2. sıradaki 725 parsel nolu taşınmaz 10.45-10.55 saatlen arasında 3 sıradaki 467 parsel nolu ta- şınmaz ise 11. 00-11.10 saatlen arasında açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kjymetm yüzde 60'ını \e rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sa- tış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıra- nm taahhüdü bakı kalmak şanıvla 04.08 2005 günu yıne aynı saatlerde ve aynı 1. Sungurlu lcra Müdürlüğü batı gınş kapısı onünde ıkincı arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü sakJı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar ki arttırma be- delinin malın tahmin edilen kıymetınin yuzde 40'mı bulması \e satış ısteyenin alacağına rüç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştır- ma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştırak edeceklenn. tahmın edılen kjvmetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temmat mektubunu vermelen lazımdu Satış. peşin para iledir. Alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek üzere mehıl \enlebılır. Tellalıye resmi ihale pulu tapu harç ve masraflan ile KDV alıcıya aıttir. Binkmış vergıler satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (ırtıfak hakkı sahıplennin ı bu gayrimenkul üze- nndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün ıçınde daıremıze bildırmelen lazımdır .\ksi takdırde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadık- ça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırma- mak suretiyle ıhalenın feshıne sebep olan tum ahcılar \e kefillen. teklıf ettıkJen bedel ile son ıhale bedeli arasındakı farktan \e dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı \e temerrut faizı aynca fıukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarı- hmden itıbaren herkesin görebılmesi ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır ömeği göndenlecektır 6- Satışa iştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve mündere- catını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2001 325 Es numarasıyla müdürlûğümüze baş\-uımalan ılan olunur Basın: 28451 SUNGURLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRÎMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2001 845 Esas Satılmasına karar verilen ipotekli gavrimenkullerin cinsi, kıvmeti. adedi ve evsafi: Tapu kaydı: Sungurlu ılçesı, Sunguroğlu Mah. 23 pafta. 209 parsel ve 8 parsel no'lu arsa nıtelığınde 494,15 m2 me- sahalı taşınmazdır. Imar durumu: Beledıye ımar planında, aynk nızatn 3 kat, mesken alanı olarak aynlmış ve bır kısmı da ımar yolu ıçensınde kalmaktadır. Mevcut durumu: Bılirkışı raporuna göre arsa üzennde 2 katlı kargas ve 2 katlı kerpıç evler ile bır kerpıç ahır mev- cut olup 2 katlı betonarme kargas yapının zemin katı 120, 1. katı ise 130 m2 gelmektedır. Sobalı olan bu evın ıç ve dış cephe duvarlan sıvalı ve boyalı. ıslak zemınler fayans, dığer kısımlar ise betondur. Zemin ve 1. kat, 3 oda. salon, mutfak, banyo, antre ve tuvaletten ıbarertır Elektrik ve su- yu olan bu yapının çatısı marsılya tıpı kıremittır. 2 katlı kerpıç yapının ise zemın ve 1. katı 130 m2 yüzölçümünde olup ıç ve dış cephe duvarlan sıvalı ve boyalı. tabanlar be- ton, tavanlar ahşaptır Her ikı katta sobalı olup 3 oda, salon, mutfak, banyo. antre ve \VC bulunmaktadır. Çatısı marsilya tıpı kıremıt kaplı, elektnğı ve suyu mevcuttur. Ahır ise 120 m2"lik alana kerpıçten yığma olarak yapılmıştır. İç ve dış cephe duvarlan sıvalı ve boyalı, taban topraJc, tavan ahşap, asma çatılı ve üzen kıremit kaplıdır. Muhammen bedeli: 81.295, 00 YTLdır. 2- Sungurlu ılçesi, Çiftlik köyü. Gölyen mevkiınde kâın 2 pafta, 286 parsel no'lu 10.800 m2 mesahalı, tarla nıtelı- ğmdekı taşmmazdır. Borçlu adına 1 2 hisse oranında kayıtlı olup köy yennde ve imar alanı dışmdadır. 1 '2 hıssesının muhamrne'n bedeli 4.330.00 YTL'dir. Satış şartlan: 1- Satış. 25.07. 2005 günü Sungurlu 1. lc- ra Müdürlüğü kalemınde 1. sıradaki 209 ada. 8 parsel no'lu taşınmaz 10.00-10.10 saatleri arasında 2. sıradaki 286 par- sel no'lu taşınmaz 10.15-10.25 saatlen arasında açık artır- ma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıy- metın yüzde 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarn ile en çok ar- tırana ıhale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 04.08.2005 günü yıne aynı saatlerde v e aynı 1. Sungurlu lcra Müdürlüğü batı gınş kapısı onünde ikıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu art- tırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecek- tır. Şu kadar kı arttırma bedelmin malın tahmın edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamındaq fazla olması ve bun- dan başka paraya çev irme ve paylaştırma masraflannı geç- mesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale- bı düşecektir. 2- Arttırmaya iştırak edeceklerin, tahmin edı- len kıymetin yüzde 20'si nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mıllı bır bankanın teminat mektubunu verme- len lazımdır. Satış. peşın para ıledır, alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek üzere mehıl venlebilir. Telialiye resmi. ihale pulu. tapu harç-masraflan ile KDV alıcıya aıttir. Bı- rikmış vergıler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahıbı ala- caklılarla dığer ılgılılenn (ırtıfak hakkı sahıplennin) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faiz ve masrafa daır olan ıddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün ıçın- de daırermze bildirmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan ta- pu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- lardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırma- mak suretıyle ıhalenın feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefillen. teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı \e temerrüt fa- ızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl oluna- cak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesin görebilmesı ıçın daırede açık olup masrafı \enldığı takdırde ısteyen alı- cıya bır örneğı gönderılebılır. 6- Satışa iştırak ed'enlerın şartnameyı görmüş ve mündereeatını kabul etmış sayıla- caklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn mudürlüğümüzun 2001,845 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlûğümüze başvurmalan ilan olunur 13.06 2005 (* I llaılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basm- 28452 BAMRKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARITRMA İLANI DosyaNo: 2005 1040 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cıns, mıktar ve kıymeti yazıh mallar satışa çıkartılmıştır. Birinci arttırma 07.07.2005 günü saat 13.00-13.10 saatlen arasında Üçevler Tavukçu Sokak No:14 Bahçelievier adreslerinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60'ına ısteklı bulunmadığı takdırde 12.07.2005 günü aynı yer ve saat- te ıkinci artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar kı artırma' bedelının malın tahmin edilen kıymetin %40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştırma masraflannı geçmesinın şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzennden yüzde oranında KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesinın icra dosyasında görülebıleceğı, masrafı venldiği takdırde şartnamenın bir örneğıni iste- yene göndenlebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin vukanda yazılı dosya numarasıyla dairemıze başvurmalan ılan olunur 14.06.2005 MuhammeD knmeti: 20.000,00 YTL Adedi: 1 Cinsi, mahiyeti ve nitelikleri: 34 BM 8052 sayılı Kia Bongo K 2700 beyaz renk J 2364138 motor no'lu, KNCSD211247973289 şasi no'lu 2004 model kapalı saç kasa kamyonet. Basuı: 28912 SARIYER İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005'672 Talimat Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti. adedı, evsafi: Tapu kaydı: lstanbul, Sanyer ilçesi, Mirgün Mahallesı, Görgü Sok. 33 pafta, 110 ada, 20 parsel sayılı 238.00 m2 mıktarlı kargir apartman da 80/580 arsa paylı zemin kat (4) nolu meskenin tamamı. Imar durumu: 22.07.1983 tarihle onayh 1/1000 ölçekli Boğaziçi öngörünüm bölgesı imar planında konut alanında kahnaktadır. 2960 sayılı yasamn geçici 4. maddesi uyannca, konut kullanımına aynhnış olan alanlar yeşü alan statü- süne ahndığrndan uygulama yapılmayacaktır. Dığer hususlarda 27.02.2004 (arihli plan hükümlenne uyulacaktır. De- nildiğı görülmüştür. Mahalli durumu: Taşınmaz, bulundugu yerin dosyada mevcut plan örneğine şeklen uydugu anlaşılmıştır Tapu kay- dında "kagir apartman" niteliğinde olduğu bildinlen taşınmazın fıilı durumunun bu kayda uygunluk gösterdiği gö- rübnüş olup parselin tamamına "2 bodrum kat+zemin kat+3 normal kat+çekme kat yapılan ve açık adresi Görgü Sok. No: 3" olan Soykan Apartmanı isimli binanın zemrn katrndaki girişe göre sağda kalan daırenın borçlu tasarrufunda olduğu anlaşıhrûştır. Üzerinde bulundugu sokağın eğimli arazi yapısına bağh olarak yola bakan salon penceresı yol kotunda kalan daire- nin fiıli durumda (3) nolu daire olarak numaralandrnlmış olmasma karşın, tapudakı işlem dosyasında bulunan onayh projesinde, "2. bodrum katında (1) nolu bağımsız bölüm daire gösterilmesıne bağh olarak zemın katrndaki girişe gö- re sağ tarafta kalan dairenin projeye göre (4) nolu daire olması gerekirken 2. bodrum katındaki dairenin iptal edümesi neticesinde ortaya çıkan fiili durumda tapudakı projesinde (4) nolu olarak gösterilen dairenin (3) nolu daire olarak numaralandınldiğı kanaatine vanldığı; dış kapısı demir, merdrven basamaklan traverten menner, sahanlıklan parad- yen ve merdiven kov-asmdaki duvarlan da yanya kadar menner kaplı olan ana binanın çatısının kiremit örtülü, yola bakan dış cephesinin ise bakımlı bir durumda olduğu; "2 oda+salon^mutfak^banyo-wc" bölümlerinden oluşan ve yaklaşık olarak net kullanım alanı ise 70 m2 olan dairenin salonun zemin döşemesinin parke, koridor zemin kaplama- sının traverten menner, 2 odamn zemrn döşemesinin marley, banyonun komple seramik fayans kaplı, mutfağınrn da yapılı olduğu, doğalgaz ile çalışan kat kaloriferi ile ısıtılan daire kapılanmn ahşap, demir korkuluklu pencere doğra- malannm ise PVC orduğu tespit edihniştir. Taşınmazın Görgü Sokağı'nrn ve bağlantılı diğer yollann komple asfalt kaplı olduğu gibi çevredeki bütün sokakla- nn elektnk, su, doğalgaz, kablolu TV, atık su kalanı. telefon gibi altyapı hizmetlerinin tümune sahip olduğu toplu ula- şım, PTT, bankacılık ve temizlik hizmetleri gibi kentsel hizmetlerin venldiği kesime de oldukça yakın bir konumda olduğu anlaşümıştır. Kıymeti: 07.04.2005 tarihinde 125.000.00 YTL. muhammen kıymet takdir edihniştir. Sabş şartlan: 1- 09 Ağustos 2005 Sah günü saat 10.30-11.00 arasında Sanyer lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacak- tır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kahnak şartı ile 19 Ağustos 2005 Cuma günü saat 10.30-11.00 arası Sanyer lcra Dairesi'nde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sakh kahnak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttınna bedehnin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştrrma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu veya bu miktar karşılığında döviz veya milli bir bankanın teyidi yapılmış bloke çekini vermelen lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istedığinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebüir. İhale pulu, tapu alım harç. tahliye ve masraflan. KDV ahcıya aittir. Telialiye resmi, birikmiş vergıler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremize bildinneleri lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelinı yatırmamak suretiyle ıhalenin feshrne sebep olan tüm ahcılar ve kefille- ri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemızce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarihinden ıtıbaren herkesin görebılmesi ıçın daırede açık olup masrafı venldiği takdırde isteyen alıcıya bır örneği gönderilecektir. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyi görmüş ve mündereeatını kabul etmiş sa>ılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin yukanda yazılı dosya numarası ile müdürlûğümüze başvurmalan ilan olunur. 13.06.2005 Basm-29108
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog