Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 t—IAZİRAN 2005 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr 19 HJLZIRUKLAR BAŞLADI A7NTALVA (Cumhuri- ye«r) - Dünya Ralli Şam- piyonasrnm (WRC) 7. ayaığı olan Türkiye Ral- lisi ? ne katılacak ekipler, Araıtarya'nınKemer ilçe- sın«dekı parkurlarda ant- renıınanlara başladı. An- taL>a'nın Kemer ilçe- sın«de bugünbaşlayacak ve C5 Haziran'a dek sü- recek WRC Türkiye Ral- lisd ıçin geri sayım baş- l a d ı Takımlar hazırbk- laruıa hız verirken, pi- lotlar ise antrenmanlara başladı. c Bizi bir de yanşırken görün' DÜNYA RALLİ Ş AM Pİ YON A S I ' ND A YARIŞACAK NİSA VE MELİS ' O J E L İ TIRNAK' YAKI Ş TIRM AL ARIN A TEPKİ GÖSTERDİLER Spor Haftası Hagi ne yaptı? Galatasarayyönetimi, 100. ku- ruluş yıldönümünde kınk dökük takımı Türkiye Kupası şampi- yonu yapan, ligde de 3'üncülü- ğe taşıyan Rumen teknik direk- tör Georghe Hagi ile yollannı ayırdı. Kabul ediyoruz, Karpat- lann Maradona'sının önemli yanlışlan vardı sezon boyunca. Önce Ürnrt Karan'ın, Suat Us- ta'nın, Balic'in, Saiodu'nun görtderilişle- ri, Arif'lerin, Hakan Ünsal'lann takımda tırtuluşlan yeniryutulurcinsten degildi. Za- man zaman yaptığı teknik hatalar defo- suydu onun. Taraftar için kullandığı "hırsız" ifadesi de hoş kaçmamıştı. Hele yönetim- le ilgili konuşmalan son derece fütursuz- caydı. Ama Hagi buydu, biliniyordu, futbol- culuğundan ne kadar keskin bir sirke ol- duğu. 0 zaman hiç getirmeye- cektiler adamı.. Hele hele Ge- rets gibi Avrupa futbolunun bil- mem kaçıncı sırasındaki Belçi- ka'da sıradan başanlar kazanan, ardından da Almanya'da kovul- maktan beter edilen biri için har- canmamalıydı Balkanlar'ın Hagi'si! Madem kan degişikiği istiyordu 'Babya Açt- lan' pencere. o zaman Le Guen'e, Hitzfekj'e, Bruno Metsu'ya gitmeliydi. Unutulmasın ki 500-600 bin doiariık hocayı gönderip 700- 800 bin dolaıiık sıradan birini kurtancı ola- rak piyasaya sürerseniz, 101. yılda da boş kalır Ali Sami Yen'in tribünleri. VE.YSELBALKAYA ISisa Bozkurt ve MefisÇeker... Nisa dıreksıyonda ıMelıs de sa- ğıra<la co-pilot olarak Antalya'da Düxya Rallı Şampiyonası'nda yanşacak. Ancak onlann çok çar- pıcı bir özellikJeri var. O da ral- linin diğer sporlardan aynlan en önemli unsurunda gizli. Yani cinsiyet aynmı olmadan aynı plat- formda yanşabildığı tek spor ol- masında. Nisa ve Melis rallının bu özelliğinın sembollen olarak Antalya'da ter dökecek. Aynca onlann Türkive'dekı ılk ve tek bayan takım olmalan tüm ilginın onlara odaklanmasına neden ola- cak. Bu kadar karşı cınslerinın arasında amaçlan da "OBmpi- yat Ruhu~yla eşdeğer. "Yanşı tamamlayahm, bize yeter"... Nisa Bozkurt, otomotiv sek- töründe yönetici olarak çalışıyor. Melis ise ünıversite öğrencisı. Neredeyse otomobıl ıçınde doğ- muş. Çocukyaşlanndan beri oto- mobillerle haşır neşır. Zaten ai- lesinden aldığı bir rallı mırası var. o da şu aralar yaptığı co-pi- lotlukla bunu sürdürüyor. Ayn- ca haftasonunda Polo Ladies G Ü N Ü N Î Ç İ N D E N • -PAF LİGİ'NE TERK ETMEYİN' - Avrupa şampiyonu olan 17 yaşaltı(B)Genç LlusalFutbolTakımı'nınantrenörüAbdul- lah Avcı. "Artık sınıf atlayan bu çocuklan PAF Ligi'ne terk et- mevin" dedı. • PLATİNİ'DEN OVGÜ - F1FA İcra Kurulu ve UEFA Yöne- tim Kurulu üyesi Mıchel Platini. Türkiye"nin 2012 Avrupa Fut- bol Şampiyonası ıçin en güçlü aday olduğunu söyledi. •HALTER - Halter Federasyonu Başkanı Dr. Hasan Akkuş. Ha- lil Mutlu'nun 15 ya da 16 Haziran'da yapılacak (B) numunesı- nın lontrolü için Almanya'nın Köln kentine gidecek. • YILDIZ'RİZE, SAĞLAM KAYSERİ'DE"- Ç. Rızespor. ge- çen sezon G.Saray'da Hagı'nin yardımcılığını yapan Metin Yıl- dız, Samsunspor'daki teknik direktörlük görevınden aynlan Ertuğrul Sağlam da Kaysensporla prensipte anlaştı. • ATLETİZMDE REKOR - Konya'da düzenlenen Üniversi- telerarası Atletizm Türkiye Birinciliği'ni erkekler ve bayanlar- da Ege Cniversitesi kazandı. Ferdi yanşlarda ise Tuncay Örs, 400 m. engellide 51 49'luk derecesiyle Türkıye rekoru kırdı. • YELKEN - Ataköy Manna Yat Kulübü'nce düzenlenen Vak- ko Sailıng Cup"05 Yelken Yanşı, 11 Haziran'da yapılacak. • NBA - Doğu Konferansı fınal serisi 4. maçında Detroit Pis- toas. Miami Heat'i 106-96 yenerek seride durumu 2-2 yaptı. 9 ALTILIDA DÜN - Istan'bul at yanşlannda altılı ganyan; 8- 6-3/7-10-2-13 kombinesini bılenler, 1722.51'şer YTL ikramiye kazandı. Avta Palmiye 17 Haziran-02 Temmuz Dönemi Devre Mülk Kiralık veya Satılık. 0 533 252 05 66 J KOCAELİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLAM Dosya No: 2005 585 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins. miktar ve kıymeti yazılı mallar satışa çıkartılmıştır. Bırincı arttırma 17.06.2005 günü saat 11.00-11.10'da Fûrsan llkokulu karşısı Eski Ankara Cad. No:66 Köse- köy adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60'ına istekJi bulunmadığı takdirde 22.06.2005 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştınlma masrafla- nıu geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedelı üze- rinden yüzde oranmda KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve sa- tış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği. masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğini isteyene gön- derilebileceği. fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. Menkulün kıymeti (lira): 40.000,00 YTL Adedi: 1 Cinsi (mahiveti ve önemli nitelikleri): 41 HY 256 plaka sayılı BMC marka 1998 model. ahşap kasa kam kamyon profesyonel tipi. Basm: 25350 KADKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2004 1623 İz. Şu. Davacı Veli Apaydın tarafından davalılar Zeynep Zûhre Poyrazoğlu mirasçılan Osman Poyrazoğlu, Sa- adet Poyrazoğlu. Hatice Poyrazoğlu, Mehmet Poyrazoğ- lu. Veli Poyrazoğlu, Mustâfa Apaydın, Hayriye Altun- taş, Gülsüm Selçuk. Hatice Kuzgun ile Fatma Şerife Yıldız aleyhlerine açılan iz. şu. davasının venlen ara ka- rar gereğince, adresi tespit edilemeyen paydaş Fatma Şerife Yıldız adına ilanen tebligat yapılmasma karar ve- rilmiş olup. İstanbul. Kadıköy. 3. Bölge Erenköy Mahallesi. Şümbül Sokak, Pafta: 108, Ada: 441, Parsel: 8 sayıda kayıtlı 1 kat (4) no'lu bağımsız bölûm, 1. kat (3) no'lu bagımsız bölüm. 5. kat (11) no'lu bağımsız bölüm ile Isparta Sütçüler Yukan Mahallesi, Muratlar Sokak Paf- ta: 3O.K.I\' b 1. Ada: 121, Parsel: 22 sayılı taşınmazla- nn maliklennden muris Zeynep Zühre Poyrazoğlu mi- rasçüanndan Ali Fuat Cebesoy Sokak, Altınordu Sitesi D:2 Oran-.4nkara adresinde mukim Fatma Şerife Yıl- dız'ın adresinin tespit edilemediğinden kendisine ilanen tebligat yapılmasma karar verilmiş olup. işbu paydaşla- raı duru^manm bırakıldığı 5.7.2005 tarih saat 10.20'de mahkemede hazır bulunması ya da vekil marifetıyle kendisinı temsil ettirmesi, dava ile ilgili tüm belgeieri ibraz etmesi. belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelme- dıfi veya kendisıni bir vekille temsil ettirmediği takdir- de durusmaya yokluklannda devam olunacağı ve karar verileceîi t K 28-29 aereğince ılaaen tebliğ olunur. I8.O5.2005Basın: 25337 Beyoğlu Vergı Dairesı'nden aldığım vergi levham kaybolmuştur. VOLKANtNANÇ PLAY-OFF FtNAL SERİSİ EfesileBeşikaş'ın randevusuAhtlar'da Spor Servisi -Türkiye Erkekler Birinci Basketbol Ligi Play-Off fınal sensınde Beşiktaş ile Efes Pilsen bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek ve Kanal 1 den naklen yayınlanacak maçı Mustafa Can, Alper Ozgök. Serdar Cnal hakem üçlüsü yönetecek. Efes Pilsen, 1-0 önde başladığı serinin ilk maçında Beşiktaş'ı 73- 68 yenerek durumu 2-0'a getirmişti. Dört galibiyete ulaşan takımın 2004-2005 sezonu şampiyonu olacağı serinin 3. maçı 5 Haziran Pazar günü yine BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak. Cup'ta da dıreksıyona geçtı. Rallinin erkek egemen bir spor olduğunu kabulleniyorlar ancak Nisa, "Ojeli ürnak" dıye kendi- lenne bakanlara fazlasıyla tepki- lı. "Biapistte>anşırkengöriin"dı- yor. Aynca Nisa Bozkurt, erkek- lenn de artık günümüzde bayan- lar kadar balamlı olduklannı öne sürürek "Onlar bu konuda termi- noloji bile getiştirmiş durumda. KendJIeri mctroseksıiellik diye tanınıb\or. Sonuçta erkekJer de bayanlarkadarkendflerinebaknn yapnor. Bu bizim rallinin içinde bulunmamız ya da başansız ol- manuz için bir neden değiTdı- yerek bayanlann da rallinin ıçin- de olmasında fiziksel eksıkleri- nnı dıştnda bir yetersizlıklerinin olmadığını dile getiriyor. Pistler daha güvenli Pistlerde ter döken bu bayan- lar şehir trafiği hakkında ne dü- şünüyor? tkisinin de ortak görü- şü rallide araba kullanmak daha kolay ve emniyetli olduğu yö- nünde. Trafik kültürünün geliş- mesi için rallıye olan ılgınuı art- ması gerektiğini düşünüyorlar. Böylelıkle kazalann da, trafik keşmekeşinin de önüne geçüece- ğını vurguluyorlar. Baskette küfür serbest Basketbolda final serisi var. Efes Pilsen'le Beşiktaş kıyasıya kapışıyor. Maçlar da Kanal 1 'den ekrana geliyor. Hem de yakın plan ve sansürsüz. Tansiyonu yüksek anlarda da sahada ne oluyorsa görüyoruz. Son maçta, Be- şiktaş'ın bencindeki genç antrenörler Burak Bıyıktay ve Ufuk Sanca, ha- kemlere 'disiplin kunılluk' küfüriersa- vurdular. Hem de sinkaflı cinsin- den. Inanmayan varsa genç spi- ker Emre Tilev'den kaseti iste- sin. Ama bakıyoruz basketbo- lun yönetim katından çıt çıkmı- yor. Aynı olay futbolda yaşan- sa, bizim ekran ulemaları, "hani ce- za" derler, teknik direktörleri tribüne göndertirlerdi. Dedik ya, basketbol sahasında küfür serbest(!) galiba Trabzon'un günahı ne? Türkiye 2012 Avrupa Futbol Şampi- yonası fînallerine ev sahipliği yapma adına UEFA'ya başvurdu. Büyük olası- lıkla da bu şansı yakalayacak. İstanbul başta olmak üzere, Izmir, Ankara, Bur- sa gibi kentler de yenilenen -yenilene- cek- statlanyla Avrupa'nın deylerini ağır- layacak. Ama bu finalin Türkiye'ye ge- tirilmesi halinde Trabzon'un, daha doğ- rusu Karadeniz bölgesinin boynu bükük kalacak. Çünkü federasyon yönetimi, bu bölgede maç oynatmayı uygun bulma- mış. Statiarkötüymüş, ulaşım problem- liymiş. Oysa onca yıldır deplasmanlara gidip gelen bir spor yazan olarak en ra- DUVAR İkinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne zoha göndehldik. (AtayAktuğ) 1 ^ , hat ettiğim kent Trabzon'dur. Uçağa bi- ner gider, otelinize yerleşirsiniz. Yöre halkı misafirperver, yemekteri harikadır. Statian da Şampiyonlar Ligi maçlan oy- nandığına-oynanabileceğine göre yeter- siz olamaz. Peki, niçin Trabzon devre dışı? Sakın, birilerinin Ulusoy alerjisin- den olmasın? Doğuştan 3 yıldızlı Türk futbolunda bir ara yıldız krizi var- dı. Her 5 şampiyonluğa verilen yıldızlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı birbirine düşürmüş, o dönemki federas- yon aldığı garip kararlaıiayıldızJan payiaş- tırmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3'er, Beşiktaş'ın 2, Trabzon'un da 1 'eryıl- dızı formalanna işlenirken bu yıl süper li- ge adını yazdıran Sıvasspor, gelecek se- zon sahalarda logosundaki tescilli 3 yıldı- zı ilemücadeleedecek. Nediyelim, ülkede 6 milyon Sıvaslının yaşadığı düşünülürse, Sıvasspor, gönüllerin şampiyonu aynı zamanda. ERMENEK ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 364 Davacı Emine Zorlu tarafindan davalı Mustafa Zorlu aleyhine 18.10.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmış olup dava mahkememizın >TJ- kanda yazılı esasa kaydı yapılmış olup mahkememizce verilen ara karan uyannca: Hasan Hüseyin ve Hatice'den olma. Ermenek 21.10.1971 doğumlu, Karaman ili. Ermenek ilçesi, Ikiçmar köyü nüfusuna kayıtlı olan davalı Mustafa Zotlunun bıldıri- len adresine çıkartılan meşruhatlı davetıyenin bıla teblıği iade edilmesi nedeniyle mahkememizce yaptınlan adres araştmnalaruıda davalının adresınuı tespit edılemedi- ği anlaşıldığından mahkememizce ilanen tebligat yapılmasma karar venlmiş olup: Yukanda ismi yazılı davalının davaya karşı diyecekJeri \ar ise duruşma günü olan 14 07.2005 günü mahkememize bızzat gelmesi veya bu duruşma gününe kadar yazılı olarak dilekçe ibraz etmesi. ileili kanunun ilgili maddesı uyannca ilanen duyurulur. 02.05.2005 " Basın: 21695 ADALET BAKAISUĞIDÜZCE 1. İCRA MÜDLTRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2005 75 Esas Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı mallar satışa çı- kartılmıştır. Birinci arttırma 30.06.2005 günü saat 14.00-14.10 arasında Öztürkler mevkiı. Türkseven Petrol arkası Düzce adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60"ına isteklı bulunmadığı takdirde 05.07.2005 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapıla- rak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulunmasuıın ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştınlma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV'nin alı- cıya aıt olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildi- ği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği. fazla bilgi almak is- teyenlerin yukanda da yazılı dosya numarasıyla dairemıze başvurmaları ılan olunur Muhammen kıvmeti (Bra): 20.000.00 YTL Adedi: 1 Cinsi (mahiyeti ve önemli nitenkleri): 81 AF 802 plakalı beyaz renkli 2005 model Hyundaı Starex kamyonet, Motor No: D4BH4TO29277 Şase No: NİJWVH7HP5ZO37747 Basın: 25375 ÜMRANİ\'E 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2002 689 Müteveffa Mustafa Çoşkun'un vasiyetnameyi mahkememize ıntikal etmiş ohnakla, Üsküdar 4. Noterliği'nce 25.09.1996 gün ve 44393 yevmiye no'lu düzelrme şeklm- de vasiyetnamede müteveffa Mustafa Çoşkun tarafindan Cmraniye ilçesi. lstiklal Ma- hallesi, Vatan Caddesi No:39 adresinde bulunan 1 zemın ıki normal katta ibaret bina- nın zemin katmda bulunan daireyi eşi Ayşe Çoşkun'a bıraktığını. ılk evliliğinden olan çocuklan Sabri Çoşkun, llyas Çoşkun, Nuri Çoşkun ve kızı Melek ve Çiçek'e sağlı- ğında ıhtiyaçlan olan gayrimenkul ve mal paylaşımını yaptığını. onları bu vasiyema- meden aynk tuttuğuna ilişkin \7 asiyetnameyi düzenlediğinden, Müteveffa Mustafa Çoşkun'un mirasçılan Çiçek Çoşkun. llyas Çoşkun. Yılmaz Çoşkun, Nuri Çoşkun, Hüseyin Çoşkun ile Melek Çoşkun'un mirasçılan Aynur Çoş- kun. llhan Çoşkun, Dilek Çoşkun. Melahat Çoşkun, Orhan Çoşkun ve Ramazan Çoş- kun'un yapılan ilandan itibaren 30 gün içinde vasıyetnamenm iptali yönünde herhan- gi bir dava açmadıklan takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacaklarmın ıhtan ilan olunur. Basm: 25310 GAZİANTEP TİCARET MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004'105 Davacı Vakıflar Bankası TAO vekıli tarafindan davalılar Hasan Ekincı. Ali Anç ve Selahattın Dener aleyhine mahkememize açılan teminat mektup bedelinı iadesi dava- sının yapılan yargılaması sonunda verilen 23.02.2005 tarih ve 2004 105 esas. 2005 57 sayıh kararla, 1- Dava konusu 26.7.1995 tanh 56.021.000.-TL, 5.5.1997 tarih 143.000.000.-TL ve 13.06.1997 tarih 153.500.OOO.-TL, 26.07.1995 tarih 19.375.0OO.-TL'lik teminat mektuplannın davacıya iadesi nedeniyle bu mektuplar ile ilgili konusuz kalan dava- nın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına. 2- Dava konusu yapılan 24.06.1997 tarih 245.500 000.-TL bedelli, 13.06.1997 ta- rih 262.000.000.-TL bedelli, 26.10.1998 tarih 70 500.000.-TL bedelli kı cem'an 578.00.-YTL tutanndaki 3 adet teminat mektuplannın iade edilmemesi nedeniyle nakde dönüşmesi halinde %90 temerrüt faizi ve banka ile davalılar arasında yapılan sözleşme gereğince artan oramn %50'si ilavesi suretiyle ve temerrüt faizı ile birlikte davalılardan tahsiline karar verihniştir. Davalılardan Ali .Anç'a karar tebliği yerine kaim olmak üzere duvurulur. Basm: 25241 ŞİŞLİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005405 Esas Bir borçtan dolayı rehınlı ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı menkul mal açık arttırma suretiyle satışa çı- kanlmıştır. Birinci artttrma 30 06.2005 tarihinde saat 12.30-12.40'a kadar Çeylan Yeddieminlik Güzelbahçe Sok. No: 1 Feriköy adresinde yapılacak ve o gün kıymetlerinin yüzde 60"mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştuma masraflannı geçmek şartı ile teklifte bulunana ihale yapılır. Birinci arttırmada böyle bir alıcı çıkmaması halinde 05.07.2005 günü aynı yer ve saatler arastnda 2. arttırma yapılarak kıymetlerinin yüzde kırkını ve rüçhanlı alacakhlar V'arsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştuma masraflannı geçmek şartı ile teklifte bulunana satılacağı; rehnın satış bedeli üzerinden yüzde KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği. masrafi venldiği takdirde şartnamenin bir ömeğinin isteyene göndenlebileceğı. fazla bilgi almak iste- yenlerin vııkanda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 26.05.2005 Muhammen kıymeti: 25 000.00 -YTL Adedi: 1 Cinsi (Mahheti ve önemü lütelikkri): 34 AV 1639 plaka sayılı, Ford marka, Connect T 2205 1.8 TDİ tipli, beyaz mavi renkte 2004 model kapalı kasa kamyonet. Basuı: 25353 ÇATALCA İZALE-İ ŞÜ\TJU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 2003'29 Satış Izale-i şüvııu nedeniyle aşağıda, cinsi, evsafı. niteliği ve önemli özelhkleri yazılı taşınmazlann açık arttırma sure- tiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Köyü@Mevkıi(SParsel@Miktan(giCinsiÇgTahmini Bedelı@Satış Saati Karacaköyfg:Kö>içı(ai481@250 m2@Bahçeli kargir ev ve ahır@26.750.00.-YTL.ö:T4.00-14.10 KaracaköygArşırJar@749@2700m2@Tarla@4.050.00.-YTL.(g 14.20-14.30 Karacaköy@Karasu@ 129S2850 m2@Çayır@6.270.00.-YTL.@14.40-14.50 KaracaköygDurmuşgölü(g440@2154 m2@Tarla@4.308.00.-YTL.@15.00-15.10 Halihazır durumlan: 1481 parsel sayılı gavTİmenkul: 1481 parsel sayılı taşınmazın üzerinde yola cepheli olan tek kath. yığma kargir kahvehane ve kahvehanenin arka tarafinda kalan ikı katlı yığma kargir mesken bulunmaktadır. 10x6 m ebadında ve 60 m2 kullanım alanmdaki yola cepheli olan tek katlı yığma kargir kahvehanenin duvarlan sıvalıdır. Zemini şap. çatısı ahşap oturma çatı üzeri mar- silya kiremitı olan yapmm boyası oldukça eskımış olan kapı ve pencere doğramalan ahşaptır Dış duvarlan ve ön cephesı, aynca badanalık olan elli \ıllık yapı muris Abdullah Gehnez tarafuıdan yaptınhTuştır. taraflarm babalan ve annelerinden kalma taşınmaz üzerinde bulunan muris Abdullah Gehnez tarafindan yıne elli yıl kadar evvel yaptınl- mış. dış cephesı sıvalı, diğer iki katlı yığma kargir meskenin her iki katının toplam kullanım alanı 130 m2'dir. Çatısı ahşap asma çatı üzeri marsilya kiremiti olan yapmın ahşap olan kapı ve pencere doğramalannın boyalan kısmen dö- külmüştür. Zemin kat. zemini şap olan üst katma içten ahşap merdivenle çıkıhnaktadu". İki kat arası ahşap olan her ıki katı müşterek olarak kullamlan yapınm giriş katı demirdendır. 749 parsel sayılı taşınmaz: Söz konusu parselin yolu yoktur. Doğusu azmaktır. Köy yerleşim merkezine 3-4 km. uzaklıktadır. 129 parsel sayılı taşınmaz: Söz konusu parselin yolu yoktur. Çatalca asfaltma 200 metre uzaklıkta köy yerleşur» merkezine 700-800 metre uzaklıktadır. 440 parsel sayılı taşınmaz: Söz konusu parselin yolu yoktur. Dunnuş gölüne cephelidir. Köy yerleşim merkezine 3- 4 km. uzaklıktadır tmar durumu: Karacaköy Belediye Başkanlığrnın 23.06.2003 tarih ve 98 sayılı yazısına göre 129, 440. 749 ve 1481 nolu parsellenn ıfrazı mümkün değildir. A\iıı parsellerin imar durumlan imar planlanmız çizim aşamasında ol- duğundan verilememektedir, denıknektedu-. Satış şartlan: 1- Gaynmenkulün 1. açık arttuması 18.07.2005 Pazartesi günü parsellenn hizalannda gösterilen hi- zalarda Özel Idare Iş Merkezi Kat: 2 Çatalca İcra Müdürlüğü'nde açık arttınna sureti ile yapılacaktır Bu arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin yüzde 60'ını buhnası ve satış isteyenin alacağma rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacaklan toplamı aynca satış ve paylastırma masraflannı geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çık- madığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü saklı kahnak kaydı ile ga\Tİmenkulün 2. açık arttırması 28.07.2005 Per- şembe günü parsellerin hizalannda gösterilen saatlerde yine Çatalca İcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu açık arttır- mada takdir edilen değerin yüzde 40'mı ve satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar topla- mmı satış ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartııyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Açık arttırmaya katılmak is- teyenlerin takdir edilen kıymetin \iizde 20'si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankaya ait kesin ve süresiz teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil venlir. 3- Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satm alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlan satış bedelinden ödenir. 4- îpotek sahi- bi alacaklılarla diğer ilgililerin (irtıfak hakkı sahiplen dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı faız ve masrafa dau- olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hak- lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5- Satış bedeli verilen mühlet içinde ödenmediğı takdirde llK.'nun 133. maddesı gereğince ihale feshedilir. Taşmmaz a>Tiı yasa hükmünce yeniden satışa çıkanlarak llK.'nun 192 2 maddesı hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. Var ise iki ihale arasındakı farktan ve diğer za- rarlardan ve aynca temerrüt faizinden satışın bozuhnasma neden olanlar ve kefılleri mesul tutulacak ve bu bedel ya- sal faızı ile birlikte hükme hacet kalmadan kendilerinden icra dairesince tahsil olunacaktır. 6- Şartname. ılan tarihın- den itıbaren herkesin görebiknesi içın icra daıresüıde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilir. 7- Satış ilam ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılma- ması halmde veya adreslen bılınmeyenler ıçin de ışbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 8- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn Ça- talca İcra Müdürlüğü'ne ba?\-urmalan ılcn olunur. 30.05.2005 Basın: 25180
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog