Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FÎLMLERİ Selvi Boyium... 15.10 Star Duygusal /Vm) Bır köylü kadınıyla, yaşamırıa gırenbırikam- N ^ yon şoförü, öbürü yol ustası ikı erkeğın ve ço- cuğunun öyküsü. 15. Antarya Füm Şenliği'nde 2. film, Atıf Yılmaz yönetmen, Çetin Tunca görüntü. Taşkent Film Şenliği'nde Türkân Şoray oyuncu ödüllenni aldı. Filmin başrollerinde Şoray'ın yanı sıra Kadır înanır, Ahmet Mekin ve Nurhaiı Nur gı- bı oyuncular da yer alıyor (1977). KiD BiIL. 20.30 M. Max Macera (77\ (KiH Bill: Volume 1) - Dügün sırasında eskı ^£^ patronu ve seçkın suıkastçı ekıbi tarafından acunasızca ınfaz edilmeye çalışılan. çevresındekı herkes öldürüldüğü halde sağ kalabılen 'gelin'ın. dört yıllık bır koma durumundan sonra gınştıgi in- tıkam arayışı... Yönetmen: Quentın Tarantmo. Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Lıu, Daryl Han- nâh, Michael Madsen (2003 ABD, 107 dk). Büyülü Çift 21.10 TRT 1 Duygusal ! (KateandLeopold)-Fılmde. 1876yılındaya- şamakta olan Albanı dükünûn. bır kaza sonu- cu 2001 yılma gelmesı ve Kate isimlı bır kızla ta- nışması anlatılıyor. Kate başan bjrsıyla yanıp rutu- şan çağdaş btr iş kadmıdır. Bu ıki insanın yollan, genç kadının eskı erkek arkadaşı Stuart'uı zamanın dokusunda bulduğu bır çatlak sayesınde yaptığı yol- culuktan sonra kesışır. Leopold, bır gece amcasımn evinde gördüğü Stuart'ı takıp edınce zamanda yol- culuk yaparak 2001 yılmm New York'una gelır. Yön: James Mangold. Oyuncular: Meg Ryan. Hugh Jackman. Lıev Schreıber (2001 ABD, 118 dk). Özel Bbu. 21.45 atv Duygusal ©(Pretty VVomao) - Çok zengın, bır o kadar ya- kışıklı ancak oldukça acımasız bır işadamı olan Edward Lewıs arkadaşlan ve düşmanlan ara- sında \Vall Street'in kurdu olarak bılınır. Onun için herşey mükemmel olmalıdır. Sevgi ise tatmadıgı bır duygudur. Ayn bır dünyanın ınsanı olan Vıvıan \Vard ise hayatını fahişelık yaparak kazanmaktadır. Kader bır akşam bu ikı ınsanı bıraraya getınr. Yön: Garry Marshall. Oyn: Rıchard Gere. Julia Roberts, Ralp'h Bellamy (1990 ABD. 117 dk). 22.00 / CNBC-e / Yeni Baştan A. yanda BirGenç- 22.15 Flash TV Duygusal I Aynı kızı seven bır doktorla bır mühendısın aşk öyküsü. 1984'te ölen kadın romancılanmız- dan Muazzez Tahsın Berkand'ın 1943 'te basılan kı- tabmdan Safa Önal'ın uyarladığı film, zengin çev- relerde geçen, hıçkınklı aşk ilışkilerinden buini yi- nelıyor. Başrollerinde Türkân Şoray, Ediz Hun, Sa- lih Güney ve Nedret Güvenç yer alıyor (1971). 23.00 / tv8 / Bayan Soffel Aynnt yanda Arabistan... 01.00 Flash Melodram /77\ (Arabian Nigbts) - Soylu ve cesur Harsun, âşık Vi^ olduğu dansöz Sherazade, a>Tiı kadını seven acımasız kardeş Kamar ve iki kardeşın ölmesinı is- teyen bır adam..- Aşk. hırs, nefret ve ölüm üzerrne kurulu filmde Jon Hall, Maria Montez. Sabu, oynu- yor. Yön: JohnRawlms (1942 ABD, 86 dk). (G) ( ? ) (S) O Yaba " cı Izleyln Orta Değmez Q Yerli kanalturk 'Yeni Baştan', insan ilişkilerini ve onların ruhbilimselpozisyonlarını öne çıkaran birfilm Geçmişe duyulan özlemT\T Senisi - Amenkan bağım- sız sinemasının genç isimlerin- den Steven Soderbergh'in imza- sını taşıyan "Yeni Baştan". CN- BC-e'nin "Gişe Filmkri" kuşa- ğında ekrana geliyor. Yapım, bir başka klasik noir filmin, Robert Siodmak imzalı "CrissCross"un yeniden çe\Timi. Yeni bir yaşam için sevdiği kansından aynlan Michael, bir gün geri döner. Ama artık istedikleri için mücadele et- mesigerekmektedir... Yaşadıkla- nndan sonra öğrenir ki, eve dö- CNBC-e 22.00} Yeni Baştan - The Underneath / Yönetmen: Steven Soder- bergh / Oyuncular: Peter Gallagher, Alison Elliott, Willi- am Fichtner, Adam Trese, Shelley Duvall, Elisabeth Shue /1995 ABD yapımı, 95 dakika nebilirsiniz. ama geçmişe asla... Annesinin doğumgünü için Te- xas'a dönen genç adam iflah ol- maz bır kumar hastasıdrr. Onun yokluğunda kansı Rachel. tehli- keli bir adam olan Tommy ile ev- lenmiştir. Michael ve Rachel ha- yatlannı tehlikeye attıklannı bile bile yeniden ilişkiye girerler. Bu arada Michael güvenlik görevli- si olarak bir bankada çalışmaya başlamıştır ve aklında büyük bir soygun planı vardır... Soderbergh'in insan ilişkileri- ni ve onlann ruhbilimsel pozis- yonlarını öne çıkaran anlatımın- dan fazlasıyla nasibini almış bir film "Yeni Baştan". Karakterler arası ilışkilerin, soru işaretlerin- den anndınlmış yapısı, Soder- bergh sinemasının temel özellik- lerinden biri ve burada da bu özelliğin altı çizilmiş. Peter Gal- lagher'ın etkili kompozisyonu. diğer oyunculann da ona ayak uyduran çabalan, fihnin değeri üzerinde fazlaca yorumlar yapıl- masını engelliyor. Kalbini dinleyen kadın tv8 23.00 Bayan Soffel - Mrs. Soffel / Yönetmen: Giilian Armstrong / Oyuncular: Diane Keaton, Mel Gib- son, Mathhevv Modine, Edvvard Herrmann, Trini Alvarado, Jennifer Pun- das, Danny Corhill / 1984 yılı ABD yapımı, 110 dakika TV Servisi - "Bayan Soffel", yüzyılın başında, Pittsburgh'un ücra bir kasabasında bir hapis- hane çevresinde geçen gerçek bir olaydan yola çıkılarak çeki- len güçlü bir psikolojik drama. Filmin hemen başında, hapis- hanenin kendini beğenmiş gar- diyanı Peter Soffel (Herrmann) ve kansı Kate Soffel'i (Keaton) tanınz. Sınirli ve depresif bir kadın olan Kate, üç ay süren bir hastahktan yeni kalkmış ve mahkumlara tncil okuma göre- vine gen dönmüştür. Kocasıyla mesafeli ve soğuk bir ilişkisi ol- duğuna tanık olduğumuz Kate, onun hastalığı sırasında ceza- evine gönderilmiş olan ve bura- da idam edilmeyi bekleyen Ed ve Jake kardeşlerle de ilgilenir ve Mel Gibson'un canlandırdı- ğı yakışıkh Ed'e âşık olur. Film bundan sonra Kate ve Edin tutkularına tanıklık eder- ken. izleyiciye bu ilişkinin doğ- ru mu yanlış mı olduğuna karar vermek düşer. Bayan SofFel. toplumun çok katı kurallarla yö- netildiği bir çağın gende bıra- kıldığını haber verircesine, tut- kusuna boyun eğer ve ailesini ardında bırakarak, kaçmalanna yardım ettiğı kardeşlerle birlik- te yeni bir hayata atılır... Olağanüstü bir kamerayla çe- kılmiş olan film, hapishanenin yalın ıç mekanından sonra at üs- tünde kaçma kovaiamaca sahne- lerinin görüntüleriyle de gözle- re muhteşem bir ziyafet sunu- yor. "Bayan Soffel", yönetmen Giilian Armstrong'a bir Altm Ayı. Diane Keaton'a ise Altın Küre adaylığı getirmişti. 'Bayan Soffel'in başrollerinde, Mel Gibson ile Diane Keaton var. Mehmet Ali Talat katılıyor TV Senisi - "Teke Tek"in bu haftaki bölümüne, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuk oluyor. Gazeteci Fatih Altayb'nın hazırlayıp sunduğu yapımda, Türk tarafının Annan Planı'nı yeniden müzakere edip etmeyeceği, planı yeniden müzakere etmenin Rumlar'a taviz vermek anlamına gelip gelmediği. Papadopulos'un Rum Yönetimi Lideri olduğu sürece Kıbns"ta çözümün mümkün olup olmadığı ve Ankara'nın yeni çözüm planının KKTC'yı memnun edip ermedıği gibi konulara açıklık getiriliyor. • Kanal D, 23.50 NTV 17.10 Beş Çayı TV Servisi - Murat Birsel, "Beş Çayı" programının bu bölümünde, yazar Tuna Kiremitçi'yi konuk ediyor. Birsel konuğu ile, son kıtabı"YoldaÜçKişi" ekseninde edebiyat yaşamı, kitabın üslubu, konusu, kitabın kahramanlannın hayata bakışı, farklılıklan ve çelişkileri üzerine söyleşiyor. CNN Türk 20.00 5N1K TV Servisi-"beşNbirK" programını. Cûne>t Özdemir ve Soner Yalçın birlikte hazırlıyor. Yapımda, özel ilişkileri haİdcında hiç konuşmayan üç kadının Nazım Hikmet'in Piraye'si Atatürk ün Latife Hanım'ı ve Adnan Menderes'in Ayhan Aydan'ın hikâyesi yer alıyor. Programda aynca, Istanbul'da düzenlenen Al döviiş turnuvasının aktörleri hayatlanm, bir günlenni ve neden dövüştükleriru anlatıyor. 20.30 Türk reklam sektörü TV Ser\isi - Reklamcılık ve Türk reklam sektörü, "Herkes Bunu Konuşuyor" programında tartışıhyor. Sunuculuğunu Okan Bavülgen'in üstlendiği yapıma katılan Ayşe Bali, Serdar Erener, Hakkı Mısırlıoğlu, Paul Mc MiOen ve Haluk Mesci, yaratıcılık, Türk reklam sektöriindeki gelişmeler ve sorunlan gibi konular hakkında sohbet ediyor. MEDY4NOTU EMRE KONGAR Ozel Kodlara Okur Katkıları Medyada özellikle Ikinci Cumhuriyetçi yazar- lann kullandığı özel kodlarla ılgilı yazım büyük yankı uyandırdı; okurlardan pek çok katkı aldım. önce, "Kişisel özgüriük" ifadesine ve "Şöven" sözcüğüne takılan, Türkçe'ye pek çok yapıt ka- zandırmış olan değerii çevirmen Nihal Yeğinoba- lı'nın mektubuyla başlayalım: "Başörtüsü konusuna 'takmış' bir kadın vatan- daş ve Cumhuriyet Çocuğu olarak, 'kişisel öz- güriük'ün çokzaman 'türbana özgüriük anlamı- na geldiğine tanık oluyorum. "Birde dil pelesengi 'şoven'yakıştırması varki her derde deva, herkonuya maydanoz, busözcü- ğün çokyaygın kullanımını özetleyip Altkültür Söz- lüğünde tanımlamayı size bırakıyorum. Ben son olarak, 'Yazar ya da çevirmen dedi- ğin ana dilini iyi bilip kullanmalı' dediğimde bu suçlamayla karşılaştım: 'Ne kadar şovensiniz, Ni- hal Hanım!'" Sayın Yeğınobalı'nın yakınmasına katılmamak olanaksız. Şimdi de bazı okur mektuplanndaki önerilerden bir seçki sunuyorum sizlere: llkiz Hancıoğlu: Açılım yapmak: Mevcut değerlerimizden sap- mak. Paranoyak: Küreselleşme eleştirisi yapanlara yakıştırılan sıfat. Gözde Dedeoğlu: Atatürk'ü aşın: Hertürlü altyapıyı hazııiamamı- za karşın Atatürk'ten hâlâ kurtulamadık. Aksel Atay, Batılı dostlanmızın söylemlerine yo- rumlar getirmiş: Demokratikleşme konusunda daha almanız gereken epey yol van Sızı daha parçalayamadık. Stratejik ortak olmanın sorumluluklan vardır Ülkenizi üs olarak kullanmak ıstiyoruz. Türkrye örnek bir Islam ülkesidir Sizi Islam devleti olarak görmek istiyoruz. Zafer Dalka: Milli iradeye saygı gösterelim: Çoğunluk dik- tasına boyun eğelim. Tarihimizle banşmalıyiz: Şeriatı kabul edelim, Ermeni soykırımını tanıyalım, Kıbns'ı verelim. Günümüzde ideolojiler bitmiştir. Ülke sorun- larıyla ilgilenmeyı bırakın, köşeyi dönmeye bakın. Yılmaz Kaygusuz, gençliğin kullandığı kodlan yazmış. Cool olmak: Havalı olmak. Kal gelmek: Sıkılmak, bıkmak. Çok banal: Çok adı, seviyesiz. Öha falan olmak: Çok şaşırmak. Çüş yani: Ayıp ediyorsun. Sevgili okurlanm, aslında daha pek çok mektup yollayan ve mektuplanndan alıntılaryaptığım okur- larımdan gelen daha birçok öneri var, ama benim yerım sınırtı. Aralanndan sadece bazılarınt seçtim. llginizi çektiğini umuyorum. ekongarc cumhuriyet.com.trî www.kongar.org '32. Gün'de masaya yatırılıyor Kuran kursu krizi TV Senisi - 28 Şubat sürecinde kapatılan ve Yeni Türk Ceza Kanunu'nda .\KP'nin önergesiyle yeniden gündeme gelen izinsiz kuran kurslan, "32. Gün"ün bu haftaki konusunu oluşturuyor. Programa, "Eğitim kurumlan terorist yetiştirmez" diyen AKP Grup Başkan Vekili Irfan Gündüz, AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Topuz konuk oluyor. Yapımı, Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar bırlikte hazırlıyor. • CV7V Türk, 22.05 Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.45 Küçük Şeyler 11.20 Dızi: Şaşıfelek Çıkmazı 12.2O Dızı: Ne Seninle Ne Sensiz 13.30 Cizi: Kuzenlerim 14.30 Meraklı Momoar 15.00 Çizgi Film: Casper 15.25 Kasaba 15.55 Çizgi Film: Woody VVoodpecker 16.20 Dızi: Yedi Numara 17.15 Dizı: Bizim Evin Hallerı 17.50 Mıras 19.00 Ana Haber 19.55 Dızi. Üç Kadın 21.10 Film: Bü- yülü Çift 23.35 Büyütec 00.35 Günün Ardından 00.55 Film: Ikinci Görüş: Saklambaç (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.15 Ekogün 11.40 Sanat Gündemı 13.00 Reçete 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dünya Ekonomisi 16.40 Sanat Gundemi 17.20 Günün Konusu 17.40 Dünyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sına/ 19.10 Kent ve Kültür 19.35 Göz öntnde 2O.05 Bir Dünya- dtr Tiyatro 20.35 Bilimde Yeni Ufuklar 21.30JohnMC Lauglin Jazz Antibes <onseri 22.30 llber Ortaylı İle 23.35 Caz ve Biz 01.43 Yabancı Film: OTo- ole Kardeşler 0 212 259 72 75). BUGUN Ana Haber Bütteni Yabancı Dizi: Kod Adı Palyaço Derin Haber S»ffel 07.00 Sabah Haberierı 08.00 Benimle Oynar mısın? 08.30 Bu Toprağın Sesi 09.30 Karın- ca Kararınca 10.30 Kültürel Zenginliğimız 10.59 TRT-GAP'a Geçiş 11.00 Sahte Dünya- lar 11.30 Sağlık Olsun 12.00 Gıde Gide GAP 13.15 Istasyondakı Pastane 13.45 Meraklı Momolar 13.58 TRT-3'e Geçış 14.00 TBMM TV 19.00 Voleybol Byn. 4'lü Final Karşılaşma- sı 21.30 Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Fi- nal Karşılaşması 23.30 Voleybol Bayanlar 4'lü Final Karşılaşması 01.00 Kapanış. 09.30 Gezgin öyküler 10.05 Afiyet Olsun 10.30 Dizi: Bizim Evin Hallerı 11.00 Kadına Dair 12.30 Yörelerimiz Turkülerimiz 13.00 Anılarla Müzik 13.30 Gezelim Görelım 14.00 Uzakta- kı Yakınlarımız 15.55 Hayat Akarken 16.15 Gezgin Öyküler 16.45 Benimle Oynar mısın 17.15 Merhaba Dünya 18.20 Memleketten Haber Var 19.00 Adım Adım Kafkaslar 19.30 Dizi: Bizim Evin Hallerı 20.00 Dizi: Aynalar 21.25 Dizı: Damatlık Şapka 22.00 Dünyanın Turküsü 22.45 Almanya'dan 23.15 Müziğımiz Kültürümuz 24.00 Adım Adım Kafkaslar. S 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Çizgi Film Kuşağı 10.30 Dizi: Bucür Cadı ^ ^ 11.10 Dizi: Aıle Bağları 12.30 Gün Or-sa * tası 12.50 Çizgi Film: Megamen 13.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 15.10 Yerli Rlm: Selvi Boyium Al Yazmalım 17.10 Yarışma: Passaparola 19.00 Haber Bültenı 20.00 Ye- niden Olacak O Kadar 21.50 Sırlara Yolculuk 23.40 Objektıf 01.50 Gece Haberi 02.20 Spor Gecesi 02.30 Deşifre (0 212 448 80 00). channs rı 08.10 Stratejik Fı- nans 10.00 Profesyo- neller 11.00 Uzman Gözüyle 12.30 Parantez 14.00 Reel Vızyon 16.00 Fuar Evı 17.50 Tek- nokolik 18.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Finan- sör 21.45 Expo Fuar 22.30 Başkanlar Konu- şuyor 00.30 Gece Haberleri (0272 465 79 49). 09.00 Ekonomı 10.00 Sağlık Hattı 11.00 Açık Hat 12.40 Teknoloji Hattı 13.00 Ekonomı Polıtık 13.30 Günden Kareler 14.00 Nazlı Tolga ile Gün- dem 15.30 1. Koşu 18.20 Koşu Sonuçları 18.30 Yaşama Keyfı 19.00 Ana Haber Bulte- nı 19.40 Euroleague Karşılaşması 21.40 Fut- bol Hattı 23.00 Geceye Bakış 24.00 Haber 00.10 Psıko Yorum (0 212 449 07 00). 06.30 Güne Merfıaba 07.30 Dizi: Aşklann En Güzeli 08.45 Dizi: In- tikam Ateşi 09.45 Yarışma: Ah Kalbim 13.00 Bizim Lezzetler 13.30 En Komık An 14.30 Dizı: Cennet Ma- hallesı 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bıze 19.00 Haber Bultenı 19.55 Spor 20.00 Dızı. Kurtlar Vadısı 23.15 Televole 01.15 Saba Tümer'le Bu Gece 02.00 Yabancı Film: Biyonik Asker 03.45 Dızı: Sevgının Gucü 05.00 Yerli Film: Dağlar Bizimdir (0 212 355 01 01). ^ JL 07.00 Kahvaltı Haberleri 08.45 Sm ¥ l f Çizgi Film: Pingu 09.00 Hugo ve • " Tolga Abi 10.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 11.45 Dızi: Rubi 13.00 Gün Ortası 13.30 Yerli Film: Eskici Oğullan 2 15.30 Dizı: Ço- cuklar Duymasın 17.30 Dızi: Avrupa Yakası 19.00 atv Ana Haber Bultenı 19.45 Spor Ha- berleri 20.00 Dizi: İkı Arada Aşk 21.45 Ya- bancı Film: Özel Bir Kadın 24.00 Siyaset Meydanı 03.00 Homedrom 03.30 Belgesel: Haberci (Tekrar) (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.10 Günlük Hayat 11.00 Haber 11.15 Spor 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.00 Haber- ler 12.10 Spor 1Z30 Avrupa Yolu 13.00 Gü- nün Içinden 13.30 Ekonomi 14.10 NTV'ye So- run 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve İnsan 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Gerçeğın Ta Kendisı 20.30 Herkes Bunu Ko- nuşuyor 23.00 24 Saat 23.35 Avrupa'dan Fut- bol 00.10 Spor 00.20 Gece Gunduz 00.30 Herkes Bunu Konuşuyor (0 212 335 00 00). 06.30 Çizgi Film: Taş Devri 07.00 Bu Sabah 08.00 Sevımlı Kahra- manlar 08.15 Dizı: Yarım Elma lt' 10.00 Sabah Sabah Seda Sayan ' 12.30 Haberler 13.00 Ikinci Bahar Gönüllerde 15.20 Dızı: Aşkım Aşkım 17.00 Dizı: Sihirlı Annem 19.00 Ana Haber 20.00 Dızı: Gümüş 21.50 Canlı Canlı 23.50 Teke Tek 01.30 Haber Saati 01.40 Yabancı Film: Sil Baştan 04.40 Trafik (0 212 413 51 11). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Huzu- raDoğru 10.00 Dızi: Eltiler 12.00 Ha- berler12.30SizmSesiniz16.30Ak- şam Yıldızları 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Spor 19.45 Dızı: El Bebek Gel Bebek 21.00 Anadolu Magazin 24.00 Yerli Film: Hatanın Bedeli 02.00 Gece Haberi 02.30 Tele Market 03.00 Sızin Sesiniz (0 212 454 56 00). 09.10 Parametre 10.15 Yaşama Sevinci 11.20 Fınans Bülteni 11.45 Desıgn 360 12.10 İş Yemegi 13.001 Ajans 14.20 Finans Bülteni 15.20 Frekans 16.10 Parametre 17.00 Manşet 18.15 Afiş 19.00 Edıtor 20.00 beşN bırK 21.10 The Apprentice 22.05 32. Gun 23.00 Gece Göruşü 00.30 Afış (0 212 413 56 00). - ~ — - . O 7.oo Yedi- Dokuz 08.50 Kur- U L U S A L tuluş Savaşı Öykülerı 09.10 • • MüzıkPınarı 12.10 EmekDun- yası 13.10 Müzik Pınarı 15.10 Özgur BaKiş 16.10 Günün Içinden 18.10 Pa- pırüs 19.00 Ana Haber Bultenı 19.35 Günün Yorumu 20.15 Kurtuluş Savaşı Öykuleri 20.30 Reber ile Turkü Dostları 22.00 Fikir Meydanı 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). j- ^,r 06.30 Sağlık Rerıben 07.30Çızgı Rlm ı tpîl Kuşağı 09.00 Sağlık Rehberi 10.00L ' Film: Çatlak Profesor 11.50 Film: Klı- manjaronun Karlan 13.40 Cıne Sinema 14.00 At Yanşlan 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 20.15 Film: Günışığından Bır Damla 23.30 Cey- hun Yılmaz Show 00.30 Fantasy (0212336 75 75). 09.50 Savaş Alanı: Hedef Okı- nawa 10.45 Süper Yapılar 11.40 Sıradışı Mühendislik 12.35 Hitler'in Kadınlan 13.30 Mumya Otop- sisi 15.30 5. Vrtes 16.00 Sıradışı Makineler 17.00 Şehir Taksıleri 18.00 Şüphenin Mirası 19.00 EvreninKenan 20.00 Ali Murray'in Ber- lin Yolu 21.00 FBI Dosyalan 22.00 Adlı Tıp De- dektiflerı 23.00 Savcılar (0212 330 00 88). , 09.00 Çızgı Sinema: Küçük De- . J niz Kızı 10.00 Yemek Bahane . ^>J!f . 11.00 Gaf Ebesi 13.00 Edıtör KanailurK Masası 14.00 Kadınlar Kulübü 16.00 Ekonomı Gündemi 17.00 Çizgi Sinema: Küçük Denız Kızı 18.00 Bizim Ev 18.30 Dizı: IşteSusan 19.00 Haber 20.30 Kürşat Başar'la 22.00 Kıbns Özel 23.30 Barışa Gönul Veren- ler 01.15 Kürşat Başar'la (0 212 274 50 50). 10.40ŞirketRaporu 12.00 Fınans Cafe 12.15 Yönetım Katı 12.35 Dış Pıyasalar 13.05 lyı Şeyler Olu- yor 14.00 Pıyasa Ekranı 14.35 Dosya 15.30 Şirket Raporu 16.30 İMBK Ka- panış 18.00 Çizgi Film 18.45 Lısten Up 19.15 Dizu Cheers 20.00 The Sımpsons 20.30 Di- zi: Sracking Up 21.00 Dizi: Las Vegas 22.00 Film: Yeni Baştan (0 212 330 01 01). a09.30 Çizgi Film: Snorks 10.05 Dizi: St. Tropez 11.05 Yeni Viz- yon 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.00 Dizı: Kadın Her Zaman Haklıdır 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 17.00 Derya Gibi 18.30 Dizi: St. Tropez 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Dızı: Kod Adı Palyanço 21.30 Denn Haber 23.00 Yabancı Rlm: Mrs. Soffel 01.00 Haber Aktif 02.00 Dızi: Kod Adı Palyaço (0 212288 57 52). BEŞ ÇA Murat Birsel'in L konuğu Tuna Kiremitçi 20:30 HERKES BUNU KONUŞUYOR Okan Bayülgen Türkiye'de Reklamcı olmak »IV www.ntvmsnbc.com KÜLTÜR • SANAT (0212) 293** 71 4 HAZİRAN CUMARTESİ 21:00 YUSUFİLE KENAN 11 HAZİRAN CUMARTESİ 21:00 03 HAZİRAN CU*U > SâYLEŞf 19'30 05 HAZİRAH PA2A8 > ŞİİR. OYUM, MOZİK ^ * - • o AYO» Mf M nuaı TOPIULUCU mu 6ffla* ««osu) ANAYURT OTELI(MACr KOPER İN KATILIMIYLA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog