Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

19 HAZİRAN 2005 PAZAR • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 Herşey Galatasaray İçin Platformu toplandı Galatasaray'da sessiz devrim NEVZATDİNDAR Galatasaray'da muhalefet ayaklandı Sa- n - Kırmızıhlarda gelen başansız sonuçla- nn yaıu sıra son olarak da Riberv 'nın Mar- sıh/a'yla anlaşması camıa ıçınde sıkıntı ya- rattı Başkan Ozhan Canaydın ve ekıbıne yö- nelık eleştınler her geçen gun artarken, "Her Şey Galatasaray İçin" platformu Svvıss Otel'de toplan- dı Kongre uyesı Sedat Doğan, toplantının sonun- da bır basın açıklaması yaptı Doğan, aklı selım sahıbı, konulannda uzman. ancak Galatasaray sıyasetı ıçınde yer almanuş olan genel kurul u\ elennı bır araya getırmek ıstedıkle- nnı belırterek "Galatasaray'daki sorunkrm insan- lartarafindankoDuşu)nıasınjveçözülmesinihedeP liyoruz. Genel kurul ve aynı zamanda vonetim ya- ptsırun değişim zamanı geüniştir.Galatasaray v öne- timmin kurumsaflaşnusı ve profesyoneOeşmesi ge- rektiği kaıusına \ardık" dıye konuştu Galatasarav Kulubu'nun 9 bın 200'e yakın kong- re uyesı bulunmasına karşılık genel kurullarda sa- dece 200 uyeyı bır arava getırebıldıklennı savunan Sedat Doğan. "Galafasarav Kulubu uyeJeri pasfkaJ- makvesoruniarda yenilgryikabul eönekgibı bır luk- se sahip değildır. Aldığımjz başka bır karar da de- ğişimin konuşulacağL olağanûstu genel kurul yapıl- maa teküfinde buhınma karandır. Arük yö- netimlerdeD çok genel kurul üyeterinin deği- şim zamanı geüniştir'" ıfadesını kullandı Doğan "TepJdmiz yöneticiler ve başkana değfl.Galatasaray 'da könı giden duruma kar- şKnr"dedı Topiantuıın basına kapalı tutulan bolumlennde Ozhan Canaydın'a yonelık sert eleşnnler yapüırken camıayı aynı çatı alnn- da bırleşnrecek bır lıdenn eksıklığı vurgulandı Bu arada 60 kışının geldığı ve 6 saat sûren top- lantıya Doğan HasoL Izzettin Doğan, Eşref Ha- mamaoğhı, MeteBaşol HayrettinKozak gıbı ısım- ler katıldı CaDaydinistjfa.com San - Kımuzüı baa taraftarlar, başkan Ozhan Ca- navdın aolantepkılennısanalortamataşıdı 'wwwa- naydinistifa.conı' adlı bır ınternet sıtesı kuran yan- daşlar, 'YETERARTnC'üCAIVAyDEVİSTtFA!!!' yazarak tepkılennı gosterdı Tulun: Gidene kal demcyiz Galatasaray'da sportıf dırektor Bûlent Tuhın, "Gftmek isteyene kal demeyE" dedı Tulun, Song \e Mondragoo'la ılgılı herhangı bır sıkıntının ol- madığını dıle getırdı Bu arada San - Kırmızılıla- nn Mılan'uı ıkı futbokusu Rıri Costa ve V Dho- rasoo'yu gundemıne aldı ÎSPANYA'YA GÎDtP BARCELONA'YLA GÖRÜŞECEK Rüştü için geıd sayını Spor Servisi - Fener- bahçe'de Ruşriı'nun ta- kımda tutulacağı oğre- nıldı Teknık dırektor Da- um'un mutlaka takımda kalmasını ıstedıgı tecrubeh fi- le bekçısının Barcelona yo- nehcılenyle goruşerek bon- servısı konusunda kolaylık sağlanmasını ısteyeceğı bıl- dınldı Bu sezon AB statusun- de oynamaya hak kazanan Ruştu'yu bonservısıyle bır- lürte satmak ısteyen Barcelo- na'nın ıstedıgı 4 mılyon AvTo'yu çok bulan San - Lacıvertlı yonetım topu Ruştu'yeatu FBahçe'de kalmak ıstedığnıı behrten Ruştu'nun de onumuzde- kı gunlerde Ispanya'ya gıde- ceğı ve kulubuyle masaya otu- racağı kaydedıldı Ote yan- dan Ruştu konusunda bır so- runla karşılaşmak ıstemeyen FBahçelılenn BB Anka- ra'nın Su"bıstan Karadağlı fî- le bekçısı JevTİc'le prensıp an- laşmasına vardığı oğrenıldı SEZER BEŞİKTAŞ YOLUNDA Beşıktaş, Almanya Lıgı Bundeslıga ebplennden Bayer Leverkusen'de forma gıyen genç orta saha oyuncusu Sezer Öztürk'un transfennde onemlı bır mesafe katetö Sezer'ın babasıyla bıre bır goruşmeler yapan başkan Yıldmm Demirören'ın butun masraflannın kendılen tarafmdan karşılanacağını garantı ettığı oğrenıldj EşrefApak,AvTupaKupası2.Ug (B)GnıbuVanşlan'ndaaltınmadah^v^uiaştL(Fotoğraf VEYSEL BALKAYA) Atletizmde madalya yağmuru ELENA PEMİRYÜREK Avrupa Atlehzm Bırhğı (EAA) ta- rafından duzenlenen Avrupa Kupası 2 Lıg (B) Grubu Atletızm Yanşla- n'nın ılk günunde Turkıye. erkek- lerde 4 altın, 2 gumuş. ba\ anlarda da 5 altın, 3 gumuş, 2 bronz madalya ka- zandı Bayanlar 3 bın metrede bınncı olan ElvanAbeyiegesse.9 18 0l'le2rakı- bıne tur bmdırdı, koşuda ıkıncılığı elde eden Isvıçrelı Murer'e de 22 sa- nıye fark attı 3 bın metre engellıde ıse ılk sırayı alan Türkan Erişmiş, 10 02 34'le kendısıne aıt olan Turkı- ye rekorunu 09 56 61 'le gelıştırdı Erkekler çekıç atmada da Eşref Apak, 76 55 'lık derecesıyle altın ma- daKa kazandı Apak. uçuncuatışının ardmdan sahada bulunan gazetecı- lenn dıkkatını dağıttığı gerekçesıy- le atış yapmamaya karar verdı tlk gun yanşlannda dereyece gıren dıSer Turk atletlen şunlar Erkek- ler7Lzunatlama2 FerhatÇıçek(7 75 m ), 400 m. engelü 2 Tuncay Ors (52 23), 100 m. 1 lsmaıl Aslan (10 53), 1500 m. 1 Halıl Akkaş (3 46 76),4xl00m. 1 Turkrye (40 62) Bayaıüar/Smldaaaaına 3 Y Dam- la Demıralp (3 15 m ), diskatma 1 Hedıye Gurbuzoğlu (47 54 m ). 400 m.engeHi 2 OzgeGurler(58 73) 100 m. 3 SalıhaOzyurt(11 82),8O0m. 1 BınnazUslu(2 06 00),400m. 2 ftnarSaka(54 35),driratma.] Ber- na Demırcı (50 43 m ), 4x100 m. 2 Turkıye (45 65) GÜNÜN IÇINDEN • ADANA'DA EYLEM - Adana'da bırgrup -\danaspor taraftan takımla- rmın sahıpsızhğını protesto ıçın oto- banda yol kesıp lastık >r aktı Hukumet, TMSFve Adana Büyukşehır Beledı- ve Başkanı Aytaç Durak ı Turuncu - Beyazlılara sahıp çıkmaya çağıran ev - lemcı yandaşlar "Adanaspor'a sahıp çıkılmazsa kendunızı de \akanz" dı- vebağırdı Olayçıkarantaraftarlarpo- lıs tarafından eozalnna alındı • TRANSFERDE DÜN - Ankaragu- cü.TunusluM AlıGrahamnı'ylepren- sıpteanlaştı V Manısaspor. Breâlya- lı Fabıo de Duarte >Ie 3 vıllık sozleş- me ımzaladı • BASKETBOLOA DÜN - Clker, Ömer Onan'la 2 yühğma anlaşma>t a va- rırken, Efes ıse Kerem Gonlum'le onumuzdekı gunlerde 3 yıllık sozleş- me ımzalayacaL Bayanlarda da F Bah- çe Nevnye Yılmaz'la 2 yıllık sozleş- me ımzaladı • ZURAVVSKİ RÜYASI BİTTİ - Trabzon un transfer etmek ıçın çaba harcadığı MacıejZura%skı nınlskoç- \a nınCeltıcKulübu'yleanJaştığıbıl- dınldı • ALMANYA GEÇ UYANDI - 7 FI- FA Konfederasyon Kupası'nda (A) Grubu nda vapılan maçta Almanya, Tunus u 3-0 yendı • ALTIU- 3-i-2-1-9-3 kombınesı- nı bılenler, 462 08'er YTL kazandı GÜNÜN PROGRAMI \OLEYBOL - (Burn Atatârk/19.00) Turkıye-Sloval^a (Erkekler Avrupa Lig») TVDE SPOR TRTV19.00 Turkıye-Slovak>a CV\ TLr RK^0ü0 Formulâ 1 ABD GP Kanal D/21.45 Brezılya-Meksıka (F1FA Konfederas>on Kupası) FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KDŞL: F: Hıll One (6), P: Jolr> Bras ( 7 ), PP: Wı!d VVest (4) S: Noumas (2) 2. KOŞU: F: Ujsal (1) P: Çelıkkanat (3), PP: Babasancak (2) S: Başımtaeı (5) 3.KOŞU:F:Kosanefe(4) P:Herkul (3) PP: Anadolu \teşı (1), S: Bozok (2) 4. KOŞU: F: Mary Ellen (7) P: Bırce (2),PP:Betık(l) S:Rıbella(10) 5.M0- ŞIL- F: Ergokçe (2). P: Guzgülu (6), PP: Yığıtbaşı (1), S: Dılaver (4) 6. WDŞU: F: Sabırlı(6) P:Luxor(5),PP:Kaneko(3), S: Amed Fırtınası (1)7. KOŞU: F: Ka- raiaş(^) P:Cıhanberk(8),PP:Ilkbahar (1), S: Babanur (2) 8. KOŞU: F: Mütte- fık (4), P: Camınando (8) PP: Sılver Tree(6).S:Olbıa(ll) Gnnünlkihsi 4 Koşu 7 2 1 lOÇifteBahıs: 1 Çıfte 6/1 ALTHJGANYAN 4 3 1 2 6 1 5 8 1 2 4 8 6 11 2/5 ÎSTANBUL 10. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEIN ÜK 128. MD. GÖRE RAPORUN tLANEN TEBLİĞİ DosyaNo 2004 480 Muhatap davalı Betul (Goze) Şımşek Adresı YusufBalıSok No 9 Da 7DamlaApt Or- takoy/îstanbul Muhatap davalı Şeref Koray Goze Adresı YusufBalıSok No 9 Da 7DamlaApt Or- takoy/lstanbul Taşınmaz malıkı Hıssedar Deger konulan taşınmaz tapu kaydı Istanbul, Beşık- taş Mecıdıve Mah 'sınde kaın, 614 ada, 171 parsel sa- yılı 270 80'm2 mıktarh 1386737 22747200 arsa pa>h 1 bodrum kat 1 nolu meskenın tamamı Bılırkjşı raponı tanhı ve konulan değer Tamamına 35 000 00 YTL kıymet takdır edılmıştır Yukarda adı, soyadı (şahsıyetı) yazılı davalmın be- hrtılen taşınmaza ılışkın olarak dosyamızdan duzenle- nen bılırkışı raporu. Taşınmaza bılırkışı vasıtasıyla 1İK. 128 maddesıne gore belırtılen tanhte belırtüen değer kurulmuştur Taşınmazın fnlı durumu, ımar durumu \e evsafı dosyada me\ r cut kıymet takdın raporunda gostenlmış- tır Muhatap hıssedann yazılı adresıne göndenlen kıy- met takdır raporu bıla teblığ ıade edılnuş, emnıyet \a- sıtasıyla vapılan tahkıkatta netıce aunamamış, alacaklı yan borçlusunun başkaca adreslennı bıldumemıştrr 7201 sayılı kanunun 28 ve muteakıp maddelen ge- reğınce kanum sureye 15 gun ılavesı suretıyle kıymet takdır raporunun ılanen teblıguıe karar venlmıştır Işbu ılanuı gazetede neşnnden ıtıbaren 22 gun ıçm- de kıymet takdır raporuna bır ıtırazınız varsa ıcra mah- kemelenne bddınlrnesı ve ıtıraz edıldığıne daır aana- cak derkenann ıcra dosyasına ıntıkal edılmesı hususu ılanen teblığ ve ıhtar olunur 16 06 2005 Basın 28817 KARTAL 3. AİLE MAHKEMESt'NDEN 200439 Esas Davacı Aysun Beycan vekılı Av Zeynep Aytemur tarafından davaiı Hakan Beycan aleyhme açılan boşan- ma davasımn yapılan duruşmasında Gerekçesı dosyada mevcut kararda belırhldığı uze- re 1- Tuncelı-Mazgui ılçesı (1518) Beylermezrası kö- y/ücütno 19haneno 15bsn 35'de nüfusa kavıtlı Ve- lı ve Hayrıye'den olma Duısburg B Aİmanya 18 08 1972 doğumlu davacı Aysun Beycan ıle aynı yer bsn 19 da Kemal ve Makbule'den olma, Mazgırt 10 03 1970 doğumlu davalı Hakan Beycan'ın TMK 'nun 166 maddesı uyannca boşanmalanna 2- Davacı vanca nafaka ve tazmmat ıstemı sakh tu- tulduğundan bu konuda karar venlmesıne yer ohnadı- ğma " 3- Bakıye (1 10) YTL 'nın davacıdan tahsılı ıle Ha- zıne've ırat kaydına 4- Davacı \anca yapılan 132 000 000 TL yargılama gıdennm davahdan alınarak davacıya venlmesıne 5- Davalı vekılı lehıne avukatlık ucret tanfesıne gö- re takdır edılen 300 mıryon TL maktu ücretı vekâletın davahdan alınarak davacıva verıhnesıne Yasa volu açık olmak uzere venlen karar davacı ve- kıluıın yuzune karşı davaluun yokluğunda açıkça oku- nup, usulen anlatıldı Işbu hukum özetı, adresı meçhul kahp kendısıne du- ruşma günu ıle dava dılekçesı ılanen teblığ yapılan da- vah Hakan Beycan'a karar teblığı yenne geçerlı olmak uzere hukum ozetının ılanen teblıguıe, ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra kendısıne teblığ edılmış sayıla- cağı, 15 gun ıçensınde temyız edebıleceğı aksı takdır- de karann kesınleşeceğı karar teblığı yenne kaım ol- mak uzere ılanen teblığ olunur 30 05 2005 Basın 28875 KAKIAL1.İCRA MÜDÜRLÜĞÛ'NDEN TAŞBVMAZEV AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No 2003 1287 Tal Borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar ven- len Kanal ılçesı Soğanlık Mah Balcıdere mevkıınde kaın 132 pafta, 1063 ada 197 parsel sayüı taşınmazda 2 kat 84/1036 arsa paylı 15 nolu mesken nıtehğındekı gaynmenkulun tamamı olup ışbu taşınmaz Soğanlık Gümuşpınar Mah Iğde Ağacı Sokağı ıle Lale Soka- ğı'nın kesıştığı koşe başında Lale Sokağı'ndan 2 kapı nolu ıkıncı normal kat 15 nolu daıresıne gınşte bır ant- re bır mutfak. sağda balkonlu salon, solda bır kondor, ıkı yatak odası ve banyo mahallennın mevcut olduğu, döşemeler ıslak zemınlerde seramıkle, salon ve odalar- da ahşap parke ıle kaplı daıre tahmınen 80 m2 sahah soba ıle ısınlmakta, bına vasat malzeme ve ışçılıkle uı- şa edılmış olup bınada su, elektnk ve doğalgaz tesısat- lan olduğu, bınanın her tûrlu beledıye hızmetlennden ıstıfade etmış olduğu tespıt edümıştır Imar durumu Beledıyeden alınan cevabı yazıda 1/1000 ölçeklı Soğanlık Emsal artırım planında (5/A3), (0 15-0 25'1 25) yapılanma şartlannda konut alanında kaldığı bıldınlmıştır Kıymeh Taşınmazın bulunduğu mahallen hahhazır durumu, ımar planı yapısı ıle crvar arsa ve bına ahm satım rayıçlen nazara alınarak satışa konu 15 nolu meskene 22 000 00 YTL değer takdır edılmıştır Saoşşartian: 1- Satış, 26 07 2005 gunu saat 13 30'dan saat 13 50'ye kadar Kartal 1 lcra Mudurluğu'nde açık art- tırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edı- len krymetın vûzde 60'mı ve rüçhanh alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bu bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 05 08 2005 günu aynı saat ve aynı yerde ıkıncı artnr- maya çıkanlacaktır Bu arttırmada da ruçhanh alacak- lılann alacağun ve satış masraflannı muhammen be- dehn yuzde 40 geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur 2- Arthrmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıy- metın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mık- tar kadar mılh bu bankanın temmat mektubunu ver- melen lazımdır Satış, peşın para ıledır Alıcı ıstedığın- de 10 gunu geçmemek üzere mehıl venlebıhr Resmı ıhale pulu, tapu harç ve masraflan ıle KDV, ahcı müş- tenye aıttu- Tellalıye resmı ve bınkmış vergıler satış bedehnden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlerm (dgıh- ler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldu*) Bu ta- şınmaz uzenndekı haklannı hususı ıle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldumelen lazımdır, aksı takdnde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bırakılacaklardır 4- Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçmde ödenmezse ÜK'nun 133 maddesı gereğınce ıhale fes- hedılır Da ıhale arasmdakı farktan ve yüzde 15 faız- den alıcı ve kefillen muteselsılen mesul tutulacak ve hıçbu" hukme hacet kalmadan kendılennden ıcra daıre- lennce tahsıl olunacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gore- bıünesı ıçm dauede açık olup masrafi venldığı takdır- de ısteyen alıcıya bır ömeğı gondenlebıür 6- Satışa ışttrak edenlerın şartnameyı görmuş ve mflnderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2003'1287 Tal sayılı dosya numa- rası ıle müdurluğumuze başvurmalan ılan olunur 10 06 2005 Basın 28320 SÜJVRİMAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN G AYRtMENKUL SATIŞ İLAJNI 2004 11 Satış Paydaşlığın satış suretıyle sona erduıhnesı karan gereğı satışına karar venlen, mıktar ve onemlı nıte- lıklen behrtılen, Sılıvn ılçesı Selımpaşa beldesı Sılıvn Caddesı mevku 24 pafta 6078 parselde kayıtlı 180 m2 yuzöl- çümündekı taşınmaz aşağıdakı koşullarda satılacak- tır Imar durumu Parselın beledıye hudutlan dahılm- de yer aldığı. ıkı katlı bıtışık nızam unannm bulun- duğu bıldınlmıştır Halıhazır durumu Selımpaşa Sılıvn Caddesı mev- kıı TEM otoyoluna varmadan 300 metre gende Ay- kent Tatıl Sıtesfnde yer alan 3124 Sokak'ta yer alan 7 daıre yaklaşık 80 m2 konumda, altta salon, oda banyo, üstte 2 oda banyodan ıbaret ıkı katlı yazhk vıllanm solda yer alanıdır Bılırkışı tarafından arsa ve bınaya 40 000 00 - YTL değer takdır edılmıştır S*öş şartlan: 1- Buıncı sahş 29 07 2005 gûmı saat 13 30-13 45 arası Sılıvn Icra Müdurlüğu nde açık arttırma sure- tıyle yapılacaktır Bu arttınnada tahmm edılen kıy- mehn yuzde 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan toplamını ve satış masraflannı geçmek şartıy- la ıhale olunur Bovle bu- bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 08 08 2005 gunu aynı yer ve saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttumada da bu mıktar elde edıle- memışse gayrımenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak üzere arttırma ılaıunda göstenlen mud- det sonunda en çok armrana ıhale edıleceknr Şu ka- dar kı armnna bedeluun malın tahmm edılen kıyme- tının yuzde 40'mı buhnası ve satış ısteyenın alacağı- na ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla ounası ve bundan başka paraya çevırme ve paylaşnrma mas- raflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmaya ıştu-ak edeceklenn, tahmm edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mılh bır bankanın temmat mektubunu vermelen lazundır Satış, peşın para ıledır Alıcı ıste- dığmde 10 günü geçmemek uzere mehıl venlebılır thale pulu, tapu harç ve masraflan, KDV alıcıya aıt- nr Tellalıye, buıkmış vergıler ve tapu satış harcı, sa- tış bedehnden odenecektır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlenn (*) bu gayrımenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldumelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelun yattr- mamak suretıyle ıhalenm feshme sebep olan tüm alı- cılar ve kefillen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dığer zararlardan ve ay- nca temerrut faızmden muteselsılen mesul olacaklar- dır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın dau-emızce tahsıl olunacak, bu fark, var- sa oncelıkle temmat bedehnden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhmden ıtıbaren herkesm gö- rebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı tak- dırde ıstev'en alıcıya bır orneğı gondenlebılu" 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormüş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bıl- gı almak ısteyenlenn 2004'11 Satış sayıh dosya nu- marasıyla mudürluğumüze başvurmalan ılan olunur 10 05 2005 Basm 28649 -4- ÜSKÜDAR 2. AİLE MAHKEMESt'NDEN Esas No 2003 419 Karar No 200<i 46 Konu Ilanen teblıgat hk Da\acı A>şe Durmuş \ekılı tarafından davalı Muhammet Durmuş ale>hıne açılan boşanma davasının vapılan duruşmaları sonunda Vfahkememızın 10 02 2005 gun \e 2003 439 esas 2005 46 sa>ılı karan uvannca. I- Açılan davanın kabulu ıle Gıresun ılı E>-nesı] ılçesı Oren Erzıkıranı Kö>u, Cılt No 18. HaneNo 15, Bıre> Sıra No 84 te nurusa kavıtlı HahmveEmı- ne oğlu 05 06 1974 d lu Muhammet Durmuş ıle BSN 154 te nufusa kavıtlı lsmaıl ve Hanıfe kızı 03 04 1982 d lu A>şe Durmuş un TMK nun 166 1 maddesı gereğınce boşanmalanna 2- Peşın alınan harcın dusümu ıle 3 32 YTL karar ve ılam harcının davahdan alınmasına 3- Da- vacı vekılı ıçın 350 YTL vekalet ücretının davahdan alınarak davacıva venlmesıne 4- Davacı tarafından yapılan 35 20 YTL yargılama gıderının davalıdan alınarak davacıva venlmesıne ka- rar venlmış olduğundan ışbu karann davalı Muhammet Durmuş a ılanın vavuılandığı tanhten ıtıbaren 15 gtın sonra teblığ edılmış sayılacağı teblığ tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçensınde tem- vız volunun açık olduğu, aksı halde karann bu halıvle kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur Basın 28 VI BEYKOZİCRA MÜ DÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosvaNo 200^ 444 Talımat Satıhnasına karar venlen gaynmenkulün cmsı kıvmetı, adedı evsafı Bevkoz ılçesı '\nadoluhisan Mah Kızılserçe mevkıı ada 56 parsel 2 de kavıtlı 462 00 m2 alanlı bahçelı ıkı katlı uç daırelı vasıflı taşınmaz kat mulkıyetıne geçmış olup 7/20'şer arsa paylı (2) nolu ve (3) nolu bağımsız bölumlenn borçluva aıt 1 4 hısselen açık arttırma suretıyle paraya çevnlecektır Satışa konu taşınmaz uzenndekı bına vaklaşık 50 yıllık olup, satışa konu (2) ve (3) nolu daıreler 1 kattadır Isıtma doğalgazlıdır Beykoz- Uskudar ana artel voluna 30-40 metre me«afededır Bovalar plastık ıslak zemınler kalebo- dur, dığer zemın ahşap kaplı tavanlar kartonpıyerlıdır Parselın bır cephesı Kızılserçe So- kağa dığer cephesı Goksu deresıne bakmaktadır Ulasım kolavdır Tum altyapısı mevcut olup, beledıve hızmetlennden faydalanmaktadır a) (2) nolu bağımsız bolum 90 m2 kullanım alanlı olup antre hol salon ıkı oda mut- fak banjo, « c ı e balkondan teşekkül etmektedır Borçlu hıssesıne ısabet eden 1 4 tutan 23 756 25 YTL dır b) {3) nolu bağımsız bölüm T) m2 kullanun alanlı olup bır oda mutfak. banyo. wc ve balkondan teşekkül etmektedır Borçlu hıssesıne ısabet eden 1 4 tutan 22 968 75 YTL dır Imar durumu 22 07 1983 onanımh 1 100 olçeklı Boğazıçı ongorunum bölgesı uvgula- ma ımar planında. günumuze kadar korunabılen tanh çevre dahılınde, köy ıçınde konut alanında' kalmaktadır Parselın kuçuk bır kısmı Goksu deresı alanında kalmaktadır 2960 sayılı yasanın 4 maddesı uvannca konut kullanımına avnlmış olan alanlar yeşıl alan statu- süne alındığından uygulama vapılmayacaktır Dığer hususlarda 27 02 2004 onanlı plan hukümlenne uv"ulacaktır Satış şartlan: 1- Satış, 02 08 2005 Salı gunü a) (2) nolu bağımsız bölüm taşınmaz hıssesı ıçın saat 15 00 den 15 15 e kadar Bevkoz Icra Müdurluğü nde b) (3) nolu bağımsız bölum taşınmaz hıssesı ıçın saat 15 HO dan 15 45 e kadar Bev koz Icra Müdürlufu nde açık arttırma suretıv - le yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yüzde 60 tnı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalrnak şartıyla 12 08 2005 Cuma günu a) (2) nolu bağımsız bölüm taşınmaz ıçın saat 15 00'den 15 15 e kadar b) (3) nolu bağımsız bolüm taşınmaz ıçın saat 15 30'dan 15 45 e kadar b) (3) nolu bağımsız bölum 12 08 2005 Cuma günu a) (2) nolu bağımsız bölum taşınmaz ıçın saat 15 00 den 15 45 e kadar b) (3) nolu bağımsız bölüm taşınmaz ıçın saat 15 30 dan 15 45 e kadar Beykoz tcra Müdurlüğü'nde ıkıncı arrtırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edıleme- mışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gösten- len müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedeluun malın tahmın edılen kıymetının vüzde 40 ını bulması ve satış ıstevenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pavlaştırma mas- raflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın yuzde 20 sı nıspetuıde pey veva bu mıktar kadar mılh bır bankanın temınat mektubunu vermesı lazım olup alıcı damga resmın ıhaleve muteakıp ödemeve mecburdur Satış peşın para ıJedır Alıcı ıstedığmde 10 günü geçmemek uzere mehıl venlebılır Bınkmış vergıler KDV alıcıva aıttır Resım tapu satım harç ve masraflan satış bedehnden odenecektır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlenn (*) bu gayrımenkul uzenndekı haklannı hususı ıle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gûn ıçınde da- ıremıze bıldumelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcıh ıle sabıt olmadıkça pav laş- madan hanç bırakılacaklardır 4- ihaJeye katılıp gaynmenlcu! kendısıne ıhale olunan kımse venlen mehıl ıçınde ıhale bedelını ödemezse namına yapılan ıhale feshı olunarak IİK 133 maddesı hukmu tatbık olunur thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıv le ıhalenın feshıne se- bep olan tum alıcılar ve kefillen, tekJıf ettıkJen bedel ıle son ıhaie bedelı arasmdakı farktan ve dığeT zararlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark, varsa oncelıkle temınat bedehnden ahnacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdırde ısteven alıcıya bır omeğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı görmuş ve munderecatını kabul etmış sajılacakla- n, başkaca bılgı aJmak ısteyenlenn 200* 444 Talımat sayılı dosya ıle müdurluğumuze baş- vurmalan ılan olunur 7- Bu satış ılanı tüm ılgılılere teblığ mahıyehndedır 24 05 2005 (•lllgıhlertabınneırtıfakhakkı sahıplen dedahıldır Basın 28852
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog