Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet hnttiyaz Sahibi: CUMHURlYET VAKFI adaıa İLHAN SELÇUK Gene! Yavın Yonetmenı îbrahim Yıldız • Yazuşlen Muduru Salim Ak«dan#Sorumlu Mudur Mefamet Sucu # Haber Merkezı Muduru HakanKara lstıhbarat Cengiz V'üdınm • Ekonomı Hasan Eriş # Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- düikadır Vucelman # Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme \bdullab V azıcı # Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, HiJanet Çetınkava, Şukran Soner, 1b- rahıra Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba> 4tarwkBul\an\o 125 Kat4, Bakanlıklar Tel 4195020 fhat) Faks 419502^#Izm!rTemsılcısı S€rdarKınk,H ZrvaBK H52 S 2"<Tel 4411220 Faks 4418^45 • AdanaTemsılcısı ÇeünVıgeDoğJu, inonuCd 119 S No ] 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Antal>a Temsılcısı Ahmet Oruçoğlu CumbunvetCad 80 5 Tel 0242 24800" Faks 2430509 # îdan \ e Malı Işler Bülent \ ener # Satış zılet Kuza # Cumhumet Reklam 0 Gı Mudur Özlem 4\ den 0 Genel Mudur Yard cısı \azende Pai Tel (0212)251 98 ^4 251 98 81 82 Faks (0212) 251 9$ 68 Reı \as\on (212) 512 05 05 Faks 212 513 84 63 BtsJu v nıGu) Haber Aja-Ki Ba>n ve Ş 7İStoclı£ Cad. 3941 Cagaloghı >O34 tsmtul PK 246 Srtaı 344»3 tst Ts) 0.2U Ji;tCO*<JOhal Taks 92L AŞ FadıMalıHjsffiBsıCıdSanıandıra iurtai Ismbul Dtgram Matez Dngnm Pazariana S » ve Tic \i Imsak3 22 Gûneş 5 25 Ögle 13 12 Ikındı 1" 10 ^kşanı 2048 Yarsı 22 Paris 2 batığının üzerine yapılacak anıttan dünyaya insanlık ve banş mesajlan yükselecel Antalya'yayüzermüze Çıplak şıklık BreziKada moda nızgân esiyor. Rio de Jant ıro kentindeki Modern SanaÜar Muze$ı'nde tasarunlannı sergüeyen Brezıh'alı modacı Vlrzi'nin, ıısî lasmı pul ve kristaJ boncuklaria bezeü transpanan eJbısesi. ghmck için cesaret ve ıddiab fîzik isteyen layafedere guzel bir ornek. (APP) Anrtı halyanlap pestore edecek • BARTES (Cumhı>- riyet) - Bartın'a bağlı Amasra ılçesmde defı- necıler tarafindan tahnp edılen tanhı Kuşkayası yol anıtı Itahanlarca res- tore edılecek Bartın II Kulturve Tunzm Müdu- ru Bulent Goçmen yap- tığı açıklamada, Ital- ya'nın Padova Vılayetı Muze Muduru Gırolamo Zampıen başkanlıgında 8 kışılık heyetın Kuşkaya- sı yol anıtında ınceleme- lerde bulunduğunu be- lırttı Göçmen, "Amasra KuşkaN^sı'ndakı tanhı eserlenn restorasyonu ıçın Padova Vahlığı'nce 12bm^'00AvToodenek aynldıgı, ancak bu ode- neğın yeterlı olmaması halındevse ılave odenek teırun edıleceğı taranmı- za bıldınlmıştır Çalış- malar ağustos ayında ta- mamlamcak" dedı 14 yaşındaki yaramazpilot • FORT PAYNE (A\)-ABD'mnAlaba- ma eyaletme bağlı Fort Payne kentınde 14 ya- şmdakı bır çocuğun ha- vaalanından çaldığı Cessna tç>ı uçakla hava- da yanm saat kadar kal- dıktan sonra tutuklandı- gıbıldınldı Yetkılıler uçakla ksa bır gece ru- ru artıktan sonra ıkı ke- re havalaaıp ıkı kere ye- re ınen çocuğun son uu- şının bınz sert olması nedenrylevucudunda ya- ralar me^dana geldığını belnttıleı Yaşının kuçıik olması nedenıyle adı gız- h tutular çocuğun hır- sızlık sujamasıyla bır çocuk haphanesuıe sev k edıldığı kaydedıldı • Birind Dünya Savaşı'nda İngitiz kruvazörünüveikiFransızgemisini batıran ErtuğrulAker'in adını yaşatmak için kurulacak anıt müzede Paris 2 gemisini batırdıktan sonra, yaralılan fayıya taşıyan Türk askerieri, gömleklerini yırtarak sarp beziyapan köylüler, insanlık öyküleri ve geminin batınlışı röfyeflerie anlatılacak. GURSÜKUNT 4MALYA-1 Dunya Savaşı'nda, Ingılız kruvazorü Ben-My-Chree, Fransız gemılen Pans 2 ve Aleksandra'yı batıran ve yıllarca ısımsız bır kahraman olarak aıle anılanna saklanan Ertuğnd Aker'in adını yaşatmak ıçın anıt müze hazırlıkJanna başlanıyor Yuzer anıt, Kemer'e 500 metre uzaklıktaJa Pans 2 batığının uzennde yapılacak Cumhurbaşkanlığı'nın da destek verdığı muzeden, dunyaya ınsanJık ve banş mesajlannın ıletılmesı amaçlanıyor Anıt muzede, Pans 2 gemısuu batırdıktan sonra, yaralıJan kıyıya taşıyan Turk askerlen, gömJekJennı yırtarak sargı bezı yapan köylüler, insanlık oykulen, gemının batınlışı temsüı rölyeflerle anlatılacak KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ Batık uzennde oluşturulacak platformun ust kademesıne de 1 Dunya Savaşı'na katılan ulkelenn bayraklan asılacak Platformda, konuya ılışkın 5 dılde bügıler venlecek ve gemnıın batınlışı, sonrasında gelışen ınsanlık oykulenne ılışkın 10 dakıkahk belgesel gostenmı yapılacak Platformun ıçınde nunık bır muze tasarlanacak Batığı 1995'te bulan ve 78 yıl gızlenmış kahramanlik oykusunu ortaya çıkaran araşörmacı yazar Mustafa Avdemir, yuzer anıt muze duşüncesının de kendısıne aıt olduğunu söyledı Aydemır, proje ıçın 16 bakanlıktan tzın alınması gerektıgını anımsattı Ertuğrul Aker'ın, Antalya'da yaşayan geluu Avtulu Aker de projenın kendısını çok heyecanlandırdığını belırttı 1892'de doğan Ertuğrul Aker, Çanakkale'de savaştı 1916'da Kaş'a tayınedıldı Once Ingılız kruvazorü Ben-My-Chree'yı 4 dağ topu ıle batırdı Ardından 12 Aralık 191 "''de Pans 2'yı ve 8 Mart 1917'de Aleksandra'yı Ardından Aydın cephesıne gıtü Burada yaralandı ve Antalya'ya döndu Bır sure CHP ıl başkanlığı yapö Savaş anılannı kaleme aldı, gemılenn batınlışını krokıledı, resımle uğraştı Motosikletsanatı ABD 'de açılan bir sergide tnotosikletin diinden bugüne öyküsü anlatıhyor. Memphıs'te, "Memphis Uluslararası Kültürel Serisi" kapsammda "motosiklet sanaû" adı altinda açılan serginin kuratörieri 1998'deNew York'taki Guggenheim MüzesVnde açılan bir sergiden esinlenmişler. 1884 yapınu Copeland marka buharla çaltşan marka tnotosikletin taklidi gibı çok sayıda parçanın yer aldığt sergi 30 Eİdm V kadar açık kalacak. (Fbtoğraf AP) Pan flüt sanatçısı 19. Uluslararası İzmir Festivali'nin konuğuydu ZamjırflütüyleEfes 7şenlendirdi İZİVÖR (Cumhuriyet Ege Bıirosu) -19. Uluslararası İzmir FestivaB, oncekı akşam dunyaca unlu Romen pan flut sanatçısı Gheorghe Zamfir ve Marin Constantm yonetımnıdekı Madrigal Korosu'nun Efes Antık Tıyatro'da verdığı konserle başladı İzmir Kultur Sanat ve Eğıtım Vakfı'nın ÎKSEV Başkanı fiUz Eczacıbaşı Sarper, konser oncesı yaptıgı konuşmada, 5 bın yıllık geçmışı bulunan İzmir'de, dost ulke Romanya'yla dostluğu paylaştıklannı vurguladı Daha sonra sahneye çıkan Zamfir, pan flutuyle antük tıyatroya gelen konuldan buyulerken Şef Constantın yönetımuıdekı Romanya Devlet Oda Korosu da ızleyıcılerden uzun sure alkış aldı Festıval kapsamında ıkuıcı etlanlık 2 bın kışılık Efes Odeon'da 21 Hazıran akşamı sahnelenecek Yunanıstan'dan Pttros Gaitanos. "Aşkm tiahisi" esenyle sahne alacak Şimdi ne olacak? #* Çocuğunuzu kucağınıza aldığınız o ilk anı hatıriıyor musunuz? Şimdi ne olacak? Onu nasıl doğaı yetiştirebilirim? Her yeni baba gibi doğal olarak önce korktunuz, sonra ona sımsıkı sanldınız. Çocuklar, her yaşta babalanyla en doğru iletişimi kurmaya ihtiyaç duyuyor. AÇEV 2-10 yaş arası çocuklan olan babaların bilinçlendirilmesi amacıyla "Baba Destek Programı'nı geliştirdi. Worid AÇ£\Ti desteküyor. VVortdBateUtr Gûnû'nû kuttar. A t f N E Ç 0 C 8 K E f i l T l M V A K F I vvorld YAPI^KREDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog