Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Ampul denemesi Son gunlerde sık sık ve olmuş gıbı anlatılan bır oyku Ikı genç, can sıkıntısından kurtulmak ıçın "Haydı bır de bunu deneyelım" dıyerek bırer ampulu ağızlarına sokarlar Ampuller, ağızlarına gırmış, boğazlanna dek dayanmıştır da bır turlu gerı çıkmamaktadır Gençler çaresız, bır taksı tutup hastanenın yolunu tutarlar Acıl servıste doktorlann mudahalesını beklerken kapı açılır, onları hastaneye getıren taksıcı gırer ıçen Taksıcının ağzında da bır ampul vardır O da "Acaba?" sorusunun kurbanı olmuştur Ampulu ağzına sokanlar, denedıler ve yanıldılar Ampul partısı de ışte bu yuzden seçımı şımdılık dıllendırmekten yana gözukmuyor IŞIK KANSÜ Molla Madencilenden yükselen ses Maden Muhendıslen Odası'nın duzenledığı Uluslararası Madencılık Kongresı'nın sonuç bıldırgesındekı belırlemeler ınsanın ıçını kanatıyor "Turkıye, madenlennı aramaktan vazgeçmıştır Kamu madencılık kuruluşlan gıderek küçultülmuş, yatınm yapılmamak suretıyle eskımeye ve venmsızlığe terk edılmıştır Madencılık sektorûne finans sağlayan Etıbank yok edılmıştır Madencılık sektorundekı ıstıhdam 20 yılda 100 bın kışı azalarak yanya ınmıştır Madenlerımız, çok bûyük oranda hammadde olarak d/şanya satılmakta olup sanayıye donuk kullanımlan sınırlı kalmaktadır özelleştırme, bu sorunu çözmeye yonelık bır gınşım değıldır Gerçek sorun yıne çözümsuz kalmaktadır " Bıldırgede ne ıstenıyor? Insan ve ınsan emeğını merkeze koyan, temel olarak ekonomık kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılarak gelır dağılımının duzeltılmesı hedeflenne yonlendınlen bır "ulusal madencılık polıtıkası" ıstenıyor Madencılık bıldırgesının açıklandığı gunlerde Genel Maden-lş Sendıkası Başkanı Çetin Attun da Zonguldak'ta maden ışçılerının onunde hukumet yetkılılenne seslendı ve dedı kı "Erdemır'ı satmaya kalkıyorsunuz 500 mılyon dolar kân, 350 mılyon dolar yatınmı olan Erdemır'ı 1 mılyar dolara satmaya kalkıyorsunuz Sızden başka herkesın karşı olduğu bu satışın yanlış olduğunu neden kabul etmıyorsunuz9 Türkıye'nın Almanyası olan Zonguldak, yatırımsızlık nedenıyle atıl bır emeklı kentıne donüştü Ya problemlerı çözün ya da halka donerek sozlennızı yenne getırmedığınız ıçın özür dıleyın. Sızın dırenemedığınız güçlere karşı, arkanıza geçer dırenınz IMF'ye boyun eğmeyın Ülkenın sıkıntılan var dıye, zengınlıklenmızı 3-5 uluslararası şırkete peşkeş çekmeyın " "Eğer ısrar edersenız" dedı Aftun, "Dıreneceğız" dedı, "Madencıler nöbettedır. Nöbettekı asker sılahını bırakmaz" dedı, "Bız, ne küreğımızı ne de kazmamızı teslım edeceğız" dedı Ve dıkkat edınız, bu ses, bır zamanlar Meclıs'te çok buyuk bır çoğunluğa sahıp Turgut Özal ve ANAP ıktıdannın altındakı zemını beşık gıbı sallayıp sonunu hazıriayan Zonguldak'tan gelıyor Borç m S/KYM Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bılal Erdoğan CHP'lılere, ımam okulunda okuduğu ıçın Turkıye'de mağ- dur olduğundan yakınan mektup yazmış Bılal Erdoğan ın uz- manı olduğu Dunya Bankası da oldum olası mağdurlan mağ- dunyetten kur- tardığını ılerı su- rer Ama kurtar- dığını ıddıa ettığı mağ- durlan mutlaka kendıne borçlu kılar Basını Rahat Bırakın İZZETSEDES Turkıye Gazetecıler Cemı- yetı Başkanı, değerlı meslek- taşım Orhan Ennç çok doğru soyluyor, "Tûrk Ceza Yasa- sı'nda değışıklık yapılmasını öngoren TBMM Adalet Ko- mısyonu raporu, ya sıyasal ter- cıhlerden anndınlacak ve ye- nı madde değışıklıklen ekle- nerek lyıleştınlecekya da Tür- kıye'nın artık hapıste gazete- cılen bulunmayan bırülke ola- cağı söylemı, söylenceye dö- nüşecek " Turk basını geçmışte baskı donemlen yaşamıştır Uzun su- ren tek partı dönemını, 1950'den sonra demokrası re- jımı ızlemıştır Ancak basın bu donemde de zaman zaman ve ozellıkle DP'nın son gunlerın- de çok buyuk baskılarla uğ- raşmıştır Demokratık ulkelerde nor- mai kural ve yasalar dışında, ba- sına baskı yapma usullen du- şunulmez Batıdunyasındaya- pılan araştırmalara gore, her demokratık ulkede once sıya- sıler, sonra askerler sonra dıp- lomatlar ve sonra da bazı ışa- damlan ve dolayısıyla bır kısım halk basından şıkâyetçıdır Hıç- bır ulkede yonetıcıler basından tam olarak memnun değıldır Bu saydığım kışılergenellıkle ken- dılen konuşup, açıklamadıkla- n surece ışlennın gızlılık ıçınde yurumesını ve haberierın de kendı ıstedıklen kadar ve şe- kılde kamuoyunca duyulma- sını ısterler Nıtekım totalıter devletlerde de bu boyledır Ba- sın her kışı ıçın, kendısını met- hederse değerlıdır, kotulerse ya da ters yazarsa kotudur Bu fîkırfen sıze, deneyımle- nme dayanarak ve konuyu baş- ta uluslararası sıyası kuruluş- larda, çeşrtlı semıner ve mes- leğımızle ılgılı yuksekokullarda dennlığıne ınceleme yapmış kışı olarak soyluyorum Avru- palı tanınmış bır duşunur şoy- le demıştır "Basın güzel bır metres gıbıdır, onunla bera- ber de ve onsuz da yaşamak güçtur" Bu deyım, yenndedır ama basınsız bır dunya duşu- nulemez 'Sizi ben bile kurtaramam' 1950'lerde, DP'nın ılk gunle- nnde de, bugun olduğu gıbı ba- sınla balayı donemı yaşanmış ancak bu kısa surmuştu Bayar- Menderes ıktdan, "cıcımgun- len" sona enp güçluklerle kar- şılaşılmaya başlandıkça, ulke- de durum kotuleştıkçe, bugun olduğu gıbı tum kabahatler ba- sına yuklenmeye başlanmış ve baskı yasalan getınlmıştı 0 ka- dar ılen gıdılmıştı kı, Ulus'takı TBMM bınası ıçınde toplanan ve mılletvekıllennden oluşan bır tahkıkat komısyonu kurulmuş ve bu komısyona gazetecılen tu- tuklama yetkısı dahı venlmıştı Bugun olduğu gıbı çok masu- mane tutumlarla sansür ve ga- zetelen kontrol etme donemı başlamış ve meslektaşlanmız tutuklanmıştı Bu tıp davranışlar, DP done- mının basına baskı uygulamasın- da "bardağı taşıran son damla" olmuş ve muhalefet lıden CHP Genel Başkanı Inönü, sıyası ta- rıhımıze geçmış olan meşhur "Gıdeceksınızhem de çok fena gıdeceksınız, sızı ben bıle kur- taramam" sözunu etmıştı Bugunku durum şımdılık o donemle kıyaslanamaz, ama ıktıdarın ılerde ne gıbı sıyası tercıhlen olacağı bellı değıldır Sıyasılenmız basına kızgınlar bu tutumlanndan bellı oluyor, kızgınlık zamanla daha da ar- tabılır Turkıye yakın bır geç- mışte çok acı denemelerden geçtı, bunlann tekrarlanması- na hıç gerek yok Sonra hepı- mız çok uzuluruz, ama ış ışten geçmış olur Onun ıçın soyluyorum, huku- met basını rahat bıraksın ve once ulkenın çok acıl çozüm bekleyen sorunlan ıle meşgul olsun Türkıye'nın bınncı soru- nu basın ve medya değıldır Baskı ıçın bahane yaratmayın ve basını rahat bırakın Görev önce plansız, program- sız, hop dıye lıselen 4 yıla çıkarmayı kararlaştırdılar Uygulama yururiuğe gırer- se, çocuklan ozel okullar- da okuyan, dershanelere gıden velılenn omuzlanna bır yıllık daha yuk yuklen- mış olacak Ardından ozel okullann, dershanelenn KDVoranla- nnı ındırmeyı, eğıtım uc- retlennı gelır vergısınden duşurmeyı gundeme getır- dıler Attıklan her adım eğıtı- mın bıraz daha ozelleştınl- mesıne, paralılaştınlması- na donuk Dedıklen doğru Onlar, tam anlamıyla gorev ada- mı CHP Grup Başkanvekılı AJi Topuz. AKP'nın Cumhurbaş- kanlığı koltuğuna "molla" oturt- mak ıstedığını soyleyınce Re- cep Tayyip Erdoğan mollala- n savunma gereğı duydu "Bu ulkenın tanhınde mol- la Gürani'ler var, molla Ak- şemsettin'ler var Onların onunde yetışenler, çağ kapat- tılar, çağ açtılar" Recep Tayyip Erdoğan'ın saymayı unuttuğu bır başka mollayı, Sait Molla'yı da bız anımsatalım Eskı şeyhulıslamlardan Ce- maleddin Efendi'nın yeğenı o Sart Molla'nın adı, Izmır'ın ışgalınden hemen sonra Ingı- lız Muhıplen Cemıyetı'nı ku- ran ulkenın Ingılız mandası al- tına gırmesını oneren, Kon- ya'da planladığı yobaz ayak- lanmalan ıle Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı arkadan hançerle- yen "ışbırlıkçı ve haın" olarak tanhtekı yennı almıştır Yekpare AKP'nın resmı yayın orga- nı "Turkıye Bültenı"nm hazı- ran sayısının 26 sayfasında Kıbns nantası "yekpare" çızıl- mış, altına da "Kıbns'tayenı dbnem" başlığı atılmış Alt başlık ıse şoyle başlıyor "Tür- kıye'nın cesur, kararlı, tutar- lı, uluslararası camıada say- gınlık kazanan başanlı dıplo- masısı meyvelennı vermeye başladı Kuzey Kıbns Türk Cumhunyetı üzenndekı sıya- sı ve ekonomık ızolasyon gev- şıyor " Bır şeylenn gevşedığı kesın KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicakCd turk.net ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI kamilmasaraci'i mynet.com HAYAT EPÎK TÎYATROSU MUSTAFA Biwly hayatepikt'i mynet.com ANKARA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN 2003 917 Davacı Ahmet BaJcı vekılı tarafindan davalı GüJümser BaJcı aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda Davanın kabulü ıle Aıikara ılı Haymana ılçesı Söğuttepe köyü cılt 70, hane 18'de nufusa kayıtlı bulunan Zeynep %e Hasan'dan olma 10 08 1959 d lu Ahmet Balcı ıle aynı yer nüfıısuna kayıtlı Alı ve Ceva- hır'den olma 13 09 1962 d lu Gulümser Balcı'nın TMK nun 166 son maddesı uyarmca boşanmalanna. dava tanhınden ıtıbaren ayda 100 YTL tedbır nafakasına karar verılmış olmakla ışbu karar özetınm HLMK rnın 509 maddesı uyannca davalı Gulümser Balcı'ya teblığı yenne geçerh olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 28192 fnuaanyaaa Bır ılkoğretım okulu ıcın olu^turutan komısyon Ya$ar Kemann 1 * I bNEKE* odlı ygpıtını "sakıncglı" bularok şghnelenmesını cnqellenM$l —-^ BO5 TENEICE C>E NE COK SES CIKARIYORMUS B8 TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Savı 2004 241 Davacı Içışlen Bakanlığı vekılı tarafından davalı Metın Bademcı ve Aycan Bademcı aleyhıne açılan tazmınat davasında Davalınm adresı meçhul olduğundan ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmekle davacı "5 3 2002 tanhınde davahlann gore\lı polıs memurlanna mukavemette buhınmuşlar \e polıs memurlanndan Ah- met Akbaş ı yaraladıklannı davalılar bu fulden dolavı AntaKa 4 Ashye Ceza Mahkemesı nın 7 11 2003 tarıh 2002 404 Esas 2003 1275 Karar savılı karan ıle cezalandınlmışlar, 2330 sa\ıh nak- dı tazmınat ve aylık baglanması hakkındakı kanun uyannca polıs tnemuru Ahmet Akbaş'a 29 04 2004 tanhınde 2 421 930 00 TL taz- mınatın odendığmı bu nedenle odenen bu meblağın odeme tanhın- den ıtıbaren ışlemış ve ışleyecek faızı ıle bu"lıkte davalılardan muşte- reken \e muteselsılen tahsılıne karar venlmesını" talep ve dava ettı- ğınden, davalının duruşma gunu bulunan 28 09 2005 gunu saat 09 10'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendısını bır ve- kılle temsıl ettırmesı aksı takdırde HUMK 'nun 213 ve 377 madde- lerı u>annca voklugunda karar venleceğı dava dılekçesının teblığı yenne kaım olmak uzere ılan olunur Basın 28098 18 Hazıran wwtc.mumtaz-ankan.com PAHAUUK rOKMU? 3UGL/AJ, y 730 'OAM S?O'£ DUŞtıGMUŞru: ONCE YAPILAN AÇ-tKt-AMADA, YENI TAHIL FıyATLARINIM yuKSS*U./gı MeDBNlYLB BU DU- ZENLEtoEYE SıPlLPlĞl 8ıCOt/S/CMff77 S7O eiBAMUK EtZMEKLL£eJU SATIÇA -SOHULDUĞU GUAf rALEBıM DAHA FAZL4 OL&USU VE LAGtN MOfZMALIM US7trA/DE &U./ÇT7&/ AKUMA ŞAÇMAU " TC ÇAYELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ) Esas No 2004 204 Davacı Salıha tbış tarafindan davalı Mustafa Ibış aleyhıne mahkememıze açılan şıddetlı geçımsızlık nedenı ıle boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, venlen ara karan gereğmce Davalı Istanbul, Uskudar, Selamıalı Mah cılt 37, hane 1559, BSN 3 sırasında NK Kemal ve Rakıbe oğlu, 04 12 1967 Uskudar d lu Mustafa tbış ın yapılan tum arasnrmalara rağmen adı geçenm adresının tespıt edılemedığı ve adma teblıgat yapılamadığı Bu sebeple dava dılekçesı ve duruşma günu ve saatuım davalı Mustafa Ibış hakkında mahkememıze açılan boşanma davası ıle ılgılı olarak, ılanen teblığme karar venlmış olduğundan 7201 SY'nın 28 ve 29 maddesı gereğmce ılanen tebhğtne, bır nushasının 1 av süre ıle mahkeme dıvanhanesme talıkıne duruşmanın 05 07 2005 gunü ve saat 09 00'a bırakılmasma karar venlmış olup yukanda yazılı gun ve saatte duruşmada hazır olmadığmız veya kendmızı bır vekıl ıle temsıl ethrmedığınız, mazeret de bıldınnedığınız, keza delıl ıb- raz etmedığınız takdırde HUMK nun 213 ve 377 maddelen gereğmce vargılamanın gıyabınızda > apılacağına ve hukum kurulacağına karar venlmekle dava dılekçesı ve davetıye yenne kaım olmak uzere ılanen teblıg olunur 24 05 2005 Basın 28084 SAGNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU YenBirhgizKolonisinB?.. GİRNE - Kapılar açıldığında, Kıbnslı Turklerden ne hı- kâyeler dınlemıştım1 Sabah mesela kalkmışlar, bahçe- lennı sulayan (evın eskı sahıbi) sevecen bır Rumla kar- şılaşmışlar Sanlmış, opuşmuş, koklaşmışlar Evlenne buyur etmışler Eskı dostlar gıbı kaynaşıp hasret gıder- mışler Otuz yıl once bulduklan albümlen ve zıynet eşyalan- nıçıkanpıadeetmışler "Bırfincan kahvenın kırkyılha- tın vardır" mısalı kahvelennı yudumlayıp şarkılar soyle- mış, danslar etmış\er Atmosfer buydu Alabıldığıne duygulu, alabıldığıne romantık, alabıldığıne lyımser Gırne lımanındakı res- toranlardan Rum muzığı yukselıyor, Rumca fıyat lıstete- n ve ılanlar asan dukkân-restoran sahıplen, geçmışe sunger çekmek ıçın sabırsızlanıyorlardı Neye niyet, neye kısmet? O sıhırlı 2003 bahanndan genye, ofke, hayal kınklığı, kırgınlıktan başka hıçbır şey kalmamış Ilk dıkkatımı çe- ken şey Rumca ılanlann kaldınlmış olması oldu Rıhtım- da bır restoran hanç, Rumca monu yadafiyat lıstesı asan tek ışletmeye rastlamadım Rumca şarkılarsusmuş, Gu- ney Kıbnslı Rumlar Kuzey'den el-ayak çekmıştı "Cası- no"\ar hancınde, Gıme kahvelen ve restoranlannda hıç Rum'a rastlamadım En son buraya 2003 Mayısı'nda gelmıştım Rumlann o donemde yarattığı heyecan dalgasının yennı şımdı In- gılızler almış "Neye nıyet, neye kısmeP" hesabı, kapı- lann açılması en çok Ingılızlere yaramış Ulaşım ıçın ar- tık Turkıye uzennden aktarma yapmaksızın, çok daha ucuza "Güney'dekı "Lamaka" havaalanını kullanıyorve vızır vızır ıkı taraf arasında gıdıp gelıyorlar Bır yandan "Kuzey"ın dokunulmamış doğal guzellık- lennın tadını çıkanyor, bır yandan da AB uyesı "Güneyin sunduğu fırsatlardan yararlanabılıyorlar AB vatandaş- lan olarak Guney Kıbns'ta beş yıl sonra yerel seçımler- de oy kullanmak hakkına bıle sahıp olabılecekler Em- lakfiyatlan,adanın her ıkı tarafında da, Ingıltere'ye go- re çok daha duşük "Kuzey" tabıı "Güney"den de ucuz. Vergı avantajlan da yanlanna kâr kalıyor 'Kuzey Kıbns araba cenneti' Hal boyle olunca, sadece yenı yenı kabuğunu kııma- ya çalışan "Kuzey" değıl, zengın "Güney" de Ingılız ıs- tılası altında kalmış "Gûney"de çıkan 44 sayfalık "Cyprus Maıl" gazetesının 12 sayfası mesela "satılıkemlak" ılan- lanyla dolu Hemen hepsı Ingılız emlak firmalannın Ingı- lız muştenlen ıçın pazarladıklan evler ve vıllalar Kuzey Kıbns'ta da durum değışık değıl Kapılann açıl- ması ve "Güney"ın AB'ye gırmesıyle, Kuzey Kıbns da devasa bır şantıyeye donuşmuş Fıyatlann ehvenı şer- lığı yanında sukûnet ve dogayı tercıh edenler, "Kuzey'öe ev alıyor Insanlar daha yardımsever, daha mısafirper- ver ve ekonomık fırsatlara daha aç Ingılızler, karadan ve denızden adayı kuşatmış, dort koldan arsa-ev avına çıkıyoriar Tekne turlan, taksıler, emlakçıler, otefler Her yer ev arayan orta yaş ustu Ingılızlerle dolu Son bır yıl- da "Kuzey"m tunstık bolgelennde 20 bın ınşaat yapıl- mış Bunlann yalnız 1/4'ının Kıbnslı Turklere grttığı soy- lenıyor Evler, oteller, restoranlar, supermarketler, otoparklar Gıme bambaşka bır yer olmuş Daracık yollarda daha once hıç gormedığım sayıda Land-Rover, Mıtsubıshı cıp ve BMVV'lere rastladım Arabalann paımakla sayıl- dığı yollarda trafık sıkışıklığı yaşanıyor Referandum KKTC'yi haritaya sokmuş Belırsız geleceğı bekJemekten sıkılan Kuzey Kıbnslı Turk- len variannı yoklannı arabaya yatınyormuş 15 Hazıran tanhlı "Kıbns" gazetesının manşetı "KKTC otomobılden geçılmıyor" dıyor "2004yılındakıpatlama buyıl da sü- rüyor Motoıiu araç sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı..." Ingılızlenn yarattığı yenı ekonomık refahın yanı sıra, "Gü- ney"de çalışan 5000 Kıbnslı Turk'un ekonomıye pom- paladığı gelırlerde, pattamanın nedenlennden bır sayı- lıyor "Güney'de ortalama 1000-1200 dolarcıvannda ay- lık gelır elde eden Turkler, gelırlennın onemlı bolumunu KKTC'ye yatınyormuş Şımdıye tek hıç rastlamadığım AB'lı tunstlenn bıraktığı gelırier de cabası Buyuk duş kı- nklığı yaratan Annan referandumu, her şeye rağmen "KKTC'yi hantaya sokmuş 1 " Oyun planını tamamıyla "KuzeyKıbn$"\ ekonomık-sı- yası anlamda kuşatmak uzenne kuran Guney Kıbns, gelışmelen dehşetle ızlıyor ve ekonomık guce kavuşan KKTC ıle, bolunmenın "fiılen tescılınden" kon<uyor Bun- lar da başka yazıya BULMACA SEDAT YAŞAYAH 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDAN SAĞA: 1/XIII yuzjıl- da Anadolu SelçukluJanna karşı ayaklanan Turkmenlere venlen ad V Bırbılım>ada sanat kolunda ozel\ebehrgın yontem Duğ- me delığı 3/ Karadenız'ın doğusunda oturan hal- ka venlen ad Yunan abecesmde bır harf 47 Ensız olarak dokunmuş parçalann yan yana ek- lenmesı>le oluşan, na- kışlı ınce kılım Bır renk 5/ Ağırlık ve 6 uzunluk olçulen ıçın 7 kabul edılmış yasal ol- 8 I çumodeh Bırnota 6/ 91 flenme beddua Orta Anadolu'da bır gol II Tehlıkede olana >apılan yar- dım Tellı bır çalgı 8/OsmanJıtoprakduzenınde yıl- lık gelın yırmı bınle >-uz bın akçe arasında olan dır- lık Borudan kol almakta kullanılan bağlantı parçası 9/ Yunan nutolojısıne gore uçmayı başaran ılk ınsan YUKARIDAN AŞAGIY\: 1/Muğla'nın Fethıye ılçesınde, ıçmelen, şelalesı ve pla- jıyla tanınmış bır koy 2/ Bır duıın oğrenılmesı gere- ken ınançlanyla tapınma kurallannın tumu Doğu Anadolu'dakullanılanbırturkuçukzurna 3/Turkıye'nnı, Gokçeada ve Marmara'dan sonra uçuncu buyuk ada- sı 4/ Aldatma ışı hıle IIL Seüm'ın şıırlennde kul- landığı mahlas 5/ Etıyopya'da, uç mılyon yıllık ınsan fosıllennın bulundugu yore "Olumdurvaşanan — ba- şnıa ' Aşk ıkı kışıltktır" (Ataol Behramoğlu) 6/"Mis- ket hmonu" da denılen. acı sulu kuçuk lımon Bır so- rusozu Uzaklık ışaretı 7/Acı, uzuntu Bırgoster- mesıfatı 8/VerdJ'nınbıroperası 9/Duşunulerek ve- nlen kesın > argı Notada durak ışaretı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog