Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 16 X JİJLJl l i V \'J JL f _ / I ı cumtv(g cumhuriyet.com.tr GtİNÜN FîLMLERİ Bilirim.» 14.3OKana/'DGüldürü • HamaBiık yaparak hayatını kazajan ve kabada- yı olan iki kardeşın karşısına künse çıkama- naktadar. hLaksızlık edenleri kendı laırallanyla ce- îalandııan t»u iki kardeş, biıbırleriylc hıç geçineme- nektedir. Zcki Ökten'in yoneturunde Kadir tnanır, Kartal Tibe« ve Hulusi Kentmen \ar (1973). Vajia KIZB 18.30 Flash TV Dram İ Ajınes ini tedavi ettırmek içın geldiğı büyük şe-hirdc ünlü bır şaıkıcı olarak hastane yaptı- -an bir köyf ü kızınrn öyküsü konu afınıyor. Ertem 3öreç'in yönetuninde Zeynep Değnrmencioğlu ve Cemil "Yağnaur oynuyor 19.00 / CİNBC-e / Caniler... Aynntı yanda Erdem- 20.15 CINE 5 Macera (Warriors Of Vîrtue) - Amerikalı bır gencin, gizlj ÇTın elyazmalanm ele geçtrmesiyle gelı- şen olaylan anlatan filmın yönetmeni Ronny Yu Oyn: Angu-S Macfadyen, Mario Yedıdia, Marley Shelton, Jaok Taie (199" ABD, 103 dk). Paris— 21.00 CNBC-e Dram <">) (PJiris Bhıes) - 1920 lerde Amenka'daki ırkçı v^/ ortamdan kaçıp müzik yapmak ısteyen siyah tnüzisy«nle«in ılk tercihı Pans'tir "Trambon çalan Rambonven'ın da dahı] olduğu caz grubunda tenor saksofon çaJan Eddıe Cook'un en biıyük amacı gü- nûnbirinde önemlı bir bestecı otmaktır Yönetmen: Martın Ritt. Oyuncular: Paul Xewman. Joanna Wo- odward, Sidtney Poıtier (1961 ABD, 98 dk). 23.00 / tv€ / Karanlığın... Aynnt yanda Obğan Güç 23.15 Kanalturk Macera (AbsohrtePwer)-LutherWhıtneyhapıshane- de geçirdıgı uzun yıllardan sonra emeklı olma- ya karar vennış, fakat çok kârh olacağına ınandığı ıçın son bır hırsızlık yapıp kanyennı tamamlamayı düşünür Washington'un en zengrnlennden bin olan Sulhvam, Bahamalar'a kısa bır yolculuk planlamış- tır. Bunun üzenne Lutherharekete geçer. Yön: Clint Eastwood. Oyn: Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Judy Davıs (199" ABD.121 dk) Hoffa 01.20 TRT 1 Dram (Hofla) - Oruzlu yılJarda, ekonomik knz sonu- cu çalışma koşullannın kötülüğünü protesto etmek için harekete geçen kamyonculartn direnişi, sendıkal bır yolda ılerlemektedır. Patronlarla yakın- lığı ıddaasıyîa mahkûm edUen. sonra Nixon'ın gin- şımıyle serbest bırakılan. 1975'te de bir otelın par- kmda gdzemlı bır şeblde öldürülen Hoffa'nın öykü- sünde, Jack Nıcholson, Danny DeVito, Armand As- santevar. Yön: DannyDeVîto( 1992 ABD, 143 dk). Yahşi Sokaklar 02.30 Show TV Macera /T7\ (Sugar HiD) - Harlem'de uyuştınucu ışıyle uğ- v3/ ra_şan Roemello ve kardeşı, bu sayede çok lüks bır hayat yaşamaktadır. Fakat Roemello annesını kü- çûk yaşta uyuşturucu yüzünden kaybetmiş olmanın verdiği acıyı hâlâ hissetmektedır. Bir gün çok yakın arkadaşlanndan biri canice öldürülür Yön: Leon Ic- haso. Oyn: Wesley Snipes, Mıchael VVnght, Theresa Randle, Abe Vigoda (1994 ABD, 123 dk). © © © O Yahancı Iztoyln Orta Değmez ® Yerli BUGUN 12:00 CNNTûrk 12.30 ArifMardin konuk oluyor TV Servisi - Iş dünyasından haberler sunan "Iş'te Gûndem"in bu bölümüne, dünyaca ünlü prodüktör ve aranjör Arif Mardin konuk oluyor. Merva Ulusoy'un hazırlayıp sunduğu yapımda Mardin ile, müzik dünyasına nasıl adım attığı, kazandığı "Grammy ÖdüDeri", müzik tutkusu ve yaşamı hakkında sohbet ediliyor. TRT2 17.10 Amasya'da OnGün TV Servisi-TRT 2, Atatürk'ün 1919 yılında Amasya'da geçirdıği 10 günün öyküsünü "Amasya'da On Gûn" adlı belgeselle ekrana getıriyor. Yapımını Korkmaz Göçmen'in üstlendiğı belgeselde, Kurtuluş Savaşı öncesi Atatürk'ün Istanbul'dan aynlarak Samsun'a ayak basışı, Havza ve Amasya'ya gelişi ve burada geçirdiği 10 günlük süreç içersinde Amasya Genelgesi'ru nasıl yazdığı anlatılıyor. TKT1 23.50 Ne Yapmalı TV Servisi - Avni Özgürel ve Ayşenur Arslan'ın birlikte sunduğu "Ne Yapmab"da bu hafta, Türkiye'deki eğitim sorunlan tartışıhyor. Canlı olarak ekrana gelen programa, Millı Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeKk, Mılli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. ZiyaSelçuk, Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altm, Istanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey, Bilgi Üniversitesi'nden Latif Muthı, eazeteci Prof. Dr. HalukŞahinveProf. Dr. Mümtazer Turköne katılıyor. Gösterime girdiği dönemde olumsuz eliştiriler alanfılm, bugün sinemanın klasikleri arasında kabul ediliyor Melekyüzlücanininoyunu Robert Mitchum, şeytani katil rolünde çok başanlı bir oyun çıkartıyor. TVServisi-CNBC-e'nin "tki Fıhn Birden" kuşağın- da bu hafta, Charies La- ughton'un imzasını taşı- yan "Caniler Avcısı" gös- teriliyor. Sahte rahip Harry Po- well, bir kadın katilıdir. Rahip havalanndaki Po- vvell'in dini inançlan tabii ki oldukça çarpık ve yap- tıklannı destekler nitelik- tedir. Araba hırsızhğından hapse giren Povvell, banka soyguncusu Ben Harper (Graves) ile aynı koğuşta kalmaktadır. îki kişıyi öldürmekten idama mahkum edilen ada- mın 10.000 dolarlık minik bir hazineyı evınin yakm- lannda bir yerde sakladı- ğını öğrenen Povvell hapis- ten çıkar çıkmaz işe koyu- lur ve Ben'in dul kansı Willa Harper (Winters) ile iki çocuğmıu bulur. Baba- lannm paranın yerinı kim- seye hatta annelenne bıle söylememeleri için söz verdirdiği çocuklar John ve Pearl, Powell'a güven- memektedirler. Ancak bır süre sonra Po- vvell genç kadınla yakınlık kurmayı başanr ve onu kendisi ile evlenmeye ikna eder. Şimdi artık parayla CNBC-e 19.00 Caniler Avcısı - The Night of The Hunter / Yönetmen: Charies Laughton /Oyn: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, Billy Chapin, Sally Jane Bruce, James Gleason, Peter Graves / 1955 ABD yapımı, 93 dakika arasında sadece Ben" in oğ- lu ve kızı kalmıştır. Bir sü- re parayı bulmaya çalışan Powell, amacına ulaşama- ymca çileden çıkar ve Wıl- la'yı öldürür. Artık sıra pa- ranın yerini bilen çocukla- ragelmiştir... Ingiliz aktör Charies La- ughton, sadece bir filme yönetmen olarak imza attı ve "Caniler Avcısı - The Night of the Hunter" bu- gün bir klasik olarak kabul ediliyor. Film gösterime girdiği dönemde eleştir- menler tarafindan hiç be- ğenilmemiş ve gişede ha- yalkınklığı yaşamıştı. Bu kötü deneyimden sonra Laughton bır daha yönet- menlık yapmamaya karar verdi. Filmin senaryosu, gösterime girmesinden üç ay sonra bir kalp knzi so- nucu hayata veda eden Ja- mes Agee ımzah. Agee se- naryoyu Davis Grubb'ın romanından uyarlamış. Genellikle kahraman ro- lünde izlemeye alıştığımız Robert Mitchum, bır eli- nin parmaklannda "L-O- V-E" diğer elınin parmak- lannda ise "H-A-T-E" dövmesi bulununan şeyta- ni katil rolünde çok başa- nlı. Sakınkaçumayın... Halepçe Katliamı TV Servisi - "OradaydınTda bu hafta, Halepçe Katliamı konu alınıyor. Soner Yalçın'ın sunduğu yapıma, katliamdan yaklaşık 40 saat sonra Halepçe'ye gıden gazeteci Ramazan Oztürk katılıyor Öztürk programda, insanlann saldınya nasıl yakalandıklarını, saldından kurtulanlann ne yaptığını ve tüm dünyada sembol haline gelen "Sessiz Tanık" fotoğrafinı nasıl çektiğini anlatıyor. • CNN Türk, 19.20 Gücündelirttiği sömürgeci tv8 23.00 Karanlığın Yüreği - Heart of Darkness / Yön: Nicolas Roeg / Oyn: John Malkovich, Tim Roth, Isaach De Bankole, James Fox, Morten Faldaas, Patrick Ryecart, Michael Fitzgerald / 1994 ABD, 100 dk. TV Servisi - Joseph Con- masız sömürgecilerin dehşet rad'ın, ünlü yönetmen Fran- cis Ford Coppola nın u Kıya- met" adlı filmine de esın kay- nağı olan ayru adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Karan- hğm Yüreği'', bu gece tv8'de ekrana geliyor. Yapunda, acı- saçtığı yıllardan bir öykü an- latılıyor. Yönetmenlığını Nicolas Ro- eg"in üstlendiğı filmın öyküsü şöye: Para için her şeyi yap- maya hazır hırslı denızci Mar- low (Tim Roth), bır Ingiliz ti- caret şırketuıin adamı olarak çalışmaktadır. Marlow'un son görevı Belçıka Kongo'sunda uzak by sömürgeye giderek buradan, konsorsıyumun en kârh mallanndan fıldışı stok- larını Ingiltere'ye getırmektir. Kongo Nehri boyunca süren yolculuk sırasında pek çok kö- ye uğranır ve yerlılerle sıkı pa- zarlıklar edilerek fildışi alınır. Marlovv, yerlilenn efsane gibi bahsettikleri Kuntz (John Malkovich) adlı adamı çok merak etmeye başlar. Yerli halk, şirkenn en iyi adamla- nndan biri olan Kuntz'a hem Tann gibı tapmakta hem de ondan ölesiye korkmaktadır- lar. Sonunda Marlovv, Kuntzun yaşadığı yere gelir ve karşısuıda hastalık ve gü- cün delirttiği korkunç bir adam bulur. Ünlü aktör John Malkovich, bu fılmdeki Kuntz karakteriy- le Altın Küre ödülüne aday gösterilmişti. Kaçırmaytn... TKT2 16.10 Düşüncenin Mühendisi TV Servisi - Turkiye'nin geleceğine ışık tutan bilim adamlan. "Işıkla Yazılmış Öykûler''de tanıtılıyor. Seuna Ozinamr'ın yönet- tiği programın bu bölümü, "Düşüncenin Mühendisi" başlığını taşıyor. Yapımda, bu-bırinden farklı alanlarda ilginç çalışmalara ımza atan mühendıs Prof. Dr. Emin Turan Onatın yaşamı hak- kında bilgı venliyor. Tv PROGRAMLARI 09.15 Çizgi Sinema: Sinbad 10.20 Dızı: Hayvanlann Efendı- sı 11.15 Yabancı Film: Çılgın Çocuklar 2 13.00 Haber 13.30 Nerede Kı- mınle 14.25 Bukalemun 15.00 Yörelerımız Türkülerimiz 15.30 Dizi: Çalıkuşu 16.30 Ha- berci Türkıye Renklen 17.25 Yabancı Film: Klinik 19.05 Dizı: Kale Içı 20.00 Haberler 20.50 Dızı: Zeytın Dalı 22.15 Şans Gecesı 23.35 Günün Ardından 23.50 Ne Yapmalı 01.20 Yabancı Film: Hoffa 04.00 Dızı: Hay- vanlann Efendisi (0 312 490 43 00). kanalturk 10.15 Sınırlar Arasında 11.06 Konser Salonlarından 12.40 Ritm 13.25 Resim Sevinci 14.20 Yıldız Avcısı 15.15 Kırmızı Hat 16.10 Işıkla Yazılmış öyküler 16.40 Mını Konser 17.10 Amasya'da On Gün 17.40 Dünyaya Bakış 18.20 Balkanlar ve Göç 19.10 Tarih- te Iz Bırakanlar 20.05 Prenses Mane 20.55 Yabancı Film: Marangpz Kalemi 22.50 Denn Kökler 23.30 Işte Oyle Bır Şey 00.30 Insanlığın Mirası 01.00 Film: Dört Cesur Arkadaş (0 212 259 72 75). KULTUB • SANAT (0212) 2«3 «9 7« 6RUP SAKMAN VEDA- SAKUAK. EMİN IGÛS EYLEM PEUT. /U.EV »KÇİN llanlarınız lcln (0212)293 89 78 19 Haziran, Pazar Karem Gsrsav Trto ve Tuf an B4.MurcMAkad Pazar ve faaa Eren 26 Ricky Ford DJ. SeviR 22AĞUSTOS 2 0 fl 5 .*. 24 HİZİRAN CUM* ?î 00 ŞEYH BEDRETTİN DESTANI jrBMUZMZttKOO FELEK BİRGON SALAKKEN•ERHANŞENSCY BAHARIYE KADIK0V T&F ) 0216 Ali 22 39 v İSES-1885 ORTAOYUNCULAR www.ortaoyuncular.com Ferhan Şensoy'un KİRALIKOYUNKENEF PENCERESINDEN DENİZ GÖREN GÜLDÜRÜ Ferhan Sensoy - Nefrin Tokyay Rasim Öztekin - Okan Bayülgen Ali Çatalbaş - Elif Durdu Ebru Soyuerden - Özgü Namal Cutna - Cumartesi - Pazartesi 20.00. Pazar 1S.00 ve 18.00 3 07.50 Megamen 09.10 Ya- bancı Film: Cadı Gerda 10.50 _. Hava Hattı 12.00 Ekostar »™" 13.00 Haberier 13.20 Süper Magazın 15.10 Yerli Film: TarkanVı- king Kanı 17.10 En Son Babalar Du- yar 19.00 Ana Haber 20.00 Yabancı Film: Çakmaktaşlar Taş Vegas'ta 22.10 Ha Babam De Babam Show 00.30 Gece Haben 00.50 Spor Gece- sı 01.00 Yabancı Film: Son Umut 02.40 Ruhun Labirentlen 03.40 Türk Halk Muzığı 05.20 Aşk Hırsızı 06.00 Dizı: Gizlı Tutkular (0 212 448 80 00). 07.30 Dızi: En lyı Arkada- şım 10.00 Elıfnaöme 12.15 Barkot 13.00 Mobıl Hayat 14.15 Yerii Film: Tarzan Rrfkı 16.45 Dızı: Hayat Bılgısı 19.00 Ana Haber 19.45 Spor 20.00 Dizı: Cennet Mahallesı 22.00 Dızr Çat- kapı 23.00 Boks Karşıiaşmaları 00.30 Acun Firarda 02.00 Son Haber 02.30 Film: Vahşi Sokaklar 04.15 Dızı. Sev- gının Gücu 05.30 Yerii Film: Ağlayan Kadın (0 272 355 07 07). 07.15 Süper Fare 07.40 Çizgi F i | m:P i n 9 u os.oo Hugo ve Tolga Abi 10.00 Çizgi Film: Sonic 10.30 Elıfnağme 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Film: Herkü! 14.30 Komık Atak 15.20 Ya- bancı Film: Harika Çocuk 5 17.20 Dızi: Ikı Arada Aşk 19.00 Ana Haber Bültenı 19.45 Spor Haberleri 20.00 Dı- zi: Saklambaç 21.45 Serdar Ortaç'la En Yakın 23.30 A Takımı 01.00 Savaş Ay'la Sokak Arası 02.30 Son Haber 03.10 Haberci (0 212 354 30 00). 10.00 Seyahatname 11.00 Web TV 12.00 Nazar Boncuğu 13.15 GüzellikAtölyesi 14.00 Sendikam 15.15 Müzik Gezgini 17.15 Siyah Beyaz Rephkler 18.00 Avang- Art 19.30 Haber Bulteni 21.00 Gonül Bahçesi 22.00 Türk Kahvesı 24.00 Ha- ber (0 312 231 21 00). 06.30 Çizgi Film Kuşağı 08.00 Çocuk Kulübü Yolda 11.00 Çocuktan Al Haben 12.30 Surucunun Tutkusu 13.20 Sound Wave 14.00 Çizgi Film: Tom ve Jerry 14.30 Yerli Film: Brtirim Kardeşier 17.00 Maga- zin D 19.00 Ana Haber 20.00 Dızı: Sı- hırlı Annem 21.50 Ikıncı Bahar Gönul- lerde 00.30 Zaga 02.00 Haberler 02.10 Yerli Film: Adalar Kralı 04.40 Trafik 04.50 Sıgaranın Zarartarı 05.30 Dizi: Vahşı Güzel (0 212 413 51 11). a08.00 Çızgı Film Kuşağı 10.00 Dızi: Bak Şu Konu- şan Kopeğe 10.30 Dizi: Bum Bum 11.00 8. Etap 11.55 Zama- nın Ruhu 13.00 Haberier 13.30 Trend 13.50 Yabancı Film: llham Perisi 16.00 Packshot 17.30 Rota 18.30 Bıt- kısel 19.00 Bay Turızm 20.00 Ana Ha- ber Bültenı 21.00 Gızım Avcısı 22.00 Dıkkat Şahan Çıkabilır 23.00 Yaban- cı Film: Karanlığın Yüreği 01.00 Mü- zıkDefgısı (0 212 288 51 52). 10.00 Spongebob Squ- arepants 10.30 ÇızgıF l l m ; Rocko's Modem ü- fe 11.00 Çızgı Film: The Sımpsons 12.00 Film: Paravana 14.30 Dızi: Seinfeld 15.00 Dizı: X-Fİ- les 16.00 Dizı: Mıss Match 18.00 Dizi: The O.C. 19.00 Film: Caniler Avcısı 21.00 Film: Paris Melodileri 23.00 Dizı: Buffy the Vamptre Slayer 01.30 Film: Koca Adam (0 212 330 01 01). lııı IIC-AI \ °7 -00 M u z l k İUUISAL! 10.10 Pınarı Ulusal Fırsat 11.10 Üreten Türkiye 12.10 Erol ManisalıMa Sohbet 13.10 Muzık Pınarı 14.15 Oz- gür Bakış 16.10 Yollara Düştük 17.10 Ulusal Fırsat 18.10 A. Başer'le Ekono- mı 19.00 Ana Haber Bültenı 20.20 Ulu- sal Fırsat 20.30 Kayısı Dıyarı 22.00 Sı- yasetBulvan 23.00 Gece Haberleri (0 212 251 50 90). <o- 09.10 Basın özetlerı 09.20 Doğuş Çocuk Rap Yanşması 09.45 Gece Gündüz 10.10 Ve Insan 10.30 Haya- tın Rıtmi 11.05 Lıfestyle Otomobıl 11.30 Yazhk Sinema 12.05 Pusula 13,10 Avrupa Ruzgar Sörfu Şampiyo- nası 14.30 Dünya Gençler Futboi Şampiyonası: Arjantın - Almanya (Canh) 16.35Transworld Sport 17.10 Avrupa Rüzgar Sörfu Şampiyonası 17.25 NBA Action 18.25 Rally XS 19.00 Haberler 19.35 Yazlık Sinema 20.05 Belgesel: Keşıfler 21.05 NBA Studyo 23.15 Spor 23.30 Futboi Mun- dial (0 212 335 00 00). v 09.15 Tipitv 10.30 Ha- v J yatı Keşfet 11.30 Gök- i ^ j r f L lerdekı Istikbâl 12.00 KanaitUrK Cansu'yla Baş Tacı 13.00 Haberler 13.30 Internet ve Tek- nolojı 14.00 Sıyasete Mola 15.00 Tarz- ı Hayat 15.30 Çocuk: Tipı Tv 18.00 Robin Hood 20.00 Ana Haber 21.00 Attilâ llhan'la Yolculuk 21.45 Perfor- mans 23.15 Film: Olağan Güç 02.00 Göklerdekı Istıkbal (0 212 274 50 50). 09.00 Yeni Gün Haftasonu 11.10 Bakış 12.05 Otomo- bıl Insana Benzer 12.30 Iş'te Gündem 13.15 Ora- daydım 15.10Smaç17.05BırCinaye- tın Anatomısı 18.05 Kameramla Kam- puste 19.20 Oradaydım 20.05 Pit Stop 20.50 Formula 1 22.05 Cosmo- polis 23.10 Frekans 00.05 Formula 1 (0212 413 56 00). 10.45 Metal Mücadele- sı 11.40 Efsane Avcıla- n 12.35 Tanrıların Kayıp Tapınağı 13.30 Amerikan Kumarha- nesi 14.30 Amenkan Motorları 16.00 Sıra Dışı Makineler 18.00 Hız Makıne- len 19.00 Baraj Yıkıcılar 20.00 Ameri- kan Arabas 121.00 Cınayet!zı 22.00 F- Bl Dosyaları 23.00 Adli Tıp Dedektif- lerı 24.00 Sıra Dışı Mühendıslık (0212 330 00 88). TURNE DOLAYISIYLA SON 4 GÖSTERİ IST1KLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 Ilanlanmz fçln (0212)293 89 78 perareklam@perareWam.com.îr perareklam@stjperonline.com www.perarekJam.com.tr Mdcot Şahan ÇkabiUr! 14:30 ARJAN" canh ALMANYA Dünya Gençler Futboi Şampiyonası NBA STÜDYO ) tAC Murar Kosora Kaan Kural1 Murat Murathanoğlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog