Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMİ BORSA VUlitUtm ânceki En En Defem Ağrttt Kapanş Düşûk Yükak Kapw % Oıtfiy Htcm j; TAV Genel Müdürü Şener, Atatürk Havalimanı ihalesiyle ilgili iddialan yanıtladı: 48092- İ7"214 AivmÇnaao At Enarjı Akal Tskst i Akçansa ( 4krrterVeG.M v 0 Aksa Ateulr* AladoCamar ALM^U GE4H3 Aladrahottig AfcaMTaUaa. AKmıKmya «BmatfYalCK. MararJBmı Maarytf AI»3E AnadotıOn AnsdMıHayalErMı AnadofaKua. AraafctıSaore «naTeMKVni Arpdk «nm Birjavar 525.00 5İ5 130 46» 725 = 45 2-4" 4125 120C 5İ7C 1410 147 9J5 37 75 4'50 47B 2.38 129 3J0 252 129 0J5 137 520 29 5C 218 9 "5 2 1 ' 04C 04C 745 2S2 euo5İ0 12" 4.60 720 5.35 4C.50 1180 5J5 13J0 146 985 36'5 4700 47! 129 390 196 095 13 T 520 a»2.10 9.56 109 039 336 7_35 2j4 635X 365 132 468 "4C 555 246 415C 12-0 5.70 1420 1.53 1050 38.75 47 75 494 135 4.04 104 130 3J7 145 530 221 365 218 140 040 7.50 2 71 62500 5.55 •28 460 "20 550 2te 40": 123C 585 UX 149 9JC 37.00 47» 432 130 196 "59 12" 19S 1 *C 52S 2925 213 965 210 040 03S '35 2 £ -OJ1 J1 453 5 0 2 82 B"213 087 2İ23584 266 15333' •05 (230529 3 9 39034 62622 929315 55" 2"2"36 '29 1089468 4& 1:"J87 "28 33.026675 54" 1-50094 245 4-04 509 -70418 •30253 •OM 0 1J6 -OuSO s 1-99 1634-25 İS2 14X0 W W 5 ST'64 32-565 •50 "'8 ttattjfe&O »MnBYalCH «•BYatOt AnmaSmrB tO •X 1920 65o 0-91 246 4.52 1460 joe 196 302 2-98 104 10C 3125 3050 3125 30.75 12' 133 126 1930 20 40 2020 545 565 t>50 391 1 » 256 496 339 242 452 2J0 454 3J6 •34 1 ^9 •1.35 2 "9 0J6 •036 1-39 103 •0*7 -2.50 •1J4 -1-54 5-21 -0 76 •2-20 29S •=-S0 15.4C 348 3.4J 1-38 1 * Br*t BabÇmertc B a C s & e Ç r a * BetaBefcıron» " * 2'4 187 196 191 234 352 270 278 2.72 132 234 342 1A 136 •92 236 3.52 198 236 B«s*&5=u1t)ol-* BoâçTrtsal BoMı îmma 4550 1.54 •9C BCITM»*» '03 Bor-jsan Uannesrnarr 1015 Bcrassrl'a PtL Bo»? : -«ıSB«n» Bossu armranç>a.> &rs<* BursıÇirârto CeımnCı^fn Cntt39 MKJSHCSE uSSPrrtaş 5ııüwr.ı 4 08 1İ93.00 109 2İ« "5İ0 2490 ı c" •590 U " •o»146 4J8 a.» 212 865 4500 •53 r02 10 ıo 406 19200 106 262 "550 25X 1 03 15-: 127 344 424 078 2-3 665 49 5C 58 191 •0i 10 6C '•6 21600 1 2 2.-2 T50 25 "5 112 «n131 H40 362 438 CJO 2 ' : 69C 4625 155 186 U * 10J3 410 21100 109 264 7650 252! •05 15"! 12S 1'3C 144 J 34 cs 214 270 442 2.66 436 444 440 2370 2250 22™ 2 8 0 150 840 6 5 i 840 62i 5.05 63D 620 032 3İ2 097 032 141 140 352 512 344 322 172 136 120 170 OjCar* 140 344 5'5 322 170 •J2 107 i ' ı 13B 1 79 178 l i i l i - 430 42Ç 434 428 S955 6"5C "C5Û 5630 652 548 658 E50 -02 -X 286 280 33C 346 316 168 396 047 360 94 ı tczaKCaŞi ıat Crt 324 330 314 16" 336 04- 3a loe 3'0 7J5 87TJ 141 364 525 32$ 190 TJ3 -36 2M 5? '73 »04 0.48 372 •X •16 316 2 14 530 895 2.82 350 : * ! ısa 398 147 370 131 1 5--M 12.S9 -3İJ6 -oee -160 •0 73 -0-53 3 14 386 2 27 -4 64 :es 105 097 \t» C4S 933 483 •O-se -0.46 1.25 054 ose •0."* -0 4S 380 1 16 -0 30 •0 7- -2-27 058 " 6 123 -oac •2 -0*7 2-5 •0 31 140 121 1 15 0S3 990 3113 . . . 4748 leena 'M 61532 7 " 132 2«55'« 3i" 2KB2S 230 40556E 12! -J75S9C 096 21238- 141 1473 32- 526 546-36 2926 767524 2.15 1132T6 9.76 5414'2 2.13 6348255 039 216 59: 039 656"3 7J9 2717i"2 2i2 1433İ50 130 212283 1996 40,556,391 6İ5 83.024 ttSe 175C286 2J5 46C234 471 88S228 •532 2J6225J 3J0 I7jd24"i: 194 1^55082 301 3,125693 3093 1799484 2 74 J16396 1*7 619-^2 394 97 51S 187 33'J55 236 7j69'6C 344 42 2 ' 4-02 3149""5 • 55 3682'J •86 465215 K 384242 1036 1902592 411 1234466 206J5 34542308 110 780524 2i7 1;1'458 7665 256348 2536 1335458 ' 0 " 184112 B2O75 165 53- 15 «5 129 1119 350 4,32 0"9 1-8=9" 314=39 6 6-6 2'0 440 2 2 * 6.46 273 135 •0 87 06ü 123 2-350" 32 ar 962Ü3 135T 12634i 333526 43813 1226148 094 1836316 •40 -53349 3.53 187S St 516 4-30696 323 '05090 1"' 8029" 190 955 4f 109 5 4 3 T 162 5906 "36 429 iO93"2f 62" <n~- 653 499651: 4 f 195954 2J3 835157 328 4-252605 345 11562067 3'9 17552912 159 2.S73504 194327 36C2OÇ 2939315 '394 652 139 0«8 ' 22JX 2130 2240 21J0 - 0 ^ 5 ' 16 0"3 046 06c 025 oa 227 U30 6'5 İX '15 •79 •22 200 - -4 630 115 072 052 22" 14 50 6.10 5.45 116 174 121 •3" 170 625 '19 t"4 "84 235 1" &O 625 560 116 •81 123 203 •76 234 1500 „ . . - . 510 starjrrÇe* SSâ 5.45 560 555 175 122 191 1"6 570 1 F m M ı ç e S p o r t l 1360 1160 1390 1390 I R n ^ A t m r v u ı ı 215 21ı 218 213 Fre*6f*ı<i 380 15! 380Fre*6 Fnas Vat Ort Frmbank FWIrT«1Psor Facaosan RooF»aoı i S c a s r j SO '53 530 '51 3J5 '55 :45 3CS 196 -asi 0-B7 2.2S 1CB 115 S35 14.7 4199 106 GaranliBarkası Garariı -aktcmg &t<MO 68500 6S5K "1000 "0OX S80 S55 9B5 665 '21 118 121 118 8350 8200 9400 £ 3 0 5 T 5İ5 575 5-5 250 2TS 2&i 193 i'S 312 313 B.1 B94 2219 1 17 073 043 232 15 36 618 Si- 115 178 122 139 175 6J3 1178 2.14 176 152 539 Sees Gertan B*u» GT-B I •K 'X •0" •S" '11 2"2 •13 39- •10 106 'X 139 2-52 108 : 9 101 "10 108 U t 111 2'4 114 •15 15i 111 0.9* 219 •70 2<8 cC B266 038 5J8 2.5« 099 8.-6 11i 922"97 •3 64S •128 899 422 X 492 593 12555'" -35391 294 415 2CT.064 200 761 12201456 171-56 75Sİ07 10712 143169 16287 54SOC35 2266623 3361 1 10B1-S •086.535 5265361 121C.550 Gcod-Y« G6K»ş>(rtt! GSCHoUra GıöeFabf* jureş Sıgora Hazneoar RefraMsr 262 110 096 12 40 1230 12 70 1230 2290 2240 23D0 2250 NsEvttnr HmOlftO I NaHoUng Mkai, M g p | ı*jva » «fcmndıa! Ort •20 246 r :ooCB4 312 95 91 086 094 40 •16 26 330 115 244 153 13S aa3C4 '34 130 035 094 *3~ 113 •25 330 121 16S 20i 336 312 •6" 194 :36 19- 142 117 130 166 245 165 139 035 30TJ 186 191 096 096 138 115 126 358 '9 9X00 13'OOU 1305.00 132011130500 •55 ' 4 5 "55 "50 599500 5J95J0 6 « 0 J » 5J9D0O = 90 : " 5 595 : " 5 :m 23i 299 264 216 2M 49 00 •0 69 033 •52 3 58 266 "03 •0 81 ' 3 1 •133 •2C •0 5C 1 JS 12S 0.54 213 143 -ase 848 '24 107 110 266 IV 39" 12 46 22 65 118 245 156 20' am 306 135 _192 395 1 « 115 12" 349 197 * ! 3C.393 33396 3K 206JT 22'Sİ'l 60-l'S *2JJ38 258İ46 469249 166CJ61 5467 « 6 374J2-! ı,77- sr 533361 219 06 458 630 '.37 242 •25 -68 IX 2M 4J4 6J0 2J6 2.41 125 454 039 225 2 "6 110 217 270 288 2 İ 4 464 4 5e 730 241 248 •0.38 U1112 456 '55 SJS'iO 25J :86 •a ÎC •0 31 -0 74 09J 710 236 241 129 126 4"6 4"2 C-91 095 •0 70 IX •0 42 •0.41 0.8C 085 220 2 7- 106 185 459 J 233 063 345 052 '95.549 727222 524C-»l •22-2" 153'j=6= 138E0S1 264'1İ48 1-2J63 275365 2'5244 2 ü " 221 6424= 44.51'"35 1-586 156C23" 95 483 12173 788 2'42321 39a ı88 Kortste '1 Korya Çrıaılo , KorJuSatarcDurx>£6C 2-"2 13400 134M -4100 '3BX 2SÎ 2J6 294 2M •34 ' 3 1 142 132 2240 2230 72X 2240 398 4 X J18 4-2 366 166 3J0 370 =90 -:ıo • " 1J2 200 •S 113 4 00 4075 42Ü0 4230 256 2B2 590 238 244 127 4 71 090 2.99 138 04 •1.37 289 149 135 • 225- 352 406 1.09 -0.34 130 373 598 1İ1 ] Kıfirrfl Porsaai I LntSjKîyar Ya$ c VE*n I u nmzYaLCn 262 254 282 266 136 142 138 2İO0 22.-0 2330 22 30 J80 4 78 092 1090 366 -0 90 144 4151 : 7 " 121 256 2.74 496 495 os- i I4amam >ftıvuru 625 Y L90 101) 1110 1090 162 368 3.52 49 143 154 148 378 3"2 850 8.15 121 12* •İB7 2301 125 4 87 109 091 '085 3.64 l ' O M0 113 1.09 -067 -153 •121 736 146 3'i 82S •16 236 4J4 492332 22"5ro 3463116 99732"6 1713,002 132182 3,5-3639 306106 535238 66342 53-266 421B04 49 059259 21341-7 206919 1231606 240956 114492B0 2 i ' 1 750 4362': 484.907 5152' 395249 "S50 7 64211S 1147363 1,622*44 ! 157299 332 718 75552 • Dıalede rekabettaıııchMURATKIŞLALI ANKAR\ - "tstanbul Atatürk HavafimanTnm 15.5 vilhğma kira- tanması ihaksini" 3 mılyar dolara alan TAV'ın Genel Müdürü Sani Şencr, Başbakan RT^yip Erdo- ğan'ın ıhaleden hemen önce Istan- bul'a yeni bir havalımaıu gerektı- ğine dair yaptığı açıklamastnın "lhaie>« kaülanlann daha yüksek fiyat vermesini engeOemediğîni'' ıleri sürdü Şener açıklamayı "dü- rûstçe" bulduğunu belırterek "Iha- lede rekabet tamdı" dedı. Şener. Ulaştırma Bakanlığı 'na bağlı Dev- let Hava Meydanlan tşletmele- n'nın açağı Atatürk Havalimanı ihalesiyle ılgılı iddialan yanıtladı • TAV'ın Genel Müdürü Sani Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ihaleden hemen önce Istanbul'a yeni bir havalimanı gerektiğine dair yaptığı açıklamasının "îhaleye katılanların daha yüksek fiyat vermesini engellemediğini" ileri sürdü. Sani Şener açıklamayı "dürüstçe" bulduğunu belirtti. bunızı buna göre yaptık. Bu konu- yu bıliyorsanrz çok ıyi çözebilıyor- sunuz. Herkes 2 milyar dolann al- tında kalacağımızı sandı. - Ihale öocesindeki süreçte reka- betin kısıdandığı söylemyor-. Şener: Buraya herkesı sokamaz- sınız. Burayı yönetecek fırmalann bu ışı bılmesi laztm. Güvenlık açı- sından, entelektüel sermaye açısın- dan tecrübemız yadsınamaz. -SizinDHMİ'yebaşMirunuzol- mnş. Yüksek Denedeme Kıınıhı raponına göre, başta burasmı size - Pi>^sada "Masada 700 mifyon dolarfadadan bıraktilar" deni\or_ Şener: Pazarlıkta atladık thale- de açık arttırma yapılmadjğı ıçin, Kuala Lumpur'dan çok korktuk. Son rakamımızı verdık. - Başbakan ve Liaşürma Baka- nı'nın ihaleden önce lstanbul'a bir bavahmanıdaha lazım açıklamaa- nıa ihak> < e kaülanlann sa\isuu et- kilememekle birükte, ihaledeki ra- kipierinizi korkuttuğu ve nyaü dü- şürdüğü betirtijryor~. Şener: Bence ilk defa çok dü- rüstçe bir açıklama oldu. Biz bura- yı aldığımızda küt dıye Sabiha Gökçen'i açmışlardı. Istünlakın yapılması, masterprojeler, yeni ha- valimanının Atatürk'ten büyük mü küçük mü olacağına dönük ana ka- rann venlmesı vakit abr. - Ama karşısınızda üç tane daha jşletmed oisaydı belki de fıyatı da- ha fazla > üksehecektiniz. Şener: Kesınlıkle hayır, ihalede verebıleceğımız en üst noktaya geldik. Buranın uçak ıniş kaüaş ka- pasitesı 350 bın uçaktır. Bİ2 hesa- ihalesiz vermek istemişler? Şener: Biz DHMl'ye başvurduk. BaktıJar bıze "Hayır" dedıler - Bu biraz rekabeti daratacı bir şev olarak gözükmü>t>r mu? Şener: Ben kabul etmıyorum. Burada bu işı yapmış bir Türk fir- ması var. Bu suç mu 9 -Ama Atatürk Havalimanı şart- namesl, getinüği kısıtlamalar nede- niyk ihafcve kaühnu kısıtladı- Şenen Sektörü bilmedikJen ıçın böyle dıyorlar Kabul edemı\orlar "Burada mutlaka hortumculuk vardff" dıyorlar. Yok. Türkıye ta- rihınin en yüksek özelleştırme pa- rasını verdik. Harika bır fırmayız. Rekabet açısından uıanın hıçbır engelleme olmadı. UARDA ALDIĞISİPARİŞLERLE BOEING't GEÇTÎ Airbus, Hindistan'la coştu FARİS'TE 737'LERBÜYÜKREVAÇTA Boeing'e 65 yeni sipariş FRANKRTRT (Cumhuriyet Bürosu) - A\Tupa Airbus fırması, Pans-Le Bourget"de devam etmekte olan Uluslararası Havacılık Fuan'nda Brezilya ve Hındıstan'dan aldığı sıpanşlerle Amenkan Boemg firmasını geçtı. Katalog değen yakla§ık21 mılyar Avro'yu (26 mılyar dolar) bulan sıpanşe karşılık, Boemg fırmasıancak 15.2 mılyar dolarlık sıpanş alabıldı. Brezılya Havayolu TAM da 6 Airbus A350,20 adet de Aırbus A320 alacağını açıkladı. Son sipanşlenn arduıdan Airbus Tıcaret Müdürü John Leahy "Şimdi gözlerimifl Çin pazanna çe\irdik" dedı. tSTANBLX(AA)- Boemg, 46. Pans Havacılık Fuan'nm 3. gününde, 65 yem sıpanş daha aldığını açıkladı. Boemg'ten yapılan açıklamada, Ispanya merkezlı Aır Europa ıle 30, Seattle- ABD merkezlı Alaska Havayollan ıle de 35 adet 737 sıpanşı ıçın anlaşan kuruluşun, bu yıJ sadece fuar süresınce aldığı sipariş mıktannı 118 uçağa yükselttığı bıldınldı. Açıklamada, Boemg'in son üç günde aldığı sıparişleruı tamamına yakınını 737'lenn oluşturduğu belırtıldı. Türkıye'de halen 82 tanesı faalıyet gösteren 737"ler, Türk snıl ha\'acılık fılosunun yaklaşık >üzde 40'ını oluşturuyor TEMSA AŞ DuPont'la stratejik ortaklık ADANA (AA) - Sabancı Holdıng'e bağlı Adana'da kurulu TEMSA AŞ, genış ürün ve hizmet yelpazesıne sahıp olan DuPont fırması ile boyahane sürecinı ıyıleştırmek ve gelıştırmek ıçın stratejik ortaklık süreci başlattı. Stratejik ortaklık sürecınin başlaması nedenıyle Adana'dakı üretım tesıslerinde tören yapıldı. TEMSA, boyahane kapasıtesıni ılk etapta sadece DuPont ürünlerini kullanarak yüzde 17, uzun dönemde ise yüzde 34 artırmayı hedeflıyor. Aynca. gereklı boyahane süreç şartlan sağlandıktan sonra DuPont fırmasının TEMSA araçlanna 5 yıllık boya garantisı vereceğı ve yatınmlarla bu süreyı 10 yıla kadar uzatma şansının elde edıleceği belırtildi. Sahibinin adı Karadeniz Otoyolu ve mobil santral yolsuzluklannda geçmişti Seydişehir, Yılmaz'ın müteahhidine Mitinge. CHP, ÎP, EıMEP, BBP ve çok sayıda scndika da destek verdi (Fotoğraf AA) Ereğliy Erdemir için ayakta ALJAVAROĞLL EREGLİ-Zonguldak"ın Ereğlı ılçesın- de kurulu bulunan Ereğlı Demır Çelık Fab- rikalan T.A.Ş 'nın AKP hükümetı tarafin- dan özelleştırilmesıne karşı protesto gös- tensı düzenlendı Ilçedekı Atatürk Anıtı önünde toplanan bınlerce ışçı özelleşhrme karşıtı sloganlaratarak hükümetı eleştırdı Mıtıngde konuşan Türk-Iş Genel Baş- kanı SatihKıbç.'-IMfVborçlannöden- mesi için Erdemir saüimasma evet de- mek mümkün değOdir. KüreseDeşme sü- recinde ülkeyi pazar. devleti tüccar\e \yt- tandaşı müşteri gören anlavışın sonucu olarak. Erdemir'in ürettiği katma değe- ri inkâr eden kurum ve kuruluşlan gö- reve davet ediyonım" dedi. Türk-Metal Sendıkası Genel Başkanı Mustafa Özbek de "Türkiye'de KİTTer. Atatürk'ten mirasûr. tşçikrimiz bu mi- rasa sonuna kadar sahip çıkacaknr" dı- ye konuştu. Özbek, yabancılann güçlü kuruluşlan kapmak için sıraya girdtğini anlattı. Mitmge CHP Grup Başkanvekıh Kemal AnadoL tP Genel Başkanı Doğu Perinçek, EMEP Genel Başkanı Levent TüzeL BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğhi ıle çok sayıda sıyasi partı tem- silcısi katıldı. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Seydışehir'dekı Etı Alümmyum Işletme- si'nin özelleştırme ihalesı, dün, kamuoyuna açıklama yapıldıktan 4 saat sonra Özelleştınne Jdaresi Baş- kanhğı'nda (ÖtB) gerçek- leştirildi Îhaleye en yük- sek teklifi 305 milyon do- lar ıle Ce-Ka Inşaat verdı. ÖİB Başkan Yardımcısı ve îhale Komısyonu Başkam Hasan Köktaş, ıhalenin teknık olarak tamamlandı- ğını açıklayarak, nıhai ka- rann Rekabet Kurulu'nun görûşünün arduıdan Baş- bakan RecepTayyip Erdo- ğan başkanhğındakı Özel- leştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından venle- ceğini söyledı. Dıalede en yüksek tekli- fi veren Ce-Ka Inşaat'ın sahibi, eski başbakanlar- dan Mesut Yümaz'a ya- kuıhğıyla tanınan Mehmet Cengiz ıdi. Cengiz'ın adı, sahibi olduğu Cengiz In- şaat'm şaıbelı Karademz Otoyolu Projesi 'nin Hopa- Sarp Yolu nedemyle gün- deme gehnışti. Cengiz, aşın maliyetli olduğu ıçin üretunı Enerjı Bakanlığı tarafından yüzde 10'a in- dinlen ve izın verenler hakkında çeşitli sorgula- malara neden olan Sam- sun'dakı mobil doğalgaz santralımn da sahibi Her ıkı olay da esta bakanlar- dan Yaşar Topçu. Cumhur Ersümer ve Zeld Ça- kan'm Yüce Drvan'da yar- gılanmalanna yol açan sü- rece katkıda bulunmuştu Çe-Ka, 12 Nisan 2004'te Özelleştırme Idaresı'nden Eti Bakır'ı almıştı. DevTa- lmdıktan sonra 2 gün ıçın- de 251 ışçisı işten çıkanlan Eti Bakır'da geçen yıl ey- lül ayı ıçinde çıkan maden kazasmda 19 ışçı yaşamla- nnı kaybetmişti. Çeliİc-lş'ın a\aıkatı Gök- han Candoğan. u Bu nasd ihale? 9 yaünmcının 6'sını açık artürmadan önce ele- dfler. İhalede yabnmcılar kendiaralarmdavekomis- yon ü\eleri\1e rahat rahat konuştular. Bu ihale şaibe- Bdir. Yargıv-a gideceğjz" dedi. Çelik-îş Seydişehir Şube Başkam MÛharrem Oguzda ÖlB'mn ihale sa- atıni ihaleden 4 saat önce- süıe kadar sakladığını vur- gulayarak "Hani ihaleler şeffaif yapüacakü? Hükü- met tamamen kamuovunu atiatarak, bizim demok- ratik yoüardan tepki ver- me hakkımıa ortadan kal- dmyor" dıye konuştu. DOĞAN TV RTÜK'ten onay yok A.NKARA (ANKA) - Doğan Yaym Holdıng, . Dogan TV Radyo Yayıncı- lık'ın yüzde 19.99 oranın- dakı hısselermin Deutsc- he Bank'a satışınm kanu- na aykın ohnadığına iliş- kın hukukı görüşünü RTÜK'e üettiğıni, ancak RTÜK'ün talebi olumlu karşılamadığuıı bildirdi. Doğan Yaym Hol- dıng"den IMKB'ye gönde- rilen açıklamada, şırketm 210 milyon YTL ödenmiş sermayesıne yüzde 99.99 oramnda ıştırâk ettiği bağ- lı ortaklığı Doğan TV Radyo Yayıncılık'takı yüzde 19.99 oranındaki hisselerim, 150 milyon do- lar bedelle nakden ve pe- şinen Deutsche Bank'a sattığı anımsatıldı. Devir işleminin 1 Hazi- ran'da gerçekleştirildiği, satış bedelınin 2 Hazi- ran'da şırket hesaplanna gkdiği kaydedilen açıkla- mada, Radyo ve Televiz- yon Üst Kurulu'nun (RTÜK) basın bildirisin- den, söz konusu satış ışle- mının Radyo ve Televiz- yonlann Kuruluş ve Ya- yuılan Haklonda Ka- nun'un ilgili bentlerme uygun olmadığına karar verdığının öğremldiği be- lırtıldı. POAŞ TUPRAŞ için başvuru ANKAR4 (ANKA) - Petrol Ofisı (POAŞ), TÜPRAŞ'ınyüzde5riik hisselerinin özelleştiril- mesine yönelik ihale için ön yeterlılik başvurusun- da bulundu. POAŞ'tan ÎMKB'ye göndenlen açıklamada, şırketin TÜPRAŞ'ın yüz- de 51'me denk gelen her bın 1000 lıra nomınal de- ğerdekı 127 mılyar 713.8 milyon adet A grubu Özel- leştınne Idaresı Başkanh- ğı hissesının özelleştınl- mesme ılışkin olarak, ön yeterlılik başvurusunda bulunduğu belirtildı. Bank of America Çin'de ŞANGAY (AA) - ABD'nın üçüncü büyük bankacılık grubu Bank of America, hızla büyüyen Çın pazannda erkenden yer alabıhnek içm stratejik ortaklığa yöneldi. Bank of America'dan yapılan açıklamada, Çın'ın ikinci büyük ban- kası olan Chına Construc- tion Bank'ın yaklaşık yüz- de 9 hıssesi ıçin 3 mih/ar dolara yakın ödeme yapılacağı belirtildı. Ankşmaya göre Bank of Amenca aynca ıs- tedığınde China Construc- tion Bank'takı hıssesini yüzde 19.9'a kadar yük- seltme hakkına sahıp oldu. feseU \JQ KonföıS'rtjr Usaş yna TariT Jnr iinyeÇraertc V*ı<Fr Kr Oncefe 595 312 511 152 21C 396 045 '8! 294 En 535 310 5.70 147 2.0S 1 ^ 045 1 70 2 * &1 ruksek 5.00 316 SJ30 153 214 402 1.32 308 Defem -M -084 3-2 5J0 14" 213 2.96 9'0 655 330 2-0 133 •95 4"6 " 1 237 Yw <n& Sgcrta 220 V » <red Yat Crt 094 1X> X «JKJ Bare : X Y&ş '24 Y*mFnY3tCn. 286 Yırsa • 36 ZcrtJ&erf 444 6.45 122 2.09 192 472 1JS 235 215 092 515 t20 284 4325 135 438 9» 665 336 2-24 U5 2J1 430 112 240 2.70 221 a» 5J0 'X 2J6 45 5C •r 44E 323 143 222 -HS5 -068 165 182 524 075 »95 5-50 324 22' 134 191 474 -042 110 -090 235 - 0 » 2.60 219 ^45 520 -".89 122 1i1 44 00 135 438 •C74 •35 OrtFtf. Hacnı 592 820619 ! 113 253169 58J 2324 005 •50 535550 211 1.S-546 337 5,7'4 792 046 235986 181 490374 295 3630.370 911 384.672 6a5 629.1-3 329 106362 2'9 14-5204 134 &4S430 195 39526 4 75 '2550.512 11: 490613 237 149515 262 1JK154 2-8 168J42 094 510110 524 30465219 123 319 767 290 '638462 CIB B"882" 136 94530 441 351980 IRKEZ B/HUSIKURUH 18«dUNm YATIRIM FONLARI 17 HAZİRAN 2005 DOVİZ EFEKTİF FonAtt Far* FonAdr ! \BDDokn 1 A«ıstral;.a Dolan ! Danımaia Kronu 1 Euro 13528 10467 0.22088 16445 HsMçreFrangı MsıeçKronu 1 Kanada Dolan IKmeviDrom i Sud A^rt Rı>alı lOÛJapon^enı lYonlsralŞekeü 10641 01V2 10941 4 5145 020860 036181 12400 13593 10535 0.221 «7 16524 2-4506 10*10 0 H 5 6 109«0 4 6550 021001 036246 12482 13519 10419 022073 16433 24660 10625 0 P660 10901 4 5256 020845 0J59İ0 12354 029330 13613 10598 0J224S 16549 24S43 10*26 0i 7 89 7 11032 4 7 24g 021049 0J6518 12529 030834 DerBmAUIÛO [T9920 SttbalUtnAira) [C3556 42 AU30 1022189 [92İ378 2. ULUSAL PAZAR 4 10 4-0 I Bajism'tatl 05' 6T '90 054 655 1690 1650 '62 250 •50 240 5 & * a 288 284 ' MehTmrCttah 207 20" 2000 1930 i SfrıriK Famı>4j 1 '5 * u 187 82 434 1.9- SS! 685 1'2C 167 262 5300 290 242 •990 116 151 056 650 1630 1 53 2.44 52J0 2.90 242 19 50 115 137 134 180 1-5 422 190 6i" •03 1663 556 "56 240 2i5 096 5224 069 •591 '063020 1523' 229 9"6 56,878 39392 965 683 V 204 406 27" 813 25186 228 3.943638 21'740 5-500 1365556 43-45' ÇAPRAZKURLHR 1ABD Dolar -2903 »nstnlyıOaUn 61238 DaaıutilnM î 2692 OTÇrt Ffiif( 7 6126 beçta Borsa »EBBEST PİYAIA OTTL) AUŞ SATIŞ ABODofan B M »m 165*0 6580 1 hg S 13249 AN) Dolan 1Km)4D'.'4?46JIIDMjn Yeni Ekonoml Pazan Fransûar*,, _ ^ CJHO356 K o c i l A O a P & Y ö r DBİ0K553"6 Î & 4 7 6 M CD10298 ' 710074 085* 3066384 Jİ5* [239710 DünkûFrfSt Fart FonMı DûnraJRrat Far* FonAd Dû*ORyat Fart FonAtt DdnkûRyıt 0074346 0029303 2298846 0013042 0769C-9 TacrtrMenjSljot [0'3269 11532S0 3.0107« 6919590 5.053027 3132532 1638212 3'33588 1564811 0013955 135* 133* 031* or*138* 3Ü013* •025* ^aoKiKtYi AKarre şBarMKang-vr rer y 3t lAj^jmî jlobalMerLAlKarnc •VartVKams Eczacoas ^Ai Karna TacnBf Mffi 1A1 trna Cİ12233 56C7-Î1 1035984 143961" 1026074 1J5* 1.31* 125* 121* 116* 111* 1J£* IÜ1* 196* 09G* 131* 190* 186* [75* 174* [66* 177* OT* 148* 183* 1S8* 3SC* 056* 055* 051* OS* 049* 047* 045* Ganrtfcr.A'köS* 1041531 « k M M k S ı k . irS242 AkHarkMTetn: Sek. 1IT9950 125* 12-* 120* 175* 170* rFtrtr , T . , '1535044 ıBr v at[Bftri 3322732 1293050 -, _ r , 0011255 Teö/arfcnhcıBOBrj 0378966 T S K B S H 225895- 26151839 00103" 2 0 X 3 » 1138435 37436369 30-947 '9687533 0014824 0057"SO 029* 029* 024* I2M 023* 022* 021* 021* 120* 119* 118* ats* 118* 114* 114* 1 U * J ' 4 * 1'3* 1-2* 3.12* 11C* 009* 105* 139* 007* 037* 00 7 * 007* 006* , 1T5405 -034* Jutfonr CKm*K*Barjai« 3.""824 103* '" - - • • - • 24=74965 003* 1^3132 1 0 3 * 126353 1 3 3 * _ 3.""3'28 1 0 3 * 5~bt W&! * » f* U* 00-0349 003* 003* OtC* 003* 153* Fark [.02* 1E* [02* :c2* :o2* [02* 302* 102* 3C-* 3 C * [JK526 320* Tarvı« 3orx Foman - - - - :22S C.Ö35752 3 2 " * VataârlıfÜIMiKAnapTEOim 12** fKBPTaM 84İ49266 13-4562 .... . '1770765 OtC* 2587079 033* 95.572505 U43576 1225416 1319'E7 Jffl İ344668 •Jİ352S9S î ass'7990697 0145088 0938185 103* 103* 103* 003* 053* 103* 103* 103* 103* 103* 002S J02K 1057388 002* T * s * « t f ü k t 549M6 302* S f n M e r D ^ B U » 1112448 302* "srjlüö 1796812 002* 0219958 002* 1627413 002* 44596373 002* 0J1J493 102* 0017546 002* 43249535 102* K t l l l İ T T I . c; 0 m 3 7 * 125* 119* 3'7* 317* 116* 316* 115* 315* 115* 115* 0)4* 114* 114* 014* 113* 013* 013* 012* 011* 011* 010* 013* 009* 009* 108* 108* 007* BJTsrv*ta3C-9C24 006* _ . ' . " 003* t ı î * 0JJ11031 103* • 1010013 444* 000914- -051* CO2459C -053% W>3IO[00'[-065* 0020921 0206425
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog