Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibî: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SZLÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız # Yazuşlen Müdürü: SaKm Atpaslan # Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstıhbarat CengizVıldırım• Ekonomı Hasan Erif • Kultur Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge- Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcısı Gnray Öz Yayın Kurulu. tlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaj a, Şükran Soner, 1b- rahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balba>. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbaj Ataturk Bul\ an No 125, Kat4, Bakanlıklar Tel 4195020l7 hat), Fâks 4195021 •Iznur Temsılcısı SerdarKıak,H Zı>aBK 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks 4418745 • Adana TemsıJcısı Çetin \ iğenoğlu, înornı Cd 119 S \ o 1 1, Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 \ntal\a Temsılcısı Ahmet Oruçoğlu Cumhunvet Cad 80 5 Tel 0242 2480057 Faks 2430509 A tdan ve Malı tşler Bülent V ener • Satış Fa- zilet Kuza 0 Cumhuri>et Reklam: 0 Genel Mııdur Özlem A>den 0 Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212ı 251 98 74 - ?5 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- \as\on:(212)512 05 05Faks 212 513 84 63 B«kl enıGiMHabo-\jajNBasııne'lavıa.ılU(AŞ TjrlocaiıCad W41 Ca|aloglu vtîU isıanHd 3 K 24A Sırlsc U415 tst Tcl [Q :i2t'12 L5 05 COhall Fata Û212151* 85 95 VJVBII smhwra t i u ı 7 t o n n r a K G D B n h t S T ı c \S Fanh\üh HasanB»n Cad SamandıraVjnılî-ıanbul DtJBB: MaLzDajmmPazaiamaSan. «Tıt A Ş vrv™ cumhunvel com tr 10 HAZ1KAIN ~Ut)5 Imsak 5 -1 UuiteŞ. 5 24 Ugle li.U İKindl 17 İU -\kşam'2U 4 / YatSl 22 3» Ülkeler ve Yüder' • Haber Merkezi - Show TV'nin haber kameramanı Mesut Gengeç, fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştırdıği insan portrelerinı sanai sergısıne taşıdı. Dünyanın 11 ülkesinde çektığı fotoğraflarla, 'www.showtvnet.com' adresınde "Ülkeler ve Yüzler" adıyla fotoğraf sergısi açan Gengeç, "Haber kameramanıyım, gozüm daha çok kameranın vizöründen bakıyor. Hayaü böyle aktanyoram. Ama fotoğrafta tek kâre haünde aynı şeyı yapmaya çahşıyorum. Ancak bence tek kare fotoğraf, dakikalarca çekilen bir görüntüden daha üstûn. Daha etkıleyicı geliyor bana" diye konuşuyor. Sergıyi gezmek ısteyenler, siteye gırdikten sonra önce 'haber' bölümünü ardından da 'kültür sanat' sayfasını tıklayarak. "Ülkeler ve Yüzler"e ulaşabiliyor. Uyduda kanal arama denf • ANKARA (AA) - TÜRKSAT AŞ 'nın geliştirdiği yeni yazılımla uyduda kanal arama derdi sona erecek. TÜRKSAT AŞ'nin gelişördiği yazılım sayesınde uydu ahcılan, sısteme dahil olan yenı radyo ve televızyon kanaUanm otomaük olarak güncelleyecek. 42 derece Doğu boylamında bulunan TÜRKSAT İC ve Eurasiasat-1 (TÜRKSAT 2A) uydulan üzerinden yaym yapan 110'un üzerinde dijital televizyon ve 70'in üzerinde radyo kanah ıle yeni eklenen diğer kanallar, otomatik olarak taranacak. Kullanıcılann televızyon yayınlannın parametrelenni bilmesı ya da her bir kanal parametresini uydu alıcılanna girmesı zorunJuluğu bu programla ortadan kalkacak. 'Pitt modayı baştan yazar' • Haber Merkezi - People dergısının Moda Direktöru Susan Kaufman, birbıriııden ünlü aktörler arasından en şık ısımlen seçtı Kaufman'a göre, en ^ık oyuncular arasında 42 >aşındakı aktör Tom Cruıse geliyor. Brad Pitt, şıklık yanşında da ön saflarda . Kaufman, Pitt'ın erkek modasuıı yenı baştan yazacak kadar ıyı gıyindiğıni belırttı Eserleri sponsor onamyor • ANKARA (ANKA)-Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4O'ı tstanbul'da bulunan 148 tarihi eserin sponsorluk yöntemiyle onanlmasına başlandı. Restorasyonu gerçekleşen eserlenn sadece 40'ı tstanbul'da bulunuyor Genel Müdürlük, kuruluşlara, restore etmek ıstedilden abide eserlen seçme şansı da tanıyor. Istanbul'da 40 esenn projesı sponsorlarca hazırlanmaya başladı. Onanmı devam eden bazı eserler ve sponsorlan şöyle: Istanbul Tıcaret Odası-Yeni Camiı Hünkar Kasn. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası- Erzurum Oltu Aslanpaşa Camii Medresesı, Istanbul Teknik Üniversıtesi-Zeyrek Camiı. Bon Jovi hayranlam • ANKARA (AA) - Rock müziğin ünJü topluluklanndan Bon Jovi'nin yeni albûmü eylül ayında hayranlanyla buluşacak. Internettekı "bıllboard" sitesinde yer alan habere göre, 2003 yılından bu yana albüm çıkarmayan topluluğun Island Records ımzasını taşıyan ve henüz ismı belirlenmeyen çalışması. 14 Eylül'de Japonya'da, 19 Eylül'de ise tüm dünyada müzik marketlenn raflanndakı yerını alacak. Albümden çıkacak ılk "single" olan "Ha\e a Nıce Day'" ise 18 Temmuz'da radyolarda çalınmaya başlanacak. Topluluğun solıstı ve gıtaristı Jon Bon Jovi ile gıtaristı Richıe Sambora'nın Grammy ödüllü John Shanks ıle birlıkte yapırncılığını üstlendıği ıddialı parçanın hstelerde büyûk çıkış yapması bekleniyor. Mariinsky Hyatrosu Kirov Opera Orkestrası veRusşefValery Gergiev, Çaykovsid'nin PatetikSenfonisiniçaldı Aya Irini'nin güvercinleri• 33. Istanbul Müzik Festivali kapsamındaki senfoninin 'andante' bölümüne bekJenmedik iki solist katılıyor. Aya Irini'nin güvercinleri. Biri tiz, öteki pes perdeden... Orkestraya bakıyorum. Öndeki kemancılann yüzünde bir gülümseme bulutu. EGEMEN BERKÖZ " Müzik yaprtı için her çahnış ye- ni birvaraülıştır'' gerçeğını anım- sayarak değışik zamanlarda kim bilir kaç kez dinlediğım Patetik Senfoni'yi heyecanla bekliyorum. Çünkü Çtwkovsld'nin 6. Senfoni- si'nin yenı bu- yaratılışına tanık olacağim birazdan. Hem de yurt- taşlan çalacak bestecinin: Mari- insky Tiyatrosu Kirov Opera Or- kestrası. Ve büyük Rus şef Yfclery Gergiev yönetımınde. Derken, bır açıkJama: tlkyandaŞostakoviç'ın 10. Senfonisi çaluıacak. Çaykovs- ki ikinci yanda Olsun, hem Pate- tık'le bıtırmek daha ıyı dıyorum kendı kendime. Kulaklanmda onunla dönerim eve. ALKIŞLAR BITMİYOR Aya Irinı'deyim. 33. Istanbul Müzik Festrvali'nin en önemh kon- serlennden biri, bu akşam. Çok kalabalık. Ayaküstü bir şeyler atış- tıranlar. selamlaşanlar, öpuşenler, söyleşmeye dalıp yolu kapatan- lar... Bilerimi alacağım bankoya zorlukla ulaşıyorum. Gözüm ta- nıdık birilennı anyor, yok. Kala- balıktan göremiyorum herhalde derken hemen yanımda Yekta Ka- ra. Içerde Serhan Baü Doğan Hız- lan, Macide Tanır. O kadar. Orkestra, ardından Gergiev alkış- lar arasında sahnede. Şostakoviç 10. Senfonı başhyor. Ilk bölüm "mo- derato" bıterken bekJıyorum. Ha- yır, korktuğum ohnuyor. Arada al- kış yok Yalnızca öksürük, o da doğal. Bu bölüm çok uzun çünkü. Seyirci lyi, hıçbır arada al- kışlamıyor. Ama senfo- nırun sonunda da alkış- larbitmekbümıyor. Üç kez sahneye geri geli- yor Gergiev. Ve ilginç bir gözlem: Senfoninin "andante" bölümüne beklenmedık iki solist katılıyor Aya Iri- ni'nin güvercinleri. Biri tiz, öteki pes perdeden... Orkestraya ba- kıyorum. Öndeki kemancılann yü- zünde bir gülümseme bulutu. Bel- lı belırsiz EN İÇTEN YAPITI Arada dışan çıkryorum. Birile- rinı görür müyüm diye. Göremi- yorum. Kalabalık. Çok da yaban- cı var Sagda solda Ingilizce, Rus- ça konuşmalar.. Tuvalette de kuy- ruk... Sahı, Aya Irini'nin bu tuva- let sorunu ne zaman çözülecek? Yıllar önce yeni, yeterlı ruvalet ya- pılacak dıyorlardı. Hâlâ yapıla- cak! O kadar zor mu bu iş? Orkestra ve Gergiev yeniden sahnede yerlenni alıyor ve Çay- kovskı'nin ünlü Patetik Senfonı- si başhyor. Bestecinin "duygula- nnı, yaşadıklannı yansırüğuu; en iyi, en içten yapıü olduğunu" söy- ledigi bu senfoniyi de olağanüsrü çalıyor orkestra. Gerçekten de ye- niden yaratıyor. Orada. Aya ln- nı'de. 14 Hazıran Salı akşamı. Ger- giev kendini dağıtıyor adeta. Yapıfın sonunda bir süre bekliyor yüzünü salona dönmek ıçin, kendı- Istanbul Müzik Festivali kapsamındaki konseri çok sayıda müziksever izledi. Istanbul'da bulunan yabancı turistler de konsere katıldı. (Fotoğraf: FATİH ERDOĞDU) ni toplamaya çahşıyor sanki. Döndü- ğünde de hâlâ müziğın etkısınde, yü- zünden okunuyor bu. Bense senfoninin en aynksı (çün- kü adagıo, hem de yakınan bır ada- gio) ve bana göre en güzel bölümü olan son bölümüne Aya Innı'nın so- list güvercinlerinın de katıhnasım bekledım sonuna kadar Çünkü gör- düğüm kadanyla, andanteleri, ada- gıolan se\ıyorlardı daha çok. Ama katılmadılar. Uyumuşlarmıydı, gıt- mışler mıydı yoksa 0 Kim bılir! ARAŞTIRMA Çocukkıriçin reklam demek ahşverişdemeh İSTANBLL (AA) - Gazı Ünı- versitesi Hetişim Fakültesi'nce ya- pdan araşnrma, reklamlann çocuk- İann satuı alma davramşlannda etkilı olduğunu ortaya koydu. Iletışim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr Hanife Güz, çocukla- nn farklı yaşlarda rekiam ve rek- lam amaçlannı nasıl algıladık- lan, zıhınlennde de nasıl ko- numlandırdıklarını saptamak amacıyla Gazı Ilköğretim Oku- lu'nda anasınıfi dahil olmak üze- re 100 öğrenci üzerinde araştu"- ma gerçeldeştırdı. "Çocuklann Zihninde Reklş-, mın Konumlanması ve Algıla^ ması" adlı araştumada, çocukfe^ nn yüzde 40'ının reklamı "aoşve- riş", yüzde 4.7'sınin "aldarma- kanduTna". yüzde 3.5' inin de "sı- kdma" olarak algıJadığı tespıt edil- dı. Araştırmada, dığer çocukJann birbınne yakın oranda bılgı ve eğ- lence olarak değerlendirdiği rek- lamlan, yüzde 89.4 oranında te- levizyonda gördülden belu-lendı. Aym araştırmaya göre, çocuk- lann yüzde 62 4'ü reklamın ama- cını "bir malı satmaya çakşmak" olarak yorumlarken yüzde 17.6'sı "bflgi vermek", yüzde 11.8'i de -kandırmak ve korkutmak" ola- rak değerlendırdı Yandan fazlası sadece dikkati- nı çeken reklamlan ızleyen ço- cuklann en çok sevdikleri reklam rürlen ise yiyecek-içecek ıle oyun- cakçıktı. Çocuklan daha çok görüntüle- ri etkıleyen reklamlann satın al- ma davranışlannda da etkili ol- duğu anlaşıldı. 'Kelimelerll' Taksim Sahnesi'nde Çıpbk Ayaldaret- kinligi, fark- lı sanat di- sipünlerinin dânslaolan işbirüğiso- nucu, izleyi- ciüearasın- dakibağı daha da kuvveflen- dirnıeyi ve geliştirmeyi amaçb\or. Çıplak Ayaklar Kumpanyası yeniden sahnede Kültür Servisi - Çağdaş dansın sınırlannı aşarak dısiplınlerarası özgün eserlerin bir araya getirildiği Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın, "KeKmeler II" gösterisi 17-18 Hazıran'da Taksun Sahnesi'nde sahnelenecek. Profesyonel dansçılardan oluşan ve 8 Haziran'da "Kalon Kakon" adlı gösteriyle başlayan Çıplak Ayaklar Kumpanyasf mn (Perforaıans-Hareket-Dans Çıplak Ayak) "Kelimeler II" göstenminde birbuınden tamamen bağımsız ancak aynı dilı konuşan, aym noktaya bakan dansçılann yürüdükleri farklı yollan ve bu yol deneyımlen anlatıhyor. Çıplak Ayaklar etkinliğı, farklı sanat disıpMnlennın dansla olan ışbu-hğı sonucu, izleyıci ıle arasındakı bağı daha da kuvvetlendinneyı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Farklı disiplinlerden gelen dansçılann kurduğu bir proje topluluğu olan Çıplak Ayaklar, süreklı bu- "gösteri topluğu" ohnayı hedefliyor. Çıplak Ayaklar Kumpanyası, kendı alanlannda dünyamn en iyi dans topluluklannın senelerdir sahne aldığı 14. Istanbul Uluslararası Tıyatro Festivali'nde yer almış ve gÖsterilerini başanyla gerçekleştumişri Daha fazla bilgı. "w-mvciplakay akJar.com" adresuıdekı internet sitesuıden edinilebüir. Bu babalar gününde babanızı bır Teknosa Mağazası'na götürün, en beğendiği megapiksel kameralı Nokia cep telefonlanyla tanıştınn. IMOKIA • Entegre kamera ve wdeo kaydı • 64K renklı ekran • Kablosuz Bluetooth teknolojısı • MMS (Multimedya Mesaj Servısı) • RealOne Player • Bluetoottı kablosuz ılenşım teknolojısı NOKİA • 4x dıjıtal yakınlaşarma ozellığıne sahıp megapiksel kamera «176 x 208 pıksel TFT ekran • Mıcrosoft Excel. PovverPoınt ve Word desreklı e-posta hesabı • Bluetooth ve U5B teknolojısı sayesınde PC senkronızasyonu • 72 MB hafıza • 1 Megapiksel kamera • 4 x dıjıtal yakınlaştırma ozellığı • Fotoğraf goruntuleme ve vıdeo kamera • 65,535 renklı 176 x 208 pıksel aktıf TFT ekran • Bluetooth kablosuz ıletışim teknolojısı Nokia cep telefonlanm daha yakından gorup deneyebılmenız ıçın, "Göz Alıcı Tanışma Günleri" başlıyor! Gelın, Nokıa cep telefonlanna dokunun, tasanmlannı hissedin, ustun goruntuleme özellıklenne şahıt olun Dilersenız, beğendiğınız Nokıa cep telefonunu Bonus, Axess ya da Shop&Mıles kamnıza peşin fiyatına tam 10 taksıtle alın. "Göz Alıa Tamşma Günleri"nde zıyaret edebileceğinız Teknosa Mağazalannın bulunduğu ahşveriş merkezlen: Nautilus, Capitol, Kozyatağı Carrefour, Profllo, Metrocity, Carousel. Bekliyoruz... TEKNOSA www.teknosa.com -h IMOKIA CONNECTING PEOPLE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog