Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

i H/VZİRAN 2005 PERŞEMBE • • • • + CUMHURİYET SAYFA CUNEVTE. KORYÜREK* 22 yaşındakı Jamaikah atiet, \tina'da bekleneni yaptı >e 100 metmi 9.77 üe koşarak dün>a rekorunun sahibi oldu. SPOR spor(Ş cumhuriyet.com.tr 22 YAŞINDAKI JAMAİKALIASAFA POWELL, BEKLENENÎ YAPARAK 100 METREDE DÜNYA REKORU KIRDI En hızkdan dahızlısı çıktı Jamaıkalı 22 yaşındakı Asafa Powell mevsım ba- şından ben kendınden bekleneni yaptıve lOOmet- re dun\ a rekorunu 9 77 ıle salı akşamı Atına'da kırdı Beş karde- şınden ıkısının spnnter olmasına rağmen srx>rafutbollabaşlayanve, kendıru seyreden bır antrenor tara- findan pıstlere davet edılen Powell, kısa bır sure ıçınde kendıru göster- mış, geçen y ıl dun> a rekortmenlen ve olımpıyat şampıyonlan ıle yap- tığı karşılaşmalarda gosterdığı bu- vuk başan sonucunda Auna ıçın en Spor Haftası\ K I I K I Z I I . V V I . I N Yönetici Olmanın Yolları! Geç&nlerde bır dostumuz anlattı Sozcuğune dokun- madan sıze aktarıyoruz "Yuzme Federasyonu'na öyle bır yönetici seçtıler kı, adam ayağını denıze sok- mamış Ne Avrupa Yüzme Federasyonu'ndan haben var ne FINA'dan Otogale- ncısıym/ş O sayede yöne- tadmuş Şımdıgel de başan bekle r Gerçekten de uzucubırsohbet- tı. Tam "Ulkemız- deyonetıcı, baş- kan, asbaşkan olmak ıçın ne eğı- bmegenekvar,ne bılgıye, ne görgu- ye'dıyeısyanet- meye hazırlanır- ken, Anadolu Ajan- sı'ndanbırhaberta- kıldıgozume "Mü- nir Yaraş Atletızm Federasyonu Asbaşkanlı- ğı'naatandı"dıye Vebıran- da yureğımde bır umut filızı açtı Çunku o kışı bır atletızm- severdı, pıstlenn tutkunuy- du, kımı zaman sporcunun babası, kımı zaman ağabe- yıydı Nevarkıdoğruyusoy- ledığı, doğruyu savunduğu ıçın bugune kadar ulkesın- depek "ragbef'gormemış- tı Ama Uluslararası Amatör Atletızm Federasyonlan Bır- lığı'ne (IAAF) gıren ılk Turk delege, Avrupa Atletızm Bırlığı'ndekı (EA) ılk yo- netıcı de oydu Evet, Salıh Mu- nır Yaraş, sonun- da kendı ulkesın- dekı bır federas- ıon başkanı Mehmet Terzı ta- rafından keşfedıkdı Asbaşkanlığa getınl- dı Yonetıcılığı kartvızıt nıyetıne ulufe gıbı da- ğrtan federasyon baş- kanlarına duyurulur Pat- ronluğunu yaptıkları spor- larda mutlaka Yaraş tıpı spor gonullulerı vardır Onlan bu- lup yonetıcı yapsınlar G. Saray Terbiyesi ve Hagi Galatasarayh bır yonetıcı, gazete- lerden bırıne de- meç vermış "Bız- de her şey öyle ulu orta konuşulmaz Kol kırılıryen ıçın- de kalır" dıye Neymış Hagı Turkıye Kupası fınalınde Fener- bahçe'yı 5-1 yendıklerı maç sonrası soyunma odasındayaşanan bırola- yı atv'de Ali Kırca ıle pay- laşmış ve bu açıklama Ga- latasaray terbiyesi ıle bağ- daşmıyormuş DÜVÂRYÂZTSTU-V Naklen yayın gelırı eşıt dağıtılmazsa lıgden çekılınz. İLHAN CAVCAV lyı guzel ama 50 yıl son- ra F Bahçe'ye 5 gol bırden atmış bır takımın hocası- na sanlmayan, soyunma odasında elını sıkmayan başkan ve yonetıcılenn bu davranış bıçımı "hangı" terbıye ıle bağdaşıyor? O saygıdeğer yonetıcı bunu açıklayabıl fî Yanal'ın verdiği zarar Ersun Yanal'ın şu saat- ten sonra başanlı ya da ba- şansız olduğunu tartışmak yersız Dunya Kupası Grup Elemelen nde Yunanıstan, Ukrayna ve Danımarka'yı yenemeyıp sadece Kaza- kstan, Amavutluk ve Gurcıs- tan'a ustunluk sağlayan ve bır ganplıkler sılsılesı sonu- cu grup 2 'lığıne tutunan bır takımın teknık dırektorunu ovup yer- mek kamu- oyunun ışı Ama Ersun Yanal'ın bu ul- ke futboluna ver- dığı çok onemlı btr zararvar vebuoy- lebırzararkı, ulke futbolu bır anda 20-30 yıl oncesıne öonebılır Evet, Yanal sayesınde ar- tık ınsanlanmız, gençlenmız, futbolculanmız, hatta yazar- lanmız hezımetten "başan" formulu uretmeye yolunu keşfettıler Onun her başa- nsızlıktan sonra, "Yolumuz açık Herkes puan kaybe- cıyor Ben bılımsel açıdan claya yaklaşıyorum" turun- oekı soylemlennın ardından, futbol dunyası da benzerı ıtadeler kullanmaya başladı Örneğın Yunanıstan'la Inonu'de berabere kalan oyunculanmız, "Hankamaç oynadık Adamlara top bı- le gostermedık" dıyor Say- gın bır gazetemızın yazan, "Işte gerçek futbol lezzetı" drye yorum yapıyor Ardın- dan genç takımımız Çın'e yenılıyor, elı belınde dola- şan futbolcumuz, "Olsun, topayuzde 61 bahâkımdık Sadece gollen onlar attı" dıye kendını savunabılıyor Ötekı futbolcu, topun havada yondegışbr- dığını ve şansın, futbolu dun tanı- yan Çınlı- lerden yana olduğunu soy- luyor lyı hoş, skoryazarlığı yap- mayalım amatanhkıtapla- n ryı oynayıp kaybedenı de- ğıl, her zaman ve her yerde kazananı yazar Ve neyazık kı Terim'lerın, Denızli'lerın, Güneş'lenn kazanmayı oğ- rettığı Turk gençlerı artık, beraberlıkten, yenılgıden kendıne uygun, şık kostum- ler uretıyor Teşekkurler Ya- nal, bılgısayar formullerın sayesınde Turk futbolu kazanmayı unuttu 1 FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞU'F Tekka>a(2) P: Lçan\-uz(6) PP:Sondarbe(S),S:Ba- b^ancak(4ı 2.K()ŞU:F: Berta\(4) P: Şapkalı Kız (8) PP: Dıs- ta.it Musıc ı > S: Three Angel s Men (6) 3 KOŞU: F: tltenş (1), POncukıziö) PP Bahtınur|3) S: Akı,a> Gelını (i) 4.KOŞU:F: Kjrtalım(") P: Kanağsın (I) PP-Ovınıbozan (2) S-Manalı (4) 5.KOŞU: F OzkutluC) P- Lmıt Burnu ı<3) PP: kangallı (3) S: Ozlenentavıü) 6.KOŞI-F- Alıçodl P:HermesCı PP:Okevcı (13) S-Nurcanım(12) 7. KOŞL:F- MibS Sural (1 j P: Bold Star I" PP-Bababulll8) S:SaEans|7) 8.KOŞU:F- kurtaran(2) P: LallaMına 3) PP: - ELspres(S) S Sueet Mıstress (4ı 9. KO- Şl:F: Vet Inan (7) P Bonapart(l), PP: Çerkezoğlur) S:Tu- pc(6) ĞanünIkili- sı 9 Ko>u " 1 Çıf- (eB?hıs:l Çıfte 2 4 ALTILI GANYAN 7 1 Z 4 7 9 3 8 1 3 13 12 14 1 3 8 7 4 S Ü R E Y Y A ' N I N C E Z A S I ^ J I L A Ç I K T I ANKARA (Cumhuriyet) - Gençlık \e Spor Genel Mudurluğu Merkez Ceza Kurulu, A\Tupa Şampıyonu ulusal atlet Sûrej'ya Ayhan Kop'un cezasım yenıden 2 yıla çıkardı Uluslararası Atletızm Federasyonlan Bırlığı (IAAF) Dopıng Inceleme Kurulu nun, ıstısnaı durumlan kabul etmemesı üzenne Sureyya Ayhan Kop dosyasını yenıden ınceleyen \lerkez Ceza Kurulu, dun yaptığı toplantıda, daha once 2 yıldan 1 yıla ındırdığı ulusal atletın sahalardan men cezasının IAAF kurallan gereğı 2'ye karşı 3 oyla yenıden 2 yıla çıkanlmasına karar verdı Sureyya, bu karar nedenıyle bu yılkı Dunya Şampıyonası'nda mucadele edemeyecek buyuk favon olarak adlandınlmış- tı Fakat Aüna'dakı fînalde beşıncı gelmesıne rağmen, sezon ıçınde ra- kıplen karşısında aldığı başanlar ıle 2004 yıhnın en başanlı 100 metre- cıler sıralamasında en onde yer al- rruştı Powell'ı atletızm severler ılk kez Pans'de yapılan 2003 Dunya Atle- tızm Şampıyonası'nda gormuşlerdı Povrell, 100 metre yan fınallennde hatalı çıkış yapan ve yanştan at lma- mak ıçın 15 dakıka pıst ustunde ya- tan Amenkalı Jon Drummondla bırlıkte, tabanca sestnden once çık- tığı ıçın yanş dışı bırakılmıştı Powell. bu yıl 7 Mayıs'ta Jama- ıka'da koştuğu 9 84'le dıkkatı çek- mışO Gelen haberler, Powel1'ın \a- nşın ılk avağında rakıplennı çok ge- nde bıraİchğını ve son 15 metre de ıse hıçbır efor sarf etmeden bu de- receyıkoştuğunubıldınvordu Bıray sonra Amenka'nın Eugene kentın- den vapılan bır 100 metre fınalın- de, Powell, olımpıyat şampıvonu Amenkalı Justin Gutiin le başa baş >anşıyor ve her ıkısı de ruzgar var- dımi) la 9 84 koşuyorlardı Sonunda beklenen oldu ve Povvell. 9 78 ıle Amenkalı Tim Montgo- mery'e aıt dunya re- korunu kıl payı farkla jenıledı Povvell, 9 77 ıle se- vınırken, >anş sonun- da antrenonı tarafindan azarlandı Zıra, Povvell şımdıye kadar sergıle- medığı kadar kotu bır form gostermış \ e ya- nş bınmındekı resmın- den de gorulduğu gibı ga- y et sıkıntıh \ e tum adale- len kasılmış bır tarzda koş- muştu Bır sakatlık olmazsa, Povvell Hel- sınkı'defa\on Bakalım Povvell da- ha hızlı koşabılecek \e rekortmen olduğu kadar şampıyon da Oİabllecek mi° *Konuk \azar world İki Hediye Birden Dijttal FotografMakinesJ Kamera rî PE$İNAT39YTL orogra. Kamera Web-Cam ; SesKaydı Şarj Edilebilir 3x Opticdl Zoom 4x Digital Zoom 12 Power Zoom 40m 14 Taksit Yüksek Kalite Uygun Fiyat Player Ora Digital Fotoğraf Makinesi alana 199 YTL değerindeki Ora MP3 Player Hediye! or 444 49 49 SİPARİŞ HATTI Ihlas Pazaıiama www.ihlaspazar1ama.com.tr • Kesım (fotoğraf) çekimi • 5.0 Mega pixel kayıt • 5.0 Mega pixel 1 /2.5" CCD sensör • Ses kaydı yapar • Seslı hareketlı vıdeo kayıt edebılme özellıği, 640 x 480 mode & 25 fps • Çekılen görüntüleri TV'den seyretme imkanı • Web-Cam olarak internette chat yapma imkanı • Çekilen resim ve sesleri bilgisayara aktarır • 3x optik zoom, 4x Dijital zoom toplam 12 power zoom • LCD 2" TFT Büyük renkli ekran • 16 Mbyte dahili bellek, 128 Mbyte SD ram hediye • Farklı mode'larda çekim yapabilme (Sephia, Thungram, flouresant mode) • 3.7 Volt, 650 mAh Li-ion şarjlı pil ve şarj cihazı • Deri taşıma kılıfı • Masa üstü standı cm den MAKRO çekım yapabilme AOAMA C 2UİV ^ADAMZARI 026412"7 4o 86 «MYMIAII104 6l21S 53 0O-AfTQ« 1t t 2 c c *6RI - 2 ' »^ OJ »KSARAY 1 »/ z1 16 68 «KŞB«1 v»3z BT< ^ -6 M«*SY» . ->3 i a 0" AMTALYA 024^ 2İ6 3 S MÜURA ^ <a,a (0312)417 62 44K»ÇPÖrım (312)311 j a 6 - )>1 iıaha e (312)31 39 34 ARTVİN (0466 212 ' 5 90 AYDIN (02:>6)2 - 68 41 BALIKESIR j 2 b t 24= j 8 3 BARTIH 03 7 6 22d 1 4C BATMAM J488 213 36 51 «AYBURT 13459 211 41 90 BİLECİK 0^23)315 70 32 BİN6ÛL (0426)214 30 33 Bmu (0374)217 49 38 BUBDOH (0248)234 51 00 BUftSA (0224)233 28 28 ÇANAKKALE (0286)212 30 50 ÇAMKIfll (03 7 6.213 33 53 ÇORUM (0364J224 66 88 0EKİZU (0258)263 17 80 DlYARBAKIIt 0412)228 97 97 OÛZCE (0380)524 73 52-£BlRNE (0284)213 39 85 OJLÜİ (0424)233 67 05-ERZİNCAN (0446)223 22 89 BUURUM (0442)235 72 56 ESKİŞEHİR (0222)231 75 45 GAZİANTEP (0342)215 29 75 eiRESUN (0454)216 04 77 SOMOştUME (0456)213 51 95 HAKKARİ (0438)211 68 55 HATAlf (0326)613 77 53 lfi»R (0476)226 42 01 onuiTA (0246)223 263O-İSWI«U. Avclar (0212)423 45 45 Bakırkoy (0212)592 01 00-B paşa (0212)616 07 10-Beş ktaş (0212)356 15 26 Fattı (0212)631 67 96-G 0 Paja (0212) 616 0710 Kadrtöy (0216)330 02 19 Pefld* (0216)598 02 04-Umranıye (0216)344 55 62 İMİB-Bma (0232)48906 00 Karçtyafca (0232)446 15 00-Kona* (Q232)445 05 85-İZMİT (0262)324 54 OO-KJVARAŞ (0344)225 84 00-MRABOK 0 3 " J I 4 1 ? 30 2NO.BIEÜJ (0372)323 31 19-KARAMAK (0338)212 38 23-KARS (0474)212 60 77-KA5TAH0W (0366)212 28 28-KAYSati (0352)221 04 54-OflOUUf (0318)225 10 85 U M L M t a J (0288)212 03 38-MRŞB* (0386)212 46 61-HKfTA (0332)238 63 62-KBTAHYA (0274)224 77 41-MAU1YA (0422)321 41 9' MAHİSA (0236)232 15 10-MARDM (0482)213 05 5 8 4 B K Ü (0324)336 19 69-HUSLA {0252)214 37 84 MU$ (0436) 212 72 76-KEVŞB* (0384)212 99 40 MX (0388)232 20 79-OMHJ 5452)223 38 33 OSMANhTE (0328)814 57 34-MZE (0464)217 47 34 SAÜHLİ (0236)^ 5 30 89 SAMSUN (0362)435 20 36-SİMT (484)223 21 36 SJUOP (0368)261 08 45 SİVAS (0346)225 50 76 ŞMHJURH ,0414)314 10 66-TBdMMt (0282)260 57 87 IUMI (0356)214 26 84-TMBZM 10462)230 52 73-UŞAK (02761215 56 1B U M (0432)214 27 02 YALOVA '0226)813 35 52 T02EAT (0354 212 86 86-ZONOIUMK (0372)252 10 20 ÜÜİHLAS MAĞAZASI GÖRDÜGUNÜZ HER YERDE -I-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog