Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBI 16 TELEVKYON cumtv@ cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Milyoner 10.30 Olay TV Güldürü /T7\ (The Millionairess) - Her istediğini para ile sa- \Zs tın alabileceğini düşünen şımank bir kadının öyküsü anlahlıyor. Loren 'e birakrabasından olduk- ça yüklü bir miras kalmıştır. Genç kadın, kendine bir koca bulmak için hemen harekete geçer. Yönetmen: Anthony Asquith. Oyuncular: Sophia Loren, Peter Sellers, Alastair Sim (1960 Ingiltere, 90 dk). Öyie CMsun 15.10 Star Duygusal /#«\ Sahtekâr zeytinyağı rüccannm şımank kıay- \Sy la. öç almak için ilişkiye giren gözüpek bir ga- zetecinınaşkgûldürüsü. Orhan Aksoy'unfılminde, Tank Akan. Müjde Ar, HuJusi Kentmen, Renan Fos- foroğlu, Ayşen Gruda oynuyor (1976). Kanunsuz» 20.30 M,Max VVestern (American OutLnvs) - Vahşi Batı'nın en tanın- mış kanunsuzu Jesse James 'in hikayesine fark- lı bir bakış getiren yapım, genç oyunculanrun per- formanslan ile öne çıkıyor. Yönetmenliğini Les Mayfield'in üstlendiği fılmin başrollerini ise Colin Farrell, Scott Caan, Ali Larter gibi sanatçüar payla- şıyor(2001 ABD, 91 dk). Kaçak GeKn 22.15 TRT1 Güldürü (77\ (RuiMvray Bride) - Ike Graham, New Yorklu Vi/ bir gazetecidir. Iş teslimine yalnızea bir saat kalmıştır. Eski kansı patronudur ve makalesi için il- ginç bir konu buhnalıdır. Hayalini çalıştınr ve genç bir kadın hakkında duyduğu öyküyü abartılı bir ha- ber haline getirir. Maggie, nişanlanmaktan hoşla- nan ancak iş evliliğe gelince koşar adım kaçan her- hangi bir kadındır. Yön: Garry Marshall. Oyn: Ju- lia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack (1999 ABD, 116dk). Bayan KiDer 22.30 Olay TV Güldürü (Lad>' Killer) -Profesör Marcus, bir çeteoin li- deridir. Profesör veçete elemanlan; Major Co- urtney, Louis, Harry ve One Round, büyük bir soy- gun hazırhğındadır. Marcus, yaşh bayan Wilberfor- ce'un evinden oda kiralar. Digerleri ise sürekli onu ziyaret etmektedir. Yönetmen: Alexander Mackend- rick. Oyuncular: Alec Guinness, Cecil Parker, Her- bert Lom, Peter Sellers (1955 Ingiltere, 97 dk). 23.00 / tv8 / Yaşam Amacı Aynntı yanda 11 E>1üL. 23.30 Kanalturk Dram (DPte«ıtSurSaııtMgo)-l 1 Eylül 1973 ŞilL.La- tin Amerika'da halktn demokratik bir seçimle iş başına getirdiği ilk sosyalist devlet başkanı Sal- vadorAllende, Amerikan işbirlikçisi general Pinoc- het tarafından kanlı bir darbeyle devrilir. Yön: Hel- vio Soto. Oyn: Jean-Louis Trintignant, Annie Girar- dot, John Abbey (1976, Fransa-Bulgaristan, 112 dk). tntikanun™ 01.15 Show TV Macera / O \ (Balance of Power)- Hatasha, şehrin bir kısrm- ^CV nı uyuşfunıcu ve para sayesinde ele geçirmiş, geniş bir çetenin başıdır ve büyük paralann döndü- ğü ölümcül dövüşler düzenlemektedir. Nick, şehrin Hatasha'nrn ele geçirdiği bölümünde birkarate oku- lu sahibidir. Yönetmenliğini Rick Bennett'in üst- lendiği filmde, Bilry Blanks, Mako oynuyor. (5) (*?) (S) O Yabancı izleyin Orta Değmez |p Yerli kanalturk Haftaiçi IH e r g u n |i£0Q İYEMEK BAHANE İJess Molho Yeraek yapmayı btl izieytcıler usta i>»; »e fıayala datr herşey bu programda konuşuluytH. kanalturk Kongar yarın TRT 1'de Babalar Günü ozel bolumu TV Servisi - "Gün Başb- yor" programı, "Babalar Günü" nedeniyle yann özel bir bölümJe ekrana geliyor. tkbal Gürpınar'ın hazır- layıp sunduğu programa, gazetemizin yazarlanndan Prof. Dr. Emre Kongar ko- nuk oluyor. Yönetmenliğini Mehmet Onbaşıoğlu'nun üstlendiği yapımdaKongar'la, "Kızla- nma Mektuplar" adlı kita- bı, bu kitaptan yola çıkarak baba olmanın nasıl bir duy- gu olduğu ve sorumlulukla- n gibi konular hakkında sohbet ediliyor. Yann sabah saat 09.00 'da TRT l'de ekrana gelecek program, canlı olarak ya- yımJanıyor. TRT2 19.40 Kent ve Kültür TV Servisi - "Kent ve Kultür"de ilk olarak, Türk- çeyi Canlandırma Derneği Başkanı Deniz Yiğit'le. ürün adlan ve reklamlarda Türkçe kullanunını teşvik eden kampanya hakkında yapılan görüşme ekrana geliyor. Istanbul Bilgi Üniversi- tesi öğrencilerinin, eğitim kalitesini yükseltmek ama- cıyla hazırladıklan "Sosyal Sorumluluk ProjesPni an- lattıklan programda, tlhan Koman Vakfı'nın hazırla- dığı "Beldemiz fçin Sanat" projesine de yer veriliyor. Programı, Üker Okumuş sunuyor. GVNTürk 20.00 5N1K TV Servisi - Rusya'nın Türkiye'den yaptığı sebze- meyve ihracatını durdur- ması, "5N lK"nın bu ak- şamki konusunu oluşturu- yor. Cüneyt Özdemir'in sun- duğu yapımda, Ruslann ih- racatı durdurmasının ne- denleri ve Rusya'nın iddia ettiği üzere Türk sebze- meyvelerinde "Akdeniz si- neği" olup olmadığı gibi konulara açıklık getiriliyor. Programda, Moskova'daki Türk sebzesinin giremedi- ği büyük sebze halinden görüntüler de sunuluyor. Yapım, Mia Farrow gibi ünlü isimlerden kurulu kadrosuyla dikkat çekiyor "fâşamın anlamı üzerineTV Servisi - Hayatlann ve ser- vetlerin, bilgisayarların tuşlanyla idare edildiği modern dünyada genç bir girişimci, internette dev- rim yaratacak bir programa imza atar. Yeni çağın bu en bereketli iş alanında başanlı olmayı kafaya koyan John Elias adındaki bu genç (John Light). internet kullanıcıla- nnın suıırsız ve limitsiz iletişimi- ne izin verecek bu buluşunu kısa sürede paraya dönüşrürmek ister. Zengin bir finansör olan Robert Jennings'in de yardımıyla kendi şirketini kurarak hızla çahşmaya başlar. Ne var ki, ilk milyonunu rv8 23.00 Yaşam Amacı - Purpose / Yön: Alan Ari Lazar / Oyn: John Light, Jeffrey Donovan, Pete Coyote, Mia Farrovv, Paul Reiser / 2002 ABD, 96 dakika. kazandığı andan iribaren, zafer ve gücün sarhoşluğuyla başı döner ve para, hızh arabalar ile kadınlar ara- sında kendini kaybeder. Onun için gerçekten önemli olan herşeyi kaybetmek üzeredir ki, bir anda kendine gelir ve insan ilişkileri- nin, dengeli yaşamanın ve en önemlisi bu dünyaya gekniş olma- nın asıl amacının farkına \arir. Bu arada, şirketın yönetim kuru- lu üyeleri de. ftrmanın yönetimi- ni ele geçirmek için hazırlık yap- maktadırlar. Bu macera sonunda, tüm bunların kazanılan para, şöh- ret ve güçten kat kat önemli oldu- ğunu anlayan John'un hikayesi herkese örnek olacak niteliktedir. Genç oyunculann rol aldıklan bu filme, Mia Farrtm gibi büyük bir oyuncu ve "Mad About You" dizisinin üne ka\-uşturduğu Paul Reiscr'de farklı tatlar vererek kat- kıda bulunuyorlar... Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.40 Dizi: Şaşrfelek Çıkmazı 12.20 Dizi: Ne Seninle Ne Sensiz 13.00 Haber 13.30 Dizi: Lorenzo'nun Kansı 14^5 Ver Elini Anadolu 15.00 Dizi: Kuzenlerim 17.00 Kasaba 17.50 Çizgi Film: Garfield 18.20 Dizi: Ye- di Numara 19.20 Dizi: Bizim Evin Halleri 20.00 Ana Haber 20.55 Di- zi: Üç Kadın 22.15 Kaçak Gelin 00.45 Sokak Öyküleri 01.25 Gunün Ardından 01.45 Ikinci Görüş: Kör- ler Kralbğı (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.40 Sanat Gün- demi 12.35 Yurttan 13.00 Reçete 13.20 Başkent Si- yaset 13.35 Hayat Akarken 14.00 Haber 14.45 Dunya Ekonomisi 15.35 Yurttan 16.40 Sanat Günde- mi 17.20 Güntin Konusu 17.40 Dünyaya Bakış 18.25 Hayatımız Sınav 19.20 Göz önünde 19.40 Kent ve Kültür 20.05 Bir Dürtyadır Tiyatro 20.35 Bilimin Smın 21.30 Michel Petrucciani Konseri 22.30 Küçük Güzel Tekneler 23.35 9. Senfoni 01.40 Yabancı Film: Ölüm Saat (0 212 259 72 75). S 07.00 Yerii Film: Bay Kam- ber 09.00 Çızgi Film Kuşağı ^ ^ 10.30 BücürCadı12.30Gün • n " Ortası 12.50 Çızgı Film: Me- gamen 13.30 Çocuklar Ne Olacak 15.10 Öyle Olsun 17.10 Yarışma: Passaparola 19.00 Ana Haber Bülte- nı 20.00 AB'nin Yolları Taştan 21.50 Sırfarın Efendisi 23.40 Objektif01 £0 Gece Haberi (0 212 448 80 00). 11.00 Ferah Ferah 13.30 Kum Saatı 16.00 Klipto- mani 19.00 Dizi: Gerçek Kesit 20.00 Haber 20.45 Dizi: Di- lan 22.15 Dizi: Hekimoğlu 24.00 Gece Hattı 00.45 Çat Kapı Anado- lu 01.45 Film: Jesse James 03.30 Haber (0 212 256 82 82). BUGUN Ceyhania A'dan Z"ye Yabancı Dizi: Kod Adı Paryoçp 06.30 Güne Merfıaba 07.30 Dizi: ""> Rebeca 08.45 Dizi: Intikam Ateşi 09.45 Yanşma: Ah Kalbım 12.45 Bizım Lezzetler 13.30 En Komik An 14.30 Dizi: Uy Başırnıza Gelenler 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bıze 19.00Ana Haber Bülteni 19.55 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Kurtlar Vadisi 22.30 Te- levoie 00.30 Saba Tumer'le Bu Gece 01.15 In- bkamın Gücü 03.00 Dizi: Sevgının Gücü 05.00 Izdırap Şarkısı (0 212 355 01 01). _ i 07.00 Kahvaltı Haberleri 08.45 mk I V Çizgi Film: Pingu 09.00 Hugo ve * " • w Tolga Abi 10.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 11.45 Dizi: Rubi 13.00 Gün Ortası Haber 13.30Aynalr Kahve 15.30 Dizi: Çccukfar Duy- masın 17.30 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 atv Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haberleri 20.00 Dizi: Iki Arada Aşk 21.45 Dizi: Bir Istan- bul Masalı 23.30 Siyaset Meydanı 03.00 Bel- gesel: Haberci (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Eko- nomı 10.00 Haberier 10.10 Yazlık Hayat 11.00 Haber 11.15 Spor 11.30 Yakın Yerier 12.00 Haberier 12.10 Spor 12.30 Doğru Tercih 13.35 Ekonomı 15.00 Ha- berler 15.15 Yakın Plan 16.30 Avrupa Yolu 17.10 Beş Çayı (Canlı) 1&10 Gece Günduz 18.30 Ve İnsan 19.00 Akşam Haberlen 19.35 Gerçeğm Ta Kendisi 20.30 Herkes Bunu Konuşuyor 23.00 Ters Açı özel 00.20 Gece Günduz 00.30 Herkes Bunu Konuşuyor (Tekrar) (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film: Taş Devri 08.00 Yerii Film: Tatlı Meleğim 10.00 Sabah Sabah Seda Sayan 12.30 IfolÎMl»' Haberier 13.00 Ikinci BaharGönül- lerde 15.20 Dizi: Aşkım Aşkım 17.00 Dizi: Sihirli Annem 19.00 Ana Haber Büfteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Gümuş 21.45 FİFA Konfederasyon Kupası: Brezilya-Yuna- ntstan (Naklen) 23.50 Canlı Canlı 02.00 Ha- ber Saati 02.10 Yerli Film: Kara Pençe'nin Irrtikamı 04.40 Trafik (0 212 413 51 11). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Huzu- ra Doğru 10.00 Dizi: Eltiler 12.00 Ha- berier 12.30 Sizin Sesiniz 16.30 Ak- şam Yıldızlan 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Spor 19.45 Dizi: El Bebek Gül Bebek 21.00 Anadolu Magazin 24.00 Yerii Film: Tetikçi 02.00 Gece Haberi 02.30 Tele Market 03.00 Sizın Sesiniz (0 212 454 56 00). 10.15 Yaşama Sevinci 11.20 Fi- nans Bülteni 11.45 Design 360 12.15 İş Yemeği 14.20 Finans Bül- teni 15.05 Basketbol Özel 16.10 Parametre 17.00 Manşet 18.15 Batman Baş- l/yor Kamera Arkası 19.00 Editör 20.00 5N1K 21.10 The Apprentice 22.05 32. Gün 23.00 Gece Görüşü 23.55 Spor (0 212 413 56 00) 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Sağlık Rebberi 09.25 Yabancı Film: Arka Pencere 11.20 Ya- bancı Film: Parti Zamanı 12.35 CINE Sinema 13.00 Sağlık Rehberi 14.00 At Yarışı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Yabancı Film: Perşembe 21.40 Yaban- cı Film: Amerikan Rapsodi 23.30 Ceyhun Yıl- maz Shovv 00.30 Fantasy (0 212 336 15 15). , 10.00 Gaf Ebesı 12.00 Yemek Ba- J hane 14.00 Kadınlar Kulübü 16.00 Ifin-sîturlr EkonomiGündemı 18.00Dızı: Ro- nclikmuıK b | n H o o d 1 9 0 0 D|Z| . Beveriy Hılls 20.00 Haber 21.00 Ölüm Bölgesı 22.00 Kürşat Başa- la 23.3011 Eylül 1973 Sarrtiago'da Yağ- mur 01.45 Beveriy Hills (0 212274 50 50). °-15 Yedigün 11.00 Vardiya 13.00 Not Defteri 14.15 ' Açık Haber Hattı 16.15 Basında Bugün 17.15 Sen- dikam 18.15 Yörük Obalarımız 19.00 Ana Haber 20.00 AB Ekse- ni 20.30 Ruh ve Inanç 21.15 Kıb- ns'ın Nabzı 23.00 Kamutay 24.00 Haber (0 312 231 21 00). 10.40 Şirket Raporu 12.00 Finans Cafe 12.15 Yönetim Katı 13.05 lyi Şeyler Oluyor 13.35 Dış Piyasalar 14.35 Dosya 15.30 Şirket Raporu 16.30 İMBK Kapanış 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Çizgi Film Kuşağı19.15 Dizi: Cheers 20.00 The Sımpsons 20.30 Seinfeld 21.00 Las Vegas 22.00 Film: Oleanna 24.00 Dizi: The Simpsons (0 212 330 01 01). 20:30 HERKES BUNU KONUŞUYOR Okan Bayulgen 04:00 DETROfT canh SANANTONIO NBA Finali 4. Maç »TV www.ntvmsnbc.com MEDYANOTU EMRE KONGAR g Okumak' ve 'Ev Ödevini Yapmak' Dilin yaşayan bir organizma olduğunu artık her- kes biliyor. Birtoplum ne kadardinamikse, ne denli hızlı de- ğişiyorsa dili de o denli hızlı evrimleşiyor Bir yandan teknolojik değişme ve gelişmeler, öte yandan özellikle gençlerin ve kamuoyu liderlerinin sözcüklere ve deyişlere yükledikleri yeni anlamlar, kimi zaman baş döndürücü bir hıza ulaşıyor. Bugün, yeni anlamlar kazanan iki deyiş üzerin- de durmak istiyorum: Birincisi "doğru okumak". Türkiye'nin dış ilişkileri, daha doğrusu dış güç- ler, tüm toplumsal ve siyasal yapıyı etkilemeye baş- layınca, özeflikle yabancılann verdikleri demeçler önem kazandı. Tabii bunlann çoğu "diplomatik" bir dille yapıl- dığı için, kimi zaman "satır aralannı" okumak ge- rekiyor; böylece ilk bakışta görülmeyen bazı anlam- lar kazanıyor konuşmalar. Işte eskiden bizlerin "satr aralannı okumak" dediğimiz, bir konuşmanın ya da yazının açıkça görülen iletisi dışındaki anlam ve vurgulannın algı- lanması işi, şimdi "doğru okumak" biçiminde rfa- de ediliyor. Artık bir yazı, bir demeç, bir konuşma için, kul- lanılan sözcüklerin gerisinde gizli olarak ifade edi- len anlamı yakalamak için "doğru okuyalım" de- yişi kullanılıyor. Bir anlamda, "yorum yapmak" anlamını da ta- şıyan bu ifade kimi zaman da doğrudan bir konuş- ma ya da yazı için degil, ama günümüze ya da ge- leceğe yönelik bir çözümleme için de kullanılabili- yor. örneğin, "Iktidann hedeflerini doğru okuya- lım" ifadesi, iktidarın açıkça belirttiği siyasal hedef- lerinin ardında gizli olan başka amaçlannın bulun- duğunu ve bu amaçların algılanması gerektiğini belirtiyor. Bu anlamda "doğru okuyalım" ifadesi, tam ta- mına "doğru yorumlayalım" anlamında kullanılı- yor. Ikinci olarak "Ev ödevimizi yapalım" ifadesinin kazandığı yeni anlam üzerinde durmak istiyorum. Bu deyiş, Türkiye'nin Avrupa Biriiği ile olan ilişkilerinde. Avrupa Birliği'ne üye olmak için ko- şul olarak getirilen değişmeleri gerçekleştir- mesi anlamında kullanılıyor. örneğin, "Türkiye ev ödevini yaptı mı" soru- su, "Türkiye AB'nin isteklerini yerine getirdi mi?" anlamını taşıyor. Tabii bu soru "Biz ev ödevimizi yaptık mı?" bi- çiminde de aynı anlamda kullanılabiliyor. Evet, sadece değişen teknoloji ve toplumsal ya- pı değil, değişen dış koşullar da dilimize yeni de- yişler, yeni deyimler, yeni sözcükler kazandınyor. Bunların kimileri dilimizi zenginleştiriyor, kimileri de yozlaştınyor. Ne yazık ki "Doğru Türkçe kullanmak" ise artık az kişinin tekelindeki bir sanat halini aldı. ekongar@cumhuriyetcom.tr; www.kongar.org Derln Haberde tartışılıyor Liselerin durumu TV Servisi - "Derin Haber" programmın bu haftaki bölümünde. "Liseleri kapatatam mı" sorusuna yanıt aramyor. Haluk Şahin'in hazırlayıp sunduğu yapımda, Milli Eğitim Bakanhğı'nın liselerdeki eğitimi dört yıla çıkarması tartışıhyor. Yönetmenliğini Murat Aktaş'ın üstlendiği programa, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Maltepe Üni\ ersitesi Eğitim Fakültesi Dekaru Prof. Dr. Isa Eşme ile lise öğrencileri konuk oluyor. • tv8, 22.00 "İçimdeki Güneş" Çocuklar İçin Yaz Etkinükleri Kapsamında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağhğı Derneği ile ANA BABA OKULTT 20 Haziran 2005 / 12.00-14.00 '•İlköğretim Donemi Gelişimsel Özellikleri ve Sorunları" Dr. Ebru Çengei Kültür 27 Haziran 2005 / 12.00-14.00 *'Okul Korkusu Nedenleri ve Okul Korkusuna Yaklaşım" Dr. Devrim Akdemir 04Temmuz 2005/12.00-14.00 "Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğu" Dr. Yasemen Taner ] 1 Temmuz 2005 / 12.00-14.00 "Sınav Kaygisı ve Sınav Kaygısı Karşısında Aile, Okul, Hekim İşbirliği" Dr. Dilşad Foto Özdemir Ayrıntıh bilgiyi vakJ'ımızdan edinebilirsiniz. Katılım ücretsizdir. uğurARAŞTIRMACI G \ 2 V fli11 Parıs Cadde» No: 1 * KavaKlcaers. 06540 ANKARA Te< {0312) &" •* 7 7 20 pbx Faks: (0312)417 57 46 e-posîa. unag&un^g.org.tr www.umag <xg.tr BÜYÜKÇEKMECE 3. ASÜYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2004'655 Davacı Harun Cengiz tarafindan davah Ma. Terasa Flores aleyhine mahkememıze açılan boşanma davası nedeniyle; llgüi da\ f acının dilekçesinin ve da\"ayla il- gili 07.09.2005 tarihinde saat 09.00"da yapılacak du- ruşma gününün yapılan araştırmalarla bulunamayan Ma. Terasa Flores'e ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazılı davayla ilgili mahkeraemiz duruş- ma salonunda yapılacak 07.09.2005 tarihinde saat 09.00'da duruşmaya davah Ma. Terasa Flores'in gel- mesi gerektiği ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi varsa diyeceklerini ve beigelerini dosyaya ibraz etme- si, etmediği takdirde yoklugunda duruşmaya devam edilip karar verileceği hususu davahya ilanen tebliğ olunuı. Basın: 28019 TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003/155 Karar No: 2004'452 Davah Şerife Ofluoğlu'nun adresi bütün araştırma- lara rağmen bulunamadıfından, 1- Davalı Şerife Ofluoğlu'nun gayri resmi ilişkisin- den doğan ve üzerine kayıtlı olan, 1993 doğumlu Ta- lip Çiv'in velayetinin annesi Şerife Ofluoğlu'ndan kaldırümasına, karar kesinleştiğinde, vasi tayini için Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazıhnası- na, 2- Davah Şerife Ofluoğlu ile dahıli davah Meh- met Ofluoğlu'nun resmi evliliklerinden dogan 1996 dofumJu Rabia, 1998 doğumlu Kezban ve 2000 do- ğumlu Hasan Ofluoğlu'nun anneleri Şerife Ofluoğ- lu'nun üzerlerindeki velayet hakkının kaldınlarak ba- balan Mehmet Ofluoğlu'nun velayeti altına alınmala- nna, anneleri ile şahsi münasebet tesisine, 3- Alınma- sı gereken 10.100. 000 TL'nin davahlardan alınması- na, 4- Avukatlık ücret tarifesi gereğince alınması ge- reken 300.000.000 TL ücreri vekâletin davahlardan ahnmasına, 5- Davacı tarafindan yapılan 224.800.000 TUden ibaret yargüama giderlerinin davalılardan alın- masına karar \erihniş olup. işbu karann ilan tarihin- den itibaren 7 gün sonra davah Şerife Ofluoğlu'na tebliğ yapıhnış sayılacağı ve 15 gün içinde temyiz edilebileceğı ilanen teblig olunur. Basın: 19012 KARTAL 5. İCRA MLT)CRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVMAZEV AÇK AKITRMA İLANI Dosya No 2003 927 Tai. Bir borçtan dolayı satılarak paraya çevnlmesıne karar verilen taşınmazm evsafı. Taşınma/ın tapu kavdı: Dos\ada me\cut Kartal 2. Bölge Tapu Sıcil Müdürlüğünün 01.04 2002 tarihlı. 2188 ye\mıye sayılı tezkeresinden. Kartal ilçesi, Yukan Mahallesı. Istasyon me\kunde kain 50 pafta, 599 ada. 45 parsel sa\ılı 500.00 m2 miktarlı taşınmazda kurulu bulu- nan 99 3474 arsa paylı bodnım kat, 2 no'lu deponun tamamı açık artırma suretiyle satılarak pa- raya çevrilecektir. Taşınmazın iraar durumu: Dosyada mevcut Kartal Belediye Başkanlığı Imar Mudürlu- ğü'nün 24.06.2003 tarih. 2003 2753-2748 sayılı imar durumu yazısında söz konusu 45 sayılı parselin 26.05.1992 t.t 'li M0O0 ölçeklı Kartal emsal aıtınm plamnda (BL. 5 3): (0.40,2.00) yapılanma şartlannda konut sahasında kaldığı bildinlmistır. Taşınmazın evsafı: Söz konusu taşınnıazın Kartal ilçesi, Yukan Mahallesi. Doğan Soka- ğı'nda mahallen 23 kapı numaralı, betonarme kargas sıstemde bir bodrum. bir zemın. dört nor- mal katlı inşa edılmış Gezmişler Apartmam'nın bodrum kat. arka bahçe girişınde olup kapısı kısmen kınk. içerisı bakımsız durumdadır. Takriben 18.00 m2 sahalıdır. Halen boş olup kulianılmaz durumdadır. bina vasat maizeme ve ışçılıkle inşa edilmiş olup binada su, elektnk ve doğalgaz tesısatlan \ardir. Ta^ınmazıo kjvmefi: Bulunduğu semt içindekı yen inşa tarzı iraar durumu halihazır vaziye- ti. bu ci\ardakı depo alım ve satım rayiçleri, kullanılan malzeme \e ışçilik kalıtesı bınalann yıpranma payı kıymetıne tesır eden dığer hususlar ile günün koşullan da göz önünde bulundu- rulak deponun tamamnı 16.000,00 YTL (Onaltıbin YTL) olduğu Kartal 2. îcra Mahkemesı'nın 08.02.2005 tarih ve 2004/312 esas, 2005 20 karar sayılı ilamı ile beliıtilmiştir. Saü} şartlan: 1- Artırmanın 22.07.2005 Cuma günü saat I4.00'ten 14.20 arasında Kartal 5. lcra Müdürlügü'nde >apılmasına, tahmin edılen kıymetin yüzde 60"ını ve rüçhanlı alacakljlar \ arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek kaydıyla satışın yapılmasına. böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıvla 2 artırmanın 01.08.2005 Pazanesi günü a\Tiı yer ve saatte yapılmasına. bu arttırmada da tahmin edilen bede- lın yüzde 40'uıın ve satış ile paylaştırma masraflannı geçmek kaydıvla yapılmasına. böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebı düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yûzde 20si nispetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın lemınat mektubunu \ermeieri lazımdır Satış. peşin pa- ra iledir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebilir. thale pulu. KDV. tapu alım harcı ve masraflan alıcıya aittır. Birikmiş vergıler, tellaliye. tapu satım harcı satış bedelın- den ödenecektır. 3- tpotek sahibi alacakhlarla dığer ilgılılenn (*) bu taşınmaz üzenndeki haklannı hususıyle faiz \e masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremıze bıldir- meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı- lacaklardır. 4- lhaleye katılıp taşınmazın kendisme ihale olunan kimse verilen mehıl içerisinde ıhaJe be- delini ödemezse namına yapılan ihale fesıh olunarak tlK'nun 133. mad. hükmü tatbık olunur. lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretıvle ihalenın feshıne sebep olan rüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlar- dan ve aynca temerrüt faizınden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedeiinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için daırede açık olup masrafı ve- rildiğı takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gonderilebilır. Satışa ıştırak edılenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başka bilgı almak istevenlenn 2003 927 Tal. saşılı dosya numarasıvla müdürlüğümÜ2e başvurmalan ilan olunur 0? 06.2005 (*) Ilgilıler tabırine ırtifak hakkı sahiplen de dahıldır. Basın. 28277 Albert Einstein'ın bilim adamı kimliği TV' Servisi - "Herbes Bunu Konuşuyor"da bu hafta, 2005'in Fizik Yıh olması nedeniyle ünlü bilim adamı Albert Einstein konu alııuyor. Programda, Einstein'ın bilim adamı kimligi, çağımızda yeni Einstein'lann yetişip yetişmeyecegi ve Türkiye'nin bilim adamı yetiştirme potansiyeli gibi konular tartışılıyor. Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, Prof. Dr. Ömür Akyüz. Boğaziçı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Başkanı Prof. Dr Metin Ank, Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Habcu psikıyatrist Gözde Hatipoğlu ve öğrenci Caner Ozhan'ın katıldığı yapımı, Okan BayıUgen hazırlayıp sunuyor. • NTV, 20.30 KONFERANS FİNİKE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 3 Ekim 2005 AB MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE TÜRKİYE Ceyhan MUMCU Sen gelmezsen bir eksiğiz! Tarih : 17 Haziran 2005 Cuma, Saat: 20.30 Yer: Kız Meslek Lisesi Salonu Iletişim-Bilgi: AtilâÖZTÜRK:85519 22 0535 860 83 38 Hicran KARABUDAK : 247 67 17 0 532 325 05 63
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog