Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtijaz Sahibb CUMHURİYET VAKFI adına İLHAP< SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı tbrahim Yüdız # Yazıışlen Muduru SaKm A^pasbn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Istıhbarat Cengız \ ıldırım # Ekonomı Hasan Erış • Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dulkadır V ucelmao 0 Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme \bdullah \azıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Güra> Öz \ayın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Da- nışman) Orhan Ennç. Hıknıet Çetinka\a. Şukran Soner, Ib- rahım \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbaı, Hakan Kara. 4nkara Temsılcısı Mustafa Balbaj AaturkBuhanNo 12^ Kat4 Bakanlıklar Tel 419*020(7hat), faks 4t95027#lzmırTemsıIcısı SerdarKıak.H ZıyaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418^45 • <\danaTemsılcısı Çetın Yığenoğlu, înonuCd U9S No1 1 Tel W 12 11 Faks 363 12 15 Antah a Temsılcısı Ahmet Onıçoğlu Cumhunyet Cad 80 5 Tel 0242 24800^7 Faks 2430^09 • tdan\eMalı tşler Bülem'ıener • Satış Fa- zılet Kuza # Cumhurı\ct Rcklam 9 Genel Mudur Özlem Ajden • Genel Mudur >ardım- cısı Nazende Pal Tel 10212)251 98^4-75 25198 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasjon (212) 512 (b 0S Faks 212 513 84 63 \wmh>»ıl ^mıG™Habe-^)aiKiB3sııne'i3MiıalucAŞ TuıtocagıCad i-tHagaloShj WvllsonbuL PK :4c •xAx 4tı< la Td (021"> M Baskı Makö GazeJe Ö3?ı Basan ^ avmcılık Sac \c TK \Ş FaûhMah HasanBaanCad SamaDdıraK^ırtalîsanhıl Dağrimı MafcezDağıtımPazartamaSan veTıc \S Faks (02i:> 9< Vavra u n h « cumhunvet com tr 15HAZİRAN200 < i tmsak 3 22 Guneş ^ 24 Öğle 13 12 tkındı l 7 10 Akşam20 4^ \atsı 22 38 Güneş sisteminin dışında Dünyaya benzeyen gezegen bulundu WASHEVGTO\ (AA) - Guneş sıstenu dışında Dun> a'>a benzeyen bır gezegenın ılk kez keşfedıl- dığı bıldınldı Gokbılımcıler Geoflrey Marcy ıle PaulButier ın açıkladığınagore, Dun>aya 15 ışık yılı uzaklıkta, astronorru katalog adı GBese876 olan yıldızın çevresınde donen gezegen keşfedıldı Muhtemelen ka\ a katmanlan taşıyan gezegen, yıl- dızına çok yakan yörungede Dünya, Guneş'e 150 rrulyon kılometre mesafede Bu gezegen ıse yıldı- zına çok yakım, 3 2 mılyon kılometre uzaklıkta yo- rungede donuyor Gezegenın çapı Dunya'nın ıkı mısh Kutlesı Lse Dunya'nınkının tahmınen 5 9-7 5 kah Bu gezegenın "normalyıldız''etrafinda donen keşfedılmış ılk gezegen olduğu belırtıldı Karaburun'da 14.'sü düzenlenecek toplantuun konusu 'Gerçeklik, Ideoloji ve Aydınlar' UtopyagelecektirSERDARKEIK İZMtR-Geldıkonıkıncısı- ne Datçal994'tenKaraburun 2005 'e Nedır bu utopya kı, ınsanoğ- lu yuzyıllardır üstunde cebel- leşır. durur, duşunulûr, tartışı- lır, hatta savaşılır dunyalarku- rulur, dun>alaryıkılır Sokak- takı genelleme "ev,araba,yaz- lıkor". yanı para Oysa yetmez Paranın henuz ıcat edılmedığı, msanlığın ta- nhıdırbununkanıtj Dortayak- lı suruden farklılaşıp ıkı ayağı- nın ustune yukselen Homo Erectus'un. Homo Sapıens'e donuşmesındekı sureç, zama- nın akıllara sığmayan bır utop- yasmın sonucu değıl mıdır9 ÜTOPYACILAR... Aslında utopvalar, mevcu- dunu dışla>ıp \enı bır dunya, >enı bır sıstem ıstemıdır kı, dunden bugune ınsanlık tan- hıne damgasını \-urmustur, ge- lecegı de şekıllendıreceknrkuş- kusuz O halde "Bu sıstemden çıkış yok, ber şeyi bunun içinde çö- zeceğiz" yanılsamasına karşı çıkandır utop>a sahıbı Özetle gelecektir vesınırsızdır Mala, mulke sıgmaz utopya Gunluk >aşamda utopyalan- mızı konuşuruz, pa\ laşınz sık- lıkla Ancak Savaş Emek'ın "ütopyacdargnıbu'nu oluştu- rup tartışmaları farklı bır alan- da ve çerçevede başlarüğından bu yana, daha derlı toplu bır ça- ba söz konusu Bu kez 4-10 Temmuz tanh- len arasında Karaburun'da ) a- pılacak 12. Ltopyalar Toplan- Osı nın ana başlığı "GerçekKk, İdeoloji \ e Aydınlar" ETKİNLİKLER Sa\aş Emek, www.utopya- cilar.4t.com adi) la kurduğu sı- tede soru\or "Yenıızundeki yaşamı. yaşanun tüm da>anak- lannı tahnp eden bu sistem na- sıJ ayakta dunıyor dersiniz? Bi- Ihorum, hemen savmav'a baş- la>-acaksımz; ordulan. maügu- cü, burokrasisi, teknokrasisl, son model silahlan. falan diye, hakhsınız. Ama bütun bunlar- dan belkj de en önemlisi, diğer- lerini de \onlendiren ideoiojik hegemom-ası ile." Pekı. bu egemenlığın surme- sı, kıtlelenn ıknası ıçın kıme ıh- tıyaç var0 a AydmIar"a tabıı kı Çunku ıdeolojık duzlemde fı- kır uretebılecek, hem de bunu her gun yapabılecek olanlar onlar Karaburun ve koy gezılen- nın yanında. Kamil Masara- a nınkankatur Bırollzmezve OzgurKıran uı fotograf sergı- lennı, doga yuruyuşlennı anım- satalım Farklı bır yolculukıyı gelır bazen Karaburun'a yel- ken açmalı Her zaman NicoJeKkhnan'ın sonfikni*BewTte- hed"in dunva promiyeriönceki akşam New York'tald Zieg- feld Tijatro- su'nda yapıldı. Başanh oyuncu- luğu>la olduğu kadar ozel >"aşa- mı, guzelliğı \e şıkiığnla da ber zaman basında adından söz etO- renKidmanoak- şam da foto mu- habırkrinın goz- desndLDa\«(lfler vçov'iıncukadro- sundakı aktnskr arasında en çok dıkkat çeken ka- dındL Üzerinde- ki bev^z şifon el- bıseyie bır geiin kadar guzelveza- nf olan unlü akt- rıs goren herkese -Guzelüghlegöz kamaştffrvor r de- dırtti(AP) SÖYLEŞİ ATTİUİLHAN \..Fakat Arkadaşlar, Ölmeyeceğiz!./ O tanhte Topçu Alayı (42'ncı mı'') Menemen'dey- dı (tzmııj, kasabaya yakın bıryerde gıderken onun- den geçıiıyor 30'lu yıllann başı olmalı, bızı buyu- ten Emıne Nıne'mız -Emırâlem koylusu, aılenın emektan- elıyle Değirmen Dağı'nı gostererek, de- mıştı kı H -...biz teee, şu karşıda otururduk; o sabah gâvur mızıkasını döve döve Menemen'e girdi; ağlayarak seyrine baktık!.." Turkhalkı ıçın 'ecnebı'nm 'sıfatı' 'gâvur'öo Nıce yıllar sonra, 48 Tümen Muhabere Bölü- ğü nde (Erzincan), Tellı Takım Komutanı'y\m Sa- lih Onbaşı çıkageldı "-...Yûzbaşım, senı ıstiyor teğmenim!" Yuzbaşı, tam bır 'Cumhuriyet zâbı- tı', mert ve şakacı sozunu hıç sakınmaz, ne dese lyı "-...Teğmen, Amerikalı bir çavuş, yardım malzemesinin nasıl kullanıldığını, teftişe gele- cekmiş; bu rütbeyie, o çavuşa katlanamam; herifi deppoya sen götür..." Tanzimat'ı muteakıp Osmanlı halkı, ne olup bıt- tığını pek de anlamıyor, acaba ne değışecek, ne de- ğışmeyecek aslında tanzım edılen nedır, vs Rıvâ- yet odur kı adamın bır, bır Zaptıye Çavuşu'na, 'Tanzımat nedır?' dıye sormuş, Çavuş'un cevabı unlu, bır o kadar da, manıdârdır "-...anlayamaya- cak ne var? Bundan böyle gâvura gâvur den- meyecek!" Bılmem sızde de oluyor mu, bazı davranışlan gorup, bazı sozlen dınlerken, bazen ıçımde ganp hıs Yoksa donup dolaşıp, aynı yere mı geldık9 Cüçlü ülkelerln tehdlt algılaması...' Orgnl. Yaşar Büyükanrt'ın, 'Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik' konulu sempozyumu açış konuşmasını okudunuz mu' Mutlaka okuma- lısınız, dıyor kı Paşa "...gelişmiş ve güçlü ülkelerin, tehdit algı- lamaları ile; gelışmekte olan veya gelışme- miş ülkelerin, tehdit algılamaları, aynı ek- sende çakışabilir mi? Yoksa gelişmekte olan • Arkası 8. Sayfada e-mail:tilahan<" isnetnet.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 CEPLERE ŞENüK KAMPANYA!Başarı'dan Siemens, Samsung ve Philips cep telefonu alanlara özel hediye çekilişine katılma fırsatı ve 7 ya da 10 VVorlrJtaksit imkanı* SİEMENS PHİLİPS "CEPLS^E ŞENJK" karparyas BAŞAR1 TİCARET VE LETİŞJM HİZMETLER AŞ tarafnöan 15 Hazırar 31 Temmuz 2005 tartüer arasında MM Pvango dares nm 13 06 2006 tanrm ve B 07 1 MPİ 0 13 00 02/939-3635 no u ızmyia (*izentenm*ştir Kampanya tarihleri arasmda cep teteftyıu bayısıncten Kutusunda BAŞARI eOket ve ceo teWonunda BAŞAftl hotofrm butuwı Stemens, Samsung ve Pfitüps marka cap teiefonu aian cep tetefonu fatürasınn tan^ kampan>a tanhien ıçens nde otar) tukebcıfer satın aidıklan c hazin 15 *ıarte* IMEI numaras n ad n sovad nı ve adresın abonesı oiduğu ope^atör tartc etT^eksızır (O532) 307 63 89 numaral Turkcell hartma K sa r^esaj ıSMS1 olarak göndererek MEl nımarasınn art olduğu nodele g^re bei rienen adefe kat» m numarası aJacakOr SMSmarkflzineaaier rwSMS GSM operatcrier tarafınüan yururiukte oiar tarrfeten do^-^ttusbnda 2 SMS 4 kor*ıj oterak uc^etenöırteceM Kanpanya suresmce ay^ı ME nurrarası le sadtece bır (11 kere çaktee katıl iabıf«C8k0r Ç«taieşte b* IW& bırden t sıis îkramıye kazanamaz. S«mens marka A^o A65 A57 -nodeJ Sa^ısung marka N""OC mode PNI ps rrarka 162 modal « p tetafonttn içaiukshaMo: âemens maf^a M65 CX7Q CX65 CFX65 CF6^ 06^ KCS A"5 mode Samsuig marka X£4C X*SC X460 >A30 X120 Ct30 C200 ASOO model P*ı ııps -narka 8M ''aS 65= 660 639 568 535 modei cao leleforan 2 ç«telis hakkj Stenens Tiafka SX1 SL65 S65 mod* Sams^ıg marka n C E630 E33O 310 model Phı ıps narta 6&5 ""6C rpodei ceo tetetonian 3 çek*Ş haMa Stamens mwka SK65 SF&5 CX75 mociel Samsung rr-arka E"3C E7?0 E625 D50 r-oöe ep tetefonan 4 ¥ ekj ş hak» na sahtpt Kat ımc ar aras nda yap lan çekt sle 1 kış'y© FOFD mar*a CMAX 1 6 rnod»- oıomobıl 37 kışjye BİSAN marka LEVEL ZERO mode) b*s>kJet 57 kıyye SAMSONITE marka A46 055 - A45-062 model Çekçeklı vaJir ^e Duffie çarta sotı voritocflktr ÇetdBç, 10 Aflustos 2005 tanhırxle hosdere Caoöes No167Çanka>a A.SKAftA adresinoe saat 1 00 de tcter huzurunda kura =onucu gerçe^teşîjn ecek /e kazanan kat brrîcsann ıstm^en 17 Ağı^os 2005 Çarşanba gt^iu SABAH gazetesınöe yav anacakü' kramr^i kazananlar fred^ei&ini alm&i tçtn gekik!enn<te saön atdıkiar ve SMS ıte bıtdrdiden cep teterononun IMEi nurnaraft tatırastn adna aK Cxr fatura/ı ve kınliderinı iraz ederek h«dryeiennı a^Mleceklerdır 18 >aşından kjçuKter ve Başan çalaanian bu kampanyaya kaöiamaz kaUsalar daJnı Ödu) alamaztar Armaûanın teslnnı srasmda doğacak otan ÖTV ve KDV hamc vergı harç e ^asraflar kazanar takNrye arttır K«npanya hAkında ttotayh Mgi tçbi ıster ara (0637) 468 56 60 sftsr ö«ta. wwwi»B«lcom tr VVorldcard'ınıza 7 ya da10 VVorldtaksit imkanı wor\d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog