Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA 12 EKONOMİ BtllJI 14 Utim tm y Eı b Değçm kgtto Işjem feseU Kapans Oûsûk Yükaet K*mş S Oıtfiy. Haon aaa C : 78 *dra in»e H 2 70 * S H > W « ( C ) CS5 AkEmj X 540 53O0C 6JC.0C 560 54C ' 2 4 123 455 '05 5'C 247 «Knertez 1U v 0 395C ta 11*0 Utank «içansa tt'ta •Mtılpfc AfirtoGMVÜ AartaHottrıç AlımKaÇ* A * K J İ *»rv«: I «ndotıCsn ' VaM.E™ ArsnTSS Aasar ABV»!Jr •StojeGVYC Atarte'j; >t Aoasıı > *wMS<xrB Bsnrt B«Ç«Twt- Ba!SO« Çrar*l BocEettu* n 525 34150 3425 4750 4*00 462 4 52 3C75 3"8 229 Bear-şlıSİ 350 344 BeşoOs = jtt» Ta 4800 48 X &sas T e>stl -53 52 5ou ;nem: '32 ' B' 5orwa'ap 3' 099 ScjarMamesnarr 990 985 BmsarYaPaz. 398 398 9osc* c ıwS»W'ter205 00 201 00 Stou '08 '06 3o»ıerMa6azx*< 25C a " 5 0 BSHEv/w«ı &r*nrç v »C>t - 5 0 - 0 0 26JM 25J» 22-4 00 207 «1 -•0 109 274 2-4 Çmentas ûres Badans Darsas DOK/H i D m z v » O t Oencoar* I DBöCan Oessje DM**Sng Dısrart a&O9 058 15_5Û 125 950 352 4.24 OJC 213 9-5C 26C 430 23 9C 635 585 092 1 41 3 37 '550 U4 950 344 4 16 078 210 855 2.56 430 2'50 620 585 051 140 . s9 D.BMUİ20 Doûapârta Co&Saaaec* DoSan Hotfng 532 tm 252 316 ' Dwias* ' 162 l &/arCbÇr Basn 394 i DvcBoıa 047 "cacljaşılaç 3 46 Eaactaj 'apt 1.B5 X3Ct3Şl ' * > l 1'2 Ecattaşı Yatmı 3X16 E * * * 3 5 ElKHoUn; 795 Egetkire Egepast 2220 2*90 j Factttn faMaros 1 76 1 72 rjvcr Docrrnc ^(r 5 ^5 6-20 -<nKJrqe Sportf 1320 1120 ^enç 4*jrwıyın 1S9 199 , =rans -r li 3 78 1*2 -rans (a 3r 148 149 • r a a a n 498 4J8 "-V is-it Pstor 7X00 70500 =or;DKjsaıı 865 360 ^TgaPaKiOa 136 136 Ga&asâra, Spcxtıf 8300 IX Sarart Bartzt 530 53S 2.64 2İ0 -00 059 *•: "06 107 107 187 18* 109 109 252 262 • 12 ın 0.33 092 '2.20 1200 2220 2210 120 '9 3arar» 3M"0 Garartj'a Ol 3ecbk* Geotaş Oersr Eektı* Gna Oktafü Hodng G U a K m M Gooa »ear GöAsşÇı ıu(o GSDhadııo GuoreF*»*. I iresSçora ' • « a ı has» Aoflen Nas-oOrç w Btt IşBarUsılB | ışMySrtsBı , cocarı KartenrB, * 0 I KereHaşG«K KlnasarKna KoçHodrg KmvaÇmenc Kuörya Poreöer UjYS •y '32 2230 22 00 396 396 336 336 5-5 570 2.S0 | M Y*iBZv a (X j Mai3nÇtwıto Mensa Mersucal MertaicB Mmntata ' NsrasHottıg i NS^iJng ı NeHobng(Yanı| , NaTıfiznı NrtCırato IUOGMV3 CtZ'Tets» 264 130 '31 22.40 2030 420 420 0S9 10 70 366 133 39C 1OB0 10 80 166 23 60 0-8 380 PrarSu PrarSıs PK SabanoHddrg SaiKS Pazaiama TBanraaank. ' TKdvrraSank. I T T Jxyg T5JC3 Tareaş 26İO 168 053 380 11.31500 uoaoo ) 7 X '25 3795160 I 1398,*60 . 1368308 I 512*56 *79*75 320282 2434375 183,87- 664 409 370İ47 2129*4' 785İ48 418 r s 1640.161 -0,36* 22J01 5479725 U'i244 83131 14212 488 296.099 1S2Cİ83 53J'3 4*51*8 126357 846592 591'*6 '514 452 959185 196-2* 942J»* 35CS8C 406J*9 356*426 308- 1353468 ı'4i56 241584- 294 824 224853 135 2236 250 123 1182 2 « 3 226.756 566.766 125154 324348 23 722 12O5S2 '3'451 11012303 321J112 42'fl2E 120.668 192045 23306 2.680649 2.141937 755000 203.470 '14332 5017ME 2828630 311 411 190185 1-1463 39455.177 136,754 359.491 297583 «6.625 596,148 475519 6.655294 1572.125 9-1794 1B1SJ89 40SJ07 11598.400 665534 602566 111379 421 744 6149 723 362282 631-5 846416 13822İ22 2.-27İ59 783011 562.820 626857 ^61 30075 726 15561452 151-36 ST6r 4j6""83 13161 4-3İ93 5-38» 1-33.541 98Eİ51 *0536 10113043 234,814 843-13 S3850C 6933 762 326933S 388020 413.040 *S7S90 2066387 209124 3-J20 •0- 4 9i 1T318.646 İ1S 211142 1*3 96679 •33 0*5 124286 059 169 230829 2£4 3*0 7 43 654043 53518 283.120 371*6' 27-983-5 1334*826 23348' 823 530 48-98* 38352 3356381 21234 '1,593122 3 **10-3 3İTİ145 2413T 100 381 S342 689 *7433 217616 1466 469 5X296 5552» 3336 07- 1044S287 6359478 4236999 Turkcell dünya bilişim devleri arasında • Şirket, Business Week dergisinin 'INFO Tech 100' listesinde 14. sırada yer aldı. Turkcell, hissedarlarına en fazla kazandıran şirketler arasında ise 8. gelerek bu kategoride Apple. Google ve Verisign gibi devlerle beraber ilk 10'da yer aldı. EkonomJ Servisi -Turkcell, dünya bılişım teknolojisi devleri arasında 14. sırada yer aldı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Business Week dergisinin bılişım teknolojilen sektörlennde etkinlık gösteren şırketler arasından, Standard and Poor's ıle bırlikte gehr. gelir artışı ve kârlıhk gıbı venlere dayanarak oluşturduğu "EVFO Tech 100" Iıstesıne bu yıl 3. kez girdı. Lısteye 14. sıradan gıren Turkcell, hıssedarlanna en fazla kazandıran şirketler arasında ise 8. gelerek. bu kategonde Apple, Google ve Vensıgn gıbı devlerle beraber ılk 10'da yer aldı Turkcell Genel Müdürü Muzaffer Akpınar. yaptığı açıklamada, 24.3 milyon abonesıyle sadece Türkıye"nın lıder operatöru olmakla kalmayıp Avrupa'mn ilk 5 GSM operatöründen bin olan Turkceü'ın, dünyadaki bilişim teknoloji şirketleri arasında 14. sıraya yükselmiş olmasından Türkıye adına da gurur duyduklannı söyledi. Akpınar, Turkcell'ın bugüne kadar sadece Türkıye"de 4.1 milyar dolar yatınm yaparak Türkıye nüfusunun yüzde 96'sını ve coğrafyasının yüzde 75'inı kapsadıgıru, şirket olarak her zaman teknolojık önderlık rolünü önemsediklenni ve bu bağlamda birçok önemlı adım attıklannı kaydetti Fortis'le satış anlaşması imzalandı, ancak fiyat henüz belirlenmedi Ehşbank^m sabşı izhı bekhyor CeBÎT EYLÜLDE Bilişim göriicüye çıkacak Ekonomi Servisi - Avrasya'nın önde gelen bılgı ve ıletişim tekno- loji fuarlanndan 'CeBIT BiUşim Eurasia' bu yıl 6 -11 Eylül tanh- leri arasında Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezı'nde ger- çekleştirilecek. Fuar öncesı düzenlenen basın toplantısında konuşan CeBIT Bı- lışim Eurasıa Fuan'nı Düzenle- yen Hifaş Genel Müdürü Şafak Alpay. 2005 yılında Türk bılişım pazannın 15 milyar dolann üze- rinde bir büyüklüğe ulaşmasının beklendığını ıfade ederek "Dün- ya büişim pazannda ber geçen gün daha da güçlenen topaıiaıuna ve büyüme işareüerini görüyoruz. Son 10 >ılda şatışlar ikhe katlan- dı. Bu gelişmelerie bilişim Türki- yc'nin yakın gelecekteki lokomo- tif sektörü neden olmasın" dedi. Fuann uç ana bolum ıle on sa- londa gerçekleştınleceğını de kay- deden Alpay. geçen yıl pılot olarak başlatılan dıkey sektörlere yönelık çalışmalarda büyük başan sağlan- dığını ifade ettı Alpay "Bu \il ilk kez Anadolu'daki işadamlanmız için kod adı "50 otobüs' olan bir proje gerçekleştirij'oruz'' dedı AneL Anelsis, Anehech ve Aneltem adlı şirketleri ik Plaskart iştiraki olan Anel Grubu'nun 20. yıl kutiamasuıda Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel konuştu. 'Yenıprojeleryolda' ANEL GRUBU YÖNETÎM KURULU BAŞKANI ÇELÎKEL ÎDDÎALI Ekonomi Servisi - Plaskart iştiraki olan Anel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel, elektronık sektöründe Türkıye'nın, Avrupa'mn tedankçısı olabıleceğını belirterek önümüzdeki dönemde çöpten enerjı üretımının yanı sıra birçok yeni projeye ımza atacaklannı söyledi. Akıllı kartlar. akıllı bmalar, PC ve elektronık aksamlar üretımı alanlannda çalışmalar jiirüten Anel Grubu, 20'ncı yılıru Çırağan Sara>T'nda düzenledığı toplantıyla kutladı. Çelikel, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkıye'nın Avrupa'mn elektronık tedankçısı olabıleceğını belirterek Türkıye ıçın sadece turızm ve tekstılın başansının yeterlı olmadığını v^ırguladı. Yeni açılımlara ve dünya çapında yenı markalara ihtiyaçlan olduğunu vıırgulayan Çelikel, çopten enerjı üretımıne ve tersanecılık sektörüne kadar bırçok yenı projeye ımza atacaklannı kaydetti. Alcatel, Avea, Telsım, Beko, Ericsson, Aselsan ve Escort gıbı firmalar ıçın yaptıklan üretimlerin önemıne dikkat çeken Çelikel, "Böylece know-bow birikimi eide edflebürvor" dedi. Çelikel 2004 yılı toplam cırolannın 49 milyon dolar olduğunu kaydetti. Akıllı kartlann vazgeçılmez hale geleceğini kaydeden Çelikel. bankalann çıplı kartlara dönmek zorunda kalacağını belirttı. İŞLETMELER ÎÇÎN YOL HARİTASIHAZIRLANDI 'Garanti Anadolu Sohbetleri' yayımlandıİstanbul Haber Servisi - Garanti Bankası, mayıs ayında Esbşehır'de. hazıranda Sakarya ve Bolu'da gerçekleştırdığı "Garanti Anadolu Sohbetkri"nı ıllenn adlanvla çıkardığı gazetelerde yayımladı. Ekonomi ağırlıklı sohbetlenn ışlendığı yavinlarda, A\Tupa Bırhğı'ne (AB) tam üyelık sürecınde, ışletmelen bekleyen fırsat ve tehdıtlerle dünya ekonomısının Türkıye'ye etkısıne yer venhyor. Antalya'dakı Garanti Sohbetlen'nden sonra, Estaşehır'dekı sohbetlen konu edınen 2 sayının ılk sayfasına yazan Eskışehır Beledıye Başkanı Prof Dr Yıtanaz Büyükerşen, Eshşehu'ın yatınmcılar ıçın **firsatlar şehri" olduğunu belırtıyor. Sakar>r a'nın konu edınıldığı 3 sayının ılk sayfa yazısı ise Turk-lş Başkanı SaBh Kıhç'a aynldı. Kılıç. geçen yıl Sakarya"da gerçekleşen ıhracat rakamının 2 mılyar dolan geçtığını, Sakarya'nın en çok ıhracat yapan ıller arasında 7 sırada yer aldığını Mu-gulayarak ıhracata yonelık yenı teşvıkler öngoruldüğünde bu başannın kalıcı olacağını anlatıyor. 3. sayıda .AB sürecınde Bolu'yu anlatan Beledıye Başkanı AJaattin Y ümaz da Bolu'nun planlı büyüme konusunda yeterlı avantaja sahip olmadığını dıle getınyor. ANKARA (CumhurKet Bürosu) - Dışbank'ın Hollanda-Belçikalı banka- cılık grubu Fortis'e satışının gerçekleş- mesı ıçın mayıs sonu bilançolanna gö- re fıyatın kesinleştırilmesının ve Anka- ra'dan gerekli izınlerin çıkmasınm bek- lendıgı öğrenıldı Sürecı yakından ızleyen bir uzman "Dışbank satışının gerçekleşmesi için Ha- zine'den, Bankacıük Düzenleme ve Denet- leme Kurulu'ndan (BDDK) ve Rekabet Kurulu'ndan izin almalan gerekhor. Sü- reç biter bitmez hisse devri tamamlana- cak. Sonra da Sermave Pivasası Kuru- lu'na başvunılarak küçük yatınmcılar için çağn gerçekleştirilecek" dedı A\TU uzman sürecin göreceh olarak ça- buk tamamlanacağını tahmın ettığını be- lirterek, şunlan söyledi U 31 Mayıs itibanyla bilançolara göre ekstra bir kâr veya bir sonın çıkarsa fi- yat ona göre düzeltile- cekti. Bilançolarda bü- yükbirdeğişiklikolma- (bğı için hemen bemen aynı fiyattan, >^ni bankanın tamamı için 985 milyon Euro üzerinden işlem görü- lecek-Saüşta bir sonın yok." Dışbank'ın yüzde 10 3'u halka açık. Genye kalan paylar Doğan Grubu, Doğan Aılesı, Dışbank Mensuplan Emeklı Sandıgı ve Dışbank Mensuplan Güvenlık Vakfı'na ait bulunuyor. Dışbank'ın satış süreci için ılk başta Hazıne Müsteşarhğı'ndan yabancı ser- maye onayı gerekiyor. tkıncı olarak BDDK'den onay bekleniyor. Daha sonra Fortıs'in bağlı bulunduğu Merkez Banka- sı'ndan onay alması gerekiyor. Son olarak da SPK'ye, çağn yapılacağına dair bıl- dirimle beraber başvuruluyor. Bu süreç içmde Rekabet Kurulu'ndan da ızın alın- ması gerekiyor. Gerekli olması durumun- da, Dışbank'uı mayıs sonu bılançosunun BDDK tarafindan onaylanmasının ise 20- 30 gün süreceği belirtilıyor. ÇALIŞANLARIN KAZANILMIŞ HAKLARI KORUNACAK Emekli maaşlanna komisyonda rötuş AYŞE SAYTN ANKARA - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Alt Komisyonu, Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasansı'ndakı çahşanlann tepkisine yol açan ve emeklilik maaşlannı düşüren hükümlen değiştirdi. Komisyonun tasanda yaptığı temel deışıklikler şöyle: • Tasanda yaşlılık aylığj bağlama oranımn, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalanna tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının 31 Aralık 2016'ya kadar yüzde 2.5, bundan sonrakı tarihte ise yüzde 2 olarak uygulanacağı hükme bağlanıyordu. Alt komisyonda tasanya çalışanlann kazanılmış haklannın korunacağı hükmu eklendi. • Sigortalı anne veya babanın ölümünden sonra maaşını alan çocuklanna ölüm ve evhlik yardımı yapılacak. ^ Çalışanlar ortez, protez için yüzde 10 ıle 20 arasında katkı payı ödeyecek. Ödenecek pay asgan ücretı geçmeyecek. Stent ve kalp pıli için bu rakamlar geçerlı olacak. Sözleşmeli ya da anlaşmalı hastanelere, sağlık ocağı ya da aıle hekimine muayene olmadan gıderder masraflann yüzde 30'unu karşılayacak. Sözleşmeli hastaneye gidilmemesi durumunda oran yüzde 50'ye çıkacak. Oncelo En En Dejşrn A^rtU Istem fesefc» Kapanş Dûşyk Tûksck U f t e , S OrtHy Haon VafcıfFr K ı " C «İYaLCrt V*kcTwsö Vanet 395 3-4 565 157 212 388 016 " 6 2T BJC 555 320 Vese Yspfc«ifıl K 2 2 YapK'»JK<x3y 3*^02 54 250 - » K ^ J S o r a 222 219 108 2.42 02 5 222 :9C 312 565 153 209 3S 04! 83C 555 314 2.34 126 186 466 106 235 219 < *% fad B^ık. 520 520 3 129 1 1 * m Fr *at Ort 23* 2 40 ) VmdaHtıUng 4625 45İ0 Yursa 139 138 ZOTJEI>*J 440 438 505 322 59C 15- 2.15 3-96 04' 1-8 230 9 '0 a-s 324 239 129 190 472 110 2 4" 2.66 225 : * 530 138 265 46 50 530 312 = 3C 1İ2 209 392 046 1'5 278 3.95 5.55 316 2.0- •28 238 252 220 094 525 125 264 45-5 '38 43S 484 •064 265 318 142 103 150 -125 ^sr 159 0İ4 033 166 -4 55 •0» 096 310 1-39 •06 •0*2 •0 43 599 2İ78-64 316 375599 581 4295034 156 1558.084 212 1056254 332 4279906 421900 379842 C46 176 2J0 BDO 666 3-8 364 353 '50399 44*93 502218 476832 18* 51.571 4 68 6352209 109 33* 53* 24C 257 222 094 526 29359*02 •29 1İ09015 248 1Ü3G496 249932 46084 323,326 907 322 180'1* 291*23 45*8 138 443 2. ULUSAL PAZAR KftM .26 88 C53 655 1690 •34 244 264 207 1950 116 204 10C -16 86 052 650 1680 •34 2 37 5200 258 201 1923 1 14 193 * 00 436 •90 054 6-0 '680 149 2.52 53 50 294 2.1- 1960 122 2.13 133 4'8 186 053 665 1660 142 239 5230 2.56 22 1950 115 136 102 188 106 ' 53 178 53" 236 076 2.42 4] 96 392 2.00 42' •36 053 655 1656 143 245 5245 266 206 1939 1 r 236 i.0' 406,317 -4*2 12"757 52 ~TC 11157 612 5*4 9T6096 459366 28536 494165 204 507 3«4*6 4 632118 316995 MBKEZBMMaKURUni nevlz EFEITİF CM 1 \BD Dolan I Avııstralva Doian [ DanımaAa kronu 1 Euro 1 İngılız Slerlını 1 !sM<;re Frangı i İsıeçKroou 1 Kanada Dolan 1 Kırvevt Dman I Norveç Kronu 1 Sud Arb Rnalı lOOJapon Yenı 1 Yenı Israıl Şekelı I 5*38 ILH22 2:2:3 16540 24677 10"25 017711 l 0865 4 6310 D20969 0 36476 12460 0 22332 16620 24806 10'7( M 0 17895 10914 4 6920 021110 0 36542 1 2543 l 3628 l T25 I Ö37 4 l 055' 0 22207 0 22383 l 6528 l 6645 2466U 24843 ıırrrç ıo8io 1ÛS25 4 5615 0 20954 0 36202 12414 1 0955 4 "624 n21159 0 16816 1 2591 031326 Şekerciler dünyaya açıldı İSTANBUL(AA)-Türk şekerleme üretıcilen TURKISHSWEET konsepti ıle Kuzey Amenka'nın en buyük şekerleme fuanna katıhyor. istanbul thracatçı Bırlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Amerika'nın en büyük şekerleme fuan olarak kabul edilen ve Chicago'da dün başlayan All Candy Expo Fuan'na 14 Türk şirketi katıhyor. TAKfıyatı yükseltti ANKARA (ANKA)- Tepe Akfen Vıe Yatınm Yapım ve Işletme AŞ (TAV), Atatürk Havalimam'nın işletme hakkmı kazandığı ihalede verdiğı fiyatı 50 milyon dolar daha yükseltti. Devlet Hava Meydanlan tşlermesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre TAV, Atatürk Havalimam'nın 15.5 yıllık kıra bedeli olarak 3 milyar dolar ödeyecek McDonalds yemeksepeti sitesinde Ekonomi Servisi- McDonald's müşterilen artık siparişlerinı bilgisayarlannın başından kalkmadan. birkaç tıklamayla yemeksepeti. com'dan verebılıyorlar. McDonald's Operasyon Direktörü Hakan Serim, yemeksepeti.com ıle gerçekleştırdıkleri işbirliğınin uzun soluklu olacağına inandığını belirtti. Belediyelere borç kolayhğı Beledıyelerin i kamu kurum ve kuruluşlanna olan ve 31 Aralık 2004 itibanyla vadesi geçmış borçlan, gecıkme zammı ve faızleri sılınerek, TEFE oranında arttınlarak alacaklanyla mahsup veya takas edılecek. Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgilı karan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YATIRIM FONLARI 14 HAZİRAN 2005 FonM DûnUHyrt Fark FooAdı FonAtt DûnkûRyal Fark FoıM DüıkûRyal Fark FonM DOnküRpl Fartı Cözaltı Pazarı AfcaraEeöroreur* 0S5 OoŞusr 292 ^ ^ 036 046 0*5 BaksEvAleüsı 5*0 •faraonhaö (13' 2-B 037 045 3=6 268 036 2.30 338 315 105 -0 7- 035 281 03' 046 2606 4-308 134 454 50 416 135 33' 035 5 41 Yeni Ekonomi Pazan ÇftPRAZ KURLAR 1ABD Dolar 1306i- 6*365 12596 76580 108 26 '2556 5 4 9 " 37502 1 Earc iln{ S 1(ıwrtD: hıslnifalMin tomtotm bnçrefrsıgi baecKjrm Jattn ifenı Kınlı Dolan NonqKn»ı S«noRi)>lı 1 2-28 UD Dolan 181C1 UODolan 5 4238 AIO Detan SEfHEtT PİTİHI (YTL) AUŞ SAT1Ş ' «BODolan T 1 0 'CSl Awo -6560 '6610 ] InafcStsrtn 2*600 24300 İMçnFfngı 1(1650 '0650 | C m M n 12400 "271X5 GECELİIFIİ1LEI 1 Gıriük repo 147: "GirlükFeço 0019146 HS8CY<1WU3O 0329059 Y*ıKı«iYail»ıU30 1T6533 4|AIU30 1IT419! OJÎ-7237 00-3316 toçtatWU30 081937 0.434913 0JE7683 0İB69E- 0105*32 1SB4464 482* 1167569 403* 1314799 403* 2753137 403* 1010673 404* 1067*3- 404* 95O68C 405* UIMS -ıa IW»fYâıDıy7265074l)5* 153831! 4 0 8 * 4 0 9 * 1122663 4 1 0 * 11583689 4 2 1 * %aa.ÜSvfl0t} SödlteıJBDeJ0390417 . 1170364 » t a s ı f a 1174278 102«21 \Mxr* t, >; 505403 SJJ18650 CJ35962 CJH8894 0040153 1011812 035* İLiot 1010340 1 3 3 * 103* 24İ51847 1 3 2 * OÜ13120 1 3 2 * 0Ü26329 322* 1013938 1 0 2 * 0725239 3J2* 0H19186 3G;M<rA:K 1034821 0052667 1016490 fea» Kna Vaota>AfcnB«ree irO*79 1338056 37097ES CJJ11562 0JÎ35771 15J772M 0184156 0Ü35524 a r t f c ı A l K r r o 0423240 014196i 1575703 O50936 001* FrasVıt-A KoçY^CSP9r *mDrt.l03732! • - - ^10(380! 03455S 1171-57 3C743O- 101* 247*296: 101* 278*421 101* Sa-artBjnHLıd Tırtstta*BU4 TdsüırtfUt SnpçStBJJı* TacnrlfeııHUıi »aaİr.OBjBllM TebBtfSTttsaOairjej TMnBonıFaOı 5 ftftefil TÇJUSD Bn fyxjöann p J B Jtbondl "jn& i SJSİ ''Jİt ÎÎCPD " Vatibarv S TJ8 ı&nDond Snf Bu 3 üö î ^ §tts ' 43718211 •797503 0017479 0017535 5X96467 0719791 OO10263 16752031 1012441 l 1092188 tmJ001015 1C4676 1339188 î '~nt I 13-004* 001* 001* 001* 001* 001* 011* 001* 101* 100* -005* 2 133* 102* 183* 171* i » feBrtas@T«(HffOEüfoocn(Jı CÜ09599 003% ExnSBntRTi#NJ EGSDÛSI S TaM w Bon HSBC&rtfŞTaM JbYatfîtaM DtsbstJpTÇ Vgtjpı ft-ğre. |B) Tahn T*V»¥örirfe.iffiT;rvil HSBCYaLİlT? VMbvkpT^vi ZntfYatfiTM Yap KraıSYat fl Tahvi Garanti Ban |B)uM Ga3tUer'BT*Mi Kcçbarı p TaM Jsbn3uvAmc.&T« rVatÜTafM T*BjB}TaNi VeRÂânk 6ı Bünne Vnaç YKBRÎaM HMartHTsM ZiaatBairaT^ıri «Mrt.ıB'î^ OyaiâarpJBl TafM T«6VatflTatMl Mfisnk (B} Ttfivi •3742229 ı 0JTO557 1059257 1013954 1011888 0119874 1015385 79H22654 1076634 29İ379O- to» 1018996 1138314 134J01216 99753695 1239097 92JM7227 3.877573 •578025 00133111 1035627 1134*28 31 "10797 40836399 18.915734 34828880 0033030 0607152 495944i 1066299 1012309 5.51015i 103* OtD* 401* 401* 401* 401* 4 f * •00-* 401* 402* 402* 402* 402* 402* 402* 402* 403* 403* 403* 403* 403* 404* 4Ü4* 404* 404* 404* 405* 406* 406* 406* 407* 408* 0017997 ,,. _ 1386242 Grat&nAlfll 0010*86 Zraa B M M(E X End. 009459 4 0 8 * -012* 0708345 1.36* 1021071]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog