Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 2005 SAL 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr İzmir'deki Universiade oyunlan öncesi sporcu köyü yetersiz kaldı, lüks otellerde boş yatak yok Üniversiteliler açıktakaldıARtF KIZILYALIN Ağustos ayındaki Üniversite Oyunla- n'nda 9 bini sporcu, 2 bini yönetici, ge- ri kalanı da seyirci olmak üzere 15 bin yabancı konugu agırlamaya hazırlanan îzmir'de 'yatacak yer1 krizi yaşanıyor. Üniversite Oyunlan tarihinin en kala- balık organizasyonu olmaya aday Uni- versiade 2005 öncesi, kente gelecek 15 bin kişinin nerede konaklayacağı konu- suna çözüm getiremeyen organizasyon komitesi, 'yüzer otel' projesini incele- meye aldı. Aynca Çeşme ve Kuşadası gibi tatil beldelerindeka 5 yıldızb otel- u • Üniversite Oyunlan tarihinin en kalabalık organizasyonu olmaya aday Universiade 2005 öncesi, kente gelecek 15 bin kişinin nerede konaklayacağı konusuna çözüm getiremeyen organizasyon komitesi, 1 'yüzer otel' projesini incelemeye aldı. nılamaz halde olması önemli handikapı. Otelde kim kalacak? Izmir'in en TRABZONSPOR ZurawsU'de sona doğru ÖMERGÜNER lerle de temasa geçen yöneticilerin önü- müzdeki günlerde son kararlannı vere- ceği öğrenildi. Ranzayahayır Balçova sırtlannda inşa edilen sporcu konaklama merkezinin kapasitesinin 7 bin 50O'de kalması ve son dakikada sporcu-yönetici sayısının 9 bin 100'e yükselmesi Taha Aksoy başkanlığın- daki organizasyon komitesine soğuk terler döktürüyor. Aksoy'un "Sporcu köyündeld yataklan ranzah yapahm" önerisınin ise Uluslararası Üniversite Oyunlan yönetimince geri çevrildigi öğrenildi. 1971 AkdenizOyunlan'nda kullanılan ve daha sonra öğrenci yur- du haline getirilen merkezin de kulla- 320 trilyonluk harcama ile tesisleri, yollan ve havaalanı yenilenen tzmir'in oyunlar öncesi otel sorunu yaşaması ise organizasyonu korkutan bir başka ko- nu. Oyunlar için Izmir'e gelecek üst düzey yöneticilerin kalacağı olası yer- lerden B.Efes'in bakımda olması, Hil- ton'daki grev, "5 yıkhzh oteP krizine yol açh. Aynca Crovvn Plaza da oyun- lar süresince yatak kapasitesinin sade- ce yüzde 60'ını kafilelere ayırabilecek. Güvenlik sorunu Organizasyon komitesinin bir ara Izmir'deki askeri tesisleri kullanma görüşünü ortaya attığı, ancak Genelkurmay BaşkanlığVnın, 'güvenlik ve gizfiMk' nedeniyle bu konuya sıcak bakmadığı da vurgulandı. Aynca oyunlar öncesi îzmir Emniyet Müdürlüğu'nün alarma geçtiği de sızan bilgiler arasında.Yapılan açıklamalarda gönüllülere büyük iş düştüğü vurgulandı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak isteyen Beşiktaş'ta yabancı oyuncuların bonservisleri sorun Çalnnbay'ın transfer sıkuıtısı ÖZGÜRSANCAR Beşiktaş 'ta teknik direktör Rcea Çahm- bay transfer dönemiyle ilgili değerlendir- melerde bulunarak, "Gerçekten çok zor bir dönem geçiriyoruz" dedı. Ekonomik sorunlann önlerine en- geller çıkarttığını vurgulayan Ça- lımbay, "fstediğimiz oyunculan alamıyoruz. Ancak çabş- "***• malannuz sürüyor. Ne olursa obun mevcut du- f% rumu kabullenerek sa- haya hedefleri olan bir takun çıkannm" diye "•- konuştu Igor Biscan, linderoth, Nörrgraad gi- bi isimlerle temas halinde olduklannı • Ekonomik sorunlann önlerine engeller çıkarttığını vurgulayan Çalımbay, "Istediğimiz oyunculan aiamıyoruz. Ancak çalışmalanmız sürüyor. Ne olursa olsun mevcut durumu kabullenerek sahaya hedefleri olan bir takım çıkannm" diye konuştu. doğrulayan Çalımbay, "Bu oyıuıculann transferindeki tek sorun bonservis bedel- terinin yüksekliğL Biscan ve Linderoth'un ücretleri 65 miryon Auro. ÜsteKk başka kulüpler de bu ovuncular için temasta" diye konuştu. Transferde en büyük sorunlannın bon- servis bedelleri olduğunu vurgulayan Ça- lımbay. "Örneğin Grafiti ile anlaşnuşok. Oyuncu ile her konuda e\ suoşnuşok. An- cak bonservisi sorun oldu. Her şeye kar- şmçaaşmalanmızson süratdevam ediyor. lyi biryabancı transferi vapacağrz* 1 ifade- lerinı kullandı. Takımda yer alan ve elden çıkanlmak istenen yabancılann durumuna da deği- nen ve özellikle Juanfran ın kendisine ta- kım bulamamasının elini kolunu bağladı- ğını vurgulayan Çalımbay, "Bu konular yönetimin halJcdecegi konular. Çözmeye çahşıyorlar" dedı. Carew'le ilgili söylentilere de değinen teknik adam, Norveçli golcünün piyasa- suun çok iyi olduğunu belirterek, "He- men her gün teküfler geb'yor. Kendisini göndermeyi düşünmüyoruz. Ancak, tala- nun çıkarİan doğrultusunda istediğimiz ücreti veren olursa gönderebiHriz'' dedı. Yeni transferleri Youla'nın son vuruşla- n yapamadığı yönünde eleştirilmesine bir anlam veremediğini belirten Çalımbay, "Avrupa'da oynasaydı 6 milyon Aurodan aşağı alamazdınız. kendisi takuna çokya- rarh olacak bir isim" diye konuştu. Son olarak Siyah - Beyazlı yandaşlara mesaj gönderen Çalımbay, "Taraftarlar- larmuz merak etmesin. Türkiye'de şampi- yonluğu ve kupayı, UEFA'da ise en az ya- n fınali hedefleyen bir takun kuracagjz" ifadelerini kullandı. ÎKİ TARAF DA ANLAŞTIK DERKEN FUTBOLCU BONSERVİSÎMDE SORUN VAR DÎYOR BeşiktaşHaKürşatbilmecesi CİHANÖZCAN Beşiktaş'ta Kürşat Durmaz transfen arapsaçına döndü. Daha önceden Kürşat ile Siyah-Beyazlı takımın ön sözleşme imzalamasına karşın transfer hâlâ resmıyet kazanmadı. Teknik direktör Rıza Çahmbay ın ısrarla istediğı eski öğrencisi Kürşat, bonservis bedelı yüzünden Beşiktaş ile kesin anlaşmaya varamadıklannı söyledı. Başanlı defans oyuncusu Beşiktaş'ta oynamak istedigini, iki kulübün de gereken adımlan atmasını beklediğini söyledi. Ç. Rize: Bizim oyuncumuz değü Kulüplerin anlaşması halinde Istanbul'a gelmekten çekinmediğinı de belirten Kürşat, "Ben kendune çok güveniyonım. Rıza bocanın da formayı hak edene vermesi benim avantajım. Geldiğim takdirde ortaya koyacağun performansımla takunda yer bulacağuna inanıyorum" diye konuştu. Öte yandan Çaykur Rızespor Genel Kaptanı Yılmaz Zebiroğtu da Kürşat'ın, önümüzdeki sezondan ıtibaren Beşiktaş'ta oynayacağmı dile getirdı. Zehiroğlu, "Kürşat, Beşiktaş ile resmi ounasa da bir sözleşme imzaladı. Arük Siyah-Beyazh takımın ojyuncusu" şeklınde konuştu. Kürşat'ın 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirten Zehiroğlu, iki takım arasında anlaşmaya vararak transferi sonuçlandırdıklarmj belirtti. Üstûnkaya anıkfa Bu arada Beşiktaş'ın eski başkanlanndan Mehmet Üstünkaya, ölümünün 5. yılında mezan başında anıldı. TRABZON - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üye- si Önder Bülbüloğlu. lculü- bûn. uzun süredir kadrosuna dahil eöneyi planladığı TS VVisla Krakovvlu Matiej Zurawski'nin transferini hafta içinde bitirmeyı planla- dığinı açıkiadı. Onder BüJbüioğİu, fut- bolcunun transferi için Polonya'ya gi- den kulüp yönetim kurulu üyesi Metin Akbaşoğhı'nun. TS Wisla Krakow Ku- lübü Başkanı'nın kızının ka2a geçirme- si sonucu Türkiye'ye döndüğünü belir- terek. "Kulüp başkamvefutbolcuylaan- laşnk. Büyük olaahkla çarşamba günü (\ann) Metin AkbaşoğJu ik biriikte Fb- lonyaN'a gkkceğiz" dedı. İki tarafin anlaştığını ve bu transferi sonuçlandırmaya gıdeceklenni anlatan Bülbüloğlu, "Wisb Krakow Kulübü Başkaıu.ABD'debulunan kulübün sahi- biuden ona> alacak. Bunun dışında bir sorun yok. Bu futbolcuyu atap Trabzon'a getinneye çalışacagız" diye konuştu. 3 YILLIK ANLAŞMA ÇetinerBursa'da Spor Senisi - Ikinci Futbol Ligi (A) Kategorisı takımlanndan Bursaspor, teknik direktör Rasjt Çetiner ile anlaş- tı. Bursaspor'unt wwwjjursaspor.org.tr' adreslı resmi internet sitesınde yer alan açıkJamaya göre Yeşil-Beyazh kulübün transfer komitesi Ümit Ulusal Takım'ın eski teknik direktörü Raşit Çetiner ile 2*1 yıllık anlaşmaya vardı. Çetiner'ın, kendısını Bursaspor'a bağlayacak sözleşmeyi, yann imzala- yacağı bildirildi. Kürşat Durmaz. l.KOŞürF: Sefanhan (5).P: Mercantay(14), PP: Fedlacanım (12), S: inceçayır (3) İ KO- ŞU: F: Kozan Güzelı (3), P: Fenerlım (1), PP: Koçbey |9). S: Hüsnügül (2). 3. KOŞU: F: Tumbulözlem (14). P: Karabela (4), PP: Be- zek (8), S: Akefe (11. 4. KOŞU: F: Budakbey (12). P: Akgünbey (10), PP: Akperikızı (6), S: Tumbulreıs(14) 5.KOŞU:F:Ozgüngûl(14), P: Fermande (10), PP: Kesvacan 112), S: Us- hıbe> P). 6. KOŞU: F: Gülcan Hatun (6). P: SerbüJem (5), PP: Ökekız (7). S: .Marikente (1)7. KOŞU F: Gözûpek (4), P: Sadun Ağa (7), PP: Tumbulsavara(15) S:Toprakkaya(8). 8.KOŞU: F: RûzgarAvcısı (5). P: Vendela (6), PP: Denn Efe (1). S: Altınnal (3)9. KOŞU: F: Septembel Storm (1). P: Lone Star (6). PP: Hıgh Classic (3), S: Made In Turkey (2) 10. KOŞU: F: Bolt Tıme (10). P: Medar Shuttle (3), PP: Aspen (14). S: Tarzan (1), SS: Com Alo 11. KOŞU: F: Küçük Erhan (5), P: Bay- taş (14). PP: Baytaki (13), S: Suitaniye (10). Günün tkllisi: 7. Koşu: 47 ÇifteBahis:l.Çıfte:5 3 ALTIU GANYAN ~ 6 4 5 1 10 5 5 7 6 6 3 14 7/1 3 14 13 8/4 1 GORUŞ HALİT DERİNGÖR Yine BiP Tnansfer Ayı Yine bir transfer ayı... Komisyonculann, vurguncula- nn gözü ayöın. Hepsi ağzını açmış canavar gibi bekli- yorlar; ne kadar götürürüm diye. Transferde Fenerbah- çe her zaman şampiyondur. Kolay kolay bu unvanı kap- tırmaz. Bir ailamda en çok parayı bastıran, en çok fut- bolcu alan, ama sonuçta da çoğunun futbolunu bitiren bir takımdır Bu nedenle Fenerbahçe adeta futbolcu mezarlığına döndü. Oysa Fenerbahçe'nin şahane bir altyapısı vardır. Fut- bolda sanay olmuş ülkelerde dahi böylesi az görülür. Okullan, kor-düsyon salonlan, rehabilitasyon üniteleri, yemyeşil sahalanyla tam bir spor kompleksidir. Rakiple- rinin ilgisini oaker. Fenerbahçeli yandaşlarçocuklannı bu komplekslefa yazdırmak için ellerinden geleni yapariar. lleride trilyonar ümidiyle borca girenleri bile vardtr. Ne var ki 25 yıldır bu şahane komplekste profesyonel takıma gönderilip o/nayan tek bir futbolcu çıkmadı veya çıka- nlmadı. Çıkailsa bile A takımda trilyonluk transferler yü- zünden oynîtılmadı. Bu nedenle etrafımızda Fenerbah- çe'ye küsrrtLŞ yüzlerce aile vardır. Hepsinde de Fener- bahçe'de fubolcu yetişmez düşüncesi hâkim olmuştur. Yönetimler îrtyaprya inanmıyorlar. Bunun için de kulüp- leri yabancı ransfer etmek suretiyle trilyonlarca borca so- kuyorlar. Oysa hepimiz alryapıdan yetiştik. Hem de şart- lar bu kadar güzel değildi. Bu komplekse yıllardan beri büyük yatınnJar yapılıyor. Üretim yapılamayan bir yere nasıl yatınm/apılır buna da aklımız ermiyor. Fenerbah:e'nin bir de koleji var. Fenerbahçe'ye yakı- şan bir davnnış. Gelin görûn ki gerek yapısı ile gerekse yönetimiyle cağdaş birgörüntü vermiyor. Oysa biryaban- cı futbolcuys gözürü tarpmadan onlarca trilyon ödeyen yöneticiler turayı bilgisayar atölyeleri, spor kompleksle- ri, kütüphanîler, toplantı salonlanyla çok uygar bir düze- ye getirebilirsr. Ne var ki şimdi varlığıyla yokluğu arasın- da bir fark yok. Okul yönetiminde eski atletlerden çağ- daş d üşüncei Turtıan Şahin diye bir öğretmen var. Adam maddi mane/i bu koleji ayakta tutmaya çalışıyor. Çaba- lan için teşetkür etmek gerekir. Ama yeter mi? Fenerbahie'nin televizyonu da var.. Gerekliydi. Ama Fenerbahçeye yakışan bir televizyon olmalıydı. Bunun başına oradai buradan şutlanmış, başka yerde dikiş tut- turarnamış k>nuşma özürlü kimseler getırıldi. Hiç ekra- na çıkmaya/ kimseler 14-15 milyar gibi astronomik ra- kamlar alıya Sıradan çalışanlann aylık ücreti 1.5-2 mil- yardan aşağ değil. Üstelik eleştiri kabul etmeyen bir an- layış var. Feıerbahçe kongresinde yanm saat konuş- muş, 5 sani>e ekrana getirilmiştim; o da yönetimi övdü- ğüm cümleferdi. Bir anlamda tek sesli bir televizyon. FenerbahçeJışandan sağlıklı gözükse de içinde birtakım sorunlar var.lleride inşallah bunlann hepsi düzelir. E-Posta: hcferingorT;hotmail.com - Faks: (212) 5138595 San-Lacivertliler ulusal takımın genç yıldızının kararını bekliyor F.Bahçe'nin Emre ısrarı ı Emre transferin gözdesi SporSenisi-Fenerbah- çe'de transfer için Emre Bekizoğlu'nun karan bek- leniyor. San-Lacivertli yönetim Inter ile her ko- nuda anlaşırken genç yıl- dızuı kesin yanıtını ver- meyişi transferin de dur- masına neden oldu. Fe- nerbahçe yö- netimi Em- re'nin duru- munu netleş- tirdikten sonra trans- fere yönele- cek. Em- re'den olumsuz yanıt alı- nırsa San-Lacivertliler Hamit Altıntop ile görüş- melere başlayacak. Daum 'AHmtop' dedi Fenerbahçe'nin Alman çahştıncısı Daum, Em- re'yi takımda mutlaka görmek istediğini ancak transferin gerçekleşme- mesi durumunda Hamit Altıntop'un transferi için düğmeye basılmasını yö- netimden isteyecek. Öte yandan yabancı transferi için Daum ve yöneticiler iki ayn koldan • F.Bahçe'de transfer politikasını Emre Belözoğlu'dan gelecek yanıta göre belirleyecek. Sorun çıkarsa rota Hamit Altıntop. çalışmalannı sürdürüyor. Almanya'da bulunan Da- um, birçok isimle görii- şürken yönetim adına da Hakan Bilal Kutiualp, Güney Amerika'dan arayışta. Bu arada Corri- ere della Sport gazetesi, dün "Veron vıe Emre'den rovanş rezervasjonu başlığını kullanırken ls- panya basuıı, Veron'un birkaç gün içinde Inter ile sözleşme yenilemesinin kesin olduğu, kulüple sözleşmesi 2007 yılınuı haziran ayında sona ere- cek olan Emre'nin gele- ceğinin ise be- lirsizliğini ko- ruduğu yoru- munda bulun- dular. Bu yorumlar içinde, Em- re'nin gideceği olası takımlar arasında Fenerbahçe'nin adının bi- le anılmaması dikkati çe- kerken, FC Inter'in, Em- re'nin transferi konusun- da Newcastle United ile anlaştığı Corriere della Sport, tarafından ileri sürüldü. GÜNÜN İÇİNDEN... GÜNÜN İÇlNDEN... • NBA - San Antonio Spurs, play-off final se- risinin 2. maçrnda sahasında Detroit Pistons'ı 97-76 yenerek seride durumu 2-0 yapn. Serinin 3. maçı. yann TSl sabaha karşı O4.(K)'te Detro- it Pistons'ın sahasında yapılacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak. • TENİS - Ideal ENKA Men's Open Ulusla- rarası Erkekler Tenis Turnuvası'nda, ana tablo maçlan bugün fstanbul'da başlayacak. • GENÇLER SAHADA - Hollanda'da sûren 15. Dünya 20 Yaş Aln (A) Gençler Futbol Şam- piyonası 'nda ulusallanmız bugün TSl 21.30 'da Panama'yla karşılaşacak. Utrecht kentinde ya- pılacak maç NTV^'den naklen yayımlanacak. •• VOLEYBOL - Avrupa Vbİeybol Şampı- yonası (B) Kategorisi 3. Grup 2. devre maçlan- nı 11 puan ve averajla ılk sırada tamamlayıp, ge- lecek yıl (A) Kategorisi'nde mücadele etme hakkını kazananUlusal Takım, Avrupa Ligi 'nde bugün Madrid'de Ispanya'yla TSl 20.30'da kar- şılaşacak. • YARAŞ AS8AŞKAN - Atletizm Federas- yonu Başkanı Mehmet Terzi, Uluslararası Atle- tizm Federasyonlan Birliği (IAAF) Kros. Yol ve Dağ Koşulan Komitesi Uyesi Salih Münir Ya- raş'ı, asbaşkanhğa getirdi. • AKKAŞPİSTTE -Türkiyerekortmeni ulu- sal atlet Halil Akkaş, bugün Atina'da yapılacak IAAF Süper Grand Prix Tsiklitiria Yanşma- sı'nda 3 bin metre engellide mücadele edecek. • BALCI'YA GÖREV - Uluslararası Basket- bol Federasyonlan Birliği ,2-11 Eylül'de Tür- kiye"de gerçekleştirilecek 30. Avmpa Bayanlar Basketbol Şampiponası fınalleriııde. Emin Bal- cı'yı teknik komiser olarak görevlendirdi. • UĞUR MUMCU TURNUVASI - Uğur Mumcu amsına her yıl geleneksel olarak Kum- kapı Sançubuk 81 Spor Kulübü tarafbdan dü- zenlenen "13. Uğur Mumcu Minikler Futbol Turnuvasf nda heyecan sürüyor. Turnuvada ön- cekı gün şu sonuçlar alındı: Kumkapı Sançu- buk- Karhtepe: 5-4, Veliefendi-Kadırga: 1-1, Bahadun-Langa: 3-6, Esnafspor-Pazariçi: 3-3, Istanbul Gelibolu-Güzelhisar: 1-6. • BİSİKLETİN KALBİ ÜRGÜP'TE ATA- CAK - Ürgüp Belediyesi. Ayhan Şahenk Vak- fi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzen- lediği 6. Uluslararası Kapadokya Dağ Bisikleü Yanşı 24-26 Haziıan'da Urgüp'te gerçekleştiri- lecek. 20 ülkeden yerli ve yabancı 200 bisildet- çinin katılması beİdeniyor. 9 ALTIU - îzrrur at yanşlannda altılı ganyan: 8-6-6/3-2'5-2-7 kombinesini bilenler 3.386.47 YTL ikramiye kazandı. NEYMŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN iike Komisyonu fatile mi Girdi? Almanya, futbol dünyasında bombagibi patlayan birola- ya tanık oldu, bu olaya Türkiye'nın de adı kanştı, ama ne i(- ginctir ki Türkiye'de bu konuda yaprak bile kımıldamadı. Avrupa'da bahsi müşterek oynatan bir şirketın elemanı olan Hırvat Milan S. futbol maçlannı manipüle edilerek bü- yük kazançlar sağladıklarını itiraf ederken Türkiye ligini de olaya bulaştırdı. Alman polis yetkililerinin yaptığı sorgula- ma sırasında Milan S. geçen yıl Türkiye'de yapılan Anka- ragücü-Galatasaray maçında Ankaragücü futbolculann- dan birisiyle anlaştıklannı ve bu futbolcuyla 15 bin Avro'ya anlaştıklannı açıkiadı... Ancak olmadık nedenterle bu fut- bolcunun maç günü sahaya çıkmadığını, anlaşmaya göre Ankaragücü'nün maçı kaybetmesi gerekirken 1 -0 kazan- dığını söyledi. Bu bir iddia mıydı, iftira mıydı belli değil, fa- katAlman yetkilileryaptıklan araştırma sonucu Milan'ın pa- saportundan Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı, telefon konuş- malan da göz önüne alınarak iddianın doğru olduğu kana- atine vardı. Hürriyet haberi genış şekilde verdi, diğer gazeteler de yazdı, ama adı şike ve müşterek bahis manipülasyonuna kanşan Türkiye'de kimseden ses çıkmadı. Türkiye'de şike konusunda soruşturma yapan bir Mec- lis komisyonumuz var. Bu komisyon bir futbol dünyamız- dan birçok kişiyi Ankara'ya davet etti, insanlar işlerini güç- lerini bırakıp bu komisyon üyelerine bildiklerini anlattılar, korkmadan çekinmeden de "Şike var " dediler. Peki ne ol- du; konuşanlardan (gerçi henüz sonuç açıklanmadı) belge istendi, tanık istendi. Beyler, efendiler şikenin belgesi tanı- ğı olur mu, olmaz diyorduk ama çıktı işte. Almanya'da bu işlere bulaşmış bir Hırvat, Alman polisine her şeyi anlattı. Bizde herhangi bir hareket olmadı. Hazır ortaya şike anlaş- ması yapmış bir tanık varken, (maça çıkıp çıkmaması da önemli değil) bu futbolcu pekâla belirtenirdi. Kendisi Mec- lis komisyonuna davet edilir maça çıkmadığı için şike an- laşması gerçekleşmemiş olsa da bilgi alınabilırdi. Maça kendisinin mi çıkmadığı, yoksa şike haberini öğrenen yö- neticiler tarafından mı maça çıkanlmadığı sorulabilirdi. Ya- ni şikenin bir ayağı ayağınıza gelmişken Meclis şike araş- tırma komisyonunu en azından soruşturmayı derinleştire- rek belki bir ipucu da bulabılirdi. Bu işler bireysel hareket- ler değildir, bu çeteterin ya da mafya gruplannın birçok ye- re uzanmış örgütü vardır. Meclis araştırma komisyonu bu fırsatı kaçırmıştır. Bu gibi örgütlerın içinde futbol ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin de olması gibi bir kara düşün- ceye kapılmak ne olursa olsun insanın kafasını kanştınyor. Medyanın bu önemli olayı neden sadece btr gün yazıp, bu defteri kapatması da işin bir başka yanı ya neyse... Yıllarca şikevardeniliyor, doping yapılıyor deniliyor, Mec- lis araştırması gibi en yüksek bir komisyon 4 aydır çalışı- yor, sonuçta etde var srfır. Bir daha ne kimse şike var diye- cek, ne de kurulacak başka komisyonlara güven olacak. E-Posta: ayuceJman(S yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog