Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

1 4 HAZİRAN 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA Hıçkırık Osman Turkoğuz "Hıçkınk, geçıcı bır rahatsızlıktır ve kuçuk korku şoklanyta geçınlır Ruhunun dennlıklennde hıçkınk olanların odasına dalıp 'Kemal ın askerlen' dıye bağınlmasını onennm" Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212,512 44 17 - Mecliste cami anketi yapılmış... "Imam anket yaparsa!" : Eskıden ^ domatesler 55 homnonluydu **> Şımdı proteınlı! Paylaşım f Kemal Ozdemır "Dın, ıman bana - TUPRAŞ, ERDEMİR Vatıkan'a!" Karne Hamza Saykan "Eğrtım-Sen, hukumete karne duzenleyıp sınıf tekran karan vermış Keşke dıplomasını verselerdı, okuldan gıderdı1 " Simupg Rıza Uçer DÜNYANIN en buyuk spekulatoriennden George Soros geçenlerde Istanbul'u "şeref'lendınp Turkıye'ye bazı "kısa mesa]"lar verdıkten sonra grttı Gıderken de dıncılenn turban sorununu çozmesı ıçın yaptığı ncaları paketleyıp yanında goturdu Soros, nasıl kendı dalında uzmansa, Ankara dan Mustafa Yıldınm dostumuz da Soros gıbılen konusunda uzmandır Yıldınm, turbancılann Soros'tan beklentılerını yorumlarken "Işın doğrusu, Soros sayesınde kendı vakıflanna para yardımı ısteyen anlı şanlı ışadamlan, eğıtıme katkıda bulunan unıversıteter, 'Kurt sorunu'nu çozenler gorulmuştu, ama kendılennce kutsal saydıklan 'sıkmabaş' ışının devlete emredılmesını 'vur kaç' ustası pıyasacıdan ısteyene ılk kez rastlanıyor" dedı Bunu soyledıkten sonra da Soros'a bel bağlayanlann moralını bozacak bazı açıklamalar yaptı "Soros yalnızca ondekı goruntudur Soros gıbı Quantumbır spekulatorun tek baştna ış kotaracağına ınananlar fena hakte yanılmaktadır Asıl guç 'ûuantum' adlı şırkettedır Soros bu şırketın ortaklan arasında bıle değıldır Soros, bu şırkete danışmanlık hızmetı veren bır başka şırketın sahıbı olarak gorunur" Pekı kımdır Ouantum'un patronlan "Ouantum'un ortaklan arasında Edgar de Picciotto, Beat Notz, IskJoro Albertini, Nils O. Taube, Ctaudio Segre, Richard Katz gıbı Lugano. Mılano, Pans, Cenova, Londra bankerlen vardır Bu kışılenn ılışkılen Vatıkan Bankası'na, P2 Mason Locası'na, kara para soruşturmasına uğramış bankalara uzanır Işletılen para Ingılız, Hollanda, Danımarka hanedanlarının parasıdır" Yahudı asıllı bır Amenkalı, Avrupa'nın soylulan yanında solda sıfır kalır Adamı vıtnne koyup manken gıbı kullanırlar Quantum şırketı aracılığıyia Ingılız, Hollanda, Danımarka gıbı hanedanlann ışlettığı para nedır' "Kıyı bankacılığı yoluyla kayrt dışına kaydınlan paranın yılda 800 mılyar dolan bulduğu rapor edılmektedır" lyı para Pekı, turban ışınde lyı para varmı' Mustafa Yıldınm "Ulkelerde pıyasa ortamı guvenceye alındıkça 'vur-kaç' pıyasacılan boy gostenyor Yardım amaçlı kuruluşlar goruntusuyle kendılenne ıstıhbarat kaynaklan yaratıyorlar, devlet ıçınden, şırketlenn elemanlan arasından, akademık dunyadan dostlar elde edıyoriar Maksat pıyasada oyun oynayabılmek ıçın att bılgı elde etmek, gerektığınde pıyasa yonetıcılennı, devletın kurumlannı yonlendırmek" Soros, Ouantum'un elçısı Elçıye zeval olmazmış1 Tokatlı'nın yazannın bellı olmadığını soyledığı Sımurgoykusu 12. yuzyilda yaşamış eczacı ve hekım Fars bılgını Fendettın Attar'ındır" SESSÎZSEDASrZ(I) İ Lahanaların tadına doyulmayacak ARADAN bırkaç gun geçtı ama yazılması gerekıyor Çunku konu, aradan bırkaç ay geçtığı zaman çok daha onem kazanacak Bırkaç yıl sonra bambaşka onemde olacak Geçen Cuma, yanı 11 Hazıran'da Avrupa Bırlığı dışışlen bakanlan toplantısına sunulmak uzere hazırlanan doruk taslağından, Turkıye'nın muzakere tanhıne ılışkın ıfadeler çıkanldı Hanı şu 3 Ekım'de başlayacak ucu açık muzakereler var ya, artık başlaması bıle hayal gıbı Fransa ve Hollanda'dakı halkoylamalannda anayasaya hayır denmesınden sonra Avrupa Bıriığı kendı derdıne duştu, Turkıye'yı gundemınden duşurdu Cumhunyet de bu haben, manşetınden duyurdu t Yazılması gereken duruma gelınce Boylesıne onemlı bır haben bızım "Bruksel lahanası"na sanlmış gazeteler oylesıne onemsız bır hale getırdı kı neredeyse "pul kadar" verdı Bazılan, "pul kadar" habenn ıçınde Turkıye'nın adını bıle geçırmeden, lafı "Avrupa Bırlığı zırvesınde genışleme yok' dıye yuvarladı. Kısacası 11 Hazıran'da 3 Ekım'ın kaden çızılınce Baıksel lahanalannın nutku tutuldu Ama bu lahanalar aynı zamanda, bırer "leryoner" olduklan ıçın 3 Ekım'e kadar mevzıde kalıp kamuoyunu bıraz daha kandırma konusunda butun yeteneklennı kullanacaklardır Bu bakımdan bu yaz epey eğlencelı geçeceğe benzıyor 11 Hazıran'dan bellı, Bruksel lahanalannın tadına doyum olmayacak! *Çirkin Amerikalı'ya 4 Çirkin Amerikalı' Denilmeyecek! ALPASLAN BERKTAY ABD Başkanı Bush, Türk kamuoyundakı antı-Amenkan ıımajdan rahatsız Bunun du- zeltılmesını, son buluşmalann- da, Recep Tayyip Erdo- ğan'dan şahsen ıstedı Turkıye'dekı Amenkan ımajı acaba nıçın sevımsız' Bush'un, Afganıstan'a saldı- nrken tek soyledığı "Ya benım- lesrn, ya karşımdasıni" demek oldu Buna sonradan "Sınırsız ûzgürlük Operasyonu" adını buldu (Turkıye'degorevlendır- dığı bır Derviş de, "Kayıtsız- şartsız destek'" dıyerek gore- vını yaptı') Irak'a saldırısının gerekçesı ıse "Kıtle ımha sı- iahian" Yalan ortaya çıkınca da, "Yanlışlık olmuş" deyıp bu kez "Demokrası gotürece- ğımi" gerekçesıyle saldınsını surdurdu llle "Amenkan Oe- mokrasısı"r\\ -ıstense de ıs- tenmese de- goturecek 1 Bush, tezkerenın Meclıs'ten geçmemesı halınde neler ya- pabıleceğmı Dışışlen Bakanı Yaşar Yakış'a bırer bırer sıra- lıyor, Ermenı, Kuzey Irak so- runlanndan dolann 3 mılyona çıkabıleceğıne dek Abanın altından sopayı gostenrken Turkıye'nın sonjnlannın arka- sında kımın bulunduğunu da nazıkçe anımsatmış oluyor1 "Göruyorsunuz, AB'yı 2'ye böldum bıle BM'ye gelınce Onu ne yapacağımı, önümüz- dekı günlerde arkadaşlanmla görüşeceğım" dıyen Bush, bı- ze de "llımlı /s/am"ı uygun go- ruyor1 GOP'a destek, usler, as- kerde ıstıyor Incırlık, yol geçen hanı, kalkan, konan bellı de- ğü Süleyman Demirel'ın •'Üs yoktur, tesıs vardır" dedı- ğı, Abdullah Gül'un "Insanı yardım1 " dıye verdığı yer Us- Ienmız, askennız bana gerek- It Çunku nerede petrol ve do- ğalgaz orada "Amenkan de- mokrasısı" 1 Rice, 22 ulkenın hantasını değıştıreceklennı soyluyor* Ya sızın hantanız nereden nere- /e' Ortadoğu'da, Orta As- /a'da ne anyorsunuz" demek gerekmez mı' Edelman, ıkıde bır Osman- ı'nın Babıâlısı'ne dayanan Ba- tılı sefinkebırler havasıyla, "Cumhurtıaşkanı Sezer, Sun- ye 'ye grtmese lyı olur", "Ame- nkan mallannı boykoî eden çırkın kafalan ezın'" dıyebılıyor Suleymanıye'de ısgalcı hay- dutlar, Turk askennın başına çuval geçırebılıyor 1 Daha da beten, Rumsfeld'ı, Worfo- witz'ı -ozur dılemek ne- bu re- zaletı haklı bulabılıyor 1 Sonra kamuoyu yoklamala- nna gore, ABD'yı en büyuk tehlıke olarak gorenler arasın- da, Turkıye yuzde 82 oy ıle 1 'ıncı olunca, Bush bunun he- sabını sormaya kalkıyor* "Gü- zel Amenkalı" mı dıyecekler- dı' "Sana neden çırion dıyor- lar" dıyen, once aynaya bak- malı 1 Çunkü aynalar yalan soy- lemez Ona kımı "Büyûk Şeytan" dıyor, kımı "Dracula", "Karan- lıklar Prensı" Alman Adalet Bakanı Bn Gmelin, Hitter'e benzettığınde ıse kıyametler koptu Yalan mı' Chariie Chaplin, omru vefa etseydı, Hıtter'den sonra onu da beyaz- perdede canlandırmaz mıydı' Ha bıyıklısı, ha bıyıksızı Vaktıyle Gınt'te -gerçek bır olay- adını tam olarak kımse- nın anımsamadığı, "Umrulasa- lı" dıye yakıştırdıklan bır gan- ban varmış Umrulasali aşağı, Umrulasalı yukan Adamcağızın canına tak et- mış mutasamfagıdıpşıkâyet- tebulunmuş Oda bunun uze- nne şoyle bır duyuru yaparak bır yasak koymuş Bundan sonra hıç kımse Umrulasalı 'ye Umrulasalı demeyecek 1 " Gu- nün bınnde, "Çırkın Amenka- lıya Çırkın Amenkalı denilme- yecek1 " dıye bır yasak çıkabı- lır mı' Ortadoğu'ya "Demok- rası" getıren Bush, bunu da- yatabılır mı' Vıetnam Savaşı ıle ılgılı, Tur- kıye'den MehmetAli Aybar'ın katıldığı Bertrand Russell Mah- kemesı'nde ABD yargılanmış ve savaş suçlusu bulunmuştu Şu günlerde Istanbul'da bu- na benzer bır uluslararası mah- kemede Bush ve Blair'ın yar- gılanması gundemde Dosya kabank ABD savaş makıne- sının ve savaş ekonomısının banşa tahammulu yok çûnku Suçlu, ayağa kalk! Guılty or not guılty' Guılty' ÇtZGtLİK KÂMİLMASARACI kamilmasaracin mynetcom HAYAT EPtK TÎYATROSU MVSTAFA BtwiN hayatepikuı mynetcom UNAK2TAN AFFI BU H-AFTA MEaiSTE OTOBLSTEKtLER KEMAL LRGEHÇ k_urgenc(a yahoo.com TARtHTE BUGÜN MUMTAZARIKAN 14 Haziran ıcınc.mumtaz-arikan. com PARIS ALMAN IŞGAUNDE.. FBANSA'NlN B/tÇKENTJ PARlS'E GrGMrÇTJ JT , S£LÇfKA İ^B , LÜKSEM&U&G 'U ALAAi HrrL£G O&OULA&f Sl- ^-1 ÜIRI A$IP FGANSA'YA GlRMtıÇTi 8<JfJA •Ş( SAZI D'HEfJiŞLeG OLOuySA &4, 8 RAUDA ALMAAJLA& M£PSrUt £2MEYI 6 '. FtZANStZLAG *AÇIK. KE+JT" Ş tf H4ZJ&VJPA FRANStZ MAREÇAU PETAIN, ALMAMYA 'DAAJ AreşKES /ST£Y£C£X FRANSA TESUM OLU&XJEN, O DA tCUKLA ' A TURHAL tCRA MÜDÜRLÜĞC'NDEN TAŞESMAZ AÇIK AKTTIRMAİLANI Dosya No 2002 497 Tal Bır borçtan dola>ı ıpoteklı bulunan ve aşağıda tapu kavdı cmsı mtehğı, kı>inetı adedı ve önemh ozellıklen ıle satış şartlan belutılen taşmmaz mudürluğumûzce açık arttırma surehvle satılarak paraya çevnlecektır Ta- şınmazın, Tapu kaydı Tokat ılı, Turhal ılçesı Muftu Mh Sırabağlar mevkıındekı 215 00 m2 yûzölçûmlü ' arsalı 3 katlı kargır ev' cınsınden taşuunaz uzenndekı kat mulkıvetme tahsıslı 1 3 arsa payh 2 kat, 3 nolu tnesken nıtelıklı taşınmazın borçluya aıt tamamı Tapuda ada no 305 parsel no 99, cılt no 1 ve sayfa no 7'de kayıthdır Imar durumu Taşmmaz şehır ımar planı dahılınde 4 katlı (A-4) konut alanına ısabet etmektedır Hahhazır durumu Mesken, arsa uzennde ınşa edılnuş üç katlı kargır apartman ıçınde yer almaktadır Mesken 8 50x9 00 = 76 50 m2 dır Satılacak daıre gınşten ırıbaren 1 antre 1 mutfak+oturma odası, 2 yatak odası, banyo ve tuva- letten ıbarettır Taşınmazın bına değen, tespıte konu bınanın 2004 yılı rayıçlenne 1 m2> smın malıyetı 283 00 YTL m2 dır Yapım yılı ıtıbanvle bınada yuzde 10 yıpranma payı %'ardıı Buna göre, 76 50 m2x283 00 YTL/m2 = 21 649 50 - YTL x% 10 yıpranma payı = -2 164 95 YTL Toplam bına değen 21 649 50 YTL -2 164 95 YTL = 19 484 55 YTL olarak tespıt olunmuştur Taşınmazın arsa değen, bulunduğu bölge, ımar durum \e satış kabılıyetı göz onûne alındığında tespıtı ıstenen bınanın arsasının 1 m2 sınm değen ıse 30 00-YTL m2 olarak takdır \e tahmıtı edıhnıştır Buna göre meske- nın arsa bedelı 215 00m2xl/3 arsa payıx30 00-YTL m2 = 2 150 00-YTL olarak behrlenmıştır Müdurlüğûmuzce satışı yapılacak meskenın bına \e arsa değen dahıl toplam muhammen kıymetı ıse, 19484 55 -YTL (bına değen )+2 150 00 YTL (arsa değen) = 21 634 55-YTL olarak behrlenmıştır Saüş şartlan: 1- Taşmmazın binncı satışı 22 07 2005 gunu saat 14 15 14 25 arasında hukumet konağı yanı çay ocağı onûnde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vûzde 60'mı ve rüç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış gıderlennı geçmek sartıyla ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak kaydıyla taşınmaz 01 08 2005 günu avnı yer \e saatler arasında ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Taşınmaz bu arttırmada tahmın edılen bedelın yuzde 40 ını ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan dığer alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve avnca satış ve paylaştırma masraf- lannı geçmek şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur Boyle bır bedel ıle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmava ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymehn yuzde 20'sı orarnnda pey akçesı veya bu mıktar kadar banka temınat mektubu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 10 günu geçmemek üzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı, damga vergısı yüde 1 oranında KDV, 1 2 tapu alım harcı ve masraflan ıle taşın- mazın tahlıye ve teslımı masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler ve I 2 tapu satım harcı satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı özellıkle faız ve gıder- lere daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçınde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedıhr tkı ıhale arasındakı farktan ve yûzde 10 faızden alıcı ve kefıllen sorumlu tutulacak ve hıçbır hûkme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark var ıse öncehkle temmat bedelınden mahsup edılecektır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesuı gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıya bır omeğı gönden- lebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2002/497 sayılı dosya numarası ıle mudürluğumuze başvurmalan ılan olunur (*) Ilgıhler ta- bınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Teblıgat yapılamavan ılgıhler hakkında gazete ılanı leblıgat yenne geçerlı olacaktır Basın 27825 GÖRÜŞ BEDRI BAYKAM Günliik Haberlerden Saatli Bombaya... Mıkrofon duayenı, mustesna ınsan Orhan Bo- ran'ın veda gecesınde Yılmaz Erdoğan Valı Mu- ammer Güler'ın hızlı konuşmasını taklrt ettı Gu- ler buna bıraz uzulup serzenışte bulunmuş Sayın Valım, belkı o anda bıraz sıcağı sıcağına o yorum- lan yaptınız ama, bır ornek vereyım Beyaz, belkı 2 yıl boyunca programında benım ressam olarak parodımı yaptı Bırçok ınsan buna şaşırdı "Sen- den ızın a/dı mı" dıye sordular, ben de "Ne gerek var?" dedım ve sonraları denk geldığınde keyıfle ızledım Hoşgoru boyle bır şey Sonra zaten Be- yaz'ladostdaolduk Bunlara gulup geçmelı Yok- sa ortada ne mızah, ne eleştın kalır örnek 2 Musa Kart, meşhur "Kedılı Kankatür" ıle Calıfornıa'da, Dünya Kankatür Haklan örgu- tu'nun cesaret odülunu aldı Gurur duydum Bıl- mem bu olaydan herkes ders aldı mı' Artık "Ke- dılı Portre"y\ dunyada bılmeyen kalmadı Besle kedryı oysun gozunu1 örnek 3 Bana e-posta ıle resım oğretmenı Mu- rat Ergin'ın yolladığı ıhbar, bu hafla basınımıza yoğun olarak yansıdı Gıresun, Huşıt Bozbağ Ana- dolu Guzel Sanatlar Ljsesı'nde yaşanan baskılar sonucu, ıkı °nu" çalışması yapan genç oğrencının, UmutTaşdemir'ın ve Melek Zor'un resımlen ser- gıden çıkanlıyor yenne ıkı boş tuval konuyor Ho- ca, Murat Ergın bana yazdığı e- postada, daha on- ce de aynı zıhnıyet tarafından çızdırdığı ınsan vu- cutlanndan oturu "sapıW/k"la(') suçlanarak surgun edıldığını ve okulda çocuklann zoria soyut resım yapmaya ıtıldığını anlatıyordu Ornek 4 Mıllıyet'ın Busıness ekı pazar gunu, 6 Ocak 1971'de Devlet Guzel Sanatlar Akademı- sı'nde dırenış yapan çıplak modellenn, o günler- de gazetelerde çıkan eylem fotoğraflannı yayım- lamış Çıplak kızlı erkeklı modeller, "Kahrolsun halk duşmanı ıktıdar" dıye pankarttutuyoriar Bugun bu yaşansa, sozde lıberal ozde tankatçı basınımız he- men "sanat haklan adına, seks göstensı" dıye pro- vokatıf manşetler atar Ahlak polısı, bu gostencı- len anında tutuklar ve yenı Ceza Yasası uyannca haklannda çeşıtlı davalar açılır Yobaz gazeteler hemen "lınç gınşımı"r\de bulunuriar Halbukı bu fo- toğraf 1971 Turkıyesı'nde kuçuk, basıt bır resım al- tı olarak geçen bır haber 35 yılda, 500 yıl gen gıt- meyı başardı bu toplum Kımın sayesınde bılıyor musunuz' Yobazlığın her turiusunu "demokrası" paketıyle onuriandıran neo-lıberal beyınsız takım sayesınde Işte ne kadar ılgınçtır kı, her gun hoş- goruden bahsedenler, bu ulkenın en hoşgörusuz ve en antıdemokratık ınsanlan Bır çıplak resme, bır kankature, bır kolsuz bayana, bır kadeh şara- ba bıle tahammulu olmayan, kendı ortaçağ go- ruşlennı topluma dayatmaya çalışan, 3 bınyılla hıçbır ılışkısı olmayan bır ınsan profilı Geçen hafta en buyuk gundem, bırden 2007 cumhurbaşkanlığı seçımlerı oluverdı Baykal, 2007 cumhurbaşkanlığı seçımını yenı bır parla- mentonun yapması gerektığı konusunda ısrariı Gerçekten de, bugunku rejımı attüst etmeye çalı- şan parlamentoya karşı, Sayın Sezer hem bır den- ge hem ulusal hassasıyetlenmızın garantoru Çan- kaya'ya da, bugun parlamentodakı ıktıdar ıle bıre bır ortuşen bın oturursa, Turkıye nerelere yuvarla- nır, gorebılıyor musunuz' Ben gorûyorum, o tab- loyu şımdılık anlatmamayı yeğlenm Işte bu yuzden Baykal'ın sozlen onemlı, çunku pariamentonun ne yapacağı bellı Yalnız, daha da onemlı bır konu var Muhım olan 2007 seçımını hangi yenılenmış parlamentonun yapacağı Son altı seçım mağlubıyetınden hıç ders almamış, hıç ozeleştın yapmamış ve bugun toplumun ılencı ke- sımıyle demokratık ıletışım hatlannı buyük ölçude yıpratmış bır CHP, aynı mantıkla bır genel seçıme gıdecekse, bu Cumhunyetı, cehennem ateşıne bı- lerek atacak olumcul bır "son hata" olur örneğın, son Ankara beledıye seçımlennde Karayalçın'ın karşısına Yılmaz Ateş ı çıkararak Gökcek'ı yenı- den başkan yapan bır tavır toplumun yaptığı uya- nlara kulak asmazsa, AKP, o sozde yenı parlamen- toya ve Erdoğan da Çankaya'ya, daha da guçlen- mış bır şekılde gırer Sonuçta onumuzdekı ıkı yılın gergınlıklen, buyuk olçude CHP'nın ıç yapısı ve AKP'nın Çankaya ısran hattı uzennde yaşanacak Çunku merkez sağın yobazhğa dur dıyecek ne ge- leneğı, ne de cesaretı var e-maıl: bedbay >; tnn.net - Faks: 0212 227 34 65 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 SOLD\N S\Ğ\. 1/ Ateş uzen- ne oturtularak 1 uzenne ten- 2 cere, tava gıbı 3 şeyler koy- mayayarayan uç ayaklı mutfak gere- 6 cı 2/AğnDa- ğı'na venlen bır başka ad ö Radyum ele- 9 mentının sım- gesı 3/începıdeha- lınde ekmek Kap- larda su nedenıyle oluşan tortu 4/ "Utuklar" anlamın- 4 daeskısözcuk Ev- 5 lere su taşımayı ış 6 edınmış olan kımse 5/ Akdemz Bölge- 8 sı'nde bır akarsu 6/ 9 Soyundan gelınen kımse Bellı bır amacı olma- yan, dayanaksız soz II Sıcak bolgelerde yaşayan bır cıns çaylak 8/ Esmer Tantal elementuıın sımgesı 9/lçı, ıkı sıra sutunlauç salona ayrılmış, dıkdortgen bıçımlı kılıse YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Ustunde olu yıkanan kerevet 2/ Cennet ıle ce- hennem arasında bulunduğuna ınanılan yer El sıkışma 3/ "Değersız, onemsız. derme, çatma" anlamında argo sozcuk 4/ tn tanelı bezelye Kars'ın doğusundakı unlu eskıçağ kentı 5/ Is- lak Sakat kımse 6/ABÖzgentûrk'unyonettığı, başrolunu Gencol Erkal'm oynadığı bır fılm Afhka'mn doğusunda toplu olarak yapılan yaba- ml hayvan avı 7/Halk dılınde merdıvene venlen ad 8/ Asya'da bır ulke Uzaklık anlatmakta kul- lanılan soz */ Kahtelı bır kahve cmsı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog