Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYRA CUMHURİYET 14HAZİRAN2005SALI 16 TELEVIZYON cumtvfa cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FÎLMLERİ Bir Vıhdız_ 10.30 Olay TV Dram CA Star is Born) - Küçük bir kasabada aılesiy- Le toırlikte yaşayan Esther'in en büyük tutkusu sinemadar. Sonunda ünlü bir fılm yıldızı olabılmek için HIol3ywood'a gıderek hayallerini gerçekieştır- meye karar verir. Yön' William VVellman. Oyn: Fredrı c Nlarch, Janet Gaynor, Adolphe Menjou, May Robson, Andy Devıne (1937 ABD, 111 dk). 20.00 / Kanal D / Harry... Aynntı yanda Amerilian™ 20.30 M.Max Güldürü ! (American W«dding) - 'Amenkan Pastası' ef- sanesine son noktayı koyan fılm, Jim ve Mic- helle'in evlilik karanmn ardından gelişen olaylara ve tabıifecıçiftın düğününe odaklanıyor Yönetmen: Jesse Dylan. Oyn: JasonBiggs, Sean VVilliam Scott, Alyso«ı Hannığan (20O3 ABD, 99 dk). 22.00 / CNBC-e / Kara... Aynntı yanda Başkanın Adamlan 23.15 tv8 Politik /Tî\ CABPresklent'sMeD)-'WashıngtonPost'unı- Vrx k ı gözüpek gazetecisi Carl Berstein ve Bob Woodward, yaptıklan araştırmalarla, ABD devlet başkanı Nixon'ı istıfa etmek zorunda bırakmışlar- dı. Ricbjard Mılhous Nixon. seçimlerde muhalafet partısiniaı merkezinı dınletmiş, kampanya sırasuıda rüşvet dağıtmıştı. 1b gazetecı, yakaladıklan küçük bir ıpucunu, sonunakadar izleyerek, devletın donık- lanna uzanan bu tezgâhı açığa çıkanyor. Yön: Alan J Pacvıla. Oyn: Dustin Hofrmann, Robert Redford. Özel rCoruma 01.30 Star Macera ©CEatecutiveProtection)-Avrupa'da yenı bırsuç ka^Tamı yayılmaktadır, şırketleri ele geçırmek isteyenler çocuk kaçırmaya kadar her türlü yönte- mı kullajımaktadırlar Onlandan korunmak isteyen- ler de özel guvenlık şırketlennden yardım almakta- dır. Ycrel mafya tarafından tehdit edilen tekstilci Perssoru bu guvenlık şırketlennden bın ıle anlaşır. Ancak kullandıklan vahşı metodlardan memnun kalmaj-uıca anlaşmayı iptal etmek ıster. Yönetmen: Anders TSilsson Oyuncular: Jacob Eklund, Samuel Fröler(2001 îsveç. 112 dk). O © © ^YabanCl Izleyin Orta Değmez @ Yerli Ünlü yönetmen, 'Kara Kedi Ak Kedi 'de Hollywood 'un dayattığı modellere alternatif bir yapıt sunuyor KusturicaRomanlan anlatiyor CNBC-e 22.00 Kara Kedi, Ak Kedi - Black Cat, VVhite Cat / Yönetmen: Emir Kusturica / Senaryo: Gordan Mihic, E. Kusturica/ Oyuncular: Bayram Seyerdzan, Florijan Adjini, Yaşar Destani, Zabrti Mehmedosvki, Sabri Süleyman/1998 Yugoslavya, Fransa ortak yapımı, 137 dakika TV Servisi - Beyazperdenin üstün insanlara, robotlara, felaket tellallarına teslim olduğu günümüzde, bereket versin Kusturica gibi birkaç yönetmen hâlâ inatla yaşamı üzüntüsüyle, sevinciyle anlatmaya, Batı kültürünün dayattığı modellere alternatif hayatlann olduğunu anımsatmaya devam ediyor. "Yeralt" adlı filmıyle 1995'te Cannes'de Altın Palmiye'yle ödüllendirildiği gün Sırplar'ın tarafında yer aldığı savıyla yöneltilen olumsuz eleştiriler nedeniyle Kusturica bir daha film çekmeyeceğini Emir Kusturica, sinemaseverlere eğlenceli ve bol renkli bir dünyadan kesitler sunuyor. belirtmişti. Ancak dostlannın ısranna dayanamayıp Roman dedeler, babalar ve çocuklan anlatan "Kara Kedi, Ak KedTyle setlere geri dönmüştü. Çimento satan Zarje'nin (Mehmedosvki) oğlu Matko (Severdzan) cebinde beş kuruş olmamasına karşın, babasından yardım ıstemeyecek kadar gururludur. Gider, Roman patron Grga'dan (Destani) borç alır ve kokainman gangster Dadan'ı, birlikte petrol işine girmeye ikna eder. Ancak başanlı olmayıp batar. Ortağının zarannı da karşılamahdır. Dadan'uı bir şartı vardır. Matko'nun oğlu Zare (Adjini), Dadan'ın küçük kız kardeşi Afrodit'Ie evlenecektir. Ancak iki gencin gönlü de başkalanndadır... Kusturica'nın politik bir anlam vermemeye özen gösterdiği filmi "Kara Kedi, Ak Kedi" amatör oyunculann rol aldığı "pembe taraflan" bol olan bir "kara masal". "Çingeneler Zamanı"ndaki gibi yine sıradışı çigan müziği, ısıran mizah anlayışı, sıradışı yönetmenlik ve geniş hayal gücüyle Kusturica bol renkli bir dünyadan kesitler sunuyor sinemaseverlere. Kusturica'nın daha önce verdiği bilgiye göre "Kara Kedi, Ak Kedi" başlangıçta Roman müzisyenleri anlatan bir belgesel olacaktı. Ancak Goran Bregoviç'le ortaklığını bitiren Kusturica senaryoyu değiştirdi ve Venedik'ten Gümüş Arslan Ödülü alan filmi yaptı. CNBC-e'nin Komedi Filmleri' kuşağında ekrana gelecek olan film, kaçınlmayacak bir yapıt. BUGUN 23:30 5.B0YUT MERDAN YANAROAĞ Skvtürk 20.00 kanalturk Haber Ötesi TV Servisi - Mılliyet Ga- zetesi yazan Hasan Cemal, "Haber 01651" programında Sedef Kabaş ın konuğu olu- yor. Canh olarak ekrana gele- cek olan yapımda Cemal, AKP hükürnetı 'nin dış siya- sette nasıl bir rota izlemesi gerektiği, 2007'deki cum- hurbaşkanlığı seçiminin Türkiye'deki siyasi tabloyu nasıl değiştireceği, CHP"nın son durumu ve geleceği gi- bi konular üzerine görüşle- rini açıklıyor. Minik büyücüler işbaşında TV Servisi -J. K. Rovrtmg' in tüm dünyada fırtınalar kopa- ran roman dizisinin ilk kita- bından sinemaya uyarlanan film bu akşam Kanal D'de ek- rana gelıyor. 11. yaşgününe yaklaşan Harry Potter'ın önünde zorlu bir hayat vardır. Küçük yaşta, anne ve babasını bir trafik ka- zasında kaybeden Harry, am- cası Vernon, halası Petunia ve oğullan ile yaşamakta, onlann kendisine verdiği merdiven al- tuıdaki dolapta yaşamaktadır. Kanal D 20.00 Harry Potter ve Felsefe Taşı - Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Yön: Chris Columbus / Oyn: Daniel Radcliffe, Emma VVatson, Rupert Grint, Maggie Smith / 2001 ABD yapımı, 152 dakika Yaşgünü geldiğinde Hog- warts Cadılık ve Büyücüklük Okulu'ndan gizemlı bir mek- tup alır. Mektupta okulun ge- lecek dönemdeki öğrencile- nnden biri olmaya hak kazan- dığı yazmaktadır. Mektubu ona ulaştıran dev Hagrid, Har- ry'i hayatının gerçeğiyle yüz- leştirir. Harry'nin, bir zamanlarbü- yücü olan anne ve babası kö- tü büyücü Voldemort tarafın- dan öldürülmüşlerdir. Olay sı- rasında bir bebek olan Har- ry'nin alrundaki yarayı da bu kötü büyücü bırakmıştır. As- lmda bu saldından kurtuldu- ğundan ötürü Harry, büyücü- ler dünyasında çok ünlüdür. Harry, Hogwarts'taki eğitimi- ne başlar. Burada ıki yeni arkadaş edi- nir: Ron ve Hermione. Üçü birlikte kaza ile üç başlı dev bir köpek tarafından korunan gizli bır oda bulur. Bundan sonra üç acemi bü- yücüyü heyecanlı bir arayış ve zoriu bir macera beklemekte- dir... (0212) 2*3 «9 7S CNNTürk 20.00 Camilerdeki hırsızlıklar TV Servisi - "beşN birK" programının bu bölümünde, camilerden çalınan ayakka- bı, tarihi eserler ve paralaruı sırn araştınhyor. _ Soner Yalçın ve Cünejt Özdemir'in birlikte hazırla- dığı yapımda aynca, bir bir kapatılan halk kütüphanele- rinin içine düştüğü durum ele alınıyor. TRT2 20.05 Batur sunuyor TV Servisi - Sunuculuğunu Enis Batur un üstlendigi *Sa- nat Yanmküre" programında bu hafta "Yerel Yönetimler ve Sanat" üstbaşlığı alhnda "Sa- naü Yerelden Yönetmek" ko- nusu tartışılıyor. Programm konuğu ise Es- kişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yümaz Büyükerşen NTV 20.05 Eko Diyalog TV Servisi - Asaf Savaş Akat, Deniz Gökçe ve Taner Berksoy, "Eko Diyalog" programında bu hafta yapı- mın eski yorumculan Mah- fi Eğilmez ve Ege Cansen'i konuk ediyor. Yapımda, ekonomi dün- yasında yaşanan son geliş- meler, faiz oranlan, halka arzlar. para politikası, özel- leştirme, IMF, petrol fiyatla- n, borsada yaşanan gelişme- ler, ithalat ve ihracat rakam- lan, küresel ekonomide ya- şananlar gibi konular masa- ya yatınlıyor. tv8 22.00 Salıncak TV Servisi - "Saüncak" programını Şükriye Tutkun hazırlayıp sunuyor. Yapımın bu haftaki bölü- müne oyuncu Necati Şaşmaz ve "Ekmek Teknesi" dizisi- nin "HerodotCevdeTı Hasan Kaçan ile ses sanatçısı Funda Arar konuk oluyor. AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZ] SUNAR HAZİRAN Konserleri LEYU\ÇOLAKOĞLU HAKANAYSEV DEVAÇOLAKOĞLU JOHANNBOTKA 20.00 20.00 JORGE CARDOSO 20.00 AYKUT DURSEN 20.00 22-23 Haziran/ Workshop Saat: 16.00 l ] lO.OO.-YTL 3ĞRENC] 5,OO.-YT1. > Akbank KL tilr Sanat Merkezı Ist'llal Cao No 14-16 3^435 Beyoalu Istanbui > Biljiiçin > C212 252 35 00, 01 > AWW al-barnsarat :orr Biırr SATIŞ NOKTALAR) wwi)iletix.com ağn Merkez Z2lt A54 15 55 KûHûr Sanat UerfceZ! nden armn echletn ır Çok «Vraçfı SHl<yı J c(a yer aiaı konsw, fil-n, bal«*opera jöstenier Lsst-Dtsc C*D « y a vT*c d » bjyuk ekra-da 5ter«fonı k Satcdakı jcsten fçpnjgTrTaaşiadırtân sc r >re9intme ı ~*sı nca afunvr Etkınfttfern *4 İ a oniara 3if*bılmek n; n ıl«lenn !>'\c*aer a\ıtvv j otmas gerek^efcted«r Sergi> 24. Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi 18Hazıran>28TemmuzO5 AKBANKKULTUR SANAT MERKEZI Tv PROGRAMLARI 10.30 Dizi: Şaşıfelek Çıkmazı 11.40 Yaz Mutfağı 12.20 Dizi: Ne Seninle Ne Sensiz 13.30 Dizi: Lorenzo'nun Karısı 14.25 Ver Elini Anadolu 15.00 Dizi: Kuzen- lerim 16.30 Çizgı Film: Casper 17.00 Kasaba 17.50 Çizgi Film: Garfield 18.20 Dizi: Yedi Numara 19.20 Dizi: Bızim Evin Halleri 20.00 Haber 20.55 Radar 21.50 Gonül Penceresı 23.25 Dızı: Ayışığı Nerede- sin 00.30 Günün Ardından 00.50 Yabancı Film: SWAT: Savaş Başlığı 02.25 Dizi: Şaşıfelek Çıkma- zı (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.40 Sanat Günde- mi 11.50 Günün Ajandası 12.15 Eko- gün 12.35 Yurttan Haberler 13.00 Reçete 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akar- ken 14.45 Dünya Ekonornisi 16.25 Ekogün 16.40 Sanat Gündemi 17.20 Günün Konusu 17.40 Dun- yaya Bakış 18.25 Hayatımız Sınav 19.20 Göz önünde 20.05 Sanat Yarım Küre 20.35 Hayat Akar- ken 20.55 Yerii Film: Çayfar Şiricetten 22.30 Du- rugöl'ün Sessiz Koyü: Balaban 23.35 Yedikule Hi- san Konserlen (0 212 259 72 75). 07.00 Sabah Haberleri 08.00 Be- nımle Oynar mısın? 08.30 Bu Top- rağın Sesi 09.30 Karınca Karannca 10.30 Kültürel Zengınlığımiz 10.58 TBMM TV 19.00 Fransa 98 Dünya Kupası Karşılaşması 20.30 Avru- pa Yüzme Şampiyonası Senkronize Yüzme Takım Finali 21.45 Fransa 98 Dünya Kupası Karşılaşma- sı 23.15 Avrupa Yüzme Şampiyonası Senkronize Yüzme Solo Finali 00.25 Kapanış. 10.30 Bizim Evin Halleri 11.00 Ka- dına Dair 12.15 Yaylak'tan Kışlağa 12.45 Dünyanın Türküsü 14.00 Uzaktaki Yakınlarımız 15.00 Haberler 15.20 Belge- sei 15.55 Hayat Akarken 16.25 Gezgin öyküler 16.45 Benimle Oynar mısın 17.15 Memaba Dünya 18.00 Haber 18.20 Memleketten Haber Var 19.00 Avrasya Gündemi 19.35 Bizim Evin Halleri 20.10 Herşey Aşk İçin 21.25 Anadolu'nun Sesi 22.30 Yay- laktan Kışlağa 23.00 Ziyalılaria Kültür Gezıterı 23.30 Yaşayan Tarıh 00.10 Aydın Bakışı 01.00 Haber. 10.15 Web TV 12.00 Haber Merkezi 13.15 Avrasya Dünyası 14.15 Açık Haber Hattı 15.15 Nazar Boncuğu 17.15 Genç Yonetmenler 18.00 Av- rasya Bültenı 18.15 Diplomatik Kulıs 20.30 Avrasya Dünyası 21.30 Politik Açı 23.00 Ankara Kalesı 24.00 Haber (0312 231 21 00). S 07.00 Dizi: Bay Kamber 09.00 Çizgı Film: Sihirli Notalar 09.30 Çızgi Film: Kırby 10.30 Dizi: Bucür Cadı 12.30 Gün Ortası 12.50 •"U" Çizgi Film: Megamen 13.30 Dizi: Cocuklar Ne Olacak 15.10 Yerli Film: Ne Olacak Şimdi 17.10 Passaparola 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yenıden Olacak O Kadar 21.50 Sıriarın Efendisi 23.40 Deşıfre 00.50 Gece Haberı 01.20 Spor Ge- cesı 01.30 Yabancı Film: Özel Koruma 03.30 Türk Halk Müziği (0 212 448 80 00). 08.45 Dizi: Intikam Ateşi 09.45 Yarış- ma: An Kalbim 12.45 Bızım Lezzetler 13.30 En Komik An 14.30 Dizi: Uy Ba- şımıza Gelenler 16.00 Serap Ezgü ile Biz Bize 19.00 Ana Haber Bültenı 19.45 Spor Say- fası 20.00 Dizi: Davetsiz Misafir21.45 Dizi- Gurbet Kadını 23.30 Dizi: Şifre 01.00 Saba Tümer'le Bu Gece 01.45 Yabancı Film: Deniz Harekâtı 2 03.30 Dizi: Sevginın Gucu 05.00 Yerli Film: Tek Kurşun (0 212 355 0101). 08.45 Çizgı Dizi: Pingu 09.00 Tolga Abi ve Hugo 10.00 Çizgi Fılm: Cennc 10.35ÇizgiFilm:Sonic11.10ÇizgiDı- zi: Duel Masters 11.45 Dizi: Rubi 13.00 Gün Orta- sı 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Cocuklar Duyma- sın 17.30 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haber 20.00 Dizi: MeleklerAda- sı 21.45 Dizi: Aliye 23.30 özel Hat 01.20 Haber 01.30 Homedrom 02.00 Haberci 02.35 Gecenin Içinden (0 212 354 30 00). 10.10 Yazhk Hayat 11.30 Yakın Yer- ler 12.20 Lifestyle 12.30 Doğru Tercıh 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.15 Yakın Plan 16.30 Eko- nomi 17.10 BeşÇayı 18.10 Gece Gündüz 18.30Ve Insan 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Gerçeğin Ta Kendisi 20.05 Eko Diyalog 21.30 Türkiye-Panama Dünya Gençler Futbol Şampiyonası (Naklen) 23.30 Maçın Ardından 00.10 Yakın Yerler 04.00 Detroit Pıstons-San Antonıo NBA Finali Karşılaşması (Nak- len) (0 212 335 00 00). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Huzura Doğru 10.00 Dizi: Eltiler 12.00 Haberler 12.30 Sizin Sesiniz 16.30 Akşam Yıldız- lan 19.00 Haberler 19.40 Spor 19.45 Dizi: El Be- bek Gül Bebek 21.00 Şaka Olsun 00.30 By-Kuş Shovv 02.00 Gece Haberi 03.00 Sizin Sesiniz (0 212 454 56 00). 07.00 Çizgı Film: Taş Devrı 08.00 Yerli Film: An Müjgan Ah 10.00 Sabah Sa- bah SedaSayan 12.30 Haberler 13.00 i! ' k ı n c l Bahar Gonullerde 15.20 Dizi: Aş- kım Aşkım 17.00 Dızı: Sihırlı Annem 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Haberleri 20.00 Yabancı Film: Harry Potter ve Felsefe Ta- şı 23.45 Shovv: Superstar Ajda 01.30 Yerli Film: Süpermen Dönüyor 04.40 Trafik 04.50 Sıgannın Zararian (0 212 413 51 11). . , . . . _ . , 08.50 Kurtuluş Savaşı Öykuleri | U L U S A L ! 09.10 Muzık Pınan 10.10 Ulusal Fır- sat 1Z10 Siyaset Bulvan 13.10 Mü- zik Pınarı 15.10 Ulusal Savunma 16.10 6. Blok 18.10 Prof. Dr. Erol Manisalı ıle Soh- bet 19.00 Ana Haber 19.35 Günün Yorumu 20.15 Ulusal Fırsat 20.30 Karadeniz Keyfi 22.00 Ufuklar 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). Ü 10.00 Gaf Ebesı 12.00 Yemek Baha- ne 13.00 Editör Masası 14.00 Kadın- . ,. . lar Kulubü 16.00 Ekonomi Gündemi KanaHUrK 17.00Tiprtivi 17.45 Çizgı Fılm Kuşa- ğı 19.00 Dizi: Beverty Hills 20.00 Ana Haber Bülte- ni 21.00 Hızlı ve Cesur 22.00 Funda Aras'la Per- formans 23.30 5. Boyut 01.15 Dizi: Beverly Hills 02.15 Cansu'yla Baş Tacı (0 212 274 50 50). 10.35 Şirket Raporu 11.35 Vadeli Iş- lemler 12.00 FinansCafe 13.35 Dış Pi- yasalar 14.35 Dosya 15.00 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Gunden Ka- lanlar 18.00 Çızgi Fılm18.45 Dizi: Two&A Half Men 19.15 Dizi: Cheers 20.00 Dizi' Joey 21.00 Dizi: Des- perate Housevvives 22.00 Yabancı Film: Kara Ke- di Ak Kedi 00.30 Dizi: Joey (0 212 330 01 01). 09.00 Pocahontas 10.05 Dizi: St. Tro- pez 11.05 Yenı Vizon 12.30 Trend _ Sağhk 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.00 Dizi: Kadın Her Zaman Haklıdır 14.30 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 17.00 Derya Gibi 18.00 Ha- berter 18.40 Trend 19.00 Dizi: St. Tropez 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yarışma: Zoka 22.00 Sa- lıncak 23.15 Yabancı Film: Başkanın Adamlan 01.30 Transfer Dosyası (0 212 288 51 52). G 08.00 Papatya Falı 11.00 Ferah Ferah 13.30 Kum Saatı 16.00 Kliptomanı 19.00 Gerçek Kesıt 20.00 Haber20.45 Hekımoğ- lu 22.15 Gecenin Rengı 00.45 Dizi: Mortal Kombat 01.45 Rlm: Hırsızlar Kralı (0 2122568282). Zoka 2T&* TURKITE canh PANAMA Dünya Gençler Futbol Şampiyonası 04KK) DETROİT canh SAN ANTONIO NBA Finali 3. Maç bugün www.ntvmsnbc.com ! 09.10 Parametre 10.15 Yaşama | Sevinci 11-05 Fi- nans Bülteni 11.45 7. Vites 1İ15 Iş Ye- meği 13.00 Ajans 14.20 Fi- nans Bülteni 15.20 Design 360 16.10 ParaMetre 17.00 Manşet 18.15 Afış 19.00 Editor 20.00 BeşNBirK 20.50 Spor 21.10 Söz Siz- de 23.00 Gece Görüşü 00.30 Afiş (0 212 413 56 00). 09.00 Ekonomi 10.20 Sağhk Hat- tı 11.00 Açık Hat 13.00 Ekonomi Politik 14.10 Gündem 17.00 Haberler 17.10 Izleyicinin Sesi 18.20 Çağatay Yolda 19.00 Ana Haber 19.50 Dünyanın Ha- beri 20.00 Haber ötesi 21.00 Söylenmeyenler 22.30 Dıgital Hayat 23.00 Geceye Bakış 24.00 Haber 00.10 Psiko Yorum 01.00 Haber (0 212 449 07 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog