Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

11HAZİRAN 2005 CUMARTESİ • • • • SAYFA 19 UNIVERSIADE'e rekor katılımARİFKIZILYALIN İZVÜR - Ege nın ıncısı, 2005 Unı- verrsıte Yaz Oyunlan ıçın genye say- maçabaşladı Geçen yıl yaşamını yı- tınen eskı Buyukşehır Beledıy e Başka- nı ^hmetPinştina nınçabalanyla tz- m i r e getınlen "Lniversiade 2005" on- cesı De\ let Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı MehnK* AüŞahin. Valı Yusuf Zirys Göksu. Beledıye Başkanı Aziz Kocaoğhı. Gençlık Spor Genel Mu- dÜBTu Ylehmet Atalay ve Oyunlar Ko- ordımatoru eskı başkan adayı Taha Akso* medyanın karşısına çıkarken, " E l bniiğiyle bu oyunlan gerçekleşti- reKm. EJeştiri varsa sayfalannıza yan- sıtznadan önce bizle payiaşm" mesajı vexdı Oyunlar ıçın bugune kadar 200 tnlyonharcandığı 11 Ağustos'takı açı- hş törenı oncesı bu rakamın 320 tnl- yona çıkacağı ogrenıldı UNTVER- SLADE2OO5'ınbaşan>lagerçekleşme- • Bakan Şahın, UNIVERSIADE 2005'ın tzmır'de başanyla geçeceğını, bugüne dek oyunlar ıçın 320 tnlyon lıra harcandığını söyledı sı ıçın dev letın ılgılı kışı ve kurumlar- la elbırlığı ıçınde çalıştığını, ıktıdar muhalefet farkı gozetmedıklennı açık- layan Bakan M AIı Şahın, "Ülkenin tanıûmı için, oyunlardan yuzakıyia çıkmamızJçinelbirliğiyajMyoruz.Bu, demokrasi rejiminin fazilet guzellik rejimi olduğunun bir gostergesidir" dedı Sporun gucunun Turkı>e'nın tanı- tımına buyuk katkı sağladığuu ıfade eden Şahın, şoyle konuştu "Yaprian hesapbra gore, bugüneka- dar oyunlariçin320trüyon Kra harcan- mış. Ama bu rakam, Türkiye'nin ta- AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI Ulusal Takım iyi başladı Türkiye: 3 - Azerbaycan: 0 SALON: Ataturk (Ankara) HAKEMLER: Georgıos Georgovleas (7) (Yunanistan) Prudenao Garcıa (7 l (İspanya) TURKtYE:Huse\m (7) Ahmet (7), Volkan(6),Sınan(6) GokhanfJ) Can C) Ulı Peçen (7), Emre (7), Fatıh (6) Burakd) AZERBAYCAN: Galagonav (5) Felımonov(5),Kmalenko(4) Valıvev(5) Jalalcn (6) Samedm (4) (Motonn (6) Abdullaxe\ 4) SETLER: 25-20 25-17 25-18 ANKARA (Cumhuriyet) - Avru- pa Erkekler Volevbol Şampı\onası (B) Kategonsı elemelen 2 devTe maçlannın ılk gûnunde Turkıye, Azerbaycan'ı 3-0 yendı Ataturk Spor Salonu'nda dunbaş- lavan elemelerdekı ılk maçında ra- kıbıne set vermeyen Ulusal Takım, puanını 8'e yukselterek 3 Grup'ta 2 sıradakı >ennı konıdu Gunun dığer maçında ıse Kıbns Rum Kesımı nı 3-0 >enen Danımar- ka ıse puanını 9'a çıkararak lıder- lığını surdurdu Grupta Azerbaycan 4 puanla uçuncu, Kıbns Rum Kesımı ıse 3 puanla son sırada yer alıyor Yetkililer, üniversite oyunlarının Türkiye 'nin tanıtımında büyük rol oynayacağını belirttüer nıbmında eide edecegimiz avuntajdan çok daha az. Tanrtım fonlanna bunun birkaç mistini daha koysak, bu kadar buyuk bir sonuç ekfc edemeyiz. Bu ra- kam Turidye içm hiçtir. N.\TO Zirve- si bUe Türkjye'nin tamüımnaciddi kat- kısağjadı. ll\I\TRSIADE'a bu kadar sporcu ve vönetici katdmasının bir ne- deni de \.\TO'daki başandır. Biz ken- dhnizi 7 bin kişifik sporcu \t yonetki- ye göre hanrlanuşük. FISL yonetidle- ri geçtiğhniz gun beniziyaret etti. 1500- 2 bin kişinin dahagefeceğinı soytedLYe- ni imkânlar sağbvoruz." Oyıınlarda 1341 madalya dağıtıla- cagını kaydeden Şahın, Izmır halkı- nın oyunlan ızlemesını ve oyunlar son- rası ortaya koyduğu başannın sonucu olarakl342 madalyanınmanevıola- rak tzmırlılere venlmesı gerektığını soyledı Tesisier yenikndi Oyunlarda 61 tesısın kullanılacağı- m. bu tesıslenn bir kısmının yenıden yapıldığını, bir kısmının ıse tadılattan geçtığını belırten Şahın. tesıslenn hep- sının oyunlara yeüşeceğını dıle getr- dı tzmır'dekı en onemlı tesısın ıse - Karşıyaka'dakı yenı tenıs kortlan ol- duğu ve bu alanın bır Grand-Slam'a ev sahıphğı yapabılecek duzeye gel- dığı belırtüdı tzmır Buyukşehır Beledıye Başka- nı Aziz Kocaoğhı ıse rekor bır katılım bekledıklennı belırtırken "9 binleri aşacak bir katihm bekliyonız. Dunya- nm 180 ulkesinden 18-25 yaş arasmda- ki binlercegencı ağui^'acağız. Tnbun- leri doldurup dunyanın dortbir yanın- da Turkıye sevdahlan yaratacağız. Ve bu oyunlardaki bayrağmuzı rahmetle andığımız Ahmet Piriştinanın meza- nnın vanına dikip savgı duruşuna bulunacağız" dedı TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ BUGÜN SAHADA DÜNYA GENÇLER FUTBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE - ÇiN 18:30 CANLI www.ntvmsnbc.com İSTANBUL • ANKARA • İZMİR • ADANA • ADAPAZARI • AFYON • ANTALYA • BURSA • ÇORLU • DENİZLİ • DİYARBAKIR • ELAZIĞ ERZURUM • GİRESUN • GAZİANTEP • İZMİT • KONYA • MANİSA • MERSİN • ORDU • RİZE • SAMSUN • SİVAS • Ş.URFA • TRABZON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog