Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Bugüne kadar yapılan harcamalarla ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüp kaynak anyor Beşiktaşjın zor günleriCİHAJN' ÖZCAN Süper Lig'de yeni se- zon öncesi sıkıntılı günler yaşayan Beşik- taş'ta nakitpara sıkıntı- sını aşmak için finans arayışlan sürüyor. Yü- dırım Demiroren yöne- timinirı göreve gelmesiyle har vurup harman sa\Tularak yapüan transfer har- camaları. aşın personel giderleri kulü- bü zor duruma sokarken gelırlerin de bankalara temlık ettirilmesi yönetunı sıcak p«ara arayışlanna itti. Siyah - Be- yazlılar son olarak 3 yıl daha süresi ol- masına karşın TurkcelTle olan sözleş- • Beşiktaş'ta Turkcell'le olan stjfcdeşme feshedilerek Cola Turka ile anlaşıldı. Siyah - Beyazlılar 4 yıllık 21 milyon dolar alacak. 9 milyon dolan peşin alan Beşiktaş, Turkcell'e 3 milyon 750 bin dolar verdikten sonra kalan parayı transfere yatıracak. Bunun yanı sıra sponsorlarda da değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Carew de dahil olmak üzere yabancılar yolda. mesinı feshederek, Ülker Grubu'na bağlı Cola Turka ile yeni bır anlaşma yaptılar. Turkcell'le 4 yıllık 15 milyon dolar karşılığında sözleşmesi bulunan Siyah - Beyazlılar Cola Turka'yla yine 4 yıl- lığına 21 milyon dolara el sıkıştılar. Bu hesaba göre Turkcell'den yılda 3 mil- yon 750 bın dolar alan Siyah - Beyaz- lılar. Cola Turka'dan ise 4 mılyon do- lar alacak. Anlayacağınız sadece yıllık 250 bın dolar için Turkcell'le anlaşma bozulmuş oldu. Transfere kaynak Yeni yapılan anlaşmayla 9 milyon dolar peşin alan Siyah - Beyazlılar Turkcell'e 3 milyon 750 bin dolar ver- dikten sonra geriye kalan 5 milyon 250 bın dolan da transfer harcamalanna ya- tıracak. Geriye kalan 11 milyon dolar ıse 2007'den sonra alınacak. Ancak, kulübün bu konuda da iyileştirmeler yapmak için birtakım çalışmalar yap- tığı öğrenildi. Kaynak arayışlannı sürdüren Siyah - Beyazlılarda sponsorlann da gözden ge- çinleceğı belırtıldı. Halen anlaşmah olan sponsorlarla gerekirse yollar ayn- lacak ve yeni sponsorlar bulunacak. Bu- nun yanında önümüzdeki sezondan ıti- baren BJK Store'larda yenılemelere gi- dilerek ürün yelpazesi genişletecek. Ye- ni mağazalar da yolda. Kadrodakı yabancılan elden çıkara- rak da gelir elde etmek isteyen Siyah - Beyazlılarda listenin başında Ronaldo ve Juanfran geliyor. Yönetim de bu oyunculara sıcak bakmıyor. Bunun ya- nı sıra Norveçli golcü Carew de ıyi bir teklif gebnesi durumunda satılacaklar arasuıda. Ancak, oyunculann tazmınat bedeli almadan aynlmak istememelen ve aücılannın obnayışı en önemli so- run. Juanfran için 1 milyon Euroya ka- dar düşen yönetimin daha da indirim ya- pabileceği sızan haberler arasuıda. Ro- naldo ise 1 milyon euro almadan takım- dan aynlmayacağını belirtiyor. UEFA'DAN BEKLENEN KARAR EBahçe Şampiyonlar Ligi'nde Spor Servisi - UEFA Icra Ku- rulu dûn yaptıgı toplantıda Fe- nerbahçe'nin Şampiyonlar Li- gi'ne direkt olarak kâtılmasına karar verdi. Isviçre'nin Nyon kentinde yapılan toplantıda sevinen taraf Sa- n-Lacivertliler olurken üıgiltere'nin Liver- pool takımı umduğunu bulamadı. UEFA'nın 14 kişilık icra kunılunun top- lantısından sonra yapılan açıklamada, 25 Mayıs'ta tstanbul'daki fınal maçında AC Mi- lan'ı yenerek kupaya uzanan FC Liverpo- ol'un bu unvanını koruması için Avrupa Şampi yonlar Ligi'ne kâtılmasına karar veril- diği bildınlirken, Ingiliz takımın lige 1. ön eleme turundan başlaması karara bağlandı. Ülke kontenjanlan nedeniyle uzun süredir tartışma yaratanligekatıkmkoşullannın so- nuca bağlanmasıyla Fenerbahçe, lige doğru- dan katılacak. UEFA'nmaldığıbukarardoğ- rultusunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan takımlar, kendi liglennde ka- tılım için yeterli puanı toplamamış olsalar bi- le bir sonraki sezon lige katılabilecekler. Ligde 1. ön eleme turu maçlan 12-13 ve 19-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve bu turun kuralan, 24 Haziran'da çekile- cek. Serhat'tan 3 yılhk imza Fenerbahçe ile yollannı ayırdıktan sonra Belçika'nın RSC Anderlecht takımıyla an- laşan yıldız futbolcu Serhat Akın Brük- sel' e gitti. Sağlık kontrolünden geçen Serhat Akın, Belçika takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. F.Bahçe'nin gündeminde olan Emre 'Avrupa ilk tercihim' dedi Kirtfeeye söz vermedim Spor Servisi - Ulusal futbolcu Emre Belözoğlu, futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek istediğini belirterek, "Eğer bir gün döner- sem 'Bu takım kesinlikle Fener- bahçe olmaz" demem" dedi. Ital- ya'nın FC Inter takımında top koş- ruran ulusal futbolcu Emre Belö- zoğlu, dün Milano'ya giderken yaptığı açıklamalarda transferi ile ilgili bilgi verdi.. Belözoğlu, Inter'de 4 yıl güzel günler geçirdiğinı belirterek, şöy- le konuştu: "Milano'ya gidiyorum, daha îtarva Kupası finali maçlan var, henüz lig bitmedi. Kulübüme bundan 2-3 ay önce kesin fikrimi zaten belirtmiştim. Onlar da bir problem olmadığvndan dolayı beni bırakmayacaklannı söy lemişlerdi. Fakat ben özelükle son 2-3 aybk bö- lümde takımda oynamadığımdan dolayı, aynlmak istediğimi tekrar- ladım." Menajeri ile Italya'ya gittikten sonra oradaki antrenmanın ardın- dan tekrar görüşeceğıni söyleyen Belözoğlu, "Inter'den aynüp ay- rümayacağım, iki güne kadar ke- sinük kazanacak. Onlara son tek- lifunizi götüreceğiz. Hakkımda ha- >uiısı ne ise o olacak" ıfadesini kullandı. Emre Belözoğlu. birçok takım- E M R E : Türkiye'den teklifalmam gayet doğaldır. Ama benim ilk hedefim kesinlikle futbol hayatımı Avrupa'dadevam ettirmek. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Önümde 6-7yıllık hedeflerim var. Tatilde transferimle alakalı doğru bir karar vereceğime inanıyorum. dan transfer teklifi aldığını ancak isim vermek istemediğini dile ge- tirerek "Sözleşmesi süren bir fut- bolcu olarak direkt takım ismi ver- mem doğru olmaz. Fakat 3-4 tane ciddi teklif aldım. Önümüzdeki günlerde inanıyorum ki transfe- rimde somut geüşmeler olacak" di- ye konuştu. Türkiye'den menajeri aracıhğıy- la teklifler aldığını doğrulayan ulusal futbolcu Belözoğlu, konuş- masını şöyle sürdürdü: "Türki- ye'den teklifler aldığım doğru. A- ma şunu belirtmek istiyorum, ke- sinlikle transferimde direkt ola- rak hiç kimse ile görüş- medim. Ancak kim- seden ne para tale- büıde bulundum, ne bir para aldım, ne de kimseye ^^^^^^^P% transfe- rim hakkında bir söz verdim. Türkiye'den teklif almam da gayet doğaldır. Ama be- nim ilk hedefim kesinlikle futbol hayatımı Avrupa'da devam ettir- mek. Bunu herkesin böyle bilmesi- ni istiyorum. Önümde 6-7 yıllık hedeflerim var. Tatilde transfe- rimle alakah doğru bir karar ve- receğime inanıyorum." Belözoğlu, futbol hayatını 3-4 yıl daha Avrupa'da sürdürmek is- tediğini sözlerine ekledi. GORUŞ HALtT DERİNGÖR Hiperaktit Hipoaktif Galatasaray'ın yeni teknik adamı, Belçikalı Gerets... Teknik adamgetirmediğimiz, zannederim sadece ku- tuplar kaldı! Hayırlı olsun Galatasaray için. Ama adam daha işe başlamadan, değişik şeyler söylüyor. "Ben hiperaktif insanım. VVolfsburg'da çok bunalmıştım. Galatasaray tam benim istediöim takım. Baskı beni besliyor. Stres, benim ilacım. Jşe başlayayım. Başla- dıktan sonra bir bakayım. Yöneticiler kendiliklerinden benim sözleşmemi uzatacaklar". Çok ilginç. Bilmesek, adamın Iran'dan geldiğini dü- şüneceğiz... Anlaşılan adam, Türkiye'ye stres atmak için geliyor... Yahu, bu adamlan rahat bırakın. Reyting için saçma sapan sözlerini manşet yapmayın. Belki de adam, bu sözleri espri için söylüyor olabilir. Hipe- raktif nedemek? Hastalıkderecesindefaal olmak. Hi- peraktif olur ise ne yapacak? Hagi de biraz öyleydi ama postalandı gitti. Düşünüyorum da ülkemize, ya hiperaktif ya da hipoaktif kimseleri getiriyoruz. Bunun ortası yok mu? Hiperaktif deyince, Kasımpaşalı eski futbolcu rah- metli Şaban aklıma gelir. Adam güçlü kuvvetliydi. Vü- cudundaki enerjiyı tam anlamıyla harcayamıyordu. Hırsından, zaman zaman kafasını duvaıiara vurduğu- nu görürdük. Inşallafı Gerets'in hiperaktiflıği bu nok- tada olmasın. Gazetelerdeki hiperaktif manşeti, her- halde Gerets'i övmek için kullanılıyor... Böyle göMere çıkardığımız teknik adamların kader- leri hemen hemen aynı oluyor. Ülkemizden postala- dığırnız yabancı teknik adamlara utanılacak sıfatlar ya- kıştınyoruz! Kimine kumarbaz, kimine barcı, kimine çoban, kimıne köylü, kimine de komisyoncu gibi... Son örnek Hagi. Adama hırsız diye bağırdılar! Oysa bu adam dijnyanın en iyi futbolculanndan biriydi. Ga- latasaray'ın UEFA Kupası'nı almasında en büyük kat- kısı olan kişydi. Antrenörlükte Galatasaray'ın gittikçe kaybolmakta olan mücadeleci ruhunu geri getirmiş- ti. Takım, kupa şampiyonu olmuştu ama adam hak- kında söylenmedik söz kalmadı. Neyse ki Gerets'e yeni bir sıfat yakıştırmaya gerek yok. Çünkü o kendine yakıştırmış. Ben hiperakti- fim". Sporda ilk kez tanık olduğumuz bir sıfat. Spe- külasyon alanı da çok geniş. Ben, büttn yabancı antrenörlerin kovulmak için gel- diklerine inanıyorum. Kendileri de bunu biliyor. Ama Türkiye yabancılar için bircennet. Biraltın madeni. Ül- kemizde çcğu insan açlıktan kınlırken bunlara milyon dolarlar vermekten çekinmiyoruz. Peki yabancı ant- renörler gemesin mi? Bir kez daha yazmıştım. Gel- sinler. Amaonlan insan olarak düşünelim. İnsan ola- rak kabul edelim, insandan istenebilecek şeyleri is- teyelım. To:emleştirmeyelim. İ-Posta: hoeringorahotmail.com - Faks: (212) 5138505 Şampiyon boksörümüz, unvanını korumak için ringe çıkıyor Gözler Şamil Sam'da Sinan Şamil Sam, Ahnanya'da Peter OkheUo ile karşılaşacak. Spor Senisi - Profes- yonel boksta WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Şampiyonu Sinan Şamil Sam. unva- nını korumak için bugün akşam sa- atlerinde Almanya'da ringe çıkacak. Sinan Şamil Sam, maçın yapıla- cağı Kempten kentinde düzenlenen basın toplantısında, rakibi Peter Ok- heUo ile bir araya geldi. Sam toplantıda. hedeflerinin bü- yük olduğunu belirterek, şöyle ko- nuştu: "Şu andan itibaren benim karşunazayıfrakiplerinçıkmayaca- gını bühorum. Çünkü V>"BC keme- ri içindövüşenher boksörrvidir.Ben ise daha büyük yetieri nedeflemiş. dunundayun. Hiç kimse maçı kay- betmek için ringe çıkmaz. OkheDo da bunu düşünerek karşuna çıka- cak Benim isteğhn Tımo Hoffman ile döğüşmekti. Onunla dövüşmek benim hakknndı ancak ohnadT dedi. Sam'ın rakibi Peter OkheUo da maça çok iyi hazırlandığını ifade ederek. "Ben hazuım. Buraya ke- meri almakiçin gektim ve alacağun. Asya'da 5 yûdır dövüş kaybetme- dün. Kemerimi 8 kez korudum. W- BC kemeri de benim otocak"diye konuştu. Sinan Şamil Sam'ın bağh olduğu kulübün başkanı Wilfired Sauer- lend ise Sam'ın gelecek yılın başın- da dünya şampiyonluğu için dövü- şecegıni belirterek, "Sinan'm Ok- heUo ile randevusu ohnasa Tımo Hoffman 3e A\Tupa şampiyonhığu kemeri için dövüsecektT dedi. G Ü N Ü N I Ç l N D E N • UĞUR MUMCU TURNUVASI - Uğur Mumcu anısına her yıl geleneksel olarak Kum- kapı Sançubuk 81 Spor Kulübü taranndan düzen- lenen '"Uğur Mumcu Minikler Futbol Turau\f a- sı"nın 13'sü bugün Langave Sançubuk 81 Spor Kulüplen'ne ait tesislerde başlayacak. •TRANSFER - Konyaspor. Hırvat kaleci \la- demir Vasilj'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL(Utrecht/18J0) Türkiye-Çin VOLEYBOL (Ankara Atatürk/19.00) G.Kıbns Rum Kesimı-Türkiye TV'DE SPOR ISTV71830 Türkiye-Çin TKT3/19.00 G.Kıbns Rum Kesıini-Türkiye CNN TÜRK/19^0 Fomıula 1 Sıralama Turlan Show TV/22.00 Sinan Şamil-Peter Okhel- lo. 04.00 Mıke Tyson-Kevın McBridge, Laila Alı-Enn Toughill • COLLINA EMEKÜ OLUYOR - Dünyanın en başanlı futbol hakemlerinden biri kabul edi- len ttaryan hakem Pierluigi Collina, 18 Haziran'da Bologna ve Parma arasında yapılacak maç so- nunda aktif hakemlik kariyerini noktalayacak. • TENİS - Ankara Tenis Kulübü Kortlan'nda sürenAkbank Uluslararası Erkekler Tenis Tumu- vası'nda Türk tenisçi Haluk Akkoyun çeyrek fı- nalde Ingiliz Jamie Baker'a 2-0 yenilerek tumu- vaya veda etti. Bu arada Ideal ENKA Men s Open Uluslararası Tenis Tumuvası, bugün Istanbul'da- ki ENKA Kulübü Kortlan'nda başlayacak. • SUTOPU - Ataköy Açık Yüzme Havuzu'nda devam eden Uluslararası Mithat Hantal Büyük- ler Sutopu Tumuvası'nda Türkiye (A) Takımı, Fransa'yı 8-4 yenerek, 3. maçından da galibiyet- le aynlırken, Türkiye (B) Takımı ise Romanyâ'ya 10-2 yenilerek, 3. maçını da kaybetmiş oldu. • ATLETİZM -10. Yıhnaz Sazak Uluslararası Atletizm Yanşmalan bugün Istanbul'da başlıyor. • ARÇELİK VE SSK FİNALDE - Türkiye Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Arçe- lik ve SSK fınale yükseldi. •ALTILI - Bursâ yanşlannda; 5'2-7-9-3-2-17 kombinesini bilenler 169.130'ar YTL kazandı. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Çığdemin Oğlu (2), P: Muzur (4), PP: Ezhat (1). S: Kaan Can (3). 1 KOŞU: F: Caribu (7), P: Karakitt (9), PP: Otoriter(5),S:Carlos(2). 3. KOŞU: F: Dorchester (3), P: Gürbaha (2), PP: Dayala (1), S: Ozcaldıran (4). 4. KOŞU: F: Gold For Lady (1), P: Rauf Amca (2), PP: Hostes (3), S: Fıre To Fire (6). 5. KOŞU: F: Şencan (4), P: Summer Light (10), PP: Brother (3), S: Anaconda (2). 6. KOŞU: F: Ateşağa (4), P: Montreal (1), PP: Runner Boy (7), S: 7. KOŞU: F: Sergen (5). P: Patuşka (2), PP: Moskado (4), S: Mondy (6). 8. KOŞU: F: Alsu Can (12), P: Hürkız (6), PP: lu (3), S: Pirkaya (7). Gününlki- Ihi: 6. Ko- şu:4/l.Çif- te Bahis: 3. Çifte: 4/4. ALTDİJ 3 2 1 1 4 2 3 8 7-5 GAN^AN 4 1 5 2 4 12 6 3 7 8-9* ÇtN İLE KARŞILAŞIYOR Haydi gençlerSpor Senisi - Hollanda'da 1 S.'si düzen- lenen 20 Yaşaltı Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Türkiye 20 Yaş altı Ulu- sal Takımı ilk karşılaşmasmı bugün TSİ 18.30'daÇin ile yapacak. Turnuvaya Avru- pa ikincisi olarak katılan Türkiye, şampiyo- nanın en etkili ekiplerinden biri olarak gös- teriliyor. Avrupa takımlanndan birçok genç yıldızın katıldığı turnuvada özellikle Güney Amerika'nın birbırleri ile anlaşamayan iki ülkesi Arjantin ve Brezirya'nın da neler ya- pacağı merakla bekleniyor. Gelgenvaard Stadı'nda yapılacak karşılaşmalarda B Gru- bu'nda yer alan Türkiye'nin Çin dışında Pa- nama ve Ukrayna gibi zorlu rakipleri bulu- nuyor. 2 Temmuz'da sona erccek şampiyo- nada geleceğin futbol yıldızlan da göriicüye çıkmış olacak. GALATASARAY Hakan Yakın da veda etti ; ^ BERN (Cumhuriyet) - Gala- tasaray'a geçen sezon gelen an- cak teknik direktör Gheorghe Hagitaranndan ilk 11 'de şans ta- ~ nuımayan Türk asıllı Isviçre va- tandaşı HakanYakm, yeniden Isviçre'ye dö- nüyor. Geçen sezon ara transferde Galata- saray kadrosuna dahil edilen Hakan Yakın" ın Isviçre'nin Young Boys Bem takımıyla 3 yıl- lık sözleşme ımzaladığı beurtildi. 28 yaşuıdaki orta alan oyuncusunun \TB Stuttgart'ta olan bonservisinin Young Boys Bem taranndan ödenen tazmınat karşılığın- da serbest bırakıldığı belirtilirken, her iki ku- lüp te bonservıs bedeliyle ılgılı biraçıkla ma- da bulunmadı. Isviçre'nin Tages-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre, Hakan Ya- kın'm bonservis bedelinın yaklaşık 1.5 mil- yon Isviçre Frangı olduğu kaydedildi. Figoiddiası Bu arada Portekiz Ulusal Takımı'nın yıl- dız oyuncusu Luis Figo'yla büyük ölçüde an- laşma sağlandığı iddıa edildi. S İ V A S S P O R Lorant tamam Spor Servisi - Sivasspor'da VVerner Lo- rant donenıi başlıyor. Ismail Kartal ile yol- lannı ayırdıktan sonra antrenör arayışına gi- ren Süper Lig'in yeni takımı bir dönem Fe- nerbahçe'de çalışan ve 6- O'lık Galatasaray galibiyetine adını yazdıran Alman çalıştın- cının ekıbi ile geleceği bildirildi. Yöneti- min Alman çalıştıncının isteği doğrultusun- da yabancı transferi yapacağı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıl- dmm'ıngöndenlecekler konusunda önce- liği Sıvasspor'a verdiği gelen bilgiler arasın- da. Murat Hacıoğlu, Semih. Nl. Hanefi, Can Arat ve üçüncü kaleci Recep'in Kır- mızı- Beyazlı kulüple ön görüşme yaptığı öğrenildi. NEYMİŞ ABDÜLKADtR YÜCELMAN Asker Ocağı ve MiHi EğrHm Asker ocağı, sine-i millet. Ana kucağı, baba ocağı, ulu- sun temel öğeteri, temel taşlan, değerlenn, erdemliliğin en yücesi.Bu yüce ocak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesin- de yurt sevgisi, liderlik, beden eğitimi ve spor eğftimleri- ne yönelik kıta ve askeri kurumlarda bilgilendirme ve eği- tim kampanyası başlattı. "Herkışla bir okuldur" felsefe- sinden hareketle Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırla- nan "Sporda Centilmenlik ve Hakkaniyete Uyma Ruhu" adlı kitapçık eğitimlerde kaynak olarak kullanılacak. Genelkurmay Başkanı'nın emriyle ve Genelkurmay ikinci Başkanı Örgeneral llker Başbuğ imzasryia yayım- lanan ve Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve eşiti birimlerde dağıtımı yapılan kitapçık gayet sade ve açık bir dille ha- zırlanmış. Toplum olarak birtakım degerierimizi yitirdiğimizi hepi- miz kabul ediyoruz. Sokakta, okulda, toplumun tansıyo- nunun yüksek olduğu hemen hemen her yerde son yıl- larda artan şiddet, anarşi ve insanlık dışı örneklere karşı alman önlemlere TSK de kendi bünyesi içinde katkıda bulundu. Bu çabası ile de Türkiye Milli Olimpiyat Komi- tesi tarafından Fair Play ödülü aldı. Olimpiyat evinde ya- pılan törende iletişim dalında büyük ödülü Genelkurmay adına Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Cihangir Ak- şit aldı. ödülün gerekçesi her yıl binlerce gencin eğitim aldığı Silahlı Kuvvetler'de "Fair Play ve sporda şiddete hayır" kampanyasının başlatılması. Milli Eğitim'deküçük beyinlere Arapça öğretilmeye yönelik çalışmalar yapılır- ken asker ocağında centilmenlik, ahlak ve insanlık ilke- lerinin pekiştiriliyor olması ödüle bir başka anlam daha katıyor. Biraz da sözünü ettiğim kitapçıktan söz edeyim. Sa- vaşta yaralanan bir yabancı askeri kollanna alarak cep- he gerisindeki hastaneye taşıyan Mehmetçik'i gösteren rölyef kitapçığın kapağını süslerken arka kapağında da 1968 Meksika Olimpiyatlan'nda maraton dördüncüsü olan Astsb. Bçvş Ismail Akçay'ın fotoğrafı yer alıyor. Fair Play adına birçok örnekler var kitapçıkta, çok gü- zel ve değerli örneklerin yanı sıra Fair Play yani centilmen- liğin sadece sporda değil her alanda insanlığın ve güzel ahlakın değerleri anlatılıyor. Asker ocağında savaşma sanatını öğrenenlere aynı zamanda insanlığı ve ahlakı, centilmenliği ve hakkaniye- ti öğretmek bir vatan borcudur. Mustaia Kemal Ata- türk'ün 2 deyişi ile konumu noktalarken özellikle günü- müzde daha başka bir anlam taşıyan böylesi bir katkıyı kutluyorum. "Sporyalnız beden yeteneğinin bir üstünlüğü sayila- maz. Anlayış, zekâ ve ahlak da bu işe yardım eder. Ze- kâ ve kavrayışı geri olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışıye- hnde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." E-Posta: ayucelman(ayahoo.com - Faks: (212) 51^595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog