Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 12 EKONOM ııısı 11 MZİIM ıııs Orab En En Otyçııı A^rtldı Işfcn «sse Ad Kapanş Dujuk Yıritsek Kıpnş "4 Otft» Hwn 325 122 496 7 » 3 05 210 39J3O XX 1 70 1130 3J0 545 3D0 13.40 3.62 9.50 346 940 9.50 1 » 3225 " 0 525" 3 0 4525 4-6 466 129 132 330 j.88 1 * 2Ü6 126 128 036 1.00 134 137 310 320 aOO 28.75 2.16 218 945 970 2JC 205 OJ» 040 OJS : « 630 10 225 229 125 29 18.30 1830 6J5 645 0.58 8.69 0J3 610.14 •85 5.43 0J1 123 0 •0.95 2.50 226 447B 4.04 4j4 95J26 1121706 1393)1 475J00 1,085,410 -7 760 44,06? 22288303 636.163 37129 21383 541.23 1237 768 «54.31 <10J07 257^49 2J45189 2337469 Bakan Coşkun, Türk Standartlan Enstitüsü'ndeki müfettiş incelemesinde son durumu anlattı'Tam rüşveti yakalayamadık ama... 8oro.j»ap 04 Borusan r* Pa; i 3 6 Boscn Psn SotaHen 63 0C Bossa 10 BSHEvAMtff I eumran; Y* ûn B«saÇm«rto OrHrSyın fetMMifc 16 26 76JÜ r a 2410 2610 426 67J 0 »D3 ı OmcY* 01. Dnaank ; DnaCam O Dçart D | | Do&ıYaynffa DMUS OOTttıv Doctaş ûraıDcaan8as , DyoBoya E U İ * EczsOşYatOrt 111 BMHoBns EgeEndusr Egt&tra > EjeSmn* ' EgeserGMH ' EGS 24» 25.30 815 840 '70 5J6 *J0 094 1J9 141 4-ir '4^: 12 494 56 Sj 9886507 1 T58E 349» 1 4962SS 120 61. 4J4 64» 3464 4 070 0 4 Btaar 5o0 615 En^DanrCM 5İ0 B»Sdl H4 Esccrt CcnVJMr 162 EaorSporGıyn 122 i EmnYkOct 131 FıcUUkFaMcnng 17! F D l Y 6JC finmYatCH 1 ForeOtosar FroPx3da GarmBarMs Gıant FaMang | GarmOMYO Garanfal Ort SoooVa OoüşÇnato ÜSOHOÜK G t F o f ttesE<«Jg«ı HasGMYO 1 MtksBtasyz hwna 3İ6 226 67595 B6'46 48B'j 338 38S 1158 U82 8C 122SIM6 295 soe U 133 823.636 '454» 2C26S2 734674 7 60649 7—İT-4 IIW500 23 192 1342 8 86356 38.126 0 5 28900 J53İ38 368 054 23! 12' 163 358 421İ49 49«TJ 2J88J23 1206283 3'8.«4 564J6 6J47J42 56CJ25 B16JB jsn 614426 77(0594 UB7.S21 ^48JG5 267294 5196,-51 664J24 «466 İJİ4 1O6J79 : 1J05.X 1J3500 1J20X 3 720 730 '30 5'3 IfYatdrt KartTsnSt Kltonsn rasnOr KoçHoBrg Kontste 1 KomaÇmrfc I KossaSaDanc C KD UoYaj UMOYazAnt U f c K a * M Vtmaz YA On MnftiÇnvfc Mamas AtarytAjs MamnMart Mısai MaSMrZat-fcUrg Medva*l*g Menkns'eUH MensaMereuca MetaG«a MeKrtste Ml(7QS Mva UAuMui NerasHadng NelHoj*g NaTunmPenJ NetaKTöetai" lUıtmrto NuofGMYO OkarTaksa Ornutea Otoka OysaÇms* ÛzRnareFact PatkSek Martrc» Paaı FvguoıGos PtraVat > t Fnbıı Paraofe Pras AnrE V"j<ı FraSu PraSui PrsüKacK PoMaı =l».S<xra sacar=r3fiana ^acan u^ictA saamboöns ^arko^cafiana Sanuvan Ser^Kjiasfte Stfaş ScOlaareM ScMaş Scrmffi'onen; f»nwDce»r T BıononBartı. 7 KaknnâSdnk | Tubcrc "SK.B Ta;YatOr Tras TaKmstne T«WlFr <r Tttetibank Tescc-ra Tre<ıisan LSO 1CJ3 66 J4 69 12 2E2, X X .88 2 "2 6E 1 6C 66 2" 20 85 ta [40[81 -o 3CE 90 6 [60 L--U ı5o 0 63 -95 J38 199 02 1Î3 42 ; j 4 £ •o- $6 •84 1İ4 .85 ı3C 1.30 136 72 J7" 66 168 120 1l 70 14 188 Ic8 ı9s 1E0 1İ0 164 '03 •38 87 İ3O 1*60 183 32 300 6 C« 1t« 66 134 j68 7 » 1 2 282: 067 20 0-1 06 108! 67 232" 039 0K 30 0C •85 3 8 059 £41 454 150C 64 396 356 196 01 »30 442 2i2 (3 204 64 2.80 12 492 356 1-2 076 56 219 15 70 06 484 368 3sC 300 3=5 3.05 460 204 336 186 2.34 12 40 J83 130 2'00 18 036 1330C 13200 292 2İ6 136 X 22*j 2220 408 336 34; 3J2 585 093 -JC 1 30 ^3C 370 3^8 36 135 3 72 170 835 820 114 114 2875 28J) 106 Ifl 069 069 123 123 073 0-2 070 038 040 039 038 32438 139 ^5 «XX 373 072 27" 2 « 2.06 -041 2.4- 079 12- 046 4J8 435 ü3i 313 1X23 138 tJ8 3-0 134 -0=0 ıX ^39 J4 r 36 5J0 106 1J7 136 369' loi 2 5' 10^0 295 1İ6 29 748 2232 £İ3 403 091 033 1 0 * 05a 368 0./5 135 0.88 2837 10JK XH 147 18. 069 C94 10 0 uSC 169 043 2330 8JE 3J0 M1 tAt 450 520 170 5.13 3.52 1.01 1.3 540 436 İ60 1'6 213 16' 3.X 304 362 174 0 78 169 £3t •CE 2X 3032 -063 ' » 326 060 24- 457 „ « 15 2 84 67 66 603 05c 101 -85 3^6 060 242 436 a20 166 ^60 1J» 02 340 452 256 3 2.07 'X 1& 141 289 033 0T 359 099 1.02 5.35 iı 233 829124 384 865 153680 282 -S 1268655 < 138444 346309 11^4 996 54994 394 439 99D65 4jj.11 363 05' 193^2 12«5-' 1701404 122153 1158,178 394054 7157 «7 2.» 1-33 9 5 J 2 1 <89J68 '12.792 149233 4S6 362 1-3 0^6 1J67 228 227 16D0 1600 116 1 436 •5J 35o 1 4 4S4 384 3İ4 6 0 8T) 5ij 462 205 342 187 2.66 26o 1320 1320 094 092 610 6.65 5.35 -66 2Ü7 344 opakt < TrizonsK» Soctıf TıanaOı T9E v al0rt T 90 »6 1-0 Ij- 51 10 133 1.05 1İ20 J0 ı65 116 ı20 442 434 13 199 930 960 1T 90 25 »75 314 520 13 lâl 1 o 448 4-4 154 1.02 8 45 650 1630 55 5.65 318 5.55 13 191 6 444 442 153 00 8İ5 680 1630 43 580 3 4 550 -080 12 058 130 060 3.16 191 482 435 or 252 14 2J8 •0.43 099 3.9 4t 1094 455 091 34 132 226 055 205 •0 8S -063 4 36 11469.46C 336 669 J9' T3 -3,052 i*7 120131 167 131982 224 o-3 »-5 1 5 * 64 «i« 113 167 J i ' 488 290250 386 42727402 3Jj 4203,363 182^86J6 8*3 326 452 206 342 " 7 196 5 20^2 88260 26691 '3-2044 l-^ 2J3293i 135 2 22 1.951557 83-107 6-9 9 8809 138 42j48 130 3J09İK 36 801 2 443 82675 4 40 165-•T 2 152 24S367 X J89 442 83 0 -63C 6.80 41183,708 18I« 2J73 365 '44 10486^42 3.80 1800346 116 «5,333 344 5306341 îhbarve şüpheler üzenne 229 bın 764 dosya ıncelendı. Bın tanesınde karalama ve tanfe değışıklığıne rastlandı. Savcılık karanyla 19 kışı gozaltına alındı. 7'sı tutuklandı, 1 'ı tutuklu. 6'sı tutuksuz yargılanıyor. AiNK\R\ (A.4) - Sanayı \ e Tıcaret Bakanı Ali Coşkun, Turk Standartlan Enstıtu- su'ndekı (TSE) operasyonlar- da " tam rüşveti yakalavama- (bldannı ama bu >olsuzluklara zemin hazıriayacak belgeleri bulduklannı" açıkladı Bakan Coşkun, Bakanlık'ta duzenledığı kahvaltılı sohbet toplantısında, son gûnlerde ye- nıden gundeme gelen TSE'de- b yolsuzluk ıddıalan> la ılgılı olarak şunlan soyledı # TSE ıle ılgılı eskıden be- n \ ar olan bazı ıddıalar ve du- yumlann ıncelenmesı amacıy- la Teftış Kurulu BaşkanJığı'nı gorevlendırdık ve kurul mu- fettışlen ınceleme başlattı 0 Yapılan ıhbarlar ıle şup- helenılen dosyalann buluna- bılmesı amacıyla 229 bın 764 dosya bır salona dokuldu Bı- nın uzennde dosyada karala- ma \ e tanfe değışıklığıne rast- landı Bu doğrultuda bazı ça- lışanlar sa\ cılığa se\ k edıldı # Savcılığın karanyla 19 kışı gozaltına alındı Bunlar- dan 7'sı tutuklandı, 1 'ının tu- tukluluk halı devam ederken, 6'sı tutuksuz yargılanıyor # Yolsuzluklara adı kanşan personel ıle bunlann bınncı derecede yakınlannın mal var- lıklannı ıncelettınyoruz # TSE Başkanı Kenan Ma- lat>alı da kanunı yetkısını kul- lanarak 14 personelı gorev den aldı Eğer yetkısını kullanma- saydı zaten bu duruma gele- mez, bu operasyonlan yapa- mazdı Bunlann mahkemelen halen devam edıyor # Dolayısıyla hem bakanlı- ğunız bınmlen hem de TSE yonetımı, uzenne duşen gore- v ı zamanında gecıktırmeden vapmıştır Anlaşılıyorkıbubır yıllık mesele değıl Senelerce devam etmış # Buyuk usulsuzlukler, gumruk ışlemlennde yapılı- yor Gumruk bırlığı dolayısıy- la, zaten bırçok malda gumruk muafiyetı var Ancak bır de CE ışareü konusu var Buna gore bazı sınaı mallannın, sağlık araç ve gereçlen ıle çocuklan ügılendıren araç v e gereçlenn serbest dolaşımı ıçın CE bel- gesı taşıması lazım # CE ışaretı taşıyan Avru- pa menşelı mallar, yenıden la- boratuvarlara gırmeden gûm- ruklerden geçebılıyor Yolsuz- luklardan bır tanesı bu konuda Yıne CE belgesı bulunmayan Uzakdoğu mallan AB malı gı- bı gostenlerek gumruklerden geçınlmış 0 Aynca gumruk tanfe po- zısyona dahıl mallar ıçın oden- mesı gereken bır para var, an- cak soz konusu malın gumruk tanfe pozısyonu belgesınde usulsûz değışlıkler yapılarak ya gumruksuz ya da düşuk gumrukle yurda sokulduğu tespıt edıldı 0 Tabıı bu operasyonlarda tam ruşvetı yakalayamadık ama bu yolsuzluklara zemın hatırlayacak belgeler tanzım edıldığıne gore, burada gorevı ıhmalden tutun bırçok aksak- lıklarolduğuanlaşılıyor Buda tabıı mahkeme kararlany la or- taya çıkacak Greenactive'e ABD 'den ödül tSTANBUL (AA) - Greenactive ın, Unılever Komılı ıçm yarattığı Klazomenaı Projesı ıle Amerıka Halkla Ilışkıler Topluluğu'nun (PRSA) "Sflver AnvflÖdülü"nu aldığı bıldınldı Greenactıve'den yapılan açıklamada, Nevv York'ta duzenlenen torenle odulunu alan Greenactıve'ın, boylece Sılver Anvıl'ı ulkesme getıren ılk Turk halkla ılışkıler ajansı unvanına sahıp olduğu belırtıldı Greenactıve'm Unılever Komıh ıçın oluşturduğu Klazomenaı Projesı, Izmır Urla'da 2500 yıllık antık zeytınyağı ışlığının ayağa kaldınlarak. donemm teknığıyle uretıme geçınknesmı v e bu projeyle ılgılı halkla ılışkıler çahşmalannı kapsıyor KOBFleriçin Nasdaq modeli Ekonomi Senisi - Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) Başkanı DoğanCanstdar, KOBİ Pıyasası'nı oluşturmak uzere bu- "kurucu şirket" kurulması gerekhğını belırte- rek bu şırketle ılgılı olarak ABD'dekı Nasdaq Modeb' nın benımsendığını açıkladı Cansızlar, "kurucu şffkefuı, sermaye pıyasası araç- lannm aracı kuruluşlar \ asıtasıv la alım v e satımının ya- pıldığı ışlem platformunu ve bunun gereknrdığı organı- zasyonu oluşturacağını ve gelıştıreceğını kaydettı SPK Başkanı Cansızlar, ABD'dekı Nasdaq modelının, Turkıve Sermave Pıyasası Aracı Kuruluşlan Bırlığı'nın ABD'deb muadıh olarak mtelendınlebılecek Nahonal Assocıatıon of Secunhes Dealers, Inc (NASD) tarafın- dan kurulduğunu hanrlattı Cansızlar, Turbve'de de "Kurucu Şirketin" ortaklan arasmda TOBB'nın, Aracı Kuruluşlar Bırlığı'nın, malı kuruluşlann v e reel sektoru temsıl eden dığer bazı mes- lek orgutlennın yer almasının ongorulduğunu soyledı Türk gençleri, "Avrupa Konferansrnın son güoünde gerçekleştirilen proje vanşmalannda odulleri topladı. (A A) Türk gençlerinin başarısı Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu 'nun Fransa 'da düzenlediği "Avrupa Konferansı "nda TürJaye 3 birincilik ödülü aldı BURSA (AA) - Dunya Genç Liderler ve Gınşımcıler Federasyonu (JCI) tarafından duzenlenen "Avrupa Konferans^nda, Turkıye 3 dalda bınncılık odulu kazandı 1-4 Hazıran tanhlen arasında Fransa'nın Poıtou şehnnde duzenlenen "Avrupa KonferansTna Turbye'den 29 delege kahldı Çeşıtlı eğıtım ve semınerlenn duzenlendığı konferansın son gununde ulkeler yaptıklan projelerle yanştılar JCI'dan yapılan açıklamada ulkeler bazındakı "En t>i Gençük Aktivitesi'' kategonsınde, JCI Turkıye'nın "l nrvçrsitelenle Girişimcüik ve tş Planı Eğitimkri'" ıle bınncı olduğu yanşmada, JCI tzmır Subesı'nın de şubeler bazındakı "En İyi Lluslararası Gcfişhn Programı" ve "En İyi Halkla Üişkfler Programı" kategonlennde bınncılık elde ettığı bıldınldı Avrupa Konferansf nda yapılan JCI Avrupa Senatosu Başkanlığı seçımlennde ıse AB AkaL 2 yıllığına başkanlığa getuıldı JCI, Turkı>e"nın yurtdışında en ıyı şekılde temsıl edılmesı konusundakı çalışmalan çerçevesınde, 24-29 Ekım'de Vıyana"da duzenlenecek "60. Dünya KongresT ıçuı hazırlıklara başladığını da du>Tirdu JCI, u>elennınlıderlık vasıflannı gelıştırmeyı, onlara toplumsal bılınç kazandırarak vaşadıklan toplumda pozıtıf değışımı sağlamalannı hedeflıyor Yataş 'a yabancı ortak ANKARA (ANKA) - Yataş Yatak ve Yorgan Sa- nav ı Avrupa çekyat doşe- me sanavının onde gelen bır şırketıyle ortak gınşım kuruyor Yataş'tan İMKB'ye gondenlen açık- lamada, şırketın satış ve dağıtun ağını gelıştırmek v e Turkıve've yabancı v a- tınm sağİanmasını destek- lemek amacıyla yabancı bır şırketle ortak gınşım kurulmasına yönelık ola- rak ıyı nıv et goruşmelenne başlandığı belırtıldı Şirin yeniden BDDK'de ANKARA (ANKA) - Gorev ınden 13 Hazı- ran'da aynlması gereken Bankacılık Duzenleme v e Denetleme Kurulu (BDDK) uyesı ve tkıncı Başkanı Ahmet Şirin ku- ra çekımıyle yenıden hem BDDK uyehğıne hem de ıkıncı başkanlığa atandı Bankalar Kanunu'nda, BDDK Başkanı dışmda ılk kez atanan uvelerden, kura sonucuna gore ıkın- cı yıl sonunda 2 uyenın, dorduncu v ıl sonunda da kalan uvelerden ıkı uye- nın >enne yenı uyeler atanması ongoruluyor V Fujitsu Siemens yüzde 65 büyüyecek Fujıtsu Siemens Computer Ust Yonetıcısı (CEO) Bernd Bıschoff 2006^ılında Tuıh\e'de \uzde 65 lıkbu\ume hedefledıklerım bıldırdı Istanbul da duzenledığı basın toplantısında, 2005 vılı hedeflenne de- ğırıen Bıschoff, her ulkede \uzde 7 'lıkpazarpa\ı elde etmeye çalışa- caklannı, ancak bunu yaparken kârlı olmava da çahşacaklarım sovle- dı Bıschoff Turkıye dekı hedeflere ılışkın olarak ıse 2006 yılında vuzde 65 lık bu\ume hedeflıyoruz Pazarda da buvume \ar Bızımpa- zar pavımız vuzde 4 cıvarında Bu vılkı cıro hedefimız 40 mıhon Avro " dedı Fujıtsu Siemens Computer Turkı\e Genel Mudu- ru Nezıh Suzen de 25 kamu projesı\le ılgılendıklenm \e bu projelenn ıhalelerıne teklıf"verdıklermı bıldırdı Bakan Eker: Rusya işine bakıyoruz Tarım ve Ko\ışlen Bakanı Mehmet Mehdı Eker, Mersın 'ın Tarsus ılçesıne bağlı Alıfakı Kovu ndekı mera alanımn açılış torenıne katıldı Eker, gazetecılenn Rus\ a nın Akdemz sıneğı bulunması ve standartlara u\madığı gerekçesnle mevve-sebze ve kesme çıçek alımını durdurmasnla ılgılı sorusuna "Bu konudakı çalışmalanmız suruvor ' \anıtını \erdı Goreve geldığı gun kendısıne ulaşan belgelerın ce\aplarını hazırla\arak Rus \etkılılere ılettığını behrten Eker, şunlan kavdettı 'A\rıca arkadaşlarımız karantına mgulamalan gıbı bazı konuları ıçeren 6-7sa\fahk bır çalışma\'i \ etkılılere bugun ıletecekler Bu konuda olumlu vonde mesafe tettık ve en kısa surede çozme\ e çalışn oruz' (ABİDÎK YA ĞMUR) Onccfa En & D g p ı «grttt üm timü Kaparış Dusd Yûtoek lüpanş % CktRy Hacm UnalTımütv UtytÇrato *WF K VMfGnpn VatafGMVO I Va« Yjt Or 39 2 : 390 046 -0 234 8a 64a 3 1 ' 202 2 86 4T) 110 244 «» "I» Y Î ^ Î T » 223 092 * » « < - 5 O i r t 52C Yataş 4C 2 09 3SC 0.45 158 i-36 640 '1i 02 '26 179 466 1(T 2.40 2.X 220 0J2 a 15 139 148 2.1 3J4 04 172 2İ4 920 6 "5 3J0 2." 128 1İ- 472 110 2.50 ^40 229 0J8 325 1 1 ' 148 21 332 04- 169 2.80 920 055 326 205 186 470 138 24 240 223 C33 525 12 B4 •034 051 21 -059 10*4 m 1.55 449 149 «2 23 435 •Offl •09 036 4J7 45 473462 213 23T452 332 1328419 232 373 '0-048 3306095 C46 170 271 31 663 31 4206 323 3-5580 2.05 3M8- 34 965 3 M 2.339482 «831- 370178 3 1 ' m i 315573 ' 034 1490328 320 <49C 8 - 4 2.033638 27 '86 244 226 »imFn al "jısa Zjrtjmen >1 ?7« 442« 32 43C 2. ULUSAL 22- 4.30 1 » 30 240 4710 145 -40 PAZAR 240 46.50 '45 438 619 50fl 985 186 231 4568 140 436 -29843 1^-949 -231-5 253 70 Aitnyırus veşme BvtaUensucai 434 1-96 030 6.50 1680 134 • 38 135 049 432 '93 3.52 MegesBoja Pstîtort Tunzm Sünmez PamuKHj 19X 121 670 1 00 133 'X '64 238 5130 333) 270 2J0 1J9 32 ajo 1=30 118 122 172 2X 2.00 m 0İ2 6.45 roo 136 131 19 0 120 137 347 161 4U0 •0-7 1 9 0'3 -89 43 106 053 •083 1520 422 1368000 187 5963 050 334 4-3 1682 393 9 13o 60.750 2.3C 920' ^ 9 3204 239350 83541 280.486 91422 191 1914 1 3 128.909 19C 7,061.329 099 364293 Cözaltı Pazarı 0-6 298 EGSâM'O 036 J J 5 MaKra'akn 048 044 FöısaeMra* 0 " 03- 300 038 049 "38 096 2-92 038 046 0J6 Pazan 5A 2-5 096 2X 037 046 035 1211 ! 61.074 243^9 149510 94184 i 1 232 290 ^36 068 2S3 969228 MBKEZMNUflKnUN 1ZM2İUH2M5 BİYİZ CM EFEKTİF M OT 1 \BD Dolan 1 \\Tisral\a Dolan 1 Danımarka kronu 1 Euro 1 Ingüız Slerlmı 1 k i ç r e Frangı 1 ls\eç Kronu 1 kanada Dolan 1 kmeviDınan 1 Norveç Kronu Suudı 4rab Rıv lOCJaponVem } enı ln 1 0 3 " U222U9 2464" 107 6< 0T844 1 0 " ^ 4^924 021018 01616 7 1 2^62 10421 0 22M8 16617 2 4"78 10814 0 180^0 İU822 46^29 02I16U 1 264" 1 0 W 1 0*84 2219"* 0 22369 1 652"; 1 6642 1 O' T 49 0 P832 1 0 7 i i 45235 021003 035896 12M6 029 7 20 1 0850 01807 l 1086' 4 722 7 021209 036<O4 12693 0 31244 YATIRIM FONLARI 11 HAZİRAN 2005 FonM DuAuFıyat FaıV FonMı OıriajFlyat Fart FonAdı DırtcuRyat Fart FonAdı DunkuFiyat Fart ÇAPRAZ KURLAR tABDDolar Japoırnı 75363 107*fc 12556 642 6 37503 SAnlRıpll 1Eınr ' İ 2 S MODolan 1 i q S ' 3 2 $ «ODotan SERBEST P l m « (YTL) UCDolvı OnıMn MJ$ SATTŞ 135» 11610 1 o650 ifiTM ım M ira IJSOO Î850 1860 (EtELİI FIİ1LEI3GımfcRe?o 13(4 JJIffl 0317ZT6 ffiü 0313299 631C901 319T3 10b* 0.3105» M T T 2 006* C 313309 003* OOsV 0-03* 1E-Ş18SJ2 4362320 »VlYor IfeıB 0C18S93 t* 32JÜ1I S-KH59 52S68C OJVJi» Ü230C CU3T1941 an» 0OS177 OÜST- M-0251 EraaşajBttnd ç B Î t o 8 T S -S0 _ n t x n l C "OCG
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog