Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Hazirandafaturalı hat alın, 25 dakika kazanın! Oeel İletışcr verg 12 »ydaooeyr TURKCELL Cumhuriyet Haziranda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!(*rA'Cefc ofan ?? y? L 8:2. YILSAYI: 29101 /50 YKr (500.000 TL) (KDV,çınde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991, Bölgesel çıkarlarını düşünen Washington yönetimi, Ankara'nın tüm isteklerini geri çevirerek PKK'ye tavır almaktan kaçmıyor ABD'ninkozıı KandilDağı TURKCELL 10 HAZİRAN 2005 CUMA Ümraniye'dekaçak havai fişek deposundapatlama PKK, ABD'ye göz kırpıyor ABD, GOP'U yaşa- ma geçirmek ıçin hem Türkiye'yi hem de Kürtleri yamnda tutmak istiyor. K. Irak'ta bir devletin kurul- raa çalışmalan sonuçlanmadan ve Irak'taki direniş kınlmadan Kandil Dağı'na yönelik bir operasyon çok uzak görünüyor. PKK ise bir taraftan eylemlerini sürdürüyor, diğer yandan, "Karşılıklı ortak çıkarlara dayalı ilişkiye herkesle açığız" diyerek ABD'ye göz kırpıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • //. Sayfada SlCak geçmedİ Amerikan basınına ve Washington yönetiminden kaynaklara göre, Erdoğan- Bush görüşmesi sıcak geçmedi. Amerikan basını, Başbakan Erdoğan'ın PKK ile mücadele için daha fazla destek arayışının yanıtsız kaldığı yorumunda birleşti. Erdoğan'ın Suriye konusundaki tavn da Beyaz Saray'ı rahatsız etti. Erdoğan'ın, ABD karşıt- lannm üzerine daha fazla gidilmesinin tepki çekece- ğini belirtmesi de hayal kınklığı yarattı. • 11. Sayfada ERDOĞAN, ANNAN'LA GÖRÜŞTÜ Kıbns zirvesi Erdoğan, KKTC'nin izolasyonunun kalk- ması için BM Güvenlik Konseyi'nden ka- rar çıkanlmasını istedi. Annan ise bu yönde kesin bir söz vermedi. Öte yandan Brüksel'de buluşan AB bü- yükelçileri, ek protokolü onaylayarak imzaya hazır hale getirdi. • ıo. Sayfada BEYAZ SARAY ERDOĞAN'DAN RAHATSIZ 5Güven veremedi Bush-Erdoğan görüşmesi, ABD yönetimin- / de AKP'nin dış politikası konusundaki soru işaretlerinı ortadan kaldırmazken rahatsızlığı daha da arttırdı. ABD'li diplomatlara göre Esad yönetimiyle yakınlaşılırken, Genişletilmiş Orta- doğu Projesi'ne destek vermek birbiriyle çelişi- yor. AYHAN ŞtMŞEK'in haberi • 11. Sayfada Çatışmalar Kıskacında Afganistan / Tarıh boyunca, guç ve iktidar çahşmasına, dunya nımetlerının paylaşım kavgasına, yabancı guçlerın dınmek bilmeyen işfahlarına sahne olan Afganistan, bugun de ayakta kalma savaşı verıyor... ZEYNEP ORAL'ın yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te... oss adaylarına son öneriler 7. Sayfada CHP, Erdoğan'ın GOP'a verdiği desteği ve türban konusundaki şikâyetini sert bir dille eleştirdi 'Gezi tam bir fiyasko9 Washington'dan Başbakan manza- ralannı ibretle ızlediklerini belir- ten Anadol, Erdoğan'ın Bush kar- şısındaki tavnnı tarihin takdirine bıraktıklannı belirtti. Anadol, GOP'a evet diyen Erdoğan'ın 1 Mart tezkeresinin utangaçlığı içinde yaramaz bir çocuğun af di- lemesi gibi davrandığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkan\ekıh Kemal Anadol, Başbakan RecepTayyip Erdoğan'ın ABD gezısının "tam bir fiyasko olduğunu" söyledi. Anadol, "Erdoğan, 1 Mart tez- keresinin utangaçlığı içinde yaramaz bir çocuğun af dilemesi gibi davrandı. Ne kadar Amerikancı olduğunu kanıtlamak MArkası Sa. 8, Sü. 3'te 'İlandan adımız çıkanlsın' Büyükelçiler pişman oldu 'Türk Ceza Kanunu Değışıyor. O Hal- de Mücadeleye Devam!' ilanlannın yarattığı tartışma sürerken ılanda ım- zalan bulunan Danimarka, Norveç, îsviçre ve Kanada büyükelçılikleri ilanlan kendilennın belırlemediklen- ni açıkladılar. Norveç. ilandan adının çıkanlmasını istedi. • 5. Sayfada j T T~~ .- . _. Z-» XY O T I r a * 4 t a direnişçilerle işgal askerleri arasındaki çatışmalar bütün hızıyla J~±CZvl/tZ L/&& l sürüyor. Hemen her gün kayıp veren ABD askerleri, çatışmalardan fırsat •* buldukça Bağdat'taki Victory Kampı'nın havuzuna koşuyor.Askerler,iş- /7 § j l ~yi (ı ft 8a ' ettikleri iilkede "ölmeye ya da öldürmeye" gitmeden önce Irak'ın M' m* * vl v4- yakıcı yaz sıcağında havuz başında ferahlamaya çalışıyor. (Fotoğraf: AP) Ihmal 6ÖİÜ \ Havai fişek deposundaki patlamanın ardından gelen açıklamalar: • lstanbul Büyükşehir Belediyesi: 'Ruhsat yok!' • Havai fişekJeri üreten AcarTicaret'in sahibi Coşkun Acar: 'Orada havai fişek bulunmaması gerekıyordu. Kenarda kalmış olabilir...' */ Uzmanlar: 'Depo kaçak, denetım yeterli degil.' • Görgü tanıklan: "6 ay önce yangın çıkmıştı.' TARKANTEMUR SEDAAKDOĞAN Ümranıye ilçesi Yukan Dudullu'dakı Demırcıler Sanayi Sitesi'nde bir ha- vai fişek deposunda "ih- maller zinciri" sonrası meydana gelen patlama sonucu 6 kışı yaşamını yıtırdı, 1 kışı de yaralan- dı. lstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu yerin ruhsatı olmadığını belırtırken görgü tanıkla- n, aynı depoda 6 ay önce de küçük çaph yangın çıktığını söyledıler. Ola- yın denetimsızlik nede- niyle meydana geldığını ifade eden uzmanlar ise yanıcı-patlayıcı madde depolannın şehır dışında olması gerektiğinı \ r urgu- ladı. Işyerindekı havai fı- şekleri üreten Acar Tica- ret'in sahibi Coşkun Acar ise "Orada havai fişek bulunmaması ge- rekiyordu. Bir kenarda kalmış olabilir" dedı. • Arkası Sa. 8, Sü. 5 'te Trafik Belediyeye ceza yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in isteği doğrultusunda hazır- lanan ve Karayollan Trafik Yasası'nda de- ğişiklikler öngören tasan Içişleri Komis- yonu'nda kabul edil- dı. Büyükşehir bele- diyelerine, tıafık ce- zası kesme yetkısı ta- nındı. • 6. Sayfada Rektörden imam hatip tepkisi 'Demokrasiyi savunacağı7 Imam hatip liselerinin, meslek liseleri kapsamın- da değerlendirilmesinin meslek okullanna zarar verdiğine işaret eden Gazi Ünıversitesı Rektörû Prof. Yamaç, demokrasiye safça yaklaşılmama- sı gerektiğini belirtti. Yamaç, "Demokrasinin tehlikeye girdiğinı sezen tüm ülkeler bu gidişe karşı önlem alır. Siyasal İslamı sa\oınanlar, or- taya kutsal kıtabını koymasın. Eğer koyarsa bu- nu kaldır diyenler çıkacaktır" dedi. • 5. Sayfada Doğan, RTÜK kararına karşı ' Yayıncı değil anonim şirket' Doğan Yayın Holdıng, RTÜK'ün 'Uygun de- ğildir' karanna karşın hisselerinin bir bölü- münün Deutsche Bank'a satışının 'Ticaret Kanunu'nu ilgilendirdiği' ve bu sebeple ya- sal olduğu görüşünü yineledi. Holding, RTÜK karannın hukuki değerlendirmesini uzmanlann yapacağını bildirdi. • 12. Sayfada ÜNİVERSİTELERDEN İNTİKAM ÖNERGESt • 5. Sayfada BAKANDAN SlGARAYA ZAM ÎŞARETİ • 12. Sayfada SERHAT F.BAHÇE'YE VEDA ETTİ * MSpor'da GÜNCEL CL'NEYT ARCAYUREK 'Yeni Saytaya' Bak! RTE, Amerika'ya giderken açıkladığına göre, Kıb- ns ana konuydu. Bush tan, izolasyonu kaldırmasını, Papadopu- los'a baskı yaparak görüşmeleri başlatmasını iste- yecekti. Ikinci önemli sorun PKK; eee artık, diyecekti, yet- ti! Iki buçuk yıldır bizı uyutuyorsunuz. Kandil Dağla- rı'ndan Türkiye'ye sızarak cinayetlerine devam eden MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de 5 milyona dayandı SayısalLoto yine coştu Sayısal Loto'nun son iki haftadır yapı- lan çekilişlerinde 6 bilen bulunmadığı ıçin ikramiye bu haftaya devTetti. Ikra- miye tutan 2 milyon 461 milyon YTL'ye ulaşırken bu hafta 6 bilenlere dağıtıla- cak ikramiyenin 5 milyon YTL'ye yak- laşması bekleniyoı. B 3. Sayfada Doğu 'dan geliyorlar Kadınların buluşması İran, Suriye, Irak, Lübnan, Bırleşik Arap Emırlikleri, Bahreyn, Suudi Arabıstan ve Mısır gibi ülkelerden kadın sanatçılan Türkiye'de ilk kez bir araya getıren 'Do- ğu'nun Kadınlan / Iştarlar Kapımızda' başlıklı festıval 11-17 Hazıran tarihlen arasında yapılacak. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bush-Erdoğan Türkiye'ye Karşı Anlaştı! AKP nasıl iç konuları "devletiilgilendirenler, hükü- meti ilgilendirenler" dıye ayırıyorsa, benzer yaklaşı- mı uluslararası ilışkılerde de sürdürüyor. Bush-Erdoğan görüşmesinden sonra yapılan or- tak açıklamaların ve sızan haberlerin özü şu: MArkasıSa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog