Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet UKITAP|.ARI ÎSKELE SAIMCAK İlhan Sel< uk CağPazarlamaAÎ? rurkouğ (34334) Cağaloğlu-UtanbulTd Cad Nı) 19/41 (212)^14 0196 Cumhuriyet ^CumhuriyeC . K İ T A P L A R I VEDAT GÜNYOL'A ARMAĞAN 1OO'E5VARDI AliEkberAtaş ÇağPazarlamaAŞ Turkouğıtad No 39/41 (34334)Cagaloglu-lstanbulTel (212)51401 96 81. YIL SAYI: 29065 / 53 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 MAYIS 2005 PERŞEMBE DENIZ'ler ve FILISTIN v-/n-on beş dakika kadar ya gırmışrık ya da gitmemıştık, yol çevrıldı Arama vardı Bıze hıç bakmadılar Baga|i açtırdılar Bızden ayrı bırkaç Arap yolcu da dahıl indirdıler Deniz ve arkadaşları ile gelen valızlerı açmışlar, ıçındekı sılahları, ş kıtapları gormüşlerdı Silahlardan rahatsız olmuşlardı "Bunlar kımın" dıye sordular L/enız sloganlar atmaya, marşlar soylemeye başlamıştı Son derece tuhaf ' 4 . bır durumdu. Sankı Turkıye'de polıse yakalanmış, gosterı yapıyordu / ADAYLARA REHBER .• 2004 OSS'ye aıt tum sayısal verıler • Sınavla ılgılı tuyolar e ? Meslek nasıl seçılır? Geleceğın mesleklerı neler? -.»Sınava bır ay kala neler yapmalı? Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi Koordinatör Rehber Öğretmeni Cihan Yeşilyurf yanıtlıyor. Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'nin hazırladığı rehberlik sayfası T u r h a n F E Y İ Z O G L U ' n u n y a z ı d i z i s i y a k ı n d a C u m h u r i y e t ' t e . Yarın Cumhuriyet 'te. I Erdoğan, Ermeni soykınmı iddialannın engellenmesi için Schröder'den destek bulamadı işinizTanrı'yakalmışamentosundaki soykırım tartış- emeyeceğini belirterek "Alman- Schröder, Alman par masma müdahale ed cada bir söz vardır: Açık denizlerde ve parlamento- larda işiniz Tanrı'ya jkalmış" dedi. Fener Rum Patri- ği için "ekümenik" sifatını kullanan Schröder, ken- disi açısından önem taşıyan konunun gayrimüslimle- rin durumu olduğunf söyledi. Schröder, "Türkiye, sözünde durdu, AB de durmalıdır" diye konuştu. TÜBÎTAK TASARISI GEÇTl ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Al- manya Başbakanı Gerhard Schrö- der'den Alman parlamentosu Bundes- tag'da tartışılan asılsız Ermeni soykırımı- na ilişkin karann engellenmesi için des- tek alamadı. Schröder, Avrupa parlamen- tolannda Ermeni sorununu bilmeyen si- yasetçilerin soykırım yönünde kararlar almasını eleştiren Erdoğan'a, "Alman- cada bir söz vardır: Açık denizlerde ve parlamentolarda işiniz Tanrı'ya kal- mış" karşılığmı verdı Ortak basın top- lantısında Başbakan Erdoğan'ın Erme- nistan ile ortak tarihçıler komisyonu öne- risıne destek açıklayan Almanya Başba- kanı, kapalı kapılar arkasında ise Türki- ye'nin Ermenistan sınır kapısını açması beklentisını iletti. Başbakan Erdoğan ile Schröder, dün Başbakanlık'ta bir araya geldıler Ermenistan ve Kıbns konuları- nın öne çıktığı görüşmelerde ağırlıkh ola- rak Türkiye'nin AB sürecı, gayrımüslim azınlıkların durumu ve ekonomik ılişki- lerın ele alındığı öğrenıldı. MArkasıSa. 8,Sü. 3'te Bilinıe kıydüarSlyaslgölgeTüBlT. K Bilim Kuru- lu'nun yapısında ve atama yöntemin- de değişiklik öngören yasa Meclis'te kabul edildi. Bilime siyasi gölge dü- şüreceği gerekçesiyle üniversitelerin karşı çıktığı yasaya göire, bilim kuru- lunun 7 üyesini başbakan atayacak. 'Dlnçer'in dİİŞÜ' CHP'lı Tacidar Seyhan, "Cumhurbaşkanının dışlan- ması, demokrasi için tçhdittir. Bu, Ömer Dinçer'in kafasıindaki Türki- ye'yi hayata geçirmen di. Engin Altay da iktiı maya zemin hazırladığ n izleridir" de- arın kadrolaş- nı söyledi. Adl da değişti Yasaya göre TOBB veYOKGenelKurulu adayların seçimi de ba yıyîa kesinleşecek. TÜBÎTAK'ın adı da değiştirildi. "Türki} Teknik Araştırma Kun mu"ndaki "teknik" sözcüğünün 3 loji" kavramı getirildi. I Unakıtan 'Mahrem' savunması Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, mısır ıthalatı ile gündenıe gelen oğlu Abdullah Unakıtan'ın şırketinın ödedığı ver- gılerı bakan olarak açıklamasımn, Vergı Usul Kanunu'nun 'Ver- gı mahremiyeh' ilj- kesıne aykırı olacağını bildırdi. • 12. Sayfada Krueger yüksek' IMF 1. BaşkanYardım- cısı Anne Krueger, Türk ekonomisinde dış bor- cun yüksekliği dışında fazla bir rısk görmedı- ğini belirterek Türki- ye'nın dünya ekonomı- sindeki olumsuz gelış- nıelerden etkıleneceğıni söyledi. 1 1 2 . Sayfada nun önereceği bakanın ona- •e Bilimsel ve erine "tekno- I 5. Sayfada Rusya'da Zafer Günü heyecanı Rusya, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nm yenilgiye uğra- tıldığı 9 Mayıs'ın 60. yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyor. Ül- kede, 2 Mayıs 1945'te Berlin'e giren Kızıl Ordu'nun Alman par- laınento binası Reichtag'a Sovyetler Birliği'nin Kızıl Bayrağı'mn asılmasından yedi gün sonra kazanılan zaferin heyecanı yeniden yaşanıyor. Bu nedenle 0 anı ölümsüzleştiren fotoğraflar da 9 Ma- yıs'tan günlerce önce yabancı fotoğraf ajanslarının sitelerinde yerini ahyor. Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gelecek onlarca dünya liderini ağırlayacak olan başkent Moskova'nın dört bir yanında gece-gündüz hazırlık yapılıyor.Tören kıtası her şeyin kusursuz olması için her gün defalarca prova yapıyor. (AFP) Devlet Bakanı Şahin, Cumhurbaşkanı'nın siyaset kurumunu hafife aldığını ileri sürdü Şimdi de Sezer hedef KDP bürosum saldında 60 kişiyaşamını yitirdi Erbil kan gölüne döndüIrak'ta hükümetin kuruhnasm- dan sonra artan saldınlara bir yenisi daha eklendi. Bir intihar komandosu, Erbil'de, polis kayıt merkezi olarak da kullanılan KDP bürosunun önünde kendıni havaya uçurdu. Çok sayıda kişinin kayıt için beklediği sırada meydana gelen patlama, ortahğı kana buladı. Patlamada KDP binasıyla çev- redeki pek çok yapı ağır hasar görürken 7 araç da paramparça oldu. 30 Ocak seçimlerinin ar- dından düzenlenen en büyük saldırı, Başbakan Caferi'nin kabinesinin yemin etmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Er- bil'deki çifte intihar saldmsında 115 kişi ölmüştü. • 6. Sayfada Birleşmiş Milletler KKTC'ye Rusya engeli BM Genel Sekreteri Annan'ın "Kıbns Türklerinin izolasyo- nuna son verilmesini" isteyen raporu, Rusya'nın itirazları nedeniyle tamamen gündem- den düştü. Üst düzey bir Rus yetkili, "Bu sayfa artık tü- müyle kapandı. Biz Rumların baskıyla bir çözüme zorlan- masını doğru bulmuyoruz" görüşünü kaydetti. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi • 6. Sayfada 3. Blair dönemine doğru Ingiltere'de üü Çıraklara din eğitimi Mİ11İ Eğıtim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren çıraklık ve yaygın eğitım merkezlerinde öğre- nim görenlere de din dersi verecek. Yaklaşık 185 bın çırak, din kültürü ve meslek ahlakı eğitımın- den geçirilecek. Eğitim-Sen Genel Başkanı Ala- addin Dinçer, uygulamayla çıraklık eğitım mer- kezlerinın giderek amacından uzaklaşacağını söy- ledi. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada Arınç'ın, türban konusunda görüşlerini beğenmedi- ği Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumın'e yönelik suçlamalarınm ardından Bakan Şahin de Cumhur- başkanı Sezer'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı'nı Ge- lir Idaresi atamalarında by-pass eden madde aynen geçerken Şahin, Sezer'i vetolarla siyaset kurumu- nu hafife almakla suçladı. Şahin, "TBMM şamar oğlanı değildır" dedı. Cumhurbaşkanlığı'nın sem- bolik olduğunu savunan bazı AKP'liler de Sezer'i hükümete "fren" olmakla suçladılar. • 4. Sayfada seçim günü Ingilizler Irak savaşı konusunda yalan söylemekle suçladıklan Blair'i her şeye karşın üçüncü kez başbakanlığa taşımaya ha- zırlanıyorlar. Yüzde 41 ile Işçi Partisi'nin kazanması beklenen seçimlerde 3 de Türk milletveki- li adayı bulunuyor. • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK GöneyiTünban Yasağı mı, Yoksa? Bay Arınç'ın ziyadesıyle celallenmesindeki neden iki sözcükle özetlenebilir: Türban virüsü! Bay Arınç, türban ve yasak sözcüklerini birlikte işi- tir işitmez kırmızı görmüş boğa gibi hırçınlaşıyor. Partisi dışında Anayasa Mahkemesi ve Başka- MArkasıSa. 8, Sü. 8 'de Off-shore'zedelere müj de Anayasa Mahkemesi, îmar Bankası'nda son 1 ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağı hükmünü iptal etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ana- yasa Mahkemesi, imarBankası'na el konul- madan önce kıyı bankalanndaki off-shore hesaplanndan son 1 ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağını öngören yasa hükmünü iptal etti. Böylece off-sho- re'da hesabı bulunan mudilere ödeme yapıl- ması umudu doğdu. Anayasa Mahkemesı Başkanvekili Haşim Kılıç, ödeme yapılıp yapılmayacağının Tasarruf Mevduatı Sıgor- ta Fonu'nun karanna bağlı olduğunu bildır- di. Başkanvekili Haşım Kılıç, gazetecılere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkeme- si'nin dünkü gündemine ilişkin bilgi verdı. MArkasıSa. 8,Sü. l'de , GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kaçaryan mı, Koparyan mı? Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'ın, AKP ik- tidarının girişimlerine verdiği vermediği yanıtları iyi okumak gerekiyor. Önce şunu vurgulayalım: Ermenistan'ın 1991 sonrası bağımsız bir devlet MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog