Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

V'Cumhuriyell V.KİTAPLAR I BlR CUMHURlYET DÜŞMANININ PORTRESİ Fettullah Gülen Hocaefendf nın Denn Mısyonu M. Emin Değer Çag Pazartama A S Türtocagı Cad No 39 4] (34334)Cagaloğlu-laanhuJTel <212ı51401 96 Cumhuriyet 'Cumhuriyet .K I TA P L A R I KEMALÎZM\ AnılÇeçen N. Çağ Pazariam A Ş Trâkocagı Cad. \or39'4! -> (34334ıCagaJogiu-tsönbulTel ı:i2l5!401% \ . 82. YIL SAYI: 29089 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) Cumhuriyet 'le birlikte. KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BA$YAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 MAYIS 2005 PAZÂR AB SÜRECİNDE GÜVENLÎK i ~ Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte başlayan yeni süreçte Türkiye-AB-ABD ilişkileri.... Balkanlar'daki düzensizlik, Kafkaslar'daki guç mücadelesi, Irak'taki kargaşa guvenliğimizı nasıl eîkileyecek? *> Türkiye'ye gözdağı veren yasadışı göç, silah, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, komşu ülkelerdeki organize suç örgütleri ve savaşım yöntemleri .. Tuna yoluyla ve yoğun gemi trafiğiyle kirlenen denizlerimiz ve çevre sorunlarımız. . Ulkenin içinde bulunduğu tehdit ortamında TSK'nin anayasal ve yasa! görevleri 41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazı dizisi salı günü Cumhuriyet'te. AKP, iktidarda bulunduğu 2.5 yılda kamuya 76 bin yandaşını doldurdu Hükümet atamaya doymadıAKP hükümetleri döneminde 29 bakanlıkta gerçekleşen atama- lann 32 bin 527'sinin açıktan yapılması dikkat çekti. Atamala- nn, 11 bin 439'u naklen, 32 bin 165'i sözleşmeli ve 110'u ge- çici olarak yapıldı. Sağlık Bakanlığı 27 bin 539 atama ile ilk sırayı alırken bunu 20 bin 300 ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Başbakan Recep Tavyip Erdoğan kaçak Kuran kurslarına af getiren düzenlemeyi savunurken "Biz inancımıza güveniyoruz" dedi. Erdoğan gerilimi tırmandınyor Başbakan Erdoğan, kaçak Kuran kursla- nna af getiren düzenlemeye karşı çıkanlan "Kuran öğrenılmesıne karşı çıkıyorlar" di- ye suçlayarak "Bız inancımıza güveniyoruz, inanç hürriyetinden korkmuyoruz" dedi. Erdoğan'in açıklamalarına yanıt veren CHP lideri Baykal ıse konunun "Kuran" tar- tışması haline getirilmesınin yanlış olduğu- nu belirtti. Baykal, AKP'nin cemaat partisi haline geldiğini söyledı. • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümetlennın işbaşında olduğu son 2.5 yılda, bakanlıklarda "atama re- koru" kınldı. Bu dönemde 20 bakan- hğa toplam 76 bin 241 bin kışı atanır- ken bunlann büyük bölümünü "açık- tan" atamalann oluşturması dikkat çektı. Sağlık Bakanlığı 27 bin 539 ata- ma ile ılk sırada yer alırken bunu 20 bin 300 ile Milli Eğîtım Bakanlığı ızledı. CHP Bursa Millervekilı Kemal De- mirel'ın, bakanlıklara yapılan atama- lar konusundaki soru önergesine 20 bakanlıktan gelen yanıtlar, AKP hü- kümetı döneminde yapılan "atama furyası"nı bır kez daha gözler önüne serdı. AKP hükümetleri döneminde yapılan atamaların 32 bin 527'sini açıktan, 111 bin 439'unu naklen. 32 bin 165'ını sözleşmeli, 110'unudage- çıci yapılanlar oluşturdu. AKP hükü- metleri döneminde yapılan atamalann bakanlıklara göre dağılımı şöyle: • Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- dımcısı Abdüllatif Şener: Açıktan 122, nakıl yoluyla 57. sözleşmeli ola- rak 238, geçici olarak da 28 kışi. MArkası Sa. 8, Sü. 3'te // Türkiye'de Mavi Bayrak bulunan plaj ve marinaların büyük bölümü Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer aldı. Deniz keyfi bir başka Türkiye'deki 174 plaj Mavi Bayrak sahibi oldu. Ege Bölgesi'nde kriterleri yerine getiren 78 plaja Mavi Bayrak verildi. Mavi bayraklann 87'si Antal- ya'daki plajlann oldu. Karadeniz Bölgesi'nde hiç- bir plaj Mavi Bayrak alamadı. Yetkililer, bayrakla- nn bir çeşit "turizm referansı" olduğunu vurguladı. ISKİ'nin yaptığı çalışmalar sonucunda îstan- bul'da bu yıl denize girilebilecek yerler belirlendi. îstanbul'da Suadiye Plajı, Fenerbahçe Plajı, Bü- yükçekmece Plajı, Florya Güneş Plajı ve sahilleri, Yeşilköy ve adalarm da aralannda bulunduğu 69 noktadan denize gîrilebileceğı bildirildi. • 6. Sayfada Fransa'daki oylamanın ardından karmaşa yaşanabileceği, ancak bunun AB için 'son' olmayacağı vurgulandı a çıkış yolu anyorAB'nln SOnU değil Fransa'daki AB Anayasası re- ferandumundan "hayır" çıkması durumunda karmaşa ve belirsizlik yaşanacağı, ancak bunun AB'nin sonu anlamına gelmeyeceği belirtiliyor. AB projesinin devam edeceğini belirten bir AB yetkilisi, "AB Anayasası kabul edılmezse elimizde Nice Anlaşması var" dedi. Fransızlann AB Anaya- sası'na "hayır" demelerinin AB ekonomisıni olumsuz etki- leyeceğine inanmadığını belirten yetkili, AB kurumlannın Avrupa politıkasının sürmesinde önemli güce sahip olduğu- nu ifade etti. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada Avrupanın kaderi oylanıyor 42 miiyon Fransız seç- menı bugün AB Anayasası'nı onaylayan kanun ile ilgili gö- rüşünü bildirmek üzere sandık başına gidiyor. Gazeteler, çeşitli kamuoyu araştrrma kurumlannın yaptıklan anketlere dayanarak "evet" ve "hayır" oylan arasındaki farkın azal- maya başladığını belirtiyorlar. Fransızlann çoğunluğunun anayasaya "hayır" demeleri halinde AB'nin yara alacağı, A\To'nun değer kaybedeceği konusunda gözlemciler görüş birliği içindeler. Piyasalar hesaplannı "hayır" olasıhğı üze- rinde yapıyorlar. ALİ SİRMEN'in yazısı • //. Sayfada Merkele Türklye tavslyesl AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Verheugen, CDU Genel Başkanı Merkel'i, olası erken genel seçimlerde Türkiye'nin AB üyeliği konusunu seçim malzemesi yapmaması konusunda uyardı. Bir başka Başkan Yardımcısı Frattini, Türkiye'nin AB'ye üyeliği için 3 Ekim 2005'te başlayacak müzakere sürecinrn uzun zaman alabileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu Dış Ilişkiler Komisyonu Başkanı Brok, AB Anayasası'nda Türkiye'ye üyelik yerine imtiyazh ortaklık öngörüldüğünü öne sürdü ve Türkiye'nin işinin zorlaşacağını belirtti. • 11. Sayfada Can kaybı yok Suriye füzesi köye diistii Suriye'deki bir tatbikat sırasında kullanılan füze- lerden biri, havada parça- lanarak Hatay'ın Kınk- han ilçesindeki iki köye düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Jan- darma yetkilileri tarafin- dan önce 'yıldınm düş- mesi' olarak açıklanan olayın aynntılan, Suriye Genelkurmay Başkanlı- ğı'nın Ankara'ya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı. • 8. Sayfada Türkiye'ye yasak Rusya meyve almayacak Türkiye'den ithal edi- len ürünlerde karantina- ya alınan zararlı haşere türlerine 11 kez rastla- yan Rusya, Türkiye'den bitki ürünü alımıru ya- sakladı. Rus yetkililer uluslararası standartla- nn ihlal edildiğini belir- tirken Türk yetkililer, Rus büyükelçiliği ile te- masa geçildiğini ve ko- nuyla ilgili alınan ted- birlerin aktanldığını söylediler. • 13. Sayfada SinanAygün: Yeşühortum kesümeli Holding şapkası giy- ıniş-dolandıncılai'uı "faizsiz kazanç" tema- sıyla 15 milyar Avro hortumladığını belirten ATO Başkanı Aygün, mağdurlann sayısrnrn 300 bini geçtiğini vur- guladı. Bunun en büyük finans soygunlanndan biri olduğunu vurgula- yan Aygün, "Devlet ye- şil hortumculan yakala- mah" dedi. • 13. Sayfada 6 KİŞÎLÎK AlLE }AZDAN ZEHlRLENDÎ • 3. Savfada 'TÜRKÎYE AB'YE HAZIR DEĞtL' • 12. Sayfada ENDER BlR SANATÇI!.. • 75. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Ağlanacak Halimize Gülmek! Gizli veya kaçak, Kuran kurslarını, tarikat okulla- rını özendiren TCY'deki AKP markalı değişiklık; bu kafa ile herhangi bir konuda, ulusal bir sorunda "mu- tabakata" varmanın abesle uğraşmak anlamına gel- diğini bir kez daha kanıtladı. -Konu ile ilgili haberlere TCY üzerinde AKP-CHP arasındaki 'mufaöa/caf/'anımsatarak başlayan- Hür- riyet gibi bir gazete kaçak okul ve kurslara verilen MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de G.Saray'da Hagi dönemi sona erdi Süper Lig'de sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligin son haftasında Denizlispor'u 4-0 yen- mesine karşın Şampiyonlar Ligi firsa- tını Trabzonspor'a kaptıran Galatasa- ray'da teknik direktör Hagi istifa etti. Istanbulspor'u 5-0 yenen Trabzons- por, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Ligden düşen son ta- kım ise Sakaryaspor oldu. • Spor'da Aylin ve tayfası 'sahneye' çıktı Aylin Aslım albümünde töre cinaye- tine kurban giden Güldünya'yı, aşk ilişkilerinde her şeyini erkeğine veren kadını, kuşatıldığı değer yargılanna karşı 'gulyabani' kılığına giren kadın- lan gözlemliyor. "Türkiye'de kadın olup da kadınlık hallerini yazmamak diye bir şey düşünemiyorum. Güldün- ya'nın başına gelenleri sadece kadın- lar yaşayabilir." • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Yasadışı Eğitimin Önünii Açıyor... Bozkurt Güvenç çok ciddi bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkardığı "Japon Kültürü" kitabında, o ünlü "Japon mucizesinin" 3 temel sım olduğunu ya- zıyor: Eğitim... Eğitim... Eğitim... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog