Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

rjr~Cumhuriyet k ? L . K İ T A P L A R I BİRARPABOYU Orhan Erinç Ça| Pazariama A.Ş Tûrkocagl Cad \ o 39 4] (•4it4ıCa4alo|lu-laanbulTel «212)5140196 Cu m hu riyet r^Cumhuriyet L^KİTAPLARI AFFEDERStN LA FONTAINE Mustafa Balbav Çag Pazariama A Ş Tfckocagı Cad No 39 41 fii:>51401 % 82. YIL SAYI: 29088 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-799?) 28 MAYIS 2005 CUMARTESİ TCY'de 'yasaya aykırı eğitim' başlıklı maddeyi değiştiren önerge, Başbakan'ın isteğiyle hazırlancf Ihlimat Erdoğan'daıı DENİZ BAYKAL'DAN AKP'YE SERT TEPKİ: Rejimi tahripgirişimi CHP lıden Denız Baykal, AKP hükumetının Turk Ceza Yasa- sı'nda (TCY) yaptığı "son dakıka" değışıklığıyle "yeraltı eğı- tım kurumlarına kol kanat gerdığını, laık demokratık Cumhu- nyete aykın eğıtım veren kurumlan hımaye ettığınf' söyledı. Oylan ınışe geçen AKP'nın, çevresındekı baskı gruplanna bo- yun eğdığını vurgulayan Baykal, "Bu, anayasal rejıme karşı çok tehlıkelı bır tahnp gınşımıdır" dedı. • 5. Sayfada L_ YASA TBMM'DEN GEÇTÎ GözlerSezer'de Yasadışı eğıtım kurumlarının yolunu açan duzenlemenın de yer aldığı değışıklıklenn yasalaşmasıyla gözler Çankaya'ya çevnl- dı. Cumhurbaşkanı Sezer'ın yasayı veto et- mesı durumunda 1 Hazıran'a kadar yenı TCY'de değışıklık yapılması zaman açı- sından mumkun gorulmuyor. • 5. Sayfada AKP milletvekillerinin önergesiyle kaçak Kuran kurslannın ve tarikat okullannın önünün açılması CHP'nin sert tepkisine neden olurken, AKP'de de rahatsızlık yarattı. Maddenin değiştirilmesine karşı çıkan Adalet Bakanı Çiçek, partiye yakın bazı sivil toplum örgütlerinın tepki- sıyle karşılaşmıştı. AKP içinde bazı yöneticilerin de itirazına karşın önergenin gündeme getirilmesinde Erdoğan'ın etkili olduğu öğrenildi. TBMMMe gergin görüşmenin olduğu önceki gün CHP grubu genel kuru- lu protesto içın olağanüstü toplanınca, AKP yöneticileri de yurtdışında bulunan Erdoğan'ı telefonla aradı. Başbakan'ın "Ne dediysem onu ya- pın" talimatmı verdiği öğrenildi CHP'nin, "AKP uzlaşmayı bozdu" suçlamasına AKP'li Köksal Toptan, "Mutabakatın önemine işaret ettim. Ama iki partı Katolik nikâhı da yapmadı" yanıtını verdi. • 5. Sayfada Fransa'daki referandumun sonucunun her açıdan bir felaket olacağı değerlendirmesi yapılıyor Avrupa'da 'hayır' korkusub€kleyİŞ "AB'nin başkentı" Brüksel'de, Fransa'da yann yapılacak anayasa referandumu arıfesınde "endişeli bekleyış" devam edıyor. Kulislerde, Fransa ve Hollanda referandumlannın sonuçlannın olumsuz çıkacağına ınanan- lar çoğunlukta. Değerlendırmelerde, Fransa'daki referandumdan çıkacak olum- suz sonucun, "sadece Fransa ve Chirac için değil, AB içın de felaket getıreceği" ıfade edilıyor. "Yeni bir Fransız ihtilalı" olasılığından söz edengözlemcıler, olum- suz sonuç durumunda "AB projesınin darbe yıyeceğını", "Fransa'nın AB bünye- sinde ıtibannı tamamen yitireceğını", "kamuoyunun tepkısinı dikkate almak zo- runda olan politikacılann AB karşıthğının artacağını" anlatıyorlar. • 11. Sayfada SlC3k halkOyİ3maSI Fransa'da daha haziran gelmeden bastıran, başkentte sıcak- lığı 30 derecenın üstüne fırlatan yaz sıcaklan altında, ondan daha sıcak geçecek gı- bi görünen halkoylamasuıa bir gün kala, sağ ve sol kanatta yer alan "hayır"cılar cephesi doludizgin gidiyor. Kampanyanm başlangıcından beri, ağırlığını "evef'ten yana koymuş, hatta sıyasi geleceğını de buna bağlamış olan Chirac'ın halka sesleniş konuşması, beklenenın tam tersı bır sonuç verdı ve o sıralarda yüz- de 55 olan "hayır" oylan, konuşmanın ardından, SAC Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, ikı puan daha artmış durumda Cumhurbaşkanı'nın konuşma- lan daha önce de ters etki yapmıştı. ALİ SİRMEN'in yazısı • n. Sayfada EĞÎTlM HABERCÎLIĞÎ FORUMU Eğitimde Kore başardı sıra bizde Fransa'da bulunan Uluslararası Eğıtım Merkezı (CI- EP) ile dört Fransız gazetecı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Eğıtım Habercılığı Forumu"nda, 38 ülkeden eğıtım habercılen bır araya geldı. Dün- yanın dört bır yanından gelen gazetecıler, üç gün boyunca, Fransız okullannı gezdıler. seminerlere katıldılar, eğıtim habercılığı konusundakı deneyım- lennı paylaştılar. OECD PISA Program Koordına- törü Aııdreas Schleıcher, "Bazı ülkeler, 'Paramız yok, sınıflar kalabahk' dıyorlar. Parasızlık ıyı bır gerekçe olabılır ama doğru değıl. Kore buna bır ör- nek" dedı. FİGEN ATALAY'ın haberi • 9. Sayfada KAYMAKAM KENDÎStNİ SAVUNDU incelemeMilas'ta şıır dınletisinde Nâzım'ın "Vatan Haını'" şı- ınnı okuduğu gerekçesıyle öğrencı Ç.C.'nuı gözaltı- na alınması olayım araştırmak üzere bır mülkıye mü- fettışı görevlendınldı. Gözaltına alma talımatını ver- dığı ıddıa edılen Mılas Kaymakamı Hulusı Doğan, "olayın büyütülmemesıni" isterken Mıllı Eğıtım Bakanı Celık, olaya tepki gösterdı. CHP. gözaltıyı önergeyle Meclıs gündemıne taşıdı. • 8. Sayfada kupaya kavuştu 2004-2005 sezonu şamphonu Fenerbahçe ligin son karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor'a 4-2 yenildi. Sarı - Lacivertliler karşılaşma sonrasında Şampiyonluk Ku- pası'nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcf nın elinden aldı. Kon- ya Atatürk Stadı'nda havai fişeklerle şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçeli fut- bolcular tribünlere koşarak coşkusunu seyircilerle paylaştı. Fenerbahçeli futbolcu- lar Konya dönüşünde de Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalara katıldılar. • Spor'da tlkçeyrektel28 milyon dolar kâr Turkcell yoluna devam ediyor 'Rırkcell Genel Müdürü Muzaffer Akpınar, kuru- luşun sahıphk sorunu na- sıl sonuçlanırsa sonuç- lansın, gerek pazar payı, gerekse yenı abone alımı açısından mobıl ıletışim sektöründekı lıder ko- numlannı ve ıstikrarlı bü- yümelerinı sürdürdülderi- nı söyledı. Abone sayısının 24.3 milyona ulaştığını belir- ten Akpınar, "Şırket yılın ılk çeyreğınde 898 mil- yon dolar gelir elde etti. Amortisman, faız ve ver- gı öncesi kâr 394 milyon dolar, net kâr 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl 500 milyon dolar yatınm planlıyoruz" de- dı. • 13. Sayfada 2 erşehitoldu Mayın tuzağı Diyarbakır'ın Lıce ilçe- sine bağlı Kayacık köyü yakınlannda, erzak taşı- yan traktörün mayına çarpması sonucu 2 er şehit olurken 2 yurttaş da yaşa- muıı yitirdV. Kayac4İtJaa— darma Karakolu'nda gö- revli 2 er. traktörle Kilise Dağı'ndakı telefon ve tel- sız radyolınk ıstasyonun- daki nöbetçı askerlere er- zak götürdü. Dönüş yolun- da, traktör mayına çarptı. Patlamada, erler Doğan Yarlıtaş ile Musa Memiş şehıt olurken kardeş ol- duklan belutılen Hüseyin Bolat (26) ile Taha Bolat (24) da yaşamım yıtirdi. BÖRTÜCENE'YE HÜZÜNLÜ VEDA • 3. Savfada tNSAN KOPYALAMA TARTIŞMASI • 7. Savfada MÜZAKEREDE SEÇÎM GÖLGESİ • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ektiğini Biçmek Sakatlık olayın özünde. Ana muhalefet, bünyesin- de dınsel yaptırımlara elverışlı kafalan banndıran bu iktıdaraTCY hazırlandığı bırsırada "mutabakat" sö- zü verırse... sonuç elbette böyle olur. TCY'dekı basınla ılgılı maddelerde "düzeltmeler" yapılacağı ayağıyla yasanın yürüriuk tanhını ıkı ay er- teledıler Basınla ılgılı maddelerı aynen korudular. AKP'yı etkıleyen guçlerın baskısıyla Meclıs grubun- MArkasıSo.8,Sü. l'de BÜGIN Bayinizde Cumhuriyet 1e birlikte. YAR1N Bayinizde Cumhuriyet 1e birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY TCY: Tayyip Ceza Yasası! Hükümet ağzına yüzüne bulaştırdığı Türk Ceza Yasası'nı (TCY), parti çekirdeğinin emellerıne de bu- laştırdı. Bu yasa artık dikiş tutmaz. Uygulamaya girmeden değişe değışe failı meçhul hale gelen TCY'nın başından geçenlen özetleyelım: - önceki hükümetler döneminde hazırianmış olan taslaklartozlu raflardan çıkarıldı. Meclıs'e gönderil- MArkası So. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog