Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

-f r'Cumfıuriyeİ K İ T A P LA R I BÎRARPABOYU Orhan Erinç ÇaiPazariam^Ş Tuıtocagı Cad. No 3941 I 4' -t)Ca4aiogta-lstanbuJTel l212)514fı|% Cu mhuriyet fiT'Cumhurryel L^KİTAPLAR I AFFEDERSIN LA FONTAINE Mustafa Balba\ ÇaS Paîariama A.Ş TuıkccaS Cad No 39 41 *»•>>» CagaJoğto-kacMTd C P ) < 4 0 96 82. YIL SAYI 29087 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 27 MAYIS 2005 CUMA TBMM komisyonuna bilgi veren İslami holding mağdurları, inanç sömürüsüyle kandırıldıklannı sövlçdiler Bizi eamide soydıdar' TCY'DEAKP OYLARIYLADEĞİŞtKLtK YÎMPAŞ İSVİÇRE'DE YARGI ÖNÜNDE Yasadışı eğitime vize Avrupa'dahak arayışı İslami holdinglere milyonlarca Euro kaptıran mağdurlar, "Bizle beraber camiye gelip namaz kıldılar. Aynı seccade üzerinde oturduk, konuştuk. Bizi camide soydular"dediler. AKP'lilerin, yasadışı eğıtım kurumu açanlara \enle- cek cezayı erteleten gınşımı Meclıs'ı kanştırdı Sert tartışmalann ardından CHP'hler TBMM Genel Kuru- lu'nu terk ettı CHP'lı Topuz, "Bu, anayasamıza karşı koymadır, rejımı sulandırmaktır" dedı Izınsız Kuran kursları ve tankat okullanna \ enlecek ceza 2 yıldan 1 yıla duşurulerek erteleme kapsamına alındı Bu ku- rumlann kapatılması \e burada oğretmenlık yapanla- nn cezalandırılmasından vazgeçıldı • 6. Sayfada İslami sermaye mağdurlannın açtığı davada Yımpaş Group AG'nın Isvıçre'dekı para transferlen ve yatı- nmlan gundeme getınlecek Mağdur avukatlanndan Prof Dr Fıscher, şırketın Almanya'da yaşayan Turk yurttaşlanndan yuzde 20 net kâr payı soz venp para toplayarak muvekkıllennı hıssedar yaptığmı belırttı Fıscher, şırketın para toplama stratejısı olarak camı- len \e mu\ ekkıllennın e\ lennı seçtığını one surdu AYKUT KÜÇÜKKAYA'nın haberi • 8. Sayfada BULENT SARIOĞLU ANKARA - Kayıt dışı çalışan çok ortaklı hol- dınglerı araştıran TBMM Komısyonu, Alman- ya'dan gelen mağdurlan dınledı "islami serma- ye" olarak tanımlanan şırketlerde milyonlarca Eu- ro batıran vatandaşlar, "Camiye gelip bizimle na- maz kıldılar. Av nı seccade üzerinde oturduk, ko- nuştuk, ama aldatıldık. Bizi camide soydular" dedı AKP Ankara Mılletvekılı Talat Karapınar başkanhğındakıTBMM Araştırma Komısyonu, ça- lışmalarına Almanya'da orgutlu Hessen Gıesen Mağdurlan Derneğı'nden temsılcılen dınleyerek başladı Alınan bılgıye gore, dernek yonetıcısı Kahraman Demir, komısyona geldıklen ıkı arka- daşıyla bırlıkte kayıt dışı çalışan bır holdınge 1 mıl- yon Euro yatırdıklarını soyledı 199O'lı yıllarda Turkıye den gelen şırket yonetıcılennın Alman- ya'dakı Turk yurttaşlarını etkıledığmı anlatan De- mır şu bılgılen verdı "Bizimle a>nı camhe ge- lip namaz kıldılar. Namaz kıldığımız seccade üzerinde oturduk, konuştuk. Paralarımızı Isla- • 4rkası Sa. 8, Su. 3'te OYAK; TÜPRAŞ, TELEKOM VE ERDEMİR'LE ÎLGİLENtYOR 1urkıye ıçın güvenceyiz' OYAK Genel Muduru Ulusoy, buyuk ozelleştırmelerde ya- bancılann durumuna ılışkın olarak basında çıkan yorumla- rı anımsatarak "Turkıye ıçın çok onemlı olduğunu değer- lendırdığımız alanlarda bulunmakTurkıye'ye karşı borcu- muz. Bızım olmamız, Turk halkı ıçın bır guvencedır" dedı TÜPRAŞ, Turk Telekom ve ERDEMlR ozelleştırmelenyle ılgılendıklennı açıklayan Ulusoy, ozelleştırme takvımı ne- Coşkun Lluso> denıyle bır seçım yapacaklannı soyledı • 13. Sayfada 27 MAYIS'IN 45. YILI Sosyal devlet yaşama geçti Türkiye'yi yargı bağımsızlığıy- la, ozerklıkle, hukuk de\ letı ılke- sıyle, sosyal devlet kavramıyla ve sendıkal haklarla tanıştıran 27 Ma- yıs Devnmı'nın 45 yıldonumu kutlanıyor 27 Mayıs'ın Turkıye'ye en ılencı anayasayı kazandırdığmı behrten Numan Esın, "Anayasa Mahkemesı'nı ıstersek kaldmnz dıyenler, en az yuzyıl genlerde seyredıyorlar" dedı • & Sayfada THY'DE SKANDAL Ihale bilgileri 'eşe dosta' THY ıhale bılgılennın, yonetım kurulu başkan\ekılı Topçu tarafın- dan e-posta yoluyla yalnızca bır mılletvekılı, bır gazetecı, bazı kamu gorevlılen ıle ışadamlannın da ara- lannda bulunduğu 40 kışıye gon- denldığı ortaya çıktı THY Yonetım Kurulu Başkanı Karlıtekın, olayı sa- vunurken e-postalan ıhale mafyası- nı engellemek ıçın "eşe dosta" gon- derdıklennı soyledı • 12. Sayfada Lfcerpool'un Şampivonlar Ligi başarısı Ingilizle- ri sokaklara döktu. fstanbul'daki tngiliz taraftar- lar Taksim'de sabaha kadar eğlendi. (REUTERS) Finallerin kenti IstanbulAtatürk Olımpıyat Stadı'nda oynanan Şampıyon- lar Lıgı Fınalı'nın organızasyonundan tam not alan Turkıye, 2012 Avrupa Şampıyonası Fına- lı'ne ev sahıplığı yolunda hem UEFA'dan, hem FIFA'dan hem de futbolun onde gelenlennden gereken referansı aldı 3 mılyara yakın ınsanın ızledığı dev orgaruzasyonda hem Turkıye'nın tanıtımı yapılarak ımajı guçlendı hem de eko- nonuk anlamda kazanım sağlandı • Spor'da Milas'ta yıl sonu etkinliğinde'Vatan Haini' şiirini okuyan öğrenci kendisini emniyet müdürlüğünde buldu Anadolu Lısesı oğrencısı Ç C, şıır gecesmde Nâzım Hıkmet'ın, kendısmı ıhanetle suçlayan donemm Turk basınını ve Turkıye'nın çarpık koşullarını eleştırdığı "Vatan Haını" adlı şıınnı okuyunca dmleyıcılerden alkış aldı Sınırlenen Ka>makam Hulusı Doğan'la al- kışlayanlann başmı çeken şaır Fehmı Incı arasmda tartışma yaşandı Daha sonra gozaltına alman \ Ç.C. avukatlann devreye gırmesıyle salıvenldı OLCAYAKDENİZ MİLAS - Mılas Anadolu Lısesı'nın yıl sonu etkınlıklen kapsamında duzen- lenen şıır gecesınde NâzımHikmet'ın "Vatan Haini" şıınnı okuyan uçuncu suııf oğrencısı 18 yaşındakı Ç. C, po- lıs tarafından gozaltına alındı Gece geç saatlere dek ılçe emniyet mudurluğun- de ıfadesı alınan oğrencı daha sonra serbest bırakıldı Edımlen bılgılere go- re, Mılas Anadolu Lısesı'nın konferans salonunda oncekı gun gerçekleştınlen geceye. Kaymakam Hulusi Doğan, Il- çe Mıllı Eğıtun Muduru Arslan Ersoy. burokratlar \ e oğrencı aılelen katıldı Etkınlığuı sunuculuğunu ustlenen okulun başanlı oğrencılennden Ç C, son şıınn okunmasının arduıdan yaptı- ğı konuşmada. "Bu programda daha çok soylenecek soz ve okunacak şiir- ler vardı.Ancak bizi susturdular. Bi- zi susturanlara bir şiirle cevap vere- ceğim" dıyerek Nâzım Hıkmet'uı un- lu Vatan Haını şıırını okudu MArkasıSa.8,Sü.6'da 3 Ekim öncesi Türkiye 'ye baskı Merkel Kıbrıs9 ı şart koştu Almanya'daki erken seçımde başbakanlığın en guçlu adayı olan Mer- kel, 3 Ekım'de başlatıla- cak muzakerelerden on- ce Turkıye'nın Kıbns sorununun çozumuyle ılgılı ta\ n hakkında, "Açıklığa kavuşturulma- lıdır" ıfadesını kullandı Türkiye'yle tam uyelık yenne ımtıyazh ortaklık kurulması yonundekı onensmı ymeleyen Hı- nstıyan Demokratlann lı- den, Turkıye'nın Erme- nıstan'la 'ıhşkı kurma zamanının da geldığını' soyledı • 10. Sayfada Referandum Avrupa 'hayır'a yakın Fransa'da pazar gunu, Hollanda'da 1 Hazıran'da gerçekleştınlecek referan- dumlarla ılgılı olarak yapı- lan son kamuovu yokla- malanrıa:ı gore hayır cı- lann oram Fransa'da yuz- de 55'e, Hollanda'da yuz- de 57'ye kadar çıkıyor Avrupa'da "evet" ıçın yurutulen kampanyaya karşın Fransızlar hayır de- mekte kararlı gorunuyor "Hayır"cılar, anayasanm Turkıye'nın onunu açma- sından ve AB'yı NATO'ya, dolaylı olarak da ABD'ye bağımlı kılmasından endı- şe edıyor • 11. Sayfada ATTÎLÂ İLHAN'IN KOŞE YAZISI m8.Savfada TEZİÇ F\RKLI DLŞUNCEYOK • 5. Sayfada ARINÇ BİZE ABD'DEKİ LAİKLÎK DAHA UYGUN • 5. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İç-Dış Dalkavuklara Dair... Almanya'da erken seçımın gundeme gelmesı Hı- rıstıyan Demokratlar'ın lıderı Merkel'ın ıktıdara gel- me olasılığının soz konusu olması, bızım AB âşıkla- rının, eyvah tam uyelık goruşmelerı suya mı duşu- yor, kaygısına kapılmalarına neden oldu MArkasıSa.8,Su. l'de Bugün Cumhuriyet 1e biriikte. YARIN Bayinizde Cumhuriyet 1e biriikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bakû-Iiflis-Ceyhan... Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Bakû-Tıf- Iıs-Ceyhan (BTC) bom hartına ılk petrolu pompala- yacak vanayı açarken durumu şoyle ozetledı "Bu bır mühendıslık başyapıtıdır Ruya gerçek ol- du " Sezer'ın konuşmasını dınlerken boru hartına ılış- kın yıllardır sunmekte olan tartışmalar geçtı gozumun onunden Petrolde bır halka kaynak ıse bır başka MArkası Sa. 8, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog