Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2005 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBAL İnsanlık Kötüye Gitmez'miş! "Ellı ytla kalmadan ne canlı bomba kalır ne buluğ çağına gelmış kuçuk kızlar ıçın tepeden tırnağa ortulere burunme' Tum dunya gençlerı, hep bırtıkte katılırtar kuresel şarkı yanşmalanna' İnsanlık kotuye gıtmez Çalkalana malkalana, bır hayfı anlamsız fireler verse bıle, Turkıye de gıtmez " Mıllıyet'te bır yazı Çetin Altan yazmış' Kendını mı aldatıyor? Bızlen mû Kımı aldatmak ıstıyor'? Daha doğrusu, hep lyı guzel hayallerle kendını bıle bıle mı aldatıyor? Ellı yıl onceyı duşundum Ellı yıl oncekı 19 Mayıs torenlerını Bırdebugunkulen Genç kızlarşortu çıkarıp atmış, delıkanlılar bıle bacaklarını uzun pantolonlarda saklamış' Gelışmışız, ılerlemışız, oyle mı ellı yıl sonrasından 1 1940 larda ırtıca gencılık dınselbaskı turban tutkusu hılafete ozentı var mıydı'? Ellı yıl once boylesıne avuç açmış mıydık ABD'lere AB'lere' 7 Boylesıne kışıljksız, nıtehksız bır dış polıtıkamız var rrnydı? Yenmızde bıle saymamışız, durmaksızın genlere duşmuşuz Hem de demokrası oyle ıstıyor dıyerek "Insanlıkkotuye grtmez'mış' İnsanlık, ıkıbınlı yıllarda kaldı mı kı? Afganıstan'da, Irak takı zulum kıyım nedır'?Avrupalılann kendılennden kendı dınlennden, mezheplennden olmayana uyguladıklan horlamalar nedır'? İnsanlık dıyoruz, nerde o 9 Bush'un Hitler'den bır farkı var mı? Kafa, anlayış, ınsanca duygu duşunme farklı mû Zaman her şeyı lyıye, doğruya, guzele doğru değıştırır demışız once kendımızı kandırmışız daha da kandınyoruz 1 Oysa zamanın geçmesıyle ınsanoğlunun değışmesı, 'ınsanlaşması gerçekleşmıyor 1 O zalım acımasız, o kendınden başkasını aşağı goren anlayış hep aynı yerde mıhlanmış durmakta 1 Ellı yıl değıl yuz yıl da geçse' Dunya gençlen el ele kol kola olacaktı' Savaş yeryuzunden kalkacaktı 1 Askerlık ordular generaller olmayacaktı Yuz ellı yıl once Fransız yazan Victor Hugo "Bırgun gelecek generallenn kasaplardan farkı olmayacak" dememış mıydı'? Yıne Victor Hugo yazılarında Avrupa da bır uluslarbtriığı kurulacağını Pans ın başkent olacağını yazmamış mıydı'? Tek bır Avrupa 1 Hep hayal 1 Ama zaman zaman bu hayalı gerçekleştırmek ısteyenler deoldu Sılahla, guçle ezerek, kıyarak 1 Napotyon Bonapart tum Avrupa'ya ordusuyla egemen oldu Hıtler yırmıncı yuzyılm ortasında Batı dan Doğu'ya tum Avrupa uluslarını kendıne bağlamadı mı'' "İnsanlık kotuye gıtmez" değıl, gıder gıdıyor daha da gıdecek Uzay savaşlannı da yaşayacak bır gun bu dunya ınsanları Belkı daha sonrakılen de, hep "İnsanlık kotuye gıtmez" dıye sayıklayarak Kendımıze bır baksak ulkemıze, halkımıza bızı yönetsın dıye seçtıklerımıze Ellı yıl onceye gore bır lyıleşme, bır duzelme, bır ınsanca bakış anlayış duyuş var 1 Insanoğlunun gundelık yaşamı hep çıkmazlarda Tam bıraz umutlandık mı başımıza yenı çıkmazlar, yenı engeller dıkılıyor Ulke de boyle dunya da boyle Sonra kalkıp ellı yıl sonra canlı bomba kalmaz, kuçuk kızlar çarşaflara burunmez el ele dunya gençlığıyle bırlıkte mutluluk şarkıları söyler, dıyebılıyoruz' Bır ornek de gazetelerdekı resımler Turkıye Başbakanı nın eşı, tepeden tırnağa enseden ayağa kadarortunmuş, burunmuş, gozlerden saklanmış Çevresındekı Arap Mısırlı, Surıyelı Urdunlu, Pakıstanlı kadınlar ıse tum ortulerden sıyrılmış Butun Turk kadınlannı kapatmak karanlıklara ıtmek savaşı verenler her gun daha da guçlenmıyorlar mı'' Bır de ellı yıl sonrayı duşunursek 1 Geç kardeşım geç, kendını de, bızı de uyutmaya kalkma 1 ŞtŞLİ 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 2004 1070 Davacı Mı E>ı tarafindan açılan \ası tavını da\a- sında venlen karar uvarınca, Istanbul Şışlı Ferıkov Mahallesı CN 8 HN 1000 de nufusa ka\ ıtlı BavTam v e Resmıgul den olma 16 03 1954 d lu Osman E\ı nın hastalığı sebe- bıvle MK. nun 405 maddesı gereğınce kısıtlanmasına kendısıne avnı yerde nufusa ka\ ıtlı Bavram \e Resmı- gul den olma 31 7 1952 d lu kardeşı Alı E\ı nın vası ta\ın edılmesıne, ıtırazı olanlann 10 gun ıçınde mah- kemeve muracaat etmelen muracaat etmedıklen tak dırde karar ıçenğını avnen kabul etmış sa\ ılacaklan- na 29 04 2005 gun 2004 1070 esas 200S 749 karar savılı ılamı ıle karar venlmış olup kevfîvet ılan olu- nur 05 05 2005 Basın 24379 Saçmalamak! Şehıt nıtelemesı de sırf Islamla ılışkılı değıldır Sozluklere gore şehıt, kutsal bır ulku uğruna savaşta olen kışıdır Her ınsanın ulkesı kutsaldır, onun uğruna olen de şehıt olarak nıtelenır Kaldı kı Meydan Larousse'a gore Islamıyet oncesı Turklerde çocuğuna ılk sutu veren anne "Ya şehıttır ya gazı" bıçımınde dua edermış H. Basri AKGIRAY Hukukçu-Eskı Parlamenter B u koşede yayımlanan 19 11 2004gunluyazımda,3 Kasım Genel Seçım Sonuç- lan'nın, "1923-1938 a>dın- lanma devrimleriyle 27 Ma- yıs \e 28 Şubat'a karşı ilk vuruş (darbe)" olduğu yargısına \armış \e "Bakmayın bugunlerde sergiledikleri davraıuş \e sdj- lemlerine; bu vuruş, aşama aşama sûrdü- rulerek asıl ereklerine varmış olacaklar- dır. AKP iktidan bir karşıdevrimdir, bu nedenle sivil toplum orgutlen ve Cumhu- rrvetimızin otekı kurumlan tarafindan ti- tizlikle izlenmeli, toplumumuzun yeniden karanuğa gömülmesine asla izin verilme- meHdir" uyansında bulunmuştum AKP ıktıdannın, daha o ılk gunlennde, ıktıdar yalakahğına başlayan kımı unlu koşe yazarlan bu goruşume şıddetle kar- şı çıkmış \e benı "...zihniındeki ideolojik bir şablona göre akü yürüterek hûkümler \ermekle" suçlamışlardı (Taha Akyol, 22 11 2002, Mılhyet) AKP ıktıdannın, 2 yıh aşkın uyguladığı polıtıka ıle partının tavanında ve tabanında sergılenen tutum, davranış \ e onlara karşı, ozellıkle son gun- lerde olgulanan laık Cumhurıyetımızın sağlam koruyuculan ve gerçek aydınlan- mızın uyanlan, yazıdakı savlanmda ne denlı sağlıklı bır akü vürütmekte olduğu- mu kanıtlamıştır Aslında, bır ulkede, dun denecek kadar yakın bır geçmışte "_E1- hamdüüllah şeriatçıvım. ben laikdeğüim", "Biziın için demokrası, gideceğimiz yere bizi götürecek bir tramvaydır'' dıyebılen bır sıyasal partının genel başkanı, ıktıda- nn başı olabılmışse, boyle bır yargıya \ ar- mak ıçın fazlaca bır akıl yurutmeye ya da usta bır sosyal bılımcı olmaya gerek yok- tur Oyle ya da boyle, adamlar, mehteryu- ruyuşuyle de olsa, yuruyorlar, bındıklerı tramvay >avaş yavaş onlan ozlemmı çek- tıklen ereğe yaklaştınyor Kamu gorev h- sı olan muftuler, ılahıyat profesorlen, Dı- yanet Işlen'nın ust duzey gorevlılen, hem de de\ let televızyonunda, "«ADah'ın hu- kuku geçertidir, cumhuriyet bir mana ifa- de etmez, ablak ayettir" dıyebılıyorlar (1) Cumhunyetımızın lıselennde ılahılı, du- alı doğum haftası kutlamalan duzenlene- bdıyor, ızleyıcılennınharem-selamlıkotur- duklan Rısale-ı Nur Kongrelen yapılabı- lıyor ve boyle bır kongreye laık Cumhu- nyetımızın bakanlan, mılletvekıllen kut- lama ıletılen gonderebılıyor, mıllı eğıtım mudurlen, okullarda, Kuran ve hadıs oku- ma yanşlan duzenleyebılıyor, mayolu rek- lam panolanna bıle tahammul edemıyor- lar Özetle, laık Cumhunyetımızın temel ılkelennı hıçbır şekılde ıçlenne sındıre- mıyorlar Bu şenat ozlemlenne, genye gıdış gın- şımlenne karşı laık Cumhunyetımızın ko- ruyuculan tarafindan yapılan uyanlara, konumunun ve yuce gorevmın bılıncuıde olmayanlar, kasaba camıınde yandaşlan- na vaaz venr gıbı, ağızlanndan kopuk sa- çarak, en acunasız monarklann bıle soy- lemekte çekınebıleceğı bıçımde "Ben ik- tidarım, istediğinıi vapanm, benden bü- yuk>ok!" haykınşlanyla başkaldınyorlar Yandaşlan olan bılgısız ve bınkımsız kı- mı koşe yazarlan, ne soyledıklennı bıl- mez bır bıçımde saçmalıyorlar Sayın Ge- nelkurmay Başkanı'nın son demecınde, "Türkiye ne bir tslam devletidir ne de bir tslam ülkesi!" sa\ ını, sozde çurutmek ça- basıyla, "yüzde 99'u Müslüman olan hal- kmuz,savaşta olenkn şehitolarak niteliyor- muş, askerlerimiz Allah Allab sözeükleriy- le savaşıyorlarmış, silah altındaki gençleri- miz Mehmetçik olarak aruürmış, toplum olarak bugibisözcükleri kuflandığnoıza gö- re, bir tslam ûlkesi olduğumuz yadsına- maznuş" bıçımınde duşunce uretıyorlar Oysa Allah, sadece Muslumanlann ma- lı değıl, tum âlemın Allah'ı olduğu kabul edıldığıne gore, "AUah Allah!" dıyerek sa- vaşanlann salt olarak Musluman olması ıd- dıa edılemez Olume yakın bır ınsan, guçlu sandığı bır bıhnmez varlıktan her zaman medet uma- bılır Bır Hınstıyan, bır Musevı ya da baş- ka bırdıne ınanmış kışı de savaş gıbı, olum- le yuz yuze geldığı bır durumda, Allah'ı anabılır, arayabılır, ondan yardım ısteye- bıhr Örneğın, tkıncı Dunya Savaşı'nda Sta- lıngrad onlennde çarpışan bır Ahnan en, rahıp olan babasına gonderdığı bır mek- tupta şoyle dıyor "Stalingrad'da, Tann'yı soruşturmak, onu yadsımak demektir. Bu- nu sana sövlemekzorundayun baba! Ben, Tann'yı her bomba çukurunda, her yıkd- mış evde, her köşede, her arkadaşımda, si- perimde >atarken gökyüzunde bep ara- dnn, Kalbimonu çığbldaria çağmrken o ken- disinigöstermiyordu. Yeryüzünde açlık, ci- nayetkol geziyor; gökten bombalar ve ateş yağryordu, sadece Tann ortada yoktu. Bu Tann varsa bile yalnız sizin orada vanur; sizin kutsal kitaplaruuzda \e dualannızda, rahiplerindindarkonuşmalarında, çan ses- lerinde, buhurdan kokulannda, ama Sta- Kngrad'da bizim yannmzda değü!" sozle- nyle Tann'nın yardımına gereksınım duy- muştur (2) Ozetle Allah Muslumanlara ozgu bır varlık olmadığına gore, Muslu- man olmayanlar da her zaman ona sığına- bılırler Şehıtnıtelemesı de sırfIslamla ılışkılı de- ğıldır Sozluklere gore şehıt, kutsal bır ul- ku uğruna savaşta olen kışıdır Her ınsa- nın ulkesı kutsaldır, onun uğruna olen de şehıt olarak nıtelenır Kaldı kı Meydan La- rousse'a gore Islamıyet oncesı Turklerde çocuğuna ılk sutu veren anne "Ya şehittir ya gazi" bıçımınde dua edermış Sayın koşe yazannın Mehmetçik sozcu- ğunu de Islamın tekelıne alması şaşılası bu- olgudur Anadoluyaylalannınozgurhava- sı ıçınde yetışmış gençlenmız, eğıtımını ta- mamlamış ayduı delıkanlılanmız da sılah altına ahndığında Mehmetçik nıtelığını kazanır Turk vatandaşı Isevı de Musevı de olsa yıne Mehmetçıktır Islamıyetle Mehmetçığın ne ılgısı var 9 Konya muftusunun medrese oğrencılen- nı askere almamalan ıçm Atatûrk'ten na- sıl dırençle buyruk koparmaya çalıştığı ve Ataturk'un muftuye nasıl bır yanıt verdı- ğını anımsatmak ıstenm (3) Banagore, sa- nklı ımamdan, takkelı hafızdan Mehmet- çik ohnaz, olsa olsa Osmanlı ordusunda ta- bur unamı olur Bu nedenle, oyle sozcuk zorlamalanyla, temelsız duşuncelerle Tur- kıye'nın bır Islam ulkesı olduğu savı, saç- malamaktan ote bır anlam taşımaz Meczup dervışler gıbı şenat ozlemıyle kendınden geçıp bıluıcuıı yıtırenler, şunu ıyı bıhnelıdırler "Tûrldye Cumhuriyeti, şeyhler, denişler, müritler ve meczuplar memleketiolamaz!" dedı Mustafa Kemal Bence en doğru hadıs budur, ben ona ına- runm, çunku o hep doğru soylemıştır (1)TRT1 9Şubat2005 Duşunce Iklımı tzlencesı (2) Bkz Stalıngrad dan Mektuplar, Çevıren Muam- merSığırcı Kıvı Yavınlan (3) tlhan Arsel Dın Adamlan özel Bash sayfa 2 Doğuya Bakmak... Lnen ondra'da Kralı- yet Akademı- sı'nde duzenle- TürklerinBinYıl- hk Yolculuğu" sergısı- nın uyandırdığı ızlenım- ler, yabancı basına yan- sıyan tepkıler genellık- leolumluydu Kımı ya- bancı yazarlar, tanh bıl- gısızhklennı ortaya ko- yan soylemlerle, Pers, Hınt, Moğol uygarlıkla- rının etkılerınden soz etseler de ızleyıcı sayı- sının çokluğu, sunuşta- kı başannın gosterge- sıydı Yorumda bulunan yazarlar arasında, bu sergının Turklenn Asya- h olduğunu vurguladı- ğını belırterek guncel polıtıkaya gondermeler- de bulunanlar da vardı Kısacası Turklenn Avrupa'da yen olamaz yargısına vanlıyordu Tum bu saplantılı yak- laşımlara karşın, yorum- ların çoğunluğunda "Türkler" sergısının gorkemıyle yansıtılan bın yıllık oykunun goz- len kamaştırdığı dıle ge- tınldı Kultur mozaığımn, o çok genış coğrafyada oluşturulan ozun, bazı çevrelerce kavranmak ıstenmemesımn başlıca nedenı, doğudan batıya bugun de suren goç ol- gusudur Insan toplu- luklanmn yurtlanndan kopartılarak çok uzak- lara savrulmasının uyan- dırdıgı o korkunç ya- h kılan bır ferman ola- rak ortaya çıkıyor Bır zamanlar "Yeşil Kuşak" senaryolanyla savunmasını pekıştır- mek ıçın koktencı îs- lamcılan sılahlandınp kışkırtan Batı, Sovyet- ler Bırlığı'nın çökme- sınden sonra "ıhmh"ya da Suudı Arabıstan gı- bı hıç de ılımlı ohnayan dıne dayalı yonetım bı- çımlerını, kendı ışıne geldığınce, egemenlığı- nı "Genişletilmiş Orta- doğu Projesi''nın ongor- duğu boyutta yaygınlaş- tırmak ıçın kullanmak ıstemektedır Tum Batı kaynaklı belgesellerde doğudan gelen kavımle- nn "barbarlar" dıye ta- rumlanmasından keyıf alındığını bılıyoruz Bu Doğulu toplumla- nn urettıklennın yalnız- lanmış (mmor) tavu"lar takınarak, yalakalıkla dolaşan kımı yurttaşla- rımın, ulusal bınkımle- nmızın ozelleştırme fur- yasıyla ıyıce güçten dü- şurulduğu sırada "Isla- mi sermayeve destek" duzenlemelerı yapan yonetıcılenmızın insan- lık hallennden utanç duymamak elde değıl Turkıye Cumhunye- tı'nın Meclıs Başkanı BûkntAnnç'ın, çoğun- luğu tek başuıa elde bu- lundurmalanndan kay- naklanan partızanlığına ne demeh 9 Anayasa Mahkemesı'nın yargı denetımı yetkısnıı orta- dan kaldırabıleceklennı açıklaması, AİHM'nm aldığı kararla kamu alanlannda turban kul- lanıbnasnıı yasaklama- sına gosterdığı tepkıler, hangı çağın uygarlığın- bancılık duygusu yer- kureyı kuşatmakta Ote yandan, gun geç- tıkçe yaygınlığı ve etkı- sı artan Batılı yaşam de- ğerlenmn başhca uygar- lık olçutlen olarak be- mmsetılmesı ıçın olağa- nustu orgutlü medya sı- lahlanyla surdurulen ya- yınlar, doğunun kultur- sanat bmkımını kendı topraklannda gozden du- şurmek amacıyla kulla- nılan bır saldınya do- nuşmekte Kureselleşmenın "amentüsü" olarak bı- lınçlere kazınan bu de- ğerler ("trend" dedık- len ohnazsa ohnazlar), yalnızca goçu kışkırtan, genç kuşağın yurtsuz- luk, aıdıyetsızlık duy- gulanna kapılmalanna yol açan bır soylem ol- makla kalmıyor Fıhstın'de, Afganıs- tan'da, Irak'ta, toplum- lan kendı anayurtlann- da yoksun, yoksul ve tutsak yaşamaya yazgı- ca kılıçla mızrak ohna- dığnıı gormek, bır Ba- tılı ıçın bugun de pek şaşırtıcı Büyük tskenderden Haçlı Seferlen'ne, do- ğuya yonelmış tum sal- dınlarda, dıllenn alış- verışınden tutunuz da ınançların, Tannlann kaynaşmasma vannca- ya, ne çok kulturler ara- sı geçırgenlık yaşandı- ğı konusundakı bılgı, ta- nh sayfalannda unuttu- rulmak ıstenmekte Cunku ılk buyuk sava§- tan bugune Batı'dan Do- ğu'ya gınşılen tûm em- peryal seferler, bulmak- bılmek ya da ınanç uğ- runa değıl, tum evren- sel değerlen, insanlık kalıtını yok etmeyı go- ze alarak enerjı kaynak- lannı ele geçırmek ıçın duzenlemyor Bu nedenle, çağdaş sanat yapıyorum dıye ya da evrensellık tasla- mak uğruna, yabancı ul- kelerde yurtsuz ve dış- • Han esinİpnHıgının Pn*- tergelerı değıl mı9 AÎHM'nın, çetebaşı Ocalan'ın dosyasını ye- nıden açmak konusun- dakı karannda, denetım yetkısını Avrupa Bakan- lar Komıtesı'ne verme- smdela hukuksalhktan uzak ama çok sıyasal yaklaşım da ıçıne duş- tuğumuz sılahsız kuşat- manın Turkıye Cumhu- nyeü'nı bolup yok etme- ye yoneldığını goster- mıyor mu 9 Bulunduğumuz coğ- rafyadan Batı'ya ya da Doğu'ya bakmak, "Is- lahat" donemnıden, her turlü dış dayatmanın ge- rekçesı olan, çelışkıler- le dolu "AB'ye uyum fermanlan"nın kokten- dıncılığe de yol yapıl- mak ıstendığı gunumu- ze değın, hep gorecelı bır belırsızlık olmuştur AB ulkelennde yasama erkı ustunde yargı de- netımınnı bulunmadığı, laıklık ılkesının Turkı- ye'de ınanç ozgurluğu- nu kısıtlamakta olduğu savlan, bu belırsızlığı büsbutun yoğun bır boş- luğa donuşturen, yone- tım bıçımı tartışmalan- nı kışkırtmaya yonelık koskoca bırer yalandır Ashnda demokrası, baş- kalannın armağanı ola- mayacağı ıçın de boyle- sıne orneklerden medet ummak, tutarsızlıktır Her ulke demokrasısını kendısı gonendırmek, guçlendırmek zorunda- dır "Baü" dıye adlandır- dığımız uygarlığın, ay- dınlanma donemınden bu yana edındığı tum değerlennî bugun yal- nızca bırer kuçumseme soylemı ya da yayılma gerekçesı olarak kullan- dığını, kendısınden eko- nomık, kulturel başka- lıkları olan uluslann hangı yonetım bıçımıy- Jc yaşadıklanna PENCERE Gözü Açılmamış Sığırcık Yavrusu... Sabah'ı kutluyorum Gazetenın dunku manşetı "Taş kalplı Anne bu raporu oku'" Ikıncı başlık "IMF Başkan Yardımcısı Anne Krueger'ın 'yuk- sek' dedığı asgan ucret yoksulluk sınınnın altın- da çıktı" Halkımızın hâl-ı purmelalını ve IMF'nın merha- metsızlıktekı celâdetını yan yana getınp manşe- te çıkarmak gazetecılıkte acı gerçeğı çarpıcı bır koşe yazısı gıbı vurgulamaktır Eskıden bu gıbı gerçeklen bızler koşe yazılann- da sergıledığımız zaman (kı o donemde medya yok- tu, Babıâlı vardı) tutucular ve gencıler korosu sal- dınya başlardı - Komunıstler' Bugun Turkıye'de gelır dağılımı daha beter bo- zulmuştur, ama acı gerçek çok satışlı Sabah ga- zetesının manşetıne tırmanabılıyor • Gazetenın ekonomı sayfasındakı manşetı da- ha da çarpıcı "(Turkıye'de) Her 4 kışıden bın yoksul" Devlet Istatıstık Enstıtusu'nun venlen suruyor "Turkıye'de 100 kışıden 28'ı yoksulluk sının al- tında yaşıyor Nufusun yuzde 1 3'u açlık sınınn- da 2003 'te toplam yoksul sayısı 2002 'ye gore 1 mılyon 17 bın kışı arttı " Bınncı sayfada IMF patronu Anne Krueger'ın fotoğrafının altında da şu yazı var "Ayda 350 YTL (Yenı Turk Lırası) olan asgan uc- retı fazla bulan Krueger'ın tuzu kuru Taş kalplı Anne, IMF'den ayda 17 bın dolar alıyor" Alamaz mı 9 IMF, Dunya Bankası vb enternasyonal kurum- larda çalışan, ozellıkle kımlığı saptanmış kışıler çokdeğerlıdırler, ama, sız onların değerlenne de- ğıl, yuruttuklen ışlevlenne bakın 1 Sabah'ı kutlarım 1 • Turkıye'de gozu açılmamış sığırcık yavrusu gı- bı yaşayan yurttaşın bu kadar kor kor parmağım gozune sergılenmış bır gerçeğe karşı toparlana- bılmesı de kolay gorunmuyor AKP ıktıdannın karşısında doğru durust orgut- lu bır muhalefet oluşamadı Neden? Çunku dıncılık sıyasetı halkımızın gozunu karart- tı Kafayı turbana taktık Etnıkçılık bastırdı Yurttaşın aklı fıkn dıncılık ve etnıkçılık takışma- sında kısıtlanırken bu yapay tuzağın ıçınde çırpı- nıyoruz Gelır dağılımının adaletsızlığını ortup unutturan Islamcılık ve Kurtçuluk akımlandır Oysa çağdaş bılınce enşmış yurttaş ne dıncı ola- bılır Ne Kurtçu ^- ^ Ne de Turkçu 1 "* • Bugun dunyanın en etkılı ve guçlu ulus devletı ABD'dır . Amenka kendı yapısındakı dıncılık ve etnıkçılık- len Amenkan çıkarlannın butunluğunde entıp ulus devietının gucunu emperyalızmın rotasında yuru- tuyor Ve Ortadoğu'dakı dıncılıık ve etnıkçılık akımla- nnt korukluyor Emperyalızmın "Böl ve yönet" kuralını bolge- mızde tıkır tıkır ışleten ABD, kendı ıçınde Amen- kan ulusçuluğunu zencılere bıle aşılamasını bıldı Bızler ıse dunyaya gozu açılmamış sığırcık yav- rulan gıbı bakıyoruz da oteden ben pek aldır- madığını anlamak ıçm, oyle pek denn araştırma gerekmıyor Arşıvlerdekı tum bel- gelenn yalanlamasına karşın, sozde Ermenı soykınmı savlannm o değışmeyen Sevr tutku- suyla sıyaseten AB ul- kelennm, ABD yonetı- mının ağızlanna sakız olması da bu olgunun açık bır kanıtıdır Bakışımızı bıraz da Doğu'ya çevınrsek, Ba- tı'nın bezgın kohnelığı- nı, yaşlı A\rupa'nın tt hal-ipünnelalinir> , ıkı- yuzlûluğunu apaçık go- rebıleceğız Doğu coğrafyasının ıçınden annarak geçecek algılanmız, Pasıfık us- tunden Batı'ya enştığın- de, yoksulluğun değış- mez bır yazgı olmadığı- nı, yeryuzu kaynaklan- nın nasıl da savurganca tuketıldığını bızlere an- latacak Cunku yerkure, adı gıbı yuvarlaktır İSTANBUL CUMHURİYET OKURLARJ 2005YazBuluşması 3Haziran2005Cuma Sayın İlhan Selçuk ve gazetemiz yazarlannın katılımıyla... BÜTÜN CUMHURİYET GAZETESf OKURLARIÇAĞRHJDR "SE\ GELMEZSE\ BIREKSİĞtZ" Yen KASDAV Kadıko> Beledıyesı Sosyal Tesıslen - Moda - Bomontı - Kadıkoy Uettşun - Bdgı 532 281 54 54 - 542 652 15 00 - 532 320 60 12 535 636 59 11 - 216 368 33 56 - 212 288 13 05 216 326 49 21 - 212 321 11 12'den 124 e-posta ıstanbul • cumok. ofg LUTFEN DAVETÎYEMZİAVTRTINIZ FATtH 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2004002 Davacı Bahaeddın Arıtman tarafından davalı Bırgul Antman aleyhıne açılan boşanma davasın- da, Davalının Hacıemın Efendı Sokak No 2'2 Esın Apt Teşvıkıye Şışlı-tstanbul adresıne teblıgat ya- pılamamış ve zabıta manfetı \ e yapılan adres araş- tırmalan netıcesınde venı adresının tespıtı mum- kun olmamış bu suretle davalı Bırgul Antman'a dava dılekçesının ılanen tebhğme, yargılamanın 22 07 2005 gunu saat 10 00'da yapılmasına karar venlmış bulunduğundan muhatabın bızzat mahke- memızde hazır bulunması veya kendısını kanunı bır vekılle temsıl ettırmesı gelmedığı takdırde HUMK 213 2 maddesı gereğınce gıyabında devam olunacağı da\a dılekçesının teblığı yenne kaım ol- mak uzere ılan olunur 23 05 2005 Basın 24402
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog