Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2005 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor(5 cumhuriyet.com.tr 19 Stada giremeyen birçok taraftar karşılaşmayı dev ekrandan izledi NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLADI Yönetimden Daum'a transfer garantisi Sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'de toplanan tngiliz ve Itaryan taraftarlar beyecanh anlar vaşatülar. (Fotoğraf: VEYSEL BALKAYA) îstanbul'da karnavalSENEMGULKAR . Istanbul'da farklı bir final... AC •Milan'la Liverpool' u karşı karşıya getiren Şamipyonlar Ligi finali Is- tanbul"a 'sradışr bir gün yaşatır- ken, flıtbol turistleri kentin tarihi me- kânlanru da ziyaret etti. Sabah saatlerinde Istanbul'da olan binlerce Italyan tarihi yanma- daya konuşlanırken; bölgedeki ka- fe, restaurant, büfe ve barlar en çok ilgi çeken yerler oldu. Topkapı Sa- rayı. Ayasofya Müzesi ve Sulta- nahmet Camii yakınlannda Ital- yanlar toplandı. Bölgedeki Türk hamamlar dolup taşarken uzun kuy- ruklar dikkat çekti. Taraftarlan sta- da götürecek otobüs ve özel araç- lar hem Taksim hem de Sultanah- met'te trafığin tıkanmasına neden oldu. Boğazda düzenlenen tekne turlan da futbol turistlerinin akını- na uğradı. Taksim'de binlerce tn- giliz yandaş. bol bol alkol tükete- rek kendinden geçti. Ingilizlerin geçmiş maçlann aksine sakindi. Forma, atkı ve bayraklarryla renk- li görüntüler oluşturan Ingilizler, karşılaşma öncesi zafer şarkılan söyledi. Ingiliz taraftarlar bulduk- lan her yere takımlannın pankart ve bayraklannı asarak gövde gös- terisinde bulundu. Aynca sponsor firmalar Taksim Gezi Meydanı'na standlar kurdu. Istanbul'a hayran kalan tngiliz ve Italyan futbolseverler, "İstanbulta- rihi bir kent Çok güzel ve sıcak bir atmosferi var. Bizi insanlar çokgü- zdagntyor.BuraabeklediğinBzden çok dalia farkh bir yenniş" diye konuştu. Bileti olmayan Ingilizler Taksim Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı seyretti. Bu arada karşılaş- manın başlamasından saniyeler sonra meydana kurulan dev ekran- daki görüntünün kesilmesi, ilk go- lün izlenememesine yol açtı. Fut- bolseverlerintepkisini toplayan bu sorun, maçın ilk 5 dakikası boyun- ca giderilemedi. Spor Servisi - Fe- nerbahçe Kulübü Ikincı Başkanı Ni- hat Özdemir, söz- leşmesinı yenilemek istedikleri teknik di- rektörChnstoph Da- um'un kendilerin- den Avrupa'da başa- nlı olacak bir takım ıstedığını söyledi. Özdemir, Da- um'un Türkiye'de en yüksek rakamı alan teknik adam- lardan biri olduğunu belirte- rek. "Kazandığıımzsürece tek- nik direktörün de kazanması- nı istiyoruz" dedi. Nihat Özdemir, Trabzons- por'dan Gökdeniz'in transfer listelerinde olamayacağını. an- cak Emre, Yüdıray, Nihat Ha- mit ve HaHl Atantop'u Daum isterse almak için uğraşacak- lannı bildirdi. Bu oyunculara yalnızca F. Bahçe değil, Avmpa'dan da birçok talip olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: "Bunlan biz de kadromuz- da görmek isteriz. Ama karar Daum'undur. Daum isterse bu Emre-Listede oyuncuları transfer etmek için gerekli mücadeleyi yapanz. Başarüı olma şansı- niE da var. Avrupa'da başka Türk futbolcu- lar da var. Onlan da izliyoruz." San - Lacivertlıle- rin Brezilyah yıldızı AJex de Souza. kendi ülkesinden bir trans- ferın daha yerınde olacağını söyledi. -Budöoemdekiba- şannın dışında sanınrn önü- müzdeki dönemde çok daha iyi oynavabiliriz ve inaım orum ki elde ettiğimiz zaferden daha büyüklerini kazanabiliriz'" ifa- desıni kullanan Alex, şöyle de- \am etti: "Bunun için yeni sözleşme- ler yapıhyor olnıası da çok iyi olur. Eminim ki Trabzoo, CSa- ray ve Beşiktaş, bizim üçüncü şampiyonhığumuza ulaşmamı- n engeUemek için yeni transfer- lerle takımlannı güçlendirecek- lerdir." Bu arada UEFA'dan bir he- yet dün. Şükrii Saracoğlu Sta- dı'nı gezdi. G Ü N Ü N İ Ç İ N D E N • KÖTÜ HABER- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonasrnda sakatlığı nedenryle son anda pod>Tjma çıkma- sına karar verilen Halil Muthı'yla ls- panya'nın başkenti Madrid'deİci A\ - rupa Salon Şampiyonası'na son an- da katılmasına karar verilen Tezeta Dengersa'nın mücadeleler öncesi Ankara'daki uluslararası akredıtas- yona sahip Doping Kontrol Merke- zi 'nde herhangi bir kontrole gırme- dikleri ortaya çıktı. • BEŞİKTAŞ'TÂN ÖRNEK DAVRANIŞ - Beşiktaş'ta futbolcu- larla teknik dırektör Rıza Çahmbav. örnek bir davranışla organlanru ba- ğışlayacak. Kampanya kapsamında Siyah - Beyazlı oyuncular Çalımbav, bugün Ümraniye Nevzat Demır Te- sısleri 'nde düzenlenecek törenle or- ganlarınıresmenbağışlayacak. Em- re Aşık ise " Beşiktaş'la 1 yülık da- ha sözleşmem var Gelenteklifler\ar ama ben Sıyah - Beyazlı kulüpte muthıyum \ e aynlmayı düşünmüyo- rum" dedı • lAAF'OEN CASA BAŞVU- RU - Uluslararası Alletızm Federas- \onlan Bırlığı (1AAF). Süreyya Ay- han dosyasıyla ılgilı bünyesındekı Doping lnceleme Kurulu'nun ka- ranru beklemeden Uluslararası Spor Tahkım Mahkemesı'ne(CAS) baş- \urdu. • OLYMPIAKOS ŞAMPtYON - Yunanıstan Bırıncı Lıgı'nde Olym- pıakos, Selanık Iraklıs'ı deplasman- da 1 -0 yenerek şampıyon oldu • PAFLAR BERABERE - PAF Lıgı'ndekıeneleme maçındaG.Sa- rav'la G.Bırlığı 1-1 berabere kaldı. • ALT1UDA DÜN - Bursa at ya- nşlannda alnlı ganyan; 1-3-7-8-7- 2 kombınesını tam bilen çıkmadı. Ya- nm mıslı oynayan ve tek başına bi- len 1 kişı ıse 398 bın 098.91 YTL ıkramive kazandı. GÜNÜN PROGRAMI BASKETBOL - (AJpekçi/1930) Fenerbahçe-Efes Pilsen. 1.KOŞU: F: Livorno (5), P: Magıc Glove (6). PP: FreeFıght (4), S: Yağız Efe (2). 2. KOŞU: F: Persenin Oğlu (2), P: Tomurcuk (1), PP: Di- lekcan (4), S: Taybey (3). 3. KOŞU: F: Joker (7), P: Bulutbey (3), PP: Özdemiıbey (4). S: Mun- gan (10). 4. KOŞU: F: BlueLagoon (1), P: Ka- zonna (11), PP: Fantastic Mistre (7), S: Eren- paşa (2). 5.KOŞU: F: Albruz (1), P: Royal Fla- ir(5), PP: Ajiaal (8), S: MegaBucks (3). 6. KO- ŞU: F: Erselçuk (9), P: Kalavun (5), PP: Bil- giç (8), S: Pirkaya (6). 7. KOŞU: F: Pars (5), P: Oğulbey (3), PP: Cansunaz (7), S: Emerald Is- land (2). 8. KOŞU: F: Fat Joe (1), P: Bouquet (4), PP: Last Mınute (12), S: Efehan (2). 9. KO- ŞU: F: My Pearly (9), P: Yeşilyurtlum (3), PP: Country Man (8'). S: Külyutmaz (4). 10. KO- ŞU: F: Şen Bride (16), P: Shila (13), PP: Red Power (11), S: Crazy Rifle (2). Günün Ikilisi: 1. Koşu: 5 6. Çifte Bahis: 1 . Çıfte: 5 2. 1 ALTIU GANYAN 9 5 8 6 2 5 3 7 2 8 1 9 3 8 4 2 »FİKRET DAĞLIOĞLU ? NUUŞI 16 13 11 ı l.KOŞU:F:Gümüşeyer(3), P: SanÇiçek(4), PP: Akçora (1), S: Canköylü 2). 1 KOŞU: F: Erenhan (1), P: Lopez (4), PP: Jolly Bras (3), S: My Luck (5). 3. KOŞU: F: Yahyaçavuş (6), P: Kangalh (1), PP: Cmit Bumu (3), S: Kav- çinhan (4). 4. KOŞU: F: Lalla Mına (6), P: Sweet Mısstress (5), PP: Melita (4), S: Lucy Cat ( 3 ) 5 . KOŞU: F: Fıruzan (1), P: Köygü- zelı (6), PP: Topaz (8), S: Alpapatya (2). 6.KO- ŞU: F: Dıstant Music (8), P: Chakra (4), PP: Bertay (1), S: Genç Bnght (6). 7. KOŞU: F: Bozok (3), P: Anadolu Ateşı (8), PP: Babanur (1), S: Yağış (4). 8. KOŞU: F: Son Of Sun (10), P: Bold Star (1), PP: Sagaris (9), S: Calvados (3) Günün Ikilisi: g. Koşu: 10/1. Çifte Ba- his: 1 Çıfte: 3 1. 6 1 3 4 5 ALTIU 6 1 5 4 3 7 GANYAN 8 4 1 6 2 3 10 8 1 KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİ- MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI 2003 2927 Talimat Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cınsi, kıymeti, adedi, evsafi: A) Istanbul ili-Küçükçekmece ılçesı-Ikitellı köyü-K. Halkalı Çiftliği mevkiinde bulu- nan, tapunun 246 DS IV c pafta, 198 ada. 10 parsel sayısında kayıtlı 141.97 m2 mıktarlı kayden tarla vasfını haız gayrimenkulün tamamıdır. B) Istanbul ili-Küçükçekmece ilçesi- Ikitelh köyü-K. Halkalı Çifİlıği mevkiinde bulunan, tapunun 246 DS IV c pafta, 198 ada, 11 parsel sayısında kayıtlı 131.64 m2 miktarlı kayden tarla vasfını haiz gayrimenkulün tamamıdır. Imar dunımu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı lmar ve Planlama Müdür- lüğü durum bürosunun; a) 27.04.2004 tanh ve 2004 21-1703 603 sayılı imar dunanu ya- zısına göre Küçükçekmece, tkitelli, 246 DS IV c pafta, 198 ada, 10 parsel sayılı yer, 1 1000 ölçeklı 10.09 1990 97-15.06.1994 147 sayılı meclis karanyla kabul edilen tkitelli 2. Bölge Revızyon Islah imar planında blok nızam 3 kat h= 9.50 mt konut alanında kal- maktadır denilmişir 2) 22 04.2004 tanh ve 2004 21-1703-604 sayılı ımar dunımu yazısı- na göre Küçükçekmece Ikitellı, 246 DS IV c pafta, 198 ada, 11 parsel sayılı yer, 1 1000 ölçekli 10.09.1990 97-15 06.1994147 sayılı meclis karanyla kabul edilen tkitelli 2. Böl- ge Revızyon Islah ımar planında blok nizam 3 kat h= 9.50 mt. konut alanında kalmakta- dır denılmiştir. Gayrimenkullerin hududu sahası ve halihazır dunımlan Taşınmazlann tapu kaydı ve I 1000 ölçeklı çaplan bılırkışı tarafından arazide belirgin sabit noktalardan istifade ıle arz üzenne aplıke edildığınde anılan taşınmazlann alanı. boyutlan, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmıştir. a) Istanbul, Küçükçekmece ilçesi. tkitelli Mehmet Akif Mahallesi. Uzay Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi köşe- sinde, tapunun. 246 DS IV c pafta, 198 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı 141.97 m2 mıktarlı arsa vasıflı taşnımazın tamamı niteliğindedir. Uzay Sokak ve Muammer Aksoy Caddesi'nın köşesınde yer alan parselın Uzay Sokak cephesı 11 mt., Muammer Aksoy Caddesfne cephesi 13 mt. olup parsel halihazır durumu itibariyle düz satıhlı boş arsa vasfina haiz, üzerinde herhangi bir yapı ya da muhutesat mevcut değildir. Parselin bulun- duğu cıvarda kaçak ve düzensiz yapılaşma mevcut olup Basın Ekspres Yolu ve TEM bağ- lantı yoluna yalan mesafede, alt ve üstyapısı kısmen tamamlanmış, belediye hizmetlerin- den istifade etmektedir. 23.11.1990 tanh ve 7755 y. no ile M. Tek lehine 132 m2'lık kı- sımda ınifak hakkı mevcut olup taşmmaz bu şerhle yükümlü olarak satılacaktır. b) Istan- bul, Küçükçekmece ilçesi. Ikitelli Mehmet Akıf Mahallesi, Uzay Sokak'ta tapunun 246 IV c pafta. 198 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı ve Uzay Sokak'tan 41 kapı numarası olan 131.64 m2 mıktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Uzay Sokak cep- hesı 10 mt. yola dik derinlıği ortalama İ3.16 mt. civannda olan parsel üzennde Uzay So- kak'tan 41 kapı numarası olan tek katlı, yığma kargir sistemli, gecekondu vasfina haiz bı- na mevcutrur. Tek kat ve 1 daireden ibaret bina takribı 55 m2 alana sahip. hol üzerinde üç oda, mutfak, banyo, wc mahallerinden müteşekkil, ıslak hacim zeminleri karo mozaik, oda zeminleri PVC kaplama, duvarlan sıvalı ve boyalı, doğrama aksamı ahşap ve demir korlculuklu, elektnk ve sıhhi tesısatı ıkmal edilmiş, normal soba ısıtmalıdır. Bina üzeri ahşap çatı-ve kırcmit örtûlü olup. dı? cephesi srvah"vaziyetlediı. Tasınmaz bulunduğu ko- num itibanyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, TEM bağlantı yolu ile Basın Ekspres yoluna yakın mesafede, ulaşım imkânlan elverişlıdir. 23.11.1990 tarih ve 7755 y. no ile M. Tek lehine 68 m2'lik kısımda irrıfak hakkı mevcut olup taşınmaz bu şerhle yükümlü olarak satılacaktır. Gayrimenkullerin kıymeti: Tüm faktörler göz önünde bulundunılarak A) 10 parsel nu- marasında kayıtlı 141.97 m2 miktarlı kayden tarla vasfina haız gaynmenkulün tamamına 35.500.000.000.-TL. (35.500.00.-YTL. B) 11 parsel sayısmda kayıtlı 131.64 m2 miktarh kayden tarla vasfina haız taşınmazın arsa ve binasının tamamına 37.000.000.000.-TL. (37.OOO.OO.-YTL.) bilirkişi tarafından kıymet takdir edilmiştir. Saûşşarüan: 1- A) 10 parsel 141.97 m2 miktarlı kayden tarla vasıflı taşınmazın 1. açık arttınnası 15.07.2005 günü saat 14.00"den 14.15'e kadar Küçükçekmece 1. lcra Mûdûrlüğü'nde, B) I1 parsel sayısında kayıtlı 131.64 m2 mıktarlı kayden tarla vasıflı taşınmazın 1. açık art- tırması 15.07.2005 günü saat 14.30'dan 14.45'e kadar Küçükçekmece 1. lcra Müdürlü- ğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.07.2005 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttırannı taahhü- dü saklı kalmak üzere arttuma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kjymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştırak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka- nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil venlebılır. Tellaliye resmi ihale pulu tapu harç ve masraflan ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibı alacaklı- larla dığer ılgililenn (ilgililer tabirine ırtifak hakkı sahipleri de dahıldir) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmelen lazımdu'. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sa- bit olrnadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale be- delım yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif et- tikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme ha- cet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldıği takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak isteyenlenn 20032927 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlûğümüze başvur- malanılan olunur 16.05.2005 Basın. 24064 BAĞCILAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞC'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No- 2002 4308 Bir borçtan dolayı hacızlı bulunan Istanbul ıli, Bağcılar ilçesi, Kırazlı Köyü, E\Ten Mahallesi, Çapa Bloklan B-l Blok 4. normal kat (18) no'lu bağımsız bölüm meskenm tapunun 245DS 3a (eskı 2) pafta, 2278 parsel sayılı arsa üzenndekı Çapa Bloklan Si- tesi Bl Blok kat irtifakh kargir apartmanın 4. normal katında bulunan (18) no'lu ba- ğımsız bölüm meskenın satışı yapılacaktır. 1. Tapn kaydı: Bağcılar Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 19.07.2002 tarih ve 7039 yevmi- ye sayılı yazısına göre Bağcılar ilçesi, Kirazlı Köyü, 245DS 3a (eskı 2) pafta, 2278 parsel sayılı arsa üzerindeki Çapa Bloklan Sıtesı Bl Blok kat irtıfaklı kargir apartma- nın 4 normal katında bulunan (18) no'lu bağımsız bölüm meskeninin tamamının borç- lu tbrahim Canöz adına kayıtlı olduğu belirtilmıştir. TEK lehine trafo ve geçiş yeri hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır. Gayrimenkulü hacizli olarak satın alan Atilla Yılduım'a, dosya borçlusu tbrahim Canöz vekiline. dosya alacaklı vekilıne ve geçiş hakkı olması nedeniyle TEK'e mükellefiyetler listesi düzenlenmiş olup her buine ayn ayn tebhğ edikniştir. 2. tnuır dunımu: Bağcılar Belediye Başkanlığı'nın 08.07.2004 tarih ve tM-2371- tM-3049 sayılı yazısına göre Bağcılar ilçesi, E\Ten Mahallesi, 245DS 3a (eski 2) paf- ta, 2278 parsel sayılı yer Bağcılar ilçesi geneli için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ta- rafından yapılarak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 ölçekli 13.11.2002 tasdik tarihli revizyon nazım imar planı doğrultusunda Bağcılar Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan ve Bağcılar Belediye Meclisi'nin 04.03.2004 tarih ve 19 sa- yılı karan ile de kabul edilen teklif revızyon uygulama ımar planı 3030 sayılı yasa ge- reği onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanhğı'na gönderilen 1 1000 ölçekli re- vizyon ımar planında KAKS=2.00 emsalde yapılaşma şartuıa haız kısmen tali iş mer- kezi, bsmen konut alanında kalmakta olduğu belirtihniştir. 3. Gayrimenkulün halihazır dunumr. Satışa konu taşınmaz Bağcılar ilçesi, Kııazlı Köyü, E\Ten Mahallesi, 245 DS 3a (eski 2) pafta, 2278 parsel sayılı 7465 m2 sahalı arsa üzerindeki Çapa Bloklan Sitesi Bl Blok kat irtifaklı kargir apartmanın 4. normal katında bulunan (18) no'lu meskenm tamamı satışa konudur. Söz konusu daire bod- nım+zemin+8 normal kat görünümlü, bodnım katta kapıcı dairesi ve su deposu ve kat- lannda dörder adet dairesi bulunan merkezi kömür sistem ısıtmalı ve ahşap doğramalı takribi 12 yıllık kargir apartmanda 4. normal katta yer almakta olup (18) bağmısız bö- lüm ve kapı no'lu meskendır. Bu mesken, binanm girişuıe göre arka cephede, doğu cephesmde bulunmaktadır Satışa konu mesken 3 yatak odası, biı salon, banyo, tuvalet ve mutfaktan müteşekkil olup takribi 90 m2 brüt alanlı bir dairedir. Daire içinde oda zeminlen marley kaplama. ıslak hacunler seramik kaplama, duvarlar boyalı ve badana- h olup, doğramalar boyalı ve ahşaptır. Dairenin elektnk ve su tesisatı bulunmaktadır. Daire asansörlü bir binada bulunmaktadır. Taşmmazuı bulunduğu yer, yol, su. elektnk ve altyapı gihı helediye^ hi7metlprinden fiimüyle yararlanmaktadır Ii.ifjim imkânlan kolay ve elvenşli düzeydedır. 4. Gayrimenkuhuı kjvmeti: Satışa konu tapunun Bağcılar ilçest, Kjrazlı Köyü, Evren Mahallesi, 245 DS 3a (eskı 2) pafta, 2278 parsel sayılı 7465 m2 sahalı arsa üzerindeki Çapa Bloklan Sitesi B-l Blok kat irtifaklı kargir apartmanm 4. normal katında bulu- nan 18 no'lu bağımsız bölüm no'lu meskenin bulunduğu mevkii, imar dunımu, konu- mu, alanı, semtı, semt ıçındeki yeri, halihazır durumu, dairenin yapımında kullanılan malzeme ve işçilik kahtesı, genelde binanm ve özelde de satışa konu meskenin yıpran- ma payı ve günün iktısadı koşullan göz önüne alınarak kat irtifaklı (18) bağmısız bö- lüm meskenin bugünkü değeri şöyledir: Çapa Bloklan B-l Blok kat irtifaklı kargir bi- nanın 4. normal katta (18) no'lu bağımsız bölüm meskenin bugünkü değen 40.000 YTL (40.000.000.000 TL) Saöş şartlan: 1- Satış. 08.07.2005 günü 10.00-10.30'da Bağcılar 1. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu armrmada tah- min edilen kıymetin yüzde 60'tnı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 18.07.2005 günü Bağcılar 1. îcra Mü- dürlüğü'nde 10.00-10.30 arası ikinci artırmaya çıkanlacakttr. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemışse bağımsız meskenler en çok arttırarun taahhüdü saklı kalmak üzere arthnna ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttuma bedelinin malın tahmın edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedel- le alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi- len kıymetin yüzde 20'si nıspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşuı para iledir. Alıcı istediğinde 10 gü- nü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı, KDV ve masraflan ahcıya aittir. Binkmiş vergi borçlan satış bedehnden düşülür. 3- tpotek sa- hibi alacaklılarla diğer ilgılılerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle fa- iz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içerismde dairemi- ze bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmarnak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arastndakı farklar ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksı- zın dau-emizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktrr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup mas- rafi verildiğı takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenle- nn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı al- mak isteyenlerin 2002'4308 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurma- lan ilan olunur. (*) ilgililer tabırine irtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 24092 _ BAĞCILAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRLMENKULÜN SATIŞ İLANI Esas No: 2004/4263 Bır borçtan dolayı hacızlı bulunan tstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağcılar Köyü, Mer- kez Mahallesi, 2. Sokak'ta bulunan tapunun 245 DS 4c pafta, 346 ada, 9 parsel sayılı arsa üzenndeki mahallen 2. sokaktan No:18 kapı numarası olan bodrum+zemin+dört nonnal katlı, kat irtifaklı kargır apartmanın birinci normal kat (5) no'lu 45'834 arsa paylı ve yine binncı normal kat (6) no'lu 45'834 arsa paylı kat irtifaklı meskenlerin sa- tışı yapılacaktır. 1. Tapu kaydı: Bağcılar Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 1 1 / 08.2004 tarih ve 10577 yev- miye ile 28.04.2005 tanh ve 968 yevmiye sayılı yazısma göre Bağcılar ilçesi, Bağcılar Köyü, 245 DS 4c pafta, 246 ada, 9 parsel sayılı, 387.17 miktarlı arsa üzerine yapılmış kat irtifaklı kargir apartmanın birinci nonnal kat 45/834 arsa paylı (5) no'lu meskenin ve birinci normal kat 45 '834 arsa paylı (6) no'lu meskenin tamamının borçlu Resmiye Durak adma kayıtlı olduğu belırtiliniştir. 2. tmar durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı 'nın 2 3 / 11.2004 tarih ve 4036 sayılı yazısma göre Bağcılar ilçesi, Bağcılar Köyü, Merkez Mahallesi, 245 DS4c pafta, 246 ada, 9 parsel sayılı yer 1 1000 ölçekli 19.10.2004 tasdik tarihli uygulama imar planın- da KAKS=1./ 75 emsalde yapılaşma şartına haiz konut alanında kalmakta olduğu be- lirtilmiştir. 3. Gayrimenkulün halihazır durumu: Satışa konu taşınmaz Bağcılar ilçesi, Bağcılar Merkez Mahallesi, 2. Sokak ile 24. Sokağın kesiştığı köşe başında bulunmaktadır. Par- sel üzerinde bodrum-t-/ zemin+4 nonnal katlı bir bina bulunmaktadır. Bina 2. So- kak'tan mahallen No: 18 kapı numarası almaktadır. Satışa konu meskenler binanm 1. normal katında yan yana olan 45/834 arsa paylı (5) no'lu bağımsız bölüm ve 45 834 arsa paylı (6) no'lu bağımsız bölümlü meskenler- dir. Söz konusu bağımsız bölüm meskenler üç oda, bır salon. hol, mutfak, banyo ve tu- valetten müteşekkil olmak üzere takribi 110'ar m2 sahah dairelerdir. Tuvalet ve banyo fayans kaplı ıslak zeminler seramik, mutfaklar ise fayans kaplanmıştu". Taşmmazm bu- lunduğu yer yol. su, elektnk ve altyapı gibi belediye hizmetlerinden tümüyle yararlan- maktadır Ulaşım imkânlan kolay ve elverişli düzeydedir. 4. GayrimenkuJün krvmeti: Satışa konu kat irtifaklı birinci normal kat 45 834 arsa paylı (5) bağunsız bölüm no'lu meskeni, yine birinci nonnal kat 45/834 arsa payh (6) no'lu bağunsız bölüm meskenlerin bulunduğu mevkii, imar durumu, konumu, alanı, semti, semt içinde yeri, halihazır durumu, dairelerin yapımında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, genelde binanm ve özelde de satışa konu meskenlerin yıpranma payı ve günün iktisadi koşullan göz önüne alınarak kat irtifaklı 45'834'CT arsa paylı (5) ve (6) no'lu bağunsız bölümlü meskenlenn bugünkü kıymet değerleri şöyledir: 245 DS 4c pafta, 346 ada, 9 parsel sayılı 387.17 m2 sahah arsa üzerinde bulunan kat irtifaklı kargir bınanın: 45/834 -payrr rttrb; ıgn 5rfi skı günkü değeri: 40.000 YTDdir. B- Birinci nonnal katta 45 834 arsa paylı (6) no'lu bağmısız bölüm meskenin bu- günkü değeri: 40.000 YTLair. 5. Saüş şartian: 1. Satış, 01.07.2005 günü (5) no'lu bağunsız bölüm için saat 10.00- 10.20 arası Bağcılar 1. lcra Mûdûrlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu art- ttrmada tahmın edilen kıymetin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 11.07.2005 günü Bağcılar 1. Bölge Mûdûrlüğü'nde (5) noTu bağunsız bölüm için saat 10.00-10.20 arası ikinci ar- tırmaya çıkanlacaktır. 2. Satış 01.07.2005 günü (6) no'lu bağunsız bölüm için saat 10.40-11.00 arası Bağ- cılar 1. îcra Mûdûrlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetın %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklann mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artı- ranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 11.07.2005 günü Bağcılar 1. lcra Mûdûrlüğü'nde (6) no'lu bağunsız bölüm için saat 10.40-11.00 arası ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse bağunsız meskenler en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttı- rana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttınna bedelinin mallann tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevinne ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 3. Arthrmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Satış, peşin para ile- dir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı, KDV ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergi borçlan satış bedelin- den düşülür. 4. tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde- ki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dahil olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içerisinde yazı ile dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 5. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel Ue son ihale bedeli arasındaki farklar ve zararlardan ve aynca temerrüt faizmden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldiğı takdirde ısteyen alıcıya bır ömeğı göndenlebılir. 7. Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 2004 4263 esas sayılı dosya numarasıyla mü- dürlüğümüze baş\"urmalan ilan olunur. Basm: 23986
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog