Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2005 SALI • • • * CUMHURİYET SAYFA SPOR sponŞ cumhuriyet.com.tr EBahçe pes etmedi ELENA DE.MİRY ÜREK Turkıye Basketbol Lıgı playoff yan fınalının 3 maçında Fenerbahçe, Efes Pıisen 'ı 8280 yenerek sende durumu 21 'e getırdı Karşılaşmaya ıyı başlayan Fenerbahçe. Erdal \e Edwards'ın basketlenyle sayı bulurken Mrsk ın de devreye gırmesı ı!e art arda 3 sa>ilık basketler urettj Efes Pılsen'ın hucumda yeterh performansı gosterememesi üzenne aradab farkı açan SanLacıvertlıler ılk çeyreğın bıtmesıne ıkı dakıka kala farkj 7 sayıya çıkartt! 1811 KflrşılaşmarumtkperıyodudaFenerbahçe'nın 2015 ustünlugüv le kapandı tkıncı çeyreğe rakıbtnden daha etkılı gıren Efes Pılsen. savunmasıiM ağırlık vererek Kaya ve Soîomon'un basketlen ıle bır sayı ıle 12 dakıkada öne geçmeyı başardı. SALON: 4Mı Ipekçı HAKEMLER: Recep Ankanıh (5), Can Arsüren (5), Serhat Büker (5) FENERBAHÇE: Mrsıc (7)26, Ömer (5), Erdal (6)13. Sahers (5)11 Ethvarth (6)13, Emre <5k Har\ev (5)9, Rasım (5) 10 EFESPILSEN:5b/omon (6)17, Domercant (5)5, Mustafa (5)5, Nıkohc<3)2 Ermal(4)6, Cenk (4)5, Ka\a (6)24, Prkacm (5)9, Ender (5)" l.PERİYOr: 2015. İLKYARl: 4738. 3. PERÎY0T: 7056 2120 Bundan yararlanan LacrvertBeyazlılar farkı 5 saytya kadar çıkartti, ancak penyodun ılerieyen dakıkalartnda kenduu topla>an Fenerbâhçe rakıbının farkı açmasına dİha fazta müsaade etmedi Rasim, Salyers ve Erdal ıle ust üste 3 sayılık basketler ureten SanLacıvertlıler, Haıvey'ın de pota altında etkılı olmasıyla oyunun kontrolunü büyuk ölçüde elıne geçirdı Efes Pılsen'ın SERT hücumlardan boş dönmesınden de yararlanan Feneıbahçe. ılk yannın bıtımıne 1 dakıka kala 11 sayı farkla öne geçtı 4534 Maçın ılk yansı Fenerbahçe'nın 4738 üstünluğuyle tamamlandı Maçın ıkıncı yansma daha hırsh ve lıızlı ba^layan Fenerbahçe, ılk bır dakıka ıçınde bulduğu 5 sa>i>'la 21. dakıkada skoru 5238'e getınp farkı 14 sayıya çıkardı Oldukça sen SanLacivertli ekip, Efes Pilsen'i yenerek seride durumu 21'e taşıdı Fenerbahçe: 82 Efes Pilsen; 80 geçen bu penyotta Mrsıc'ın attığı sa\ılar Fenerbalıçe'nın farkı korumasını \e 3 çeyreğı 7056 onde kapaönasmj saâladı Son pen\ oda ıyı savunma \aparak başlayan Efes Pılsen, 3 dakika boyunca rakjbme sayı attırma\ıp, Kaya ıle basketler ureterek farkı 33 dakıkada 7 sayı>a ındırdı 7063 Sonrasmda ıse LacrvertBeyazlılar. bıtıme ıkı dakıka kala Kay a'nın serbest atışlardan kazandırdığı basketlerie 7676 eşıtlığı sagladı Karşılaşınanın bıttmıne 35 sanıye kala skor 8080'e geldı Fenerbahçe hucumunda Edwards basketı bulup, tek faul atışından yararlanamadı ve skor 8280 oldu Efes PıJsen'ın son hücumunda Solomon'unatışı sa>ı olmayınca, Fenerbahçe sahadan 8280 gaiıp aynldı Senmn4 maçı perşembe gunü Abdı tpekçı Spor Sa!onu"nda o\nanacak. HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ / MAHMUT Şartıpiyon Alkışlanır Kendısını ben dahıl kımselere beğendıremeyen Fenerrjahçe. Galatasaray'ı yemp kupa rövsiştnı da atarak şampıyon oldu. Sezon başından ben transfertenyie, futbolcusuyla, teknık dırektcruyie, başkanıyla, yandaşlanyla en çok konuşulan, gündeme en çok geJen tsıkım, yıne SanLactvertlılerdı, EzeJı rakıplen Galatasaray, Beşıktaş ve Trabzonspor'la gırdiklen şampıyonluk uğraşında deyım yerindeyse tam bır savaşım verdıier. Dığerlennı golgede btrakıp Turtoye'dekj futbol dunyaanın bu sezon da baş aktöru oldular. Belki de son yıllarda her yonuyle bu denlı yoğun btçımde eieştınlıp şampıyonluga ulaşan başka bır takım yoktur. Doğrusu eteştırilenn buyuk böfumünun haksız olduğunu soylemek guç Ama Fenerbahçe de futbolun sontç oyunu riduğunu, en azından sonucu ainamayan *göstennın" bır tşe yaramadığını, altını çızerek herkese gosterdt. Eş deyışle futbotda "kazanamayan göstennın değen yoktur" genel kanısı, yenı dunya duzenının kuresel yuzlennden bın otarak SanLacıvertlıler taraftndan bır kez daha yınelendı 100 yılın düş kınkltğı! Gaiatasaray ıse 100. ynlını hıç unutamayacaği bıçımde kutlamak zorunda kaldı1 Elbette sampıyonlufıun kaçtnlmaa ya da yaşanan dığer olumsuzluklar kız basketbol takimının kume duşmesı gıbı SanKırmızılı camıanın köklü geçmıştnı zedeleyecek bır etkı yapamaz Turk sporunun oiuşmasında, bıçtmlenmesınde buyuk payı otan bır kulubün, bır camıanın 100 yıflık geçmışı btrşampıyonluğa bağlanarak ol urnsuz değerlendıniernez. Ancak ozel I ıkle b u g unu yaşayan yandaşlar açısından tt\FTANIN ON BİRİ buyuk bır düş kınkReceptSakurya), Itğı yaşandığı da Ragıp(SoJutrvaspor), açık Türkiye'deki Hakan Kutlu(Ankaragücü). spor kultürünun oluşturulmasında SeHum(Fenerbahçe), ve kokleştınlmesmAurelio(Fenerbahçe), dekendisınıherzaHuseyin (Trahzonspor), man bırincı sıraya Szymkowıak(Tnıhzonspor), koyan GalatasaTümer(Beşiktaş). ray'ın bu donenv Selçuk(Fenerbahçe) dekjyonetımı, 100 yıl kutlamaiannda Ümit Karan(Ankaraspor), "teknık" bır yanlış Nohre (Fenerbahçe) yaprnıştjr Carrıann HAFTANIN TAJOM1 köklugeçrntşınıkuttursanat ve sporFenerbahçe tıf bağlamda one HAFTANIN nJTBOLCUSU çıkartma yenne, \'obre (Fenerbahçe) yalnızca futbol takıHAFIAMN HAKEMİ mının başansına odaklanmış; yanIsmet Irzumm (FBahçeG Saım > daşlarcarrMaJannın gorkemlı geçrraşyfe onurtanmak yenne, şampıyonluk bekler duruma getrilmıştır ŞampıyonJuğun yrtınlmesryle de 100. yılın panltısı sılınmıştır. Antaşılan Galatasaray yonetıctten Simon Cuper'in "Fuflbo/ yalnızca Mbol değıldır" sozunü tersmden değerlendımıış(!) YENİACENTELİKLER IHLAS KARG0 VERİY0R! Kargo İhlas Karadeniz tnadında otgunluk \ıar Trabzonspor bır mucıze olup istanbul^or'a yenıimezse Şampıyonlar ügı'ne katiimayı garantıledı. BordoMavılıler Atay Aktuğ başkanlığında ve Şeno) Güneş'ın teknık patronluğunda sergıiedıklen doğru dürust duruşunun meyvelennı topluyor. Rıza Çatımbay'ın alnı açık; Beşıktaş'ı dalgalı denızde lımana kazasız belasız geîırmeyı başardı D«l Bosque ıle dıbe vuran SıyahBeyazlıiar Çalımbay la umutlandı. Ligirj alünda âyasetçi götgesi Ve Istanbulspor lıgden duşmesı kesınleşen ıkıncı takım oldu SanSıyahlılann kuçük bır semt takımı olmast, daha doğrusu onu sahıplenecek bır "gücün" olmaması duşmelennde onemlı roi oynadı Ugden duşecek uçüncu takım ıçın sıyasetçılenn ruzgân son haftafırtınaya donebılırC) Sakaryaspor. Dıyarbakırspor ve Kaysenspor'un alandakı savaşımı kadar, bu fırtınadakı guçlen belırieyıcı olabffır. iFtKFlET DAĞLIOÖLU AT 1. KOŞL: F: Hakan1K\ ll ı. P: Daylıght (2). PP: Pocker Face TüKedcı 2005KaRteCkiOlü Jhlaş Kargo; Yenilenen vazılımları, Yüksek teknoloiisi, Güçlü dağıtım ağıyla 'Online uygulamasını başlattı. Siz de; yenilenen otomasyon sistemiyle, potansiyel müşterisi mevcut ofıslenmızde, İhlas Kargo Acentesi olarak k a z a n c a ortak olabilirsınız. 0).S:BadBo>(5) 2. KOŞl: F: Kartal K^nadı (2 \. P: lezcan Kızı 111, PP: Atılla (41, S: İhlas Kargo Geleceğe Hazır! Acenteleriyle İşbirliğine Hazır! Kuçulierca O) 3 . k O Ş l : F:\<^ecanl6l. P: Hostcs11). PP: Evan (51, S: \honen ı4ı 4 . K O Ş l : F : L a l e g u l ( 9 ) P: Çıftelergülu (8ı PP: Beinıbeşı (4ı S: SerbülentıIOt 5.KOŞl':F: Jennıfer | 6 | . P: Batur(1). PP:Nehır(9).S: Busecan (5) 6. KOŞl 1 : F: Ülack Machıne (3l. P: Dancmg PearŞ (11 PP: Idefı* ll. S:Talai(") 7. k O Ş l ' : F: Bolı l ı m e ( l ı . ALTIU GAJSTAIV P:Crandlesune(4ı PP:Bal4 \D7|Sjl : S:: iharpe tKiiıfe4 (6ı ?: 6 9 6 3 iKOŞ F Sem t>( ). 9 Nazlıkız(9ı PP: Çetıkçaldı1 8 1 1 5 4 9 4/9IO/5 3/1 ran (7), S: Sancabav |3) G ü o ü n Ikilisi 6 Koşu 3 Ç i f l e Bahis: 4 <,ıfte 3 1 SÜPERTOTOTAHMİNİ 1 toYaFtsr.OTahçe 2 GaaiasarajfteHiBocr 3 feSafcJsfttTraczDfispa J s 2 ! 2 2 10 1 ' sMaiayaspor Saarfaspof 10 SeJatte 34Say^ Murscftei M W t Swatalarta o •u A. SebatsporBeşktaş Kavsenssorfi B Amaasoor • 2 1 F«Hite*esca 3 1i i İhlas Tel: 0 212 454 63 00 Faks: 0 212 454 63 63 www.ihlaskargo.com.tr 6 3?rçl»WiŞ^antK3D0r ; PjBfflsr MKÎ ^ K a ^ u c u 5 SasjnsfOf &var6aKJspor 02 0 Karaö 10 1 AUKOT9L*İ 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog