Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2005 SALI 18 SPOR sport? cumhuriyet.com.tr TRANSFER ARAPSAÇI Rumen teknik adamın F. Bahçe maçmdan sonraki sözleri bardağı taşıran son damla oldu G. Saray'da Hagi depremi HAGÎ'NÎN YÖNETlCÎLERl KIZDIRAN SÖZLERl Hagi, Kadıköy'deki derbıden sonra ilginç açıklamalarda bulımmuştu. "Bu sezon boyunca, en az transfer yapan, çok az para harcayan takını bizzz* diyen Gheorghe Hagi, şunları söylemıştı: " Bütün spekülasyonlan bir kenara bırakırsak, benim geleceğimle ilgili her şeyi saym karşüaşmasından sonraki açıklamalanyla bu sezon girdiği pokmiklere yeni bir halka ekleyen Rumen çalıştıncuıın Başkan Özhan Cansydın'la ılgılt olarak 'imaJı' konuşmasıyla 'kendi ipini çektiği" ıfade edildi. Yönetıcılenn 'Arük Hagi'ykdcMim edenıeyiz. Bu adam başanh olabilir. Ancak bramk Başkanımıza sorun. En doğnı cevabı o verir. Ben kendisiyle göriişeceğim. Bana her zamaıı arkamda olduğunu söyledi. Anıa arkamda neyle bekliyor. Tabii ki bunu şaka olarak söylüyorum. Kariyerimin ba$tndayinı. Bir hedefimi/e ula$tık. Birine ulaşamadık." ber brsatta dalga geçnvr. Onunla devam edersek herkes bize güler' sözien üzertne Başkan Canaydın'ın da Rumen teknik adamdan deste|mı çektığj dıle getmldi Sportif A.Ş.'deki zirvede başta Ergun Gürsov olmak üzere iîagı'nın kaiması yönünde düşünce belırtenJer olunca net bir karara vanlamadı. 3.5 saat süren foplantı sonrası Başkan Özhan Canaydın. "Hagi'yle bir vıSık anJaşmaıruz var. Sezon sonımda konuşacagı/" açıklamasını yaptı. Toptanödan bir saat erken çıkan tkinci Başkan Ergun Gürsoy ise "Lig bitmedı. Bir maçımız var. Biz bugüne kadar "Hagı gidecek' ya da 'kalacak' demedik. Hagfnin bu tür açtklamalarma idmanbyız" Ifadelerinı kullandı. Bir gerçek var kı Hagi'nın bıleti dün kesilmedı ama Denızlıspor maçından sonra Rumen hocanın kalması çok zor. • Yönetim kurulu dıin acıl olarak toplanırken gündem Hagi'ydi. Rumen teknik adamın sözlenni masaya yatıran yöneticiler, 'Bu adam bizimle dalga mı geçiyor?' şeklinde çıkış yapülar. Canaydın da Hagı'den desteğini çekti. NEVZAT DİNDAR Galatasaray'da Hagi yönetımı ıkiye böldü. San KırmızıUlar'da, 100. yılda giden şampiyonluğun yanj sıra Devler Ligi şansının da zora girmesi morallen bozarken yönetim düğmeyc bastı. Mecidiyeköy "deki yönetim toplannsmda gelecek sezonla ilgıli önemli kararlar almdı. Buniann başında da Denizli maçından sonra Gbeorghe Hagi'yle yotlann aynlması kararlaştınldı Ne var ki Rumen teknik adamın öncelüde istifası bekJenecek. Fenerbahçe \Beşiktaş fta * " A H Tandoğan ilmecesi NÖZCAN Be^ıküş'ta G Bırlığı'nde orta sahada gore\ yapan ve yaklaşık IA aydır gundemde olan AÜ Tandoğan ın transfen arapsaçıtıa döndü. Tandoğan'la aylar öncesınden görüşmeye başlayan Sıyah Beyazlılann mart ayında asbaşkan Krvanç Öktay ve tekmk dırektör Rtza Çahmbayla bırlikte oyuneuyla sezon sonu ıçın i milyon 250 bm dolar karşılığında el sıkıştıklan öğrcmldi. Futbolcunun G BirliğTmn lisanslı oyuncıısu oiması ise protokol yapıimasına engel oldu. .Ancak, yönetim kanadında kımı ısunlerin ucretı fazla bulması kafalarda soru ışaretleri yarattı Oyuneuyla geçen günlerde tstanbul'da bıraraya geien yöneticiler kendısme daha duşük bir ücrei teklıf ettıler. Beşıktaş'uı tekhfine bu kez ise Alı Tandoğan' m sıeak bakmaması görüşmelenn uzamasma neden oldu En son geçen cuma gunu Beşiktaşlı yönetıcılenn oyuncuyu arayarak. "Bizdenteiefon bekJe.Seni btanbuİ'a çagıracağE ve bu işi bitirecegiz" dedığı öğrenıldj. Alınan bır başka duyum ise Beşıktaş'm Tandoğan'la her konuda anlashgı. lig bıter bıtnıez transfenn resmıyet kazanaeagi. basına sızmaması için şimdılık sessiz kaldıklan. Ezeli rakibi Gaiatasaray'ı 100. yılında yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de kutlamalar devam ediyor Bu şampiyoııluğun keyfi başka • Tesisler, altyapı, itransferler... ğj Başarılardaki ımzaıun altında hep başkan Aziz Yıldmm'ın adı yazılı. Fenerbahçe Kulübü için yapmadığı hiçbir şey kalmadı. Karşılaşma bitiminde başkaıun söylediği gibi hedef artık Avrupa. HtLMİTÜRKAY Sezonun son derbisi Kadıköy'de. Fenerbahçe bu sezon derbılerde başanstz, Bunlara ılave olarak bır de Galatasaray'a Türkiye Kupası 'nda kaybettıği 51 İik bır maç \rar. 4 puanlık bir avantaj Fenerbahçe'nin yanında. Saracoğlu ınsan seli. Sanlacivertlilere beraberlik yetiyor. hatta Galatasaray'a yenılse bıle yine bir puan önde. Ama SanKırmızıhlan yenerek şampiyon olmanın keyfi elbette ki bir başka. fsmet Arzuman maçın bıtiş düdüğünü çaldığında herşey F.Bahçe'nin ıstedıği gibi oluyor. SanLacıvertlüer iNobre'nin attığı golle hem rakibini yeniyor hem de şampiyon oluyor. Herkes ayakta. Bır karnaval görüntüsü. 55 bın taraftann dıştnda bir o kadar da sokakiarda. Coşku herşey mükemmel. Başkan Aâz Yddmm'a sevgı selı en doruk noktada. Başkan mutlu, gözlerı dolu dolu... Sekızıncı yılında gÖrdüğü üçüncü şampiyonluk. Bu şampıyonluk aym zamanda Fenerbahçe tarihınde 30 yılhk bır aradan sonra yaşanan üst üste ikinci şampiyonluk. Anlamı daha da büyük. Tesisler. altyapı, transferler. Başanlardakı unzanın altında hep başkan Az PARA BASACAKLAR Youla bugun imzalıyor Alı Tandoğan'da bu gelişmeler yaşanırken geçen hafta anlaşilan Youla ise bugün resmı sözleşmeye ımza atacak Siyah Beyazlılarda transfer çalışmaları bugün yann Isıanbul'a dönmesı beklenen başkan Vıldınm Demirören'uı gelışiyle hız kazanacak. Hedef3 5 milyon tişört Spor Servısi Fenerbahçe l0'!ık Gaiatasara\' galıbıyeti sonrası ulaştıgı lig şaınpıyooluğuyla maddi açıdan da rakiplcnne fkrk attı. SanLacıvertlı kulup Galatasaray galibıyetını ifade eden özel tişörtlerden ilk plandâ 100 bm adet satarken Konya maçına kâdar bu sa>ının 1 mılyona ulaşacaâı \e sezon boyu 3035 milyoniuk bır satış rakarnı hedeflendığı ögrcnıldı. Aynca kulübün resmı ürün satıcısı Fenenum mağazalarında forma ve ba>Tak stoklannuı azaldığı açıkJandı Galatasaray galibıyetiyle Fenerbahçe'nin borsadakı hısse senetlen deger kaybederken. Galatasaray hısse senetlennm günü oneml! bir kayıpla kapadığı öğrenildi Borsa uzmanlan Şampıyonlar Ligi'ne katılamaması halınde Galatasaray A Ş 'nın de 4 5 mslyon! dolar zarara ugrayacağmı öne sürdüler.Trabzon hısselen ise değer kazandı. XL Yıldınm'ın adı yazüı. Fenerbahçe Kulübü için yapmadığı hiçbir şey kalmadı. Karşılaşma bitımınde başkanın söylediği gibi hedef artık Avrupa. Çünkü Türkiye ligi Fenerbahçe'ye artık dar geliyor. Bu arada başkan herkesm merakla beJdedığı bu konuya da aydınlık getirerek teknik direktörlük konusunda Daam'la de\am karan aldıklarmı söyledi. Bu karara sevinenlerde oldu, sevinmeyenler de. Fakat şurası bir gerçek ki bu Fenerbahçe Daum'la Şampiyonlar Ligı'nın yükünü kaldıramaz. O zamanda bu seyirci Daum'a Almanya btletini daha ilk günden elıne tutuşturur 30 yıldır Fenerbahçe'nin üst üste şampiyon olarnadığjnı hatırlatarak. "Şimdi üst üste 2 kez şampiyon olduk. Kendi sahamızda Gaiatasara>'ı yenerek, şampnvn olup. kupayı kaldırnıanın çok büyük bir değeri %iar. Bütün Fenerbahçe canıiasına armagan olsun" dedı. Fenerbalıçe laraftannın Galatasaray Kulübü Başkanı Ozhan Canaydın'a küfüriü tezahürat yapmasıyla ilgili olarak ise Nihat Özdemir şöyle konuştu: "Btdm trSbünierimizde bugüne kadar hiçbir zanıan küjür olmadi Anıa hem Galatasara> hem Beşiktaş. bizfe maçlan olnıatnasana ra^men buJerin hakkında doumlı küfurde İHJİundular. 33 hafladır bu bö>le <\svw\rtti.Fenerbahçe seyircisi bunlara yine karşthk vermevecekü. ama nıaaJesef btrkaç taühsiz açıklamaoın yüzünden ortanı gerildi x* Fenerbahçe sc\ircisi de bunlara cevap \ernıek istedi. Kısa da oka bir ce%ap venü. Biz yönetim olarak \İBe bunkra cevap vcriinıesini istemhtjrduk ,\ma taraftar buna dayanamadL Kısa bir eevap v^rdi, ondan sonra yine talonunı destekleme\e de\am ettt" İSTANBUL MAÇI İÇİN Trabzonspor Olimpiyat / istiyor Spor Senisi Trabzonspor Kuiübü Basın Sdzcüsü İbrahun Şahin. Istanbulspor maçını Olimpiyat Stadı'nda oynamak ıstediklennı soyledi. Şahin. yaplığı açıklamada, Samsunspor ile yaptıklan zorlu maçtan 3 puanla aynlmanm mutluluğunu \aşadıklannı behrterek. "Hedeffcrimizden biri ikinciliğc ulaşmakh. Bir haftıı kala da buna ulaştık. Ama önemli ulan sezon sonunu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne kanJına hakkı eWe etmeknr. Bunun için Istanbulspor ik yapacağınıız maç sezonun en öoemli macı obcak*1 dedı Istanbul'da 1 mılyona yakın Bordo Mavilitaraftar olduğunu savunan Sahın. "Ze>1inburmı Stadı'ıım sevirci kapasitesi küçük. Bundan önce de fstanbul'da >aptıgımtz maçlarüa taraftanmız 1 rabzonsporu izlemekten mahmm kalmıştı. htanbukpor'un isteğiy le karsıbşmayı Onmpiyat Stadı'nda tnnamak istiyoruz. Otmadığı Ukdirde federasyonun uvgun gönluğu büyük bir statta maçı oynamak arzusun' dıye kooustu. Bardaeğknce Fenerbahçe. şampiyonluk kutlamalannı 'l'lus 29" adlı bir barda geç saatlere kadar eölenerek sürdürdü. Fenerbahçe Kulübü Ikınci Başkanı Nihat Özdemir. burada ezeli rakipleri Gaiatasaray'ı yenerek, şampiyon olmanın değerinın büyük olduğunu söyledi. Özdemir, yaptığı açıklamada, yaldaşık GORUŞ HALtT DERİNGOR NEYMİŞ ABDÜLIL\DİR YÜCELMAN Şampiyonluk DeğB, Sanki Ulusal Bayram Fenerbahçe sevgide iktidar... Bu bir gerçek. Hatta sevgiden de öteye bir kara sevda. Taraftartan için bütün sevgiierin üzerinde. Benliklerini sarmış adeta. Gözten, San Lacivertten başkasını görmüyor. Fenerbahçeli olduğum içinsoylemiyorum. Görmemek için kör olmak genekir. Yenseler de yenilseler de htç fark etmiyor. Ülke çapında sanki bir şampiyonlukdegil, adeta ulsal bir bayram kutlandı önceki gece. Fenerbahçe)i olduğum için gurur duyuyorum. Ama, Fenertıarıçe'nin yeri burası değıl. Bir Real Madnd, bir Baroelona, bir Arsenal olması gefekir. Olamadığı için de sık sık eleştiriyorum. Bunun ayırdına varmak gerekir. Hepimiz gördük; bu sezon Fenerbahçe şampiyon oimamak için elinden gelenı yaptı. Ama taraftar da Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalıştı. Bu rtici güç Fener*i şampiyonluğa kadar götürdü. Paytan çok büyük. Maçtan, 3 saat önce Bağdat Caddesi'nde görülmeye deger bir manzara vardı. Caddenin iki yanında stada dognj yürüyen geçler San Lacivertli renktere bürünmüşierdi. Kızıltoprak, Yoğurtçu Parkj bir miting alanına dönüşmüştü. Fenerbahçe'ye sevgi sloganlan atılıyor, rakıp için de söylenmedik sözler kalmıyordu. Bir ara arkamda bir havai fişek patladı. Bayağı irkildim. Gençlerin adeta gözü dönmüştü. Güvenlik falan tanıyan yoktu. Bir ara, bu toplutuga yaklaşan San Kırmızılı giyinmiş, 5 10 genç gördüm. Güvenlik kuvvetleri belki de büyük bir olaya neden olabilecek bu gelişmeleri güçlükle önledt. Anlaşıian Fenerbahçe yandaşlan Kadıköy'de San Kırmızj renkleri görmek ıstemiyor. Alerjı yaratıyor onlarda. Böyte bir manzara karşısında düşündüm; bu ateşlı gençlik keşke Atatürk ilke ve inkılaplannı korumada da boyle şartlansaJar veya şartlanabılseler; tek bir vücut, tek bir yürek olabılseler diye. Stadın îçi de bir başka âlemdt. Çıkartılan dövizter ve yapılan tezahürat son derece çirkindi. Artık kimse fair playden bahsetmesın. Maç öncesi. Fenerbahçeyi terk eden Hooijdonk çocuguyla beraberşeref turu attı. Çokduygulandım. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı ve de centilmen. Bu olaydan sonra hocalann hocası Yılmaz Yücetürk ve ulusal takım eski oyunculanndan Şevki'nin de aramızdan aynlmalan nedeniyle saygı duruşuyapıldı. Bu 3 değerden ikısi Azrairin, diğeri de Daum'un gazabına uğradı. özellikle hocalann hocası Yılmaz'ın saygı duruşu sırasında, teknik direktörlük yaptığı statta yapıfan saygısızlık ne kadar çirkindi. Toplumun ne hate geldiğinın çarpıcı bir göstergesiydı. Bu 2 spor adamına tanndan rahmet Hooijdonk'a da bundan sonraki futbotunda başanlar diliyo rum. Evet maça geiince... İyi ve kötü yanlannvanterini yapmaya gerek yok. €rr azından ben yapamıyorum, ama bu hususta ehil olanlar var. Onlara bırakıyoaım bu işi. Psikolojik bir maçtı. Aslında rnaç öncesi Fenerbahçenın şampiyon olabilmesi için bütün koşullar yaratslmıştı. Futbolcular da bunu sahada uygulamaya koydu.. Maçtan hemen sonra Aziz Yıldtnm gelecek yıl da Daum'un Fenerde olduğunu müjdetedi. Neden gefekgördü. Zamanı mı? Bilemiyoruz. Arna Daum'u istemeyenlere bir göndermeydi. Bunlar zafer sartıoşluğu ile söyienen sözler. Ayıldıktan sonra ne olur bilemiyorum. Şunu da hatıriatmak da yarar vardır. Ne Daum, ne bir başkası; hatta hiçbinrniz Fenerbahçe'yi tek başırnıza şampiyon yapamayız. Hepimiz sampiyonlukta bîrer figüranız. Fenerbahçeyi şampiyon çıkartan tarinsel şampiyonluk kişiliğidir. Hadi gidelim Konyaspor'u şampiyon yapaJım. Olabilir mi? Saym başkan kendi bireysel doğrulanna inanıyor. Haklıdîr, ama bu dogrular insanı ya yüceltir ya da alçaltır. Esas olan gerçektir. Onu düşünmeli ve onu yakalamaya çalışmalıdır. Fenerbahçe artık Şampiyonlar ügi için kollan sıvamalt, ama ligde oynadıklan oyun ve takımı yöneten Daum'la bu amactn gerçekleşip gerçekteşmeyecegini iyi hesaplamak lazım. Ne olursa ofsun Fenerbahçe'yi aldığı sampiyonluktan ötürü kutlarız. Ama Avrupa'da, Şampiyonlar Ugi'nde başanlı olmak hayallere değil gerçeklere dayanır. Bunu da hatırdan çıkarmamak gerekir. Şampiyonluk Sonrası 20042005 futbol sezonunu btr hafta önce bitiren ve süper ligın şampıyonu olan Fenerbahçeliler bayram yapıyor. Ancak yine de eğlenmesini, coşmasını bilmeyen kendi nt bılmezler, toplumu rahatsız etmekle kalmadı, kan dökülmesine de neden oldular. Oysa Fenerbahçe 16'ncı şamptyonluğunu ilan etmış, ezelt ve ebedi rakibi Gaiatasaray'ı şampiyonluk yanşında geçmiş olsa da bu şampiyonluk yanşı dünya durdukça duracak, bunun farkmda olan var mı? Şampiyon olmak güzei şey, bir yılın emeginin karşılığını almak da güzel bir mutluiuk, ama biz bu mutluluğu sadece FenerbahçeGalatasarayBeşiktaş rekabetınde mi yaşamalıytz? Bırbirimızı yenmek bize yeter mi? Ktmıne göre yetiyor, birbirinî yenmenrn şampîyönluktan da önemli olduğuna inanıyor; boş bır anlayış, boş bir sevinç. Bugün hangi futbolsevere 1987 yıtında ya da 1979 yılında kimin şampiyon olduğunu sorsanız, düşünse de bilemez. Bu, koyu yandaşlar için de geçerlidir. Şampiyonluklar unutulur ama futbo! adına yazılrnış güzellikler asla unutuimaz. örneğin dünya üçüncülüğümüz, Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması, Fenerbahçe'nin Manchester Unrted'ı kendi sahasındayenmesi, futbol adına ilk aklımtza gelen güzellikler. Fenerbahçe şampiyon oldu, kutlarız, ama 4 ay sonra Avrupa sahalarına çıkacak bır Fenerbahçe'nin ne yapacağını şımdiden düşünmeye kalkarsak sevincımız endişeye dönüşür. Şampiyon olmuş, hem de ezeli rakibinin 100'üncü yılını kutladığı bır yılda kazandığı şampiyonluk kupasının anlamı ne denli yüksek olursa olsun ıki sezon futbolsuzluğu ile adeta şöhret (!) yapan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Daum'un şampiyonluk turu atılırken yaptığı konuşmada, "Bazı maçlarda futbol oynamadan kazanmasmı bildik" demesi, bır mesleki ıtıraf sayılmalı. Şampiyonluk sartıoşluğu ıçinde olmasına karşın "Bizim hedefimiz artık Avrupa" diyen Fenebahçe Kulübü Başkanı Saym Aziz Yıldınm'ın, bir sezonun analizini yaptıklan sonra kimi konularda hedefe gidecek yolu daha sağlıklı düşünmesi gerekiyor. Avrupa'ya gıden yol futbolla aşılır, lafla peynir gemisi yürümez, itiraflar sadece daha akılcı olmayı gerektırir. EPosta: ayuceiman.a yahoo.com Faks: (212) 5138595 IstanbuVda yıldıdar geçidi Spor Servjsi Avrupa Şampiyonlar Lıgı'nin 20042005 sezonu Fmalistleri İtalyan Müan ve Ingiltz Liverpool takmıkn Istanbuî'a getdi. Akşam saatlennde havaalamna inen fınalisder kalabalık bır basm ordusu tarafmdan karşdandı. Milan ve Liverpool'a taraftarlar da büyük ilgı gösterdı. Finalistler son ıdmanlanm bugün statta yapacaklar. Öte yandan UEFA Asbaşkanı Şenes Erük ve UEFA Dırektörü Jacop Erd'den oluşan UEFA heyeti ile Futbo! Federasyonu Başkanı Levçnt BıçakcL AvTupa Şampiyonlar Ligi Final maçmda alınacak önletnlerle ilgili olarak göruşme yapmak üzere tstanbul Valısi Muammer Güler'i makammda ziyaret ettt. Şenes Erzik ise Vali Guler'e nezaket zıyaretinde bulunduklannı ıfade ederelc "Ana hedef 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı almak. Bu başandan sonra da inşallah bu organizasyonu atınz*' dıye konuştu. G U N U N 1 Ç 1 N D E N maçmı yöneten Kuddusi Müftüoölu (6.9) aldı • ŞENLEN TOPRAĞA VERfLDİ Geçen cumartesı guııu yaşammı yıtıren eskı ulusal fııtbolcu ve spor yazan Şevki Şenlen, Erenköy Galip Paşa Camiı'nde öğlen namazından sonra kıluıan cenaze namazıınn ardından Ümraniye Yeni Mahalle Mezarlığı'nda topra£a verildı • TÜRK HAKEMLERE GÖREV UEFA" FIFA kokartlı Tiirk hakemler Cem Papıla, Kuddusi Müftuoğlu \re Bülent Demırlek'e tnter Toto Kupası' nda göre\' verecek • GÜVENÜK Istanbul Vahsi Muammer Güler. Fenerbahçe ile Galatasaray arasmda önceki giin oynanan karşıiaşmayla ilgilı olarak olaylara kanşan 100 kışiniıs göz alnna almdığını açıkladı • ALTILJ Adana at yanşlannda, 135567 kombinesını bilenler 32.85'er YTL ıkrarnıve kazandı. EPosta: hderingorfâ hotmail.com Faks: (212) 5138595 SÜPER LİG'tN RESMİ TOPU 'AEBL\LL Türkiye Futbol Federasyo^ mı ile Nike arasında mızalanan sözleşme m sonucunda "Aerow Ball" Süper Lig maç ^ iannın resmı ftıtbol topu oldu. Sepetçile Kasn'nda düzenienen imza lörerune Türkiye Iutbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı. Kuhipler Birhği Başkanı Ühan Cavcav ve Nike Güney Camea Bblgesı Genel Müdürii Zafer Parlar katıîdı. Levent Bıçakcı yapılan anlaşmayla Nike'ın 3 bin 600*ü Birinci Lig takımlanna olmak üzere, federasyona, 5 bin 100 futbol topu \erececinı belırttı •HAKEM NOTLARt Süper Lıg'de 33. hafta karşılaşmalannı yöneıen hakemler ıçınde en yüksek notu, GazıantepsporMalatyaspor maçuıın hakemi özguç Türkalp (8.8), en düşük notu ise DenizhsporGençlerbirliği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog