Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2005 SALJ 16 üMÜN FîLMLERİ Tatiı Metğiııı 15 30 Kanal D Duygusal Bakınsız bır genç kız, ış ba$vurusu vaptığı adanEn kendıstne acunası sonucu sekreter olarak ışe alınr Guzel kadınlara duşkun olan patronu taraftndan lüçümsenen genç kız, bundan ıncum ve ona bır ckts vermeye karar \ enr Yöneönenlıgmı Mehmel DnJer ın üstlendı^ı > apımın ba^rollennde Turkân $0113, Edız Huıı. Munır Özicul ve Suleyman Turan cf>Tiır^or (1970 ı 1 CJKUMİJV\MAYUil cumtv (cumhuriyet.com.tr CNN Turk 'Ocean s Eleven ', Lewis Miiestone imzalı 1960yapımı kültieşmiş filmin günümüze uyarlanmış hali Soygunculann tehlikeli planı Sh<mTV 21.45 Ocean's Eleven / Yonetmen: Steven Soderbergh / Senaryo: Ted Grrffin Oyuncular George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon, Jutia Roberts, Oon Cheadle /2001 ABDyapımı, 105 dakıka T\'Senisillkfilmı"Scx, Lics \e VıdeotapeT'ten bu yana yakın takıbe aldığımız ve her fitmınde değışık kul\arlara akmayı alışkanlık halıne getırmış >önetmen Steven Soderbergh, kumar kentı Las Vegas'ın çekicılıgıne kapılıp, 1960 yapımj aynı adlı kultlesmış ^ Miiestone fılmı cazıbesını kullanarak Las Vegas kumarhanelerınm, dolayısıyla da kaçınılmaz bıçımde soygun temasının uzennde gezınmeyi denıyor Fılmde, Las Vegas'ta bır kışıye aıl uç buyuk kumarhaneyı soyarak tanhe geçmeyı kafasına koyarı Dann\ Ocean ve profes\onellığı tartışılmaz Mırage \e The MGM Grand soymayı planlamaktadır Bu hedeflen seçmesındekı asıl neden ıse, kansı Tess'ın (Roberts), Terry ıle olan ılıskısıdır Danny hem eskı kansınm kalbını hem mılyonlarca dolan aynı anda çalmayı başarabılecek mıdır 7 Frank Süıatra nın başuıı çektığı bır grup oyuncunun, Vegas'ın ışıltılı dünyasında beda\a yaşannak ıçın dahıl olduklan ılk tümin tarttşıhr başansının ardından geçen 40 yıllık zaman dılımı. dogal oiarak entnkayı da biraz değıştırmış gorunüyor. ÖncelıkJe ılk fılmde oyunculann elınde zavallı pozısyonuna duşen yonetmen Lewıs Mılestone'un yennde, oyunculan bırer kukla gıbs kullanmayı yeğieyen Ste\en Soderbergh gıbı bır yonetmen var "Ocean's Eleven", bırbınnden kanzmatık. bır Quenün Taranüno fılmınden fırlamış gıbı gorunen kahramanlan ıle ıkı saatlık suresı boyunca dıkkatınızın dagılmasuıa ızın vermeyen bır fılm. Kaçırmayın.. 21.10 Kızlann eğitim hakkı TV Servisi "Baba Beni Okula Gönder" kampanyası, "Söz Sizde* prograraının bu bolumunde ele aluııyor. Mıllryet Gazetesı Genel Yayın YoDetmenı Sedat Erguv gazetecı Meral Tanıer, Prof. Dr. Çigdem Kagıtçıbaşı ve Kırsal Kesım Egıtım Gönüllüsü Me\ Ocaktar'ın konuk oldugu yapımda, "TürkK^iIk vç orta oğretimde cinshet eşltliğiııi neden gerçekleştiremiyor", "Kjzlann egirirttinde düny^nın en geri 12 ulkesi anıanda yer alan Tiırkhe karaolıklan nasıl ayniacak" gıbı sorulara yanıt aranıyor Programı Tayfun Ertan hazırlayıp sunuyor YüziUderin... 20.00 Kanal D Macera (The Lord oftite Rings) Medenıjetın geleceğı, vüzyıLadır kayıp oian "Tek ^ uzuk'un kadenne bağiıdır Bu .Tizuk kullananı gorünmez kılmaktadır \ma kader bı yuzuğu. ksndısıne mıras oiarak kalan ve efsaneve ackn atan bw \ lobbıt olan Frodo Baggms'uı a\uçlan njm? bırakır Hohbıt'ler. koylen Shırede >aşayan, bacaMan lısa, srvn kulaklau. ufaitefekyaraüklandır Yüz^ün sahıbı 111 vaşındakı iiobbıt Bılbo Bagguss, cnj veraltı dunyasının kralı Ciolluın'dan çalmıştjr ve veŞenı rrodo'ya venr Karanlıklar Efendısı Lord Saııronda yüzugün pçşındedır \e Orta Dunya'da \d>ayan butjı ırklar Sauron un elıne geçmemesı ıçm \uzugun \Oı edıknesme karar \eniler Yön Peter jaıkscn Oyn Elııah \\ood, lah NkKellen. Lıv T\ler Vıgşt'Monemen.CdteBlanehett 2001 Yenı Zelanda\BD >apımı. 178 dakıka © Düşman Hatü 20.30 M.Max Macera (Behınd Enemy Lınes) Başroliennı Owen iUii \e Gene Haekman'ın pavlaşlığı filmde. duşman hattmın gemınde lek ba^ırıa kalan bır askenn havj:ta kalma mucadelesı anlalılıvor Yöneımen lotm Moore (2Qul \BD 102 dk> ITRT2 22.30 Lekeli Md«k 20.35 S. Türk Dram Fausto Zonaro ve İstanbul T\' Senisi TRT, "Fausto Zonaro ve İstanbul" belgesektu bu aksam ekrana gean)ror Yapımcılığıni Şükran Bircan ve Ozge Akkoyunlu. yönetmealığını ıse Ozge x\kkoyunlu'nun ustlendığı yapımda, Osmanlı împaratorluğu dönemınde Islanbul'da eserler veren yabancı sanatçılardan Fausto ZonaiDnun yaşamöykusu aktanlı>or Genı, bır sünger a\.eısı\la, kohj \o!a dıişurülü mek ıienen kımsesız bır kızuı aşk ö\kusü > onetmenliıUnı Remzı Jonturk'ün ustlendıgı > apımın ba^rolicnnde FankAkan. PerıhanSavaşve Zernn Faelıler a\nu\or (19"*8) Filnı, birbirinden kariznıatik kahramanları ile izleyicileri iki saat boyunca ekrana bağlıyor. ekıbtnın hıka>e;.ıd]r anlatılan ,\raya bır de Ocean "ın kansının kumarhane sahıbı ıle ılışkısı gınnce fılmın entnkast tamamJanmış olur Fılm, Danny Ocean'ın (Cloonej). dort yıl hapıste yattıktan sonra salıvenlmesı ıle başlar Bu dört yıl ona kansma mal olu^mu^tur Danny hapısten çıkar çıkmaz yenı soygun planıru yunirluge koyar \e bu ışı gerçekleştırnıek ıçın her bın kendı alanında uzman on adamı bıraraya toplar. Danny, Las Vegas'ın en çok ış yapan üç kııraarhanesını, Terry Benedıct'e (Garcia) aı( olan The Bellagıo. The © Sezervik21.00 Flash TV Dram ~ 11lar ,onra anne ve babasına kavuşan kuçuk ı bır çoı,jgun o\ kusünu konu alan filmın v oneımenhğını Safa Onal ustlenmış Yapımın başrollermde Avhan l$ık. HuKa Koçyıgıt \e Sezer lnano^lu o\iıuyor < 1911) 21.45 / Show TV / Ocean's... Aynntı yanda AjanlarKralı 22.00 CNBCe Gütdürü (T7\ ( \usün Ptawer») Ajanlar kralı Austın Povvers \ZS renklı ı,ılgın kıyakıler gıven. polıtıkayı se\nıe\en. çapkm bındır Gündıizlen rnoda foioğrafçıtiğı. akşamlan ıse gızlı ajanlık yapar O günkrde ezelı duşmanı Dr Evıl ılende çdzuJıtiek Ozere kendını dondııruiKa Ausiın Povvers da aynı ışlemı uygulatıyor 30 > ıl sonra uvanan ıkılı arasındai.] zorlu takıp de kaJdıgı verden devameder \onetmen Jay Doah Oyuruulaı Mıke Mvers. Mıchael York. Elızabfth Hurley (1997 ABD. 8" d k | BUGUN DetyaGtbi 13:30 TERSAÇI l Tv PROGRAMLARI 10.35 Kucuk Şeylef 11.10 Dtzı Muhurtu Guller 12.20 Dızr Ne Senınle Ne S«nsız 13.30 Dızı Ku2enlerım 14.30 Meraklı Momolar 15.00 ÇızgıFıtm Casper 1 5 ^ 5 Kasaba 16.20 Oızı Yedı Numara 17.15 Bnım Evın Hallerı 17.50 Yarışma Mıras 19.00 Haber 19.K Radar 20.50 Gonul Pencefesı 22.25 Dızı Ayışığı Neredesın 23.30 Habercı Turkıye Renklen 00.30 Gunun Ardından 00.50 Polıs Merkezı 01.45 Yabancı Film: Maksamum Hız (0 312 490 43 00). 10 30 Dış Basın 11.40 Sanat Gun' aemı 11.50 Gunun Ajandası 1 £35 ¥ urttan Haberier 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Ha/at Akarken 14.45 Dunya Ekonomıs 15.15 EKogun 16.25 Ekogun 16.40 Sanat Gundemı 17 00 Haber 17.40 Dunyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 Kent ve Kultur 20.05 Sanat Yanm Kure 20 35 Bır Luzumsuz «oarn ZT.4D ruzyflrn savaş< ZZ.3O rauiio zonaro ve İstanbul 23.35 Yectıkule Hısan Kortserlen 01.40 4 UlüSİararası istanbul FJans Festıvatı '0 212 259 72 75) www.pwaraklam.com.lr • (0212) 293 19 78 09.00 Çızgı Fılm Sıhırlı Notalar 09.30 ;% Çügı Fılm Kırby 10.30 Dızı Bucur Ca~ * f o 12.30 Gun Ortası 1Z50 Çızgı Fılm s * a Megamen 13.30 Dızr Aynlsak da Berabera 14.50 Dızj Çocuklar Duyrnasın 16.00 Dızı A/leBağları17.10 Passaparolai 9.00 Ana Hab«r &tenı 20,00 Dızı Kadın Isterse 21.50 Yabana Füm: Kjyamete Sıfır Kala 23.50 Deşrfre 01 00 Gece Haöerı 01.30 Spor Gecesı 01,40 Intercrty T « t Dnve 02.10 Bır Sevda Masah (0 212448 80 00) 06.00 Çızgı Fılm Scooöy Doo and Scrappy Show 07.00 Bu Sabah 08.00 Çızgı Fılm Sevımlı Kahrar 08.15 Offl. Yarım Elma 09^0 ' sabah Sabah Seda Sayan 12.30 Habeftef 13.00 Ikıncı Bahar Gönülterde 15.30 Yerli Fılm. Tatlı Meleğım 17.30 Dızr Karım ve Anner 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Yau™ ıu nm: YüzüKJenn Efendisi: Yuzuk KarcJoşlığı 23.45 Show Superstar Ajda 01.30 Survı.tK'urkıye 02.00 Yertı Film: O Blr M«l k i C 2 4 J 3 S 11) Ahmet Yeşiltepe n n konuğu Prof. Samuel Huntington Kanun... 00.30 Show TV Macera Dikkot Şahan Çıkabİllri <Hard Jmtk«) Poüsler. yasadışı sılah satışınınyapıldığıbırdepoyabaskınvaparlar Sılah s.dtışına aracı olan adam baskın sonrasında hapıse atılır Polıs de aracuun ılışkı kurdugu ınsanlan tespıt edebılmek ıçın kılık değıştırerek hapıse gırer Yonetmen Grcy Yates Ovoıncular Davıd Bradley, Benıia \ndrc (1*W5 ABD". 88 dk) 20:30 EKODIYALOG canlı KAMPUSTE Taner Berktoy Deniı Gökçe Ataf Savaf Akot Fırat Unıversıtesı'nde Meydcmı İzleyln Orta Değmeı KUITUC • SA*UI © © © Yahancı 0 •3 1 buaün TV www ntvmsnbc com ÇIKIŞYOKLAND CUMHURİYETİ METİN USTÜNDAĞ ^^^ 10.05 Gur'ük Hayat 11.35 Avrupa'dan Futbol 12^0üfesr.tei2.30GerçeOmTaKendısı 13,00 Gunun Iça^derı 13.35 Ters Açı 14.10 Ekonomı 15.15 Yakın Plan 16,30 Ekonomı 17.10 MTVye Sorun 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve ınsan 19.00 Akşam Haberterı 19.35 Gerçegın Ta Kendtsı 20.05 Spor 20.30 Eko Dıyalog 22,00 BakuCeyhan Petrolur Yc«aıluğu 23.00 24 Saat 23.35 Avrupa'dan Futbol 00.20 Gece Gunduz (0 272 335 00 00) llmıuannu Içln [0212)293 89 78 perarekkımSperoreklom com fr perareWam@iuperonlıne com www perareklam com Ir AKILLI... DAHA AKILU DAHA DAHA AKILLI... "1 yazon • yöo«t«n: (ocqu«s moH*»ı«j«n 9 T V 10.00 Çc?F*n Cennc 10.35 Çızgı Ftlm Sonıc * • • • 11.45 t t a Rubı 13.00 Gün Ortası 13.30 Yerti Füm: Ibo Beni Anname Götür 2 15.30 Dızı. Çocuklar Duymasın 17.30 Dızr AVTLÎM Yakası 19.00 Ana Haber Buttenı 19.45 Spor Haber 20.00 Dızı Mefekler Adası 21.45 Dızı Alh ye 23.30 Özel Hat 01.20 Haber 01.30 Hornedrom 02.00 Habercı 02.35 Gecenın Içmden (0 212 354 30 00) 07.30 Dffi Aşklann En Guzslı 08.45 Dızı Intıkam Ateşı 09.45vanşma An Kalbım 12.45 Bızım Lezzetler 13.30 En Komık An 14.30 Dızı Cennet Mahallesı 16.00 Serap Ezgu ıle Bız Bıze 19.00 Haber 19.45 Spor Sayfas 20.00 Dızı Gurbet Kadını 21.45 Yabancı Fılm: Ocean's Beven 23.45 Saba Tumer'le Bu Gece 00.30 Yabanct Film Kanun Namına 02.15 Dızı: Yasemın 05.00 Yerii Fılm: Krtpyoza Tuzak (0 272 355 O7 07J. AİftV 5" * 35 İ5*emler 13.35 Dış •Bef t & P'yasalar 1l<0 Pıyasaiarda Gun Ortası 14.00 Pıya2 ^ ^ S sa Ekrariı 16J0 Son Baskı 17.45 Gunden Kalanlar : ^ ^ ^ 18.00 Çızg, n 1 B.45 Seınfela 19.1 S Cheere 20,00 DıZ' Accordıng To Jım 20 30 Joey 21.00 Desperate Housewıves 22.00 Fılm:A)aniar Kralı 00.30 Joey (0212 330 01 01) 07.00 Bu Sabah 10.05 Dtzı St Tropez 11.05 Yenı Vızon 12.30 Trend Sağlık 13.00 Gün Ortası 14.00 lkıAradaAşk14.30EsraCeytıan'laA'dan 2 ye 17.00 Derya Gıbı 18.00 Haberier 18.30 Dızı St Tropez 19.30 Ana Haber BufSsr 20.30 Yanşıra Zoka 21.30 Dtkkat Şahan Çıkabılır 2Z45 FuöoJ Meydanı 01.00 Haber Aktıf 01.45 Spor Gec©^03JMD»*3!Şahan(>at>4w {0213 28« 51 52} I • •• • t^Vr IULU5AL O K.ruluş Sa\aşı öykulerı 09.10 Ureten Turkıye to.10 Muzık Pınarı 1^10 Spor 13.10 MuzıkPran 15.106 Blok 16.10 GençitkCepM 0 Bk1610GlkC hesı181DProf Dr Eroi Manısalnle Sohbet 19.00 Ana Haber Bulte^ 19.35 Gunun Yoaımu 20.15 Kurtuluş Savaşı Öykülen 20^0 Karadenız Keyfı 22.00 Ufuklar 23.00 Haber Masası (0 212 2Î1 50 90) 09.10 Pararec 10.15 Yaşama Sevırvcı 11.05 Fınans Bjitem 1145" ^tes 12.15 Iş Yemeğı 13.00 Aıans 14.20 Fınafî 3iltenı 15.10 Şampıyonlar Lıgı Özel 16.10 ParsMte 17,00 Manşet 18,15 Afış 19.00 Edıior 20.00 BeşNBırK 20İO Spor Vızyon 21.10 Soz Sızde 23.00 Gece Goruşu 00.30 A^ J 212 413 56 00i 10.00 Yenek Bahane 11.00 Gaf Ebesı 13.00 Edıtöf Masası 14.00 Kadınlar Kulubu 16.00 Ekonomı Gur<jemı 17.00 Çızgı Sınema 18.00 Dızı: Btzım E', 1IL30 Dızr Işte Susan 19.00 Ana Haber Buttenı 20.30 FurKia Aras'la Perfonnans 22,00 Dızr Macmıllan ve Kansı 23^0 £ Boyut 00.45 Aranan Adarn 01.45 Mod'da 02.15 Baş Tac 0 272 274 50 50) 8 50 10 35 1 Rapofu1 1 Vadel1 jf llanlannız lç(n (02121293 89 78 perarek!am@perareklom com tr perarekiam@iuperonlıne com wvsfw perarekbm com k 29 Mayıs Paıar • Saat: 14:00 Tur*l»e İMMuri» «StrTEJ 4. ril PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ Alışverişin Sanatla Buluştuğu Nokta... 1İSELERARASJ 'ATROJBÜtüf.a b J n200: salonu 20 hatü bowling • 1 5 oo 3 8 o o k i ş i l i k f o o d court ınveahşve,i5i 10.15 an 13.15 Tarıh ve Kultur 14.00 Açık Hab» 15.15 Nazar Boncuğu 16.15 Basında Bugun 1715 Genç Yoieîmenfer 18.15 Dıplomatık Kuııs 19.30 Haber 20.30 Avrasya Dunyası 21.30 Pohtık Açı 23.00 Anka'^^alesı (0 312 231 21 00) ,m» 06.30 Sabah laberten 09.00 Huzura Doğru 10.00 ğGKT Dızı. Ettıtef 1100 Haberier 12,30 Sızın Sesmız 16.30 ^ Akşam Yıldaaı 19.00 Haberlef 19.45 Dızı. El Bebek Gul Bebek 21.00 Şaxa Olsun 00.30 ByKuş Show 02.00 Gece Haben 02.30 TeıeMarket 03.00 Sızın Sesmız 05.30 Huzura Doğnj (0 212 4S4 » 00) 08.00 Papr/s"a!ı 13.30 Kum Saatı 16.00 Klıptoma' r>ı 19.00 Dr 3<Kçel< Kesıt 20.00 Haber 21.00 Yefli • Fılm: Sezfrc* Yavnjm B#nim 22.45 Gecenın Rengı 24.00 Dszı Kader Yau 01.00 Yabancı Film. Arka Pencere (0 212256 82 82) T Sahir C a d . N o : 2828 80470 Mecıdlyeköy / l ı t ı n b u i T e l ( 0 2 1 2 ) 2 1 6 4 4 0 0 F a h i : ( 0 2 1 2 ) 2 1 6 44 10 w w w . p r o f I l o a l I» * e r l » m » r k e ı i . c o m 1r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog