Bugünden 1930'a 5,427,456 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24MAY1S2006SALI 10 KAVŞAK OZGEN ACAR dishab(« cumhuriyet.com.tr Kadın Günü Sonrasında Kadın "Dunya Kadın Günü" 8 Mart'ta kurJandı da ne oîdu? O günden sonra gazetelere yansiyan kadın bağlantılı haberlere, tarih sırasıyta, özetle göz atalım. 18 Mart Teolog Amina (Emtne) Vadud New York'un göbeğindeki carnide imamlık yaparak cuma namazı kıldırdı. 21 Nisan: Amerika ÜniversiteJı Kadınlar Birlığı, Türk elektrik mühendisi Mihri Özkan'aödül verdi. 26 Nisan: Hindukuş Dağlannda dört yıl öncesine değin Taliban'ın yönetimindekj bir kente Habibe Sarobi, Afganistan'ın ilk kadın valisi oîdu, " Nijerya'daAnayasaMahkemesi'neilk kez AJoma Mukhtar adlı bir bayan yargıç atandı. Yargıcın, 12 eyaletınde zina suçu işleyen kadınlan taşlama cezasını ongören şeriat hukukunun geçerii olduğu Nijerya'da kadın hukukuna katkı yapması beklenıyor. 27 Nisan: Kadınlann ıstenmeyen ç o cukJan aJdırTnalannfn yasak olması nedeniyle, gizfi ve sağlıkstz uygulamalar sonucu Kenya'da her yıl 30 bin kadın ölüyor. BM'ye göre 247 bını Güney Sahra'da olmak üzere tüm Afrika'da geçen yıl aynı nedenle 530 bin kadtn ölmüştu. Doktoriar yasanın değişmesinı ıstiyor... 28 Nisan: Irak'ta Lamrya AbkJ Haduri adlı kadın milletvekılı oldüruldü. 1 Mayıs: Irak'ta Amerikalı 35 kadın asker öldü, 27Vi yaralandı. 2 Mayıs: Yardım gaıplan ite çalışan üç Afgan kadtnı, tecavüzden sonra öldürüldü. * Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki 16ülkeden200iş kadrnrun. Tunus'ta 24 Mayıs'ta Batılı uzmanlaria kadın egitffnini tartışacağı açıklandı. 3Mayıs:En\eklerden oluşan Kuveyt Parlamentosu'nda kadınlann yerei seçımlerde oy kullanmalan tasansı yeteriı çoğunlugu sağlayamadı. ' Pakistan'da üç kişi, iki polisin tecavüzünden kurtardıklan Nazish Asghar (17) adındaki kızı kaçınp 37 gün süreyle topluca tecavüz etti. 4 Mayıs: Iran'da kadın haklan savunucusu Azam Talegani 12 Haziran seçımlerinde curnhurbaşkanltğı adaytıgını açıkladı. Bir ayetuliahın kızı ve kadın haklan savunucusu otan Talegani'nin adaylığı geçen seçımde kabul edilmemişti. * Dıyarbakır Ba/osu Yönetirn Kurulu Üyesi Meral Danış Beştaş, "kadıntara yönelik şiddetin göriınürhaSe geldığini" soyledı 12 yaşında tecavüze uğrayan R.G.'ye üç yıl önce tecavüzcüsuyfe ımam nikâhı kjyılmış, ancak bu kez kayınpeder ve kayınbıraden de tecavüze kalkışarak kızın burnunu kesmişlerdi. * Yedı Türk bayan mankenin Istanbul'un hangi semtlerinde oturdukJan, ne marka lüks araba kullandıklannın listesi açıklandı. * Kenya Başkanı'nın eşı Lucy Mırthoni, basın özgüriüğü gününde bir gazeteyı basıp bir kameramanı tokatladı. " ABD Başkanı'nın eşı Laura Bush. "ihmal ediien eş" olduğunu soylemekJe kalmadı, kocasının "bir atı bile sağmaya çatıştığtnı, ancak atın erkek olduğunu bıle algılayamadığınr açıkladı. 5 Mayıs: "Morgan Srantey" kuruluşuna göre üç yıfda Türkiye'de yüzde 25'lik gelişmeye karşın işstzlikten en çok genç kadınlar etkılendi. şi kartailan kadın olarak gazeteye poz verdiler. * Istanbul'da Adnan Kahveci Caddesi'nde, erkeklerin küçümseyici davranışlanna aldınş etmeyen kadınlar işyerlenni büyüttüler. 96 işyennin yansından fazlasının sanibı kadın. ' "Kadıntar için müzayede'riın getiri kadın sığınma evlenne verildi. ' Gazeteci Şenay Düdek kitabının gelirini sıgınma evlerine bağışladı. 15 Mayıs: Agn'nın 'Süreyya Ayhan'ı atlet Aynur Eraslan, olanakseiıklara karşın inanılmaz dereceler kazanıyor. ' Sevicilık, seks, çocuk aldırrna, kadmerkek ilışkjienni anlattığı "20 Parmak"f&rnıyle Venedik'te ödül alan Iranlı Mania Akbari ülkesinde yasaklandı. Bayan yönetmen, Iranlı kadınlan da "Onlar erkeklerin hımayesinde kalmayı tarih boyunca istediler" sözleriyle suçladı. 19 Mayıs. Laik Türkiye'nın Oşişten Bakanı, AlHM'detürbansavunmasında "ne şiş ne kebap yansm" sıyasası ıziettı. 21 Mayıs: Laura Bush, Dünya Ekonomi Forumu'nda "eğitilmiş kadının 01ke ekonomısı VĞ siyasai yaşamına katkısma" dikkatı çekti, bir Afgan kadının sözünü anımsatarak "Toplum iki kanatlı kuş gibidir, Bir kanadını kesersen uçamaz" dedi. •Hindistan'daerotiksahnejıfilmlerçevırerı Pakistarli Meera adlı kadın sanatçı. ülkesını kanştırdı. Kadınlar yasaktamalara boyun egmezken, sanatçı öJümle tehdit edttdi. * Afgan TV'sinde Tarkanmüziğiçalan bayan sunucu Şeyma Raziye, Taliban güçferince öldürüldü. Razrye, kadınlara burkaJamı çıkarma çağnsıdayapıyordu. •** " Davos Dünya Ekonomi Formu'nun, Uluslararası Iş Kadınlan Toplanttsı'na sundugu rapora göre "yaşam koşullan " açısından »*«s dünyadaki 58 ülke içınde Türkiye, sondan ikinciydi. Türk Başbakanı'nın eşi Emine Erdo§an, konuşmasfnda adını vermeden Ataturk devrimlennı övdü, "Kadının günumuzde Hz. Hatice, Hı. Ayse ve Hz. Fatma'dan geri kaldtğmt" söyledı. Kadınlar içınde yalnız Emme Hanım türbanlıydı. 22 Mayıs: Marmaris'te düzenlenen guzellik yanşmasına Iranlı Elnaz Piaresh. başında şal ve bikini uzenne giydiği şort ile katıldı. 23 Mayıs: Yunan Dışişleri Bakanlığı "Insani Güvenlık" Danışfnanı Dr. Hercules Moskoff, Istanbul'da "kaĞın ticarettm önlemek içın tşbiriiği" önerdi. * Ingiltere'de "Yaşanabilır Kent ödülü" Londra'da görev yapan Şule Nişancıoğfu adlı bir Türfc'e verildi. AB' nin Dış Haberier Servisi Avrupa 'da gözler 29 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak Avrupa Bırlığı <AB) Anayasası ile ilgiü referandumaçevrildi Avrupalı üderler AB'mn ılkanayasasının geleceğuu kurtarmak için Fransızlan "evet"e ıkna etmenın yoltannı anyor. Yıllar süren çalışmalardan sonra hazırlanan AB Anayasası. en zorlu sınavını önümüzdekı pazar, Fransa'da yapılacak referandumdaverecek, Sonyapılan kamuoyu yoklamasına göre Fransızlann yüzde 52"sinin anayasaya "hayır" diyecek olması, "evet" cephesinı harekete geçırdi. Ikna kampanyalan çerçevesınde ltalya'nın başkentı Roma'da du\ arlara asılan afişlerde **AB Ansyasası herkeseait" denilirken. ttalyan Sol Demokratlar, Romalılara Fransız arkadaşlanna "evcC demelen ıçın eposta göndermelen çagnsmda butunuyor. Liderler Fransa'ya gidiyor AB liderlen de Fransa'nın birçok kentine gıderek "CTet" kampanyalannadestek veriyor. Referandumdan çıkacak "hayTr"ın, Fransa'nın A\Tiipa'dagüçsüz \ e yalnız kalmasına neden olabıleceğı Fransa'daki referanduın öncesinde ikna kampanyası hızlandı 9 atağı t A vrupah /\ liderler, i i . Fransa'da en zorlu smavını verecek AB Anayasasf nin geleceğini kurtarmak için harekete geçti. Roma'da ( duvarlara asılan afişlerde "AB Anayasası herkese ait" deniyor. LiUe kentine gitmesi bekleniyor. Zapatero, mart ayında da Fransa'ya gıderek *evet" çagnsı yapmıştı. A\Tupa"dan "evief yönünde yapılan baski Uhhayır'*cı Fransızlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Fransız Komünıst Partisi yetkilısı I^triceCohen Seat bu durumu **evet yönünde propaganda gücü" oiarak nitelendirdi ve doğru bulmadıgmı söyledi. "Hayır" cephesınden aşın sağcı hder JeanMarie Le Pen de "berkesin kendi işine baknıasını'1 istedi. 'Hayır'cUar Turldye'ye de karşı Hannr"kampanyasını yürütenJer. genellikie Türkiye'nın üyeliğine de karşı çıkıyor. AB Anayasasf nın yürüriüğe girebilmesı ıçın 25 üye ülkerun tümünde onaylanması gerekıyor. Bırlığın daha etkili şekılde çalışnıasını hedefleyen anayasa, bugüne kadar Lit\anya, Macanstan, Slovenya, Italya. Yunanistan, Slovakya \e tspanya parlamentolan tarafmdan onaylandı Fransa, Hollanda ve îngiltere'nın de aralannda buiunduğu 9 ülkede ise referandum düzenJenecek. ii ve Avrupa için büyük bir tehlîke yaratacağı konusunda uyanyor. Ülkesinde ağır yenilgi alan Almanya Basbakanı Gertıard Schröder ve Polonya De\ let Başkanı Akksander Kw^snievreki geçen perşembe Parıs"e gıderek Fransa Cumhurbaşkanı JacquesChirac lıderliğindekı "*e>«t"çılere destek \erdıler. Schröder, Sosyalistlenn Toulouseyeki "evrt" mitıngine kaülmak üzere bu persernbe yeniden Fransa'ya gidecek. Aynı gün tspanya Basbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun Fransa'nın Kafasında başörtü ALHNDA BİKİNİ laı * Ina'ı I H İ D * **•*?• ~*r~ > ^ "v* ~, fc ge Soros'un "Açık ı Toplum Enstitusu" •!•«•'^MKUI t»** Türkiye'de kadınerkek eşitliğinde yeterince ilerleme sağlanmadığtnı açıkladı. 8 Mayıs: Annelef Günü tüm dünyada kutlandı. 9 Mayıs. Dünya "orgazm günü" kutlandı. Bir Tünk bayan yazara göre kadınlanmız orgazmın ne olduğunu bilmediklen ıçin Türkiye'de böyle bir sorun yoktu. * AKP kuruftayına Iran'dan çarşaflı iki konuk milletvekilı katıldı. * Dünya Kadınlar Günü nedeniyle BrezSya'dan başlayan Kadn Yürüyuşu Istanbul'a ulaştı. 13 Mayıs: Malezya'da, dünya kadınlannı AIDS'ten koruma toplantısı düzenlendı. 14 Mayts: Beşiktaş Kulübü'nün di ırenışı bastırma görevi verilen Tümgeneral El Rubai, Bağdat'ta öldürüldü. Irak'ta dünkü bombah saldınlarda çok sayıda kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı. Irak'ta işgalin başından beri en zorlu geçen ay mayıs oldu Bir ayda 500'den fazla kayıp Dış Haberter Smisi Lrak Basbafcanı tbrahimCaferi'nin direnişçılerle mücadele için yeni oluşturdugu özel operasyonlar biriminin komutanlıgına getınlen Tümgeneral V'aiJ el Rubai Bagdat'ta ugradığı saldın sonucu öldürüidü. Dün sabah saaüennde Mansur bölgesinde 2 ayn araçtan açılan yayîım ateşı sonucunda El Rubai ile birtıkte şoförü de öldü. Saldınyı El Kaide'nin lrak kanadı üstiendı. Yeni lrak yönetimi direnişçilere karşı önlemlerini yogunlaştirmaya çalışırken mayıs ayifiın 500'den fazla kayıp ile savaşın başlangıcından bu yana geçirilen en zoriu ay olduğu açıklandı. Bağdafın kuzeyinde dün bir restorana bomba yuklü bir araçia gerçekieşen saldında 8 kişi Öldü, 90 kişi varaiandı. Kerkük yakıniannda, patlaytcı yükJü bir araçia düzenen saldında 5 kişi öldü, 18 kişi yarajandı. Polıs, Tuz Hurmatu kasabasında düzenlenen saldında, Kiirdıstan Yurtseverler Birlıgı yetkılısf Muhanuned Mahmud Cigareti'run hedef alındığım söyiedi. 'Speedpark' Ne Demek? Birkaç gündür gençler Istanbul'da "FormulaV oto yanşlannın yapılacağı alana konulacak "Speedpark" adınt önlemek amacıyla basını ileti yağmuaına tuttular. Dünyada bu alanlara kendi dillennde ad konulurken, Türkiye'de "Speedpark" denilrnesını kınayıp adın Türkçe olmastnı istediler. Gençlere hak verirken, önceki yıl bu kö1 şede başlattığırnız, AB nin para biriminin Türkçeleştinlmesine iltşkin önerimiz aklımtza geldi. Her üye ülke para primini kendi dilinde söylerken, bizde ınsanlar "yuro", "örö" sözleri ile horoz gıbı otüyorlardı. "Euro" sözcüğü "Europe" adının ilk iki hecesinden türetilmiştı. Madenıki Elmek: oacarCc! superonline.com btz "Avrupa' diyorduk, dilimize uygun olarak para bınmı "Avru" olmalıydı. Başiangıçta yandaş bulamadık. Sonra Dil Kurumu "Avm" dedi. TRT benımsedt. Artık "Avro" deniliyor Üç beş ay önce benzen girişime Konyalı gençler arasında tanık olmuştuk. Kentte yapılan bir gökdelene "Towercity (kulekent)" adının takılmasını kınadılar. Adın "kulesite" diye değişmesinden memnun kaldılar. Oysa °s/fe" de Türkçe değildi. Konyalı gençler her nedense bu artı kaval üstü şeşhane tamlamaya razı oldular. "Speedpark" karşıtı gençlenn aynı hataya düşmeyecekierine inanıyoruz. Gençlere öneriyoruz. Bir ızleme kuaıluoluştunjp, "gâvurca "sözcükkullanan kurumlara benzeri girişimı yöneltip [uforward" degit) onlan da kınama yağmuruna tirtsalar nasıl olur? ömegin TRTde bir çekıfış programını sunan bay ve bayan sunucular ile Mısır'da temel atma törenınde 'buton" diyen TRT muhabirine de aynı tepkiyi gösterseler. bu kişılere "buton *un 'düğme *; oyunlarda "sAor* ve *period" dtyenlere de buntann "sonuç" ve "devre" olduğunu ögretselerdaha ryi otmaz mı?.. Mangalda kül koymayan gençler "sıkıysa" TVlerin "Show, Star, Sky" ve "entiv'r adlanna da aynı tepkiyi gösterseler acaba nasıl olur?.. Gençler, samimiyseniz haydi hodn meydan! TelMer'de20oIu Tel Afer kentinde de iki bombalı aracın patlaması so nucu en az 20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamamn Teî Aferdekı Şiı bir K.ürt aşıret lıden olan Hasan Beklaş' tn evının yakınında meydana geldıgı belutildi. Bekt a ş m IKDP liden Mesud Barzani ile yakın ılışkısı oldugu bıldırildı. Samarra'da dün sabah kentteki .\BD üssünü hedef alan 3 4 büyük ABD üssü ABD yönetiminin Irak'ta 4 büyük üs otusturarak askerlerini diger bölgelerden çekip bu merkezlere yerleştireceği bildirildi, Ingiliz Guardian gazetesı. 4 üssün inşasının, Washington yönetinıının Irak"ian çekilme stratejistnin ilk bölümünü oluşturdağunu yazdı. ABD'de yayımlanan Washıngton Post gazetesı, üslenn inşası içın güneyde Talıl. batıda ElEsad, merkezde Balad ve kuzeyde Erbil ya da Tayara'nın adlannın geçriğini yazdı. Bazı çevreler. Washıngton yönetiminin bu planını Irak'ta kahcı üsler kurulraasî ıçin bir adım olarak nitelendiıdi. intihar saldınsında 3 ABD askeri yaralandı. ABD ordusu önceki gün Musiil'da dırenışçilerin düzenlediği iki ayn saldında 3 ABD askerirun öldüğunü, birinin yaralandığını; Tikrit ve Kerkük teki bombah saidınlar sonucu da 2 ABD askennin öldügünü açıkJadı. Dün Bağdat'ta Şiılerin gitüği bir canuye intihar baldınsı düzenlendi. Saldında ilk belirlemelere göre 10 kışı öldü. İşadamı kaçmldı Hatay'm Reyhanlı ilçesinde kurulu Muşluoğiu Nakliyat Şırketi ortaklarından Ali Muşluoğlu'nun Irak'ta direnişçiler tarafuıdan kaçırıldığı bildınldi. Ah Muşluoğlu'nun kardeşı Ahmet Muşluoğiu, ağabeyınin cep telefonuyla kendılenni arayarak rehın mmlduğunu bildirdığım aktardı. Faks: 0312. 442 79 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog