Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

7rCumhuHyet ^.KİTAPLARI İSLAMİYETTE AHLAK VE KADIN 3 Erdoğan Aydın Ç*Pmiam.AŞ Tâtaagı Cıd No 3*41 B2. YIL SAYI: 29083 / 50 YKr (500.000 T U (KDV,çmde) Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARi' N A P İ R N A D İ (19451991) '"23'ffiÂYIS 2005 PAZARTESİ Türkiyeİsrail ilişkileri ve Filistin sorunu Israil, Filistin karşısında guçlu durumu nedenıyle aşağı yukarı mevcuf statüyü kalıcı kılmak ıstiyor. Bu durumda Filistin için iki seçenek ortaya çıkıyor Ya mevcuî durumu kabul edecek, ne elde edebıliyorsa kâr sayacak ya da mücadeleyi surdurecek |^T .Fasikül Asırlar Boyunca İstanbul 50 yıl sonra ıkmcı kez, asiına sadık kalarak gunümuz Turkçesıyle istanbul Ansıklopedisi. BUGUN YARIN Cumhuriyet 'le birlikte ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayın. Ankara'da yasadışı Hizbut Tahrir'e destek vererek şeriat çağnsı yapan gruba polis müdahale etmedi isteduer ANKARA (Cumhariyet Bürosu) Özbektstan'da yaşanan olaylan protesto gerekçesiyle Ankara'da yapılan eyiemde yasadışı, şenatçı Hızbut Tahrır örgutüne destek venlırken "hilafet çağrısında" bulunuldu. "Dört bir yanda kan gözyaşı zillet, tek kurtuluş hiİafct". "Hilafet elbet kurulacak, zalimlerden hesap sorulacak" do\ızlennın açıldığı % e cıhat çağrılanııın yapıldıgı eylemı, polısın uzaktan ızlemesı dıkkat çektı. .\nkara Abdı lpekçı Parkı'nda toplanan ve açıklamalannda köktendıncı Hizbut Tahnr örgütiıne destek \eren \aklaşık 500 kıstlık grup özbekıstan'da yaşanan olaylan protesto ettı Eylem öncesınde haremselamlık olarak aynlan gruptakıler, "Dört bir yanda kan gözyaşı zillet, tek kurI A rkası Sa. 8,5ü. 2 'de Göstergeler? Geçen hafta ülkemizde yasanan olaylar düşündürücüydü; artık milli bayramlar üzerinde bile 'mutabakatı' kalmamış bir Tiirkiye manzarası gözler önüne sergileniyor.. '19 Mayıs Geoçhk ve Spor Bayramı' adı üstünde bir tılusal neşe günfimnzu vurgular; geleceğe yönelik iyimserliği simgeler; stadvumlarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte ve ortaklaşa müzik eşUğinde yaptıkJan gösterileri izlemek ü/ere halkımız tribünlere doluşur. Bu bayramı karalamak üzerine bir gerici siyasete sözde neoliberal kesimden destek gelmesi ilginçÜlkemizde değer yargılan gün geçtikçe şaşkınlaşıyor, kördüğümleşiyor; bu gidişatı ulusal varoluşumuzun yıkımına yönelik dış güç odaklannın keyifle îzlemeleri doğaldır. • Toplumda spora düşkünliik, medyada gerekli yankılarım ister istemez yaratıyor. Dinci gazeteler de bu alumın dışında kalanuyorlar; sayfalarını cömertçe spor haberlerine avınyorlar; ama, bir şartla!.. Spor giysileriyle atletizm, voleyboi, basketbol, yiizme vb. yarış alanlarına çıkan genç kızların fotograflanna sansür uygu* lanıyor. Hiçbir dinci gazetede raayolu veja şortltı bir kadın sporcunun resmini gÖremezsiniz!.. Çünkü sporda da tesettür yasası uygulanmaktadır. '19 Mayıs Gençlık ve Spor Bayrarru 'na dinci kesimin karşı çıkması, bu batamdan doğal sayılmaU; üstelik Atatürk'ün Samsun'a ayak basması yalnız Milli Kurtuluş Savaşı'mn değil laik Cumhuriyetin kuruluşunun başlangıcıdır. • Geçen hafta Türkiye açısından düşündürücü ve acı olavlar vaşandı; Güneydogu'da PKK teröru öst üste can alırken, 30 bini aşkın insanımızın hayatına mal olnmş terörün başı Ocalan'ın yargılanış biçimini eleştiren yorumlar gazetelerde yayımlanıyor; Ermenisoykınmıiddiası da med\amızda daha çok yankılanıyordu. Bunlara Yunanistan Başbakanı Karamanlıs'in Yunan ParlamentosıTnda yaptığı Türkiye'ye döniik MArkası Sa. 8, SiL 1 'de Kerimov 'unpmtesto edildiği haremseîamlık gösîeride amlannda çarşaflıların dayer aldığı gruplar cihaî çağttsı yaparak 'Tek kurtıduş hilafet 'dövizleri taşıdıîar tuluş hilafet". "Hilafet elbet kurulacak, zalimlerden hesap sorulacak", "Cehennemin ateşi, hilıfetin güneşi bekliyor Kerimov seni". "Müslümanlar tek bir ümmettir, onların Ankara'daki Abdi tpekçi Parkı'nda yapılan gösCeride sık sık tekbir gelirildi. (AA) THY, Diyarbakır'daki kazada ölen yabancılara 9 kat fazla tazminat ödedi Çifte standart ALMANYA'DA SEÇÎM yenilgi Federal Almanya'mn en bü>ük eyaletı Kuzey Ren \'estfalya'da y apılan yerel seçımlerden erken genel seçım çıktı SPD, yüzde 37'ye kadar düşen oy oranıyla bölgede tarıbının en ağır yenılgısını alınca Başbakan Schroder, sonbaharda erken genel seçımlere gıtmek üzere harekete geçtı. Almanya'dakı ıktıdar değışımi Türkıye'ıun AB sürecını olumsuz etkıleyecek. Seçımden önde çıkmasına kesın gözüyie bakılan Hınstıyan demokratlar, Türkiye'ye "ayncalıklı ortaklık" önemıekle tanınıyor OSMAIV ÇlTSAY'ın haberi • 11. Sayfada Tarihi Bakan Ylldinm açikladl CHP Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer1 in soru önergesine yanıt veren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm, 8 Ocak 2003 tarihinde meydana gelen uçak kazasında ölen 70 yolcunun 523 yakınınaTürk Hava Yollan (THY) tarafından tekiif götürüldüğünü açıkladı. Yıldınm, bu kişilerden 322'sınin 24 Mart 2005 itibanyla teklifi kabul ederek sulhname imzaladığını ve 11 mılyon 32 bin 72 YTL ödendiğini açıkladı. Toplam 12 mllyon YTL Yıldınm, yaşamını yîtiren lOyabancıdan 4'ünün yakınlanna ise 431 bin 455 Ingiliz Sterlini ve 61 bin 84 dolar maddımanevı tazmmatın ödendiğini belirtti. Bu durumda 332 Türk yurttaşına kışı başına ortalama 33 bin 229 YTL ödenirken 4 yabancı içın kişi başma 291 bin 675 YTL ödenmiş oldu. Kaza nedeniyle THY'nın sulhname ile ödediği mıktar bugüne kadar 12 milyon 198 bin 772 YTL'yı buldu. • 4. Sayfada ŞAM'DA KADIN DORUĞU BuNe Cesaret? E Bahçe şampiyon Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe... Ligin bitiraine 1 hafta kala Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı Nobre'nin golüyle 10 \enerek aradaki puan farkını 7've çıkaran SanLachertli ekip,lig tarihindeki 16. şampivonluğuna ulaşti. Fenerbahçe. şamphonluk coşkusuııu Şükrü Saracoğlu Stadı'ıu dolduran yaklaşık 40 bin yandaşıyla kutladı. Statta yapılan ışık gösterisi eşliğinde şampiyonluk turu atan SanLacrvertli futbolcular. teknik ekip ve yönetictler büyük mutluluk >aşadı. Başta Kadtkö\ ve Bağdat Caddesi olmak üzert Türkiye'nin dört bir vanında sabaha kadar süren kutlamalar sırasında 2 kişi \aralandı. Ezeli rakibine 10 yenilerek 3 puandan olan G.Sara> iseTrabzonspor'un Samsunspor'u 30 yenmesiyle 3. sıraya gerileyerek Şampiyonlar Ligi şansını da zora soktu. MSpor'da Mısırlı Suzan Mübarek, Suriyeli Esma Esad, eskı Pakıstan Başbakanı Benazır Butto ve Emıne Erdoğan... EmineHanım'ınbirbaşka öraeğı var mı? Yok Bir tek bızımkj "sıkmabaş" Boyun, boğaz sımsıkı kapalı. Etekler yerlere kadar... En modem, en üerıci lslam ülkesı olmakla övünen laık Türkiye, " en muhafazakâr, en genc! kadın ımajını" sahiplenir konumda... >tLGİIV CERR.VUOĞLL *mın yazuı M 1~. Sayfada Avukatlardan tartışılan rapor M a r d i n ' d e öldürülen 12 yasındakı Uğur Kaymaz de ılgılı rapor hazırlayan ıkı avukatın "Uğur Kaymaz'ın PKK mılısı olduğu kanısına vanlmıştır ıfadesı" tepkı aldı. TBB Başkanı Özdemır Özok'un yönetım kurulu tarafindan onaylanmadığım savunduğu rapor, TBB Yönetım Kurulu 4. Yıllık Çalışma Raporu'nda ise yer aldı. Gİ RSU Kl NTun haberi • 8. Sayfada Bakanlann t Meclis'te af 'haF polemiği için seferberlik Sanayi ve Tıcaret Bakanı Coşkun, üretıcılerın ürünlennı toptancı hallenne sokmadan doğrudan süperrnarketlere satabılmeleri ıçın yasal düzenleme yapılacağını açıklayan Tanra ve Köyışlerı Bakanı Güçlü'ye tepkı gösterdı. Bu konuda mısıyatıfın kendulennde olduğunu belirten Coşkun, "Hallerle ılgılı kımseye laf söyletmem Ağzı olan konuşamayacak" dedı • 8. Sayfada AKP, Unakıtan'ı da yargıdan kurtaran af düzenlemesı ve RTÜK'le ılgılı değışıklık ıçın seferber oldu Kamu alacaklan tasansmda af ıçın gereklı 330 çoğunlugu saglanıak arnacıyla AKP'lılenn programlan ıptal edıJdı. Düzenlemeyle, aralarında ırtıcaı faaliyetlere kanşanlann da bulunduğu >iırtdışı eğıtımmde başansız olanlara ünıversıteye donüş olanağı da getınlecek • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY RTUK: Recep Tayyip Üst Kurulu. Türkiye Büyük Mıllet Meclisi'nın bu haftakı gündemı, Türkiye' nın gerçek sıyası fotoğrafınt ortaya çıkarmaya yetıyor. önce Meclıs'in değışen yasa yapma antaytşınm altını çizelim. Cumhuriyet MArkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog