Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

fiTCumhurryel k ^ . KIT A PL A R I ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay Cumhuriyet KURUCUSU Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI. N A D İ R N A D İ (19451991) riT' Cumhuriyet L~^ K I T A P L A R I lSLAMÎYETVEBlLÎM2 Erdoğan Aydın 8 2 . YIL SAYI: 29082 / 50 YKr (500.000 TL) İMO* ,&"» 22 MAYIS 2005 PAZAR Gönüllü sınav: Bulmaca 20. yıl ö; Istekokurlarımızdangeldı Sedat Yaşayan'ı tanımak ıstıyorlardı 4AAA Sorduk, yanıtladı 35 yıldır bulmaca hazırlıyor Hatta işinden | Uf^J^J | bu yuzden aynlmış "Bu bulmaca çok zor" dıyenlere yanıtı »#»•«• var 'Zor buimaca çozmek insanı mufiu eder." OCIJI Türkiyeİsrail ilişkileri ve Filistin sorunu Israıl, Fılıstın karşısında guçlu durumu nedenıyle aşağı yukarı mevcuî^iafüyu kalıcı kılmak ıstiyor Bu durumda FtatırNcın ıkı seçenek ortaya çıkıyor Ya mevcui kabul edecek, ne eide edebı1 sayacak ya da mucadeleyı BUGÜN YARIN Cumhuriyet'Ie birlikte ücretsiz. Bayinizden isterfTeyi unutmayın. RTUK Başkanı sııçlaılı S a a d e t ZİnCtrf Reklam ajanslan, reklam verenler ve televizyon kuruluşlan arasındaki ilişkiyi "saadet zinciri" diye niteleyen RTÜK Başkanı Karaca, bu sistemin Türkiye'deki televizyon yaymcılığınm haritasını belirlediğini söyledi. Yayıncı kuruluşlann toplumsal sorumluluklan bulunduğuna dikkat çeken Karaca, reyting ölçümlerinde izleyici değil, tüketici eğilimlerinin bdirlendiğini savundu. Karaca, televizyonlann da bütün program yapılanmalannı bu sisteme göre ayarladığmı vurguladı. Fatih Karaca: Türkiye'de yayıncılığı, reklam ajanslan, reklam verenlerle televizyon kuruluşlan belirliyor •• 4 \ \ Televizyon eğlence kutusu oldu' Kadm ramlan konusunda toplumsal sabnn taştığını ifade eden Karaca, "Bu programlara dur deme zamanının geldiğini belirtmiştim" dedi. Porno kanallannın kapatılmasıyla ilgili dört kanalı incelediklerini ve şiddete dayalı seks görüntüleri saptadıklarını belirten Karaca, uluslararası kuraîlara göre pornografinin yasak olduğunu vurguladı. Karaca, "Televizyonu eğlence kutusu olmaktan çıkarahm" dedi. LEYLA TAYŞANOĞLlTmuı PAZAR KONUĞU • 12.Sayfada İnsan tacirlerinden kurtulmaya çalışan kadınlar ya intihar ediyor ya da ölü bulunuyor Tek çıkış yolırölüm tstanbuFda düzenlenen "Kadın Ticaretini Önleme Konferansı"nda Türkiye'dekı uısan ticaretınin ve kadının cinsel amaçla kullanımının ulaştığı boyut ortaya konuldu İnsan ticareti yapan şebekelerm eline düşen kadınJann köle olarak kullanıldığını belırten uzmanlar, Türkiye'de bu yönde faalıyet gösteren suç örgutu sayısının da 200'ü buldugımu vurguladılar. Istanbul Haber Servisi A\rupa Bırlıgı Türkıye Komısyonu"nun maddı desteğıyle düzenlenen "Kadın Ticaretini Önlemc Konferansı"nda Sovyetler Bırlığrnınçökmesı, Körfez\e BalkanlarUayaşanan savaşın ardından ozellıkle kadın tıcaretının > aygıniaştığma dıkkat çekıldı Istanbu! Valı Yardımcısı Mehmet Seyman, MArkast Sa. 8, Sk. Pde FenerbahçeGalatasaray maçı 19.00'da Kadıköy'de dev randevu Süper Lıg'de şampıyonluğu yakından ılgılendıren Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması bugün yapılacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndakımaç saat 19.00da başlayacak. İsmetArzuman'ın yoneteceğı karşılaşmayı Lıg TV yayımlayaeak. Fenerbahçe'ye Kadıköy 'de taraftannm önünde şampıyonluk luru atmak ıçm beraberhk yetıyor. San Kırmizılılar ıse umutlannı son haftaya taşımak ıçm kazanmak zorunda G.Sara> puan kaybederse ıkıncılık şansııu da zora sokacak. • Spor'da • ÎSTANBULSPOR tKlNCl LİGE BM'NİN MİSYONU HUNTINGTON: ATO ve Tıp Kurumu'nun raponı: Daçta dışa Ijağmıhyız ATO \e Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ilaç pazarının, dünyada en hızlı büyüyen ÜUDCI ılaç pazan olduğu belirtildı. Raporda, Türkıye'nın ılaçta dışa bağımlı hale geldığı vurguiantrken ılaç ıthalatının bu rakamJarla petrol ıthalatının yansına ulaştığı kaydedıldı Rapora göre Türkiye ılaç pazarının yüzde 60'ını yabancı fırmalar kontrol ediyor. • 8. Sayfada Kıbns için yeni girişim Arabulucu rol üstlenin Ünlü sıyaset bıhmcı Hunj finglön, tslam dunyası içiH^ de aynlık yaşandıgını ve liderlık rolünü ustlenen ulke bulunmadığını savundu. Huntıngton, "Türkıye, Muslüman ve Müslüman olmayan ülketer arasındaki çatışmalarda arabulucu olmada ve ekonomık kalkınmayı teşvık etmede yapıct rol üstlenecek en ıvı pozısyona sahıp ülke" dedi. 1 8 . Sayfada Cannes'dazafer "Çöcuk un Bu yıl 58'ıncisı duzenlenen Uluslararası Cannes FilmFestıvalı. dün gece gerçekieştınlen ödul Sörenıyle son buldu. 21 filmin katüdığı Uluslararası Yanşma'da Altın Palmiye'yı JeanPierre ve Luc Dardenne kardeşlenn "Çocuk" adli fılmı aürken Buyük Ödül Jım Jarmusch'un L 'Kınk Çıçekler" adlı fılmıne verildı En lyı Yönetmen Ödülü'nün sahıbıyse "Saklı" fılnııyle Avnsturyalı Mıehael Haneke oldu. En lyı Kadın Oyuncu Ödulıi' nü "Serbest Bölge" fîlmındeki perfonnansıy!a Israılli oyuncu Hanna Laslo kazandı En lyi Erkek Oyuncu Ödülu'yse "Üç Gömülme" adlı fılmdekı oyunuyla ABD'lı ünlü oyuncu Tommy Lee Jonesa venldı. \ ECDİ SAYAR'm baberi • 75. Sayfada BM Genel Sekreten Annan, iyi rüyeı misyomnru yeiüdeır ~j başlattnak konusunda adım attı Rumlann Annan Plam'nda yapdmasını ıstedigı değışıklıkler arasında garantörlenn tek yanlı müdahale haklannın kaldınlması ve adanın askersızleştınimesı yer alıyor 30 Mayıs'ta KLıbns'a gıdecek olan Prendergast. Talat ve Papadopulos ılegoruşecek • 11. Sayfada CAMBRIDGE'DEN DA\TIT ,VLDI B 3. Sayfada ELIROVISION'U YUNANİSTAN KAZANDI • 8. Sayfada MENOPOZA 'KÖK'TEN ÇÖZLM M Arka Savfada GUNCEL C11NEYT ARCAVIREK ••• "Aıle" gıderek fazla ılgı çekmeye başladı Erkek, zaten ılgı odağı. Kızlar, damatlar, oğullar Amenka'da yaşıyor. Türbanlı "eş" yakın gunlere kadar beyefendının kolunda o tören bu duğun gorünüyor, bıreysel etkınliklerden uzak duruyordu Hazırlık dönemındeymış, Beyaz Saray önce RTE'nın dılekçeye benzer ısrariı ısteklennı karşıladı. Randevu verdı. Fakat sahUArkasıSa. 8,Sü. l'de Bilimde ortakhk çağnsı Yurtdışındaki Türk bilim insanlanyla Türkiye'deki kuruluşlan bir araya getirmeyi hedefleyenTASSA, üniversîtelere mektup gönderdi PEMBE HA.NDE ÖZPİNLER BOSTON Türk Amenkan Bılımınsanlan \e Akademısyenlen Derneğı {TASSA), 19 Mayıs günü Turkıye'dekı ünıversıtelere, bılun demeklenne sunduklan davet mektubuyla büyuk bır bılımsel çıkarmanın ılk öncü bırbguıi göndermış oldu Amaçlannın Amenka'da bılunsel çalışmalar yapan Türklerie Turkıye'dekı bılım kuruluşlan arasmda güclu bır bag kumlniası oldufunu vurgula\'anTASSA, çok kısa zamanda sayılan buıı aşan üyelennı, Türkiye'de tatıl amacıyta gıttıklen bölgelerdekı ünıversttelen, araştırma merkezlennı davet etmeye çağınyor Gönüllü TASSA zıyaretçılen ve Türk mısafırperverlığı üzenne kurulan bu ılk 8, Sü. 6'da GUNDEM Aile'ye Dair. Yaşamın Yaşı Çok... MUSTAFA BALBAY Aydm Boysan anı kıtaplannın en yeni çtkant "Ne Güzel Gunlermış" guzellemesınde 2001 'de kutladığı 80. yaşına gânderme yapıp soruyor: "Baba evınde, hsemde ve Emınönü Halk&vi'nde kı~ vılcımlanmış, sonra hâlâ sönmemış kıtap okuma aşkımla, 70yıiönce başlamış tıyatro hayranlığımın, bebeklığımde başlatıian müzık dinleme mutluluğumun, hâlâ şıddetlenerek sunıp gıtmesıyie, acaba kaç yam.4rkasıSa.8,SÜ.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog