Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

KİTAPLARI TÜRKİYFNÎN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya Ç«| Ftorüms A Ş Tırtoajı Cad So N 41 f jjjfcth IsanhJ Tri Cl^ı Cumhuriyet KURUCUSU Y U N U S UAD\ \19241945}BAŞYAZARt N A D İ R N A D İ (19451991) CumhurİYet K İ T A P L A H I ATKIZ Türkan Saylan 82. YIL SAYI: 29080 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) 20 MAYIS 2005 Cıunhurbaşkanı Sezer, 19 Mayıs'ta Atatürk ve bütün kahramanlara gönül borcunu vurguladı Aydınlanma sözii 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkarıı Sezer, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Yaktığmız bağımsızhk ışığı yurdun her köşesini aydınlatmıştır. Türk gençliği, başlattığınız aydmlanma devrimini yeni açılımlarla sürdürmeye karariıdır" diye yazdı. Anitkabir'den sonra 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törenlere geçildi. Yurtdışı gezisi nedeniyle törenlere katılmayan Milli Eğitim Bakanı Çelik'e Devlet Bakam Şahin vekâlet etti. Gençlere seslenen Şahin, "Umutsuzluğun umuda, yenilginin zafere dönüştüğü anlar vardır. 19 Mayıs, Türk ulusu ve Türkiye için böyle tarihi anlardan biridir" dedi. de si2£ olan bağlılığımızı ve saygımızı yinelemek için huzurunuzdayız. Coşkuvla kutladığımız büyük bayramımtzda bağımsız ve özgür yaşamak. onurumuzu korumak için geçmişte gösterilen özverilerin değerini daha iyi anlıyor, size ve bütün kahramanlarınıza sonsuz gönül borcu duyuvoruz. l lusumuzun yazgısını degiştirnıek amacıyla 19 Mayıs 1919'da yaktığınız bağımsızlık ışığı. öncülüğünüzde atılan adımlarla yurdun her köşesini a>dınlatmıştır. l'Iusordu bütünleşmesiyle yârüttüğünüz bağınısızlık savaşımı, Cumhuriyet rejiU Arkast Sa. <?, 5ü. 3'te devlet erkânmın Anıtkabir'ı zıyaretıyle başladı De\ let erkânı. Aslanlı Yol'dan yiiniyerek Büyiik Önder Atatürk ün mozolesi öniinde yerinı aldı. Sezer. Atatürk'ün mozoiesıne üzennde "Cumhurbaşkanı" yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan bır çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak lstıklal Marşı okundu. Sezer ve devlet erkânı, buradan Mısakı Mıllı Kulesı'ne geçti. Anıtkabir Özel Deften'nı unzalayarak yazılan metni okuyan Cumhurbaskant Sezer şuntan kaydetti: "Yüce Atatürk, çağdaşlığîn ve ilericiligin savunacusu, yarınlanmızın güvencesi gençlerimize arnıağan ettiğiniz bu ba> ram gününHÜKÜMETYANLIŞTANDÖNMELİ Bayrağa salâirı oldyı/ araşUrma konusu<$lu\ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ankara'da coşkuyta kutlandı Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu dolduran bınlerce genç, Ataturk ıikelenne baglıhğı vurguladı Kutlamalar nedeniyle Ankara'da ilk tören, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ın başkanlığındakı MilliyeiŞ düşünce tırmanışa geçti SONAR tarafından lstanbul, .Ankara ve tzmır'de yaptlan araştırmaya kaülanlann yüzde 50.42'si Türkiye için "rmllıyetçılık duygusunun" gereklı olduğu düşüncesını taşıdığını belırttı Araştırmaya katılanlann yarısına yakını geçen yıllara göre, ulusal konularda daha hassas oldufu yönünde görüş bıldirdi. 1299 kişiyle \niz yüze görüşülerek yapılan ankette katıluncıların yüzde 61.12'sı ekonomının kötüye gıttiğıni söyledi. Ekonominın kötüye gittiğı düşüncesıni sa\nnanlann, özellikle 2554 yaş grubunda yüzde 62.6 gıbı yüksek bır orana ulaşması dıkkat çekti. • 5. Sayfada \ K Öncükurum TÜBÎTAK'a yazık oluyor TÜBİTAK'ı yönetecek insanlan seçme yetkısı bılim ınsanlanndan alınıp hükümete venlmek ısteniyor. Bu, yanhş bir karardır. Daha önce de bır hükümet aynı yanlış karan alıp uygulamış ve araştuma yaşamtmız bir duraklamaya gırmişti. Aynı iktıdar o zaman siyasal atamalann bir yere götiirmedığını fark edıp kunımu eylemiennde özgür bırakmış ve gelişme yeniden başlamış, özerklik yeniden kunılmuştu Şimdı aynı süreç yeniden başladı. ERDAL tNÖNli'nün yazısı • 8. Sayfada RUSYA 'NIN UYARISISERT OLDU Başbakanlık raporu Her dört kişiden biriyoksul Başbakanlık tarafından hazırlanan Sosyal Güvenlik Raporu'na göre Türkiye'dekı nürusun yüzde 27'si, gıda ve gıda dışı harcamalan içeren yoksulluk sınınnın altında yaşıyor. Yoksul kesimın yüzde 82'sinin de sosyal güvenlik sisteminin dışında olduğu belirtildi. Işgücfinün ancak yüzde 48'ı bir sosyal sıgorta kuruluşuna bağlı çalışırken yaklaşık 11 milyon kişi kayıt altına ahnamamış durumda bulunuyor. Mevcut sıstemın yoksulluğa karşı konıma sağlayamadığı kaydedilen raporda, "sıstemin acıl değışmesi gerektiği" ileri sürülüyor. • 13. Sayfada Bush uzayı da silahlandıracak New York Times, ABD Başkanı'nın Hava Kuvvetlen'ne uza\ sılahlan gelıştınlmesıne yeşıl ışık yakacak karamameyı ırnzalamaya hazırlandığmı yazdı. Rusya ve Çın "Yıldız Savaşlan" projesıyle sılahlanma yanşını yeniden başlatmayı planlayan ABD'yi uyardı. Çin, uzayın askerileştırilmesıne karşı olduğunu açıklarken Washıngton'dakı Rus dıplomat Yermakov, "ABD ısrar ederse Moskova gerekırse zor kuüanarak yanıt verecektır" dedı. Proje "savunma amaçlı oldugu kadar saldın amaçlı" olarak tanımlanıyor. • 11. Sayfada Gençlik statları doldurdu tstanbul toönü Stadı'nda düzenle Törende, liseler arasında yapılan renen lören. renkli görüntülere sahne sinı, kompozisyon ve şiir yanşmaoldu. Özel ve resmi iiselerden seçilen sında dereceye girenlere ödülleri, Vayaklaşık 2 bin kişilik öğrenci göste li Muammer Güler, Orgeneral Hurri grupları, triböndeki öğrencileıin şit Tolon ve Belediye Başkanı Kadir eUerindeki kartonlarla oluşturduğu Topbaş tarafından verildi. Ankara "Avrupa'nın yeni > ıldoa", "Çağdaş 19 >tayıs Stadı'nda kız ve erkek öğTürkiye", "Adım adım Anadolu" ve rencilerin a> rı tablolar oluşturduğu "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılan "Kurtuluş ve Kuruluş" adlı gösteri eşliginde gösteriler gerçekleştirdi. büyük Ugiyle izlendi. • 9. Sayfada Spor dünyasında kayıp Yumaz Yücetürk'ü yitirdik Gazetemiz spor yazan ve Fenerbahçe'nın eski teknık direktörü Yılmaz Yücetürk (64) yaşamını yitirdi. Almanya'da birçok takımı çalıştınp 1980'hyıllarda F. Bahçe'nin başına geçen Yücetürk, Entre'nın ulusal takım antrenörlüğünü de yapmıştı. Yücetürk'ün cenazesı bugün doğum yen olan Gönen'e götürülerek toprağa verilecek. • Spor'da Savunmada laiklik bir kenara bırakıldı ÖSS'DEBAŞARININ 3 ALTIN KL'RALI • '. Savfada SARKOZY: TÜRKİYE AVRLTALI DEĞİL M 8. Sayfada DERBİ ÖNCESt TANSİYON YUKSELİYOR MSpor'da AİHM'deki Leyla Şahin davasmda görevden çekjlen Şükrü Alpasİan, hükümetin yaklaşıınını eleştirdi. Şahin'in AİHM 4. Daıre'de görülen davasmda Türkiye lehine karar çıkmasında etkili olan Şükrü Alpasİan, Büyük Daire'deki savunmada laikliği yok sayan bir savunma benimsendiğini söyledi. Gül'ün sözlerine yanıt \ererek AİHM'de hükümetin değil, devletin savunulacağını belirten Alpasİan, "Bana talimat veremeyecekleri için yeniden görevlendirmediler" dedi. İLHAN TAŞCrnın haberi • 5. Sayfada Türkiye aile içi şiddette sabikalı' TBMM Genel Kunılu'nda yapılan töre cinayetleriyle ilgili görüşmede, CHP Ankara MiIIetvekili Gülsün Bilgehan, Türkiye'de kadma yönelik şiddeti çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Türkiye'nin kadınerkek eşitsizliğinde 58 ülke arasında 57. sırada geldigini hatırlatan Bilgehan, ölüm korkusuyla Diyarbakır Kadın Merkezi'nden yardım isteyen 6 bin 902 kadın olduğunu söyledi. Bilgehan, evli erkeklerin yüzde 34*ünün eşlenne fiziksel şiddet uyguladığını J belirtti. TÜREY KÖSE'nin haberi • i. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yazıyı bır yabancı yazdığı ıçın hayret edecek, ekrandakı görüntülere eşfık eden tok sesı duyunca içinızde bır şeylerin kıpırdandığını tııssedeceksıniz. Zira AİHM karannı medyamızın eleştırmesı, hatta karalarnası gerekırken güçlü tepkı The Wall Street Journal gazetesinden geldi. Terörist başının adil yargılanmadığına yönelik ifadeîerigazete "akıl almaz" sözcüklenyle niteledi. Dağ Dışımız Içimiz Kanser tedavisinde siyahbeyaz ayrıını Amerikan Toplumu Bılimsel Onkolojı Kurumu'nun araştırmasuıa göre, ABD'de meme kanserine yakalanan siyah kadınlann yaklaşık yüzde 27*si, doktor tarafından ilk kez tanmm konmasuun ardından tedavıye başlamak için 3 ay bekletiliyor. Kurumun 15 Mayıs'taki yıllık konferansmda açıkladığı araşttrraa, ABD'de ırk ayrımcılığının halen sürdüğünü bir kez daha gözler önüne sermış oldu. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tiinban Hükümet İşi Apo Devlet İşi! Salı günü hükümetin AİHM'deki varıîm tutumunu 3 örnekle dile getırmiştık. Türban, partı kapatma, öcalan... Hükümetin bu üç davadaki dalgaJı tutumu perçinlenerek devam ediyor. Ikili tLrtum derinleşiyor: t Bugün Cumhuriye('le birlikte. r UArkasıSa. 8,Sü.Vde M Arkast Su, 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog