Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet SÖYLEV III H.V.Veüdedeoğlu 8 2 . YIL SAYI: 29079 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) Cu m h u r iyeC KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARt: N A D İ R N A D l (19451991) K ITA PLA R t SÖYLEVIIIBELGELER H.V.Veüdedeoğlu lil.U.l 19 MAYIS 2005 PERŞEMBE Emperyalizme karşı kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor Bağmısızlık Cumhurbaşkanı Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayimladığı mesajmda, 19 Mayıs'ta yakılan kurtuluş ateşinin, yalnızca yurt topraklannı kurtarmadığmı, aynı zamanda Türk ulusunu ayduıhğa kavuşturan, laik demokratik Cumhuriyetle buluşturan bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Annç, Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin Anadolu'ya dalga dalga yayıldığını söyledi. Baykal, 19 Mayıs'm bütün ezilen uîuslann onur kaynaği olduğunu vurguladı. 19 Mayıs, bugün tüm yurtta törenierle kutlanacak. Ankara'da törenier Atatürk'ün Samsun'a çıkış saati olan 07.00'de top atışıyla başlayacak. Anıtkabir'de, saat 09.00'da Cumhurbaşkanı başkanlığında sivil ve askeri erkânın katılacağı devlet töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki törene geçilecek. tstanbuTdaki resmi kutlama törenlen, saat 09.30'da Taksim Cumhuriyet Aıutı'na çelenk bırakılması ile başlayacak. îzmir'deki tören de saati 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. • s. Sayfada AÎHM'DE TÜRBAN DURUŞMASI 19 Mayıs özel posteri 19 MAYIS 2005 Işîe 19 Mayıs bayrağı En gençlerden en yaşlılara dek Anlatilmaz bir güç bir sevinç Dağ boyrok ovo bayrak gökyözü boyrok Su bayrok ekmek bile bayrak Bu sımsıcak ısı yeniden giyinmek olmosın Mustofo Kemal'in sundufju güneş giysisini Ürkek savunma AÎHM'deki davayı kazanan avukatlan geri çekerek temyi2 nıtelığindeki duruşmaya kendi temsilcisini gönderen hükümet, Türkiye'nin savunmasmı yumuşattı. Yalnızca 9 dakika savunma yapan ve duruşmada hükümetin görüşlerini açıklayan avukat Özmen, bir yandan AlHM'nin önceki karara uymasını isterken diğer yandan türbanı bir özgürlük problemi olarak göstererek AKP'nin özgürlükleri genişletmekten yana olduğunu söyledi. Bakan Gül'ün, Türkiye'mn davayı kazanmasını sağlayan avukatlara temyiz duruşmasında görev vermemesi ve verdiği siyasi talimatlarla savaınmanın içeriğini zayıflatmasmın ardından Dışişleri Bakanhğı'ndan ilginç bir açıklama geldi. Bakanlık, AİHM'deki türban davasında yapılan savunmanın "siyasi talimatlar" çerçevesinde hazırlandığmı ve "hükümetin savunması" olduğunu bildirdi. • ?. Sayfada Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Ücretsiz. Foztl Hösnü Dağlorca Oltu Şura Hükümeti üyesi Yasin Haşimoğlu'nun kaleminden kurtuluş anılan Bir avuç insanın zaferi Oltu Şura Hükümeti ve ilk TBMM üyelennden Yasin Haşimoğlu (Akdağ), anılanm iki ayn dosya olarak hazırlamıştır. "Türk îstiklal Mücadelesi Tarihinde Bir Noktanın Aydınlatılması: Oltu'nun Yakın Tanhine Ait Kısa Hatıralanm" başlıklı olan ilk dosya, 20. yüzyıl başlannda Oltu'nun önce Rus, ardından îngiliz işgalinden kurtuluş sürecini, bölgedekı Rum, Ermeni ve Türkler •* * arasındaki çatışmaları, Türklerin kurtuluş için kurduklan "Oltu Şura Hükümeti"ne ilişkın anıları ve belgeleri içeriyor. • 9. Sayfada 'TÖRENE KATILMAK BAKAN'IN GÖREVT m 8. Sayfada SEZER, 3 MADDEYE KARŞI ÇIKTI TUBITAK'a Köşk vetosu Cumhurbaşkanı Sezer. Bilim Kurulu'nun yapısını ve atama yöntemini değiştiren yasanın 3 maddesini Meclis'e iade etti. Kuramun özerk yapısının korunması gerektiğine dikkat çeken Sezer, Başbakan'a geniş yetkiler veren 3,4 ve 9. maddelerin. kunımun '"bilimsel özerkliği. kamu yaran ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığınj" vurguladı. Sezer, kunımun siyasal etki altına girmesiyle saygınlığını yitireceğine de dikkat çekti. M 5. Sayfada ÇELtK: 3. DÜNYA CLKESİ DEMEDİM • 8. Sayfada YARGI, TOPU HÜKÜMETE ATIYOR Oıgeneral Tolon'un teröre destek veren ülkelere ve insan haklan savunuculanna tepkisi sert oldu 6 Terör yeniden tstanbul Haber Servisi Şehit er Selim Karabul'un cenaze töremne katılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon. artan terör eylemlerine dikkat çekerek teröre destek veren "dost ülkelere" tepki gösterdı. Terör örgütü hdennin cezae\inden verdiği talimatlann "dost ölkelerde çarşaf çarşaf ya>imlandığına" işarct eden Orgeneral Tolon, "Ülkede terör yoksa biz niçin burada şehidimizio başındayız" dıye sordu. 1. Ordu Komutanı Tolon, geçen gün Siırt'in Eruh ilçesi Gabar Dağı'nda uzaktan kumandalı bombanın terör örgütü üyelerince patlatılması sonucu şehit olan 4 erden pıyade komando er Setim KarabuFun (21) cenaze törenine katıldı. 1 Ordu Komutanhğı'nın yanındaki Selimiye Camisi'ndekı cenaze töreninde şehit erin cenazesi bir süre yakınlan ve Or Ocalan için örnek karaf~ AİHM'nin. Öcalan hakkında verdiği karar tartışılırken aynı yöndeki istemler yerel mahkemelerce reddedildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bir PKK samgı hakkındaki talebi, yeniden yargılanmasmı yasal mevzuatın engellediğini belirterek geri çevirdi. Arikara 11. Agır Ceza Mahkemesi de 'Kalemli Çete" sanıklanna olumsuz yanıt verdi. Mahkemeler böylece topu hükümete attı. • 7. Sayfada 1. Ordu Komutanı Orgeneral HurşitTolon. birkaç yıl önce sonlandınlan terör olaylannın yeniden başladığmı vurgulayarak, terör örgürü liderinin cezae\inden verdiği talimatlann "dost ülkeierde çarşaf çarşaf yayımlandığını" söyledi. Şehit cenazesine katılan Tolon, "Ülkede terör yoksa biz niçin burada şehidimizin başındayız? Niye bu anneler ağlıyor? Neden bu kadar Sılahlı Kuvvetler mensubu burada" diye sordu. ASIL PETROL HIRSIZIABD • 11. Savfada SSKVEBAĞKUR PRLVÜNE AF GELtYOR • 13. Savfada AKP'Yİ Af FA ZORLAYAN RAPOR • 13. Savfada WArkasıSa.4,Sü.31e • 2 KADIN CANLI BOMBA ÖLDÜRÜLDÜ • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYIREK Ama Yüzler Kızarmıyor Iktidara gelirken yoklukta, yoksullukla, işsizlikle, hertürlü yolsuzluğa karşı savaşacaklannı da ilan etti ter Yokluk, yoksulluk, işsıziık savaşında yaya kaldılar. Haklarını yemeyelım; yolsuzluğun bir dalında hayli ilerieme kaydettiler. RTE'nin Üsküdar'dakt evi kaçak. Istanbu! Beledi Aydın 'da casus iddiası Aydın'da Mühimmat Bölük Komutanlığf nın fotoğrafiannı çeken 2 Yunanlı gözaltına ahndı. Gül'ü arayan Molivyatis'in, ikı kişinin serbest bırakıimasını sağladıgı ileri sürüldü. îki Yunanlıyı almak üzere Yunan istıhbaratından 9 kişinin Türkiye'ye geldıgı öğrenildi. Ml'RAT tLEM'in Tablolara sansür t z m i r Resım ve Heykel Müzesi'nde sergilenmekte olan Namık lsmaü'e ait 1925tarihlı "YatanÇıplak" adh tablo ile Şeref Akdik'e ait bir nü tablo, "muzır" bulundu. Tablolann II Külrür ve Turizm Müdürii Atsal'ın talimatıyla kaldınldığı ıleri sürıildü • 6, Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY "Gençlik yaşamtn bir dönemi değildir. O, seruven tutkusunun rshatlık düşkunlüğüne üstun geldiği, cesaretin korkuyu yendiği en iyi bir mhsal dunjm, bir bılinç oigusu, bir hayal gücü, birşiddetii heyecan, bir duygu yoğunluğudur. İnsan betırii bir süre yaşadığı için değil, bir ideale yüz çevırdığı için yaslanır. Yıliar, kişinin yözünü, bir ideale yüz çevırme ise ruhunu kınştmr. Gençlik... MArkastSa.8,Sü. l'de haberi MlO. Sayfada Cumhurİyet 1e birlikte... MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog