Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 MAYIS 2005 ÇARŞAMBA 18 SPOR spor(a)cumhuriyet.com.tr pe 'Le Guen F.Bahçe'ye doğru' başlığını atarken Başkan Yıldırım Sambacı bir çalıştıncı istiyor Bahçe'de rota Scolari• Sarı - Lacıvertlı yonetımın lıstesındekı ılk ısım olarak Lyon'da bu sezon hankalar yaratan Fransız çalıştıncı Le Guen'ın adı geçıyor Ancak başanlı çalıştıncı ıçın îngılızlerın unlu kulubu Manchester Unıted da devrede • Başta Azız Yıldınm olmak uzere Sarı - Lacıvertlı yonetıcılerın çoğu, takımdakı Brezılyalı oyuncuların sayısının çokluğu nedenıyle Sambacı bır teknık adamı tercıh ettıklerı bıldınldı *t* Spor Servisi - Fenerbahçe'de se- zon sonu yolların aynlmasına kesın gozuyle bakılan Oaum'un yenne kımın getınleceğı merak ko- nusu San - Lacıvertlı yo- netımın lıstesındekı ılk ısım olarak Lyon'da bu se- zon harıkalar yaratan Fransız çalıştırıcı Le Gu- en'ın adı geçıyor Ancak başanlı çalıştıncı ıçın în- gılızlenn unlu kulubu Manchester Unıted da devrede ABD'lı unlu ışadamı İ Malcolnı Glazer'ın ku- lubu almasından sonra ^ ıstıfayı duşunen Alex Ferguson'un yerıne Le Guen'ın getırıl mek ıstendığı oğre- nıldı Bu gelışme uzerıne başta Başkan Azız Yıldınnı olmak uzere San - Lacıvert- lı yonetıtılenn çoğu, takımdakı Brezılyalı oyuncuların sayısının çokluğu nedenıyle Sambacı bır teknık adamı tercıh ettıklerı bıldınldı Ozellıkle Scolari listede. Portekız Ulusal Takımı'nı çalıştıran Luis Felipe Scolari'yı takımın başın- da gormek ısteyen yonetımın onu- muzdekı gunlerde tecrubelı teknık adamla masaya otu- racağı oğremldı Ote yandan Fran- sız L'Equıpe'ın tnter- net sıtesınde "Le Gu- en Fenerbahçe'ye doğru" başlığıyla ve- nlen haberde Fransız teknık adamın Chris- toph Daum'un yerı- ne getınleceğı ıddıa edıldı Haberde Le Pansı- en gazetesını kaynak gosteren L'Equıpe Le Guen' ın Fener- bahçe ıle 3 yıllık bır onsozleşme ım- zaladığını belırttı Sıtede aynca Fenerbahçe Kulubu Başkanı Aziz Yüdırun'ın karde- şı Ali Yıldınm'ın Fransa'ya ge- lerek Le Guen ıle anlaştığını ve Fransız teknık adamın yıllık 2 65 mılyonEuro'yaevetdedı- ğı ıfade edıldı Daha once de Lyon'dan ay- rılacağını ve Avrupa'da baş- ka bır ulkede çalışacağını soyleyen Le Guen, sıtenın habenne gore onumuzdekı sezon Anelkalı Fenerbah- çe'yı çalıştıracak Bu ara- da başkan Azız Yıldırım ımzasıyla kulubun resmı ınternet sıtesınde Le Gu- en'le sozleşme yapıldığı haben yalanlandı G.Saray'da Rumen teknik adama karşı cephe alındı, yönetim Marsilya'nm hocası Philippe Troussier'in peşinde Füt cular Hagi'yi sevmiyor• Hagı'fıın krızlerle hep başrolde olması Sarı - Kırmızılı yonetımı harekete geçırdı Marsilya'nm teknık dırektoru Philippe Troussıer'le yapılan ılk goru$meler olumlu geçtı NEVZATDİNDAR Galatasaray'da tekııık dırektor Hagı ıle Hakan Şukur ara$ında Gençlerbırlığı karşılaşmaşında yaşananlar 'futbolcular H^gı'yi sevmiyor' gerçeğını gozlerlonu- ne serdı Rıımen teknık dır^ktor, FatihTerim'den takımı devfaldı- ğında eskılere kucak açmışt[ Ba- şanya kestırme yoldan gıl|meyı planlayan genç teknık dır^ktor, Hakan Şukur'u de baştacı yaptı Ne varkı Genvlerbırlığı karşılaş.- masında oyıından alımrke<ı tec- rubelı futbolcununkenaryijmetı- me gosterdığı tepkı ıle takıttı ıçe- rısınde Hagı'ye cephe alındığı ortaya çıktı Sarı - Kırmızılı fut- bolcuların yakın çevrelçrıne, "Hagihata kabulctımyor. Onda- ki «eıgııılik bizleri olumsıız etkı- liyor. Maçta bir go/umuz stırekli kulubcde. Hatayaparsam acaba hocanı ne dıyecek?" şeklınde ko- nuşmaları ortada bır huzursuz- luk olduğunu gostenyor G Sa- raylı oyuncuların Hagı'yle ılgılı şıkâyetlennden bırı de Rumen teknık adamın oyuncularıyla ılış- kılerınde bellı bır mesafenının olması Hagı'nın kaptan Bulent'ten sonra ıkıncı kaptan Hakan Şu- kur'le de arasıııın açılması, yo- netımı de kara kara duşunduru- yor Takımın Şampıyonlar Lı- gı'ne katılamaması durumunda kesınlıkle Hagı'yle yolları ayır- mayı planlayan yonetımın, 1 ran- sa'nın Marsılya takımını çalıştıran Philippe Tftmssıer'le ılgılendığı ortaya çıktı Başkan derbiye gttmeyebilir G Saray Başkanı Ozhan Ca- naydın, Kadıkoy'de yapılacak derbı maça gıdıp gıtmeme konu- sunda kararsız Canaydın'ınken- dısıne kufredıleceğı yonunde al- dığı duyumlar nedenıyle boyle bır karar aldığı oğremldı Floryay da neşesiz çalışma Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacağı zor- lu dcrbi maçının lıa/ırlıklarına bir gunluk iznin ardından başladı. Gençlcrbıı lığı maçında alınan yenılgi nedeniyle futbolcuların moralının bır hayli bo/.ıık olduğu gozlendı. Gençlerbırlığı maçında Hakan Şııkııı ıın oyundan alın- ıııası nedcnıvle krız yaşayan Hakan Jjukur-Hagı ıkılisi, antrenmanda hırbırlennııı sırtını sı\ a/l.ı\ arak aralaruıda- ki buzlann eridiğinı gosterdi. Galatasaray Yonetun Kuıu- lu, tesisleıın balkonundan çalışmayı ı/.ledi. BEŞÎKTAŞ Cordoba sozleşme yeniledi Spor Servisi - Beşıktaş, Kolombıyalı kalecısı Oscar Cordoba ıle sozleşme yemledı Beşıktaş Kulubu Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Kıvanç Oktay, Cordoba ıle'lartıl' yılhğına sozleşme yenıledıklennı açıkladı Kıvanç Oktay, Kolombıyalı fıle bekçısının yıllık ucretının de 1 mılyon 100 bın dolardan, 900 bın dolara ındınldığını soyledı KISA . KISA... KISA... • DİYARBAKIR 3 MAÇ SEYİRCİSİZ - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Dısıplın KurulufPFDK.) Dıyarbakırspor'a 3 maç seyırcısız oynama ve 10 bın YTL pa- ra cezası Trabzonspor a 10 bın, Galatasa- ray'a da 7 500 YTL para oezası verdı • ÖMER RIZA'YA VİZE - FIFA, Denız- lıspor'un yabancı futbolcu statıısunde oy- nattığı Omer Rıza nın Turk Ulusal Takımı formasını gıymesınde bır engel bulunmadı- ğını bıldırdı • STAT DEĞİŞİKLİĞI - Bınnd Super Futbol Lıgı nde Beledıye Ankara-lstanbuls por maçı Cebeu lnonu Stadı ndan Ankara Ostım Stadı na alındı • BAYATLIAIPSONURSAL BAŞKA- NI - Turkıye Mıllı Olımpıyat Komıtesı ve Uluslararası Spor Yazarları Bırlığı (AIPS) Eskı Başkanı Togay Bayatlı AlPS'ın onur- sal başkanı unvanına sahıp oldu • ŞAMPIYONLAR LİGİ - tstanbul Va- lısı Muammeı Cıuler, 25 Mayıs ta Ataturk Olımpıyat Stadı nda oynanacak Avrupa Şampıyonlar Lıgı tınal maçıyla ılgılı hıçbır sorunun kalmadıgını, her turlu tedbınn alın- dığını soyledı • ATLETİZM - Ipsala da oııcekı gun baş- layan ve yarın Ankara'da sona erecek Gele- neksel Ataturk u Anma ve Barış Koşu- su'nda atletler dun sabah Taksım Meyda- nı'na ulaştı • ÖZERTEN'DENUYARI-MerkezHa- kem Kurıılu Başkanı Ufıık Ozerten, onu- muzdekı sezon sadete durust ve adıl olacak hakemlenn sahaya çıkabüeceğını belırte- rek, 'O'nun dışındakılerle bız kesınlıkle y- ol ayrıınında olacağız, bunu herkesın bıl- mesını ıstıyoruz" dedı • HENTBOL - Bayanlar Turkıye Kupası yan fınal maçlarında Çankaya Beledıye- sı'nı 36-19 yenen lstanbul Tekelspor ve An- kara Havelsaıı'ı 34-32 yenen Anadolu Unı- versıtesı fınale çıktılar • ALTILI- Ankara at yarışlannda a2 1 16- 7-5-13 kombınesmı bılenler 90 420 20'şer YTL ıkramıye kazandı s GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL-UEFA Kupası fınali/(Jose Al- valade/21.45)S Lızbon-C SKAMoskova BASKETBOL/(A.İpekçi/1830) F Pıl- sen-Fenerbahçe (Kanal 1) FIKRETDAGLIOGLU 1 KOŞUF SpartanCİ) P SpecıalCnrl(l) PP- Mr Ayman(2) S flıae Angtl s Men(l) 2 KOŞIJ F-Kafkash (1) P-Uı,inyuz(S) PP Kovguzelı(6) S- Baykaram (\) 3 KOŞU F AkçayGelımO) P Hmpolıı(l) PP- Yandıran (6) S- fa^kdndO) 4 KOŞUF Aşkınbey(l) P (nurbcy(8) PP Maıtıııınoğlu (2) S- Agrıtlagı (4) 5. KOŞU-F Matoyı(8) P Aıı/oın (4) PP- Blatk lornado(l) S. LadonCi) 6 KOŞU:F Clav;ıcOpınıonO) P Askui(l) PP-Bonapart (2) S RoscNoır(lO) 7.KOŞU- F- Ultramar (2) P: Fermndo (1) PP- lıorıtoO) S-Nıkoş(6) 8. KOŞU-F Gokcanbev(4) P Ogcyığıt (6) PP Altımbey (7) S: Muıgııtay (13) 9 KOŞU- F: Maılın Ekınos (11) P Okeyu (H) PP SunByWest(6) S DuuıulleO) Gunun lkılısı 9 KoS)U 11 3 Çıfte Bahıs- 4 Çıfte V2 ALTILI GANYAN 1 8 8 4 2 1 4 5 3 1 2 10 4 11 6 13 7 13 GORUŞ ADNAN DİNÇtlR Futbolu Çözememek! Geçmışte bostanları sulamak ıçın, kuyu başına gozlen bağlı atları koşar ve bır çark etrafında aynı daıresel donuş sonucu kuyudan su çe- kerdık Insan zekâsı su motorlarını ıcat ettı de bu sıkıntıdan atlar kur- tuldu 1 Avrupa futbolu UEFÂ krıterlerıyle yoluna devam ederken bız hâ- lâOsmanlı'nın devşırme paşalarına verdığı rutbelerın saçma yetkılen- ne kurban edıhyoruz Kımı 'dâhı' kımı'a/bay'dıye kuluplerımızın tepe- sıne oturtulan yabancı teknık dırektorlerın oyuncağı olan futbolumuz, bılımsellığın gerçeğıne hâla ulaşamadı Kendımıze yazıkedıyoru^ Başka ulkelenn sıradan futbolculan ve tek- nık adamlarına o kadar çok değer verdık, o kadar buyuk servetler kap- tırdık kı Bunu da bır başarı dıye ulkemızın ınsanına zorla kabul ettır- dık Fenerbahçe GalatasaraV'a, beş gol yıyerek kupayı kaptırırken ıkı yıl- dır şahsen kabullenemediğım Daum yanlışlarını bır kez daha yaşadı Sarı-Lacıverthler Hem de ^nkara'da KDV'sıyle bırlıkte Çunku az ko- şan, bıldığı gıbı oynayan Hooıjdonk gıbı bır golcusu varken Luci- ano'yu forvete suren bıryaratıcılığın kurbanıdır Fenerbahçe1 Faturayı Ruştu'ye kesen zıhnıyet Hagı'nın kurs gorduğu ve sınıfta kaldığı Ga- latasaray sayesınde şampıyonluktayalnız kaldı gıbı Bu ıkı teknık adam egoları uğruna koca futbo gerçeğımızıçağınbıryılgensıneıttıler Oyu- nu tersınden dahı okuma becerısınden muaf beyınlerınde tek şey, u- cuz kahramanhk ve ona gıden anlık başan cımrılığıdır Ikı unlu hata ada- mının başarısM 4 puan ohdekı Fenerbahçe'ye şampıyonluk hakkını kaybeden Trabzonspor'a yaradı Bu arada Hakan Şükurdramını ızledık1 Yıl boyuncayıpratılan ve fut- bol adamlığına yakışmayönlarca toplumun onune konulan Hakan'ın, asabı bır duygu sonucu, lıedef gosterılecek bıçımde oyundan alındı- ğı Gençlerbırlığı karşılaşrr asındakı goruntusu, benı derınden yaraladı Yıllardır, teknık dırektorluğ j, ınandığım yoldatavızsız yuruttum ama hıç- bır zaman oyuncumu uz^cek onu bıtırecek, kuçuk duşurecek ya da bır şeyler yapma arzusunu kıracak bır hata yaptığımı hatırlamıyorum Bunu da zorla teknık adam olma şansı venlen kışıler yapardı ve yaptı- lar1 Geçmış olsun Hakan Şukur Olsun, bu da bır derstır Bır gun sen de teknık adam olunca kendı futbolcunu o şekılde oyundan almazsın Bır başka yanlışımız da1 ulusal boyutta ayıptır U-17 gençlerımız Av- rupa şampıyonu oldular 1994 yılından bu yana Avrupa şampıyonlu- ğunu ıkıncı kez kazanan geleceğımızı ızlerken çok duygulandım Bay- rağımızı, yere atanlara s^hıp çıkan, Avrupa'nın gozune sokarcasına operek, maç sonu şampıyon olarak, Eurosport'ta tum dunyaya yucel- terek tanıtan bu gençlerırhıze ve hocaları eskı oğrencım Abdullah Av- cı'ya teşekkur ederım N^ yazık kı anlamsız kafa utuleyen programlar- la kulturumuzu yıyıp bıtıren saatlerden 90 dakıkayı gençlerımıze çok goren TV kanallarımız ve ozellıkle TRT nıçın bu mutluluğu bıze çok go- rur anlamak olası değıl Yurtdışından 5 ve Galatasaray'dan 6 gencın dışında, Ankaragucu'nd^n 2, Fenerbahçe, Bursaspor, Goztepe, Kar- şıkaya, Samsunspor ve Vestel Manısaspor'dan bırerfutbolcudan olu- şan başanlı kadro bızım geleceğımızdır Avrupa kuluplerının dıkkatle ızledığı bu gençler Ingıltere'yı 3-2 ve fınalde Hollanda'yı 2-0 yenerken sadece Italya'ya çok lyı ©ynayarak 1 -0 yenılmıştır Futbol Federasyo- nu'nun bu gençlere ve kuluplenmıze sahıp çıkmalan şarttır Bu genç- ler profesyonel takımlarm kadroları ıçınde yedek kulubelerınde tutula- caksa geleceğımız tehlıkede demektır Gozumuzdekı bandı oikaralım ve Turk teknık adamlarına sahıp çı- kalım Bız futbolda varız Ancak bız de olmayan mantalıte ve sısteme uygunluk eksıklığıdır Kuifnarın ve kırlılığın kucağından uzaklaştırılacak onlemlerle Turk gencı heır zaman dunya futbolunda vardır ve bızım hıç- bır devşırme yabancıya ıptıyacımız yoktur Boyle duşunmek de ulusal bu zorunluluktur ABD'li ünlü tenisçi, ilk maçında Ispanyol Marrero'yu 2-0 yendi Williams büyülediELENA DEMİRYUREK W1A lstanbul Cup 2005 Tenıs Turnuvası lstanbul Atakoy Manna Kortlan'nda tum hızıyla devam edı yor Şampıyonanın bır numaralı se- rı başı ABD'lı Venus Wübams ılk maçında Ispanyol raket Marta Marrero ıle karşı karşıya geldı Wıllıams, ılk karşılaşmasında rakı- bıne set vermeden 2-0 yenerek bır ust tura çıktı Holıday Inn Crowne Plaza Ho- tel'ın arka bolumunde oluşturulan kortlarda gerçekleştırılen nırnuva- da rakıbını rahat geçen Venus Wıl- lıams karşılaşma sonrasında hay- ranlanna ımza dağıttı \Vilhams, 2 Rus sporcu Tanana Panova ve Anna Chakvetadze'nın bugun yapacağı maçın galıbıyle çeyrek fınalde karşılaşacak Bu arada turnuvada çıftlerde mucadele eden PemraOzgen, maç- tan galıp aynldı VVillianıs, ük maçında rakıbıne set vermedı. (VEYSEL BALKAYA) SAKARYASPOR Gergin idman ADAPAZARI (Cumhuriyet) - Sakaryaspor'da Kayserıspor maçının ardından futbolcular Emre Toraman ve Fatih Şen ıle bır grup yandaş arasında yaşanan gergınlık Sakaryaspor'un Rustemler Tesıslen'nde dun yapılan antrenmanında da surdu Tesıslere gelen yaklaşık 10 kadar taraftar futbolcularla tartışırken ortamın gergınleşmesı uzerıne araya gıren Sakaryaspor Teknık Sorumlusu Şaban Yıldınm, Toraman ve Şen'ı taraftarlarla barıştırdı S P O R G O Z L E M / A L t A B A L I Geçen hafta sonu, Ankara'da yoğun spor faalıyetlerı vardı Elbette hep futboldan soz et- mek ıstemıyorum Çağın has- talığı futbolumuzda kım onde gıdecek, kımler duşecek ve kımler kalacak'? Gerçekten be- nı hıç mı hıç ılgılendırmıyor He- le hele futbolumuzda şampı- yonluğun en guçlu adayı Fe- nerbahçe'nın duşmemek ıçın adeta şeytanın ıpıne sanlan An- karagucu'ne yenılmesınden sonra, sankı ortada garıp olay- ların donduğune ınanır gıbı olu- yorum Her zaman olduğu gıbı fut- bol maçı ıçın emektar 19 Ma- yıs Stadı'nın yolunu tuttum Bazı yerlerı de gorebılmek ıs- tedığım ıçın evden erkenden çıktım Ataturk Spor Salonu- muz ne yazık kı o gun polıtıka- Türk Atletizmi Çağ Atlama Yolunda... nın hızmetındeydı Hep merak ederım, "Çağ atladık, modern ulkeler safındayız" dıyerek ah- kâm kesenlerın, toplanacak, kongrelerını yapacak yerlerı yoktur Devamlı spor salonla- rındatoplanırlar Başka bır de- yımle spora, spor yapanlara engel olurlar Neyse Stadın arkasından şen şak- rakseslergelıyordu Meğerat- letızm yarışmaları varmış Ha- va da oyle guzeldı kı, baharın yaza donuştuğu serın bır An- kara gununde, genç sporcula- rın yarışmalarını, başa baş, dı- şe dış mucadeleden sonra da bırbırlerını kutlamalarını bazı- larının gormesını ısterdım Atletızm Federasyonu'nda l son seçımlerde değışıklık ol- du Mehmet Yurdadön gıttı, Mehmet Terzi geldı Yanı bır Mehmet gıttı, bır başka Meh- met geldı Yenı Mehmet, yanı Mehmet Terzı, bu spordalında, ustaTERZİ gıbı Bakalımusta- lığını ne kadar madalya ıle sus- leyecek9 Elbette bekleyıp go- receğız Atletızm sahasında saatler- ce kalmışım, zamanın ne ça- buk geçtığının farkına bıle var- madım Eskı atletlerımız ka- dın-erkek hepsı oradaydılar Yetıştırdıklerı gençlerle sankı beraberyarışıyorgıbı heyecan ıçındeydıler Dıkkatımı çeken nokta, ozellıkle genç sporcu- ların her yarıştan sonra, çıvılı ayakkabılarını çıkarıp adeta severek korumaya ça- lışmaları ıdı Başkan Terzı'nın 1987 yılında Londra Marato- nu'nda elde ettığı dereceye hâlâ ulaşılmış değıl, ama o gı- dışaftan çok memnun Iştead- ları kamuoyuna yansıtılmamış olup kendı dallarında rekor kı- ran bazı sporcularımız Nevın Yanıt, Halıl Akkaş, Dılek Es- mer, Tuğçe Şahutoğlu, Öz- ge Gurler ve Tuncay Örs. Helsınkı'de yapılacak Dun- ya Atletızm Şampıyonası'nda, ıspanya'nın Almerıa şehrınde yapılacak Akdenız Oyunla- rı'nda ve Izmır'de yapılacak Unıversıade'den sevınçlı ha- berlerı bekleyınız lutfen Evet' Lutfen E-posta: alıabalı@superon- lıne.com Faks:0312 440 50 45 AÇIKÇA SELAMt ÖZDEMİR Avrupa Şampiyonu Gençlerimiz Turk futbolunun gururu gençlerımız Avru- pa'yı tıtrettı On bır yıl aradan sonra tekrar Av- rupa Şampıyonu olduk Turk futbolunun gele- ceğı karanlık dıyenler ıkı yıl ust uste fınal oyna- yan gençlerımızın bu başarısıyla umarız fıkır- lerını değıştıreceklerdır Turk futbolunun gele- ceğı çok parlak, bundan hıç kımsenın şuphe- sı olmasın Bu pırıl pırıl gençler gelecek on yıl- da Avrupa'da ve dunyada ulusal takımın teme- lı olacaklar Yazıp çızmesını sevıyoruz, eleştı- rıyoruz, ama uzerımıze duşenlerı ne yazık kı tam anlamıyla yerıne getıremıyoruz Geçen ıkı hafta 17 yaş altı genç ulusallarımı- zın Italya'nın Pızza kentınde 70'e yakın Avru- palı spor muhabırının ve televızyoncunun ızle- dığı musabakalarda bır tane Turk medyasın- dan muhabırveyafotomuhabırıyoktu buTurk futbolu açısından çok uzuntu verıcı bır durum Eğer futbolun kalkınmasını ıstıyorsak herkes gereken desteğı gençlere vermelı Gelecek gençlerındır 90-92 donemınde yapılan çalış- malar sonucu ulusal futbolcularımız Avrupa ve dunyada başanlı olmuşlardır Gene aynı tıp je- nerasyon gelecek altı yıl ıçınde ses getırecek- tır Başta Abdullah Avcı olmak uzere emeğı geçen teknık adamlara gonul dolusu teşek- kurler Turnuva oncesı Ulusal Genç Takım kadrosu- nu eleştıren Sevgılı Yemen Ekşıoğlu'ndan sır- tındakı formayı çıkarmasını beklerım Ulusal Takım oluşturulurken ısımler takıma katkısına bakılarak seçılır Şu takımdan bu takımdan dı- ye ayrım yapılmaz Zaman zaman bazı takım- lardan çok oyuncu alınır, bazı takımlardan alınmaz Kadroyu eleştırmek ıçın o futbolcu- nun kapasıtesını ve uyumunu bılmek gerekır Herhalde televızyondan gençlerı seyrettıkten sonra fıkrını değıştırmıştır 17 yaş altı ulusal takımın Peru'da yapılacak Dunya Kupası'nda gucunudahayakındango- receğız Hazıran ayında da Hollanda'da yapı- lacak olan 20 yaş Gençler Dunya Kupası'nda da dığer gençlerımız mucadele edecekler Bu ıkı takımdan oluşacak olan Ulusal Takım, 2008 yılında başlamak uzere ağabeylerıyle bu- tunleşerek Turkıye'nın başarısı ıçın ter doke- cekler Gurur kaynağımız gençlerımızın başarılarının devamını dılerız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog