Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Caıı Güvenliği İçin Arka Koltuk Çoe uklanmızın DOĞUŞ OTOMOTİV Cumhuriyet Can Güvenliği İçin '" Arka Kofojk ı Çocuklanmızın 82. YIL SAYI 29077 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924 1945)BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945 1991) DOĞUŞ OTOMOTİV 17MAYIS2005SALI Gül'ün talimatiylaAİHM'deki temyiz duruşmasında sınırlı savunma yapılacak Tiirkiye türbanda saMiıııiKisız kalclı AVUkatlar yok Kvrupa tnsan Hakları Mahkemesı'nın (AÎHM) ünıversıtede türban yasağı konusunda Türkıye'yı haklı bulduğu Leyla Şahın dava^mın "temyiz duruşması" yarın yapılıyor. Mah- kemenin kamusa} alanda türbana getırılen sınırlamayı haklı bul- ma olasılığından endışe eden hükümet, Dışışlerı Bakanlığı'nca hazırlanan savunmaya müdahale ettı. Abdullah Gül'ün uygun bulmaması nedenıyle Şahın davasını Türkıye'nm kazanmasında rol oynayan avukktlar temyiz duruşmasında yer almayacak. SİITige' İfadeSİ Çlkanldl Duruşmada Türkıye'yı temsıl ede- cek Dışışlerı yetkılısı, Gül'ün verdığı sıyası talımatlar ıçınde sı- nırlı bır savunma yapacak. Gül'ün müdahalesı nedenıyle temyiz duruşmasında öncekı savunmalardan farklı olarak türbanm "sı- yasal simge" ve kadınlar üzermde "baskı unsuru" olarak kulla- nıldığı ıfadelerıne yer verılemeyecek. Gül, Dışışlerı'nın 2003 yı- lında gönderdığı ek savunmaları da gerı çektırerek savunmayı za- yıflatmış ancak AÎHM, Türkıye'yı haklı bulmuştu. • 5. Sayjada KOÇARYAN'A ERDOĞAN'DAN YANIT Avrupa Konseyı lıderle nan Ermenıstan lıderı veren ulkelere teşekk ye'sınde yapılan Ermc alanda tanınmasını Erdoğan ıse Koçaryan dı Erdoğan, "Aslı ast, kullanmak, sadece bu dıleıını tatmındır Bo tutmakla bır yere van 'Soykınm atışrriasızırvesı ıçın Varşova'da bulu- Koçaryan, kendılerıne destek ir ederek "Osmanlı Turkı- nı soykınmının uluslararası hedefledıklerını" belırttı trıbunlere oynamakla suçla- ın olmayan asılsız ıddıaları yetkılılerın, bana gore, ken- le asılsız ıddıaları gundemde maz"dedı • 10. Sayjada 'KURAN HABERİ DOĞRU DEĞİL' Ozbek isyanı yayılıyor Newsweek'ten geri adpı geldi Amerikan dergısı, Guaıjıtanamo'da ABD askerlerı ta- rafından Kuran'a hakajret edıldığını belırten ve Af- ganıstan'da 16 kışının olumuyle sonuçlanan protes- to gosterılerıne neden ^lan makalenın yanlış olabı- leceğını açıkladı Newjsweek, doğrulanmamış bır haberı yayımladığı ıçın ozur dıledı • 10. Sayjada Çevre ve Orrnan Bakanı Osman Pepe, isteyenlere tesis yapmak için yer vereceklerini söyledi Gelibolu ranta açılıyor Ozbekıstan'ınAndican kentınde perşembe gunu pat- lak veren ve 500'den fa/la kışının olumuvle sonuçla- nan isyanın ardından Paktabad kentinde de guvenlik guçlerinın 200 kişiyi daha oldurduğu ilerı suruldu. Andican'da yeni bir isyanın yaşanmaması için yoğun guvenlik onlenıleri alınırken olaylar Kırgı/ıstan sınırındaki Karasu kentine sıçradı. Çatışmalardan kaçan yuzlerce Ozbek, konışıı ulke Kırgızistan'a sığınıyor. Dunya basını ABD ve İngiltere'ye, Ozbekıstan Devlet Başkanı İslam Kerimov yonetimini yeterince kınamadıkları için ağır eleştiriler yoneltirken İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, açık in- saıı hakları ihlallerinin olduğunu soyledıği Ozbekistan'da demokratik değışinı çağrısında bulundu. • 11. Sayjada BM DlPLOMATI SUMRU NOYAN: Türkiye ujıışturucuyla mücadeleae başanlı Sumru Noyap, BM'd matlarımızdan bırı tanbul'da buluştuğı rucuyu onlemede yolda çok başanlı o şarısını dunyaya du} başan daha çok BM dı ZEYNEP ORAL' Pepe, turistleri bölgede tutmak gerektığini belırterek Gelibolu, Eceabat millı parkları ıle Troya ve Assos'ta yatırım yapmak isteyenlere yer tahsısı sözü verdi. en ust duzeydekı dıplo- Bır gunluğune geldığı Is- uııuzda "Turkıye uyuştu- bıiyuk çaba harcayan ve bu an bır ulke Ancak bu ba- 'uramıyor, satamıyor Bu raporlarında kalıyor" de- n soyleşısi • 7. Sayjada Haber Merkezi - Çanakkale Sanayıcılen ve İşa- damları Derneğı'nın (ÇASlAD) "Yılın En İyile- ri" odul torenı Çanakkale'de yapıldı "Yılın Ba- kanı" seçılen Çevre ve Orman Bakanı Osman Pe- pe yaptığı konuşmada, Gehbolu Mıllı Parkı yakınlannda tesıs yapmak ısteyen yatırımcıla- ra ızın vereceklennı soyle- dı Pepe, Gelibolu, Eceabat mıllı parkları ıle froya ve Assos'ta yatırım yapmak isteyenlere y- er tahsısınde bulunma sozu verdı Çevre ve Orman Bakanı Pepe şoyle devam ettı "Bu- raya 600-700 otobusle gunubirlik gelip giden insan- ların bir katkısı olıııaz. Çanakkale'yi ayağa kaldır- nıak istiyorsak, bu insanların burada birkaç gun kalnıalarını sağlamanın bır yolunu bulmanız la- zım. Eğer otel yapacaksanız size otel yeri vereceğim. Hukumet olarak, Gelibolu Milli Parkı'nda da, Ece- abat Milli Parkı'nda da, Troya tarafında da, Assos tarafında da yatırımcılar nereye neyin tahsis edil- mesini istiyorlarsa yardım edeceği/. Bu unutulmuş- luğu unutturmak boynunııızun borcudur. Celibo- lu'yu, Çanakkale'yi^ şehitlerimizi, geçmişi unuttur- manıak bizim boynumuzun borcudur." \ 19 Mayıs özel posteri Perşembe günü C u m h u r i y e t 'lebiriikte.ÜcrBtsiz Oltu Şûra Hukumetı uyesı Yasın Haşımoglu'nun kalemınden Kurtuluş Anıları • 1914'ten 'Zafer'e kadar olan zaman dilımi ıçinde bir yurtseverın dilinden Oltu'daki ulusal kurtuluş savaşımı... • Ruslarla, Ingılizlerle, Ermeni ve Rumlarla kapışırken Oltu Şûra Hükumeti nasıl kuruldu? • Ingılizler Ermenılere nasıl arka çıktılar? • Yasın Haşimoğlu'nun ılk Meclis üyeliği ve Oltu'nun 42 yıl sonra vatan ile buluşması... • Meclis hükumeti Oltu'ya nasıl asker gönderdı? • 30 Ağustos Zaferi o günlerın Ankarası'nda nasıl kutlandı? Atatürk Ankara'ya nasıl döndü? Işık KANSU'nun yazı dizîsi Bu perşembe Cumhuriyet 'te. BUGUN Asırlar Hı \uma tSTANBUL YARIN Istıı hıl 11 I >/, / h\ ıl ll rı • ANADOL ÇANAKKALE SlYASETE ALET EDlLÎYOR • 8. Sayfada Cumhuriyet 'le birlikte. ALEVİLERE DE İNANÇ OZGURLUĞU M 5. Sayjada MEVDUATA GARANTİ SIN1RI DUŞURULUYOR M 13. Savfada AYRIMCIL1K HERYERDL MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçeklere Duyarsızlık Başarısızlık karşısında geçmış ıktıdarları sorumlu tutmayacaklarına soz verenlerın gun gelecek bu soz- den vazgeçeceğını bekleyenlerı yanıltmadılar __ Haftanın son gunu oğrendık, meğer AlHM'nın Öcalan ı yenıden yargılamaya goturen kararına "geçmış hukumet" neden olmuş 1 Hukumet Sozcusu Çıçek Cemıl ın partısının ıl MArkasıSa. 8,Su. l'de Sait FaikAbasıyanık Burgazada9 da anıldı "Sait Faık Abasıyanık'ı Anma Gunlerf'nın 27'ncısı pazar gunu Burgazada Kal- pazankaya Kır Gazıno- su'nda, Ada üostları Der- neğı, Adalar Beledıyesı, Turkıye Yazarlar Sendıkası, PEN-Uluslararası Turkıye Merkezi ve Daruşşafaka Cemıyetı tarafından ger- çekleştınldı • 75. Sayjada Sabancı, iplikte liderliği hedefliyor Sabancı B V, Brezılya'dakı polyester endustrıyel ıplık uretıcısı Companhıa Bdhıana de Fıbras (COBAFI) hısse- lerını 19 mılyon dolara satın aldı Sa- bancı Holdıng Ust Yonetıcısı Ahmet Dorduncu, naylon sektorunde Kord- sa Internatıonal ıle dunya lıden ol- duklarını, hısselerını satın aldıkları COBAFI ıle de polyester DSP / HMLS uretımınde lıderhğı hedefle- dıklerını soyledı • 12. SayfuJa GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin AIHM'ye Karşı Vahim Tutumu... Şu gerçeğe ne yazık kı sık tanık oluyoruz AKP ıle Turkıye'nın polıtıkaları pek çok konuda çelışıyor 1 Bugun hukumetın 3 konudakı tutumunu sutuna yatıracağız MArkasıSa. 8, Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog