Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet K İ T A P L ARI KUVAYI MİLLÎYE'NÎN KURULU&U Alev Coşkun Ç,ıj> Pızarhma A *) lurkocjgı (Lad No W41 (34334)tagıloglu kanbulTd «212)51401 96 Cu m hur iye K İ T A P L A R I YAĞMURLARLA TOPRAKLAR (Tütün Zamanı 2) Necati Cumalı Çağ Pazarlama A $ Tuıtaagı Cad No 3*>'41 (34334) Ugaloğta IstanbulTel (212)51401 96 82. YIL SAYI. 29075 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıynde) KURUCUSU Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 15MAYIS2005PAZAR I fe»S«ı I "Kdao rültü' acak! Biraz da o Bugün 'gürültü' yapacak! g Yelda Reynaud "Burası kaynıyor" dıyor Bıraz bu hareket bıraz da geçmışı onu 28 yıl sonra Turkıye'ye çağırmış Şu sıralar "Gece 1 1 45" fılmıyle karşımızda sonrası ıse surprız Liderler kendi barışını kutluyor. j \ j Yarın Tüpraş / ^ ÖzelEki Asırlar Boyunca 50 yıl sonra ikinci kez, aslına sadık kalarak günümüz Türkçesiyle Istanbul AnsikİQpedisi. Her hafta 'le birlikte ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayın OnurAir'e Avrupa yasağınaAlmanya ve Hollanda'nın ardından Isviçre ve Fransa da katıldı. Yasaklar kuşkuyla karş Türk tıırizıııiııe engel4 V Yasak tİCarî amaçll Bazı Avrupa ülkelerinin %f Skandal Önlendİ Yasağın uluslararası temayüllere sığ- rfH Öger Tur İyİmser Öger Tur Yönetim Kurulu Bı - Yk HC1 1 ı , * 1 * w n 1 * 1 S~\ A 1 1 v •• 1 _ T<T*TT"» <"1 A 1~\ 1-» 1 T T i t t l T ' ^ A ^ ~7 1 1 * 1 " X T * / \ 1 1 T ^ • • 1 • S 1 -1 A i"v tİCarî amaçll Bazı Avrupa ülkelerinin -\ "bakım Vetersizliğı" gerekçesiyle Onur Aır'e hava sahalarmı kapatmaları büyük tepki topladı. '' Devlet Hava Meydanları Işletmeleri Antalya Havali- manı Başmüdürü Osman Serdar, Onur Air'e uygulanan uçuş yasağının tarnamen ticari kaygılardan kaynaklandığı- nı öne sürdü. Serdar, f 'Onur Air, o ülkelerin bayrağmı taşıyan uçaklardan daha fazlaj yolcu getiriyor. Türk turizminin kaderiy- le oynamaya çalışıyorlar. Ama biz bu oyuna gelmeyiz" dedi. Skandal Ötilendİ Yasağın uluslararası temayüllere sığ- madığını söyleyen TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "Hiç kimsenin Türk turizmini baltalamaya hakkı yoktur" de- ™ di. Türk Sivil Havacılık Kurumu'nun da ek seferlerle gönderılen Alman turistlerin Turkıye'ye inişine bır süre izin vermedıği öğrenildi. Ispanyol, Yunan ve Kıbrıslı Rum yetkilılerin uçaklara izin verebileceklerini bildirmeleri üzerine devreye giren Türk turızmcıler uçakların Türkiye'ye İnmesini sağladl. AYKUT KÜÇÜKKAYA'nın haberi • 6. Sayfada Tur İyîmser Öger Tur Yönetim Kurulu Baş- kanvekili Nina Öger, bu yıl Türkiye'ye 1 milyon 400 bm turist getıreceklerinı söyledi. Öger, geçen yıl Türkiye'ye 1 milyon 250 bm turist getirdiklerine dikkat çekerek "Öger olarak, Türkiye'nin yanı sıra Almanya'dan Küba, Dominik Cumhuriyetı, Mısır, Tayland, Srı Lanka, Mal- ta, KKTC ve Güney Kıbrıs'a 100 bıne yakın turist götürece- ğiz" dedi. Öger, Alman turistlerin Ispanya ve Italya'dan son- ra en fazla Türkiye'ye tatile geldiklerını belirtti. • 6. Sayfada Vergi yükü dar gelirliye IMF'ye sunulaıjı niyet mektubunda mevduat, repo ve döviz hesaplanndaki stopajı düşürme sözü veren hükümet, ortayâ çıkacak açığı ücretli kesim ve esnafa uygulanacak yeni vergilerle kapatmaya çalışacak MURAT KIŞLALI ANKARA - IMF ıle bır ıkte hazırlanıp hukumet adına IMF'ye sun jlan nıyet mek- tubunda vergı ıle ılgılı ön bulunuyor Gazı Ünıversıt 1dan Bılımler Fakultesı Malıye oğretım uyesı Prof. Dr Şü taahhutlerı, "Birkaç yıl UK1U dıha ÖZBEKÎSTAN'DA AYAKLANMA Andican kanÖzbekistan'in Andıcaıı kentınde çıkan Islamcı ayaklanmayı bastırmak mlı taahhutler sı tktısadı ve Bolumu Kızılot bu ücretlinin ve küçük esnaf ile sanatkârın vergiyle il- gili sıkıntısı devam edecek" şeklınde de- ğerlendırdı Prof Dr Şukru Kızılot vergı taahhutlerının yer aldığı nıyet mektubunun 18. ve 19. paragraflarını Cumhuriyet'e de- ğerlendırdı Soz konusu paragraflardakı ıfadeler ve bunların anlamları şoyle Finansal aracılık hizmetlerinden alı- nan vergi gelirlerinin düşmesiyle vergi gelirlerinde beklenen yapısal daralma- nın telafl edilebilmesi açısından ilave ver- gi reformlan son derece önemlidir: 2006 yılında mevduat faızı stopajı yuzde 18'den yuzde 15'e, repo gelirlerinin stopajı yuzde 22'den yuzde 15'e, dövız tevdıat hesapları- nın faızınden alınan stopaj ıse yuzde 24'ten yuzde 15'e mdırılecek Bu kalemlerın büt- çeye sağladıkları vergı katkısı "yüz tril- yonlarca lira" ıdı Hukumet bu kaybı, "ila- ve vergi reformları" ıfadesınden anlaşıla- cağı uzere rantıye dışındakı kesıme vergı yükleyerek karşılayacağını taahhut edıyor Ücret ve ücret dışı tarifelerin birleşti- rilmesi, gelir dilimi sayısının azaltılması öngörttlmektedir: Ucretlı ıle esnaf, tüccar MArkası Sa. 8, Sü. 3'te \ INGÎLTERE ÎÇİN BURS KAZANDI I Yıldızhn kendisi küçük başansı büyük olu ıçın gösterı yapan halka ateş açan askerlerın yü^lerce kışıyı öldürduğü belırtıldı. Görgü tanıkla^n 300 - 400 kışının öl- düğünü, cesetlerın kamyonlarla götürüldüğünü bıldırdı. 4 bııı kadar muhahf Özbek, Kırgızıs- tan'a sığınmak ıçın sınıra yığıldı. • 11. Sayfada YENtDEN DYP GENEL BAŞKANI Ağar: AJ-CP, tuzu kurulami iktidarı DYP'nİn 8 Olağan Korjgresı'nde 1071 delegenın oyuyla yenıden genel b^şkanlığa seçılen Mehmet Ağar, AKP ıktıdarmın 'jtuzu kuruların iktidarı" olduğunu söyledi. Israıl kanalıyla ABD'den ran- devu alan bır başbakanı Türkiye'nin taşıyamaya- cağını belırten Ağar, taıisıyonu düşünce konuş- masına yaklaşık bır saat ara verdı • 4. Sayfada Cannes görkemli başladı 58. Uluslararası Cannes Film Festivali, Fransa'mn Cannes kentinde başladı. Altın Palmiye'yi kazanmak için 20 filmin yarışacağı festivalin açılış törenine, Fransız oyuncu Juliette Binoc- he, Fransız aktörler Maurice Benichou ve Daniel Auteuil'ün yanı sıra 'Cache' adlı filnıle ya- rışacak olan Avusturyalı yönetmen Michael Haneke de katıldı. Emir Kusturica'nın başkan- lığını yapacağı jüride Fransız yönetmen Benoit Jacquot, Fatih Akın, ABD'li yazar Toni Mor- risoıı, Meksikalı oyuncu Saima Hayek, Fransız yönetmen Agnes Varda, Hintli oyuncu Nandita Das, Ispanyol oyuncu Javier Bardem ve Çinli yönetmen John Woo yer alıyor. (Fotoğraf AFP) Marmara depreminde evı ha- sar gören Adapazarı Enka Okulları öğrencisi Yıldız Öz- türk, Mılli Eğitım Bakanlığı ta- rafından düzenlenen sınavda, Robert, Koç gibı lıselerin öğ- rencılerini gerıde bırakarak în- giltere'dekı Atlantıc Kolejı 'nde öğrenim görmeye hak kazandı. Okulun ikı yıllık eğıtim ücretı olan 34 bin sterlını Enka Eğitım Kültür ve Spor Vakfı Onursal Başkanı Şarık Tara karşılaya- cak. Bu okulu bitırdıkten sonra Cambrid- ge Üniversıtesi'ne gıtmek ıstedığini söyle- yen Yıldız Öztürk, "Üniversıtenin ardından mutlaka Türkiye'de çalışacağım" dedi FİGEN ATALAY'ın haberi • 3. Sayfada 13 YAŞINDAKİ DENÎZ'tN ICADI Nineye uzaktan kumandalı süpürge Anneanne ve babaannesınin yer- lerı süpürürken belının ağrıması- na üzülen 13 yaşındaki Deniz Do- ğanay, uzaktan kumandalı elekt- riklı süpürge yaptı. Süpürgeyi, fen bılgısı dersınde yaptıkları proje- ler kapsamında gelıştırdiğinı be- lırten Doğanay, "Süpürge, oturdu- ğunuz yerden yerleri temizleme- nizi sağlıyor" dedi. • 3. Sayfada ESNAF BÜYÜMEYE İNANM1YOR • 9. Savfada MUZÎK DOLU YAZAKŞAMLARI • 14. Savfada 17YAŞALTIULUSAL TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONU mSnor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçekleri Bulutlandırma Sanatı Öcalan sorununu kokunden çözememenın san- cılarını çeken Türkiye'de kımılen terörıst başını mu- hakeme eden heyetı, duruşma sürecını, aldıkları ka- rarı savunacağı yerde; AlHM'nın sıyaset kokarı ka- rarını alkışlıyor. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Süper Lig'de pazar ateşi Süper Lig'de bugun bırbırınden zorlu karşılaşmalar oynanacak Lıder Fener- bahçe, Ankaragucu deplasmanına çıkar- ken Galatasaray, Gençlerbırlığı'nı ağır- layacak Kumede kalma mucadelesı ve- ren ekıplerden lstanbulspor, Beşıktaş'la karşılaşacak Kayserıspor-Sakaryaspor, Konyaspor-Dıyarbakırspor maçları da lıgden duşecek takımların belırlenme- sınde onem taşıyor. • Spor'da Âşık Mahzuni Şerif anıldı lialk ozanı Âşık Mahzuni Şerıf, olü- münün 3 yıldonümünde, Nevşehır'ın Hacıbektaş ılçesındekı mezarı başında anıldı Torene katılanlar ellenndekı kır- mızı karanfıllerı Mahzum'nın mezanna bırakarak saygı geçışı yaptılar Mahzu- m'nın oğlu Alı Şerıf, "Insanlar acımızı bızımle paylaşıyor Bu benım ıçın bu- yük mutluluk kaynağı" dedi SELA- HATTİN ŞAHİN'in haberi • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Manks'la Nakşibendi! özbekıstan'ın 3 onemlı kentınden bırı Buhara'da Nadır Dıvanbegı Medresesı'nın onunden eskı ken- te doğru ılerlıyorum. Caddenın adı kenttekı bını aş- kın medresenın bır yansıması. Nakşibendi .. Cadde Buhara Kalesı'ne kadar gıdıyor Kalenin önündekı büyuk meydandan sonrakı caddenın adı ıse özbekıstan'ın 20. yuzyılının gerçeği: MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog