Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhu 'iyet K İ T A P I ARI IRAKBATAKLJIĞINDA TÜRK-AMERÎKANİLÎŞKıLERl Mustafa B^lbay Çağ Pa7.ırlanla A Ş Turitouğı (34114) Cagaloglıı-ktaııbul Tel ,Kİ No W4I 12)^140196 + Cumhuriye y K I TA P L A R I ZELİŞ (Tütün Zamanı 1) Necati Cumalı U g Pazaıhma A Ş lurkucdgı Cad No 39 41 (14114)Cagaloğlu IsUnbulTc! (212) S1401 % 82. YILSAYI: 29074/5( YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 14 MAYIS 2005 CUMARTESİ Bugün Hastaya ve koşullara özel ağrı yönetimi. Ağrı yonetımınde gunumuzde yaygın uygularna, hastaya ve çevresel koşullara uygun terapılerdır Bu terapılerde çok çeşıtlı yontemler bır arada kullan ılıyor İ 5 ^ 1*1 ıp'mmı ürültü' Pacak! Yarın IS 1 Biraz da o 'gürültü' yapacak! Yelda Reynaud 'Burası kaynıyor" dıyor Bıraz bu harekef, bıraz da geçmışı onu 28 yıl sonra Turkıye'ye çağırmış Şu sıralar "Gece 1 1 45" fılmıyle karşımızda sonrası ıse surprız îff «f»' Liderler kendi barışını kutluyor. İşgal altında savaş, süriiyor. Kfe, Pazartesi Tüpraş Özel Eki Her hafta Cumhuriyet 'le birlikte ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayın Ozbekistan'ın Andican kentinde halk ekonomik özgürlük ve demokrasi istemiyle ayaklandı Sııııcli de Ozbeklerıvashington'cfan istemlere destekOrtaAsyanmküitüikesiözbekis- Belarus muhalefetine para yağıyor Rusya Federai Güveniik Servisi tan'ın doğusundaki Andican kentinde radikal lslamcı akımlara destek verdikle- ri gerekçesiyle 23 i^adamınm hapis cezasına çarptırılması kentte ayaklanmaya yol açtı. Askerlerin göre 12, isyancılara sili ve demokratik bı larla olmalı" açıklar gızistan'm ardından len Özbekistan'dı, a göstericilerin üzerine ateş açması sonucu resmi rakamlara jöre 53 kişi yaşamını yitirdi. Ozbekistan halkının "daha tem- r hükümet" istediğini belirtenABD, "Ancakbu, barışçı yol- DIŞÎŞLERlÖCALAb 'Gecikmeden yargı AİHM kararından sonr. ğu görüşünde olan D mek için bunun da bı Dışişleri'ne göre, Za geler Komitesi'nde k mesine neden olacak CHPIi Onur Öyrr 'Türkiy direnm asını yaptı. AB ise göstericilere ateş açılmasmı kınadı. Kır- 'sıranm hangi ülkeye geleceği" tartışmalarında akla ilk ge- cak gösterilerin yerel olduğu bildiriliyor. • //. Sayfada BelarUS muhalefetine para yağiyor Rusya Federai Güveniik Servisi Başkanı Patruşev, ABD'li sivil toplum örgütlerinin Belarus'ta devlet başkanı Lu- kaşenko'nun devrilmesi için muhaliflere 5 milyon dolar aktardığmı söyledi. Pat- ruşev, geçen yıl Ukrayna'da "turuncu devrimi" gerçekleştiren muhalefetin des- teklenmesinde kilit rol oynayan "Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü" yetkilile- rinin Belarus muhalefet liderleriyle buluştuğuna dikkat çekti. Artık yabancı is- tihbarat örgütlerinin geleneksel yontemler yerine sivil örgütleri kullandığını be- lirten Patruşev, Rusya'da faaliyet gösteren Amerikan, Ingiliz, Kuveyt ve Suudi Arabistan sivil toplum kuruluşlarını da casusluk yapmakla suçladı. • 10. Sayfada tSTİSMARINDANÇEKÎNÎYOR anmalı' tek yolun yeniden yargılama oldu- işleri, istismar ve baskıları önle- an önce uygulanmasını savunuyor. örneğinde olduğu gibi AK Dele- rıuyu uzatmak, olayın istismar edil- e Ankara üzerinde baskı yaratacak. IV Öymen, AlHM'nın Öc an kararının sıyası olduğinu, geç- mışte de AİHM'nın boyle ka- rarlar aldığını söyledı, Öymen, Türkıye'nın, Ocalan'ı yargılanamayacağını ı rarının ele alınacağı D Komitesi'nde anlatma tığını vurguladı. • 8. yeniden İHM ka- :legeler ı gerek- layfada 4 asker yaralanclı Teröristlerden pusu: 3 şehit Bingöl'de göreve gıden time ateş açılması sonucu jandarna erlerı Seyvan Yavuz, Selçuk Demır ve Şenol Özgül şehıt oldu yaralandı. Helikopterle 4 asker Ela- zığ'dakı askeri hastaneyje kaldırı- lan yaralı askerlerin durumlarının ıyı olduğu bel rtıldı. • 8. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Biirosu) - Dışişlerı Bakanlığı, Avrupa Insan Hakları Mahkemesı'nin (AİHM) Abdullah Öca- lan davasındakı kararının ardından, yeniden yargı- lamanın bır an önce ger- çekleştırılmesi görüşünü savunuyor. AİHM'nın 2003 yılından bu yana adıl yargılama ihlallerı ıçın "yeniden yargıla- ma" tavsıyesınde bulun- duğunu, bunun bır "içti- hata" donüştüğünü vur- gulayan Dışişlerı kaynak- ları, "Mahkeme adil yargdama olmadığı so- nucuna vardıktan son- ra, bu nıağduriyetin gi- derilmesinin tek yolu za- ten yeniden yargdama. Türkiye, mahkemenin hükümlerini uygula- nıakla yükümlü" görü- şunu savunuyorlar. Dışişlerı Bakanlığı, AİHM'nın Öcalan konu- sundakı gerekçeli kararı- nı ayrıntıh ıncelemeye al- dı. Bakanlık kaynakları, yaptıkları ılk değerlendir- melerde ıse Ankara'nın dnünde ıkı yol bulundu- ğunu belırtıyorlar. MArkasıSa. 8,Sü. 3'te tlYW)flV\l\)OY Özbekistan'ın yoksul Andican kentinde, radikal tslamcı oldukları gerekçesiyle tutuklanan t-f' i-L* ı y\j 23 genç işadamının salıverilmesini isteyen binlerce kişi dün sabaha karşı sokaklara dökül- dü. Ayaklanmaya, ülkede etkin olan Hizb-ut Tahrir'den ayrdan Ekremilerin öncülük yaptığı bildirildi. Ekremi grubundan is- yancılar cezaevini de basarak aralarında 23 işadamının da bulunduğu 4 bine yakın mahkûmu serbest bıraktı. 23 kişiden bi- ri olanAbduvosid Egomov, hükümeti devirmeye yönelmediklerini, ekonomik özgürlük talebinde bulunduklarını belirtti. (AP) 4 yılda 200 atama yapılan derse, son 2.5 yılda 3 bin öğretmen atandı AKP'nîn önceliği din OTOBÜSLERDE ÇAĞRI AFtŞLERt Türban eylemine belediye desteği Ankara Büyükşehir Beledıyesı'ne bağlı EGO'ya aıt otobüslere, "Inanca saygı, başörtüsüne özgürlük" sloganı altında "Beyaz Buluşma" mitingıne çağrı afişleri asıldı. • 4. Sayfada AKP'nin iktidara gelmesiyle din kültürü ve ahlak bil- gisi öğretmenliğine yapılan atamalarda "rekor kırıl- dı". 1999'dan 2002'ye kadar 200 öğretmenin atandı- ğı branşa son 2.5 yılda 3 bin 22 öğretmen atandı. Da- ha önce 29. sırada yer alan ders, AKP hükümetiyle birlikte en çok atama yapılan 5'inci branş oldu. Eğitim-Sen Başkanı Dinçer, atamalara, diğer kurum- lardan geçenlerin de dahil edilmesi durumunda sayı- nın 4 bini bulacağını söyledi. Dinçer, "Bu sayının, bu verilerin kendisi bile sonuçları itibarıyla MEB'de- ki ırkçı-gerici kadrolaşmanın boyutlarını gösteriyor" diye konuştu. FIRAT KOZOK'un haberi • 4. Sayfada Orgeneral Başbuğ: Vazgeçilemez nitelik 'Ulus devlet hâlâ önemlV Genelkurmay 2. Başkanı Orge- neral Başbuğ, gereken her tür- lü çözümün Atatürkçülük içe- risınde yer aldığını ve başka bır yol aramaya gerek olmadı- ğını söyledi. Başbuğ, "Ulus devlet kavramı hâlâ dünyada öneminı koruyor. Dıl, kültür, ülkü bırliği üzerinde herkesin anıa herkesin hassasiyetle ve önemle durması hayatıdir. Tür- kiye Cumhuriyeti Devletı için ulus devlet vazgeçilmez bır nıtehktir" dedı. SERTAÇ EŞ'in haberi • 5. Sayfada Yüzde 117 arttı Hayali ihracatta patlama 2004 yılı vergi incelemelerine göre mükelleflerm yüzde 63'ü gelırlerinı gizledi. 2004 yılında hayah ihracat tutarı- nın 2003 yılına göre yüzde 117 oranında arttığı vurgula- nan Gelırler Kontrolörlen Derneği açıklamasında, "Türkıye'nın ihracat rakam- larının artmasına paralel ola- rak hayah ihracat da artmış- tır" denıldi. • 12. Sayfada 2.5 yılda 6girişim Bütün aflar Unakıtan y a çıkıyor Önceki gün Meclis'e sevk edi- len "Bazı Kamu Alacakları- nın Tahsil ve Terkinine İliş- kin YasaTasarısı"na, Unakı- tan'ın Albaraka'da yönetıcı- lik yaptığı dönemle ilgili "sahte fatura düzenleme" suçlamasıyla açılan davayı ortadan kaldıran af düzenle- mesi eklendi. • 5. Sayfada KADINLAI MÜZAYEDEDE BULUŞACAK M 3. Sayfada SEZER'DEN DİLE ÖZEN ÇAĞRİSI M 7. Sayfada HEMŞİRELER ŞİKÂYETÇİ "- M 9. Savfada GUNCEL CIÎNEYT ARCAYUREK Dut Yemiş Bülbül AlHM'deki Türk yargıcı Rıza Türmen, mahkeme- nin açıkladığı kararda "öcalan yeniden yargılansın" dıye bir ıfade olmadığını söylüyor. Ne olursa olsun aman AB'yle ılışkılere toz konmasın derdine düşen kimi yalakalar Öcalan'ın yeniden yargılanmasını ıs- tıyor. Mahkeme genel tutumunu izah etmış, üstelik ılk kez özel koşullardan bahsetmiş, herhangı bırtedbi- MArkasıSo. 8,Sü. l'de Bugün toprağa verilecek Düşün dünyası Hilav'ı yitirdi Düşün dünyasına çevın ve üretimleriyle büyuk katkı yapan felsefecı Selahattın Hilav (77) yaşamını yıtırdı A. Camus, O Wılde, S Freud, J P. Sartre, Dıderot, M.Foucault gıbı ünlü ısimlerın eserlerinı dilımıze kazandıran Hılav'ın cenazesi bu- gün Erenköy Galıppaşa Camii'nde kılına- cak namazın ardından Başıbüyük Mezar- lığı'nda toprağa verilecek. • 7. Sayfada Onur Air'e yasak Havada savaş koptu kopacak Almanya ve Hollanda'nın ucuş yasağına karşı Dışişlerı Bakanlığı harekete geçtı. Onur Air Başkanı Bagana, Türkiye'nın Hollanda uçaklarına karşı kontrollere baş- ladığı duyumunu aldıklarını acıkladı. Tür- kiye Özel Sektör Havacılık îşletmelerı Der- neğı'ne göre rekabetten korkan Hollandalı- lar, 'kâğıdın ucu kıvrılmış' diye oyalayıp rötarları bıle körüklüyor. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Teror ve Demokrasi! Hiçbir şekilde yan yana gelmemesı gereken terör ve demokrasi kavramının terör örgütü başı Abdul- lah Öcalan'la ilgili yeni süreçte birbirine karıştırılma- masını diliyoruz! 9O'lı yıllar boyunca terör haberleri günlük gazete- ciliğin bir parçası ıdi. Haber merkezlerinde bir gö- revli akşam saatlerine doğru şefin verdıği gorev ge- reğı terör haberlerini toplardı: MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog