Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

12 MAYIS 2005 PERŞEMB'. CUMHURİYET SAYFA D1Ş HABERLER dishab(«)cumhuriyet.com.tr 11 Tiflis'te Bush'a el bombası • \VASHINGTON (AA) - ABD Başkanı George Bush'a, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te önceki gün halka yaptığı konuşma sırasında, 30 metre mesafeden bir el bombası atıldığı ancak bombanın patlamadığı bildirildi. Bush'un koruma servisinin açıklamasında, "Gürcistan yetkilileri, Bush'a, Özgürlük Meydanı'ndaki konuşması sırasında 30 metreden el bombası fırlatıldığını bildirdiler. Bombanın kalabahktaki bir kişiye çarparak yere düştüğü, patlamadığı I bildirildi" denildi. | Sovyet yapımı RPG-5 tipil el bombasımn eğitim amaçlı kullanıldığı ve tahrip gücü bulunmadığı belirtildi. Tutuklular Mısır'a • Dış Haberler Servisi - Insan Hakları İzleme Örgütü, aralarında ABD ve îsveç'in de bulunduğu bazı ülkelerin, 1990'lann ortalanndan bu yana çok sayıda köktendinci tutukluyu uluslararası hukuka aykın olarak Mısır'a gönderdiğini ve bu kişilerin bu ülkede işkence gördüklerini bildirdi. "KaraDelik: Mısır'a Verilen lslamcıların Kaderi" başlıklı raporda, 1994'ten bu yana bu ülkeye hemen hepsi Mısırlı 61 kişinin gönderildiği belirtildi. Transferlerin gizli yapıldığına dikkat çekilen rapora göre, Mısır'a en çok tutuklu gönderen ülkeler arasında Sudan, Iran, Suudi Arabistan ve Yemen bulunuyor. Atina'da 3 vekil rehin alındı • ATİNA(AA)-Atina Teknik Üniversitesi'nde anarşist öğrenciler, önceki gece bir kitap tanıtım toplantısına gelen 3 milletvekiliyle 100 davetliyi polisle çatıştıktan sonra 6 saat süreyle rehin aldılar. Öğrenciler, aralarında eski Kültür Bakanı Evangelos Venizelos'un da bulunduğu 3 PASOK milletvekilini polisin üniversiteden çıkması halinde serbest bırakacaklarını açıkladılar. Üniversitede silahlı bir sivil polisin dolaşmasına tepki gösteren öğrenciler, bir polisin kalabalığı dağıtmak için ateş açması sonucu bir öğrencinin ayağından yaralanması üzerine davetlileri rehin aldı. Eylem 6 saat sonra bitti. BAŞSAGLIGI Baromuzun 8243 sicil Guantanamo'da Kuran'm tuvalete atıldığı haberi üzerine halk sokaklara döküldü Afganlann Kuran isyanıDış HaberlerServisi- Afganistan'da, Guantanamo Üssü'ndeki ABD as- kerlerinin Kuran'a saygısızlık yaptık- ları haberleri üzerine başlayan gös- teriler kanlı bitti. Öfkeli kalabalığı kontrol etmekte zorlanan Afgan güç- lerinin göstericilere ateş açması üze- rine en az 4 kişi öldü, 60 kişi de ya- ralandı. ABD güçleri olaylara müdahale etmezken, Afganistan Devlet Baş- kanı Hamid Karzai, yaşananların hâ- lâ uluslararası topluluğun desteğine ihtiyaç duyduklarını kanıtladığını söyledi. Afganistan'ın Celalabad kentinde önceki gün başlayan ve dün de de- vam eden ABD karşıtı gösteriler, Newsweek dergisinde yer alan, ABD'nin Küba'daki Guantanamo Üssü'ndeki tutsaklara baskı amacıy- la tuvaletlere Kuran konduğu haber- leri üzerine başlamıştı. Haberde, sor- • Celalabad kentinde önceki gün başlayan ve dün de devam eden ABD karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü. Göstericiler, BM binasıyla valinin evine saldırdılar, Pakistan Konsolosu'nun konutunu yaktılar. gu memurlarının Kuran'ı yaktıkları ve tuvalete attıklannın ortaya çıka- rıldığı belirtiliyor. Kentte haberin yayılmasıyla ilk ön- ce tıp fakültesi öğrencilerinden olu- şan bir grup gösteriye başladı. Ancak kent halkının ötkesi giderek arttı. Dükkânlarla araçlar yakıldı Dün sokaklara dökülen 5-10 bin kişi, ABD aleyhine sloganlar attılar. Kalabalığı kontrol edemeyen Afgan polisinin göstericilere ateş açması sonucu en az 4 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Arabaları ateşe veren, dükkânlan yakan öfkeli kalabalık dün de Birleş- miş Milletler binasına ve 2 uluslara- rası yardım kuruluşuna ait binaya saldırdı. Valinin evine saldıran, Pa- kistan Konsolosu'nun evini yakan eylemciler "ABD'yeölüm", "Bush'a ölüm" sloganları attı. Göstericiler yoldan geçmekte olan bir ABD askeri konvoyuna da taş at- tı, ABD askerleriyse havaya uyan ateşi açarak bölgeden uzaklaştı. Gösterilerı kontrol altına almak içtn bölgeye yeni ışe başlayan 200 ka- dar Afgan polisinin sevk edildiği açıklandı. ABD'den özür talep eden gösteri- ciler, sorumlulann cezalandırılması- nı ve Afgan yönetiminden olayı kı- namasını istediler. Celalabad'ıetki- sine alan gösteriler dün de ülkenin güneydoğusundaki Host kentine sıç- radı. Yaklaşık 1600 üniversite öğ- rencisinin sokaklara döküldüğü pro- testolar, şiddet olayları yaşanmadan sona erdi. Karzai: Demokrasi gelişiyor Afganistan Devlet Başkanı Kar- zai, yaşananların Afgan polisinin ve ordusunun bu tür eylem ve gösteri- lerle başa çıkmaya henüz hazır olma- dığını kanıtladığını söyledi. Karzai, bunun yanında gösterilerin en azın- dan ülkede demokrasinin geliştiği anlamına geldiğini de savundu. ABD'nin Guantanamo Üssü'nde, 500'den fazla kişi El Kaide ve Tali- ban üyesi oldukları gerekçesiyle tu- tuluyor. Afganistan'da ABD önder- liğinde 18 bin yabancı asker bulu- nuyor. BD ELÇİLİĞI 'Manşetlik konu değiV • Atatürk Havalimanı'ndaki yeni uygulamanın 'gümrük bildirim formu' ile smırlı olduğunu belirten büyükelçilik yetkilileri, "Bu konu bizim için sorun değil" dediler. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ABD'nin Atatürk Hava- limanı'ndan geçirdiği posta pa- ketlerine "20 yıl sonra bildirim şartı" getirildiği haberi için Dı- şişleri Bakanlığı yetkilileri "De- netimimizdtşmda bir kuDanım söz konusu değil. Bildirimsiz bir ge- çiş de yok" açıklamasını yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçi- liği yetkilileri ise yeni olan uy- gulamanın "gümrük bildirim formu" olduğunu belirtirken "Bu bizim açımızdan sorun olan, man- şeüere çıkacak bir konu değiT şeklinde konuştular. NATO ülkelerinde geçerli Dışişleri Bakanlığı kaynakla- rı, Atatürk Havalimanı'ndan ABD'li askerlere giden posta pa- ketlerine ilişkin uygulamanın "tüm NATO ülkelerinde geçerli olan bir uygulama" olduğunu savunurken "Denetimimizdışın- da bir kullanını söz konusu de- ğil" açıklamasını yaptılar. Dışişleri kaynakları, posta pa- ketlerinin içeriğine ilişkin bildi- rimin önceden yapılmakta oldu- ğunu savundular. Istanbul Atatürk Havalima- nı'ndaki yeni uygulamaya göre, AB D askerlerine giden posta pa- ketleri için "gümrük bildirim formu" doldurulacak. Iki ülke arasında geçerli mevzuat bulun- madığı için "beyan" yapılacak, ancak şu an için gümrük işlemi uygulanmayacak. Direnişçilerin dün Bağdat, Havice ve Tikrit'te düzenlediği intihar saldırılannda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. ABD askerleri Irak Türkmen Cephesi'nin Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Kerkük'teki bürosuna baskın düzenledi. Irak kan göliine döndüDış Haberler Servisi - Irak'ta dün düzenlenen 4 intihar saldırısında 80'e yakın kişi öldü. Başkent Bağdat, Ha- vice ve Tikrit'teki saldırılarda 120 ki- şi de yaralandı. ABD askerleri, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Sosyal Yardımlaşma Bürosu'na baskın yap- tı. Irak Başbakanı İbrahimCaferi'nin, gelecek hafta Ankara'yı ziyaret etme- yi planladığı bildirildi. Devrik lider Saddam Hüseyin'in do- ğum yeri Tikrit'te, bir polis karakolu- nun yakınındaki kalabalık bir ticaret ve alışveriş bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında çoğunluğu sivil 38 Iraklı öldü, 84 ki- şi de yaralandı. Işçi pazan olarak da kullanılan tica- ret merkezinin, iş bulmak üzere yok- sul bölgelerden gelen işçilerle dolu olduğu kaydedildi. Tikrit'teki camilerin hoparlörlerin- den halka kan bağışında bulunma çağ- rısı yapıldı. Havice'de, bir intihar ko- mandosunun askerlik şubesinin önün- de belindeki bomba yüklü kemeri pat- latması sonucu 32 kişi öldü, 28 kişi ya- ralandı. Ölenlerin çoğunun çevre köy- lerden yeni orduya katılma başvuru- su yapan gençler olduğu bildirildi. Bağdat'ın Dora ve Mansur semtlerin- de bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda toplam 7 kişi öldü. Iki saldırıda 3'ü ABD'li olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Gübre fabrikasmda patlama Bağdat'ın merkezindeki Petrol Ba- kanlığı'na dün havan topu atıldı. Basra'da bir gübre fabrikasmda mey- dana gelen bir patlama ve ardından çıkan yangında 45 işçi yaralandı. Bir mühendis, patlamaya bir bombanın yol açmış olabileceğini söyledi. ABD askerleri ITC'nin Sosyal Yar- dımlaşma Bürosu'nun Kerkük'teki bürosuna baskın düzenledi. Baskında 4 görevli bir süre gözaltına alınırken ABD ordusu ve yerel yönetim tara- fından ruhsat verilen silahlara el kon- du. Dernek Başkanı Hatap Kerkük- lü'nün arandığı bildirildi. Irak'ta 3 gün içinde 15 ABD aske- ri öldü. ABD ordusundan yapılan açık- lamada, önceki gün 3 askerin Irak'ın batısında bir bombanın patlaması so- nucu, 2'sinin de çatışmalarda öldüğü belirtildi. Açıklamada, geçen cumar- tesi Hadita'daki birhastaneye sığınan direnişçilerle askerler arasında çıkan çatışmalarda 4 askerin öldüğü kayde- dildi. 3 askerin de Kaim'de süren Ma- tador Operasyonu'nda hayatını kaybet- tıği belirtildi. Bu arada, Başbakan Caferi gelecek hafta Ankara'ya gelmeyi planlıyor. Dışişleri kaynaİdarına göre, Caferi'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kabul edilmesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Kara çarşafıyaktılar BrezHya'nın başkenti Brazil'de dün bir grup kadın Arap hcmcinslerine destek vermek için üzerlerine giydikleri kara çarşafları yaktılar. Gösteri, Brezilya'da düzenlenen ilk Arap ve Güney Amerika ülkeleri doruğu sürerken gerçekleşti. Zirvenin yapıldığı merkeziıı önünde toplanan Brezüyalı kadııılar. Arap kadmlanna daha fazla özgürlük ve hak verilmesini isteyen bir mektubu da delegelere yolladılar. Doruğun amacı, iki bölge arasında yeni bir iltilakın oluşturulması. Pek çok Arap ülkcsiyle 12 Güney Amerika ülkesiniıı 9 liderini buluşturan zirveye Irak Devlet Başkanı Celal Talabani de katıldı. (Fotoğraf: AFP) NÜKLEER SİLAHLAR Kuzey Kore hız kesmiyor Dış Haberler Servisi - Kuzey Kore, Yongb- yon'daki nükleer tesiste bulunan bir reaktörden nükleer yakıt çubukları- nı söktüğünü ve savunma amaçlı nükleer silah ge- liştirmeyi sürdüreceğini bildirdi. ABD'nin Tokyo Büyü- kelçisi, Kuzey Kore'nin bir nükleer denemeye ha- zırlandığını öne sürdü. El- çilikte görevli bir diplo- mat, Kuzey Kore'nin nük- leer denemeye hazırlan- dığı, kısa bir süre önce bü- yükelçiliğe atanan Tho- mas Schieffer tarafından bir Japon politikacıya ile- tildi. ABD'li diplomata göre Schieffer, "Eğer bir denenıe yaparlarsa bu Pyongyang'ın görüşme masasına dönmesini amaç- layan sürecin sona ermesi anlamına gelir" dedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığf ndan bir yetki- li, KCNA ajansına yaptı- ğı açıklamada, Yongb- yon'daki 5 megavvattlık nükleer santraldan, 8 bin nükleer yakıt çubuğunu sökme işlemini kısa sü- rede başarıyla tamamla- dıklannı söyledi. Sökülen nükleer yakıt çubukları, nükleer silah yapımında gerekli plü- tonyumun sağlanması için tekrar işlenebilir özel- liğe sahip. Tünel kazılıyor New York Times gaze- tesi de geçen hafta, ABD'nin uydu fotoğraf- ları sayesindc Kuzey Ko- re'nin bir nükleer dene- me hazırlığı içinde oldu- ğundan kuşkulandığını yazmıştı. Haberde, Kuzey Kore'nin, kuzeydoğusun- daki Kilçu ya da Kilju adı verilen bölgede ekim ayın- dan bu yana sürdürdüğü etkinliklerini son hafta- larda iyice yoğunlaştırdı- ğı belirtilmişti. Şüpheli bölgede büyük bir tünel kazılmakta ol- duğunu kaydeden uzman- lan, bu tüneli bir maden- den ayırmanın zor olma- dığını, bunun da Pyong- yang'ın bir nükleer dene- meye hazırlık yapmakta olduğu işareti sayılabile- ceğini belirtmişlerdi. Ku- zey Kore kısa süre içinde yeraltı nükleer denemesi yapabileceği konusunda- ki spekülasyonun "Ame- rikan yaygarası" olduğu- nu öne sürmüştü. sayısınd AVUKAT ILKERSOKMEN 09/05/2005 gün Cenazesi 10/05, kaldınlan aziz Tanrı'dan rahmet yakınlanna mensuplanna b ISTANBUI BAŞKAJVLIĞI x vefat etmiştir. 2005 Salı günü ıneslektaşımıza kederli ailesine, e Baromuz şsağlığı dileriz. BAROSU 2005/ Tekkeköy Asliye Hukuk 2005/108 Karar sayılı ılam ilçesi, Selyeri Mah. cilt: 9, fusa kayıtlı Ufuk ve Hülya Ufukcan Üstün'ün Akif U olarak nüfusta tashihen te; işbu karar ilan olunur. Basıı 7. Kolordu Komutanlığı'n giriş kartımı kaybet ALtTÜ kayıtlı TC ÜMRANİYE 3. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2005/214 Karar No: 2005/179 Davacı Cunıa Bayakr tarafından davalı nüfus mü- dürlüğü aleyhine mahkememıze açılan davasının yapı- lıp brtirilen açık duruşması sonunda venlen karar ge- reği, hüküm özetinin ilanına karar verilmişş olmakla, Davanın kabulü ile Siirt ili, Şirvan ilçesi, Taşyaka nüfusuna, cilt: 44, hane: 18, BSN: 61'de kayıtlı olan Mehmet Cemil ve Hani oğlu 01.02.1980 doğumlu Cu- nıa Bayakı'nın adının Fikret olarak düzeltilmesiyle, Fikret Bayakı olarak nüfus kaydına bu şekilde ışlen- nıesine, karar verilmış olup keyfiyet ilgililerıne ilanen teblığ olunur. 19.4.2005 Basın: 21459 TEKKEKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 15 E. Mahkemesi 2005/15 Esas, ile Samsun ili, Tekkeköy ıane: 27, BSN: 143'de nü- 'dan 01/01/2005 d.lu Akif lıkcan olan önadının Akif :iline karar verilmiş olup, :21287 lan almış, olduğum işyeri m. Hükümsüzdür. ÜNCÜ CİHANBEYLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2002/1341 Davacı: Şaheste Acar, Yusuf kızı 1981 d.lu, Taşpı- nar Kasabası, Cıhanbeyli-Konya Vekili: Av. Ömer Sarı, Cihanbeyli-Konya Davalı: Fatnıa Duvarcı, Mehmet kızı, 1972 d.lu Gölyazı kasabası, Maşat Mahallesi, Cihanbeylı-Kon- ya Dava: Taksim DavaTarihi: 13.12.2002 Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkeme- mize açılan taksim davasının yapılan açık yargılama- sında verilen ara kararı gereğınce, Tüm aramalara rağmen davalının adresı tespıt edi- lemediğınden davalıya ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiş olup, duruşma günü 30.05.2005 günü saat 10.20'ye bırakılmıştır. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmenız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmemz, duruşmaya gel- medığiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmedi- ğıniz takdirde HUMK'nun 213. maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar venleceği dava dilekçesi yerıne kaım olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. 31.03.2005 Basın: 21060 EYÜP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005/41 Karar No: 2005/217 Davacı Ferhat Yamen'e velayeten babası Kazım Ya- men, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememıze açılan YAŞ tashihi davasında: Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın kabulü ile K.ars ılı, Susuz İlçe- si, Cumlıurıyet Mah. Cilt: 32 Hane: 28, BSN: 43'de nüfusa kayıtlı Kazım ve Eminde'den olma 12.03.1988 doğumlu Ferhat Yamen'ın doğum tarıhının gün ve ay baki kalmak kaydıyla doğum tarıhının 12.03.1987 olarak düzeltılmesme verılmiştir İlan olunur. 06.05.2005 Basın: 21375 SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NÜEN DosyaNo: 2002/191 Esas Davacı Hüseyın Yazanel tarafından davalı (ölü) Is- kender Gür mirasçıları aleyhine açılan tapu ıptalı ve tescıl-alacak davasının mahkememizce yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karan gereğince, Davacı Hüseyın Yazanel dava dılekçesinde, Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Hamamözü mevkıınde kaın 153 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın (ölü) tskender Gür adına olan 1/4 hıssesının ıptali ile davacı Hüseyın Ya- zanel adına tapuya tescılı ile 30.000.000.000.-TL mik- tarmdakı alacağın yasal faizi ile bırhkte (ölü) lskender Gür mirasçılarından tahsılı ile davacı Hüseyin Yaza- nel'e ödenmesini ve yargılama gıderlerı ve vekâlet üc- retının de davalı (ölü) lskender Gür mirasçılarından alınarak davacıya ödenmesini talep ve dava etmış ol- duğundan, Davalılar Yozgat ili, Saııkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı lskender oğlu Mehmet Gür ve Mustafa Gür'ün yaptırı- lan araştırmalara rağmen teblıgata yarar açık adresı tespit edılemedığinden ve ilanen tebligat yapılmasına karar verıldiğinden, ilan davalı Mehmet Gür ve Musta- fa Gür'e dava dilekçesi teblıgatı yerine kaim olmak üzere ilanen teblığ olunur. 25.04.2005 Basın: 21082 KÖRFEZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005/27 Tal. Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cins, miktar ve kıymetlerı yazıh nıallar satışa çıkarılnııştır. Birınci arttırmada 01.06.2005 günü saat 10.00 - 10.10 arası belde garajı Körfez ve o günü kıymetlenn % 60'ına isteklı bulunmadığı takdirde 06.06.2005 gü- nü aynı yer ve saatte % 40'ına 2. arttırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmın edilen kıymetinin yüzde kırkmı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka pa- raya çevirme ve payların paylaştırma masraflarmı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden % 18 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesi- nin icra dosyasında görülebıleceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneği- nin ısteyene gönderilebıleceğı, fazla bilgi almak ısteyenlerın yukarıda yazıh dosya numarasıyla Dairemize başvurmalan ilan olunur. 28.04.2005. Muhammen kıymeti Lıra: 20.000.00 YTL. Adedi: 1. Cınsi (Mahiyetı ve önemlı nitelikleri): 41 R 1113 plakalı, 1999 model, Volksvva- gen markalı araç. Basın: 21530 İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 2001/615 Karar No: 2002/974 Davacı: K.H. Müdahil: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Adalet Bakanı Vekili: Av. Pınar Akgül. Sanık: Hatıce Rüken Kılıç, Aziz ve Aslı'dan olma, 13.6.1978 doğumlu Elazığ Ka- rakoçan, Akbulak Mah. veya köyü, C: 9, H: 31 'de nüfusa kayıtlı, Arabayolu Cad. No: 41/A Tarabyaüstü/Sanyer adresinde oturur, bekâr, okuryazar, sabıkasız. Vekili: Av. Sevgı Özer. Suç: Sıfat ve hizmetlerinden dolayı görevli Adalet Bakanı'na neşren hakaret. Suçtarihi: 7.5.2001. Karar tarihı: 18.12.2002. Istanbul C. Başsavcılığı Basın Bürosu'nun 4.7.2001 tarih, Esas No: 2001/317 sayı- lı iddianamesi ile sanık Hatice Rüken Kılıç hakkında mahkememizde açılan kamu davasında: Sanık Hatice Rüken Kılıç'ın müdahil Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e yayın yoluyla hakaret ettiğinden dolayı 5680 S.Y. 16/2, TCK. 482/1-4. TCK. 19.647 S.Y. 4/1. TCK. 72 ve 5680 S.Y. 18. maddesi uyarınca 664.372.800 TL APC ile cezalan- dırılmasına, 5680 S.Y. 18. maddesi ile hüküm özetinin gazetede yayınlanmasına ka- rar verılmiştir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin Esas No: 2003/11204, Karar No: 2005/880 sayılı ve 9.2.2005 tarihi ilamıyla, sonuç ağır para cezasının 569.415.000 TL'ye ındirılmesı biçiminde düzeltilerek onanmıştır. Iş bu ılam yayınlandıktan sonra 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı tebliğ olunur. 21.4.2005. Basın: 21549
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog