Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

-I- riTCumhuriyet L^-.K İ T A P L AR 1 MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı (.jgPıral.ım,ıA1 } lıııkııuıgıtdil Ni) W4I (14114)Cnğılojflıı hjtıbıılTı-l f>P) 51401 % Cumhuriyet PV* Cumhuriyet k^.KİTAPLARI NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın UJPjiiılaııuA!! IuıkougıCod No W4I (34334)(a8alııglu!sunbııl lel (212) M4 01 % 81. YIL SAYI: 29039 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NADİR NADİ (1945-1991) 9 NİSAN 2005 CUMARTESİ «ff Dinozorlarm kuzeni Mosasaurus hoffmanni Türkiye'de ve Asya'da ilk 'deniz dinozoru' fosıl keşfinin öyküsü... ] "•HI.TM- plunyarısı Mahremimiz saydığırnîzyatak odasında aslında yalnız değiliz. Devlet, akademısyenler ve falcılar bizi ızliyor... B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e birlikte. Bayinizden isteyin... I Y A R I N C u m h u r i y e t ' l e birlikte. Bayinizden isteyin Annç'ın zamansız çıkışına Gül'den yanıt geldi: Türkiye'nin tavnnda değişiklik yok AKP'de Ege eatlağı 'KATLÎAM tÇtN ÖĞRENCÎLER EĞÎTÎLDt' Rumlardan itiraf Güney Kıbrıs'takı Bırleşik Demokratlar Hareketi Asbaşkanı Papapctru, 1963'ten önce devlet ve devlet dışı unsurların Akritas planını hayata geçirmek ve Kıbrıslı Türkleri katlet- mek içın öğrencılere silahlı eğitim verildiğini açıkladı. Rum Savunma Başkanı Mavronikolas da 1974 yıhnda ölen, yaralanan ve esır düşen Rumların onurlandınlacağını söy- ledı. Madalyalann da Kıbns Barış Harekâtı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz'da venleceğı behrtıldı. • 11. Sayfada Meclis Başkanı Arınç, 12 mili 'savaş nedeni' ilan eden bildirinin geri alınması önerisini yi- nelerken Dışişleri Bakanı Gül, "Türkiye'nın Ege sorunlarıyla ilgili tavn bellidir ve deği- şiklik söz konusu değildir" dedi. Yunanistarfın Ege'de olumlu bir adım atmamasına kar- şın Annç'ın bildiriyi tartışmaya açması Ankara'da "zamansız bir çıkış" olarak değeıien- dirildi. Diplomatik kaynaklar, bunun Ankara'nın elini zayıflatabileceğini belirttiler. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Meclis Başkanı Bülent Arınç ile Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül, Yunanistan'ın Ege'de 12 mil iddialarına karşı kabul edılen "casus belli" (savaş nedeni) bildirısının gerı alınma- sı konusunda ters düştü. Meclis Başkanı Armç, tartışma yaratan önerisini dün de yınelerken Dı- şişleri Bakanı Gül, "Türki- ye'nin Ege sorunlarıyla ilgili tavrı bellidir ve bunda da her- hangi bir değişiklik söz konu- su değildir" dedi. Dışişleri Bakanı Gül, Kültür ve Turızm Bakanı Atilla Koç ve ABD'nın Ankara Büyükelçısi Eric Edclman ıle birlikte Mıllı Kütüphane'nin sergi salonunda gcçcn pazartesi açılan "Türk- Amerikan Dostluğunun 100 Yılı" fotoğraf sergisini gezdi. Serginin ardından gazetecilerın sorularını yanıtlayan Gül, Türki- ye'nin Ege sorunlarıyla ilgili tav- nnda bir değişikliğin söz konu- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te • ATtNA MEMNUN • 8. Sayfada ALMANYA RAHATSIZ PKK'liler zorla para topluyor Alman Frankfurter Allgemeıne gazetesi, ulkede hâlâ aktif olan terör örgütünün zorla para top- ladığını, para ödemeyi reddedenlerin dövüldü- ğünü yazdı. Haberde her yıl Almanya'da top- lanan 10 mılyon Euro'nun büyük bölümünün Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Örgütün 20 bölgede organıze olduğıı, bölge elebaşılannın özel yaşam sürdürmelerinin ve evlenmelerımn yasak olduğu bıldırıldı. PKK yandaşlannın, tespit edilir edilmez tutuklan- dıklan belirtılen haberde, 10 yılda 53 soruş- turmanm yapıldığı kaydedildi. • 8. Sayfada Dinçer'e istifa çağrısı 'Ayıplı davranış suruyorCHP'nin akademısyen kökenlı milletve- kıllerı, ıntihal (bılımsel hırsızhk) suç- lamalarına hedef olan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dınçer'ın hemen gö- revinden ayrılmasını ıstedi. Prof. Dr. Halıık Koç, "întihal örtülemeyecek, taşınamayacak bir suçtur" dedi. Prof. Mehmet Tomanbay, Dinçer'in devletın güvenilırlığı açısından he- men görevden ayrılmasını ıstedi. Prof. Yakup Kepenek de böyle bir kı- şiyi korııyan Başbakan'ın toplumla inatlaşmaktan vazgeçmesini söyledi. TÜREY KÖSE'nin lıaheri • 5. Sayfada YOKYasası için hazırlık AKP'ninyeni yol haritası Acil Eylem Planı uygulama sonuçları- nı değerlendiren AKP hükümeti, yeni hedeflerini de ortaya koydu. Buna göre: Sosyal tesisler satılacak, satıla- mayanlar kiraya verilecek, Devlet Memıırları Yasası ve YOKYasası cn kısa sürede değişecek, ÖSYM ye- niden yapılandınlacak, ekonomı tek çatı altında toplanacak. • 4. Sayfada Papa 'yı milyonlar uğurladı 2. Jean Paul'ün cenaze törenini San Petrus Meydanı'nda 300 bin kişi izledi. 700 bın kışi de meyda- nın çevresindeki sokaklarda toplandı. Roma'ya akın eden mılyonlarca Katolık de ayını dev ekranlar- dan seyretti. Papa, 2.5 saat süretı törenın ardından San Petrus Bazıhkası'nın altındakı mezarına gö- müldü. Papa'nın cenaze törenıne, aralannda ABD Başkanı Bush, Ingıltere Başbakanı Blaır, Fransa Cumhurbaşkanı Chırac, lran Cumhurbaşkanı Hatemı, BM Genel Sekreterı Kofı Annan ıle dünyanın en büyük Katolık nüfusunu barındıran Brezılya'nııı Cumhurbaşkanı Luız Inacıo Lula da Sılva'nın da bulunduğu yaklaşık 200 diinya lıderı katıldı. Törende Türkıye'yi temsil eden Başbakan Tayyip Erdoğan'a Devlet Bakanı Mehmet Aydın eşlik etti. VİTALE MEDİNA'nın haberi • 10. Sayfada Özelleştirmeyi ÖTV çarptı Tekel ihalesi iptal Hükümetin tutarsız Özel Tüketinı Vergisi uygulama- lan gerı teptı. Özelleştırme Idaresi Başkanlığı tarafın- dan yapılan Sıgara Işlet- meleri'nin ihalesi, teklif ahnamadığı ıçın ıptal edıl- di. Biı yatırımcı, "Hükü- metin ÖTV oranlarına sü- rekli olarak müdahale et- mesı, bir guvensızlık orta- mı doğurdu. Bu ıegülasyon riskıyle niye teklif verelim ki" dedi. • 12. Sayfada 1 şoför öldürüldü Türklere saldırı Kerkük-Erbil yolunda öncekı gece 7 Türk tanke- ıinin ateşe verilmesi sonu- cu bir Türk kamyon surü- cüsünün öldüğü bıldırıldı. Irak'ta saldırılara hedef olan ve yaşamını kaybeden Türk yurttaşlarının sayısı 89'a ulaştı. Saldırıya uğra- yan 7 tanker kullanılamaz hale geldi. • //. Sayfada 'PENCERE' İLHAN SELÇUK'un yazısı MÜMTAZ SOYSAL'ın yazısı • 9. Suvfuda 1 -ion-fifn-4.no GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sıradan Bîr Sîyasetçl Ulusal ve uluslararası alanlarda bir lider, yıllardır sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden bu ayın 17'sinde ayrılıyor, KKTC'yi sıradan bir siyaset ada- mına bırakıyor. Bılgıli ve deneyimlı birçok Kıbrıs Türkünün polı- tikadan uzak kalması bu siyaset adamının bugün- kü konuma gelmesıni sağladı. Türkiye'ye karşı giderek küstahlaşıyor. Bugün • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Beşiktaş zorlanmadı Süper Lig'de 27. hafta- nın açılış maçında Beşik- taş, Ankaragücü'nü 4-1 yendı lnönü Stadı'ndaki karşılaşmada Siyah-Be- yazlılar'ın gollennı Ca- rew (2), Ahmet Dursun ve Pancu attı. Konuk ta- kımın tek sayısı Fa- ruk'tan geldi. MSpor'du 4- Efes Pilsen eşitledi ULEB Erkekler Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Efes Pilsen, Yuna- nistan'ın Panathınaıkos ta- kımını 75-63 yenerek du- rumu 1-1 "e getırdı ve dörtlü final şansını Ati- na'ya taşıdı. Solomon 24 sayıyla galibiyctte onemli rol oynadı. • Spor'da Gazi'de gerginlik Gazi Mahallesı'nde öl- durülen Esat A adlı gen- cin yakınları, katil zanlı- sının babasına aıt kahve- haneyi mololofkokteyl- lerıyle ateşe verdı. 300 kişilik grubu, polis ekip- leıı panzerle dağıttı Kahvehane tamamen yandı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sam Amca'nın Celal Amcası!Irak Devlet Başkanlığı'na seçilen Celal Talaba- ni'nin etkin olduğu bölgedeki lakabı Mam Celal, ya- nı Celal Amca... Sam Amca, Celal Amca'yı Irak'ın ba- şına getirdi. Celal Amca ne yapar? Bugüne kadar yaptığını! MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog