Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

rjjr'CumhurİYeC L ^ » K 1 T A P L A R1 ÖĞRETEMEDİĞİMİZ TÜRKÇE Kemal Ateş ÇaJ Pararlama A.Ş. Türkutağı Cad. No:39/41 (34334) Cağaloglu-lstajıbul Tel; (212) 514 01 96 Cumhuriyet rir'Cumhuriyel L^KİTAP L AR 1 AFFEDERSİN LA FONTAINE Mustafa Balbay Çag Pazarlama A.Ş. Türkocajı Cad. No:39/41 (34334) Cagaluglu-lsUulbullel; (212) 514 0 1 % 81. YIL SAYI: 29038 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARk N A D İ R N A D İ (1945-1991) 8 NİSAN 2005 CUMA r Asırlar Boyunca ISTANBULK S K R L K K İ Ü L A Y L A R I K Ü LT Ü K L1 Istanhul Camileri Istanbul Ansiklopedisi .1 Asırlar Boyunca Istanbul Ansiklopedisi'ni Cumhuriyet gazetesi ilk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu... Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserini 50 yıl sonra ikinci kez, aslına sadık kalarak günümüz Türkçesiyle yine okurlarımızla paylaşıyoruz... dflHJ FOSIU sikül bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden isteyin... I Cumhuriyet'lebirlikte. Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'ye ısrarla model biçmek isteyen ülkelere karşı net konuştu Eıııüı İslam degil, YARGITAY BAŞKANIARSLAN: 'Laik devrim bitmemiştir' Yargıtay Başkanı Arslan eksiklikleri ve yanlış- ları olaıı yeni TCY için çalışma başlattıklarını belirterek acii konuların tespit edilip Adalet Bakanlığı'na sunulacağını söyledi. Yargıtay'ın, Cumhuriyeti ve niteliklerini koruma ve sürdür- me görevini özenle yapmaya devam edeceğini anlatan Osman Arslan, " 1926'da başlayan laik hukuk devrimi ilerleyerek, gelişerek devam ediyor. Süreç bitmemiştir" dedi. • 4. Sayfada SOMJ kÖktendİnCİIİk Harp Akademileri Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ılımlı Islam modeliyle sıkça öne çıkarılan kimi ülkelerin, daha sonra kaçınılmaz biçimde köktendinci bir rejime dönüştüğünü anımsatarak Türkiye'nin ancak laik, demokra- tik ve hukuk devleti niteliği ile örnek oluşturabileceğini söyledi. Haber Merkezi - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, küresel dönüşümlerin hız ka- zandığı son dönemde Türkiye'nin Büyük Or- tadoğu Projesi çerçevesinde "ılımlı İslam" modeliyle Müslüman ülkelere örnek göste- rilmesine sert tepki gösterdi. Sezer, "Tür- kiye mutlaka örnek gösterilecekse, an- cak laik, demokratik ve hukuk devleti niteliği ile örnek oluşturabiliriz. Ya- kın tarihe bakıldığında, çevremizde geçiş dönemi örneği olarak 'ılımlı İs- lam' modeliyle sıkça öne çıkarılan ki- mi ülkelerin, daha sonra kaçınılmaz biçimde radikal bir değişikliğe uğra- yarak köktendinci bir rejime dönüştüğü gö- rülmüştür" uyarısında bulundu. Sezer, Türki- ye'yi örnek ülke olarak gösteren ülkelerin, 'ılım- lı İslam' övgülerine karşın, Türkiye'yi diğer Müslüman ülkelerden farklı kılan asıl değerin "dinsel yorumumuzdan çok, laik devlet ve toplum yapısı" olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Sezer, dün Harp Akademile- ri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve çevresindeki güncel askeri ve stratejik sorun- lar hakkındaki görüş ve düşüncelerini dile getir- di. Sezer'in önemli uyarılar ve mesajlar içeren • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Berlin'deki Neue Nationalgalerie müzesinde bugün sergilenmeye başlanacak olan gösteri öncesinde, New Yorklu sanatçı Vanessa Beecroft ve ekibi bir basın toplantısı düzcnledi. 1969 Cenova doğumlu sanatçının VB55 isinıli göstcrisinde 100 kadar çıplak model yer alıyor. İzleyicilerin farklı perspektiflerden seyredebileceği 3 saatlik gösteri, modern sanat müzesinin üst katında sergileniyor. (Fotoğraf: AFP) Melih Kibar yaşamını yitirdi Türk müziğine önemli yapıtlar armağan eden Melih Kibar (54) kanser tedavisi gördüğü hastane- de yaşamını yitirdi. Ha- babam Sınıfı'nın müziği- ni yapan, "Şevdan Olma- sa", "lşte Öyle Bir Şey" gibi çok sayıda ünlü bes- tesi bulunan sanatçı yarın son yolculuğuna uğur- lanacak. • 15. Sayfada Hazır giyim sektörü temsilcileri rekabet için ücretlerdeki yükün kaldınlmasını istediler 'Istihdam mardfestosu' YÖnetİCİIere anlatamadlk Hazır Giyim Platfonnu Zirvesi'nde açıklanan "Üretim, îstihdam ve Sosyal Banş Tehdit Altında" baş- lıklı bildiride, "2.5 milyon kişiyi istihdam eden bir sanayi, istihdam üzerindeki vergiler nedeniyle rekabet gücünü kaybediyor. Kendi- mizi dünyaya anlattık, kendi yöneticilerimize anlatamadlk. AB'yi, ABD'yi harekete geçirmişiz. DTÖ taleplerimizi tartışıyor ama yö- neticilerimize sıkıntılarımızı anlatamıyoruz" denildi. • 13. Sayfada Çin'e SOIl darbe verglden ABD'nin 6 ürüne kota koyması, AB'nin ithalatta alarm sınırlarını belirlemesinin ardından ABD Senatosu da Çin ürünlerine ek vergi için adım attı. Senatoda yapı- lan Dışişleri Bakanhğı'mn ödenekleriyle ilgili bir oylamada, 6 ay içinde parasının değerini yükseltmezse Çin ürünlerine yüzde 27.5 vergi uygulanmasını öngören bir karar kabul edildi. Çin, 10 yıldır yuanı dolar başına 8.28 oranında sabit tutuyor. • 13. Sayfada ABD 'li komutanlar endişeli Kerkük çatışmaya gidiyorKürt göçünün bütün hızıyla sürdüğü Kerkük'te Türkmenlerle Arapların isyanın eşiğinde ol- duğu belirtiliyor. ABD askeri yetkilileri çı- kacak bir çatışmanın iç savaşa dönüşmesin- den korkuyor. Kilit noktalara Kürtlerin geti- rildiğini yazan ABD basınında "Kerkük na- sıl gidersc, Irak da öyle gider" yolunda yo- rumlar çıkmaya başladı. • 10. Sayfada Kıbrıs 'ın iki tamfında farklı yorum AİHMherkesi memnun etti! Bir Rumun Türkiye aleyhine açmış olduğu da- va başvurusunu kabul etme kararı Güney Kıbns'ta sevinçle karşılandı. Rumbasmı ba- zı Türk gazetelerinin AİHM karannı yanlış yorumladığını vurgulayarak gerçek olma- yan bayram havası yarattıklarını yazdı. KK- TC Mal Tanzim Komisyonu ise "Karar bize kapıyı aralıyor" görüşünde. • 11. Sayfada Şimdi güçlü devletten yana Fukuyama 'Pardon'dedi Fukuyama, son kitabı 'Devlet lnşası'nda dev- letin güçten düşmesini bir ütopyanın değil bir felakctin başlangıcı olarak taııımlaya- rak ulus devletlerin güçlendirilmesi gerek- tiği tczini işliyor. Neoliberalizmin mimar- larından Fukuyama, küresel sorunlann kay- nağının zayıf devletler olduğunu söylüyor. ÖZLEM YÜ/AK'ın halıeri • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İşit de înanma KK Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt bir sü- re önce Kuzey Irak'ta konuşlanan PKK terör örgütü- nün büyük ölçüde Türkiye'ye eleman sızdırdığını, ne var ki PKK ile geçmiş yıllardaki önlemlere bugün sa- hipolmadığımızı, durumu "tehlikeligördüğünü"açık- ladı. Irak politikamız olmadığını saptayan kısa açıkla- ması asker düşmanlığıyla tanınan ünlü yazarlarca • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Linç girişimi Mağdurlar suçlu oldu Trabzon'da hapishanelerdeki tecrit koşullarını kınayan bildiri dağıtır- ken ülkücülerin başını çcktiği binlerce kişi tarafıııdan linç edilmek istenen 5 ki- şi, "halkta infial yaratmak ve sokakta bulunan vatandaşı darp etmek" suçun- dan tutuklandı. Saldırganlardan ise gözaltına alınan olmadı. • 6. Sayfada Mumcu'dan Erdoğan'a 'Soruma cevap ver' ANAP lideri Mumcu, aleyhinde tazminat davası açan Erdoğan'a seslenerek "Bana bu konuda Baykal'a söz verdiğini söyle- mişli. Bu konu üzerinde onlarca yıl siyaset yapmış bir siyasetçinin çıkıp kamuoyuna milletin gözünün içine bakarak, Mumcu doğruyu söylemiyor diyebilecek cesareti varsa çıksın söylesin" dedi. I 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mersin-Trabzon Hattı... Türkiye için en çok kullanılan tanımlardan ikisi şudur: 1- Uçurumun eşiğindeyiz... 2- Bir darboğazdan geçiyoruz... Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi ve politik du- rum, ne yazık ki bu iki tanımı sık sık güncel kılıyor. Başkentte devlet kurumları, ülke güvenliği açısından önceliktaşıyan konulara özel bir hassasiyetle yaklaşır- lar. Tehdit algılamasında ilk sırada olan sorunlar üze- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog