Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

rjjr'CumhurİYef L^-. K I T A P L A R I GALILEO BlLlMSEL DEVRlM Reşit Aşçıoğlu Çnjt Pa7arlnma A Ş Turkocağı f ad No W4I (14334)Cagalofelu-lslanbul M (212) SM 01 96 Cumhuriyet CumhurlyeC K ı T A p L A R ı KEMALÎZM Anıl Çeçen Çaf Pararlfima A $ Tıırkocagı f ad (14114)Cajjalojlıı-lstanbulTcl (2Ift514^9 81. YIL SAYI: 29037 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 NİSAN 2005 MBE Trabzon'da bildiri dağıtan bir grubun 'bayrak yaktığı ve Öcalan'ın resmini taşıdığı' yönündeki söylentiler kenti kanştırdı. Binlerce kişi protesto gösterisi yaparken 4 kişi linç edilmek istendi Ibplum gerilimiTAYAD üyelerinin "Hapishanelerde Neler Oluyor? Bilmek Hakkımız" baş- lıkli bildiriyi dağıtmasına bir grup müdahale etti. Bildiri dağıtanlar Uzan- sokak'taki EBA Çarşısı'na sığındı. 4 kişiyi kovalayan grubun "Bunlar PKK bayrağı açtı" diye bağırması üzerine çarşıdaki kalabalik kisa sürede büyüdü. Polis bildiri dağıtanları korumakta güçlük çekerken 4 kişi linç edil- mek istendi. Bölgeye gelen Emniyet Müdürü Akyürek kalabalığın sakin ol- masını ve dağılmasını istedi. Dağılmamakta ısrar eden kalabalık ile polis arasmda gerginlikler yaşandı. 4 kişi zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Yerel televizyonlann 'PKK bayrağı açıldığı vebayrak yakıldiğı'yolundaki ha- berlerinden ve olaylan canh olarak vermesinin ardından kentin birçok ye- rinde de yürüyiişler ve gösteriler yapıldı. Emniyet Müdürü Akyürek, dövü- len 4 kişilik grubun bayrak yakmasının söz konusu olmadığını söyledi. Trabzon Valisi Yavuzdemir ise 4 kişinin bildiri dağıttığını belirterek " Va- tandaşlar olaya müdahale etti. Bir toplumsal olaya meydan vermemek için söz konusu kişiler, geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla Emni- yet Müdürlüğü'ne götürüldü" dedi. AHMET ŞEFİK'in haberi • 3.Sayfada STRAVV'UN KIBRIS BEKLENTİSİ ^ozum için asker çekilmelT Avam Kamarası'nda Ankara'dan beklentilerini anlatan Ingiltere Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Kıbns'taki askerlennın bir bölümünü çekmesı- nin, çözümü kolaylaştıracağını savundu. AB'nin Kuzey ile 'doğrudan ticaret' öngören tüzüğü rafa kaldırdığını anımsatan Stravv, doğrudan ticaretin birleşme için önemli bir adım olacağını belirtti. AYHAN ŞtMŞEK ANKARA - Ingıltere Dı- şişleri Bakanı Jack Stravv, Avam Kamarası'na hükü- metin Kıbrıs polıtikasını anlaürkcn "Türkiye'nin Kıhrıs'(aki askerlerinin bir bölümünü çckmcsi, çözünı için olunılu bir kalkı sağlayacaktır" dcdi. AB'nin Ku/cy Kıbrıs ile "doğrudan ticaret" öngö ren tüzüğü rafa kaldırdığı- na işaret edcn Straw, "Biz, doğrudan ticaretin ger- çekleşmemesinin, Kıb- rıs'ın yeniden birleşmesi önünde daha büyük bir cngel olduğuna inanıyo- ruz. Bunun yeniden gün- deme gelmesi için Lük- semburg Dönem Başkan- lığı, Komisyon ve üye ül- keler ile danışmalarımızı sürdürüyoruz" dıye ko- nııştıı. lngıltere Dışışleri Baka- nı Stravv, Avam Kamarası Dış llişkiler Komıtesrnın MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • APRAPORTÖRÜEURLINGS:TÜRKtYE YANLIŞ YÖNDE ILERLÎYOR • & Sayfada TAYAD'LILAR GÜÇLÜKLE KORUNDU -Trabzon'da çarşıya sığınan 4TutuklU Aileleri Yardımlaşma vc Dayanışma Derneği üye- si, zırhlı araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada çok sayıda kişi zırhlı aracın üzerine çıktı ve aracı tekmeledi. (AA) Ilk kez bir Arap ülkesine bir Kürt devlet başkanı seçildi. IKYB lideri 'ulusal birlik' mesajı verdi Talabani IraklideriALMAN YA'DA İŞSİZLİK ARTIYOR Türkler yoksul Almanya'da yapılan bir araştırma, ulkedc hcr 3 rurktcn bırrnın yoksulluk sınırı altında yaşa- dığını ortaya koydu. Türkler arasında bu sınırın altuıa düşeceklerın sayısının gelecekle de artma- sı olasılığımn yüksck olduğuna dikkat çekildi. OSMAN ÇUTSAY'ın haberi • H. Sayfada TEZKERENtN BtLİNMEYENLERt OHAL'e kdpayı Dönemilî Başbakan Yardımcısı Yalçinbayir " I Mart te/kcresı kabul cdılseydı crtesı gun Doğu ve Gu- neydoğu'da olağanüstü hal ılan edılecektı" dedı. CHP'h Öymen ise "ABD askerinın güvenliğı için buyuk schirlerimızdc de sıkıyonetım ilan edilmesı soz konusu olacaktı" dıye konuştu. I H. Sayfada Irak'ta Şiilerle Kürtlerin vardığı anlaşma meclisteki oylamayla resmıyet kazandı. lalabanı, irak'ın ılk cumhurbaşkanı oldu. Başkan yardımcılıklarına Şii Abdülmehdı ile Sünni El Yaver seçildi. Saddam Hü- seyın'in televızyondan izledıği seçimın ardından Ta- labani, Irak'ta demokrasi ve ulusal birlik sözü verdi. Ankara kUtladl Sezer, Talabani'ye gönderdiği kutlama mesajında, irak'ın krıtik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak cumhurbaşkanlığı göre- vinın 'ülkenın ve Irak ulusunun birlik ve bü- tünlüğünü simgelediğini" anımsattı Erdoğan da Kerkük uyansında bulundu. • 11. Sayfada 10. İzmir Kitap Fuan 9-17 Nisan 2005 Izmirli yazarların ağırlıkta olduğu, ana teması "Ege'nin ıkı yakası" olan TUYAP 10. izmir Kitap Fuarı sayısı... Bugiin ve her perşembe Cumhuriyet 'le blrllkte. İstanbul Ansiklopedisi Her Salı ve Asırlar Boyunca istanbul ansıklopedısinı Cumhuriyet gazetesı ılk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu Tarıhçı Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserını 50 yıl sonra ıkıncı kez, aslına sadık kalarak gunumuz Turkçesıyle yine okurlarımızla paylaşıyoruz... 4. fasikül yanın Cumhuriyet'lebirlikte. 81 yaşındaydı Monaco Prensi öldü Monaco'nun 56 yıldır tahtta kalan hükümdarı Prens Raınıer yaşamını yitirdi. Kalp ve akciğer hastalıklan nedenıyle yaklaşık bir aydır hastane- de bulunan 81 yaşındaki Rainier, ge- çen hafta yoğun bakıma alınmıştı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Rainier, Tayland . Kralı 9. Rama Bhu- mibol Adulyadej'in ardından dünyada en uzun süre krallık yapan ikınci kişi unvanına sahipti. • 10. Sayfada JÎTEM SAVCISINA EL ÇEKTlRlLDÎ M 4. Sayfada AİHM RUMLARIN ÖNUNUAÇn • 10. Sayfada CİAZETEMtZE TSYD'DEN4ÖDÜL M Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vuran Ama Dinlemeyenlere Dair... Bir süre önce işsızlik sorununu çözemediğini itiraf eden Başbakan; yıne değıştı, söylem değıştırdı. Dünyanın hiçbiryerinde işsizlik bitmedi diyor. öy- leyse? Madem kı dünya çözememış, çözemiyor so- runu. Bizde nüfusun neredeyse dörtte birini ılgılen- diren işsizlik sorununu neden çözemedinız diye sor- MArkasıSa.8,Sü.l'de işsizlik kuşatıyor Ekonomist Mustafa Sön- mez, yaptığı araştırmayla "işsizliğin coğrafyasını" çıkardı Sönmez, istanbul, Çukurova, Ankara ve Iz- mir'in, yüzde 47'yle top- lam işsizlerin yarısına yakı- nının toplandığı dört mer- kez olarak ortaya çıktığını belırledı. • 13. Sayfada Dörtlü final İstanbul'da Uluslararası Basket- bol Federasyonlan Bırli- ği (FIBA), Fenerbahçe Erkek Basketbol Takı- rnı'nın da yer alacağı FI- BA Avrupa Ligi 'Dörtlü Final' organizasyonunun Kiev yerine İstanbul'da düzenlenmesıne karar verdi. M Spor'da UEFA'dan camili tanıtım UEFA tarafından hazır- lanan ve StarTV'de ya- yımlanan bantlarda Is- tanbul'un tanıtınunda camılenn, türbanlı ka- dınların ve aptes alan ın- sanların bulunması, UE- FA'nın Türkıye'ye bakışı hakkında soru işaretleri doğurdu. W Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ulusa ve Devlete Tersleniş! Başbakanlar arada bir televızyonlarda ortak yayı- na çıkıp hükümetin yaptıklarını anlatırlar. "Ulusal Seslenış" adı altında yayımlanan bu programlar ge- nel olarak eğlencelidir. Başbakan, "Uysa da uyma- sa da, sözüm geçerhermasada" deyip konuşması- nı kaydettirir, kanallara gönderir. Çoğu da yayımlar. Geçmiş hükümetlerdönemindezaman zaman bu "Ulusa Sesleniş" programlarını, başlıktaki gibi "Ulu- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog