Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet ^ . K İ T A P L A R I ÖĞRETEMEDİĞMZ TÜRKÇE KemalAteş Çag Parariama A.Ş, Türkocagı Cad. Nn:W41 (34334) Cafeıloglu-lslanbul Tel: (212) 514 01 96 Cumhuriyet Y ITAP LA R I AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbay Çag Pazarlama A.Ş. Tiirkoeagı fad. No:39/41 (34334) Cagaloglu Islanhııl Tcl: (212) 514 01 96 81.YILSAYI: 29035 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV içinde)_ KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 NİSAN 2005 SALI .Ay îstanbul Ansiklopedisi Uj^ / Asırlor Boyunco İstonbul «WSHHB ırvulr^ I ^»°®i ' JPtiflltS '"! / j p ^ ansiklopedisini Cumhuriyet gazetesi ilk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu... "SSm\WM Her Salı ve Cuma M \î Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserini 50 yıl sonra ikinci kez, aslına sadık kalarak günümüz Türkçesiyle yine okurlarımızla paylaşıyoruz... 3 . f a s i k ü l b u g ü n C u m h u r İ y e C ' I e b i r l i k t e . Ü c r e t s i z . }-4 Basın ve siyaset dünyasını zan altında bırakan Erdoğan ve Mumcu'ya çağn Bildigiııi açıkla"İŞ takîpçîSİ gazeteciler kim?' Başbakan Erdoğan'ın bazı ga- zetecilerin iş takipçiliği yaptığını belirtmesine basın örgütleri tep- ki gösterdi. Erdoğan'ın isimleri açıklamasını isteyen örgütler, aksi halde iddia sahibinin de ağır yara alacağını vurguladılar. TGC Baş- kanı Erinç, Başbakan'm tüm gazetecileri töhmet altında bıraktığı- nı ifade etti. Basın Konseyi Başkanı Ekşi de "Ahlaki değerlere Sa- yın Başbakan'ın da sahip çıkması ve bu isimleri, kendisinden ne za- man ne istendiğini belirterek açıklaması gerekir" dedi. M4.Sayfada 'MİMetvekİllenne ne verild!?'ANAP lideri Mumcu ile AKP arasında süren 'ilıale transferi' tartışmasına CHP de katıldı. Grup Başkanvekili Anadol, Başbakan Erdoğan'ı CHP'den transfer edilen milletvekillerine 'ne verildiğini' açıklamaya çağırdı. Mumcu'ya da seslenen Anadol, bildiklerini ve AKP'ye geçişi sırasında 'ne aldı- ğını' kamuoyuna açıklamasını istedi. Anadol, yaşananların,AKP'ye geçen milletvekilleriyle ilgili olarak CHP lideri Baykal'ın "Bu transferler şaibelidir" sözlerini doğruladiğını ifade etti. M 5. Sayfada CHP'DEN MÜSTEŞAR ÎÇlN SUÇ DUYURUSU Dınçer ın suçu sabit' CHP Grup Başkanvekili Anadol, "intihal"le suçla- rtan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer hakkında basın aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Cum- huriyet Üniversitesi ve Marmaıa Üniversitesi'nin ka- rarlarıyla suçun kesinleştiğini anımsatan Anadol, "Savcıları göreve çağırıyorum ve Başbakan'm ne yapacağmı merakla bekliyorum" dedi. Anadol, suçlamanın üstü örtülerek geçişti- rilecek bir konu olmaktan çıktığını söyledi. AKP'nin muhafazakâr bir parti olduğunu her fırsatta dile getirdığini söyleyen Ana- dol, "Ahlaki değerleri muhafaza edenıe- yen bir anlayış mı muhafazakâr ola- cak?" eleştirisini yöneltti. • 5. Sayfadu IMF yasaları Grevdye ceza Hükümct IMF'nin is- tediği "Sosyal Sigorta- lar ve Gencl Sağlık Si- gortası (GSS) Tasansı" ilc BankalarTasansı'nı Meclis'e gönderdi. GSS tasansmda grcv siircsi, sigortalılık kapsamından çıkarıldı. Bankacılık ta- sarısında da IMF'nin is- teği olurken BDDK başkanlanmn ikinci kez seçilmesinin yolu kapa- 11Idı. • 8. Sayfuda Akaryakıt Zamlar usandırdı TÜPRAŞ, benzine arka arkaya 4. zammı yaptı. Ben/inin ratineri fiyatı yüzde 9.4-9.7 oranları ara- sında arttınldı. Zamrnın, pompa fiyatlarına yüzde 2.5-2.7 oranları arasında yansıyacağı belirtildi. Pet- rol ürünlerindeki artış enf- lasyonun da beklentilerin iizerinde çıkmasına neden oldu. TÜFE binde 26, ÜFE ise yüzde 1.26 oranın- da arttı. • 12. Sayfuda W Kokulu Kadınlar Festivale ilgi büyük 1 Nisan Cuma akşaım Lütfi Kırdar'da îngi- liz yönetmen Charles Dance'ın "Lavan- ta Kokulu Kadınlar" adlı filmiyle açılan 24. Uluslararası tstanbul Film Fcstivali'ne ilgi büyük. Festivalde bugün beş sinema- da 20 film gösteriliyor. George Lucas'ın "THX1138" adh bilimkurgusu, açılış fil- mi "Lavanta Kokulu Kadınlar", Terry George'unAfrikahbirOscarSchindler'in öyküsünü anlattığı "Hotel Rwanda", Ne- il Jordan'ın "Mona Lisa"sı ve lsrailli yö- netmen Eran Riklis'in 2004'te pek çok ödül kazanan filmi "Suriyeli Gelin" bu- gün izlenebilecek filmler arasında. Örgüt adınıyine değiştirirken Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü PKK ö üterörü yeniden3 yil önce aldığı kararla adını önce KADEK, sonra da KONGRA GEL olarak değiştiren terör örgütü PKK'nin, Öcalan'ın doğum gü- nünde "yeniden kurulduğu" açıklandı. Şır- nak Valiliği, 31 Mart-4 Nisan tarihleri ara- sında Cudi Dağı'nda çıkan çatışmalarda, 9 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Uzman çavuş Mustafa Civelek de şehit oldu. PKK içındeki baskılara dayanamadığı belirtilen "Kurt" kod adlı H.K. de Silopi ilçesınde güvenlik güçlerine teslim oldu. • 6. Sayfada Aralarına Çin girdi Avrupa'ya Bushtehdidi Çİn'e silah satışları konusu, ABD-AB ilişki- lerini tehdit eder noktaya getirdi. Washing- ton yönetimi, Çin'e uygulanan silah ambar- gosunu kaldırması durumunda Avrupa Bir- liği'ne yaptırım başlatacagı uyarısında bu- lundu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Zo- ellick, bu durumda ülkesi ile Brüksel ara- sında ilişkilerin ve silah ticaretinin olum- suz etkileneceğini belirtti. • 9. Sayfada Fransız laikler tepkili 'Papa içinbayrak yanya inmesin' Fransa'da Yeşiller ve Sosyalist Parti'nin bazı üyeleri, laikliğe aykırı olduğunu anım- satarak Papa 2. Jean Paul'ün ölümü dolayı- sıyla bayrakların yanya indirilmesine karşı çıktı. Yeşiller ve Sosyalistler "Laik devlet anlayışında bu doğru değil. Curnhurbaşkanı bütün Fransızlar adına bu kararı alamaz' görüşünii belirttiler. Papa'nın ise cuma gü- nü defnedileceği açıklandı. • 10. Sayfada • HÜKÜMET, VATlKAN'A SEZER'İN GİTMESİNI ÎSTIYOR • S. Sayfada ÖĞRKTMENE ÜCUZ BİLGtSAYARYOK M 3. Sayfada OKKAN, JİTEM'E KARSI ÇIKTI M 6. Savfada YANLIŞ YÖNETİM TRT'YtBATIRDI • 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Son Oğretiler Seçimden söz etmenin, seçim istemenin vatana ihanet olduğunu Başbakan'dan öğrendik. Yeni öğ- retisi yaşam üzerine. Bu kez bir ay simit yiyip çay içe- rek 270 YTL'yle geçinebileceğimizi kanıtlıyor. Üstelik satın alma gücümüzün arttığını da söylü- yor. Böylesine gönül ferahlatıcı örneklerle halkı aydın- latan böyle başbakanları olduğu için AKP'liler ne ka- • Arkası Sa. 8, Sii. 1 'de Cinselliğe dinci baskı istanbuVdayapüan uluslararası toplantıda Islamın kadın haklarını ihlal için kullanıldığı vurgulandı İstanbul Haber Servisi - Kadının Insan Haklan-Yeni Çözümler Vakfı'nın kurucu- su ve Başkam Pınar îlkkaracan, Müslü- man toplumlarda kadın hakları ihlallerinin özellikle cinselliğe ilişkin olduğunu belirt- ti. Îlkkaracan, Müslüman her ülkenin Isla- mı kendine göre yorumlayarak kadınlara farklı şekilde baskı uyguladığını vurguladı. "Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'da Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Yasal Reformlar" konulu toplantı, Armada Ote- li'nde 14 ülkeden 40 katılımcıyla gercek- MArkası Sa. 8, Sii. 8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Toroslar Soroslar'ı Yener! Uluslararası finans ve demokrasi spekülatörü Ge- orge Soros'un çalışma sahası giderek genişliyor. Gürcistan ve Ukrayna'dan sonra Kırgızistan'daki meydan darbesinin altından da Soros çıktı. Kırgızistan'da her şey o kadar ani gelişti ki, yapı- lan devrimin adını bile koymaya fırsat kalmadı. Şim- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog