Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

r"Cumhuriyet ^ K İ T A P L A R I ÜLKELERE DEĞÎL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay Çag Pnzarlama A Ş Türtoragı Cad No:3W41 (34334) Cagalojlıı-kanbul Tcl' (212) 514 01 96 Cumhuriyet BAHCE3İZİZ GÜL (34334)Cağaloğlu-IstanbulMo ğjt 81. YIL SAYI: 29033 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-J945)B/4ŞY>\Z4fî/; NADİR NADİ (Î945-7997J 3 NİSAN 2005 PAZAR Istanbul Sophia Loren'i izledi... Oophia Loren, Istanbul Sinema Festivali'nin konuğu olarak istanbul'daydı. Çocukluyu 2. Dünya Savaşı'na denk gelen Loren açlığı iyi biliyor Yemeğin ağır bastığı filmlerde oynamaması, yernek kitapları da bunu gösteriyor. B u g ü n v e h e r p a z a r Cumhuriyet ' le b i r l i k t e . BM'de yeniden yapılanma Yeniden yapılanma kapsamında Güvenlik Konseyi'ne yeni üyelerin alınması, bunların statusu, teror konusunda ortak sözleşme iCumhurtyelii hazırlanması gibı konular bulunuyor. 1 5 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nin 24 üyeye çıkarılması isteniyor. Yarın ve her pazartesi Cumhuriyet'le birlikte. 40 yılda 127 yasa veto edilirken sadece 2.5 yıllık AKP döneminde 29 yasa Köşk'ten geri döndü Yasa beceriksizliğiTÜRKİYE'NİN BORCU 1999'DAN BUGÜNE KADAR188 MİLYON DOLAR ARTTI IMF'nin ekonomiktem Türkiye'nin borcu gelirlnl aştı AnkaraTicaret Odası'nın hazırladığı "IMF'li yıllar raporu", 1MF programlarının uygulan- dığı son 5 yılda Türkiye'nin borçlarının yüzde 129 oranında arttığını ortaya koydu. Rapora göre, aynı döncmdc Türkiye'nin kişi başına borcu kişi başına gelinnı gerıde bıraktı. ATO Başkanı Aygün, "Türkiye TMF'nin ekono- mik terörüne maruz kaldı" dedi. • 9. Sayfada 5 8 y i l l l k g e ç m İ Ş Raporda, Türkiye ıle IMF iliijkilerinin 58 yıllık geçmişine de yer ve- rildi. Rapora göre, Türkiye 1947 yıhnda Recep Peker hükümeti döneminde 43 milyon dolar ka tılım payı ödeyerek IMF'ye üye oldu. Türki- ye, IMF ile geçmişinde, şimdiye kadar bir "süresi uzatılmış fon karşıhğı" ve "yakın izleme programı" dahil olmak üzere, 24 yıla yayılan 18 anlaşma imzaladı. • 9. Sayfada AKP hükümetinin 2.5 yıllık iktidarı süresin- ce çıkardığı yasalar, tartışmaların, vetolarm ve iptallerin odağında yer aldı. Yeni Türk Ce- za Yasası'mn yürürlüğe girmesine saatler ka- la yürürlük tarihinin ertelenmesi de AKP'nin "yasa yapma tekniğinden uzak" olduğu eleştirilerini bir kez daha gündeme getirdi. Yeterince tartışılmadan Meclis'ten çıkarılan yasalar ya Cumlıurbaşkanı'ndan dönüyor ya da iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor. Başbakanlık Müsteşarı Din- çer'in, yasaları kendi görüşüne göre düzen- lemesi de tepkilere neden oluyor. EMINE KAPLAJN ve İLHAJN TAŞCl'nın haberi • 8. Sayfada Dışişleri Bakanı Abdullah Gül açıkladı: ABD'ye Incirlik için izin verîlecek DlŞİŞİerİ Bakanı Gül, ABD'nin tncirlik Üssü'yle ilgili istemleri- ne olumlu yanıt verileccğini söylcdi. AKP'nin Kızılcahamam toplantısında ınilletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül, veri- lecek ıznın BM krıterleri kapsamında olacağını açıkladı. Gül, ABD ile ilişkilerin ışbırlığı çerçevesınde sürdüğünü vurguladı. Kıbrıs sorımuna da değinen Gül, çözüm için Tayvan modelinin gündeme gelebileceğini belirtti. Gül, uluslararası platformda si- yasi olarak tanınmayan ancak ABD dahil pek çok ülkenin eko- nomik ilişki kurduğu modelin Güney Kıbrıs'ın durumuyla ben- zeştiğini söyledi. BÜLENT SARIOĞLlJ'nun lıaberi • 5. Sayfada DENtZ BAYKAL: Esas olan halkın oyu CHP Genel Başkanı Bay- kal, son milletvekili trans- ferlerini değerlendırirken "halkın parti değiştirme- leri desteklemediğini, esas olanın halkın oyuyla parlamentoya gırmek ol duğunu" söyledi. Baykal, "Siyasal hayatımızın yeni bir aşamaya geldiği anla- şılıyor. Sorunlar var. Par- lamentoda yaşanan önem- li olaylar var. tktidarın çe- şitli yolsuzluk iddialarıyla ilgili önemli gelişmeler var" dedi. • 5. Sayfada MEHMET AĞAR: Ne dediğini bilmiyor DYP lidcri Ağar, Basbakan Erdoğan'ın "Erken seçim- den söz etmek bu ülkeye ihanettir" açıklamalanna tepki göstererek " Başba- kan ya sinirli ya da ne de- diğini bilmiyor. Herhalde maksadını aşan bir laf söy- ledi" dedi. Iktidar oldukla- rında sorunlardan kaçma- yacaklarını belirten Ağar, türban sorununu çözme vaadinde bulundu. Ağar bu sorutıu ideolojik hale getirmeden çözebilecekle- rini savuııdu. • 4. Sayfada Aziz Pietro Meydanı'nda toplanan on binler Pa- pa 2. Jean Paul'ii dualarla uğurladı. (Fotoğraf: AP) Katolik dünyası Papa'ya ağlıyor Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani lidcri Papa Ikinci Jean Paul 84 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun bir süredir tedavi gören ve hafta boyunca sağlığına ilişkin çelişkili bilgiler verilen Papa'nın Türkiye saatıyle 22.37'de öldüğü açıklandı. Dünyanın dört bir yanındakı Katolikler açıklamanın ardından yasa boğulurken yeni papayı belirleyecek kardi- naller Vatikan'a gelmeye başladı. • 6. Sayfada KULE CANBAZI ANAP Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Mumcu, eşi Işın Mumcu ile delegeleri selamladı. (AA) Mumcu'dan 'transfer' sorusu Yüzünde sabah rüzgârı...Biniciliği öğrenen bir çocuğun yapmak istediği en gösterişli numara hıç şüphesiz kı 'eyer boşalt- mak'tı. At koşarken altı- na girmek ve sonra yeni- den eyere çıkmak en çok alkış toplayan gösteri ol- duğundan, her çocuk bir gün bu marifete sahip ol- ma düşüyle uykuya da- lardı. SUNAY AKIN'ın I 75. Sayfadayazısı TİMÎSİ'NİN İKİNCI ALBÜMÜ AKP'den istifa ederek ANAP'a katılan Isparta Milletvekili Erkan Mumcu, ANAP'ın 6. genel başkanı oldu. Partinin dün başlayan 4. Olağa- nüstü Genel Kurulu'na tck aday olarak giren Mumcu, oy kullanan 859 delegeden 852'sinin oyunu aldı. Kongrenin bugünkü bölümünde Merkez Karar Yönetim Kurulu ile Merkez Di- siplin Kurulu üyeliklerine seçim yapılacak. Mumcu sert eleştiriler yönelttiği Basbakan Er- dogan'ı "Kompleksli, bilgisiz, birikimsiz" diye nitclendirdi. Erdoğan'ın milletvekili transferleri nedeniyle kendisini hedef alan sözlerini de ya- nıtlayan Mumcu, "CHP'den AKP'ye geçen mil- letvekillerinin ihale için geçmediğini söylemeye cesaretin var nıı? ANAP'a gelenler, sana gelen- ler gibi mamaya gelmiyor" dedi. • 4. Sayfada • BASBAKAN ERDOĞAN: DEVLET SIRLARINI AÇIKLADI Umudu anlatıyor Ali Haydar Timisi, her aşamasını yüklendiği ikinci albümü "Umuf'ta, "Yüreklerden türküler ve umut ek- sik edilmesin" mesajları veriyor. Ti- misi, albümünü anlatırken "Umudu ifade etmek istedim" diyor. HATİCE TUNCER'in söyleşisi • 7. Sayfada İNSAN HAKLARI KAOSU • 9. Sayfada 'DEVRİMLERİN LİSTESI BATI'DA • //. Sayfada 'BABA BANA PARA VER, BANKA ALACAĞ1M' • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vatana (hanetin ve Huzuru Bozmanın Yeni Koşulu Vatana ihanete yeni birekyapıldı: Seçim istemek! Medyanın kızılca kıyametin kopacağını sandığı Kı- zılcahamam'daki AKP milletvekilleri toplantısında (kampında) konuşan RTE'den öğrendik; seçim iste- mek bir yana, seçim sözcüğünü kullanmak bile ar- \ArkasıSa.8,Sü. 1'de Fenerbahçe lige galibiyetle döndü Ulusal maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Gaziantepspor'u Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ko- nuk eden Fenerbahçe, rakibi- ni 2-0 yenerek liderliğini sür- dürdü. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Sakaryaspor- Ankaragücü: 7-2, Istanbulspor- Akçaabat Sebatspor: 1 -0, Çaykur Ri- zespor-Gençlerbirliöi: 1-1 MSpor'da + Phillips: Sınırlann açılması yarannıza Türk-Ermeni Uzlaşma Ko- mitesi'nin kuruluşunda öncülük yapan Amerikalı bilim insanı Davıd Phil- lips, "Ermenistan da Türki- ye de aşırı milliyetçi siyaset- ler tarafından rehin alınmış durumda" dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU'NUN nöyleşisi • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tıyatro ile Şiirin Gücü Birleşince... Çinli bilge ne güzel söylemiş: Bir yıl sonrasını düşünüyorsan, tohum ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan, ağaç dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan, toplumu eğit. Bu söze ben de kendimce şunu eklemeden yapa- madım: MArkast Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog