Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Nisanda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!llk fatıuranızda gelecek o'an 7.2 YTL'iık Ozel ilertîşım Vergısı nırtp12 ayda ödeyin TURKCELL Cumhuriyet81. YIL SAYI: 29054 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Nisanda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!İlk fattıranızria geiecek olan 22 YTL"lıK Ozel lletışınn V°mi<-j'rr r!o 12 ayda ödeyın lılı tMİgı TyrkceNEai'.) U« Abune MtftK.-/{prj »e «nmM.luıhcei* cur TURKCELL 24 NİSAN 2005 PAZAR T a r i h s e l g e r ç e k l e r ı ş ı ğ ı n d a E r m e n i s o y k ı r ı m ı i d d i a s ı Cumhuriyet Ermeni dosyasını açıyor Goçnak adlı Ermeni gazetesi: Van'da sadece 1500 Türk sağ kaldı. Ermeni iddialarmın temel dayanakları. "^Lozan'da Ermeni meselesi hukuken ve siyaseten çözümlendi. Ş ü k r ö E l e k d a ğ ' ı n k a l e m i n d e n y a r ı n Cumhuriyef ' t e . . . Cumhuriyet 'le biriikte. TBMM'deki özel oturumda konuşan muhalefet liderleri, din-siyaset aynmının önemine dikkat çektiler ıııı uyarısı'OlUk OİUk kan akar' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de konuşan muhalefet liderleri hükümete uyanlarda bulundular. Cumhuriyeti tahrip ederek demokrasiyi güçlendir- menin mümkün olmadığını belirten CHP lideri Bay- kal, "Siyasetin referansı demokrasi olmaktan çıkar, din olursa bunun sonucu önce oluk oluk kardeş kanı, sonra da koyu ve karanlık bir otoriter rejimdir" dedi. ZONGULDAK'TA ILGÎNÇ UYGULAMA Dansöz kıyafeti giyen çocuk - salondan çıkanldı Zonguldak'taki 23 Nisan etkinlikleri sırasında kıyafet krizi yaşan- dı. Yağışlı hava nedeniyle salonda yapılan kutlamalar kapsa- mında Ukrayna ekibi de gösterisini su- narken ekipten bir genç kız, üzerindeki * tül örtüyü atarak dans etti. Giysisi "dansöz" kıyafetine benzetilen genç kız yetkililer tarafından salondan çıkanldı. Tokat'ta AKP'li belediye başkanı Adnan Çiçek'in türbanlı eşi Emine Çiçek, etkinlikler yapıldığı sırada To- kat Valisi Nasuhbeyoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yıldınm'uı arkasın- da, protokolde oturdu. CHP il örgütü, bir açıkla- ma yaparak olaya tepkı gösterdi. • 8. Sayfada CUMOK'LARANITKABtR'EYÜRÜDÜ Başkentte büyük buluşma Cumhuriyet Okurlan (CUMOK) ve Atatürkçü Düşûnce Denıeği (ADD) Çankaya Şubesi'nin düzenlediği 23 Nisan yürüyüşü Ankara'daki yağ- muıiu havaya karşın büyük bir coşku içinde ger- çekleştirildi. Marşlar söyleyerek Anıtkabir'e yü- rüyen grup, çocuklar ve yurttaşlarca alkışlandı. Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürü- yen grup adına konuşan ADD Genel Başkanı Er- tuğrol Kazancı, devrimin en sayguı düşünce ku- runianndan Cumhuriyet gazetesinin okurlan ve ADD'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen et- kinLğin çok anlamlı olduğunu söyledi. • 8. Sayfada 'SOkak eylemlerine dikkat' Son günlerde artan sokak eylemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği- ni söyleyen DYP lideri Ağar, "Meclis ülke yönetimi- ni elinde tutan bir avuç insanın görünmez ilişkilerine meşruiyet kazandırma yeri değildir" dedi. ANAP Genel Başkanı Mumcu, "Geleceğe şekil veren geliş- meler küresel bir kavrayış içinde hayata geçirilmeli- dir. Bunun yolu, kendine güvendir" diye konuştu. llimll İSlam modellne tepkl "Ilımlı Islam" mode- lini temel alan girişimlere tepki gösteren HYP lideri Yaşar Nuri Öztürk, "Ilımlı îslam adıyla sahte bir sö- mürgecilik dini ülkemize ısrarla dayatılıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Sezer ve Genelkurmay Başkanı Öz- kök'ün izlediği oturum sırasında AKP'lilerin partile- rinden istifa ederek ANAP'ın başma geçen Erkan Mumcu'yu alkışlamamalan dikkat çekti. • 9. Sayfada Sahil güvenlik harekete geçti Kardak'ta Ssaatlik balıkçı Nisan coşkusu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlan- dı. Havanın yurt genelinde yağmurlu olması nedeniyle açık alanda planlanan törenlerin büyük çoğunluğu kapalı salonlarda yapıldı. AKP hükümeti, Anka- ra'da yapılan stadyum kutlamalanna son verdi. Anıtkabir yağmura karşın yurt- taşlann akınına uğradı. Çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetici koltuk- lanna oturdular. llk Meclis binasındaki etkinlikte öğrenciler ilk TBMM top- lanüsını canlandırdılar. (Fotoğraflar: FATÎH ERDOĞDU / AA) • *. Sayfada KAÇ.VKÇILIK CAZÎP FALE GELDl 15. Savfada TtRKÜLERLE &OL KOLA 1 7. Savfada IEŞİKTAŞ: 2 KONYASPOR: 1 mSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ç Çok Büyüttüğümüz' Olay Peş peşe can sıkıcı haberier geliyor. Son olarak dostluk ilişkilerimiz hiçbir dönemde tartışılmayan Polonya'da meclis ve üyesı olmak için çırpındığımız AB ülkeleri (Avusturya, Belçika, Güney Kıbns, Fransa, Yunanıstan) Ermeni soykınmını kabul ediyor. MArkasıSa.8,SiLrde OKURUN sorunlarını yansıtmakta önemli işler üstleneceklerine inanıyoruz A D D ve ÇYDD'nin varoluşlarını hızlandıracak ıletişım ağının "Soz Okurun" sayfasında gerçekleşmesı de olanak kazanacakthr. 2000 vurıışu aşmayacak goruş ve eleştırılerınızı bekliyoruz I posta@cumhuriyet.com.tr • Faks: 0212 513 90 98 | v-umhuriyet, sayfabrını CUMOK'lara açıyor. "Soz Okurun" sayfamızda yayın ilkelerimize uygun tüm haberlere, duyurulara, görüşlere ve eleşfirilere yer vereceğiz CUMOK'lar bu gazetenın gerçek sahibıdirler; ulke yayın yaşamına yepyenı katkılarda bulunup ufuklar açacaklarına, ulkenin yerel ve genel TÜrkİye, Yunanistan Ka- ra Harp Okulu'nda Türk bayragının tahrip edilmesi nedeniyle resmi özür bek- lerken, dün ıkı Yunan ba- lıkçı teknesı Kardak'a ge- lerek Türk karasulannı ıh- lal ettı. Bodrum'da demirli Türk sahil güvenlik botu bölgeye giderek balıkçılan uzaklaştırmak ıstedı. tkı Yunan sahil güvenlik botu- nun bölgeye gelmesıyle ar- tan gerginlik ikı ülke yet- kililerinın temaslan sonu- cu aşıldı. • //. Sayfada Prof. Başeren: Türidye adakmm unutmuyor Ikİ bilim adamı Prof. Sertaç Hamı Başeren ve Ali Kurumahmut birlikte yazdıklan kitapta Ege Denizi'ndeki 150adanın Türkıye'ye ait olduğunu savunuyorlar. Prof. Başe- ren, "Yunanıstan'ın ken- disıne devredıldığıni öne sürdüğü adalann 150'si hiçbir zaman onlara veril- memiş" dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU'mın söylefisi • 12. Sayfada Doğuş Holding İsianbuVa yeniahşveriş merked DoğilŞ Holding ve Orjin Grup ortaklığı, 250 milyon dolara mal olacak ve "Is- tinye Park" adı verilen bir alışveriş merkezi yapmak için harekete geçti. Hem Amerikan hem de Avrupa çızgisini yansıtmayı he- defleyen projede, 300 ma- ğazanın yanı sıra 400 da- irelik konut bölümü de bu- lunuyor. Istinye Park'ın Nisan 2007'de açılması planlanıyor. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Epmeıri Sopunu ya da Gölgeyi Taşlamak... Bugün Birinci Dünya Savaşı'nın amansız koşulla- n içinde Osmanlı'ya karşı Ruslaria birtikte hareket e- den Ermeni çetelerin tutuklanışının 90. yılı. Tutukla- maları, zorunlu göç yasası izledi. 1916 yılı sonunda uygulama durduruldu. Ermeniler bu süreç içinde yaşananlann "soykınm" MArkası Sa. 8, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog