Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

rCumhurlyef L K I T A P L A R I TÜRKlYE'NİN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya ÇjgP-ırarlamaAŞ IuıkougıC ıd No W4I (14114) Cnğaioğlu Istanbul Iıl (212) W 01 96 Cumhuriyet rV'Cumhurlyel L^KİTAPLARI Türkan Saylan 4 * x (, j g Pazarlama A Ş Turt;a.jjı Tad No 19/41 ,(34134)CajaloğluIntonbulia (212)S|4J)1 9» 81. YIL SAYI. 29050 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADl (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ f/945 Cumhuriyet Gezi Türkiye'yi ve dünyayı keşfedeceğiniz yepyeni bir dergi... ** ; YARIN , 20 NİSAN 2005 ÇARŞAMBA Kıbrıs'ta yenŞflir dönem başlıvor.. Dr. Fazıl Küçük'ün aday olmadığı 1973 yılında Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine seçilen ve 32 yıl süreyle bu görevini sürdüren Rauf Denktaş hakkında çok şey yazıldı, çok şey söylendi... Cumhuriyet yeni bir Denktaş dosyası açıyor REŞAT AKAR'ın söyleşisî .huriyet 'le birlîkte. Ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayınız Yarın Cumhuriyet'te 115 kardinal, tutucu görüşleriyle tanınanAlman Ratzinger'i Katoliklerin yeni lideri olarak seçti Türkiye karşıü Papa RATZİNGER - SAKIN HA' "HIRİSTİYAN KULUBU"NE, MUSLUMAN BİR ULKE ALIP GÜNAH İŞLEMEYİN.. (14 AĞUSTOS 2004) 16. BenedlktUS Katohk dünyası ıkı gun süren se- çım maratonunun ardından Papasına kavuştu. Seçım ıçın toplanan kardınaller muhafazakâr kanadın "en ağır topu" ve Engızısyon Kurumu'nun devamı nıtelı- ğındekı Dinsel Öğretıler Kurulu Başkanı Alman kar- dinal Joscph Ratzinger'ı 265'inci Papa seçtı Türkiye karşıtı görüşleriyle tanınan 78 yaşmdakı yeni Pa- pa'nın, 16. Benedıktus adını kullanacağı belırtıldi Türkiye Araplara katllSin 1 Öncekı Papa 2 Jean Paul'ün en gozde adamlarından bın olan Ratzmger, 11 Ağustos 2004'te Le Fıgaro dergı- sine verdığı demeçte Türkiye'nin AB üyelığme şiddetle karşı çıkarak "Turkıye'nın AB'ye değıl, Araplara katılması gerektığını" öne sür- müştu. Nufusunun çoğunluğu Müsluman olan Türkiye'nın geleceğını AB yerine, bir îslam ulkelerı örgütunde araması gerektiğını savunan Ratzinger, Türkıye'nin her zaman Avrupa ıçın terat oluşturacağını, Avrupa'ya bağlanmasının hata olacağını ıleri sürmüştü • 10. Sayfada Ânne-Babaların Gözünü Korkutan Tablo '"'" Çanakkale Zaferi hutbesinde anılmayanAtatürk, 23 Nisan'da da görmezden gelindi EHyanet geleneği!Diyanet îşleri Başkanlığı, Ataturk'e 23 Nısan Ulusal Egcmenlik ve Çocuk Bayramı nedenıyle hazırla- nan hutbede de değınmedi. Konuyu Meclis gunde- mine taşıyan CHP'li Kamacı, hutbenin kıniın ısteğı doğrultusunda okutulacağının açıklanmasmı ıstedı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çanakkale Zafe- rı'nın 90 yıldonumu nede- niyle hazırladığı "Çanakka- le Geçilmez" adlı hutbede zaferın mımarı Ataturk'e "hiç" değmmeyen Diyanet îşlen Başkanlığı, buyuk on- Erdoğan onaylı Kaya istifa etti Enerji yolsuzluğuna adı karışan AKP Ağrı Mılletvekılı Cemal Ka- ya, Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra Meclis Başkanlığı'na başvura- rak mılletvekıllığınden ıstıfa etmek ıstedığını bıldırdı. • 4. Sayjada derı 23 Nısan hutbesinde de "görmezden geldi" CHP Antalya Mılletvekılı Nail Kamacı konuyıı Meclis gun- demıne taşıdı Diyanet Işlerı Başkanlığı 23 Nısan Ulusal MArka\ıSa.8,Su.3'te Yargıtay Özgürlük tartışması Ceza Genel Kurulu, £y gı kararının gerekçesınde, "ozgurlukler" konusunu tartışmaya açtı lurbanın da "ozgurluk" kapsamın- da ele alındığı belırtıle- rek "ozgurluk şerıatla dayatmaya donuşebılır" denıldı • S. Sayfada îstanbul'daki kullanım oranlan katlandı Uyuşturucu patlaması Yeniden Sağlık ve Eğitım Derneğı'nin araştırmasına gore, öğrcncıler arasında uyuşturucu hap ve sentetık hap kullanımı yuzde 287 5'likartışlayüzde 3 1 'eyük- seldı. Eroın kullanımı ıse yuzde 100'luk artışla yüz- de 1.6'ya kadar çıktı Lıse 2. sınıf oğrencılerı arasın- da uyuşturucu bağımlılığı yüzde 100 oranında arttı Çocuk Şenliği 6. Uluslararası An- talya Çocuk Şenliği dun coşkuyla baş- ladı. Aralarında Tayland, Husya, Moldova, Cürcis- tan vc Roman- ya'nın da bulundu- ğu 15 ulkeden 22 grup olarak 620 çocuğun katıldığı şenlik, kortej gcçi- şiyle başladı. Ko- nuk ulke çocukları, Cumhuriyet Mcy- danı'ndan Buyuk- şehir Belediye Baş- kanlığı'na kadar yüruyerek Antalya- lıları sclamladı. (Fotoğraf AA) İstanbul Haber Senisi - ls- tanbul'da lıse oğrencılen ara- sında yapılan bir araştırma, uyuşturucu kullanımının kor- kutucu boyutlara ulaştığını or- taya çıkardı I ıse 2 sınıf og- rencılen arasında yapılan araş- tırmaya gore 3 yıl oncesıne go- re, uyuşturucu hap kullanımı 184 6, sentetık hap kullanımı yüzde 287 5, eroın kullanımı oranı yüzde 100 arttı Oğrencı- lerın sıgara kullanma oranında yüzde 72 7, alkol kullanma oranında ıse yüzde 17 6 ora- nında azalma kaydedıldı Doç. Dr Kültegin Ögel, tutun ve aİ- kol oranındakı azalmada yasak ve kampanyaların etkılı oldu- ğunun belırlendığını soyledı MArkasıSa.8,Sü.3'te HOLİGANLARA YAPTIRIM GELÎYOR Maçı karakolda izleyecekler Meclis Mıllı Eğitım Komısyonu'ndakabul edılen düzen- lemeye göre daha once karşılaşmalara gırış yasağı al- mtş olan kışıler, maçlarm başlamasından bir saat on- ce bulunduklaı ı yerın karakoluna gelerek maçın bıtı- mıne kadar burada oturacak Kurala uymayanlara uç aydan bir yıla kadar hapıs cezası verılecek • Spor'da « ABD'NİN PRESTÎJ ÖDULU KURTULUŞ'A M 3. Sayfada KÖYLERb HAVADAN BOMBA DÜŞMUŞ M 6. Sayfada SIVAS ZANLISI YAKALAND1 • 8. Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kafalar Karışık... Sıyasal yaşantımızda AKP hukumetı sayesınde sa- yın sozcuğu bir kenara atıldı AKP sözculerı, örneğın Malıye Bakanı ıle ılgılı bir soruyu "Sayın Unakıtan" dıye soze başlayarak ya- nıtlamıyor Kemal Unakıtan ıse Başbakan'ına "Abı" dıye seslenıyor Bakanlar bırbırını ve Başbakan'larını övmekte ade- ta yarış halınde Yalakalığın son ve buyuk örneğını mArhusıSa.ü,Sü.l\le Amerikan askeri Hazar'a yerleşecek Washington, Bakû-Ceyhan petrol hattı ıçın yeni bir koruma bırlığı oluşturuyor 'Hazar Koruma Gücü'nun 1800 kılometre- lık hattı korumak dışında çevre ulkelerdekı olağanüstıı durumlara anıııda mudahale ede- bılecek "çevıklıkte" olması amaçlanıyor. ABD, dengelerı etkıleyecek olan bu bırhkler ıçın ılk etapta 100 mılyon dolar ayırdı OSMAN ÇUTSAY'uı Uberi • 10. Sayfada Ankara'ya destek Israil'den geldi tsrail Dışışlen Bakanı Sılvan Şalom, ABD'dekı Musevı kuruluşlannın etkın ısımlerıyle goruşerek Lrmenı soykırımı ta sansma kar^ı Turkıye'ye destek ıstedı îsraıllı dıplomatık kaynaklar, Sılvan Şa- lom'un soykırım kararının ABD Kongre- sı'nden geçmesının ılışkılere zarar verece- ğı uyarısında bulundugunu belırttı AYHAN İJİMŞEK'İJI haben • 11. Sayfada Özilhan: Rekabette eşitlik sağlansın Anadolu Grubu lcra Başkanı Tuncay Özilhan, ColaTurka'nıntatlandırıcı urete- rek onemlı bir avantaj sağladığına dıkkat çekerek, eşıt koşullarda rekabet etmek ıste- dıklerını vurguladı Kendılennın lıâlâ ızın bekledıgım soyleyen Özilhan, "Seyredıyo- ruz Bakahm hukıımet bu konuda ne karar alacak 7 Çünku Coca-Cola müracaatmı yaptı ve uretım ıznını ıstedı" dedı. VI13. Sayfadh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog