Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

-f rjr r Cumhuriyet L ^ . K I T A P L A RI TÜRKİYE'NİN ŞEYTAN ÜÇGENÎ Hikmet Çetinkaya I, jğ Pd/jrljmj A Ş Tıırk.K.tgl ( aıl Nü 39/41 fî4TM)f ıg,ıkıglıı tanbulTcl (212)51401 96 Cumhuriyet81. YIL SAYI: 29049 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVlç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 19NİSAN2005SALI Sezer'den dönen 2-B alanlannın satışma ilişkin yeni bir öneri hazırlandı Yağma inadıMÜSlAD DA ÎNANMADI Erdoğan 'a taban tepkisi MÜSİAD Başkanı Bolat'm brdoğan'a dönuk "Ekonomıdekı gelışmeler halka yan- sıtnıyor, ışsız sayısı düşmedi, ihracatın ar- kasında problem var" şeklındeki açıklama- ları, "ekonomideki iyileşmeyı görmeyenlerı vatansever olmamakla" suçlayan Başba- kan'ı zor durumda bıraktı. • 12. Sayfada AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ 'Unakıtan yük olmaz' AKP Grup Başkanvekili Çelik, Unakıtan hakkındaki suçlamalarla ılgılı olarak "istı- fastyla ılgılı bır durum olursa Sayın Başba- kan'a ve hükümete yük olmaz. Çok iş ya- pan, dinamik insanların hayatında bu tür şeyler de olur Varsa bır problem, Kemal Ağabey gereğını yapar" dedi. • 4. Sayfada yGHİ klllf Cumhurbaşkanrnın, orman yağmasını arttıracağı, kaçak yapılar için yeni imar afFı umudunu do- ğuracağı gerekçesiyle iade ettiği 2-B'lerin satışına ilişkin düzenleme için hükümet yeniden harekete geçti. Maliye ve orman bakanhklannın ön çalışmasına göre üzerinde yapılaşma olan ormanlık araziler sahiplerine satılacak. Gelirin, orman köylüsü için kullanüacağı ileri sürüldü. -J L. J İmar affI 2-B kapsamında af, AKP'nin arka bahçesi olarak nitelendirilen Sultanbeyli ve Ümraniye gi- bi ilçeleri kapsıyor. "25 milyar dolar gelir getireceği" öne sürülen düzenlemeyi aynı zamanda ormanları parselle- yen yağmacılar da dört gözle bekliyor. Güneydoğu'daki mayınlı araziler de temizlenmesi için bir süreliğine özel sektöre devredilecek, daha sonra kiralanacak. • 4. Sayfada Denktaş, cumhurbaşkanı seçilen Talat'ta 'Rumu çatlatacak sabır' olduğunu vurguladı *Yılan gibi soğukkanlı'KKTC'nin 32 yıllık lideri Denktaş, cumhurbaşkan- lığı seçimini kazanan Talat'a ziyarette bulundu. KKTC'nin 2. cumhurbaşkanı olmaya hak kaza- nan Talat'ı kutlayan Denktaş, görevi gönül rahat- lığıyla devredeceğıni ve devletin varlığına dayalı olarak kalıcı bir barış için kendini destekleyeceğı- ni söyledi. Denktaş, Talat'ın halkıyla, meclısıyle, hükümetiyle ve Türk hükümetıyle ıstışare edıp, doğru yolu seçip yürüyeceğını belirtirken Talat da Denktaş'ın deneyımlerınden yararlanacağmı vur- guladı. KEŞAT AKAR'ın haberi • 2i. Sayfada j Atlna ! Resmi özüryok Diplomatik kaynaklar, Yunanıstan tarafının Kara Harp Okulu'nda yaşanan olay ile ilgıli olarak uzuntulerını ilet- tiginı belirtirken askerı kaynaklar, resmı özür yollarının belli olduğu- nu, henüz bu yönde iletilmiş bir bilgi bu- lunmadığını dıle getır- dıler • 11. Sayfada ! irak Napalm kullanıldı tngiltere merkezlı Irak Analız Grubu'nun raporuna gore ABD ordusu operasyonlarda napalm bombası kul- landı. BM sözleşme- siyle 1980'deyasak- lanan bu bombaların Felluce operasyonun- da dırenışçılere karşı kullanıldığı belirtildi. • 10. Sayfada Economist'ten karamsar yorum 1 ıırkıye nın işi zorlaştı Avrupa Anayasası ıçın referandumuıı 29 Mayıs'ta ger- çekleştırıleceği Fransa'da, Chirac'ın çabalanna karşın kamuoyu yoklamalan "hayır" tercihinin ağır bastığını gösteriyor Bu durumunTürkıye'yı /akından ılgılendırdiğı, çünkü anayasa için çıkacak "hayıfın aynı zamanda Tür- kıye'nin üyeliğine karşı da "hayır" anla- mı taşıyacağı belırtılıyor. Türk polıtıka- cılann reformlar konusunda daha temkinli davranma- ya başlayacağından kaygı duyuluyor. • 8. Sayfada Göncn'dcki olaylar Bandırma'daıı gelen jandarına ekiplerince yatıştırılırken bir polis yaralandı. (AA) Yine söylentiyine gerginlik Gönen'de bir barda kavga çıkaran- lann koruma görevlılerı tarafın- dan dışarıya atılması üzenne "ya- bancıların Gönenhleri dövdüğü" söylentılen hızla yayıldı. Bir anda barın önünde büyüyen kalabalı- ğm çıkardığı olaylar jandarmanın müdahalesıyle bastırılabıldı. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Bahkesır'ın Gönen ılçe- sınde, önceki akşam oynanan Fe- nerbahçe-Beşıktaş karşılaşması- nın ardından bır barda başlayan tartışma sokağa taştı "Yabancı- lann Gönenlileri dövdüğü" söy- lentılen ü/erıne galeyana gelen halk, işyerlerinin camını kırdı Olaylar, uzuıı çabalann ardından jandarmanın müdahalesıyle sona erdı Alınanbılgıyegöre, ılçemer- kezınde yer alan bır barda, önce- kı akşam oynanan Fenerbahçe- Beşıktaş karşı laşmasının ardından taraflarlar arasında kavga çıktı m.4rkas,Sa.H,Sü. l'de İstanbul Ansiklopedisi Asırlar Boyunca İstanbul Ansıklopedısı'nı Cumhuriyet gazetesı ılk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu Tarıhçı Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserını 5 0 yıl sonra ıkıncı kez, aslına sadık kalarak gunumuz Turkçesıyle yine okuılarımızla paylaşıyoruz Bugün Cumhuriyel 'le birlikte. Cumhuriyet Sezi Türkiye'yi ve dünyayı keşfedeceğıniz yepyenı bır dergı. 15 oümte bir Hk8ayı yamn Cumhuriyet 'le birlikte. UNICEF'in eğitim raporu: 115 milyon çocuk okul bilmiyor Birçok ülke, eğitimi yaygınlaştırma sözüne sadık kalmadı. Okula gidemeyen çocukla- nn çoğu kız. Eğitimde cinsiyetler arası eşit- liği sağlama konusunda hedefi tutturama- yan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Haber Merkezi - Btr- leşmış Mılletler (BM) Çocuk Fonu UN1CEF, dünyada çoğunluğunu kızların oluşturduğu 115 milyon çocuğun eğıtım- den yoksun olduğunu açıkladı. UNICEF, ılköğ- retimde cinsiyetler ara- sında eşitliğin sağlanma- sı konusunda 2005 yılı hedefını tutturamayacak ülkeler arasında Türki- ye'yi de saydı BM, yok- sulluğu azaltmak ama- cıyla hazırlanan "Milen- yunı Gelişim Hedefle- ri" çerçevesinde, 2015 yılında dunyada tum ço- cuklara ılköğrerım olana- ğı sağlanması konusuna büyük önem veriyor. mArkasıSa.8,Sü.3'te Ukrayna Güzellik cinayeü Kürtaj yaptıran ka- dınlann embnyonla- rı Rusya'daki yasa- dışı güzellik mer- kezlerine satılıyor. Kürtaj ı yasal süre- nın ılerısındekı aşa- malarda yaptıran bu merkezler, zengin müştenlere yaşlan- mayı durdurduğu ıd- dıasıyla "embrıyon- lu gençlik aşısı" ya- pıyor. • 10. Sayfada ÇORUM'DAYANÜIN BİR KOYU YOK ETTİ M 3. Sayfada ELYORDAM1YLA 'EL'E BAKIŞ • 15. Savfada PANCU'NUN KALECt FORMASI ÇIKIYOR mSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYIIREK Açıklama mı, hiraf mı? Başbakan'ın neden sonra AB içındeTurkıye'yı par- çalamaya (bölmeye) yönelık çabalar olduğunu söy- lemesi yeterli ölçüde tepkiyle karşılanmadı. Medya zaten Allahlık. Onca parti genel başkanı ara- sında yalnız CMP lıderı Deniz Baykal konuştu O da Başbakan'dan daha derin açıklamalar bekliyor gibi. RTE'den "AB'nın Türkiye'nin bölünmesine yöne- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Hisselerin yüzde 71'ini aldılar Petkim'e yabancı ilgisi Özellcştirmc Idaresı tarafından halka arz edılen 34 5lık Petkım hıssesının yuzde 71.5'ı yurtdışından kurumsal yatı- nmcılara, yüzde 28.5'ı de yurtiçıne satıl- dı. Net 267 milyon dolarlık hasılat elde edildi, böylelikle şirket değerı 771 mil- yon dolara ulaştı. 112. Sayfada î + Yoksullaştıran büyüme Türkiye dış borçta zirvede Dünya Bankası'na göre dış borcun mıl- lı gelıre oranı açısından Türkiye dünyada 5. sırada. Ülkede cari açık ve buyume su- recinin dış kaynaklara bağımlı hale gelme- si sonucu sureklı borçlanmayı zorunlu kı- lan "yoksullaştıran büyüme" yaşanıyor. ÖZLEM YÜZAK'ın haberi • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ozal Büyük Bir DeviPimciydi! Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Tiırgut özal, ölü- mûnün 12. yılı olan 17 Nısan günü değişik etkınlik- lerle anıldı. Pek çok kışı ve kurum temsilcisi özal'ı özlediğini ilan etti, yaptıklarını olumlayarak anlattı. Onların bu MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog