Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Nisanda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!ilk faturanızda gelecek olan 22 YTL'lık Özel İletişim Vergisi'ni de 12 ayda ödeyın lllı bllgı TurkcellLxtıfı'lüi'. Abone Mvrkezlcn u» www.tlırkct;ll,cu<'i TURKCELL Cumhuri81. YIL SAYI: 29047 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1946^ Nisanda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!ilk faturanızda fjelecek olan 22 YTL'lıh Ö/ol iintişim Vertjisı'ni de 12 ayda ödevm lılı bilgl TıııkceMI. Hlınlar. Abonr Mfirke/len ve www kııkoHl fum TURKCELL 17 NİSAN 2005 PAZAR Cumhuriyet Gezi Türkiye'yi ve dünyayı keşfedeceğiniz yepyeni bir dergi... ISgiMelHp Hk SOfl o nda, tnib \ 100 yaşmda Alberf Eınsteın, "Bır onyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zor" demıştı Onun 1 905'te ortaya attığı "Izafıyet Teorısı", fızığı olduğu kadar, felsefe ve sanatı da efkıledı Temellerını attığı kurallar, hern yaşamı kolaylaştıran aletlere hem de atom bombasına donuştu r> CumhurİY*t JTRATEJÎ Dinvesiyaset! Cumhuriyet 'le bîrlikte. Ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayınız. YARIN AB'ye eleştirilerini sürdüren Başbakan Erdoğan, ülkeyi bölme yönünde çabalar olduğunu söyledi Pftrçalamak istivorlarAvrupa Birlığı'ninTürkiye'ye yönelik bazı dayatmalarda bulunduğunu söyle- yen Başbakan Erdoğan, "Hatta bizi par- çalamaya yönelik gayretler içerisinde önümüze tczler geldiği de oluyor" dedi. Özgürlükler konusunda yaşanan sıkıntı- ların dayanışma içinde çözülmesi ge- rektiğini belirtcn Erdoğan, bazı konu- ların sürekli gündemde tutulmasının yurttaşları rahatsız ettiğini vurguladı. İSTANBUL (AA) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliğı'nin Tur- kıyc'yc "bazı dayatmalarda bulunduğu- nu" belırterek "Hatta bizi parçalamaya yönelik gayretler içerisinde önümüze tczler geldiği de oluyor. Aına sizin ora- da dik durmanız halinde kimsenin kal- kıp da iilkemizin üzerinde böyle bir ta- sarruf yapması mümkün değildir" dedı. Erdoğan, Kuran okunması ve tstiklal Marşı ıle başlayan Mustakıl Sanayıcı ve Işadamlan Derneğı'nın (MUSlAD) dün Istanbul'da gerçekleştirilen 14. olağan ge- nel kurulunda yaptığı konuşmada, son dö- nemde Avrupa Bırlığı'ne yönelik eleştırı- lennı sürdürdü. ö/gürlükler konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu, bunlan hep bırlıkte dayanışma ıçınde çözmek duru- munda bulunduklarını ifade eden Erdo- ğan, toplumsal mutabakatın parlamento ıçı mutabakatı gctireceğine, bunun başa- nlması halinde bırçok sorunun da zaten çözüleceğıne ınandığını söyledi Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü. "AB'de birçok dayatmalar olduğu doğrudur. Hatta bizi parçalamaya yö- nelik gayretler içerisinde önümüze tcz- ler geldiği de oluyor. Anıa sizin orada dik durmanız halinde kimsenin kalkıp da iilkemizin üzerinde böyle bir tasar- ruf yapması mümkün değildir. Kimse durumdan vazife çıkarnıasın. Burada biz omıız omuza verdikçe, bir dayanış- ma içerisinde oldukça... Bayrağımıza MArkasıSa.8,Sü.3'te Yunanistan'a gönderilen subay ve askeri okul öğrencilerinin odasına tahrip edilmiş Türk bayrağı bırakıldı AtinaVla bayrak krizi KKTC SANDIĞA GİDİYOR Denktaş'sız ilk seçim KKTC'de bugüne kadar gırdığı bütün se- çimleri kazanan Rauf Denktaş, Ada'da bu- gün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçımle- riyle aktif siyaset sahnesınden çekilıyor. Denktaş, seçilecek isme ilk tavsıyesımn "yeminine sadık kalması" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3'ü ba- ğımsız 9 aday yanşacak. 5 yıl önceki seçim- de yüzde 10 oranında oy alan Başbakan Mehmet Alı Talat, bugünkü seçımlenn en büyük favonsı. Talat'ın yüzde 50'nın üze- rinde oy alması beklenıyor. • //. Suyfada SENDİKACI SEGOL: Yasaklı düzene izin vermeyiz AB üyesi ülkelerde örgütlü 303 sendika- nın oluşturduğu UNI'nin Avrupa Sekreteri Bernadette Segol, "Türkiye'ye yatınm ya- pacak Avrupa Bırlığı sermayesi, birliğin kriterlennı uygulamak zorunda" uyarısında bulundu. Segol, "Bır ülkede gelışmış, dığe- rinde düşük ışçılık kabul edılemez" dedı. ŞÜKRAN SONER'in haberi • 6. Sayfada Altın Lale ikifîlme Akbank sponsorluğunda düzenlenen 24. Uluslararası Istanbul Film Fes- tivali'nin ödül töreni dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. Törende ünlü oyuncu Harvcy Keitel'a 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' ve trlandalı yönetmen Neil Jordan'a festivalin 'Sinema Onur Ödülü' İs- tanbul KültUr ve SanatVakfıYönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıba- şı tarafından verildi. Uluslararası Yarışma'da Altın Lale Ödülü, Bclci- kalı yönetmen Frederic Fontcync'nin 'GillesMn Karısı' adlı filmi ile ün- lü yönetmenYasujiro Ozu'ya ithaf edilen Hou Hsiao-Ilsien'in 'Kohi Ji- kou / Cafe Lumiere' adlı filmi arasmda paylaştırıldı. • 15. Sayfada Resml özür dlleyln 1 Yunanistan'a gönderilen Turk subay ve öğrencıle- re yönelik hareket Genel- kurmay Başkanlığı'nın tepkisini çekti. Subay ve öğrencileri geri çağıran Genelkurmay, Yunan ma- kamlarından da "resmi özür dılenmesını" istedi. Büyükanıfa telefon Yunanistan Kara Kuvvet- leri Komutam'nın, Orge- neral Yaşar Büyükanıt'a olayla ilgili üzüntüsünü ifade ettiğı açıklanırken devreye giren Dışişleri Bakanlığı da olayın so- rumlularının cezalandın- lacağı yönünde güvence alındığını duyurdu. MURAT İLEM ATİNA /ANKARA - Türkiye ileYunanistan ara- sında güven arttırıcı gırı- şımler, Yunanlı askeri öğ- rencılerın Türk bayrağına saygısızlığıyla gölgelendi. tki ulke arasındaki anlaşma gereğı Türkiye'den Atı- na'ya gıden 2 subay ve 5 Kara Harp Okulu öğrenci- sinin kaldığı odaya tahrip edılmış Türk bayrağı bıra- kıldı. Yunanlı askeri yetki- liler ö/ür dilerken Genel- kurmay Başkanlığı, "Yu- nan makamlarından res- MArkast Sa. 8, Sü. 3'te GAZtLERİZhARET- ney Kore Cunıhurbaşkanı Roh Moo-Hyun Anka- ra'daki KoreAnıtı'na çelenk koydu. Kore gazileriy- le bir araya gelen Roh, "gönül borcunun az da ol- sa hafiflediğini hissettiğini" belirtti. • 8. Sayfada Başbakanlık'a yazı gönderdi Sezer'den 'vekil bümkrat'uyarısı Cumhurbaşkanı Sezer, AKP hükümetinin yürüttüğü 'vekıl bürokrat' uygulamasından duy- duğu rahatsızlığı, sert bir yazı ıle Başbakanlık'a iletti. Sezer, hükümetın üst düzey görevlere yap- tığı atamaların veto edılmesı üzenne başvurdu- ğu vekâleten atama yönteminin devletın ışleyı- şinde sakıncalar yarattığına dikkat çekti. Sezer, uzun süreli vekâleten atama yapılmasının sıste- mı yaraladığı eleştırisinde bulundu. • 8. Sayfada Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş SüperLig'de heyecan dorukta Ezeli rakıpler Fenerbahçe ve Beşiktaş, . bugün 310. kez karşı karşıya gelıyor. |£] Şükrü Saracoğlu Stadı'ndakı derbı sa- at 19.00'da başlayacak. Lig lıden Fener- bahçe'nin hedefi zorlu rakibini yenerek takipçileri Galatasaray ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını korumak Si- yah-Beyazlılar ise prestij için mücade- le edecek. Dün oynanan maçta ise zirve mücadelesı veren Galatasaray, Akçaa- bat Sebatspor'u 3-1 yendı. USpor'da BÜLENT DÎKMENER )ÜLLERİ BELİRLENDÎ M 3. Sayfada köY ENSTİTÜLERÎNÎN KURULUŞUNUN65.YIL1 • 4. Sayfada SINIRLANMAMIŞ ŞARK1LAR M 7. Savfada 13OO OD14OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Aramıza Hoş Geldin Denktaş Devletine ve Kuzey Kıbrıs halkına ömrunü adayan Rauf Denktaş, resmi görevlerinden bugün ayrılıyor. Halkın arasınakarışırken; "Mukavemetruhunu mu- hafaza etmek, halkı uyarmak, doğruları söylemekiçin halka dönüyorum" dıyor. Denktaş, 1950'lerden beri yedi düvele, hatta Türk hükümetine (kimi zaman Türk hükümetlerıne) karşı verdiğı savaşımı; Başkanlık Sarayı'ndan değıl, çoğu MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Bir öptüm; biröptüm... Paul Eluard, 'Asıl Ada- let' adlı şıinnde ınsanlığın gerçek kanunlarını sıralar. Fransız şairin dizelennı okurken, şaırlenn onay- lanmamış yasa koyucu- lar olduğunu söyleyen Shelly'ye de hak verme- mız gerekıyor. SUNAY AKlN'm KULE CANBAZI • 75. Sayfl-da Çizer, çizgiyle 4- Mİzah çızennın, çızgıy- le düşünen, düşündüğünu çizgiyle ızleyicıye ulaştı- ran kışı olduğunu behr- ten Turhan Selçuk, "Mi- zah, bu çızginin eğilimin- dedir Ya da çizgı mızahla yüklüdür Bu nıtelıkler, bu etkın sanata uluslara- rası bır dil kazandırmış- tır" dıyor 114. Sayfada Cumhuriyet'in ** 1**1 ** •• odülgünu 'Yerel Gazetecilik 2004 Ödülleri' yanşmasında bi- nnci olan Hatay muhabırı- mız Solak ve üçüncü olan Batman muhabirımiz As- lan, ödüllerini aldılar ÇAĞSAV tarafından An- kara Sanat Fuan'na (AN- KART) sağladığı katkılar- dan dolayı Cumhunyet'e ödül venldı • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Köy Enstttüleri 65 Yaşmda... Ne zaman Türkiye'nin temel sorunları gündeme gelse, konu eğıtımde düğümlenir, şu görüş öne çı- kar: - Köy Enstttüleri bırkaç kuşak daha devam etsey- dı, bugün bambaşka bir Türkiye olurdu! Bugün Köy Enstitülerinin kuruluşunun 65. yılı. Ha- ritada Köy Enstitülerinin yerıne baktığınızda şunu söylemeden geçemezsiniz: MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog